Arkiv

Archive for 4 mars, 2018

Gröna Klustret Nuntorp

kommunfullmaktige2016Är det någon som kommer ihåg kvällen den 14 december 2016 när kommunfullmäktige i Vänersborg återremitterade ärendet om ett kommunalt köp av Nuntorp? (Se ”Ärendet Nunntorp”.) M+L+KD+V ansåg att det inte gick att fatta något beslut i frågan, eftersom det saknades både fakta och svar på en massa frågor. Inte ens några ekonomiska kalkyler hade presenterats.

TTELA:s journalist Niklas Johansson, som lyssnade på hela debatten i fullmäktige, konstaterade sakligt och objektivt i TTELA (se här):

”Nej-sidans argument var genomgående av praktisk natur (realistiska) medan andra sidan talade om vad man ville åstadkomma (önskedrömmar).”

Och:

”Men till saken hör att flera oppositionspolitiker under kvällen, med Lena Eckerbom Wendel (M) och Stefan Kärvling (V) i spetsen, ställde fullt relevanta frågor kring affären utan att få några riktiga svar.”

Återremissen var i praktiken ett nej till att kommunen skulle köpa Nuntorp. Och det var nog tur det. Nu håller det på att hända saker med Nuntorp!

nuntorp

I onsdags var det ett möte på vandrarhemmet i Brålanda.

En projektgrupp, och en styrgrupp, har arbetat i huvudsak ideellt med Nuntorps framtid i ungefär ett halvår.

nuntorp2018_1

Det är svårt att starta något från ”scratch”, men efter mängder med tid i telefoner, vid datorer, på möten osv var det nu dags för projektgruppen att presentera resultatet av en förstudie och en plan för uppstart. Gruppen visade vad en massa engagerade och hårt arbetande brålandabor kan åstadkomma…

Namnet på hela projektet är bestämt till – ”Gröna Klustret Nuntorp”.

grona_klustret

Idén är att skapa en miljö på Nuntorp som ska ge förutsättningar för utbildning, forskning och överföring av kunskap. Klustret ska bidra till hållbar utveckling inom de gröna näringarna och närliggande branscher.

Visionen för det ”gröna klustret” lyder:

”En regional mötesplats på Nuntorp,
med ett levande kunskaps- och utvecklingscenter,
som genom nationellt samarbete,
främjar hållbar utveckling och tillväxt av de gröna näringarna
i hela Fyrbodal.”

Och varför inte återge också målsättningen i sin helhet:

 • ”Genom tillskapandet av ett kluster på Nuntorp vill vi skapa förutsättningar
  för hållbar utveckling inom de gröna näringarna och närliggande branscher.
 • Forskning visar att klustermiljön, genom sin dynamik, väsentligt bidrar till
  utveckling och innovation. Företag i vårt område får möjlighet till ökat
  samarbete där olika synergieffekter uppnås.
 • Genom samverkan med företagsrådgivare ge stöd till nyföretagande.
 • Utbildningsverksamhet avses ske behovsstyrd och är fördelaktig att
  bedrivas i en klustermiljö med stora möjligheter till företagspraktik för
  eleverna.”

bondePå mötet redogjordes för vilka styrkor som fanns i området. En projektplan presenterades också, liksom klustrets tänkta sammansättning och samverkan. Projektgruppen informerade även om tankar kring utbildning och forskning & utveckling. Och här har det knutits många kontakter, bland annat med Naturbruksskolan i Dingle och Kunskapsförbundet Väst.

Gruppen tycks ha tänkt på, om inte allt, så på det mesta. De redovisade ett flertal intressenter och tänkta samarbetspartners på flera områden.

Naturligtvis blev den en del prat om organisation och pengar också…

En ekonomisk förening ska bildas. Medlem i föreningen ska en aktör i det Gröna Klustret kunna bli, men också en person, ”vilken som helst”, med grönt intresse.

Det beräknas att förberedelsearbetet för bildandet av den ekonomiska föreningen ska vara klart i maj och då ska ett årsmöte hållas där föreningen officiellt bildas och en styrelse utses. (Se bild nedan.)

nuntorp2018_2

Det är som i alla sammanhang den ekonomiska sidan som är en av de stora utmaningarna. Men projektgruppen är övertygad om att en ekonomisk förening är rätt väg att gå och att det finns många i området som vill att Nuntorp ska leva igen… Det tror jag också.

bralanda_skyltJag kan väl lugnt säga att jag som utomstående blir otroligt imponerad av det arbete som har lagts, och läggs, ner i södra Dalsland. Det finns ett engagemang och en framtidstro i brålandabygden som är väldigt speciell. Bygdens invånare tar tag i saker, samarbetar och tycks avsätta hur mycket tid som helst för att omsätta sina visioner i praktiken.

Deltagarna på mötet utstrålade optimism. De tror att det kan bli något stort av det här. Och det tror jag också. Det gäller liksom att få allt i rullning, och jag tror brålandaborna är på rätt väg.tummen_upp4

Robert Svensson, Melleruds starke man för några år sedan, och som var oerhört negativ och till och med föraktfull för kommunfullmäktiges återremiss, sammanfattade utvecklingen i slutet av mötet… Jag kan tyvärr inte återge Svensson ordagrant (jag hade stängt av datorn), men han menade att det nog var tur att inte Vänersborgs kommun köpte Nuntorp…

Och det är precis min åsikt…

Kategorier:Nuntorp
%d bloggare gillar detta: