Ärendet Nunntorp

kommunfullmaktige2016Igår hade kommunfullmäktige en maratondiskussion om Nunntorp. Skulle fullmäktige godkänna att Fastighets AB Vänersborg (ett kommunalt aktiebolag) förvärvade (köpte) Nunntorp, eller inte? Fullmäktiges svar blev – inget av det. Hela ärendet återremitterades nämligen.

Vid återremittering av ett ärende gäller inte majoritetsbeslut. Det räcker med att 1/3 av ledamöterna röstar för en återremiss för att ärendet ska gå tillbaka för ytterligare utredning. Och eftersom det finns 51 ledamöter i Vänersborgs kommunfullmäktige så krävs det ”bara” 17 ledamöter för en återremiss. Och tillsammans har moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna och Vänsterpartiet 21 ledamöter.

Det betyder att ett köp av Nunntorp varken besvarades med ja eller nej. Frågan ska nu utredas vidare och komma tillbaka till fullmäktige.nono

I praktiken är återremissen ett nej till ett kommunalt köp av Nunntorp, eftersom Västra Götalandsregionen, som äger Nunntorp, ville ha besked idag, eller i varje fall innan jul, från Vänersborgs kommun. Och nu får inte regionen det. Regionen kommer efter årsskiftet därför att gå ut på den öppna marknaden för att sälja Nunntorp. (Om inget ändras i planerna.)

bocarlsson4Ärendet Nunntorp började med att Bo Carlsson (C) begärde ordet. Han förklarade sig jävig.

Carlssons jävsförklaring var en stor överraskning för de flesta ledamöter, i varje fall i oppositionen. Bo Carlsson hade ju deltagit i hela processen, både som styrelseledamot i FABV (=Fastighets AB Vänersborg) och som politiker i kommunstyrelsen. Varför han helt plötsligt, just idag, blev jävig svarade han inte på. Däremot började Carlsson argumentera för sin ståndpunkt i frågan. Fast han var jävig… Det slutade med att ordförande för kvällen, Lutz Rininsland, fick avbryta Carlsson.

forvaltningsrattenJag tror att Carlsson var rädd för att beslutet skulle överklagas utifrån hans jäv. Och då tog han ”det säkra före det osäkra”. Fast jag tror att det egentligen var för sent. Om ett beslut hade fattats av fullmäktige igår, så tror jag ändå att det kunde ha överklagats. Carlsson har ju deltagit hela vägen, både som ledamot i kommunstyrelsen och, framför allt, i FABV. Och nu ”erkände” han ju dessutom sitt jäv… För visst var Bo Carlsson (C) jävig, och har så varit under hela processen. Det råder ingen tvekan om det. Bland mycket annat är han ledamot i Dalbo hushållningsgilles styrelse, som är en underförening i Hushållningssällskapet. Som för övrigt enligt senaste årsmötesprotokollet planerar/planerade aktieköp i Dalslands Naturbruksutbildning AB. Det var också detta medlemskap som Carlsson angav som skäl.

karvlingI den långa debatten ställde oppositionen en mängd frågor, den framförde undringar och funderingar kring Nunntorp. Frågorna handlade om ekonomi, förväntade inkomster, utgifter i form av dolda fel, tillgänglighetsanpassning och IT, juridik (kommunallagen och EG-rätten), om lösöret också skulle köpas, om prioriteringar av kommunala investeringar, vem som skulle driva en eventuell utbildning, om det fanns några intressenter, om Fastighets AB:s ägardirektiv osv osv. (Läsare av denna blogg är väl ganska väl förtrogen med dessa funderingar och frågor antar jag. Därför återger jag inte argumenten igen.)

Oppositionens ledamöter, måste jag säga, var mycket pålästa och kunniga. (Och visst, jag räknar mig själv dit.) Men de styrande partierna (S+C+MP), sverigedemokraterna och välfärdspartiet gav inga som helst svar eller nya faktauppgifter. Istället möttes oppositionen av önsketänkanden och fromma förhoppningar och ibland mer eller mindredrommar3 ogenomtänkta argument. Och ibland undrade jag om några av de styrande ledamöterna hade läst underlaget…

Anders Strand (SD) trodde att möjligheterna skulle bli större att bedriva utbildning på Nunntorp om kommunen köpte fastigheten än om något privat bolag gjorde det. Madelaine Karlsson (S) menade att ett köp visade att man hade en tro på Brålanda. Ola Wesley (SD) tyckte att en levande landsbygd krävde Nuntorp. Annalena Levin (C) sa att fullmäktige skulle lita på FABV, dvs Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). (Detta trots att Carlsson strax innan hade förklarat sig jävig.) Mats Andersson (C) ansåg att politiken uttryckte en viljeinriktning. Reidar Eriksson (S) menade att kommunen skapade förutsättningar för utbildning. Marie Dahlin (S) sa att hon trodde på landsbygden och att det var en satsning på framtiden.

Ingen av dem förklarade hur en tro på Brålanda eller landsbygden eller framtiden eller hur en viljeinriktning skulle kunna betala underhåll, renoveringar, räntor och amorteringar…

moment22Bo Dahlberg (S) erkände faktiskt att det inte fanns några fakta, vilket var ett slags moment 22 som han sa, men att ett köp av Nunntorp visade på en vidsynthet, framåtanda och optimism. Vilket för övrigt, precis som Marie Dahlins inlägg, lät som ett eko från den tid då i stort sett identiska argument framfördes för att bygga arenan.

Jag överdriver inte, oppositionen fick inga som helst svar på sina frågor, inga faktaargument framfördes som bringade klarhet, inga ekonomiska kalkyler presenterades – det var bara önskedrömmar som framfördes. Bara.

Jag ställde t ex samma fråga till flera av dessa talare, om de kunde upplysa fullmäktige om vilka intressenterna för att bedriva utbildning på Nunntorp var. Ingen svarade överhuvudtaget, förrän Marianne Karlsson (C) slutligen sa att det visste hon inte.

Nä, det visste nog ingen vem som ville bedriva utbildning på Nunntorp. Av den enkla anledningen att det med all sannolikhet inte finns några intressenter. Men dessa ledamöter trodde och hoppades, de trodde och hoppades att utbildningsföretag skulle ställa sig i kö för att bedriva utbildning. Om kommunen bara köpte Nunntorp…

bondeDen här typen av argument duger inte. Det har hänt alltför ofta under socialdemokratisk och centerpartistisk ledning förr, ibland med ekonomiskt förödande resultat. Det går inte att som Marianne Karlsson (C) säga, att om bara kommunen köper Nunntorp för 38 miljoner kronor så kan vårbruket komma igång på Nunntorp nästa år…

Jag förstår att det finns många som är besvikna på att kommunfullmäktige inte beslutade att köpa Nunntorp, men som jag ser det måste beslut, i synnerhet i den här storleksordningen, fattas utifrån fakta och kunskap.

Och det gick inte att rösta ja utifrån de premisser som presenterades i underlaget. Det hade varit synnerligen oansvarigt gentemot Vänersborgs skattebetalare.

Men hade kommunledningen, dvs Marie Dahlin (S) och den jävige Bo Carlsson (C), drivit frågan med större ambition och kraft från början så hade utgången kunnat bli en annan. Regionen beslutade ju faktiskt att lägga ner Nunntorp redan den 22 september 2015. För övrigt ett beslut som Bo Carlsson var med om att fatta. Hade processen kommit igång i tid och inte förrän i mitten på oktober (2016!) så är jag övertygad om att vi kunde ha fått tillfredsställande svar på de flesta frågor.

hundhuvudDet är nästan så att jag tror att Marie Dahlin och Bo Carlsson inte själva trodde på idén att köpa Nunntorp, men av opportunistiska skäl ville att oppositionen skulle få bära hundhuvudet…

Jag hoppas hur som helst att de styrande lär sig av det som hände, lär sig att oppositionen i allmänhet och Vänsterpartiet i synnerhet vill ha ”ordning och reda” och kunskap och fakta på bordet innan beslut fattas. Vi vill inte fatta beslut utifrån förhoppningen att allt ska ordna sig av sig självt.

lutz_ordf_16Strax efter att Lutz Rininsland svingat klubban och förklarat mötet avslutat kl 22.40 kom den centerpartistiske ersättaren Henrik Jansson fram till mig och ville ställa några frågor – om varför jag var emot ett köp av Nunntorp. Och jag som hade pratat i 30-40 minuter under kvällen om just detta…

Utanför kommunhuset slöt ytterligare två centerpartister upp.

Den ene påstod att det var mitt och enbart mitt fel att Nunntorp lades ner. Nu kunde hans sondotter inte gå i 3:an till hösten. Och visade därmed att han inget förstått. Det hade inte blivit någon utbildning på Nunntorp i höst oavsett utgången av sammanträdet. Det är Västra Götalandsregionen (inklusive hans partibroder Bo Carlsson) som har lagt ner Nunntorp och det finns ingen som skulle ha bedrivit undervisning nästa höst. Dalslands Naturbruksutbildning fick ju nej av Skolinspektionen för att starta en friskola.hakansson

Det var si och så där med kunskapen. Centerpartiets ordförande Ingvar Håkansson var den tredje i ”församlingen”. Han kastade glåpord, personliga förolämpningar och kränkningar omkring sig. Det var faktiskt lite obehagligt och något som jag tidigare inte har upplevt som politiker.

Och Ingvar Håkansson fortsatte senare under kvällen med att utgjuta sin vrede på Facebook. Och han hittade naturligtvis det ultimata argumentet:

”Idag lider jag med alla moderater som nu ser vilka ledamöter de röstat in i fullmäktige. Att kommunister inte har bättre vett var ju redan känt.”

iqHåkansson ifrågasatte helt enkelt oppositionens intelligensnivå. (Vilket han också gav uttryck för i ”samtalet” utanför kommunhuset.)

Och så kom det gamla ”kommunistepitetet” till heders. Det har jag inte hört, med undantag av några nazister på FB, sedan S Anders Larsson använde det i fullmäktigedebatten om nedläggningen av Huvudnässkolan. Men Håkansson använde epitetet redan under sammanträdet. Han skrev:

”Sitter nu på fullmäktige i Vänersborg. Där har just nu moderater och kommunister kastat sig i famnen på varandra och firar att de så här i juletid lyckats lägga ner Nuntorp och gjort 60 tal anställda arbetslösa”.

klia_huvetHåkansson förstod inte vad kvällens ärende handlade om. Han förstod inte att det var Västra Götalandsregionen, inklusive Bo Carlsson, som hade lagt ner Nunntorp, och att kommunfullmäktige diskuterade ett köp av fastigheten. Och att de anställda ändå inte hade haft någon anställning till hösten, eftersom det inte ska startas någon skola då. Oavsett beslut.

Och vad då firade? Det var väl ingen som firade. Vilket Håkansson för övrigt senare kom på att det gällde också andra partier:

”Kd och liberalerna är också med och firar att de har lagt ner Nuntorp.”

Det var mitt första personliga möte med centerpartiets ordförande Ingvar Håkansson. Jag hoppas att det också blir det sista.

facebookJag kan inte heller låta bli att återge slutet på ett inlägg av Annalena Levin (C) (på ett av Ingvar Håkanssons inlägg på FB):

”Jag beklagar verkligen beslutet och ser med spänning fram emot vilken av de jäviga ledamöterna som kommer köpa Nuntorp nu då för det måste väl vara den personliga vinningen de har att vara jäviga på. Eller vad var deras orsak tro?”

Det måste vara partikamraten Bo Carlsson (C) som Levin (C) tänker på. Han är den ende av de jäviga som brukar mark i Brålanda…

Nunntorp har sjabblats bort av de styrande i Vänersborgs kommun. Oavsett beslutet igår så hade det inte blivit som förr. En skola på Nunntorp hade ändå inte kunnat komma i gång kommande höst. Och är det något utbildningsföretag som vill starta skola någon gång i framtiden, vilket det troligtvis inte finns, så hade en skola inte kunnat starta förrän tidigaste hösten 2018. Med tanke på att sista ansökningsdatum för att bedriva en friskola hösten 2018 går ut den 31 januari 2017, så hade en skola antagligen, om det hade funnits intressenter, inte kommit igång förrän hösten 2019.

Det är varken sjysst eller hederligt att påstå att gårdagens återremiss innebär en nedläggning av Nunntorps skola. Det är Västra Götalandsregionen, inklusive Bo Carlsson, som har lagt ner skolan.

Ansvaret faller tungt på Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C).

 1. Marianne Karlsson
  16 december, 2016 kl. 22:04

  För ett förtydligande; jag vet inte vilka som visade intresse för att bedriva undervisning på Nuntorp. De ville inte berätta det förrän det var klart att de kunde hyra in sig på Nuntorp.. Som jag sa, det går inte att skriva avtal om något man inte har. När avtalet väl är påskrivet kan undervisning bedrivas.

 2. LasseVbg
  16 december, 2016 kl. 10:41

  Ja dessa centerextremister…

 3. huggbeaver
  15 december, 2016 kl. 21:27

  Jag hade att stiga upp tidigt dagen därpå varför jag lämnade mötet och en helkonstig debatt vid 9-tiden.
  Fram till dess hade du, Stefan, och Eckerbom-Wendel varit MYCKET tydliga och inte egentligen argumenterat utan presenterat fakta och information. Vad fanns det att argumentera för? Nunntorp kommer inte igång som skola förrän om några år. Vem ska driva skolan? Vem ska stå för kostnaderna?

  Att ”tro på Brålanda” eller vad man nu sade är ju inga argument. Eller som det sades på vårt partimöte inför fullmäktige – Tåget har ju redan gått. Fast jag skulle nog sagt att det hjälper inte att ta ut målvakten när det återstår 1 minut av matchen och man ligger under med 17-0.

  Bra jobbat Stefan!

 4. Pontus
  15 december, 2016 kl. 20:29

  Jag tycker det var synd att de lade ner demensboendet i staden. Jag tror det finns många som behöver bo i det. De kanske kan starta ett i sessionssalen, många av de som behöver hjälp verkar befinna sig där en gång i månaden. Det kan vara så att de bara har förirrat sig och gått in när dörrarna varit öppna.

  Jag ångrar mig, jag vill inte längre att fullmäktige börjar sändas på video. Jag vill inte ens höra på radion längre. Jag ser ett ”senilt kafferep” framför mig när jag läser sammanfattningen. Men vilken tur att det var några som ville se siffror och fakta och återremitterade. Vi slapp att ”fullast kör”… det är alltid en jobbig resa för passagerarna när ”fullast kör”, det är då man hoppas att föraren stoppas av polis eller kör i diket innan farten är uppe. Försäkringsbolagen gillar heller inte när deras objekt framförs i onyktert tillstånd.

  Jag tycker Nuntorp-frågan är tragisk men det hjälper inte att slänga plånboken i sjön för att cykeln är stulen. ”En tävling pågår om vem som kan slänga plånboken längst”. Nu har kommunen plånboken kvar och på sin höjd så kan någon ge tjänstemännen i uppdrag att ta fram en plan med lite fakta. Något som skulle ha gjorts för ett år sen. Förhoppningsvis finns det någon smart tjänsteman som får fram något om de får jobba fritt.

 5. Rune
  15 december, 2016 kl. 20:25

  Ett taktiskt nej är egentligen ett riktigt nej !!
  Måhända är Vänersborgspolitiker från lokalavdelning hos M, L, KD och V idag innerst inne glada att tillräckligt många käppar nu har blivit instoppade i hjulet så att intressenter av Nuntorp inte längre ser möjlighet att förvärva en helhet att användas som campus för utbildning i gröna näringar och som inkubator för landsbygdens näringsliv och forskning. Nu, femövertolv, blir saker och ting aldrig riktigt bra att utreda.
  Väldigt många tycker istället det är stor skam att smörjmedlet nu uteblir som Vänersborgs kommun kunde bistått med för att trygga naturbruksutbildning i området och som med fördel kunde bli lokaliserad i landsbygdskommunen Vänersborg. På sikt också lönsam sett till kommunens utveckling och samhällsnytta.
  Sovande och tröga Socialdemokrater och Centerpartister har heller inte gjort saken bättre. Tyvärr blev det som vanligt politisk prestige och rävspel som får till följd att 50 talet arbetstillfällen nu för gott försvinner från anläggningen samt också den tänkta framtida utbildning av 40-talet gymnasieelever per år till breda yrken. Gymnasieutbud inom naturbruk, livsmedel, skogsbruk och tungmaskin finns inte vare sig bland Vänersborgs kommuns friskolor eller i Kunskapsförbundets Väst regi vilket är en stor brist eftersom Vänersborgs kommun säger sig värna om sitt näringsliv, landsbygdsutveckling och gröna näringar, åtminstone i skrift med sin översiktsplan, vision och näringslivsstrategi.

  Denna lokala blogg som gärna och ofta har lyft fram alla tänkbara svagheter och brister hos allt och alla om det kommunala fastighetsbolaget ska förvärva Nuntorp. Blogg-citatet : För Vänersborgs kommuns del så kan det paradoxalt nog bli en besparing, närmare bestämt på 38 miljoner kronor – den summa som regionen ville ha för fastigheten. Detta citat borde väl ändå vara att sprida felaktig åsikt, till gagn för vem?
  Det är inte Vänersborgs kommun som ska köpa fastigheten av VGR. Det är istället det kommunala aktiebolaget Fastighets AB Vänersborg som önskar göra det.
  Med rätt kompetens inom fastighetsbolaget samt ett aktivt näringslivskontor och Barn- och utbildningsförvaltning hos kommunen hade Nuntorp varit en riktigt bra investering för framtiden för lokala arbetstillfällen och utbildningsplatser som kommunen så väl behöver.
  Om den politiska KF-majoriteten anser att detta kommunala bolag har ett tveksamt förflutet med en icke lönsam fastighetsaffär är det lätt ordnat genom att byta ut VD och övriga i styrelsen till nya personer med lämplig kompetens som är dedikerade för sin uppgift.

  Erfaren av käbbel och prata-prata-prata lär Vänersborgs kommuns politiska partier tyvärr även fortsättningsvis tänka inåtvänt och i årtionden framöver utan reflektion, klubba igenom att från kommunkassan ex.vis ge kommunala bolaget Vattenpalatset 7 miljoner per år i förlustbidrag/ägartillskott (sedan invigningen 1991), att ge kungajaktmuseet förlustbidrag, att ge Arenan 10 miljoner per år i driftsbidrag (utöver kapitalkostnad, sedan invigningen 2009), att ge Vargön Innovation ytterligare mångmiljonsatsning att pimpa Holmens tomma fabriksområde, nybygge/ombygge av kommunhus och sessionssal för 100 miljoner, plus många andra investeringar som inte alls ger intäkter tillbaka i form av människor i arbete, nya invånare, unga och äldres utbildning eller som transmissionsolja till näringslivet.

  Och så undrar kommunens folkvalda varför de ständigt ligger i ranking-bottenskiktet vad gäller medborgarundersökningar, näringsliv och skola/utbildning.

  Livet går dock vidare, världen står ju inte och faller med Nuntorp.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: