Hem > BUN 2015 > Referat BUN 12/10

Referat BUN 12/10

mats_andersson2Måndagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden var rekordlångt. Ordförande Mats Andersson (C) tappade till viss del greppet om situationen, när det visade sig att tiden som var avsatt för sammanträdet inte räckte till. Det var nämligen bestämt att nämnden skulle åka upp till Frändefors och Dalboskolan kl 14.00 (avresa kl 13.35) för att bland annat träffa elever. Och den tiden var tvungen att hållas.

Ett tag var ordförande Andersson inne på att fortsätta sammanträdet en annan dag. Utan arvode. Efter protester så ändrade han sig till att arvode skulle utgå. Och sedan ändrade sig ordförande ytterligare en gång. Sammanträdet skulle fortsatta efter studiebesöket på Dal. Med arvode.

Diskussionen i sig ”stal” värdefull tid… Men planeringen blir nog bättre i fortsättningen…

tired7Sammanträdet startade kl 08.30 och avslutades inte förrän 18.05… Dessförinnan hade vi i Vänsterpartiet en förberedande träff och direkt efter nämnden ett gruppmöte (förberedde kommande kommunfullmäktige)… Det var med andra ord en mycket lång politisk dag. Dessutom med få raster…

delegeringSammanträdet startade lugnt. Och fortsatte i stort sett på den vägen. De flesta ärendena avgjordes nämligen i enighet, som vanligt. Som när kommunjuristen Tünde Petersson informerade nämndens ledamöter om vad som gällde vid delegering – nämnden antog den nya delegeringsordningen utan diskussion.

Det blev dock mer diskussion kring den så kallade verksamhetsuppföljningen. Ledamöterna hade många frågor när förvaltningen informerade och berättade om ”Främjande miljöer för lärande, utveckling och hälsa”.

mobbaFörvaltningen berättade vad som är viktiga faktorer i lärmiljön, om kränkande behandling och om det systematiska kvalitetsarbetet. Ledamöterna fick också reda på att medelmeritvärdet ökade för årets 9:or, men att 72 ungdomar inte hade betyg i alla ämnen och att 55 elever inte var behöriga till ett yrkesprogram.

Rektor Christina Nilsson berättade om hur de arbetar med värdegrunden på Granåsskolan. Och det var imponerande.

Informationen följdes av en diskussion om hur man kan arbeta mot kränkande behandling. Viktiga förutsättningar i arbetet är, fick nämnden reda på, att det finns kompetenta pedagoger och inte så stora barn- och elevgrupper. Kate Giaever (V) tog upp frågan hur nämnden skapar förutsättningar för detta, och det undrade även andra. Och antagligen många av pedagogerna i Vänersborg…

vanerparkenfskSka jag vara lite stygg, vilket jag inte brukar vara, så undrar jag hur nämndens senare beslut denna dag, att öppna en avdelning i den gamla barnmorskemottagningen på Vänerparken, rimmar med pratet om bra lärmiljöer…

Henrik Josten (M) undrade vad i Vänersborg som kan locka pedagoger. Det är nämligen svårt att rekrytera nya, och varför skulle de välja just Vänersborg? Och det kan man ju undra. Nu fick nämnden reda på att en ny modul ska köpas in till ”stämpelklockan” Heroma som är anpassad för lärare… Det kommer säkert att locka hit pedagoger från när och fjärran…

Ärendet var en informations- och diskussionspunkt, så inga beslut fattades.

flyktingarBarn- och utbildningsnämnden beslutade i nästa ärende att inrätta en mottagningsenhet för nyanlända. Det var ett bra beslut. Jag tog däremot upp frågan om finansiering, nämnden skulle nämligen inte yrka på några pengar för denna. (Se här.)

Ordförande Mats Andersson (C) förklarade läget. Han menade att ”pengarna liksom redan finns i nämndens beräknade underskott”. Så pengar ”som redan finns” i underskottet ska användas på ett annat sätt, typ inte till de enskilda skolorna utan i stället till den nya nomoneyenheten.

Jag vet inte om detta tänk och resonemang tillfredsställer ekonomistaben… Jag skulle ärligt talat inte tro det. Pengarna finns ju inte, hur man än vrider och vänder på argumenten.

Och som jag ser det, så förklarar det i varje fall inte hur nämnden ska finansiera mottagningsenheten nästa år, då för övrigt ytterligare en mottagningsenhet ska öppnas… Nämnden får ju inte ett öre mer 2016 jämfört med i år. Det har ju Mats Anderssons eget parti bestämt, tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet. Och sverigedemokraterna.

sverigedemokraternaOch just nämndens alldeles egen sverigedemokrat Ola Wesley, som inte alls var särskilt aktiv i diskussionen, tog tydligen ändå intryck och inspiration av den. Wesley reserverade sig mot beslutet, inte mot att mottagningsenheter inrättades, de var bra tyckte Wesley, utan mot att:

”det är inte klart om vi [Wesley menar naturligtvis barn- och utbildningsnämnden; min anm] får pengarna för detta eller inte, samt den stigande kostnad som det medför.”

hundhuvudSjälv resonerade jag som så att tanken på att inrätta en mottagningsenhet direkt nu i höst, och ytterligare en 2016, var så bra att jag röstade på förslaget även om det fanns luckor i tänket kring finansiering. Ordförande Mats Andersson (C) får ta ansvaret, och bära hundhuvudet, för eventuellt feltänk… Tänkte jag mer eller mindre konspiratoriskt…

För övrigt hoppades Mats Andersson på att det skulle komma pengar från staten nästa år. Och det hoppas vi väl alla, men att räkna in eventuella, ännu ej beslutade, pengar från staten i nämndens budget tillfredsställer nog inte heller ekonomistaben.

children2Barn- och Utbildningsnämnden beslutade sedan, utan diskussion, att öka öppethållandet på förskolor och fritidshem. Det var också ett bra beslut. Det kostar en miljon, som nämnden hoppas få av kommunfullmäktige.

Nämnden fattar för det mesta bra beslut. Dock inte alltid… Som det här beslutet att lägga ner Björkholmsgatans förskola/Nattugglan och flytta barnen (och personalen?) till den gamla barnmorskemottagningen på Vänerparken…

Det beslutet har gett upphov till en stor och mycket engagerad diskussion på Facebook. Vi vänsterpartister reserverade oss mot beslutet och i gårdagens TTELA hade vi en debattartikel i ämnet. (Se här.) Det finns anledning att återkomma i ärendet. Dock inte nu.

resursfordelningI slutet av mötet tog jag upp en diskussion kring utvärderingen av resursfördelningsmodellen. Förvaltningschefens uppfattning handlar lite om att ”skruva i den modell vi har”. Medan min uppfattning är att modellen behöver arbetas om från grunden. (Se ”Öppettider och resursfördelning”). En sådan här diskussion var väl dock inget för en uttröttad nämnd sent på måndagseftermiddagen…

Ordförande Mats Andersson (C) avrundade diskussionen mellan förvaltningschefen och mig med att konstatera att nämnden behöver en heldag kring dessa frågor. Och det håller jag med om.dalboskolan2

Jo då, nämnden besökte också Dalboskolan på eftermiddagen – denna en gång så blomstrande skola med, som mest, 366 elever. Nu går det 152 elever i de alltjämt välbehållna och fina men relativt tomma korridorerna.

Som sagt, det var en lång men tämligen lugn dag med Vänersborgs barn- och utbildningsnämnd. Inga större diskussioner, ingen större oenighet, inte så många konstiga frågor från sverigedemokraterna (som det brukar vara), knappt några inlägg från socialdemokraterna (som det också brukar vara) och inte heller några minnesvärda skämt från Gunnar Bäckman (KD)… Som det emellertid inte brukar vara.

Kategorier:BUN 2015
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: