Hem > BUN, Skola, Ungdomar > Rektorn i Vänersborg

Rektorn i Vänersborg

Jag har tidigare skrivit om rektorn och rektorns uppgifter.

Som de flesta vet så arbetar rektorn på uppdrag av Riksdagen, Regeringen och Skolverket. Uppdraget finns beskrivet i Skollagen, Grundskoleförordningen och Läroplanen.

I höst kommer en ny Skollag och en ny Läroplan. Här beskrivs rektorns uppdrag tydligare än tidigare. Rektorn har också fått nya uppgifter. Det har jag beskrivit tidigare.

Rektorn är dock inte statligt anställd. Rektorn anställs av kommunen. Det blir motsägelsefullt. Rektorn får sitt uppdrag från staten men anställs av kommunen.

Kommunen har en tendens att se rektorn i första hand som en anställd som alla andra och som därför får sina arbetsuppgifter från kommunen.

I Vänersborg har därför rektorn en mängd uppgifter som går utöver det statliga uppdraget.

Rektorn i Vänersborg har följande uppdrag:

 • Ansvar för RA-planer med kommunala mål.
 • Ansvar för kvalitetsredovisning.
 • Budgetansvar med rapporter och uppföljning
 • Upprättande och ansvar för rutiner angående arbetsmiljö med skyddsronder och skyddsombud, brandskyddsansvar med upprättande av plan för systematiskt brandskydd, handlingsplan vid större störningar, riskombud och ansvar för upprättande av riskbedömning, ansvar för upprättande av krishanteringsplaner samt krisombud, städrutiner, rutiner kring allergi, ansvar för upprättande av kemikalieförteckningar och rutiner för det, rutiner kring snöröjning, rutiner kring arbeten som utförs på skolan, skolskjutsfrågor samt säkerhet vid bussfållor, trafiksäkerhet runt skolan samt lås och larm.

Det räcker inte. Rektorn har ett personalansvar som innebär:

 • Medarbetarsamtal
 • Lönesamtal — lönesättning
 • Kompetensutveckling
 • Rehab plan samt uppföljningsarbete
 • Samverkan med facken
 • Utvalda mål ur arbetsmiljöplan
 • Handlingsplan hot och våld
 • Introduktion nyanställda
 • Jämställdhetsplan
 • Rapporter om tillbud och skador
 • Kvalitetssäkring av verksamheten
 • Bemanningsmöten i samverkan med personalsekreterare där rektors arbete stäms av.

Rektor har ett tillsynsansvar över fastigheten, uppföljning av nybyggnation och skyldighet att göra felanmälan.

Rektorn har också hand om organisationen, tjänstetillsättningar  (med rekrytering, intervjuer och referenser) och schemaläggning.

Och till allt detta har också rektorn ansvar för elevvårdsarbete med tillhörande EVK och uppföljningar samt utvärderingar.

När jag studerar de uppgifter som en rektor har och jämför det med hur min rektor Ingers dag kan se ut inser jag att det ändå saknas en hel del på dessa listor.

Inger kan under en dag få ett telefonsamtal från en upprörd förälder som vill att deras dotter ska få byta lärare på elevens val, elever som kommer in och klagar på något som en lärare har gjort, en lärare som klagar på en pratig klass, avstyr en konflikt mellan två elever i korridoren, får en blankett med en ledighetsansökan från en elev som ska på skidsemester, ett mail om nya regler kring VFU-studenter, organisera en schemabrytande aktivitet, konferera med specialpedagogen, hitta en tid till ett möte med kommunens ekonom, möte med BUP, samtala med vaktmästaren som berättar att någon förstört ett lås, lyssna när en städare berättar att en elev rökt på toa och när hon ska ta en kopp kaffe så är personal där och undrar varför ämnet tyska inte får så stort anslag i år. Tyskan måste ju ha nya glosböcker.

På kvällen hastar hon sedan iväg för först ett föräldramöte i åk 7, för att sedan träffa skolans föräldraförening. När hon sedan ska gå till sängs kommer hon på att hon har glömt att skriva upp tipsraden i den tipstävling som personalen ordnar och som hon känner att hon måste delta i. Hon rafsar snabbt ihop en rad som hon SMS:ar till den tipsansvarige. (Är det så konstigt att hon, till personalens stora förtjusning, ligger sist i tävlingen?)

En dag i veckan lämnar rektorerna i Vänersborg sina skolor för att bege sig till Kommunhuset. (En dag i veckan är 20% av rektorns arbetsvecka.) Vad jag förstår inte därför att de har kommit på något som de absolut måste diskutera och därför snabbt bestämmer att nu måste vi träffas. Nej, varje torsdag är vikt för dessa möten. Först bestäms att det ska vara ett heldagsmöte varje torsdag, sen fylls dagen med ett innehåll.

Det här är naturligtvis upp och ner men tyvärr så det ofta fungerar i kommuner. Ska vi kalla det för ”det byråkratiska mötet”? (En gång i tiden arbetade jag ”centralt” i kommunen. På ett möte som jag deltog i avhandlades endast en fråga – när ska nästa möte hållas?)

Om dessa uppgifter jämförs med de uppgifter som rektor nu får med den nya Skollagen och den nya Läroplanen så inser vem som helst att arbetet som rektor i Vänersborg är i det närmaste omöjligt.

Jag tror att grunden till det hela är att den kommunala arbetsgivaren inte ser att rektorn i första hand är statens redskap för att uppfylla det nationella skoluppdraget.

Detta är mitt tredje inlägg om skolan. De tidigare handlade om Pisaundersökningen och det andra om rektorns statliga uppdrag. Om du vill veta mer om skolledarnas arbetsförhållanden så kan du läsa mer på GP:s debattsida som idag har ett inlägg från Lars Flodin, ordförande för Sveriges skolledarförbund.

Jag planerar att komma med ytterligare inlägg där jag ska försöka dra konsekvenserna av de fakta som jag har lagt fram i mina tre inlägg.

Kategorier:BUN, Skola, Ungdomar
 1. Göran Tullberg
  1 april, 2011 kl. 17:20

  Rektorn har ett omöjligt uppdrag. För att kunna klara det måste rektor skaffa hjälprektorer och lasta över administration på lärarna. Det kostar pengar och tid för lärarna som tas från deras primära uppgift. Skolan fungerar sämre!

  Kommupolitikerna vill ha mer uppgifter – även om de inte kan använda de uppgifter de får till skolans bästa.

  Som lärare har jag upplevt skolor som står fria från rektor och kommunpolitiker. En sådan skola fungerar bättre och kostar mindre.

  De administrativa uppgifter som belastar skolan kan rektor inte klara av. De kommuner som centraliserat administrationen för alla skolor i kommunen har fått en avsevärt bättre administration till mycket lägre pris.

  Det som belastar skolorna mest är den allt sämre trivseln med mobbing, stress och misslyckanden, samt de sämre resultaten. Jag vet att koncentrationsläsning lättar bördan för elever och lärare. De kommer närmare varandra – möts flera timmar varje dag och kan bygga upp samarbete. De elever som behöver mer hjälp kan få det.

  Samarbete och individualisering ger ökad trivsel och bättre resultat.

  Låt ”lärarlag” inom samma ämne koncentrationsläsa med elever utan att rektor lägger sig i. Låt dem ha fasta egna lokaler och egen budget. Avsätt alla rektorstjänster med den kostsamma byråkrati som stegvis byggs upp när rektor inte klarar jobbet. Låt all administration skötas cetralt i kommunen utan lärarmedverkan

  Använd de pengar vi år genom att slopa skolbyråkratin användas för att låta skickliga specialpedagoger, kuratorer, psykologer undersöka elevers förutsättningar så att inlärningssvårigheter autism, ADHD o s v åtgärdas snabbt och effektivt. Låt sedan alla elever gå fram i sin takt. Prov och betyg sätts individuellt vid en tidpunkt som passar den enskilde eleven.

  Det är den första hälften av vad som bör göras med en skola som fungerar usel och kostar för myclet!

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: