Arkiv

Archive for 7 mars, 2018

Relativ politisk stiltje

stiltje2Det har varit en relativt lugn och stillsam politisk vecka i Vänersborg. Och är fortfarande. Det är bara kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och byggnadsnämnden som har träffats.

KSAU:s uppgift är, kan man säga, att förbereda kommunstyrelsens nästa sammanträde. Men det sammanträdet är inte förrän nästa vecka, på onsdag. Vad som avhandlades på KSAU får vi andra politiker, liksom övriga vänersborgare, inte reda på förrän på fredag (möjligtvis imorgon torsdag) då handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde skickas ut till ledamöterna och samtidigt publiceras på kommunens hemsida.

motion5Rykten säger att Jonathan Axelssons (M) och min (V) gemensamma motion från september 2016 om ”Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring” avhandlades i KSAU och ska upp i kommunstyrelsen nästa gång. (Du kan läsa hela motionen här.)

stoppurDet hände ju en del när motionen hade lagts i kommunfullmäktige den 28 september 2016. Tjänstemän och politiker slog nämligen rekord i beredning…

På 8 timmar var motionen färdigbehandlad, dvs innan ens fullmäktiges protokoll var justerat – och lagligt. Tjänstemän på kultur- och fritidsnämnden hann utreda motionen, förvaltningschef Håkan Alfredsson underteckna den, Marika Isetorp, som kultur- och fritidsnämndens ordförande, fatta ett olagligt beslut att på delegation godkänna tjänstemännens yttrande och kommundirektör Ove Thörnkvist att, till sist, författa ett tjänsteyttrande från kommunkansliet – allt på 8 timmar! Beredningen var alltså klar dagen efter fullmäktiges beslut… Detta torde vara ett svårslaget svenskt rekord i beredning och behandling av en motion. Och kanske också ett svenskt rekord i antal olagligheter som begicks under en och samma beredningsprocess. (Vill du läsa mer om vad som hände så läs ”En ny kommunal skandal?!” och ”Skandal avvärjdes i kommunstyrelsen”.)

Som tur var fattade oppositionen i kommunstyrelsen senare beslutet att återremittera motionen. Efter denna återremiss har beredningsarbetet gått betydligt långsammare… Det har tagit 17 månader att utreda motionen. Men nu är enligt uppgift kommunkansliet färdigt. Det ska bli spännande att läsa svaret…

byggnadsmoteByggnadsnämndens dagordning har varit publicerad på kommunens hemsida. Den innehöll dock inga som helst handlingar, bara vilka ärenden som skulle avhandlas. Det var lite tunt kan man tycka. Det känns inte riktigt som öppenheten är den bästa…

Byggnadsnämnden behandlade en del bygglov och en del detaljplaner, bland annat ”Detaljplan för Norra Sanden” och, framför allt, ”Detaljplan för delar av Skaven och Öxnered”. Tyvärr vet jag i nu-läget inte vad nämnden kom fram till igår, det blir till att vänta på protokollet.

Annars har Öxneredsborna varit mycket aktiva i frågan om den nya detaljplanen. De har verkligen synts i media. Senast idag, dagen efter byggnadsnämndens sammanträde, fanns det en insändare/debattartikel i TTELA. (Se ”En ”trafikinfarkt” väntar i Öxnered”.) Själv har jag tidigare bloggat i frågan. (Se ”Öxnered/Skaven – en ny stadsdel?”.)

hangmattaSom sagt, det har varit en relativt stillsam politisk vecka i Vänersborg. I varje fall hittills. Nästa vecka har miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsen sammanträden. Miljö och hälsas dagordning ligger ute på kommunens hemsida. I den kan man se att nämnden bland annat ska få information om Dahlbergs slakteri…

För övrigt noterar jag att TTELA:s nye ledaskribent Max Eskilsson har skrivit en intressant ledare om det beslut om ekonomiska ramar och den ”sociala inkluderingspotten” som S+C+MP röstade igenom på det senaste kommunstyrelsesammanträdet. Ledaren finns på nätet, imorgon kommer den antagligen i papperstidningen. (Se ”Projekttvång löser inte utanförskapet”.)

Nu ska jag skriva en interpellation till kommunstyrelsens ordförande!

%d bloggare gillar detta: