Arkiv

Posts Tagged ‘Centerpartiet’

Bo Carlssons överklagan avslås!

13 september, 2016 Lämna en kommentar

nyhetFör läsare av denna blogg så är nog inte kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja NÄRF:s ordförande Bo Carlsson (C) ansvarsfrihet för år 2015 någon nyhet. Det är säkerligen inte heller någon nyhet att Bo Carlsson (C) överklagade beslutet till Förvaltningsrätten.

Idag diariefördes domen från Förvaltningsrätten i Vänersborgs kommuns diarium. Bo Carlssons (C) överklagan avslås:forvaltningsratten

”Förvaltningsrätten avslår överklagandet.”

Det var en mycket väntad dom från förvaltningsrätten.

Domen kom oväntat, och ovanligt, snabbt. Rättens motivering var vidare tämligen kortfattad. Den var också väldigt formell. Domen handlar nämligen enbart om ”tidsaspekten”:

BoCarlssonNarf”Bo Carlssons överklagande inkom visserligen till förvaltningsrätten redan den 18 juli 2016 men förutom en rent allmän uppgift om att kommunens beslut skulle vara olagligt saknas det i denna skrift helt några närmare omständigheter till stöd för överklagandet. Bo Carlsson har först den 31 augusti 2016 kommit in med kompletterande omständigheter till sitt överklagande.
Eftersom Bo Carlsson inom överklagandetiden inte anfört några omständigheter till stöd för sitt överklagande kan förvaltningsrätten inte göra någon annan bedömning än att det inte är visat att kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund skulle vara olagligt eller ha tillkommit på ett otillbörligt sätt. Överklagandet ska därmed avslås.”

Förvaltningsrätten menar alltså att eftersom den komplettering till överklagandet som Bo Carlsson skickade in den 31 augusti anlände först efter det att överklagandetiden hade gått ut, så tar rätten ingen hänsyn till denna. När dessutom Bo Carlssons första överklagan (18 juli) inte innehöll några skäl eller motiveringar till varför kommunfullmäktiges beslut skulle vara olagligt – så står fullmäktiges beslut fast.

narf_loggaBo Carlsson begärde anstånd med sin motivering till den 31 augusti. Men Förvaltningsrätten hade tydligen inte beviljat detta. (Jag har inte heller sett något brev från rätten angående detta i diariet.) Det är nog så att svarar inte rätten så blir det inget anstånd med tiden… Tydligen trodde Bo Carlsson att han automatiskt fick anstånd bara han meddelade detta.

Men så fungerar inte lagen…

domareFörvaltningsrätten gör alltså ingen prövning i själva sakfrågan. Vilket antagligen inte hade spelat någon roll – rätten hade med all sannolikhet kommit fram till samma beslut ändå. Tror i varje fall jag.

Förvaltningsrättens dom var följaktligen helt väntad. Även om motiveringen kanske var lite överraskande. Men finns det regler och lagar för vad som gäller vid ett överklagande, så gäller naturligtvis de. Även för Bo Carlsson. Därför är det uppenbarligen inte heller någon idé för Bo Carlsson (C) att överklaga Förvaltningsrättens dom. Om Carlsson nu går i sådana tankar.

Kanske har Bo Carlsson lärt sig något nytt om Sveriges lagar. I varje fall bör han ha lärt sig att kommunfullmäktiges beslut och ett överklagande är så pass viktiga att det inte går att prioritera något annat i ett sådant läge. Det är bara att ta sig tid att formulera och skriva en överklagan – innan överklagandetiden går ut.

.

Tidigare bloggar om Bo Carlsson och ansvarsfriheten:

Bygdefest i Brålanda. Och Nuntorp. Och Axelsson. Och Bo Carlsson.

11 september, 2016 Lämna en kommentar

bralanda_bygdefestDet händer en hel del i Brålanda, denna pärla på Dalboslätten. Företagarföreningen och med den väldigt många brålandabor är mycket aktiva och drivande för att ordna och arrangera olika typer av evenemang och tillställningar. Naturligtvis helt ideellt – i den berömda brålandaandans tecken. Det läggs ner ett imponerande arbete.

Igår lördag hölls den traditionella bygdefesten. Och den varken kan eller vill man missa. Självklart.

Det var många människor på plats. Och bilar. Själv fick jag tillåtelse av en man vid Equmeniakyrkan att parkera på kyrkans gräsmatta… Det var bara att tacka, och parkera. Fast det inte kändes helt rätt… Sist jag parkerade på en gräsmatta var i Göteborg för nästan 40 år sedan, då fick jag böter…

Det var många kända ansikten i folkvimlet. Men det blir väl så när man har ägnat större delen av sitt yrkesliv i södra Dalsland… Så det blev många trevliga samtal och diskussioner.

bralanda2016_5

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderaterna, centerpartiet och socialdemokraterna fanns på plats. Och de ansiktena var också kända. Och så blir det ju – när man ägnat över 20 år åt kommunalpolitik. Partierna delade ut flygblad till intresserade förbipasserande. De handlade till stor del om Nuntorp och kommunens köp av fastigheterna. Och lösöret.

På scenen kunde besökarna också höra Robert Svensson och Monica Andersson Skall berätta varför Hushållningssällskapet vill starta upp en fristående gymnasieskola på Nuntorp. Och en förutsättning för detta var enligt Svensson att:

”kommunen fattar ett beslut att köpa Nuntorpskolan.”

bralanda2016_3De båda talarna var optimistiska om skolans framtid. Svensson tyckte att Dalslands Naturbruksutbildning AB (bolaget som har bildats av Hushållningssällskapet för att bedriva skola) hade ett framgångsrikt koncept. Marknadsföringen ska bli betydligt bättre än tidigare, man ska bättre ta tillvara lärarkollegiets idéer, utbildningsutbudet ska breddas, det ska arbetas med grön integration och de ”nya svenskarnas” erfarenheter ska tas tillvara på ett bättre sätt.

Det är naturligtvis bra tankar och idéer, och jag tror inte att någon har något att invända mot dessa. Möjligtvis att de är alltför optimistiska. Men det är inte riktigt detta som diskussionen gäller i Vänersborg.

Robert Svensson och Dalslands Naturbruksutbildning räknade med att den fristående skolan ska gå med förlust de första åren. Och därför måste aktiebolaget få in kapital. Det hoppas man att få genom att sälja aktier, 10.000 kr per aktie. Det finns för övrigt aktier kvar för villiga köpare.

nuntorp

Monica Andersson Skall berättade om en plan B. Den handlade om vad Dalslands Naturbruksutbildning AB skulle göra om inte Skolinspektionen gav tillstånd till att bedriva en skola. Då var planen att överklaga. Jag antar att det inte är denna plan B som Marie Dahlin (S) pratar om, när hon i fullmäktige, och på andra ställen, nämner en plan B.

Robert Svensson utvecklade också vad plan B handlade om. Och för honom var plan B betydligt enklare, den fanns helt enkelt inte. Robert Svensson sa:

”Då vill jag vara tydlig. Då blir det inget.”axelsson_jonathan

Plan B innebär tydligen olika saker för olika personer.

Som sagt, det delades ut flygblad på bygdefesten.

Socialdemokraternas och centerpartiets flygblad var i det närmaste identiskt lika. (Jag undrar vem som skrev originalet?) Endast några enstaka ord hade ändrats när de beskrev den, i deras ögon, illvillige moderaten Jonathan Axelsson:

”Nämnde moderat har skrivit till skolinspektionen och EU-kommissionen för att sätta käppar i hjulet…”

flygbladCS_Bralanda

Citatet återfinns, som synes, i båda flygbladen…

På TTELA:s webbsida idag så har, äntligen, en artikel om Axelssons brev publicerats. (Se ”Fortsatt oenighet kring Nuntorp”.)

eu_loggaI TTELA-artikeln intervjuas Jonathan Axelsson (M). Han säger angående brevet till EU-kommissionen:

”Är det enligt den kommunala likställighetsprincipen att kommunen går in som fastighetsägare åt en privat friskola?”

Marie_Dahlin3Och det är kanske inte en helt irrelevant fråga. Faktum är ju att oron delas av Marie Dahlin (S). I kommunfullmäktige den 22 juni sa hon från talarstolen:

”Jag höll på att säga att det är värre än så. Man måste till och med tala om för EU nu, om fullmäktige ska hjälpa till och göra en sån affär. Så jag är inte rädd för kommunfullmäktige i Vänersborg utan det är väl mer vad EU har talat om för oss att vi har gjort fel förut.”

Skillnaden mellan de båda är kanske bara att Axelsson vill veta om upplägget är lagligt innan Vänersborgs fullmäktige tar ett beslut, medan Dahlin är beredd att ”chansa”?

Och det vill Dahlin tydligen, chansa alltså, trots att Vänersborg och Fastighets AB Vänersborg har varit föremål för EU:s granskning förr… Och då gick det inte så bra… Den minnesgoda kommer säkert ihåg att EU konstaterade ett olagligt kommunalt stöd till ett privat företag i samband med Toppskandalen för några år sedan. Vänersborgs kommuns agerande var oförenligt med EU:s inre marknad…

Det verkar som om Marie Dahlin (S) fruktar att det här kan hända igen. ”Går det så går det” har Dahlin sagt några gånger i fullmäktige i andra sammanhang. Det är väl så hon tänker nu också… Men att agera på ett liknande sätt en gång till, att riskera att bli föremål för EU:s långa legala arm igen, och fälld, är väl inte värdigt en kommun som Vänersborg?

skolinspektionNär det gäller brevet till Skolinspektionen säger Axelsson i TTELA-artikeln:

”Man [Dalslands Naturbruksutbildning AB; min anm] ger sken av att allt är klappat och klart. Men regionen har inte tagit något beslut om att sälja och fullmäktige har inte tagit något beslut om att köpa.”

Och det har Axelsson helt rätt i, det finns ännu inga beslut. Ansökan från Dalslands Naturbruksutbildning innehåller felaktiga uppgifter… (Se ”Nya turer kring skolan på Nuntorp”.)

Så socialdemokraterna och centerpartiet anser alltså att Axelsson sätter käppar i hjulet när han vill att allt ska gå lagligt till och att man ska hålla sig till sanningen när man har kontakt med myndigheter…

Bygdefesten i Brålanda bjöd på fler överraskningar. Socialdemokraterna hade nämligen en liten frågesport… Eller quiz som det heter nu för tiden.

Fråga 4 handlade om Nuntorp…

bralanda2016_4

”Vilka partier vill lägga ner Nuntorps naturbruksskola?”

Jag blev onekligen lite konfunderad. Vad var rätt svar? (Vet du?)

Jag var tvungen att fråga den socialdemokratiske nestorn Dan Nyberg, om det var Vänsterpartiet som var rätt svar. Jag menar, i så fall hade det ju varit fel. Vänsterpartiet har ju inte tagit ställning än (även om jag i min blogg är och har varit lite kritisk…). Vänsterpartiet har nämligen inte haft anledning att fatta beslut om ett ställningstagande – ett köp av Nuntorp är ju ännu inte aktuellt i varken kommunstyrelse eller fullmäktige. Ja, ska sanningen fram, och det ska den självklart, så finns det inte ens ett ärende om köp av Nuntorp i Vänersborgs kommun! Det betyder egentligen att inget parti ännu har tagit ställning i den formella politiska processen. För det finns ju ingen process!

Dan Nyberg (S) tyckte att jag skulle läsa frågan bättre. Ja visst ja, det stod ju ”i regionen”… Jag missade det. Det betydde att rätt svar var en 2:a:

”Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och miljöpartiet.c

Hoppsan! Centerpartiet…

Centerpartiet?

Centerpartiet är ju faktiskt med och styr regionen – och det är som bekant Västra Götalandsregionen som beslutade att lägga ner Nuntorp.

”Har Bo Carlsson sett frågesporten?”

Undrade jag. Frågan och svaret var nog inte så populära i centerkretsar. Och hos Bo Carlsson… Socialdemokraternas allierade.

Tänkte jag…

Men faktum är ju, och fakta ska liksom sanningar läggas fram, att Bo Carlsson själv röstadetunga_kluven för en nedläggning av Nuntorp i regionen. Bo Carlsson sitter ju faktiskt i regionfullmäktige!

Bo Carlsson (C) har med andra ord aktivt varit med om att lägga ner Nuntorps Naturbruksskola!

Och det gör centerpartiets flygblad, som delades ut igår, nästan patetiskt… Snacka om att prata med kluven tunga och att försöka lura bygdefestbesökarna…

Jag citerar flygbladet:

”Det är viktigt att dra stråken rätt och för Centerpartiet är det självklart att slå vakt om Nuntorp som ett utbildningscenter för de gröna näringarna, säger Bo Carlsson.”

Förutom att jag reagerar på formuleringen om stråken, så är texten definitivt inte i överensstämmelse med sanningen.

En gång till. Jag kan inte låta bli. Jag brukar inte skriva om regionen, men jag känner att jag måste göra ett undantag nu. Det är ju oerhört väsentligt i debatten och den pajkastning som centerpartister (och socialdemokrater) ägnar sig åt.

Regionfullmäktige behandlade frågorna om gymnasieutbildningarna inom naturbruk den nuntorpsdemo22 september 2015.

När Bo Carlsson och de andra fullmäktigeledamöterna anlände till sammanträdet på kommunhuset i Vänersborg (regionen sammanträder där) hälsades de välkomna av demonstranter, traktorer och kor utanför kommunhuset. Talkörerna ljöd om att Nuntorp skulle räddas. Detta hörde och såg naturligtvis Bo Carlsson och alla andra ledamöter. Ingen regionpolitiker kunde undgå frågans betydelse för Vänersborg.

Bo Carlsson och de andra centerpartisterna tillsammans med moderater, liberaler, kristdemokrater och miljöpartister röstade för att tre skolor, Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp, skulle behållas. Medan Nuntorp, Strömma och Dingle skulle avvecklas:

vgregion”Naturbruksstyrelsen får uppdraget att … medverka till avveckling av de anläggningar som inte behövs för den fortsatta verksamheten…”

Men Bo Carlsson var inte bara en passiv röstande under fullmäktigesammanträdet. Han var med och yrkade – Bo Carlsson var aktiv innan han slutligen röstade för att lägga ner Nuntorp. Enligt vissa källor, till och med mycket aktiv.

nuntorp_regionbeslut

Jag förstår mig inte på Bo Carlssons agerande. Och jag förstår inte hur han och centerpartiet kan skriva som de gör i sitt flygblad. De ljuger med berått mod…

utropstecken3Centerpartiet i regionen och Bo Carlsson har varit med och beslutat att Nuntorp ska läggas ner!

Jag kan inte heller låta bli att nämna socialdemokraternas yrkande i regionfullmäktige (när Nuntorp lades ner). Det kanske gör att det möjligen fanns ytterligare ett rätt svar på socialdemokraternas frågesport. Nämligen alternativ 1 – socialdemokraterna…

sossarSocialdemokraterna yrkade i regionfullmäktige på att:

”naturbruksstyrelsen får i uppdrag att tillhandahålla minst två jordbruksutbildningar i Västra Götalandsregionen.”

Notera att det står ”minst två jordbruksutbildningar”. Regionen driver sex skolor i Västra Götaland. Det styrande borgerliga blocket lade ner tre skolor – och behöll tre.

Vilka fyra skolor ville socialdemokraterna lägga ner? Nuntorp? Det sa de dock ingenting om i sitt yrkande på regionfullmäktige.

Taktiskt? Oansvarigt? Fegt?

Och redan innan bläcket från regionfullmäktiges papper hade torkat så ändrade sig regionens socialdemokrater. Dagen efter regionbeslutet, på onsdagen, när regionens naturbruksstyrelse avhandlade Nuntorps vara eller inte vara, så beslutade socialdemokraterna och den miljöpartistiske ordföranden (som i regionen tillhör den borgerliga styret), att intagningen av elever till Nuntorp skulle stoppas redan hösten 2016. De borgerliga ledamöterna avstod för övrigt från att delta i beslutet.

slamkrypareKanske var det en slamkrypare i socialdemokraternas frågesport? Kanske skulle de ha frågat om vilket parti som ville bevara Nuntorp i regionen. Rätt svar hade då varit kryss – Vänsterpartiet…

Hur som helst.

Det var några händelserika timmar i Brålanda igår. Det hände mycket under kort tid.

Det är nästan så att jag redan längtar till nästa bygdefest.

Om ansvarsfrihet – och Bo Carlsson

ansvar3Den 30 juni uttalade sig som bekant Bo Carlsson (C) i TTELA (se här) om kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja honom ansvarsfrihet. Jag har i två bloggar analyserat och kommenterat de, som Bo Carlsson själv säger, ”starka skäl” som han anför för att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. (Se ”Bo Carlsson överklagar! (1/2)” och ”Bo Carlsson överklagar! (2/2)”.)BoCarlssonNarf

Bo Carlssons skäl var inte speciellt starka… Han griper efter minsta lilla halmstrå i sin iver att hitta skäl och argument för att 28 ledamöter i Vänersborgs kommunfullmäktige hade fel när de beslutade att inte bevilja honom ansvarsfrihet.

Det finns emellertid ett skäl som jag tycker att det finns anledning att titta lite extra på.

I TTELA stod det:

”Han (Bo Carlsson; min anm) påpekar att det finns kriterier för att inte få ansvarsfrihet, att en uppenbart och uppsåtligen ska ha gjort något för att skada verksamheten eller berika sig själv.
– Det finns inget sådant i det här fallet, och jag anser att jag har väldigt starka skäl att överklaga beslutet.”

kommunallagenDet finns inte några kriterier i kommunallagen för att inte få ansvarsfrihet. Det är viktigt att slå fast. Det finns inte heller någon skrivning om uppsåt. Detsamma är det med att ”berika sig själv”. I förarbetena till kommunallagen nämns inte heller några av dessa saker.

Men, som jag skrev i fredags (se ”Bo Carlsson överklagar! (2/2)”), så står det följande i förarbetena till kommunallagen om att ”skada verksamheten”:

”Vägrad ansvarsfrihet förutsätter i regel att det som läggs den förtroendevalde till last har medfört en i någon mening ekonomisk skada för kommunen.”

Och på ett annat ställe:

”Enligt rättspraxis … krävs för vägrad ansvarsfrihet att den förtroendevalde agerat på ett sätt som stört en kommunal förvaltningsuppgift eller åstadkommit ekonomisk skada för kommunen eller landstinget.”

overklaga3I förarbetena talas det således en del om ekonomisk skada, men vad det innebär utvecklas inte. I sådana lägen brukar man titta på hur domstolarna har dömt för att få vägledning. Det gjorde jag också. Men tyvärr… Jag hittar inget som är tillämpligt. (Vilket naturligtvis inte betyder att det inte finns några.) De rättsfall jag hittar beskriver situationer där revisorerna avstyrker ansvarsfrihet, men fullmäktigeförsamlingar beviljar ansvarsfrihet. Alltså precis tvärtom mot vad som hände i Vänersborg.

I en dom från Kammarrätten i Sundsvall (2015-07-10, mål nr 1862-14) kastas emellertid lite ljus i frågan. Rätten skriver så här:

”I kommunallagen anges inte på vilka grunder fullmäktige kan vägra ansvarsfrihet.”

Som sagt. Texten i domen fortsätter:

”I förarbetena till kommunallagen anges bl.a. följande angående frågan om ansvarsfrihet. När revisionsberättelsen lagts fram för fullmäktige ska fullmäktige ta ställning till revisorernas förslag. Fullmäktige har en exklusiv rätt att besluta i frågan. Fullmäktiges beslut kan bli ett annat än revisorernas förslag.”overklaga2

Redan här tycker jag mig se att en överklagan av Bo Carlsson är dömd att misslyckas. ”Fullmäktige har en exklusiv rätt att besluta”… Citatet visar också att det är helt ok att fullmäktige har en annan uppfattning i ansvarsfrågan än revisorerna.

Domen ger också exempel på orsaker som gör att fullmäktige ibland inte följer revisorernas förslag:

”t.ex. fullmäktiges egna iakttagelser och analyser samt resultatet av den kontroll som sker inom ramen för styrelsens och nämndernas berednings- och beslutsprocess.”

souI utredningen ”Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting” (SOU 2004:107), som gjordes i samband med en översyn av kommunallagen, får man ytterligare information:

”Kommunallagen anger inte på vilken grund fullmäktige kan vägra ansvarsfrihet. I den juridiska litteraturen anses att revisionsansvaret är ett blandat politiskt – juridiskt ansvar.”

Det kan vara bra att veta att det här inte enbart handlar om juridik…

Dock hänvisar utredningen också till slutsatser från ett rättsfall:

”Slutsatsen av Regeringsrättens dom blir att det faktum att fullmäktiges majoritet inte känner förtroende för en enskild ledamot inte räcker som skäl för vägrad ansvarsfrihet – om denne inte kan påvisas ha stört utförandet av förvaltningsuppgift eller förorsakat (riskerat förorsaka) ekonomisk skada för kommunen. Slutsatsen av Morafallet torde vara att fullmäktige har ett tämligen omfattande utrymme att göra hoppaslämplighetsbedömningar – så länge de vilar på relevanta omständigheter.”

Det här torde vara det rättsfall som skulle kunna ge Bo Carlsson ett visst hopp i en överklagan… Eller? Ok, ett visst hopp – men kanske ändå inte…

”… fullmäktige har ett tämligen omfattande utrymme att göra lämplighetsbedömningar…”

lidell_talarstol5Och de relevanta omständigheterna fanns med i den motivering som Gunnar Lidell lämnade in (från moderaterna. liberalerna och kristdemokraterna) i samband med behandlingen i fullmäktige, och som jag å Vänsterpartiets vägnar yrkade bifall till:

”Vi konstaterar att NÄRF för verksamhetsåret 2015 redovisar ett förhållandevis stort negativt resultat. I verksamhetsberättelsen saknas beskrivningar av de händelser som lett till eskalerande kostnader. De under 2015 uppenbart ökande problemen med ekonomi och ledning verkar heller inte ha uppmärksammats förrän under hösten 2015. Med detta som grund riktar vi kritik mot ledning och styrning av NÄRF under 2015.
Vi noterar dessutom att revisorerna framför kritik mot direktionen, baserat på att NÄRF ännu ej antagit ett handlingsprogram 2015-2018 i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.”

skl_loggaDet är inte alltid helt lätt i juridikens, enligt många, framför allt juristerna själva, underbara värld… SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) försöker bringa mer klarhet i hur revisorerna tänker, eller bör tänka, när de riktar anmärkning eller avstyrker ansvarsfrihet. Skriften heter ”God revisionssed i kommunal verksamhet 2014” (och kan laddas ner här).

De grunder som revisorerna enligt skriften, och praxis, använder bör väl, tänker jag, också kunna användas av ledamöterna i fullmäktige.

skl_revisionRevisorernas kritik (och därmed politikernas) kan sammanfattas i åtta olika grupper av grunder. Jag tänkte för fullständighetens skull redogöra, relativt kortfattat, för dem i det följande genom att helt enkelt citera broschyren.

 1. Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter.
  Fullmäktiges finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer uppnås inte. Det handlar om väsentliga och uppenbara brister eller avvikelser.
 2. Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll
  Styrelse eller nämnd har uppenbart brustit i sin uppgift att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. En verksamhet drivs t.ex. inte på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, balanskravet uppnås inte eller ignoreras.
  Styrelse eller nämnd saknar tillfredsställande system för styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Alternativt har styrelse eller nämnd inte använt sina system eller dessa bedöms som otillräckliga.
  Styrelse eller nämnd har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med underskott och/eller brister i verksamheten. Det kan handla om för sent insatta, inga eller otillräckliga åtgärder.
 3. Förtroendeskada eller annan immateriell skada
  Andra skador än i första hand ekonomiska har konstaterats. Dessa bedöms allvarligt ha skadat kommunens förtroende hos medborgarna och/eller har reell betydelse för kommunens verksamhet.
 4. Ekonomisk skada
  Betydande ekonomisk skada har uppkommit eller uppenbar risk för sådan skada föreligger genom att ansvarig(-a) person(-er) har varit oaktsam(-ma) eller agerat avsiktligt. Tillgångar kan ha förkommit eller skadats. Det kan t.ex. handla om oaktsam hantering av eller bristande hushållning med medel, tecknande av ofördelaktiga avtal etc.
 5. Obehörigt beslutsfattande
  Styrelsen eller nämnd har fattat beslut utan att det finns stöd för detta i styrelsens eller nämndens uppdrag eller i delegationen från fullmäktige.
 6. Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning
 7. Otillräcklig beredning av ärenden
  Fullmäktige har blivit vilseledda genom bristande underlag i beredningen, vilket har lett till mycket olämpliga eller felaktiga beslut eller resultat. Ett exempel på detta kan vara otillräcklig beredning av budgeten. Det kan även röra sig om bristande insyn i beslutsärenden genom att beredningen sköts informellt och inte formaliseras.
 8. Ej rättvisande redovisning
  Kommunens redovisning av verksamhet och/eller ekonomi är oriktig eller ofullständig eller har andra uppenbara brister som försvårar styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
  Årsredovisningen avviker från kommunal redovisningslag och/eller god redovisningssed i kommunal verksamhet. Den ger därmed inte en rättvisande, eller till och med en felaktig, bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning. Felet/felen är väsentliga och påverkar bilden av kommunens resultat och ekonomiska ställning.

BoCarlssonNarfNu menar jag inte att Bo Carlsson skulle ha brustit på alla dessa punkter, långt därifrån. Tja… Inte på några i varje fall… Men det är uppenbart att styrningen och ledningen av NÄRF under Bo Carlssons (C), och Monica Hansons (S), ledning har haft uppenbara brister. Det syns tydligt att det är på ganska många av revisorernas grunder som det finns mycket i övrigt att önska.

Jag ska avsluta med ytterligare ett citat, från utredningen ovan (SOU 2004:107):

”Erfarenheten visar att i de flesta fall när en förtroendevald inte beviljats ansvarsfrihet tar hon eller han det politiska ansvaret och avgår självmant.”

Så brukar det vara. Hur blir det i Vänersborg? Vad väljer Bo Carlsson?

:

Bloggar om Bo Carlsson och ansvarsfriheten:

%d bloggare gillar detta: