Arkiv

Archive for 4 februari, 2018

Forum Vänersborg

4 februari, 2018 2 kommentarer

forum_vbgI förra veckan godkände kommunstyrelsen ett samverkansavtal mellan Vänersborg kommun, Forum Vänersborgs Stad Ekonomisk förening, Fastighetsägarna GFR AB och Aktiebolaget Vänersborgsbostäder. Avtalet ersätter ett tidigare avtal och gäller i 3 år framåt.

Samverkansavtalet innebär bland annat att ett kommunalt bidrag på 650.000 kronor per år ska betalas ut till Forum Vänersborgs verksamhet. Pengarna ska enligt avtalet användas för:

”verka för utvecklingen av Vänersborgs stadskärna genom att bl.a. särskilt främja etablering av nya näringsidkare samt verka för ett gott utbud av handel, service m.m.”

Forum Vänersborg ska också:

”verka för evenemang som bidrar till en levande och attraktiv stadskärna”

vbg_centrum

Samt:

”fungera som en arena för samordning och samråd beträffande stadsutveckling, stadsplanering och investeringar i stadsmiljön.”

Det här skrev jag om i en tidigare blogg. (Se ”Hemsida, Brålanda, KS, Forum mm”.)

reservation2Vänsterpartiet reserverade sig mot att beslutet fattades under kommunstyrelsens januarimöte (se ”Kort rapport från förmiddagens möte med kommunstyrelsen”). Vänsterpartiet ville att det skulle skapas klarhet och att en del frågetecken kring Forums verksamhet, bland annat kring ekonomin, rätades ut. Sedan skulle beslutet kunna fattas på februarisammanträdet. Vänsterpartiets reservation grundade sig alltså egentligen bara på att alla fakta borde ligga på bordet innan samverkansavtalet godkändes. Något som för övrigt inte kommer att bli några problem kommande år, eftersom det står i det nya avtalet att regelbundna utvärderingar ska göras under avtalets löptid. (Det betyder underförstått att så inte har varit fallet tidigare.)

frage_rata_utNu har frågetecknen rätats ut för Vänsterpartiets del. Representanter för Vänsterpartiet träffade i veckan representanter för Forum Vänersborg – Lars Salonen, Tore Ottosson och Mia Dahlén.

Forum Vänersborg bildades 2013 på kommunens initiativ. Det är en organisation mellan kommunen, föreningar, fastighetsägare och näringslivet och det finns med representanter från alla kommundelar. Syftet är helt enkelt att utveckla Vänersborg, hela Vänersborg. Forum arbetar för att locka till sig fler invånare och fler företag. Stadskärnan och övriga tätorter behöver få fler butiker och det bör finnas fler mötesplatser. Och detta är naturligtvis något som alla står, eller bör stå, bakom. Det gör självklart också Vänsterpartiet.vbg_galan

Forum medverkar även aktivt i arrangemang som VänersborgsGalan, Aqua Blå, Påskparaden, Fridamäss och Klappdagarna. Tanken är att arrangemangen ska locka fler till kommunen och få Vänersborgs kommun att leva upp.

Forum håller också i Evenemangsfonden. Det är en fond som ska vara:

”en motor i arbetet med att göra Vänersborg till en stark evenemangsstad. Med stöd av fonden vill vi inspirera vårt förenings- och kulturliv att utveckla befintliga evenemang och våga satsa på nya.”

pengar_faFonden kan stå med riskkapital så att t ex föreningar ska våga satsa. (Se här.) Det är en bra tanke och fonden har redan bidragit till nya satsningar. Under åren har bland annat Vänersborgs Musikförening (Vinnarkonsert Polstjärnepriset), CK Wänershof (3-dagars), Lions Brålanda (Tomtetåget), Vänersborgs IF (Jul i Arenan, VänerCupen), Vänersborgs Rugbyklubb (USM i rugby) och Västergötlands Dragspelsförbund (Dragspelsfestivalen) fått pengar från evenemangsfonden.

stadskarna_loggEtt annat ”projekt” som Forum är eller snarare ska vara med i tillsammans med kommunen är tävlingen ”Årets stadskärna”. Det handlar om att utveckla stadskärnan i Vänersborg. Det är nog dock så att själva tävlingen är mindre viktig, det är processen, arbetet med att utveckla stadskärnan som egentligen är det viktiga. Det gäller att förnya stadens centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Tävlingen är onekligen en utmaning… (Se här.)

Forums representanter svarade öppet och uttömmande på alla frågor under mötet med Vänsterpartiet. Ordförande Salonen menade att han ville vara öppen med allt och att han strävade efter att alla i kommunen ska samarbeta för kommunens skull. Det har varit lite si och så med de politiska kontakterna under åren, men det var något som Forum ville få till stånd. Utan politiken skulle det inte gå att utveckla Vänersborgs kommun. Nu ser det ut som kontakter äntligen har knutits mellan Forum och de politiska partierna.

samarbeteFör både kommunens och politikens del så tror jag att Forum Vänersborg är en mycket bra samarbetspartner. Det blir en naturlig dialog och ett naturligt samarbete mellan kommunen och näringsliv, handlare, entreprenörer, fastighetsägare och föreningar. Det skulle kunna bli en bra språngbräda för utvecklingen av hela kommunen. Forum skulle också kunna fungera som ”bollplank” och remissinstans i många frågor.

Det är dock viktigt att kommunen själv fortsätter att satsa på centrum – mycket har gjorts men det gäller att oförtrutet fortsätta arbetet. Vänersborg måste få ett mer levande centrum.

Och ett mer levande Brålanda… Och Frändefors och Vargön… Och kanske också Väne Ryr…

Kategorier:ForumVänersborg
%d bloggare gillar detta: