Arkiv

Archive for 21 oktober, 2012

Litar inte vänersborgarna på kommunens demokratiska vilja?

21 oktober, 2012 2 kommentarer

skrivaDen senaste veckan har jag fått mail från två personer som berörs av de pågående medborgardialogerna. Från Väne Ryr skriver en förälder:

”En annan fundering som jag har är om denna enkät kommer användas i något annat syfte … Tyvärr känner jag att vi har blivit lurade och svikna så många gånger nu så att vad som än händer tänker man ‘vad är baktanken nu?'”

I Väne Ryr har alla med barn som kan tänkas gå på en nyöppnad förskola eller skola mm i Ryr fått en enkät som de ska besvara. Som en följd av vårens medborgardialog om skolstrukturen. Föräldern litar inte på kommunens demokratiska vilja.

En boende skrev så här angående den kommande medborgardialogen om skogsområdet vid Kindblomsvägen:

”Målet är att bocka av sista hindret för att få igång exploateringen. … Mötets avsikt är inte ärligt menat.”

Personen litar inte på kommunens demokratiska vilja.

Tyvärr är inte de här personerna unika. I höstas publicerades resultatet av en undersökning som Statistiska Centralbyrån gjorde. TTELA sammanfattade (se här):

”Vänersborgarna upplever inte att man har något större inflytande i kommunen. Inom områdena kontakt, information, påverkan och förtroende får man lägre betyg än snittet för de deltagande kommunerna och hamnar i botten på mätningen.”

Vänersborgarna litade inte på kommunens demokratiska vilja.

Sedan SCB:s undersökning så har den stora medborgardialogen kring skolorna genomförts. Nu har medborgare ”utvärderat” denna dialog. De flesta tycker att det är bra med medborgardialoger och vill se fler i framtiden. Dock tyckte en majoritet att skoldialogen var dålig. De har inte fått större förtroende för kommunen efter dialogen. Och det är klart att medborgarna blev upprörda när de fick informationsbroschyren “framtidens skola” i sin hand. Den var så full av sakfel, tendentiösa tolkningar, partiskhet, arrogans – att folk uppfattade det som att någon försökte lura och manipulera dem.

Vänersborgarna litar fortfarande inte på kommunens demokratiska vilja.

lunkDet har varit problem med demokratin under en längre tid i Vänersborg. Under den förra mandatperioden nekade kommunfullmäktige vänersborgarna vid två tillfällen, Arena Vänersborg och Huvudnässkolan, att få säga sin mening i en folkomröstning. Myglet kring arena- och Toppskandalerna mm ledde till att vänersborgarna tydligt visade vad de ansåg om makthavarnas enväldiga betongpolitik. Socialdemokraterna och Centerpartiet backade och fick lämna maktens taburetter.

Vänersborgarna visade att de inte litade på makthavarnas demokratiska vilja.

Många vänersborgare hoppades att moderaterna skulle föra en öppen och demokratisk politik. Under mini-alliansens styre så genomfördes också en medborgardialog om skolorna. Som sagt. Men medborgarna tyckte fel. De tyckte ju inte som de nya makthavarna. Och mini-alliansens företrädare klagar fortfarande högljutt, och vägrar att acceptera sitt nederlag i fullmäktige. Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) sa t ex vid det senaste sammanträdet med Barn- och Ungdomsnämnden:

”Jag begriper inte hur detta ska gå ihop. Visa mig hur jag ska möta kommunfullmäktiges beslut.”

Naturligtvis är det ordförandes skyldighet att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Det är demokrati. Kan ordförande inte detta, så får hon låta någon annan göra det. Det är också demokrati.

ljusIstället för att lyssna på medborgarna och verkställa demokratiskt fattade beslut har mini-alliansens företrädare ägnat stor kraft åt att istället och på olika sätt förtala de som lyfter fram de demokratiska bristerna i ljuset. Eller också påstås det att diverse frågor inte får diskuteras därför att de inte är politiska frågor…

Kommunens tjänstemän känner inte sällan ett tryck att tycka som politikerna. Hösten 2010 genomfördes en personalenkät bland kommunens anställda. Den stora förändringen jämfört med tidigare undersökningar var att personalen trivdes allt sämre med kommunen som arbetsgivare. Särskilt stort var missnöjet bland barn- och ungdomsförvaltningens personal.

Det har lett till att anställda i kommunen faktiskt har fått frågan:

“Är du stolt över att arbeta i Vänersborgs kommun?”

Det gäller att ha tungan rätt i mun när man besvarar frågan… Svarar du fel kan det nämligen vara grund för att du får sluta din anställning…

I onsdagens TTELA fanns det en artikel med rubriken ”Ny medborgardialog på gång i Vänersborg” (se här). TTELA skrev:

”Ett faktum som kanske borde få kommunen att fundera på om man verkligen ska göra fler medborgardialoger är svaren på fråga 4 i enkäten om skoldialogen: ‘Har du fått större förtroende för kommunen?’ 59 personer svarade ‘Inte alls’.”

TTELA drar en märklig slutsats och gör sig till språkrör för – ja, vem? Makthavarna i Vänersborg? Eller tolkar TTELA helt enkelt politikerna? För det som texten menar är ju faktiskt att det inte är någon idé att efterfråga medborgarnas åsikter om de inte är positiva till kommunens förslag. Det är en märklig inställning.

I TTELA:s artikel citeras också en av kommunens tjänstemän apropå att det kanske är de som är upprörda och arga som svarar på enkäter:

”Hälsan tiger still.”

lyssnaSå var vi där igen. Som flera i mini-alliansen säger – vi lyssnar på dem som inget säger. De som inget säger håller med oss. Typ. Ett antagande som makten alltid har gjort… Och så drar man slutsatsen att alltså behöver vi inte lyssna på de medborgare som yttrar sig i medborgardialogerna.

Kommunen litar inte på de kommuninvånare som hörs.

Borde inte betongpolitikerna i den här kommunen snart förstå att vänersborgarna vill bli lyssnade på? Vänersborgarna vill bli tagna på allvar och de vill få slut på allt mygel och alla beslut bakom skål och vägg.

Tänker vänersborgarna låta politikerna få reda att de inte litar på kommunens demokratiska vilja, den här mandatperioden heller? I nästa val?

Kategorier:Demokrati
%d bloggare gillar detta: