Hem > Demokrati, Kommunfullmäktige 2015 > Om politikerna får säga det själva

Om politikerna får säga det själva

klyftaDet finns en klyfta mellan politiker och allmänhet. Det är inget nytt. Det ser de flesta och det håller de flesta också med om. Den stora allmänheten vet i regel inte vad det tisslas och tasslas om i maktens korridorer eller vad politikerna håller på med.

Klyftan visar sig till exempel genom att beslut som politikerna fattar blir kända för allmänheten först efter att de har fattats, dvs allmänheten blir ställd inför fullbordat faktum. Allmänheten har inte haft en aning om vad som har varit på gång och har därför inte heller kunnat påverka politikerna.innerstinne

Det har bland annat visat sig alldeles nyligen i Facebookgruppen ”Innerst inne är vi alla Vänersborgare”. Barn- och utbildningsnämndens beslut i måndags att lägga ner Björkholmsgatans förskola/Nattugglan och flytta barnen till den fd barnmorskemottagningen på Vänerparken (se ”Nattugglan läggs ner”) kom som en total överraskning för många. Även för föräldrar till barn på förskolan.

Och då kan man undra, hur ska vänersborgarna få reda på vad som är på gång så att de kan bli delaktiga? Så att de kan påverka politikerna innan besluten fattas?

De mest inbitna politikerna säger naturligtvis att det är ett ansvar som ligger på allmänheten själv. Allt som är värt att veta finns ju på kommunens hemsida eller i kommunhuset i de olika förvaltningarnas korridorer. Men vad politikerna än tycker så fungerar inte det här. Allmänheten sitter inte framför datorn och botaniserar i kommunens alla handlingar. Eller går till kommunhuset och efterfrågar alla underlag.

ttelaMassmedia, dvs tidningar, radio, TV mm, har av tradition tilldelas en stor roll när det gäller information till allmänheten. Men, det fungerar inte heller, i varje fall inte i Vänersborg. På sin höjd kan vänersborgarna få ett hyfsat referat í TTELA om de beslut som har fattats – efter att besluten har fattats.

Vissa politiker försöker sig på att skriva på hemsidor eller bloggar för att informera allmänheten om vad som är på gång. Men inte heller det tycks fungera…

karvling2bOvanstående lite negativa tankar dyker upp i mitt huvud när jag sitter i min hörna och studerar den delårsrapport som kommunfullmäktige ska behandla nu på onsdag. I delårsrapporten utvärderar politikerna själva sin egen verksamhet. En hel massa mål räknas upp och sedan finns det en pedagogisk, typ, grön ”plopp” framför varje mål som har uppfyllts under det första halvåret.

Och det kan väl vara intressant att ta del av vad politikerna anser om sig själva och sin egen verksamhet. Stämmer det överens med allmänhetens?

Häng med i de politiska målen och måluppfyllelsen:

gron_plopp”Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet.”

gron_plopp”Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv.”

gron_plopp”Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar.”

gron_plopp”Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism.”

gron_plopp”Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen.”

gron_plopp”Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen.”

gron_plopp”Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen.”

gron_plopp”Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem.”

gron_plopp”Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt.”

gron_plopp”Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla.”

gron_plopp”Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare.”

Det är idel gröna ”ploppar”. Alla dessa mål har alltså uppfyllts. Inget mål har inte uppfyllts, det finns inte en enda röd ”plopp”. Underbart, eller hur?

Det finns dock tre mål där politikerna inte kan säga om målen har uppfyllts eller inte, och jag redovisar dessa tre mål för fullständighetens skull:

gulplopp”Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses.”

gulplopp”Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar.”

gulplopp”Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas.”

På onsdag kommer politikerna enhälligt att klubba igenom delårsrapporten om sin egen förträfflighet…

 1. brålandabo
  18 oktober, 2015 kl. 22:03

  Hmm .. ibland är det bra och nyttigt att läsa ”kärvlings blogg” för då får man reda på hur tokfel en politisk organisation arbetar. Såpass fel att en hel samling ledamöter av kommunfullmäktige inte förstår att man inte själv kan sätta måluppfyllelse av sina egna satta mål. Förblindade eller är ni alla ett gäng nickedockor som förlitar sig på att några få ledande politiker tänker
  Hur skulle det se ut om en bilverkstad, som liksom en kommun har kundrelaterade mål, själva sätter gröna duttar på målen? Naturligtvis måste man kontakta kunden/allmänheten för att få svar på om målen är uppfyllda.
  Undantaget är faktiskt Vänsterpartiet i Vänersborg och även något annat parti i enskilda frågor. Folkvalda inom (V) verkar kunna tänka tillsammans och förmå ifrågasätta ömma tår och ryggdunk.
  Visst .. några av duttarna kan Ni som folkvalda själva färglägga ex.vis uppfyllelse av vissa rutiner och processer men 80% av målen/duttarna måste man söka måluppfyllelsen (färgen) hos brukaren, kunden, allmänheten, företagaren, barnet, eleven, mm.
  Jag som invånare i Vänersborgs kommun och allmänt intresserad av samhällspolitik direkt kan påstå att minst hälften av de gröna duttarna borde vara illröda !
  Speciellt målet ”Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem” borde ha en stor röd dutt.
  Hur kan en kommun som har en av Sveriges högsta skattesatser ändå lida av att pengar inte räcker för kärnverksamheten. När pengar sinar ska prioriteringar göras:
  – Ska man då fortsätta driva kommunala bolag och kommunal verksamhet i en av Västsveriges dyraste fastighetspark – Vänerparken Property ?
  – Ska man då fortsätta driva arenan med årlig stor förlust ?
  – Ska man då fortsätta driva att all kommunal verksamhet och tjänster flyttas till centralorten ?
  – Ska man då fortsätta lyssna på det intensiva lobbyarbete från köpmän i centralorten så att kommunens invånare via skatten de senaste fem åren bränt 100 miljoner på gågator, kulturaxlar, fontäner, belysning och träd ?

 2. Lennart Blomberg
  18 oktober, 2015 kl. 21:10

  Jag saknar fortfarande ett intresse för ett levande centrum! Man måste inse hur viktigt det är när någon skall flytta hit att det finns ett levande och trevligt centrum. Stödet för att förverkliga detta har dragits tillbaka och intresset är vagt. Vi måste jobba tillsammans i detta viktiga ärende!

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: