Hem > Kommunfullmäktige 2022 > KF (14/12): Premiär i Bojorten

KF (14/12): Premiär i Bojorten

På onsdag avslutar kommunfullmäktige det politiska året med ett sammanträde i den nybyggda och nyinvigda Bojorten.

Sammanträdet börjar redan kl 08.30. Det beror framför allt på att budgeten för nästa år ska behandlas och beslutas. Och ett budgetärende, kommunfullmäktiges i särklass viktigaste beslut, brukar ta tid. Det är många talare som vill säga sitt och självklart vill också alla partier profilera sig och framföra sina synpunkter på hur kommunen ska hantera sina ekonomiska medel 2023.

Så här ser fullmäktiges dagordning ut:

De flesta ärenden är tämligen rutinmässiga och jag har beskrivit dem när de var uppe i kommunstyrelsen för ett tag sedan. Jag upprepar inte det utan hänvisar till “KS (30/11): Budget, tåg mm”.

Ärende 3, “Val av styrelser och nämnder mm”, har ibland tagit ganska lång tid att avhandla, men det har ändå alltid slutat med att valberedningens förslag har fått bifall. Denna gång säger förhandstipsen att ärendet kommer att gå relativt snabbt och lätt. Jag presenterade valberedningens förslag till nämnder och styrelser i min förra blogg – “Personerna i nämnderna 2023-2026”.

Kommunfullmäktige ska också göra en del revideringar av arbetsordningen. Det är bland annat några uppdateringar på grund av den digitala tidens närvaro, t ex att det inte längre ska annonseras i lokalpressen eller att fullmäktiges handlingar inte längre behöver finnas i pappersform i sammanträdessalen.

Några andra förslag kan det däremot bli diskussioner kring.

I 32 § i arbetsordningen står det:

“Ordföranden har rätt efter samråd med presidiet att avvisa ett medborgarförslag om särskilda skäl föreligger.”

Det förklaras i tjänsteskrivelsen, som sammanfattar ärendet, att sådana “särskilda skäl” kan vara:

“olämplighet, då flertalet ärenden inlämnas rörande samma sak eller annat missbruk av tjänsten.”

Det har som jag ser det inte varit några “olämpliga medborgarförslag” under de år som invånarna i Vänersborgs kommun har haft möjligheten att lämna förslag. Så jag förstår inte varför det ska införas en sådan skrivning. Däremot har vi haft medborgarförslag som har tagit upp samma saker, framförallt en sak… Det har nog blivit 5-6 medborgarförslag som har handlat om att Vänersborg ska införa avgiftsfria Seniorkort från 65 år. Nu är det som bekant 75+ som gäller.

Det är svårt att se att de som föreslår en sänkning till 65+ missbrukar möjligheten att lämna förslag. Det är sannolikt inte alls deras mening. Om förslagen kasseras, slängs i papperskorgen, skulle de istället antagligen uppfatta detta som både sårande och förolämpande, kanske till och med kränkande. Dessutom så antar jag att det är enkelt att lämna ett svar på ett sådant förslag eftersom berörda tjänstepersoner har möjlighet att återanvända de gamla svaren…

Jag reagerar också lite på att möjligheten att lämna medborgarförslag kallas ”tjänst”. Det låter som om politikerna gör invånarna en ”tjänst” när de får föreslå något och inte som det demokratiska verktyg som det är.

I 45 § står det att fullmäktigeberedningar ska väljas före årsskiftet. Samtidigt föreslår valberedningen att valet av demokratiberedning ska bordläggas till nästa år… Paragrafen, som än så länge är ett förslag, borde formuleras om.

Själv tänkte jag yrka att 26 § ska ändras. Det har stått och föreslås fortsätta stå:

“Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Ett sådant inlägg bör göras omedelbart efter den talare som föranlett repliken. På detta inlägg har talaren rätt att genast svara (genmäla) under högst två minuter.”

Många kommuner låter talarna ha två repliker per person i ett replikskifte. Jag tänkte föreslå det. Det skulle vitalisera och göra debatterna i kommunfullmäktige intressantare tror jag. Dessutom kan det också spara tid. Debatterna är sällan avslutade efter var sin replik. Då händer det att en av talarna begär ordet igen, vilket leder till att samma diskussion uppkommer en gång till. Det tar mer tid och det gör det också svårare att följa “tråden”, inte bara för övriga fullmäktigeledamöter, utan också för t ex radiolyssnare.

I Trollhättan har de en formulering i sin arbetsordning som jag tänkte att Vänersborg kan ta efter:

“Vid replik äger varje talare rätt att göra högst två inlägg.”

För övrigt är Vänsterpartiet mot tidsbegränsning av talartiden för anföranden. Det diskuterades av gruppledarna redan efter förra sammanträdet. (Se ”KF (23/11): Kort möte”.) Fri talartid torde börja gälla redan på onsdag.

Lutz Rininsland (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) om GC-vägen på Korseberg. Det är nog inte helt omöjligt att det lämnas in fler interpellationer, frågor och motioner i början på veckan.

Som vanligt är kommunfullmäktiges sammanträden offentliga, dvs öppna för allmänheten. Det börjar alltså redan kl 08.30 på onsdag. I kommunens nya mötessal – Bojorten!

 1. Jenny
  12 december, 2022 kl. 15:53

  En av mina svågrars vänner är advokat. Hans åsikt är att lagarna i det här landet är såpass bra skrivna att om man känner att något är fel så är det oftast det. Jag har ju tidigare kritiserat att beslut om mina barn verkar fattas långt över huvudet på oss som är vårdnadshavare. Så jag rotade vidare och funderar nu på om kommunen verkligen följt skollagen (2010:800) 4 kap 13 §:

  ”13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

  Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

  Rektorn ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.
  Lag (2019:801).”

  Eller har kommunen hanterat frågan om Norra F-6 på ett sådant så att rektorerna satts på pottkanten och skollagen har brutits eftersom det verkar ha fattats beslut om mina barn utan att jag informerats om förslaget INNAN beslutet fattades och utan att jag haft tillfälle att komma med synpunkter. Eller finns det något protokoll från ett möte där vårdnadhavarna informerades som jag missat? Jag har lite svårt att se hur det skulle gått till. Om enheten skall upphöra borde ju räknas som ”viktigt för enhetens verksamhet”?

  Men det går ju att lösa genom att inte tvångsflytta barn…

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: