Hem > BUN > Ärende 8: Ny resursfördelningsmodell för grundskolan

Ärende 8: Ny resursfördelningsmodell för grundskolan

Imorgon måndag ska Barn- och ungdomsnämnden fatta beslut om en ny resursfördelningsmodell för grundskolan.

”Syftet är att modellen ska ge enheterna likvärdiga förutsättningar samt tydliga ekonomiska styrprinciper.”

Så står det i papperen. När man sedan läser om vad modellen innebär, så är det inte direkt tydligt… Om det är likvärdigt har jag inte den ringaste aning om… (Texten nedan blir lättare att hänga med i om man har BUN:s bakgrundstext framför sig. Du kan läsa den här.)

Så här står det:

”Grundskolan tilldelas en total budgetram från vilken avdrag görs för hyror, städ, skolmåltid, skolskjuts, stödenhetens verksamhet, mm. Anslag avsätts även till modersmål, allergiklass, förberedelseklass och särskolefritids.”

Då undrar man ju direkt – vilka beräkningsgrunder använder sig man av när man gör avdrag för modersmål, allergi- och förberedelseklass? Det står inte.

Direkt efter citatet ovan fortsätter texten:

”Av kvarvarande resurs föreslås 10 % sättas av till social resurs.”

Varför just 10%? Inga motiveringar.

Efter den löpande texten som ovanstående citat är tagna från, så sammanfattas texten i punktermed rubriken ”Förslag till ny modell inom grundskolan”.

Ovanstående citat om vilka avdrag som ska göras, sammanfattas som första punkt i själva förslaget till ny modell med:

Fast resurs som ska täcka hyra, larm och media”.

Larm? Media? Vart kom det ifrån? Och vart tog allt det andra vägen? Skolmåltid, skolskjuts, allergiklass…

I förslaget står det, som punkt 2, att efter att den fasta resursen har dragits av så ska elevpengen fördelas.

Jaha, och den sociala resursen? I den löpande texten så ska den dras av före det att elevpengen fördelas, nu står det att den ska dras av efter.

I det punktuppställda förslaget ska också pengar dras av till allergi- och förberedelseklass, modersmål och till resurspersoner för elever med funktionsnedsättning efteratt elevpengen fördelats.

Nu börjar det bli svårt att hänga med. Vad är det då för vits med att fördela en elevpeng som inte stämmer? Först ska en elevpeng fördelas och sen ska avdrag (eller tillägg för vissa skolor) göras och sen ska en nyelevpeng fördelas? Tänker jag fel? Tänker förvaltningen fel?

Jag är totalt förvirrad. Jag kan inte se annat än att det är två förslagsom ligger framför mig. Och de två förslagen är inte förenliga.

Vidare.

I det första förslaget, i själva den löpande texten, talas det om att pengar ska dras till stödenhetens verksamhet innan elevpengen fördelas. (Så står det alltså inte i det andra förslaget, det som är skrivet med punkter. Där finns inte ens stödenhetens verksamhet med.) Det står intehur stödenhetens verksamhet beräknas. Är tanken (i det första förslaget) att pengar ska tas utifrån behoven? Då är det ju en fin tanke, men … Tänk om behoven är så stora, och så mycket pengar måste dras, att elevpengen blir så liten att vi får införa 70-klasser… Allvarligt talat, varje skola måste ju ha en ekonomisk resurs som åtminstone tillåter en ”grundorganisation”.

Och om de olika behoven krockar, vem är det då som prioriterar? Förvaltningschefen? Verksamhetscheferna? (Som för övrigt är tre nu mot tidigare två. En förstärkning med 50%. Wow. En motsvarande förstärkning av den pedagogiska personalen skulle motsvara, hmmm, ganska många tjänster…) Politikerna?

Om de olika behoven krockar, så kanske mindre pengar ska ges till ”de enheter som har personal med högre snittkostnad än genomsnittet kompenseras medan de enheter som har lägre får avdrag” eller till ”städmaterial för de avdelningar som har kommunalt städ”… (Dessa två punkter finns med i den nya resursfördelningsmodellen variant två, dvs den som finns i punkterna.)

Ja ja.

Elevpengen kommer också att delas in i förskoleklass, grundskola 1-6, grundskola 7-9, fritidshem 6-9 år och fritidshem 10-12 år. Detta står i förslag 2, dvs punkterna. Motiveringen till denna indelning står inte, som när det gäller det jag beskrivit tidigare, före de sammanfattade punkterna, utan efter. (En brist på logik kan tyckas.)

”Denna indelning innebär att de högre årskurserna genererar en högre elevpeng och återspeglar därmed timplanerna för respektive årskurs.”

Finns det timplaner på fritidshemmet?

Någon kanske undrar vad ”social resurs” är.

”Social resurs fördelas efter andel föräldrar som inte har eftergymnasialutbildning och andel föräldrar där bägge föräldrarna har utomnordisk bakgrund eller elever är födda utomlands.”

Hur den fördelas i praktiken och efter vilka beräkningsgrunder står det inget om i materialet… Det finns inga nyckeltal, inga beräkningsfaktorer…

Till sist undrar jag om man någon annanstans än i Vänersborg förväntas fatta ett beslut som man inte har en aning om vilka följder det får?

I det material som ligger på Barn- och Ungdomsnämndens bord står det inte ett ord om konsekvenserna för de enskilda enheterna. Jag vill som nämndledamot naturligtvis veta hur den nya modellen slår – finns det någon enhet som får mer pengar än tidigare, finns det någon enhet som får mindre?

Det är ju 18 april när beslutet ska fattas, planeringen på de olika enheterna inför hösten har kommit långt, personal ska anställas (eller avskedas eller förflyttas eller…) och så får rektorn eller förskolechefen (som rektorn på förskolan ska kallas efter 1 juli) tisdagen den 19 april reda på att enheten får 200.000 kr mindre! Till exempel. För det har politikerna bestämt. Det är ju orimligt!

Byter man fördelningsmodell, det kan faktiskt vara från en ”dålig” till en ”bättre”, så måste man ju naturligtvis ta sådana här eventuella förändringar i beaktande. (Kanske skulle det i ett sånt här fall behövas en övergångsperiod.)

Ibland undrar jag hur nämnden kan fatta beslut överhuvudtaget…

Kategorier:BUN
  1. 17 april, 2011 kl. 18:00

    Verkar lite ”amatörmässigt” skulle jag vilja säga. Eller kan det vara så att efter fyra (åtta) hårda år har alla fördämningar och hämningar släppt … ???!!

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: