Hem > Arena Vänersborg > Polisförhören kring Arena Vänersborg

Polisförhören kring Arena Vänersborg

arenajailEn läsare av min blogg skickade ett mail till mig igår.

”Tiden är väl inne snart att återge vad juristen sagt i polisförhör.”

Det handlar om Arena Vänersborg.

Det var ett tag sedan jag läste protokollen från polisförhören. När jag läste dem skrev jag blogginlägget ”Skandalen kring Arenan fortsätter”. Som bekant beslutade åklagare Sune Johanssons att lägga ner förundersökningen av misstänkt trolöshet mot huvudman. S Anders Larsson hade enligt åklagare och polis inte gjort något brottsligt.

Det var en mycket märklig förundersökning. Endast tre personer förhördes. Det var kanslichef Claire Gabrielsson (numera Melin), WSP:s Stefan Fransson samt Bengt Qvillberg (Peab). Huvudpersonen själv, S Anders Larsson, förhördes inte! Det fanns för övrigt väldigt många personer med stor insyn i hela affären som inte förhördes.

Man kan fråga sig varför.

Ett svar skulle kunna vara att de här personerna gav sådana svar i förhören, att det omedelbart stod klart för åklagare Sune Johansson och den utredande polisen kriminalinspektör Erold Coleman, att S Anders Larsson var oskyldig.

Så var det inte. Det står helt klart när jag nu åter läser polisförhören.

Bengt Qvillberg var regionchef på Peab när diskussionerna startade om arenabygget. Han var med på två möten i ett väldigt tidigt skede, när bygget fortfarande mest fanns i hjärnorna på vissa. Kommunen ville veta av Peab vad det skulle kosta att bygga en arena. (Med på detta första möte var S Anders Larsson, Guy Mahlviker samt ekonomichefen.) Så här står det i polisförhöret med Bengt Qvillberg:

”…efter att Larsson visat upp förhandsritningar på overhead. Vem som hade ritat dem är okänt för Qvillberg. Ritningarna visade i stort sett upp den anläggning som idag är uppbyggd och de finns fortfarande sparade hos Peab. Det var utifrån dessa ritningar som Peab sedan räknade fram vad projektet skulle kunna komma att kosta.”

Notera vad Bengt Qvillberg säger: ”Ritningarna visade i stort sett upp den anläggning som idag är uppbyggd”. Lite senare möttes Peab och Kommunen för andra gången. Peab hade då gjort en beräkning av vad arenan skulle kosta:

”Summan slutade på 240 miljoner kronor plus moms, räknat på den dagens prisnivå.”

Det står helt klart att S Anders Larsson redan innan spaden sattes i marken, visste att arenan skulle kosta en bra bit över 200 miljoner!

Och det är ju inte så konstigt, han hade ju själv, eller ihop med andra, i all hemlighet, efter kommunfullmäktiges beslut,  bestämt att lägga på ett entréplan i en andra våning tillsammans med en restaurangdel. (På detta andra möte var enligt Bengt Qvillberg endast S Anders närvarande från kommunens sida.)

Det här räckte inte för åklagare Sune Johansson att väcka åtal…

Vad sa kanslichefen och juristen Claire Gabrielsson (nu Melin) i polisförhören? ”Friar” hon S Anders?

När det gäller själva projektledningen säger Claire Gabrielsson att den befogenhet att fatta erforderliga beslut, som S Anders fick av Barn- och Ungdomsnämnden (utom av en viss ledamot…), var begränsad till den ekonomiska ram som kommunfullmäktige (dock inte riktigt av alla ledamöter…) hade bestämt, d.v.s. 140 miljoner kronor.

En styrgrupp fanns också, bestående av Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson, enhetschefen Peter Nilsson samt konsulten Magnus Bengtsson. Ur polisförhöret:

”Claire menar, att i och med att man gav gruppen namnet Styrgruppen, får det ses som att denna grupp fick stå vid sidan om den av Barn- och ungdomsnämnden utsedda projektstyrelsen. Något beslut om inrättande av en särskild styrgrupp, eller givna mandat till densamma, återfinns inte i Barn- och ungdomsnämndens diarium.”

Jag var med – frågan om en styrgrupp var aldrig uppe på nämndens bord.

Sedan kommer Claire Gabrielsson in på frågor kring upphandlingen.

Tveksamheterna började direkt. Innan någon hade dragit ens ett streck på en ritning (fast det var det som det handlade om) så fick en viss Magnus Bengtsson ett uppdrag. Ur polisförhöret:

”Upphandlingsunderlag saknas och med tanke på de konsultarvoden som har utbetalats, kan det ifrågasättas om en direktupphandling var tillräcklig för att uppfylla reglerna, eller för att följa kommunens upphandlingspolicy.”

Detsamma gäller beträffande arkitekten Erik Myhrberg.

”Denne var också med vid mötet på Bohusgården i december, men avtal rörande hans företag slöts först 2007-08-01. Här kan tilläggas att kommunen fram till och med den 19 oktober 2009 har betalat ut ca 2 115000 kronor till Myhrberg.”

Det sägs att S Anders kände både Magnus Bengtsson och Erik Myhrberg, jag låter det vara osagt.

Den tredje så kallade upphandlingen, så här alldeles i början, gällde projektledning. Som alla vet gick uppdraget till WSP Management AB.

Så här säger Claire Gabrielsson enligt polisförhöret:

”…dokumentationen kring denna upphandlingen saknas i Barn- och
ungdomsnämndens diarium.”

Låter det som om S Anders håller på att bli friad?

Claire Gabrielsson utvecklar sina tankar kring hur uppdraget gick till WSP.

”Direktupphandlingen har genomförts endast genom intervjuer och referenstagningar. Det innebär att det inte har gått ut något allmänt anbudsförfarande. Det finns således riktlinjer och former för hur en upphandling ska gå till. Som exempel på detta kan nämnas att ett förfrågningsunderlag upprättas och annonseras, så att samtliga i branschen får tillfälle att lämna anbud. Dels har det inte skett någon annonsering och dels saknas det ett underlag från intervjuerna och referenstagningen.
För att uppfylla lagen när det gäller affärsmässighet, så anser Claire att man borde ha genomfört en regelrätt upphandling. Dokumentationen borde ha varit mycket mer omfattande för att säkerställa informationen om hur upphandlingen gick till.”

Låter det som om Claire Gabrielsson håller på att fria S Anders Larsson?

Claire Gabrielsson berättar vidare för Erold Coleman hur hon den 7 sept 2009 kallades till en träff med S Anders Larsson och Lars-Göran Ljunggren. Med på detta möte var också ekonomichef Thomas Sannemalm.

”Vid detta möte informerade Larsson de närvarande om den nya slutkostnadskalkylen på 234 miljoner. Claire minns hur de närvarande reagerade på dessa nya uppgifter. Reaktionerna från Ljunggren var bestörtning. Densamma blev reaktionen för Claire och ekonomichefen Sannemalm. Hon minns att Ljunggren bl.a. yttrade ‘nu måste korten på bordet’.”

Har vi sett korten Ljunggren? Eller hade du inget bord?

Vidare i polisförhöret:

”Den hörda minns att hon då särskilt tänkte tanken, ‘här är det något som har blivit allvarligt fel’. Denna tanke uppstod i hennes huvud då Larsson och Bengtsson samstämmigt uppgav, att arenan som stod på plats, den hade ett värde om 210-220 miljoner. Inför denna uppgift ställde hon sig frågan vem som då hade beställt en byggnad för 210-220 miljoner, när den ekonomiska ramen hade beslutats till 140 miljoner kronor.”

Vem som hade beställt en sådan byggnad? Tydligen inte S Anders Larsson – enligt åklagaren. Åklagaren tycker fortfarande inte att S Anders hade gjort något fel.

Kriminalinspektör Erold Coleman fortsätter att förhöra Claire Gabrielsson om de så kallade ”ätorna”. Många arbeten beställdes på detta sätt.

”Såsom Claire har förstått byggbranschen gör ingen entreprenör arbeten utan avtal eller vid tilläggsarbeten undertecknad ‘ÄT:a’. Vem som har undertecknat ätorna är för den hörda oklart. Ätoma återfinnes heller inte i Barn- och ungdomsnämndens diarium.”

Låter det som om Claire Gabrielsson tycker att S Anders är oskyldig?

Till sist vill jag återge ytterligare ett citat från polisförhöret med Claire Gabrielsson. Det sprider nog en del ljus över en tänkbar utgång av den nya stämning som kommunen lämnat in mot WSP. (”Kommunen stämmer WSP. Igen.”)

”WSP har aldrig givits någon roll att fatta beslut om vem eller vad som skulle upphandlas. Samtliga avtal har undertecknats av representanter för kommunen, i detta fallet S Anders Larsson och förvaltningschefen Karl-Johan Höjer samt tillförordnade förvaltningschefen Håkan Alfredsson. Utöver de uppräknade har även Peter Nilsson i egenskap av enhetschef undertecknat handlingar.”

Och efter dessa förhör med Claire Gabrielsson och Bengt Qvillberg, så förhörs inte ens S Anders Larsson!

Åklagare Sune Johansson och kriminalinspektör Erold Coleman tyckte inte att någon mer behövde förhöras – och inget åtal väcktes.

Åklagare Sune Johansson tyckte inte att det fanns något grund för åtal, när kommunens kanslichef (tillika jurist) i förhör sitter och berättar om alla fel, tveksamheter och olagligheter som har gjorts i bygget av Arena Vänersborg! Av S Anders Larsson!

Åklagare Sune Johansson måste ha begått tjänstefel!

Skandal!

I stället slutar hela skandalen med att kommunfullmäktige inte beviljar Barn- och Ungdomsnämnden ansvarsfrihet – inklusive den ledamot som röstat nej till arenan. S Anders Larsson går fri, liksom kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren.

Skandal!

Och vänersborgarna som ska betala stora pengar för detta bygge i 30 år till…

Kategorier:Arena Vänersborg
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: