Arkiv

Archive for mars, 2018

Glad Påsk!

korsPåskhelgen innebär som vanligt att ett visst politiskt lugn infinner sig. Och det är bara skönt och välbehövligt. Den gångna veckan med onsdagens fullmäktigesammanträde var tämligen intensiv. (TTELA hade förresten en bra artikel om Axelssons och min motion idag.)

För ungefär 2000 år sedan i Jerusalem var det mindre lugnt. I varje fall för en viss arbetarkille från Nazareth i Galiléen. Han hade just vid denna tid vandrat till templet i landets huvudstad för att fira sitt folks uttåg ur Egypten. Hans åsikter var tämligen radikala, kanske till och med revolutionära. Han betraktades därför som ett hot av de makthavande. Efter en härva av politiska ränkor, misstänkliggöranden, lögner och förtal från etablissemangets sida (utan att dra några paralleller till dagens Vänersborg) under enjesus2 mycket hektisk fredagsnatt fick den oppositionelle systemkritikern sin dom. Han fick senare under dagen sona med sitt liv i en mycket plågsam kvävningsdöd.

Jesus lidande på långfredagen är kyrkoårets största händelse. I varje fall för dem som bekänner sig till den lutherska tolkningen av den kristna läran. Som vi av tradition gör i Sverige. Otaliga är de generationer som under denna dag har hört sina andliga ledare vältaligt och målande beskriva Jesus plågsamma död på korset och den skrämmande, eviga vistelsen i helvetet som väntade alla de syndare som inte trodde på den kommande uppståndelsen.

pask_i_vbg1

Det var förr. Nu för tiden är det en allt mindre del av befolkningen i landet som funderar på vad som hände i Palestina för tvåtusen år sedan. Traditioner och tro har förändrats. Idag finns inte mycket kvar av den kristna påsken. Nu är påskhelgen den helg då gemenepask_i_vbg2 kvinna och man slår rekord i godisätning. Och barnen klär ut sig till påskgummor och påskgubbar. Och kycklingar pryder hus och hem. Och kanske äts det ett och annat ägg också.

pask_i_vbg4I Vänersborg var det en stor dag idag. Det var den traditionella Påskparaden. Det var mängder av människor på stadens gator och torg. Och det syntes faktiskt också till en och annan politiker i vimlet.

Det var allsång för de mindre invånarna på gågatekrysset innan det sedan var dags för paraden. Priser delades ut för de bästa och roligaste ”kostymerna”.

vinterbadVid Hamngatan samlades omkring 10-15 friskusar. De hade bestämt sig för att denna påskafton ta årets premiärdopp i hamnkanalen… (Se YouTube-klipp här.)

Det såg kallt ut… Det var bättre att gå in på Koppargrillen och beställa en kopp varm, gul bearnaisesås…glad_pask2

Och med dessa rader önskas alla en Glad Påsk!

KF (2): Inga pengar till BUN

Ärendelistan på onsdagens kommunfullmäktige var som sagt lång. (Se ”Gårdagens KF (1): Marknadsföring och kommunala bidrag”.) I början av sammanträdet togs barn- och utbildningsnämndens begäran om ”tilläggsanslag för utökning av lokaler för grundskolan hösten 2018” upp.

bunEn enhällig barn- och utbildningsnämnd (BUN) hade begärt 325.000 kr i extra anslag för moduler till Tärnanskolan. I den elevpeng som nämnden har fått ingår i och för sig pengar till lokaler. Men priserna på moduler har ökat så elevpengen räcker inte. Det fattas 11.000 kr per elev, sammanlagt 325.000 kr. Det tyckte samtliga ledamöter i BUN att ”hela” kommunen skulle stå för.

V_logga_mindreDet tyckte också Vänsterpartiet. Det handlar som alltid i politiska sammanhang om prioriteringar. Alla vet att behoven och utmaningarna i grundskolan är omfattande – elevantalet har ökat med 800 elever under de senaste fyra åren och skollokalerna räcker inte till. BUN har inget val, lokalsituationen måste lösas med moduler. Att säga nej till BUN:s modesta begäran om ett tilläggsanslag skulle visa att fullmäktige ville prioritera ner barnen och ungdomarna. BUN:s begäran var i ett kommunalt sammanhang lite pengar, men pengar som skulle göra stor skillnad.

minialliansen_updateDet tyckte också M+L+KD. Gunnar Lidell (M) yrkade att BUN skulle få pengarna. (Precis som han gjorde i kommunstyrelsen.) Lidell yrkade också på att fullmäktige skulle ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda vilket som var ekonomiskt fördelaktigast för kommunen – att hyra moduler eller att köpa in dem. Det visade sig att detta yrkande ställde till det i debatten. Särskilt för sverigedemokraterna (SD). De fick svårt att hålla ordning på vad ärendet handlade om…

Ola Wesley (SD) började sitt anförande med att säga att Vänersborg har sett en:

sverigedemokraterna”oroande utveckling av elevantalet.”

Och det visar väl en attityd till skolan och eleverna som kanske inte är så trevlig och uppbygglig… Sedan fortsatte Wesley med att säga att kommunen borde bygga nya skolor i stället för att hyra in moduler. Det höll senare även Kurt Karlsson (SD) och Anders Strand (SD) med om. Och det var det ingen som argumenterade emot. Det är självklart att kommunen behöver bygga fler skolor. Och planeringen för t ex Öxneredsskolan är i full gång och BUN vill även bygga en helt ny skola på Holmängen. (Och bygget av den nya förskolan i kv Hönan har startat.) Men verkligheten är den att kommunen inte hinner bygga någon ny skola till höstterminen. Det var ju det som föranledde BUN:s begäran om pengar till moduler. Det handlar om att lösa ett akut problem inför höstterminen och att denna lösning blev dyrare än beräknat.

fundersamDetta var svårt för att inte säga omöjligt för SD:arna att ta till sig. Jag ställde en mycket rak och direkt fråga till Anders Strand om hur sverigedemokraterna ville lösa lokalsituationen inför höstterminen. Jag fick inget svar… Det var som om SD inte hade tänkt på detta…

De styrande partierna, S+C+MP, ville som väntat inte bevilja några extrapengar till BUN. manana2Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) menade att det just nu inte fanns några pengar. Dahlin menade också att det fanns en chans att reglera budgeten vid halvårsskiftet. Den har vi hört förut. Det påminner lite om det spanska ”mañana”, imorgon. Vi ordnar det imorgon. Ett talesätt som leder till att något aldrig blir av… För imorgon blir det också imorgon…

Ärendet slutade med två voteringar. Det var efter att ordförande Claesson (M) fick ett förslag, från Lutz Rininsland (V), att dela på Lidells beslutsförslag. Ordförande gjorde detta. Så det blev först ja eller nej till att bevilja 325.000 och sedan frågan om att utreda om förhyrning eller köp av moduler var mest fördelaktigt. Den första frågan var egentligen stridsfrågan, den andra räknade nog de flesta med skulle bli bifallen.

triumvirat_sd2I den första voteringen avslogs BUN:s begäran om ett tilläggsanslag med röstsiffrorna 27-23. Sverigedemokraterna förenade sig alltså med socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister. (Fast en av SD:s stolar stod tom.)

I den andra voteringen avslogs Lidells yrkande om en utredning om vilket som var fördelaktigast för kommunen, att köpa eller hyra in moduler. Det var Marie Dahlin (S) själv som begärde votering. Varför förstår jag inte, det var ju ett förslag som syftade till att hålla tillbaka kostnaderna för kommunen. Var det bara för att förslaget kom från moderaterna? Eller för att Vänsterpartiet stödde moderaternas förslag? Eller för att hon räknade med stöd från sverigedemokraterna? Eller var det bara på ”pin kiv”? Det kändes i varje fall i mina ögon som något som var ganska ovärdigt en ordförande i en kommunstyrelse.votering3

Även detta förslag avslogs alltså. Denna gång med röstsiffrorna 25-23. Två i det styrande blocket markerade det oförnuftiga i avslaget genom att avstå från att rösta. De andra ledamöterna i socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet röstade som Marie Dahlin ville… Som vanligt.

utropstecken_tvaJag har tagit upp denna till synes mindre viktiga fråga, därför att jag anser att debatten och voteringarna på ett väldigt tydligt sätt visade de olika partiernas inställning till skola och utbildning. Och det måste väljarna vara medvetna om. Väljer man att rösta på S+C+MP eller SD, så måste det finnas andra skäl än att man tycker att utbildning och skola är viktigt…

Gårdagens KF (1): Marknadsföring och kommunala bidrag

niklas_claessonÄrendelistan på gårdagens kommunfullmäktige var lång. Som tur var höll Niklas Claesson (M), fullmäktiges 1:e vice ordförande, i klubban. Claessons rutinerade ordförandeskap kom väl till pass för att sammanträdet skulle löpa effektivt och smidigt.

Det var som sagt många ärenden som avhandlades. Ett av de intressantaste ärendena var ”Svar på motion gällande bidrag avseende marknadsföring, evenemang och sponsring”. Det handlade om den gemensamma motionen från Vänsterpartiet och moderaterna, med andra ord motionen från Jonathan Axelsson (M) och undertecknad (V).

axelsson_jonathanJonathan Axelsson inledde ärendet med att skildra historien bakom motionen. Han redogjorde för orsaken till att M+V skrev motionen, den rekordsnabba (och delvis olagliga) behandlingen av motionen med åtföljande återremiss, vikten av att ha tydliga regler och riktlinjer för de kommunala bidragen, hur användbart det hade varit om reglerna redan hade funnits när ansökningar kommit till kommunen (från t ex Vänersborgs Hockey Club och Vänersborgskarvling_talarstol2 Fotbollsklubb etc). Axelsson angav tonen på debatten med sin saklighet.

Undertecknad fortsatte med att analysera utredningen och svaret på motionen från kommunstyrelseförvaltningen. Den kom ju fram till att två av kraven i motionen skulle avslås. (Se ”Svar på M+V-motionen!!”.) Jag argumenterade för att motionen skulle antas i sin helhet.

Gunnar Lidell (M) berättade om sin inledande ideologiska tveksamhet inför en gemensam motion mellan M och V, men hur han snabbt insåg frågans betydelse och vad Axelsson och jag syftade till. Lidell menade också att Evenemangsfonden visade att det var fullt möjligt med tydliga regler och en budget, något som S+C+MP inte tyckte var särskilt viktigt när motionen behandlades i kommunstyrelsen.

Marie_Dahlin2Den enda som sa något för S+C+MP var Marie Dahlin (S). Hon var inte glad i talarstolen. Dahlin menade att den snabba behandlingen av motionen skulle ha godkänts. Då hade kommunen sparat tid. Att den snabba behandlingen av motionen, på rekordtiden 8 timmar, innehöll olagligheter skulle tydligen inte spela någon roll (se ”En ny kommunal skandal?!” och ”Skandal avvärjdes i kommunstyrelsen”) och inte heller förklarade hon varför hon avstod från att rösta i kommunstyrelsen den 12 oktober 2016 när motionen behandlades. Eller varför hon inte ville bifalla motionen i sin helhet nu senast den 14 mars i kommunstyrelsen… (Se ”KS: Bifall M+V-motionen. Avslag ansökan VHC/VFK”.)

Det kan väl tilläggas att den snabba behandlingen av motionen i oktober 2016 enligt min mening syftade till att begrava den. Argumentet då var att den skulle inarbetas i en redan pågående utredning – en utredning som ingen hade hört talas om varken då eller senare. Förutom en utredning som berörde kommunala bidrag inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Motionen berörde framför allt kommunala pengar utanför dennagenerande nämnds område.

Marie Dahlin framförde förvånande nog inget yrkande från talarstolen. Det berodde säkerligen på att både medborgarpartiet och sverigedemokraterna stödde motionen i sin helhet och Dahlin ville undvika en generande voteringsförlust…

sitt2stolar2Nu blev det ingen votering överhuvudtaget, det fanns ju bara ett förslag. Det betyder att S+C+MP kan hävda att de inte röstade emot den viktiga och nödvändiga motionen trots att de inte ville bifalla den i kommunstyrelsen…

Kommunfullmäktige antog Axelssons och Kärvlings motion i sin helhet. Det betyder att Vänersborgs kommun inom en överskådlig framtid kommer att motion5få ett regelverk kring kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring. Alla bidrag som finns i kommunen kommer att bli kända av alla och reglerna för att erhålla dem bli tydliga och transparenta. De ska bland annat finnas samlade på kommunens hemsida. Vänersborgarna ska också uppleva att likabehandling råder och att besluten följs upp och nyttan/effekten utvärderas. Alla ska kunna läsa vem som ansöker om bidrag och vilka som får, och hur mycket, samt motiveringen.

Det var ett bra och nödvändigt beslut av fullmäktige.

Nya fakta om resursfördelning

resursfordelningDen här bloggen är nog bara till för dom som är väldigt intresserade av skolors resursfördelning…

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) skulle ju ta beslut om en ny resursfördelningsmodell på det senaste sammanträdet. Jag framförde då en ganska omfattande kritik av den föreslagna modellen. BUN-mötet slutade, under ett visst kaos, med att hela förslaget om en ny resursfördelningsmodell återremitterades för ytterligare utredning. Det var väl egentligen mest på grund av ett inlägg från Christin Slättmyr (S)… (Se ”BUN 19/3 (2): Resursfördelning” och ”Smärre kaos på BUN”.)

skolverket_logga2Skolverket har alldeles nyligen kommit ut med en publikation, ”Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor”. (Den kan laddas ner här.) Rapporten innehåller en omfattande genomgång av hur likvärdigheten, sett till resultaten i slutet av grundskolan, förändras över tid. Skolverket analyserar bland annat i vilken utsträckning utbildningen kompenserar för elevernas olika förutsättningar. Det gör rapporten genom att undersöka resultaten i slutet av grundskolan i förhållande till elevernas socioekonomiska bakgrund.

Det sammanfattade resultatet av Skolverkets analys är att elevernas socioekonomiska bakgrund har fått en allt större betydelse för elevernas betygsresultat.

  • ”För utlandsfödda elever har den socioekonomiska bakgrunden fått en kraftigt ökad betydelse, samtidigt som den gruppen har vuxit genom ökad invandring. Detta är viktiga förklaringar till den ökade betydelsen för samtliga elever. Utlandsfödda elever har under senare år fått svårare förutsättningar att nå goda skolresultat genom att invandringsåldern stigit (från i genomsnitt 7 till 9 år; min anm) och föräldrarnas socioekonomiska status försämrats.”
  • ”För elever födda i Sverige, både elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund, har den socioekonomiska bakgrunden också fått en ökad betydelse. Men ökningen är betydligt mindre än för utlandsfödda elever.”
  • ”Av de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna är det föräldrarnas utbildningsnivå som har den största betydelsen för betygsresultaten, men utbildningsnivåns betydelse har inte ökat över tid. Däremot har föräldrarnas inkomst blivit allt viktigare, och framstår som den centrala förklaringen till den ökade betydelsen av socioekonomisk bakgrund för betygsresultaten. För utlandsfödda elever har även föräldrarnas utbildningsnivå och grad av bidragstagande bidragit till den ökande betydelsen av socioekonomisk bakgrund för skolresultaten.”

Jag tycker att det är viktiga resultat som bör hållas i minnet när Vänersborg utarbetar en ny resursfördelningsmodell.

invandringMan kan naturligtvis också fråga sig om resultaten innebär att svensk skola har blivit sämre på sitt kompensatoriska uppdrag, att skolan inte förmår att stödja elever med sämre förutsättningar lika bra som tidigare. Eller att elevernas förutsättningar, som de har med sig hemifrån, har blivit mer olikartade och gjort det kompensatoriska uppdraget svårare. Skolverket anser att:

”När resultaten delas upp efter elevernas migrationsbakgrund ser vi tydliga tecken på att det senare orsaksförhållandet sannolikt har haft en betydelse.”

Det är antagligen så att de elever och föräldrar som kommer till Sverige idag i högre grad än tidigare kommer från länder med sämre utbildningssystem.

profil2Skolverket ser också att elever i Sverige har blivit alltmer uppdelade mellan skolor utifrån socioekonomisk bakgrund. Verket menar att detta har fått en större betydelse för elevers resultat:

”Elever med samma socioekonomiska bakgrund får i ökande grad högre betyg om de går i en skola med gynnsam socioekonomisk sammansättning jämfört med om de gått i en skola med ogynnsam socioekonomisk sammansättning. Det gäller särskilt för elever med låg socioekonomisk bakgrund.”

Det här sista har kanske inget direkt med en resursfördelningsmodell att göra, men det kanske har en bäring på profilklassers vara eller inte vara…

Skolverket ger för övrigt ut många bra rapporter.

Kategorier:resursfördelning

Interpellationssvar från Marie Dahlin (S)

skriva2När jag som bäst förberedde några anföranden inför onsdagens sammanträde med kommunfullmäktige så damp det ner ett skriftligt svar på min interpellation till Marie Dahlin (S).

Det går att läsa min interpellation genom att klicka här – ”Konsekvenser av den sociala inkluderingspotten”. I interpellationen ställde jag, efter en liten beskrivning av bakgrunden, följande fråga till Dahlin:

”Hur tänker ni, som föreslog denna finansiering av den sociala inkluderingspotten, att förskolan och grundskolan ska möta besparingskraven med avseende på problematiken kring läsår kontra budgetår?”

interpelJag publicerar Marie Dahlins svar utan några som helst kommentarer, dom sparar jag till interpellationsdebatten. Men vem vet, det kanske finns några andra som vill ”svara” nu, till mig personligen eller som kommentar. Det kanske till och med är några av fullmäktiges ledamöter som vill delta i onsdagens debatt… I en interpellationsdebatt får nämligen vem som helst av fullmäktiges ledamöter delta. Nu får de tid och möjlighet att förbereda sig…

==========

Svar på interpellation från Stefan Kärvling

När det gäller barn- och utbildningsnämnden så är jag väl medveten om att de jobbar med läsår, det borde hela kommunfullmäktige vara.
Det är för barn- och utbildningsnämndens skull vi tar våra budgetbeslut i juni och inte under hösten som en del andra kommuner gör.
När beslutet kommer i juni har nämnden ev justeringar att göra under resten av halvåret 2018 för att komma i fas 1 januari 2019.
Det fungerar ju när nämnden FÅR pengar med läsår i verksamheten.
Att jag ska kunna svara på frågan hur BUN ska kunna göra sin besparing, det är ju en konstig retorik. Det är ju vi som ställt frågan till BUN. En besparing behöver ju inte alltid innebära minskad personal – det finns ju andra sätt. Jag utgår ifrån att barn och utbildningsnämnden alltid går igenom verksamhet för verksamhet för att göra rätt bedömning av besparingsåtgärd.

Eftersom Stefan inte frågar något om själva social inkluderingspott så behöver jag inte utveckla det.

Men det allmänna budgetläget, för att föregripa budgetdebatten kan jag ju kommentera.
Vi vet redan nu att statsbidragen till Vänersborg kommer att minska fram till 2021, vi har i två prognoser i rad tappat skatteintäkter på de budgeterade medel vi räknat med i kommunen och tappat ca 10 miljoner.
Barn- och utbildningsnämnden ska precis som du säger spara 6 miljoner 485 tusen av totalt 736 miljoner 796 tusen, d v s 0.8 %, i vårt förslag.
Så läget för att dela ut pengar till alla våra nämnder som har behov, vilket alla har, finns inte riktigt. Då har jag ännu inte nämnt våra investeringar som behöver göras och driften för dessa.
Jo, det klart vi kan låna till driften men det är verkligen inte god ekonomisk hushållning.

Som du säkert vet Stefan har vi haft en del goda år och kunnat dela ut pengar, mycket pengar till nämnderna men nu inför 2019 är vi i ett annat läge.

Jag vet att ni i Vänsterpartiet har jämfört boksluten under flera år tillbaka och sett att vi ”alltid gjort bättre resultat mot budget” men det är ju inte nämndernas förtjänst direkt.
Det är en slump av engångsbelopp av olika slag som har räddat resultaten i bokslut. Men att vara så oansvarig att våga ”räkna med det” kommer inte jag att göra i alla fall.
Sedan vet både du och jag att det är valår, och vad som ev, i form av statsbidrag, kan komma till den kommunala sektorn vet jag inte.
Men eftersom det är ett frågetecken så kan jag inte budgetera med pengar som inte finns.
Som du vet så har vi delat ut pengar vid halvårsbokslutet, och det finns inget som säger att vi inte kan det även under 2019 som vi nu diskuterar.

Vänersborg 180326
Marie Dahlin (S) kommunstyrelsens ordförande

KF 28/3 (2): Comeback, potthål och skolmat

25 mars, 2018 1 kommentar

Det kommer nog att bli ganska långa diskussioner på onsdagens fullmäktige om Cykelplanen och motionen från Dan Åberg (M) och Henrik Josten (M) om Huvudnässkolans aula. Och det sistnämnda ärendet kommer säkerligen att avslutas med en intressant votering. (Se ”KF 28/3 (1): Cykelplan och Huvudnäs”.)

Nyberg_hunterVänersborgs kommun ska få en ny ordförande i socialnämnden. Det är ingen mindre än kommunfullmäktiges ”gamle” ordförande, den socialdemokratiske nestorn, Dan Nyberg, som fortsätter sin politiska comeback. I januari blev ju Nyberg invald som ersättare i kommunstyrelsen. Och nu är det dags för nästa steg. Det blir intressant.

Dan Nyberg står också på plats 4 på socialdemokraternas fullmäktigelista inför årets kommunalval. Och frågan är då om Dan Nyberg tänker sig en fortsättning som ordförande i socialnämnden även nästa mandatperiod eller om han siktar på att återta posten som ordförande i fullmäktige. Onsdagens val tyder på det förstnämnda. Fast jag tror i och för sig inte att det blir något av alternativen. Socialdemokraterna kommer inte att fortsätta styra Vänersborg de kommande fyra åren… Och det tror nog inte någon socialdemokrat heller.

vargonDen liberale kommuninvånaren Ingvar Kleinert har lämnat ett medborgarförslag om att det i Vargöns centrum ska öppnas ett kommundelskontor på försök under två år. Det är nog så, som kommunstyrelseförvaltningen skriver, att Vargön inte är tillräckligt stort för att motivera ett kommundelskontor. Fullmäktige tänker rösta nej till förslaget. Vi får se om Kleinerts liberala partikamrater gör det också.

sverigedemokraternaSverigedemokraternas Cecilia Skenhalls motion om ”Högre kvalitet på skolmaten” ska behandlas och sedan avslås av fullmäktige.

Motionen är ganska rörig och tar upp både självklarheter, som att mat är viktigt och att det är hälsosamt med grönsaker, och omöjliga förändringar, som att varje skola ska ha sina egna kockar. (Det skulle se ut om två kockar anställdes till skolan i Väne Ryr med 11-12 elever…) I motionen vädras också en del av den svenskhet som SD är (ö)känt för…

SD skriver: surstromming

”Svensk traditionell mat skall serveras våra skolbarn.”

Om SD får bestämma så blir det alltså ingen pizza, hamburgare eller spaghetti i skolmatsalarna i fortsättningen… Det blir istället surströmming, kålsoppa med frikadeller och leverstuvning…

SD motsätter sig också halalslaktat kött. Fast här slår SD in öppna dörrar. Köttet som serveras i Vänersborgs skolor är inte halalslaktat. Skenhall vill också att det ska serveras soppa som alternativ till den ordinarie skollunchen. Jag tycker nog inte att det behövs. Det räcker med att det alltid serveras ett vegetariskt alternativ i skolmatsalarna i Vänersborg.

SD yrkar dock bara på två saker i motionen:

  • ”Vänersborgs kommun skall se över möjligheterna att servera svensk husmanskost i kommunens skolor”
  • ”Att skolorna i Vänersborgs kommun ska servera en soppa som alternativ till dagens lunch varje dag”

De två yrkandena har väl egentligen inget med ”högre kvalitet på skolmaten” (som var rubriken på motionen) att göra…

Som sagt, fullmäktige kommer att avslå sverigedemokraternas och Skenhalls motion.

Cecilia Skenhall (SD) borde väl egentligen få lite större framgång för sin andra motion för kvällen, ”Gör Vänersborgs gator säkrare”. Men det får hon inte. De andra partierna tänker avslå motionen.

potthalMotionen handlar om att gatorna i centrum behöver bli mer trafiksäkra. Och det märker ju var och en som kör sin bil eller cykel, eller promenerar, i t ex Nordstan att det finns mängder med ”potthål” i gatorna och att övergångsställena behöver målas om.

Det tycker också kommunstyrelseförvaltningen, som skriver:

”Övergångsställen kommer att målas vita. Detta ska prioriteras under 2018. S.k. potthål i gator lagas så snart det är möjligt.”

Däremot har Skenhall också yrkat att ”alla smågator i centrum asfalteras om” och det anser inte tjänstemännen eller samhällsbyggnadsnämnden att Vänersborg har råd med.

avslag2De andra partierna röstade i kommunstyrelsen för att motionen skulle avslås. Och det kan jag nog garantera att det inte hade hänt om motionen istället hade varit skriven av t ex en socialdemokrat. I kommunstyrelsen föreslog Lutz Rininsland (V) att beslutet istället borde vara:

”Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelserna från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.”

Det lär bli votering i denna fråga, om hur ”avslaget” ska formuleras…

Vänsterpartiet ställer två interpellationer om den sociala inkluderingspotten till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Jag tänkte återkomma till dessa och även några andra ärenden. (Om du vill läsa interpellationerna från Lutz Rininsland och mig kan du hitta dem här.)

KF 28/3 (1): Cykelplan och Huvudnäs

24 mars, 2018 1 kommentar

solvarm_hus2TTELA skriver idag om Solvarm och torsdagens beslut i samhällsbyggnadsnämnden. TTELA:s journalist Niklas Johansson har dessutom gett sin syn i ärendet i en egen kommentar.

Niklas Johansson tycker att kommunen saknar argument när nämnden inte ger undantag för Solvarm att ansluta sig till kommunens VA. Det handlar bara om juridiken. Johansson drar slutsatsen att:

”Saken verkar inte handla om huruvida den renar avloppet tillräckligt bra eller inte, utom om något annat.”

Johansson har svårt att se riktigt vad det skulle handla om. De flesta vänersborgare, särskilt de som har kommit i kontakt med visa förvaltningar, har nog inte det. Jag har också en teori. Men innan jag skriver mer om den behövs det mer underlag och fakta. Tidigare idag begärde jag därför ut en del handlingar från miljö- ochmiljo hälsoskyddsförvaltningen. Som av ett märkligt sammanträffande har förkovrat sig i viss juridik och gjort inspektioner hos Solvarm precis nu. Ja, faktiskt samma dag som samhällsbyggnadsnämnden fattade sitt beslut…

På onsdag nästa vecka har kommunfullmäktige sammanträde.

karvling_talarstol2Det finns tre ärenden, minst, där fullmäktigeledamöterna och eventuellt några åhörare och radiolyssnare, får lyssna till min stämma. Det är ”Begäran om tilläggsanslag för utökning av lokaler för grundskolan hösten 2018”, ”Svar på motion gällande bidrag avseende marknadsföring, evenemang och sponsring” och interpellationen ”Konsekvenser av den sociala inkluderingspotten”, som är det sista ärendet på hela dagordningen. Jag tänker emellertid inte skriva om dessa ärenden nu.

Det finns många andra ärenden på dagordningen. Flera av dem är ganska ”rutinmässiga” och vållar säkert ingen debatt. Såvida det inte är någon detalj som uppmärksammas av Morgan Larssons (MBP) kritiska ögon.

cykelplanÄrende 5 handlar om ”Cykelplan Vänersborg”.

Cykelplanen ska antas av fullmäktige, är det tänkt. Och så blir det nog. Det efter att planen har bollats några gånger mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Jag har för övrigt skrivit om cykelplanen i en tidigare blogg. (Se ”Cykelplan och Huvudnäs”.)

Naturligtvis är det utmärkt att Vänersborg för första gången någonsin får en cykelplan. Det är emellertid några saker man reagerar på. Det är bland annat hur vansinnigt dyrt det är att anlägga gång- och cykelvägar. Vi pratar många, många miljoner: 300 m – 3 milj, 500 m – 1,2 milj, 500 m – 3 milj, 600 m – 5 milj, 900 m – 2,5 milj, 1 km – 2,5 milj, 3,5 km – 7 milj. Och detta är bara några av de planerade och föreslagna åtgärderna på cykelvägarnas område.

dilemmaStäller inte de stora kostnaderna kommunen inför ett dilemma? Hur ska skattebetalarnas pengar prioriteras? Pengar till GC-vägar? Eller pengar till nya förskolor och grundskolor? (Eller till andra kända dyra projekt…?)

I tisdags den gångna veckan diskuterades elevernas säkerhet på väg till och från Öxneredsskolan. Jag kan inte se att det finns några nya lösningar i Cykelplanen för GC-trafiken i området. (Under rubriken ”Andra tänkbara projekt” finns dock en GC-väg utmed Karlsbergsvägen med; men då pratar vi Blåsuts skola.)

bralanda_skyltSedan vet jag några som är grymt besvikna på Cykelplanen, kanske inte helt utan orsak. Och det är brålandaborna! Den 26 november förra året skrev Brålanda Företagarförening till kommunen och framförde sina synpunkter – stringent och sakligt som alltid.

Företagarföreningen skrev att cykelplanen:

”felaktigt och alltför strikt föreslår en låg ambitionsnivå för Frändefors och Brålanda inklusive landsbygd bara för att kommunen inte är väghållare. Med denna inställning frångås kommunens Agenda 21 samt Cykelplanens mål och syfte.”

gc_vagNär det gäller utbyggnad av regionala GC-vägar så står det i Cykelplanen:

”Eftersom kommunen inte är väghållare bör detta vara en övergripande fråga för kommunfullmäktige.”

Jag är osäker på hur detta kan vara en fråga för fullmäktige, om inte samhällsbyggnadsnämnden lyfter frågan dit. Eller är det kanske så att det förväntas att någon skriver en motion som tar tillvara Brålandas intressen… Någon från Nordstan kanske… Det vore ju inte första gången. Dalslandspolitikerna tycks ju ofta av någon anledning glömma bort Dalsland…

Cykelplanens inställning leder till:

”I Frändefors och Brålanda är det bara villagator som kommunen är väghållare på så därför finns endast några enstaka åtgärder föreslagna där.”

Så det blir inte mycket av Företagarföreningens förslag till nya GC-vägar… Som jag ser så är bara ett av Företagarföreningens förslag med i Cykelplanen:

”Väg 2134 Stenhammarsvägen, en gång- och cykelväg utmed väg 2134 mellan väg 2135 (Rostocksvägen) och cirka 700 meter nordväst.
Beräknad kostnad för kommunen 1 750 000 – 3 500 000:-”

hnas_aula2En motion från de två moderaterna Dan Åberg och Henrik Josten ska behandlas på onsdag. Äntligen. Motionen har dragits i långbänk. Den lämnades faktiskt in redan den 5 oktober 2016… Men kommunens kvarnar mal långsamt under det nuvarande styrets ledning. Det känns ofta till och med som att kvarnarna mal bakåt… (Fast kvarnar kan nog inte mala bakåt…)

Motionen har rubriken ”Vidga uppdraget för kvarteret Läroverket” och den handlar om kvarteret där Huvudnässkolan en gång i tiden låg och där aulan fortfarande finns kvar. (Jag har även skrivit om denna motion tidigare, se ”Cykelplan och Huvudnäs”.)

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att:

”vidga planeringen för kvarteret Läroverket med en ny samlingslokal som anpassas i byggnadsstil så att den smälter in i kulturaxelns arkitektur.”

konsertJag tror att motionärerna ser en kombinerad modern sessionssal/kongresslokal med möjlighet till konsert och teater framför sig vid Huvudnässkolans aula, eller att aulan på något sätt byggs om. Det gör emellertid inte kommunens styre, S+C+MP. (Det är dock mycket oklart om MP verkligen är med och styr.) Styret vill avslå motionen med bland annat motiveringen:

”Presidierna för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden har i slutet av oktober 2017 enats om att den nya sessionssalen ska
uppföras på samma plats som den nuvarande.”

Vilket är helt otroligt, eftersom presidierna för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden helt enkelt inte kan fatta ett sådant beslut. Det är också intressant att Marika Isetorp (MP) som kultur- och fritidsnämndens ordförande säger nej till ett förslag om att utreda ett konserthus i centrum…

votering3Vi får se hur det går på onsdag. I kommunstyrelsen yrkade hela oppositionen bifall till moderaternas motion. Utom liberalernas Peter Göthblad! Han stödde S+C+MP. Det innebar att de styrande vann omröstningen med 8-7. Det blir en spännande omröstning i fullmäktige.

Jag återkommer med fler ärenden.

 

PS. Vad kul! Vänersborg var nyss med i Rapport! I positiv mening! Det handlade om arrangemanget i stan idag kring Earth Hour!
Vad var det Max Eskilsson skrev i dagens ledare i TTELA:
”Det är fortfarande tveksamt om en kommun borde lägga så stora resurser på ett symbolevenemang av denna typ.”
Med tanke på den exponering och reklam som Vänersborgs kommun fick i Rapport så skulle jag vilja säga att det var en för Vänersborg osedvanlig bra användning av pengar.

Kategorier:Brålanda, GC-väg, Huvudnäs

Öxnered/Skaven

I tisdags träffade ett antal tjänstemän i byggnadsförvaltningen och politiker i nämnden människor som berörs av den nya detaljplanen i Öxnered och Skaven. Intresset från invånarna i området var stort och det var fullt i matsalen på Öxnereds skola. Bara det visar väl på det stora missnöjet med det liggande förslaget. TTELA var också där och det resulterade i en artikel i onsdagens tidning. (Jag ser inte att artikeln har publicerats i nätupplagan.)

oxneredsmote1

Jag skrev en lång blogg om planerna för området för en knapp månad sedan. (Se ”Öxnered/Skaven – en ny stadsdel?”.) Där beskrev jag planerna ganska ingående och också synpunkterna från ”grannarna”. Det är vad jag förstår inte mycket, som har ändrats sedan dess. Det skulle väl i så fall vara att den skyddsvärda hackspetten har fått bättre ytor…

detaljplanDen 6 mars var ärendet uppe i byggnadsnämnden. Då granskade nämnden detaljplanen och godkände samrådsredogörelsen – som det uttrycks i mötesprotokollet. Nämnden slog också fast att planförslaget inte antogs medföra någon betydande miljöpåverkan. Av protokollet framgår inte om ärendet orsakade några kritiska frågor eller diskussioner. I varje fall lämnades inga reservationer eller protokollsanteckningar. Vänsterpartiet representant hade för övrigt förhinder och närvarade inte på sammanträdet.

10aprilNu har invånarna i området, och andra, chans att åter lämna synpunkter på planerna. (Detaljplanen är just nu i det som kallas granskningsprocessen.) Och det fram till den 10 april. Jag vet inte om det betyder att de som har lämnat in synpunkter måste lämna in samma synpunkter igen eller om byggnadsnämnden tänker ta hänsyn till dem i det fortsatta arbetet. För många synpunkter har inte tillgodosetts, det hördes på mötet… Mitt råd till alla som har åsikter i frågan: Det är nog säkrast att framföra synpunkterna skriftligt ännu en gång.

Det är framför allt den framtida trafiksituationen i området, inklusive järnvägsövergångarna, som ställer till problem och missnöje bland grannarna.

Det blir naturligtvis en hel del fler människor och bilar i området när 600-700 nya bostäder ska byggas. (Det var detta antal som nämndes på mötet.) Trafikmängden kommer självfallet att öka avsevärt. De planerade vägarna kommer dessutom att göra ”kringelikrokar” och gå rätt igenom bostadsområdena. Det lär också bli ökad trafik redan i byggnadsskedet med alla maskiner och byggfordon. Och redan nu är det köer och trafikfarliga situationer för gång- och cykeltrafikanterna, inte minst för skolbarnen…

oxneredsmote3

Byggnadsförvaltningen är medveten om problemen och vill sprida trafiken genom att t ex bygga en ny väg söder om Vassbotten som på något sätt ska anslutas till Onsjöområdet. (I planförslaget är redan nu inplanerat och inritat tänkta vägsträckningar mot Brätte och Trestad Center.) Flera av åhörarna tvivlade på att detta skulle lösa situationen. De menade att det blir en omväg som få kommer att ta. ”Vem kommer att åka över Onsjö för att hämta ett paket på Kvantum?” sa t ex en av Öxneredsborna.

trafik5Det var så med flera av byggnadsförvaltningens trafikförslag. Åhörarna menade att förvaltningen ”tänkte fel” och att åtgärderna inte var tillfredsställande och inte uppnådde målen med trafiksäkerhet. Flera tyckte att kommunen helt enkelt hade börjat i fel ända. Den borde titta på vägarna och lösa trafiksituationen först och därefter planera bostäderna.

Det finns ett förslag från de boende om att bygga en bro över Vassbotten. Det är säkerligen ett bra trafikförslag, men det skulle med all sannolikhet bli alldeles för dyrt för kommunen… (Och på andra sidan, vid Korseberg, är marken privat.)

Järnvägskorsningarna är ett kapitel för sig, även om de naturligtvis är en viktig del i helheten. Ingen av de tre korsningarna är planskilda. De är inte heller anpassade till gående och cyklister.

Den ena järnvägskorsningen vid Öxnereds skola (vägen till Skaven) är till och med så smal att endast ett fordon åt gången kan passera.

oxnered14

Här är planen att en tunnel ska byggas under järnvägen för GC och bilar, dock inte för typ byggfordon eller bussar. Den tänkta placeringen av tunneln är i ”dalen” strax norr om Öxneredsskolan. Den planerade tunneln innebär att ett bostadshus ska rivas och att de boende tvingas därifrån. Igen. De boende har varit med om detta en gång förut… De vädjade till tjänstemännen att flytta tunneln några meter så att åtminstone delar av huset kunde få finnas kvar. Vi får se om det tas några hänsyn till familjen.

oxneredsskolaDet fanns fler synpunkter på den planerade tunnelns placering. Trafiken på Öxneredsvägen kommer att öka kraftigt och tunneln ligger nära Öxnereds skola. Vid skolan är det redan idag en farlig trafikmiljö för alla barn som går på förskola och skola. De tyckte att kommunen skulle leta upp en annan placering.

Järnvägskorsningen närmast stationen, över Älvsborgsbanan, är ny och stod klar så sent som i januari 2017. Den ska också göras om så att den även anpassas till GC-trafik. Någon gång. Åhörarna fick inget svar på när…

oxnered12

Och denna gång får väl kommunen stå för hela kostnaden, när kommunen inte var intresserad av GC när Trafikverket flyttade den… Här hade grannarna också tagit tid på hur länge bommarna var nere under rusningstrafiken. Bommarna är nämligen nere när tågen står på stationen. Under en två-timmarsperiod var bommarna nedfällda i 30 min… Varje dag. Även här måste en lösning ske – och det innan byggtrafiken kommer igång. Tyckte Öxneredsborna.

Redan idag skapar järnvägsövergångarna problem och trafikstockning på morgon och eftermiddag. Det skulle vara svårt för t ex utryckningsfordon att komma fram och hur skulle det inte bli när ytterligare 600-700 bostäder byggs?

bilavgaserGrannarna var också oroliga för den ökade mängden trafik på Öxneredsvägen förbi Öxnereds skola och norrut mot Djupedalsvägen ner mot centrum som skulle bli följden av den stora byggnationen. Bland åhörarna fanns det också någon från blåsutområdet som trodde att det skulle bli ”kaos” på den smala vägen med alla sina korsningar, kanske till och med ända bort till utfarten vid Folkets park. Och alla barn som gick och cyklade längs vägarna… För att inte tala om den betydande miljöpåverkan som den stora ökningen av biltrafiken skulle medföra.

p_skyltÄven parkeringssituationen vållade debatt. Tjänstemännen menade att det var fastighetsägarnas ansvar att ordna parkeringssituationen, att P-platserna skulle finnas på tomterna. Åhörare ansåg att parkeringsnormerna (0,5 eller 0,8 bilar per lägenhet) ändå inte skulle tillgodose parkeringsbehoven om det t ex kom besökare/gäster till de boende på typ helger och kvällar.

Det planeras ju också ytterligare parkeringsplatser för järnvägsresenärer. Några i publiken menade att de var felplanerade, eftersom människor skulle parkera där det var närmast till perrongerna. Det skulle innebära att de korsar en järnvägsövergång och kommer ner i bostadsområdena. Det befarades att detta ytterligare skulle öka trycket på biltrafiken med ökade trafikrisker, avgaser, buller och ljus på mornar och kvällar, särskilt vintertid, in i bostäderna.

fundersamDet blir ingen lätt uppgift att lösa trafiksituationen för både de gamla och nya Öxnereds/Skavenborna. Jag tror att byggnadsförvaltningen gör så gott de kan, men alternativa lösningar är begränsade av både järnvägarna och Vassbotten. Det är trångt i området.

Jag tror att de flesta åhörare i matsalen har samma åsikt som en enskild Öxneredsbo skrev till mig i ett mail efter mötet:

”Hela upplägget från början till slut andas desperation och jäkt och man skall till varje pris få igenom en jättelik etablering av mängder av bostäder på kort tid och som inte ryms i rådande infrastruktur med ej planskilda korsningar.”

hoghusDet står nog helt klart att det måste till en för alla parter godtagbar lösning innan området börjar bebyggas. Jag tror att byggnadsförvaltningen måste tänka nytt och annorlunda. Men det är svårt. Det kanske till och med är så att antalet bostäder skulle begränsas, kanske skulle kommunen inte tillåta så höga hus. Samtidigt behövs det ju betydligt fler bostäder i Vänersborg, och det av alla typer, både hyreslägenheter, bostadsrätter och villor.

Det blev frågor och diskussion kring hur och vem som ska besluta om detaljplanen när den väl är klar.

Flera åhörare tyckte att det var kommunfullmäktiges uppgift att besluta och inte byggnadsnämndens. De menade att det står i Kommunallagen att kommunfullmäktige ska besluta i ärenden av ”principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”. Och visst, så står det i 5 kap 1 §. Men framför allt står det i Plan- och bygglagen (PBL), 5 Kap 27 §:

lagbok2”En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Ett sådant uppdrag får inte delegeras.”

Och det är klart, det är en detaljplan av ”större vikt”, och den är nog ganska ”principiell” också. Det är kanske den mest omfattande som kommunen har arbetat fram. I varje fall under min tid som politiker.

ordfklubba3Bo Dahlberg (S), ordförande i byggnadsnämnden, meddelade på mötet att inget är bestämt om vem som ska ta beslutet. Han menade att det var kommunledningens, eller kanske kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges, sak att höra av sig. Gör ingen det, så beslutar byggnadsnämnden. Som vanligt. En åhörare sa då att Marie Dahlin (S) i ett mail skrev att kommunfullmäktige skulle besluta.

Jag tror att kommunstyrelsen ska yttra sig i processen, under pågående granskning. Och då kanske kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ska lyftas till kommunfullmäktige. Någon av tjänstemännen sa för övrigt ”lite tvärtom”, att byggnadsnämnden ska ta initiativet, om den beslutar så, att lyfta planen till fullmäktige.

Vi får se vem som till sist fattar beslutet och hur detaljplanen då ser ut.

bo_dahlbergBo Dahlberg avslutade mötet med att säga ungefär så här:

Ni är inte nöjda, det hör jag. Ni får skriva till förvaltningen så får vi ta del av era synpunkter. Vi kan dock inte tillfredsställa alla.

Det verkade inte vara så många av åhörarna som var tillfredsställda, i varje fall inte med detaljplanens nuvarande utseende.

Nyhet: Nej till Solvarm!

22 mars, 2018 2 kommentarer
För någon timme sedan så behandlade Samhällsbyggnadsnämnden Solvarms begäran om att få:
”undantas från tvångsanslutning till Vänersborgs kommuns verksamhetsområde för VA (vatten och avlopp).”
Vänsterpartiet yrkade att begäran såvitt avser inskränkning ska prövas i sak och att befintligt verksamhetsområde skall inskränkas vad avser Solvarms fastighet. Med andra ord att Solvarm skulle slippa att ansluta sig till kommunens VA-nät.
Ärendet slutade med en votering. Det blev 9-2.
Det betyder att Samhällsbyggnadsnämnden inte gav något undantag. Solvarm ska tvångsanslutas. Det var bara Vänsterpartiets två ledamöter som röstade emot…
Nu väntar istället rättsliga processer…
Kategorier:Nyheter och politik

Nytt på VA-området. Och Solvarm.

Igår och idag har jag bläddrat i några tidningar. De hade det gemensamt att de handlade om VA och två av dem dessutom om Solvarm i Sikhall. Och det var lägligt. Imorgon torsdag ska samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om en begäran från Solvarm att få slippa ansluta sig till kommunens VA. Det skrev jag om i söndags. (Se ”Nytt avslag för Solvarm”.)

solvarm_hus

Det blir en längre blogg, men jag vill passa på att tillföra ytterligare information som jag tror kan belysa VA-frågan ännu mer, både rent allmänt och för Solvarm speciellt.

TTELA hade igår en artikel om Solvarm. Den hade rubriken ”Anders Solvarm hotar att gå till domstol”. Artikeln beskrev Solvarms naturhus och dess VA-lösning. TTELA skrev också om att Solvarms ärende ska behandlas imorgon och hur Solvarm har fått stöd och hjälp av Villaägarnas Riksförbund för att driva frågan i domstol – om nämnden beslutar om ett negativt besked.ttela

”Många av våra medlemmar är drabbade av tvångsanslutningar och det handlar om mycket pengar. Därför är det viktigt att gräva i det här.”

Säger Anna Werner på Villaägarna till TTELA. Hon ser detta fall som ett ”pilotfall” i Sverige.

Det är en mycket bra artikel och jag hoppas att ledamöterna och tjänstemännen i samhällsbyggnads läser den… Och tar sitt förnuft till fånga.

aktuell_hallbarhetAllra helst skulle jag dock önska att politikerna läste tidskriften ”Aktuell Hållbarhet” (nr 2, 2 mars 2018). I den finns det flera artiklar om VA. Och huvudartikeln handlar om Solvarm! Den tar i stort upp det som står i TTELA, men är betydligt utförligare. Det beskrivs mer om hur Solvarms hus fungerar och artikeln ger också en relativt ordentlig bakgrund till vad som har hänt och händer uppe på Sikhall. Och om att Solvarm är på väg till domstol…

Bara så att alla får en lite bättre föreställning om hur Solvarms hus fungerar (ur ”Aktuell Hållbarhet”):

”Eftersom bostadshuset står inuti ett växthus är det omgivet av medelhavsklimat ochaktuell_hallbarhet2 drar därmed mindre energi. I trädgården inuti växthuset leder små rör utspätt avloppsvatten ett par decimeter ner i växtbäddar, där stjälkgrönsaker odlas under sommarhalvåret. I växtbäddarna fälls näringsämnen ut och bryts ned av jordens bakterier. … Eftersom det aldrig regnar eller snöar är urlakningen till omgivande miljö minimal. Vattnet avdunstar i växthuset och endast vintertid lämnar renat avloppsvatten huset och leds då till en trädgårdsdamm.”

Naturhusets anläggning är bättre än kommunens… Ändå riskerar alltså Solvarm att tvångsanslutas till kommunens VA-nät. Det skulle kosta upp mot en halv miljon kronor att ansluta de två fastigheterna på tomten:

solvarm_hus2”Det blir dyrt för något som jag inte behöver och som blir sämre än vad jag har själv.”

Säger Anders Solvarm. Och det kan man väl hålla med om…

Jag tycker att Anders Solvarm säger något i artikeln som är tänkvärt och som också har bäring för andra befintliga och tilltänkta verksamhetsområden i kommunen:

”vad jag förstår är Vänern inte övergödd. Eftersom ingen riktig miljökonsekvensbeskrivning är gjord är det högst oklart vad miljövinsten blir – om det överhuvudtaget blir någon miljövinst. Jag håller med om att dåliga enskilda avlopp absolut ska åtgärdas, men jag menar att allmänna reningsverk med gammal linjär teknik inte är rätt lösning för det hållbara samhällsbygget.”

Tidskriften ”Aktuell Hållbarhet” frågar också kommunens VA-chef Daniel Larsson varför inte Solvarm kan få undantag från att ingå i kommunens VA-område. VA-chef Larsson ger i mitt tycke ett synnerligen byråkratiskt svar:

vbg_logga”Fastigheten ligger centralt inom verksamhetsområdet och behöver enligt kommunens mening ingå i det större sammanhang som avses i 6 § lagen om allmänna vattentjänster. Möjligheten till inskränkning av ett verksamhetsområde enligt 9 § lagen om allmänna vattentjänster tar sikte på situationer där underlaget för en rationell drift av den allmänna anläggningen sviktar.”

Det handlar enligt VA-chefen om att tolka en lag, ingen hänsyn tas till människorna bakom. Eller miljön för den delen. Dessutom är det nog en tämligen personlig tolkning av lagen som VA-chefen ger uttryck för.

avlopp2En annan artikel i tidskriften har rubriken ”Folkligt uppror mot påtvingade rörledningar”. Den belyser hur människor i landet reagerar mot kommunernas krav på tvångsanslutning. Den ger ett skäl till kommunernas krav på anslutning som jag inte har tänkt på förut och som också låter mycket skrämmande:

”En vanlig kritik är att vissa kommuner använder luddiga miljöskäl for att få stugägare att betala kostnaden för nya VA-nät, medan det verkliga motivet är att möjliggöra permanentbebyggelse och ökade skatteintäkter. Samtidigt som de som betalar kalaset kanske måste sälja och flytta, skapas attraktiva områden för inflyttning av bättre bemedlade, så kallad gentrifiering.”

Jag hoppas verkligen inte att detta skulle vara ett motiv i Vänersborg. Jag har inte hört någon någonsin antyda något sådant. Däremot ser jag ju att det inte helt sällan blir konsekvensen av en tvångsanslutning.

lagbok”Aktuell Hållbarhet” går på djupet. I en tredje artikel tas Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) kontra Miljöbalken upp, närmare bestämt den brist på koppling som finns mellan dessa lagar.

En enskild avloppsanläggning av senaste modell, som kan vara bra mycket billigare en än kommunal VA-anslutning (jämför t ex med Timmervik), och som är godkänd enligt Miljöbalken, kan ändå bli ogiltigförklarad av kommunen – om kommunen kräver en anslutning till ett utbyggt kommunalt VA-nät. Anna Werner på Villaägarna, som också blev intervjuad i TTELA, säger till tidskriften:

”Vi tycker att man ska låta fastighetsägare ha kvar sitt avlopp så länge det är godkänt. Många av dem som är upprörda nu kanske vill ha sitt kommunala avlopp om tio år när fastigheten säljs eller barnen tar över. Men de kanske klarar sig utan kommunalt avlopp tills dess, det är så enormt stora summor pengar för den enskilde.”

Det tycker jag låter klokt. Och det är faktiskt en möjlig politik i en kommun som Vänersborg. Bara viljan hade funnits bland politikerna.

aktuell_hallbarhet3Till sist i denna tidskrift så finns en analys, kommentar, av journalisten Pernilla Strid. (Den är faktiskt tillgänglig på nätet, se ”VA-lagstiftningen ger maktobalans”.)

Pernilla Strid skriver i en kommentar till de artiklar som finns med i tidningen att den rättsliga maktobalansen mellan fastighetsägare och kommunen är total.

”om kommunen bestämmer sig för att dra fram ledningar för kommunalt vatten och avlopp där du bor. Då måste du vara med och betala.”

Strid målar också upp en bild av läget idag:

stuga”Stugägaren kan vara en pensionär med låg inkomst, som kanske sett fram emot att bo i det gamla torpet med mulltoa och brunn i resten av sitt liv. Men drömmen går i kras, det alternativ som finns är att sälja torpet som kanske tillhört släkten i generationer. Ja, så är det naturligtvis inte alltid, men så kan det gå till i Sverige 2018.”

Den här bilden tål att tänka på tycker jag. Även för politiker och tjänstemän i Vänersborgs kommun…

Strid berättar också om att Länsstyrelsen försökte förelägga Orsa kommun att inrätta VA-områden. Orsa överklagade till Mark- och miljödomstolen och vann. Domstolen konstaterade att Länsstyrelsen i Dalarnas län inte hade haft giltiga hälso- eller miljöskäl för att förelägga Orsa att inrätta VA-områdena.

Det ger väl ett visst hopp för framtiden för enskilda fastighetsägare i deras kamp mot trilskande kommunpolitiker och tjänstemän runt om i Sverige. Det är i kommunerna som man kan bestämma om verksamhetsområden och VA-anslutningar. Det är de lokala politikerna i Vänersborg som har makten

land_lantbrukOch vem vet, det kanske till och med är så att lagstiftningen är på väg att ändras…

En bloggläsare har skickat mig en intressant artikel från LandLantbruk. Det är en debattartikel av centerpartiets talespersoner i landsbygdsfrågor Eskil Erlandsson och miljöfrågor Kristina Yngwe. Med andra ord, två tämligen tunga politiker i Sveriges riksdag. Debattartikeln har rubriken ”Finsk modell lösningen på dyra avloppsbyten”. Också dessa centerpartister tar upp de motstridiga intressena mellan kommunen och fastighetsägarnacentern samt de stora kostnaderna för de enskilda.

Debattartikeln börjar så här:

”Just nu riskerar privata hushåll att få lägga upp till 100.000 kronor på att uppdatera sitt avlopp. I värsta fall riskerar de att få sälja huset eller betala vite när kommunens tillsynsman träder in.”

Och det känner vi igen från Vänersborg. Nu senast handlar det om Timmervik. (Se ”Tvångsanslutning till VA”.) Fast här kan det faktiskt handla om de dubbla kostnaderna för en kommunal VA-anslutning, mer än 200.000 kr. Och det förstår var och en att det är en gigantisk summa för en liten sommarstuga eller för äldre som bor ensamma.

Erlandsson och Yngwe skriver om hur landets kommuner och Havs- och vattenmyndigheten just nu tvingar ett stort antal fastighetsägare att investera i nya avloppslösningar. De visar också på orimligheten i de stora skillnaderna som kommunerna gör i bedömningar och agerande.

De skriver:

”Det innebär att ett hushåll på ena sidan sjön kan slippa att byta avlopp medan en stuga på andra sidan kommungränsen kan få betala vite.”

avloppErlandsson och Yngwe menar att det på många sätt är ohållbart, både för miljön och för den enskilda fastighetsägaren. De vill se möjligheten att tillämpa ett system som används i Finland, där man tar hänsyn till både fastighetsägare och miljö.

Centerpartiets talespersoner avslutar sin debattartikel med att redovisa centerpartiets åsikt i frågan:

”Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska ta reda på om mer ansvar ska lämpas över på fastighetsägarna. Men istället för att klämma åt landets sommarstugeägare och äldre i hela landet vill Centerpartiet införa en liknande modell som Finland har. Det innebär att fastigheter som ligger längre än 100 meter från vatten och som inte ligger i ett grundvattenområde kan uppgradera sitt avloppsvattensystem i samband med annan renovering. Den finska modellen innebär också att man inför och förtydligar möjligheten till rimlighetsbedömningar. Dessa bedömningar ska ta hänsyn till faktisk miljöpåverkan och kostnaden för åtgärden. Kommuner ska kunna bevilja undantag för fastigheter för fem år i taget, till exempel om mängden avloppsvatten är liten eller kostnaderna blir alltför höga.”

avlopp6Tänk att en vänsterpartist som jag skulle tycka att ett centerpartistiskt förslag låter bra… Men det gör jag. Tyvärr verkar det dock inte som om centerpartisterna i Vänersborg tycker det. De verkar inte ställa upp på centerpartiets nationella politik…

Innan Vänersborg fattar beslut om fler tvångsanslutningar till det kommunala VA-nätet så borde kommunen överväga andra lösningar som mer ser till både de enskilda och till miljön. Kommunen borde åtminstone avvakta den statliga utredning som är tillsatt och som snart har slutfört sitt arbete. Utredningen skulle faktiskt kunna leda till en förändrad lagstiftning.

Fast när det gäller Solvarm – besluta om undantag!

%d bloggare gillar detta: