Arkiv

Archive for november, 2012

Nu går Huvudnässkolan i himlen in

28 november, 2012 Lämna en kommentar

huvudnasskolan4”Ja, nu är det slut på gamla tider,
ja, nu är det färdigt inom kort.
Nu ska hela rasket rivas,
nu ska hela rasket bort.
Så jag tar farväl och stora tårar
rullar på min kind.
Nu är det slut på gamla tider,
nu går Huvudnäs i himlen in.”

Huvudnässkolan ska rivas. Hela rasket ska rivas.

”Stora tårar rullar…”

Ja, inte på Lars-Göran Ljunggren. Ljunggren uttalar sig i TTELA idag. Han har inga känslor för Huvudnässkolan. Det är inga tårar som rullar på hans kind.

”Jag har inga tunga känslor eller tankar kring det här.”

Nej, det var det väl ingen som trodde heller. Det var ju under Ljunggrens ledning som Huvudnässkolan lades ner.

”Det gavs ett uppdrag från kommunfullmäktige till samhällsbyggnadsnämnden som tog över och skötte frågan. Vi bestämde inte över skolfrågan.”

clip_image001Säger Lars-Göran Ljunggren i TTELA – och slirar på sanningen.

Det stör mig.

Den minnesgode erinrar sig att Vänersborgs kommunfullmäktige den 21 juni 2005 beslutade, med röstsiffrorna 48-0, att Huvudnässkolan skulle renoveras.

Den minnesgode erinrar sig också att kommunstyrelsens dåvarande ordförande, Lars-Göran Ljunggren (S), dagen efter fullmäktiges beslut, uttalade sig i Radio Väst:

”Det innebär att vi har givit ett mycket klart och tydligt besked för 20-30 år framöver. Aulan och A-huset kommer att vara utbildningslokaler.”

tackeMen Ljunggren spelade under täcket. Ljunggren, med en ivrigt påhejande S Anders Larsson (S), struntade i att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Det torde vara unikt att en ordförande i en kommunstyrelse så totalt ignorerar ett beslut från ett kommunfullmäktige på det här sättet. Det var inte förrän Lars-Göran Ljunggren och S Anders Larsson några år senare struntade i kommunfullmäktiges beslut om att arenan fick kosta max 140 milj. som man kom upp i samma klass…

Sedan kom valet 2006.

Huvudnässkolan var ingen valfråga, ingen trodde annat än att fullmäktiges beslut från den 21 juni 2005 om en renovering gällde. Trots allt. Efter valet ändrade sig emellertid socialdemokraterna och centerpartisterna. De ville helt plötsligt lägga ner Huvudnässkolan.

…och trots över 2 000 namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.
…och trots en demonstration för att bevara Huvudnässkolan, som var den största i Vänersborg på mannaminne,
…beslutades den 19 mars 2008 att Huvudnässkolan skulle läggas ner som skola.

Ljunggren, S Anders och Bo Carlsson (C) fick stöd av moderater, folkpartister och kristdemokrater i beslutet att lägga ner Huvudnässkolan.

halkaLars-Göran Ljunggren slirar definitivt på sanningen.

Huvudnässkolans siste rektor Elisabeth Jansson uttrycker i dagens TTELA nog de känslor som många vänersborgare har kring Huvudnässkolan.

”Jag tycker det är tråkigt att den inte finns kvar. Det är en epok som går i graven, på många sätt.”

Elisabeth Jansson tycker att det var synd att Huvudnässkolan fick förfalla, att det var synd att den revs. Huvudnässkolan borde ha renoverats.

Och Vänersborg hade behövt en skola mitt i centrum. Vad jag förstår har det nu också visat sig att byggnaden var i betydligt bättre skick än vad som sades. En renovering hade inte behövt bli så omfattande och dyrbar som en del hävdade.

Ljunggren slirar också på sanningen när han säger till TTELA:

”Det man har nu och de möjligheterna är betydligt bättre och mer i linje med den pedagogiska skolan vi vill ha.”

Ljunggren menar tydligen att Huvudnässkolan inte uppfyllde den moderna tidens pedagogiska krav. Men pedagogik är inte Ljunggrens starka sida. Och det är en efterhandskonstruktion. ”Det pedagogiska” var aldrig något argument för att Vänerparken skulle ersätta Huvudnäs.

Jag tror inte att Ljunggren har varit på Vänerparken. Hade han talat med personalen där, så hade han antagligen inte hittat särskilt många som var nöjda med lokalerna. Inte för att de är i dåligt skick på något sätt. Nej, det är bara det att Vänerparken inte är byggd som en skola och den ”pedagogiska utformningen” med trånga salar etc har i många avseenden mycket i övrigt att önska.

Det är nog det Elisabeth Jansson tänker på, när hon säger om Huvudnässkolan:

”Och där fanns stora lokaler och stora klassrum, det fanns gott om plats.”

Och nu ska Huvudnässkolan rivas. Hela rasket ska bort.
…efter att ha stått tom och öde i flera år.

tearsEn och annan tår kommer nog att fällas.
Av alla de som demonstrerade för att behålla skolan. Av alla de som skrev på för att de ville ha en folkomröstning i frågan. Av alla de som har gått på skolan. Av alla de som har jobbat på skolan. Av alla de som har haft barn eller barnbarn som har gått på Huvudnässkolan.

Så vi tar farväl av Huvudnässkolan! Du kommer att få ett eget kapitel i boken om Vänersborgs moderna historia och dess skandaler.

Kategorier:Huvudnäs, S

Lidell, PFU, rektorer och lärarlöner

26 november, 2012 Lämna en kommentar

kuvertGunnar Lidell (M) har fått brev från Ingela Gardner Sundström. Gardner Sundström är förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Gardner Sundström skriver till Lidell i hans egenskap av kommunstyrelsens ordförande. Det handlar om det nyligen träffade avtalet mellan SKL och lärarna.

Gardner Sundström förklarar varför hon skriver till Lidell (och andra kommunstyrelseordförande) i Skolvärlden nr 9, 2012:

”det är otroligt viktigt att man på högsta nivå tar sig an och förvaltar det här avtalet, arbetar med det och jobbar med lönespridningen. De här 4,2 procenten i år, liksom märket nästa år, ska ses som golv.”

Sådana här frågor brukar moderaterna och mini-alliansen av ”tradition” se som förvaltningsfrågor och inte politiska frågor. Gardner Sundström säger:

”Om det ska bli någon förändring och de här avtalen ska utvecklas på det sätt som de centrala intentionerna ser ut, så måste man från kommunstyrelseordförande-nivå engagera sig i de här frågorna på ett annat sätt än man gjort på många ställen.”

Jag vet inte om Lidell har läst brevet. Och om Lidell har gjort det, så vet jag inte om han har engagerat sig…

byrakratiPersonal- och Förhandlingsutskottet (PFU) har kanske sett brevet från SKL. PFU ansvarar, som ni vet, för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess anställda. I varje fall på papperet.

När Marika Isetorp (MP), som är ”oppositionens” representant i PFU, lyfte frågan om Barn- och Ungdomsförvaltningens behandling av rektor Inger Carlsson, så fick hon beskedet att detta inte var en fråga för PFU…  (Se här.)

Hur som helst. I kallelsen till ett extra sammanträde med PFU den 24 oktober, så finns skrivelsen från Ingela Gardner Sundström med på dagordningen:

Ӏrenden:
1. Skrivelsen från Ingela Gardner Sundström”

I kallelsen står det ingenting om vem Gardner Sundström är, vem hon representerar eller vad skrivelsen handlar om.

I protokollet från sammanträdet, så står det ännu mindre. Det står ingenting om skrivelsen. Det står faktiskt inte någonstans i protokollet om skrivelsen från Ingela Gardner Sundström har behandlats eller inte. Märkligt.

Däremot beslutade PFU (§74) på sammanträdet att

”godkänna beräkningar av utrymmen samt att starta löneöversyn 2012 genom att kalla LR och Lärarförbundet till en överläggning.”

pengar4Och det var ju om lärarlönerna som brevet från Ingela Gardner Sundström (SKL) handlade…

PFU sammanträdde igen två dagar senare, den 26 oktober. Då tog PFU upp lärarlönerna under punkten:

”§ 83 Löneöversyn Samverkansrådet 2012”

I protokollet framgår att:

”Förvaltningschef Kent Javette noterar att löneöversynen avses genomföras på samma sätt som vid de senaste löneöversynstillfällena.”

Jag vet inte riktigt vad detta innebär, men lärarfacken var nöjda:

”Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet noterar att ytterligare överläggningar inte behöver ske utifrån de klargöranden som givits av Kent Javette.”

Därmed kunde löneöversynen gå vidare:

”arbetsgivaren [kan] genomföra löneöversynen genom lönesamtalsmodellen.”

Lönesamtal vet jag vad det är. Det har jag haft vartenda år, så länge som lönerna har satts individuellt. Det innebär ett samtal med din chef, dvs i mitt fall med min rektor. Rektorn återkopplar vid samtalet till medarbetarsamtalet. Vid medarbetarsamtalet:

”… ska det sättas och diskuteras bland annat individuella mål, arbetstagarens resultat, arbetstagarens kompetensutvecklingsbehov samt göras en bedömning utifrån gällande lönekriterier.”

Det här stycket är citerat från ett kommunalt dokument antaget av PFU 2009-02-04. Dokumentet heter ”Riktlinjer till personalpolicy – Lön och belöning”.

Vid lönesamtalet diskuterar du och din chef, rektorn, ”dina insatser” och samtalar kring bedömning och löneutveckling i förhållande till arbetsplatsens lönekriterier. Som det står i ”Riktlinjer till personalpolicy – Lön och belöning”:

”Vid lönesamtalet görs en återkoppling till medarbetarsamtalet vad gäller bedömning och löneutveckling i förhållande till hur den anställde uppfyllt lönekriterierna.”

antecknOftast har mina rektorer genom åren förberett samtalet genom att de har skrivit ner sina synpunkter och bedömningar av mig. Ungefär som när jag skriver skriftliga omdömen om mina 102 elever.

Jag har emellertid fått signaler på att det finns chefer som inte följer kommunens ”Riktlinjer till personalpolicy – Lön och belöning”. Det finns tydligen chefer/rektorer som inte har några lönesamtal. Det finns chefer/rektorer som helt enkelt lägger en lapp med den nya lönen i ”lärarskåpet”. (Sådana här chefer är, vad jag förstår, få. En övervägande majoritet av de chefer/rektorer som till exempel jag har haft genom åren, och det är många, har skött detta på ett bra och korrekt sätt.)

Vad gäller om chefen/rektorn inte följer kommunens ”Riktlinjer till personalpolicy – Lön och belöning”? Vad gör en anställd om chefen/rektorn inte genomför några lönesamtal? Klagar hos chefen själv? Tar kontakt med chefens chef? Tar kontakt med PFU? Tar kontakt med Gunnar Lidell?

Det är inte lätt för de flesta anställda att klaga på chefen. Att göra det eller att vända sig till facket innebär en risk i ett system med individuella löner… Det vet alla.

Är det inte så att arbetsgivaren själv, dvs ytterst PFU, måste ta ett ansvar? Måste inte PFU försäkra sig om att alla chefer och rektorer följer avtalet? Inte ska väl de enskilda anställda/pedagogerna behöva vända sig till facket och klaga?

uncle_vbgSom jag ser det har arbetsgivaren ett eget ansvar för att följa upp sina chefer och se till att de följer avtal, lagar och föreskrifter!

Och så har jag inte ens läst klart paragrafen ”§ 83 Löneöversyn Samverkansrådet 2012” från PFU:s sammanträde den 26 okt…

Paragrafen avslutas med:

”Personal-  och Förhandlingsutskottet konstaterar att kommunens ambition är att öka lönespridningen genom differentiering vid den individuella lönesättningen och att förvaltningen har att förhålla sig till detta.”

Förutom det mycket mystiska påståendet ”att förvaltningen har att förhålla sig till detta”, så slår PFU fast en viktig princip – lönespridningen ska öka.

Det kan man väl tycka vad man vill om, men både arbetsgivarsidan och de fackliga organisationerna är helt överens om detta. Och har så alltid varit. Det var ett viktigt argument vid införandet av individuella löner. Lönespridningen bland de anställda i Barn- och Ungdomsförvaltningen har dock inte ökat. Tvärtom!

När den så kallade löneöversynen ska genomföras nu, så kommer med all sannolikhet lönespridningen att minska ytterligare.

procentRektorerna och deras chefer har bestämt att löneökningarna räknas i kronor och ören. Det torde vara ganska unikt. I Barn- och Ungdomsförvaltningen i Vänersborg handlar löneökningarna aldrig om procent, alltid om kronor och ören.

”Minst tusen kronor till den bäste.”

1.000 kr till en pedagog med en månadslön på 24.000 kr är 4,2%. Precis som avtalet. Men om en pedagog med en lön på 30.000 kr i månaden får en höjning med 1.000 kr är det 3,3%. Blir det så här, så betyder att lönespridningen minskar. Och så här har det alltid varit…

Det senaste avtalet gav lärarna 4,2% i löneförhöjning. Eftersom tydligen bara ”de bästa” ska få 1.000 kr måste det ju innebära att det blir en hel massa pengar över… De ”sämsta” eller de ”medelpresterande” får naturligtvis mindre. Kanske kommer några lärare att få löneförhöjningar med 3.000-4.000 kr? Om det blir så, så torde det i varje fall inte bli de som framför synpunkter på chefen…

Återigen. Bör det inte vara så, att arbetsgivaren, dvs ytterst PFU, ska försäkra sig om att cheferna ute i verksamheten följer både avtalet och PFU:s intentioner? Både när det gäller lönesamtal och lönespridning?

Ingela Gardner Sundström från SKL  är helt klar över sin uppfattning. Läraravtalet och lärarlönerna är en politisk fråga.

”…så måste man från kommunstyrelseordförande-nivå engagera sig i de här frågorna…”

Det är nog dags att Gunnar Lidell (M) engagerar sig.

Kategorier:Lärare, PFU, Skola

Moderater och arenan

24 november, 2012 Lämna en kommentar

portal2Visst, lite tryck känner jag. Inte en blogg sedan i tisdags. Men vad ska jag skriva om? Det händer ju inget i politiken. I varje fall inte utanför kommunhusets korridorer. Inte vad jag kan se i varje fall.

Jag söker lite i diariet i jakt på några intressanta handlingar, och något att skriva om. Vad har hänt den här veckan?

Det första jag ser i diariet är att det kom in två handlingar i måndags från Advokatfirman Lindahl. Det är juristfirman som för kommunens talan i tvisterna kring arenataket. Båda handlingarna är för övrigt sekretesstämplade. Naturligtvis. Som vanligt.

När jag googlade på exakt datum för takraset fick jag upp TTELA från den 20 feb 2010:

”Så sent som i går skottades arenans tak. Trots det rasade delar av det in under natten.”

Advokatfirman Lindahl skrev i sin stämningsansökan mot Länsförsäkringar:

”Det torde även vara ostridigt mellan parterna att det under de extrema väderförhållandena med kraftigt snöfall och vind under perioden den 18-20 februari 2010, inte har varit möjligt att undanröja snötrycket dvs utföra snöröjningsåtgärder och att det då hade varit förenat med livsfara att befinna sig på arenans tak.”

Taket rasade under natten den 20 februari 2010. 300-miljonersbygget höll inte. Och fortfarande har vänersborgarna inte fått reda på hela sanningen kring händelsen. Skottades taket dagen före raset? Tja, vänersborgarna har inte fått reda på särskilt mycket kring bygget av arenan överhuvudtaget. Hur kunde ritningarna ändras efter beslutet i fullmäktige? Hur kunde det bli så dyrt? Hur kunde arenan bli så dåligt byggd? Och vem är ansvarig?

gravidVänersborgarna tycks aldrig få några svar. Det är bara för dem att betala. 25-30 miljoner kr per år. I 30 år till…

Tänk. Folk som ännu inte är födda, dagen som idag är, ska vara med och betala arenan i framtiden!

På Facebook skrev Gunnar Lidell (M) den 29 sept 2010 angående Arena Vänersborg att

”’sanningens stund’ kommer allt närmare, kan dock inte säga något datum, men jag tror att en eller annan ‘kiosk’ kommer att vältas………..”

Det var på den tiden som Lidell var lite tuffare och hade en agenda för att förändra Vänersborg. Eller hade han det? Det kanske bara var prat?

skuggaGunnar Lidell (M) och moderaterna av idag är i varje fall bara en skugga av sina forna jag. På det senaste sammanträdet med kommunfullmäktige ändrade moderaterna åsikt tre (3!) gånger under samma kväll! (Se här.) Det torde vara rekord, även för kluvna liberaler som moderaterna…

Eller är kanske rekordet det som hände i kommunstyrelsen häromsistens? Gunnar Lidell lade fram ett förslag kring budgeten för nästa år. Vid omröstningen fick kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) bara 3 röster för sitt eget förslag! Det var inte bara Lidells alliansbröder som inte röstade på hans förslag. Även partikamraten och kommunfullmäktiges ordförande Anders Forsström avstod!

Det visar på att de stora motsättningarna inom det styrande moderatpartiet, som har funnits under en lång tid, fortsätter. Ni minns väl när Anders Forsström blev bortröstad från sin post som gruppledare för moderaterna?

”Klart jag är besviken. … jag känner mig vingklippt nu.”

Det sa Forsström till TTELA den 8 okt 2010. (Se här.)

tappa_luftKanske vädrar falangen kring Forsström morgonluft nu när falangen kring Lidell och Eckerbom Wendel ser ut att ha tappat luften?

Det blev en liten blogg idag också. Och då har jag ändå inte ens tittat igenom alla de handlingar som inkom till Barn- och Ungdomsnämnden under veckan. Det finns, ser jag nu, ytterligare några intressanta handlingar. Jag ser också att det kom ännu att brev till BUN från Advokatfirman Lindahl på fredag. Det är naturligtvis också sekretesstämplat.

Som vanligt.

Kategorier:Arena Vänersborg, M

Bandy Bandy

20 november, 2012 4 kommentarer

bandyklubbaKommer ni ihåg Galenskaparna & After Shave och låten ”Bandy. Bandy.”? (Den finns på YouTube.)

”Ingen annan sport är så skön som bandy!”

Idag skulle jag meddela mina elever i 8A att det var gratis inträde för alla skolungdomar på matchen IFK Vänersborg-Vetlanda. Något sent meddelat kanske. Matchen var ju ikväll. (Jag fick inte reda på det tidigare.) Men ändå.

Jag överdriver något om jag påstår att eleverna hoppade högt av glädje…

Men…

”Ingen annan sport är så skön som bandy!”

Nollställt.

”Vetlanda ligger faktiskt 4:a i Elitserien!”

Eleverna tittade med ganska trötta ögon på mig.

”Och?”

Mitt avgörande argument var att deras föräldrar faktiskt var med och betalade arenan. (Jag tyckte att det var lite onödigt att säga att de också är med och sponsrar IFK.) Och de skall fortsätta att vara med och betala arenan i 30 år till. Liksom eleverna själva ska om några år.

Det argumentet bet inte heller. Eleverna i 8A tyckte inte att bandy var något för dem.

Bandy är ingen stor sport i södra Dalsland.

ifk_malDessutom gick matchen på tv, TV4 Sport. Fast jag tror inte att det var särskilt många i 8A som bänkade sig framför TV:n för att se matchen. Det var däremot 1.415 personer som bänkade sig i arenan och såg när IFK vann över Vetlanda med 4-2.

Andra personer än från 8A…

Idag skrev TTELA att 6.000 biljetter redan har sålts till bandy-VM. Det framställdes som en positiv nyhet. På TV4Nyheterna Väst sa nyhetsuppläsaren:

”…bara 4.000…”

4.000 låter väl i och för sig mycket, men det är klart. Tänker man på att det finns sammanlagt 68.000 biljetter, så är 4.000 kanske inte så där jätteimponerande…

Fast Örjan Eriksson, som är projektledare för bandy-VM, är nöjd.

”…väldigt unikt i bandysammanhang…”

Säger han i TV4 om de sålda biljetterna. Eriksson hoppas dock på att 20.000 biljetter ska säljas.

Vi får väl se. Det gäller ju också att de som har beställt biljetterna betalar. Det är ju inte helt oväsentligt.

Undrar om kommunen har köpt några biljetter förresten? För att dela ut gratis till skolungdomar. Till typ matcherna Kazakstan-Vitryssland eller Vitryssland-Norge. Fast eleverna i 8A går nog inte ens på bandy-VM.

Bandy är ingen stor sport i södra Dalsland.

Som sagt.

Det är en hel del som ska göras på arenan inför bandy-VM. Tror jag. Ståplatsläktaren ska kanske byggas om (med en extrarad). Taket ska kollas och antagligen repareras. Väggarna bör nog kollas (det kan vara fuktskador). Det ska vad jag förstår göras om för TV-utsändningarna…

Det finns nog anledning att återkomma till det här. Även om det enligt mini-alliansens definition knappast är några politiska frågor. Även om det blir kommunen som får betala.

bandybollHur var det nu Galenskaparna och After Shave sjöng?

”Ingen annan sport är så skön som bandy! … Vad är en hockeymatch … i en tråkig och svettig hall? … Bandybollen ser vi inte och resultatet går oss förbi…”

Jodå, jag ska snart gå och se IFK spela bandy. Faktiskt.

Fast jag får inte sitta i kommunens loge.

Kategorier:Arena Vänersborg, IFK

Lärarförbundets skolranking (2)

19 november, 2012 Lämna en kommentar

flashEn läsare var blixtsnabb efter gårdagens blogg om Lärarförbundets skolranking (se här) och undrade om jag inte kunde redovisa några siffror från grannkommunerna. Och visst. Eftersom jag ibland kan vara lite ”nördig” när det gäller siffror och statistik så kunde väl det vara lite kul. Men det får bli en ”kôrt”.

Här är placeringarna från Lärarförbundets skolranking för några av våra grannkommuner:

StatistikLF12_4

Bortsett från Uddevalla, så är det inga höjdarplaceringar i området… (Det finns 290 kommuner i Sverige.)

Det kan vara bra att ha i åtanke att rankingen grundar sig på siffror från förra läsåret, utom för eleverna. Där är siffrorna för vårterminen 2011. Det betyder att alla siffror är ett resultat av en organisation som beslutades ute i skolorna läsåret 2010-2011 eller tidigare. Det är viktigt, eftersom det har skett en hel del förändringar i skolornas organisation och ledning sedan dess…

De viktigaste delsiffrorna i rankingen (enligt mig) är dessa:

StatistikLF12_5

De här rankingtalen gör väl ingen glad. I varje fall inte inom skolans värld… Och säkerligen gör de inte heller föräldrar särskilt glada.

Det är något som inte stämmer tycker jag. I området finns det massor av arbetstillfällen som kräver eftergymnasial utbildning. Det finns t ex många administrativa arbeten inom Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Det finns sjukhus. Det finns tingsrätter. Det finns högskola. Det finns gymnasieskolor. Det finns ”tekniska företag”. Det finns…

Dessutom skulle en hög utbildningsnivå på invånarna kunna locka till sig företag och arbetstillfällen. Förutom att också utbildade människor själva kan starta företag.

För att inte tala om alla fördelar en bra utbildning kan ha för den enskilde.

Och ändå tycks inte kommunerna i området inse behovet och nödvändigheten av en grundläggande utbildning? Som är själva förutsättningen för att studera vidare.

Gör rankingtalen politikerna glada?

Är politikerna helt enkelt nöjda med placeringarna i rankingen? Är de kanske nöjda med att deras kommuner faktiskt har en bättre ranking är året innan…? Utom då Munkedal, som har rasat på rankinglistan med över 100 placeringar. (Munkedal fick också en svidande kritik av Skolinspektionen alldeles nyligen. Du kan hämta rapporten här.)

Jag vet inte om politikerna är nöjda.

Jag är inte nöjd. Vänsterpartiet i Vänersborg är inte nöjt.

.

PS. Lärarförbundets hela rankinglista hittar du här.

Lärarförbundets skolranking

18 november, 2012 1 kommentar

rankingSå har den då kommit. Igen. Äntligen! Lärarförbundets årliga skolranking. Och glädjande nog så har Vänersborg tagit ett kliv uppåt i listan.

2010 rankade Lärarförbundet Vänersborg på plats 172 bland Sveriges skolkommuner. (1 är bäst, plats 290 innebär att man är Sveriges sämsta skolkommun.) 2011 rasade Vänersborg till plats 264. I år 2012, så tog Vänersborg klivet upp till rankingplats nr 213 – se bild…

När Vänersborg rasade 2011 borde detta resultat ha inneburit en ordentlig självkritik. Krismöten borde ha sammankallats. De ansvariga borde ha tagit tag i frågan, analysera orsaker, leta ansvariga i ledningen, avskeda, anställa, planera, organisera, handla, satsa!!

ko_isDet hände inte. Det var ingen större ko på isen i Vänersborg…

Först efter ett ordentligt trixande i korridorer och bakom skål och vägg, ett trixande som också följde med in i sessionssalen när kommunfullmäktige den 22 juni 2011 fastställde budgeten för i år, beslutades att Barn- och Ungdomsnämnden skulle få ett litet tillskott på 4 milj kr till personal. 4 miljoner kr… Vänersborg hade hamnat på plats 264 i rankingen – och Vänersborgs kommun satsar ynkliga 4 milj kr… Vänsterpartiet krävde naturligtvis och i vanlig ordning mer pengar till barnen och ungdomarna.

Är det trots allt dessa +4 miljoner kr som förklarar uppryckningen i tabellen? Vi ska se.

Tittar vi noggrannare på resultaten, så ser vi att Vänersborg har bra placeringar på följande delområden:

StatistikLF12_1

Hmm. Tre delområden har med gymnasiet att göra, och inte grundskolan. Lärarlönerna har med avtalet att göra, och mig veterligt har inte Vänersborg satsat något extra till löner. Lönerna förklaras nog av att lärarkåren är ovanligt ålderstigen i Vänersborg. Friska lärare? Tja, det är väl bara att gratulera att de gamla lärarna håller.

Tittar vi på de delområden som Vänersborg ligger mer i mitten av kommunlistan (mitten är exakt 145) eller åtminstone strax under så ser det ut så här:

StatistikLF12_2

Förskolan är en fråga för sig. Annars ser vi att de gamla, friska lärarna också är utbildade. Rankingen för meritvärdena och andelen godkända elever i åk 9 är ”rätt ok”. (Mättillfället för uppgifter avseende elever avser läget den 15 okt 2011.) Här gjorde Vänersborg en ordentlig uppryckning jämfört med året innan. Det var emellertid bara en enda skola, Tärnan, som stod för hela ökningen. Tärnan hade bäst resultat av samtliga högstadieskolor i kommunen. Jag tror att förvaltningen borde ha analyserat orsaken till de kraftigt förbättrade betygen, innan Tärnan fick pris av ordförande i BUN Eckerbom Wendel… Det fanns nog en del att fundera på kring detta.

Om rankingen är ”rätt ok”, så är de absoluta resultaten inte det… Men det är en annan fråga.

Tittar vi på de delområden som Vänersborg ligger sämre till på:

StatistikLF12_3

De två ”SALSA-placeringarna” är viktiga. Det handlar om elevernas resultat i förhållande till ”förutsättningarna”.

”Analysverktyget SALSA presenterar kommuners och skolors betygsresultat i årskurs 9 efter att viss hänsyn tagits till elevsammansättningen.”

Vänersborg har inga bra resultat. Snällt sagt. Plats 213 och 229 är inget att hurra över. Orsaken är också lätt att se. Vänersborg ligger långt ner när det gäller ekonomiska resurser till skolan. Trots de 4 miljonerna… Det leder till en bottennotering i Sverige när det gäller lärartäthet. Plats 267 av 290 kommuner! Lärartäthet är den enskilt viktigaste variabeln för bra resultat hos eleverna. Det har skolforskaren Hattie slagit fast. (Naturligtvis måste lärarna vara kunniga och användas rätt.)

Några slutsatser:

  • De +4 miljonerna, som BUN ”fick” av fullmäktige, har knappast något med Vänersborgs avancemang i Lärarförbundets skolranking att göra. Vänersborgs kommun lade fortfarande mindre ekonomiska resurser på skolan jämfört med de flesta andra kommuner.
  • Lärarna i Vänersborg har högre ”produktivitet”, betyg i förhållande till tilldelade resurser, än många andra kommuner. Vad nu det kan bero på. Det borde analyseras…

Inför 2013 har kommunfullmäktige gjort en ”hyfsad” satsning på grundskola och fritidshem i Vänersborg. Den 20 juni 2012 beslutades som bekant att +16 miljoner ska gå till ökad personaltäthet i grundskolan och på fritidshemmen – för övrigt mot moderaternas, folkpartiets och kristdemokraterna röster.

Dock. Vänersborgs kommun måste fortsätta sin ekonomiska satsning på skolan. Som Lena Haldin skriver i dagens GP (hon skriver om Göteborg):

”Nog betyder [eleverna] mer än nya arenor! …  satsningar måste vara långsiktiga och få kosta betydligt mer än vad som föreslås av kommunföreträdarna. Kvalitetshöjning är ingen quick fix.”

footMen de extra pengarna för 2013 är kanske ett första steg på vägen – ett första steg på vägen för att uppfylla visionen:

”Kvalitetsarbetet i både grundskolan och gymnasieskolan leder till mycket goda resultat och uppmärksammas nationellt.”

Låt oss hoppas det.

.

PS. Lärarförbundets hela rankinglista hittar du här.

KF 14 nov: Att sitta på två stolar. Eller tre…

16 november, 2012 3 kommentarer

tired5Det blev ett långt fullmäktige i onsdags, där större delen av mötet avlöpte ganska ”rutinmässigt”. Punkterna beslutades av ett mer eller mindre enigt fullmäktige och efter mer eller mindre korta anföranden.

En diskussion uppstod dock mellan Lutz Rininsland (V) och gymnasienämndens ordförande Henrik Josten (M) om ”Ytterligare medel för täckandet av ökade interkommunala kostnader”. Det handlade om 3,2 milj kr till nämnden. En begäran från gymnasienämnden som kommunfullmäktige avslog.

Diskussionen mellan Rininsland och Josten handlade dock inte bara om pengarna. Det händer nämligen inte alltför sällan att politiker röstar på ett sätt i en nämnd och på ett annat sätt i en annan församling. Josten fick med sig hela sin gymnasienämnd i beslutet att begära mer pengar. När denna begäran sedan hamnade i kommunstyrelsen, så röstade samme Josten mot förslaget! Och nu i fullmäktige också mot.

Lutz Rininsland kunde inte riktigt se logiken i detta. Inte jag heller.

sitt2stolar2Mini-alliansens politiker ser dock inget som helst problem med att sitta på flera stolar. ”I min roll som ledamot i nämnden är jag en viss person, i min roll som ledamot i kommunstyrelsen är jag en annan.” För mig är detta helt obegripligt. Vad ska moderaterna säga i valrörelsen? ”Vi är för mer pengar till gymnasienämnden, men samtidigt är vi mot! Det beror på i vilken roll du frågar mig…”

Det här praktiserar även andra partier. Centerpartiet röstade t ex i måndags i Barn- och Ungdomsnämnden mot ett öppnande av skolan i Väne Ryr, men i tisdags meddelades att partiet ska vara för ett öppnande när frågan kommer till kommunfullmäktige.

”Rösta på Centerpartiet om du vill lägga ner skolan i Väne Ryr eller om du vill öppna den!” Typ.

Tydligen logiskt, kanske bondförnuft… För mig i varje fall helt obegripligt. Men jag kan ha missat något… Josten sa vid ett tillfälle i debatten att det kunde vara ”obekvämt” att sitta på två stolar samtidigt. Antagligen ett understatement.

Kluvenheten nådde dock sin kulmen när fullmäktige behandlade Välfärdspartiets motion om medborgarförslag. Då lyckades ett antal representanter för mini-alliansen med Gunnar Lidell (M) och Lena Eckerbom Wendel (M) i spetsen med konststycket att sitta på tre stolar på en och samma kväll…

sitt2stolar3Eller också lyckades de inte…

En liten bakgrund. När Välfärdspartiets motion, om att medborgarna ska kunna lägga förslag till kommunfullmäktige, behandlades i kommunstyrelsen var alla partierna mot motionen – alla utom Vänsterpartiet och Miljöpartiet. (Välfärdspartiet har ingen ordinarie plats.)

Och så såg det ut att bli även i kommunfullmäktige.

Morgan Larsson (VFP) inledde diskussionen med att redogöra för syftet med sin motion. Han sa bland annat att 194 av 290 kommuner i Sverige redan har infört medborgarförslag, att i snitt lämnas 26 förslag per år i dessa kommuner och att hela 30% av dessa medborgarförslag leder till positiva beslut i kommunfullmäktige. Av Fyrbodals 14 kommuner är det 11 kommuner som har det. Det är bara Trollhättan, Bengtsfors och Vänersborg då, som inte har det.

Gunnar Lidell (M) var talare nummer två och konstaterade att han hyste stor tilltro till fullmäktiges 51 ledamöter. Lidell tyckte vidare att medborgarna kunde bilda nya partier om de ville få fram förslag till fullmäktige. Det finns plats för fler partier i fullmäktige sa Lidell.

Joakim Sjöling (S) menade att först ska vi diskutera och besluta om riktlinjer och principer, sedan kan vi prata om medborgarförslag. Sjöling yrkade avslag på motionen.

Eckerbom Wendel (M) tyckte att medborgarna kunde fylla i ett formulär på kommunens hemsida istället för att lägga förslag i fullmäktige. Något som sedan 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Johan Ekström (FP) höll med om och utvecklade. På sitt sätt. Eckerbom Wendel tyckte också att vi skulle prata mer med varandra. Gjorde vi det så behövdes inga andra förändringar i Vänersborg.

Även jag var framme i talarstolen. Jag redogjorde huvudsakligen för de argument som jag skrev om i min blogg. (Se här.) Jag passade också på att prata lite om att de gamla liberalerna på 1800-talet antagligen skulle vrida sig i sina gravar om de hörde dagens liberaler och deras argument för att försvåra medborgarnas möjligheter att påverka.

demokrati2Min absoluta övertygelse är att de demokratiska instrumenten och verktygen måste vara ”formaliserade” på ett sådant sätt att de ska vara inskrivna i regler, arbetsordningar och lagar. Demokratin kan aldrig vara beroende på makthavarnas välvilja!

Jag tyckte att Rininsland (V) hade en poäng när han påpekade att de flesta partierna inte levde som de lärde. Deras hemsidor uppdateras överhuvudtaget inte. Inget gjordes på nätet för att vitalisera, bredda och fördjupa demokratin. Åtminstone inte från mini-alliansens sida…

Vänsterpartisterna Rininsland, Frändelid och jag själv var alltså framme och argumenterade för förslaget. Det gjorde också Isetorp och Sjödahl från Miljöpartiet. Karlsson gjorde detsamma för Sverigedemokraterna. Och naturligtvis välfärdspartisterna själva.

Och sen gick Annalena Levin från Centerpartiet in i debatten. Och då kom den första överraskningen… Levin konstaterade att motionen var bra. Hon och Centerpartiet ville se att idén med medborgarförslag genomfördes.

Centern hade röstat mot i kommunstyrelsen, så detta var kvällens första förändring. Att sitta på två stolar? Jag tror inte det. Jag tror att man hade diskuterat frågan i Centerpartiet och helt enkelt kommit fram till en annan ståndpunkt.

Marika Isetorp (MP) vädrade något i luften. Det var något på gång… Isetorp yrkade på ajournering (”paus”).

Innan ajourneringen så gick Eckerbom Wendel (M) åter upp i talarstolen. Hon hänvisade till statsvetaren Mikael Gilljam, som inte heller gillar medborgarförslag. I artikeln som Eckerbom Wendel hänvisade till (se här) säger Gilljam:

”Problemet med medborgarförslag är att de uppmuntrar folk till att verka utifrån egenintressen. Det handlar om ”mina barns skola” eller ”gatan där jag bor” och saknar helhetsperspektiv.”

”Egenintressen”? ”Saknar helhetsperspektiv”? Är det inte till att ha en arrogant och överlägsen attityd? När sedan Eckerbom Wendel en stund senare säger att ”vanliga människor” är precis som du och jag. ”Vi politiker är också vanliga människor”, så blev väl förvirringen total. Det måste ju vara ett argument för medborgarförslag, då har ju Gilljam fel. Eller menade Eckerbom Wendel att vi politiker också styrs av ”egenintressen” och ”saknar helhetsperspektiv”? Hmm.

coffeeDet blev ajournering.

Och efter kaffet, så hände saker.

Kommunens starke man, typ, kommunalrådet Gunnar Lidell (M), tog helt plötsligt tillbaka sitt avslagsyrkande, sitt ”nej” till motionen! Lidell yrkade istället på återremiss. Återremiss betyder att hela frågan lämnas tillbaka till kommunstyrelsen för att utredas ytterligare. Alltså inget avgörande denna kväll.

Det var Lidells andra yrkande för kvällen.

Sitta på två stolar? Ja, kanske mer av att Lidell satte sig på en ny stol. Hade moderaterna ändrat uppfattning i sakfrågan? Hade de påverkats av Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Välfärdspartiets argument? Eller hade de hört vad som ryktades i korridorerna…?

Efter Lidell var det dags för kommunens förre starke man, socialdemokraten Lars-Göran Ljunggren. Och då kom ytterligare en överraskning – och en förändring.

”Det är konstigt om man inte lyssnar på varandra! Det har vi gjort! Socialdemokraterna säger ja till intentionerna i motionen!”

Ungefär så sa Ljunggren. Wow. Socialdemokraterna hade gjorde en helomvändning! Sånt händer sällan, men när det händer… Wow!

Vad som fick socialdemokraterna till denna svängning vet jag inte, men jag välkomnar den. Jag vet att hela den socialdemokratiska fullmäktigegruppen satt i diskussioner under ajourneringen. Många kanske inte var nöjda med ställningstagandet i kommunstyrelsen från början, eller så hade man helt enkelt lyssnat på argumenten i debatten.

majoritetDet här innebar att motionen helt plötsligt hade en majoritet bakom sig!

Lidells förslag om återremiss ska ses i det här ljuset. Återremiss beslutas nämligen av 1/3 av fullmäktiges ledamöter… Mini-alliansen skulle genom en återremiss kunna skjuta på beslutet till en obestämd framtid…

Både Eckerbom Wendel (M), folkpartiets Johan Ekström och kristdemokraternas Marie-Louise Bäckman tog tillbaka sina gamla förslag till avslag av motionen, och yrkade liksom Lidell på återremiss. Med motiveringar – motiveringar som de antagligen tyckte var bra. Det är väl sånt man förutsätter. Att man tror på det man säger menar jag.

Lutz Rininsland (V) undrade varför mini-alliansen ville ha en återremiss. Det återstod ju ändå en hel del arbete, som att ändra reglemente och arbetsordningar för fullmäktige och nämnderna, innan medborgarförslag skulle kunna träda i kraft. Och nu visste ju mini-alliansen att en majoritet av fullmäktige var för Välfärdspartiets motion. Varför dra frågan i långbänk?

windy2Endera tyckte mini-alliansen att Rininslands argumentation var grymt bra – eller också insåg mini-alliansen att det skulle bli väldigt svårt att förklara för vänersborgarna varför de inte röstade för en fördjupning och breddning av demokratin.

Mini-alliansen och mini-alliansen förresten. Det blev ingen mer ajournering eller diskussion inom mini-alliansens partier. Det var Lidell och Eckerbom Wendel som gick upp i talarstolen på, så att säga eget initiativ – och sa vad alla i partiet tydligen ansåg, sådär helt plötsligt:

”Jag yrkar bifall till motionen!”

Varpå folkpartiets Johan Ekström och kristdemokraternas Marie-Louise Bäckman tog tillbaka sina gamla förslag om återremiss av motionen, och yrkade liksom Lidell och Eckerbom Wendel bifall.

Wow.

Snacka om att sitta på tre stolar samtidigt. Eller snarare, att sitta på tre olika stolar under loppet av en timme…

Wow.

applauseDet är klart att det är bra att Välfärdspartiets motion om medborgarförslag gick igenom, jättebra! Vänsterpartiet stödde ju också motionen hela tiden. Det är klart att man då är nöjd. Men samtidigt kan jag inte komma ifrån tanken att några bara vände kappan efter vinden. Samtidigt som det är stort att ändra uppfattning, så är det en svaghet att inte stå för sina åsikter.

Hur det egentligen förhöll sig med den saken under kvällens debatt och om det visade på styrka eller svaghet, överlåter jag åt läsaren att själv avgöra. Däremot kan jag konstatera att politiker från andra partier faktiskt har börjat lyssna på Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet. För utan dessa tre partier i fullmäktige hade ju förslaget om medborgarförslag överhuvudtaget inte haft en chans att få majoritet.

Det lönar sig med andra ord att stå på sig och argumentera för sin sak. Det går att flytta be… Tong…? Öhhh… Berg! I varje fall ibland. Även om V+MP+VFP bara har 14 mandat i fullmäktige.

.

PS. När den intresserade läser protokollet från denna kväll, så kommer vederbörande inte att hitta något om alla turer kring yrkanden som tas tillbaka, vad som egentligen sades etc, utan bara själva beslutet. Därför tycker jag att det är viktigt för den ”vanlige” vänersborgaren att få reda på vad som döljer sig bakom orden i protokollet och den totala omsvängningen av ståndpunkter. Därav det utförliga referatet.

PPS. Min partivän Lutz Rininsland har också bloggat om denna fråga. Jag rekommenderar läsning!

PPPS. Vill ni läsa mer om frågan så kan ni läs på kommunens hemsida och socialdemokraternas hemsida.

Kategorier:Demokrati, KF 2012

BUN 12 nov: En sammanfattning

14 november, 2012 3 kommentarer

betrayalI måndags skrev jag om hur Centerpartiet svek Väne Ryr på det senaste sammanträdet med Barn- och Ungdomsnämnden. (Se här.) Några har hört av sig och undrat hur Centerpartiet motiverade sitt ställningstagande. Det vet jag inte, Marianne Karlsson (C) gav faktiskt ingen motivering. Jag har börjat publicera några av mina bloggar på TTELA:s hemsida som ni kanske har sett (samma som finns här, men med en viss fördröjning…). Där, på TTELA, kommenterade Karlsson min blogg. Hon skrev:

”Efter samtal från en partikamrat, utanför BUN, så skickade jag tjänstemännens yttrande och Väne Ryr enkätsvaren till fullmäktige då det är där frågan avgörs.”

Det svaret blir i varje fall inte jag klokare av. Idag, när jag i stort sett var klar med det här blogginlägget, ser jag att Marianne Karlsson har kommenterat inlägget även på min blogg.

Marianne Karlsson skriver i kommentaren att hon inte tog ställning i frågan. …fast det gjorde hon ju! Karlsson röstade faktiskt aktivt ”nej” till förslaget från V, MP och VFP om att öppna skolan! Sedan skriver hon:

”centerpartiet arbetar fortfarande för att hela kommunen ska leva.”

Jaha? Och?

Annars började måndagens sammanträde med information om rutiner kring kränkningar och trakasserier. I det sammanhanget togs ett brev upp, som föräldrar hade skickat till förvaltningen, angående fritids i Frändefors. Brevet handlade om att föräldrar känner otrygghet.

Innan information gavs om detta ville ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) dock göra ett förtydligande. Om vad? Ja, gissa! Rätt!

”Detta är inte en nämndsfråga.”

barn3

Precis som om vi inte visste att fritidsbarnens trygghet inte är en nämndsfråga i moderaternas Vänersborg! Finns det överhuvudtaget några nämndsfrågor i moderaternas Vänersborg kan man undra…

Under informationen sa Eckerbom Wendel senare att det är en rätt så katastrofal situation på fritids. Hur man nu som ansvarig politiker kan acceptera det…

Det diskuterades också om rutinerna vid frånvaro. Detta med anledning av vad som hände i Göteborg med den försvunna flickan. Tyvärr skulle nog en sådan sak kunna hända även i Vänersborg. Förvaltningen skulle dock se över rutinerna.

Jag missade att framföra att den nya frånvaroregistreringen, på det hårt kritiserade systemet edWise som har införts på grundskolan i kommunen, har gjort den ansvariga personalens kontroll av frånvaron, åtminstone på högstadieskolorna, oerhört mycket svårare. Som sagt, jag missade att framföra detta, men så är det likväl.

I samband med nämndens ärenden kring budgeten hade förvaltningen lagt ett förslag om att omfördela de 16 milj kr som kommunfullmäktige i juni förstärkte BUN:s kassa med för 2013. Fullmäktige var ju tydlig med att pengarna skulle gå till personalförstärkningar i grundskolan och i fritidshemmen. Förvaltningen och mini-alliansen ville använda pengarna till annat. (Se här!) Det ville inte storoppositionen.

Eckerbom Wendel (M) kunde i sin vildaste fantasi inte förstå varför, hur kunde vi i storoppositionen låta bli att gå med på omfördelningen? Jag frågade hur Eckerbom Wendel och mini-alliansen skulle ha gjort om deras budgetförslag hade gått igenom i fullmäktige. Det är ju så att mini-alliansens ursprungsförslag i budgeten för 2013 var en besparing på BUN på 6 milj kr! ”Så som ni hade gjort i det läget, det kan vi väl göra nu.” Typ.

teacherJag fick inget svar…

Jag ansåg, och jag talade faktiskt för hela storoppositionen, att mini-alliansen måste respektera kommunfullmäktiges beslut. Eckerbom Wendel undrade (på ett ungefär):

”Hur då? Kommunens budget är ju underbalanserad. Det finns inga möjligheter till extra pengar. Vi måste ta ansvar för hela kommunen.”

Då kunde jag inte låta bli att påpeka att det är mini-alliansen som styr Vänersborg. Det är mini-alliansen som måste ta initiativ för att lösa eventuella problem. Och kan de inte det…

Det fick Kerstin Andersson (FP) till att utropa:

”Det är ni som styr. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet. Ta ert ansvar. Vi sitter i minoritet.”

pamp

Ändå sitter mini-alliansen kvar på alla heltids- och arvoderade tjänster… Kerstin Andersson själv är ju t ex 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige… Den posten innehas alltid av ett parti som är med och styr…

Miljöpartiet agerade för övrigt precis som om de tillhörde storoppositionen. Fast det gör partiet inte. MP röstade som bekant inte på storoppositionens budget i fullmäktige, det beslut som innebar 16 milj kr mer till BUN. Å andra sidan är det väl bra att MP äntligen börjar ta sitt förnuft till fånga…

Jag tror att jag har räknat ut varför Eckerbom Wendel och mini-alliansen är så negativa till de 16 miljonerna… Problemet för mini-alliansen är inte pengarna i sig utan att fullmäktiges beslut helt enkelt hindrar mini-alliansen från att avskeda pedagoger! Det är det som de har haft i tankarna! Det är så de hade tänkt att få det hela att gå ihop…

När det gäller friidrottsanläggningar/skolidrottsplatser antogs förvaltningens plan (se här) för utveckling av skolidrottsplatser i Vänersborg. Det ska bli fler friidrottsanläggningar. När ekonomin tillåter…

I diskussionen hade Lisbeth Brodin (M) ett inlägg som gick ut på att det skulle finnas grönområden, idrottsplatser mm med från början i planeringen av bostäder. Det slog mig att samma Brodin i fullmäktige vill ta bort Blåsuts enda grönområde – Kindblomsvägen!

Men det hörde inte hit. Jag kan väl passa på att meddela Dals Södra FF den glada nyheten att förvaltningen är ganska säker på att det finns pengar redan nästa år för att rusta upp Frendevi! Dock inte tillräckligt med pengar för nya löparbanor. De kostar för mycket (enligt uppgift ytterligare 3,5 milj kr).

tv

I övriga frågor var det inte så mycket att rapportera. Mötet gick sin gilla gång. Under punkten ”Information från förvaltningschef” berättade förvaltningschef Javette om sin vision att använda TV-utsändningar i undervisningen. En lärare står och undervisar framför en TV-kamera och hela Sveriges elever sitter och tittar. Typ. Åtminstone Vänersborgs elever. Jag tror att han såg en besparing av lärartjänster framför sig… Jag var tvungen att reagera på det. Som lärare ser jag mötet mellan elev och pedagog som grunden i lärandet. Jag tror att en viss Hattie har framhållit detta också… Lärare kan inte ersättas av en TV… Men det var en parantes.

I slutet fick jag svar på mina frågor om arenan. (Se här.)

Försommarens reparation av arenans tak för 2,5 miljon kr(!) gällde bara en förstärkning för snöras. Det handlade inte om att reparera för vattenläckaget. Det handlar däremot den nya utredningen om. Hur mycket en eventuellt ny reparation av taket kommer att kosta vet man inte, men i utredningen ingår det också att kolla om det är ett konstruktionsfel eller en garantifråga etc.

Min andra fråga handlade om varför presidiet hade tagit upp frågan om ”handläggning av ärendet avseende upphandling av café- och restaurangverksamhet.”

Det var inget konstigt svarade Eckerbom Wendel (M). Hyresavtalen går ut efter bandy-VM och det här var förberedelser för de nya avtalen.

För övrigt är nog ordförande Eckerbom Wendel lite trött på mina frågor tror jag…

Mötet varade från kl 13.15 till klockan 18.50…

.

PS. Min parti- och BUN-kollega Magnus Bäckström har också bloggat om BUN-sammanträdet – klicka här.

PPS Nu ska jag strax gå på kommunfullmäktiges novembersammanträde. Det är inga ”stora” frågor på dagordningen ikväll, såvida inte Välfärdspartiets motioner om demokrati kan räknas dit. Och på sätt och vis kan de det. Min syn på motionerna har jag redovisat tidigare (se här).

Kategorier:BUN 2012

Centern sviker landsbygden!

12 november, 2012 3 kommentarer

surprise2Man upphör aldrig att förvånas i politiken. I varje fall inte över den vänersborgska politiken.

Idag var frågan om Väne Ryrs vara eller inte vara uppe till beslut i Barn- och Ungdomsnämnden. Efter en långvarig medborgardialog… Efter en särskild utredning i Barn- och Ungdomsförvaltningen… Efter en enkät bland Väne Ryrs föräldrar…

Nu skulle det avgöras. Nu skulle ”expertnämnden” uttala sin vilja. Nu skulle Barn- och Ungdomsnämnden visa medborgarna vad den anser om skolverksamheten i Väne Ryr. Nu skulle kommunfullmäktige få riktlinjer och ledning, så att det skulle kunna fatta ett slutgiltigt och vettigt beslut.

Det var i varje fall vad Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet tänkte. Vi hade skrivit ett yrkande (förslag till beslut) om att Barn- och ungdomsnämnden öppnar förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen och skolan F-3 i Väne Ryr från och med höstterminen 2013.

Att mini-alliansens partier inte ville öppna Väne Ryr – det var det väl ingen som blev förvånad över. Mini-alliansen har för länge sedan slutat att lyssna på medborgarna. När yrkandet från V, MP och VFP lades fram till omröstning, så röstade Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna kort och gott ”nej”.

vindarna_blaserDet var inte heller förvånande att socialdemokraterna fegade. Det är ju deras nya taktik under mandatperioden. ”Ta inte ställning. Då kan vi ju inte anklagas för att ha fattat fel beslut!” Typ. Såvida de inte tydligt känner vart vindarna blåser bland medborgarna i kommunen… Då kan det hända att de tar ställning…

Så när nämnden skulle rösta om att öppna Väne Ryr – ja, då lade sossarna ner sina röster!

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har 5 röster i nämnden. Eftersom en socialdemokrat var frånvarande idag och en vänsterpartist hade fått hoppa in, så hade Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet också 5 röster.

5-5…

Det var ett parti kvar… Centerpartiet…

Spännande…

pinoccio_CMarianne Karlsson från Centerpartiet förvånade alla…

Centerpartiet röstade ”nej” till att öppna Väne Ryr!

”Nej!”??

Japp! Marianne Karlsson och Centerpartiet gjorde gemensam sak med mini-alliansen!

Centerpartiet röstade ”NEJ!”

6-5.

Tänk. Centerpartiet som i alla år har gjort sig till ”talesparti” för landsbygden. Idag visade partiet vad det pratet var värt. I varje fall när det gäller Väne Ryr. Det är inte utan att man undrar om det bara är Dalsland som betyder något för Centerpartiet. Rösebo och Skerrud vill man bevara, men Väne Ryr…

Som sagt, man upphör aldrig att förvånas över den vänersborgska politiken.

Nu ska frågan till kommunfullmäktige. Det är i fullmäktige som den slutgiltigt avgörs. Det finns således tid för Centerpartiet att ändra sig. Det finns också tid för Socialdemokraterna att känna vindarna och att ta ställning.

Ge Väne Ryr en chans – öppna förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen och skolan!

.

PS. Nedan följer hela yrkandet (förslaget till beslut) som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet lade fram på dagens sammanträde.

TilläggsyrkandeStrukturell översyn.

 

Det finns flera skäl som talar för att ett öppnande av förskola, fritids, förskoleklass och skola är ett riktigt beslut:

  • Den genomförda föräldraenkäten visar att de flesta föräldrar i Väne Ryr tänker nyttja förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen och skolan om dessa öppnas.
  • Det finns en stor möjlighet att locka till sig andra barn från angränsande kommuner, vilket gör att elevantalet skulle öka.
  • En förskola, fritids, förskoleklass och skola skulle kunna bidra till att locka till sig nya invånare till Väne Ryr och på så sätt utveckla bygden. Väne Ryr ligger strategiskt till mellan Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg och skulle på sikt kunna bli ett tillväxtområde.
  • Invånarna i Väne Ryr betalar skatt som alla andra vänersborgare men de får ut väldigt lite av sina skattepengar. Att öppna förskola, fritids, förskoleklass och skola skulle bidra till ett rättvisare Vänersborg.

För att kunna driva verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i juni om den framtida skolstrukturen och ett öppnande av verksamheten i Väne Ryr så måste en ny resursfördelningsmodell utarbetas. En sådan modell måste bland annat titta på möjligheten att t ex lämna någon typ av basresurs till varje skola och att införa ett delningstal där en skola får extra pengar när en ny klass måste skapas.

Om inte resursfördelningsmodellen ändras, så kommer de rektorer som har två eller flera skolor i sin skolenhet, att stå där med otillräckliga resurser. Då kan de fortfarande bli tvungna att ändra sin enhets ”inre organisation” – så att undervisning inte bedrivs i en av enheterna…

En ny resursfördelningsmodell bör också ta hänsyn till och utgå från elevers behov och resultat vid fördelningen av resurser. Vänersborg måste leva upp till kraven i Skollagen och läroplanen, där det bland annat står att alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt och att resurserna ska fördelas med hänsyn till elevernas olika behov.

Kommer Skolinspektionen till Vänersborg, så kommer de att upptäcka ytterligare en kommun som brister i det här avseendet…

Barn- och Ungdomsnämnden måste snarast anta en ny fördelningsmodell. Både för att följa de nationella styrdokumenten och för att kunna genomföra kommunfullmäktiges skolbeslut.

Vänsterpartiet yrkar:

– att Barn- och ungdomsnämnden öppnar förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen och skolan F-3 i Väne Ryr från och med höstterminen 2013!

– att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en ny resursfördelningsmodell som tar hänsyn till kommunfullmäktiges skolbeslut i juni och kraven i de nya statliga styrdokumenten.

Inför BUN 12 nov (3): Budget, friidrott och resten

11 november, 2012 3 kommentarer

direktivFörutom att förskolestrukturen och Väne Ryr, och min fråga om arenataket, ska tas upp på morgondagens möte med Barn- och Ungdomsnämnden, så finns det också en hel del annat på dagordningen.

Som vanligt blir det en budgetuppföljning. Den är inte mycket att orda om vad jag kan se. Nämnden beräknas att gå med ett litet underskott i år på 1,7 milj kr. Inga stora pengar. Då ska man dock komma ihåg att i denna summa, så ingår Arena-Fritids  underskott på drygt 6 milj kr. Även grundskolans underskott på 3,3 milj kr är inräknat, men i det underskottet finns också med kostnaderna för rättegången i Arbetsdomstolen mot några fritidspedagoger och skadestånd till följd av domen. Den summan uppgår till 2,6 milj kr.

Nämnden ska också få information om Budget 2013. Vi får se vad den kommer att innehålla. Nämnden ska dessutom fatta beslut om något som rubriceras ”Begäran om omfördelning av tilldelat budgetanslag”. I tjänsteutlåtandet framgår att det är ett önskemål att de 16 milj kr som kommunfullmäktige i juni förstärkte BUN:s kassa med ska omfördelas. Fullmäktige var tydlig med att pengarna skulle gå till personalförstärkningar i grundskolan och ikassaapparat fritidshemmen. Inget annat. De här pengarna vill förvaltningen använda till:

”nuvarande lokaler har krävt och kommer att kräva investeringar som i sin tur blir hyreshöjande.”

För mig verkar det, så här vid första anblicken, vara något märkligt. Jag vet inte vilka investeringar förvaltningen tänker på, vad jag vet har inga beslut fattats än. En hyreshöjning kommer också först efter att investeringen är genomförd. Det låter som vi då pratar om 2014.

Förvaltningen vill också använda de extra 16 miljonerna till att betala höjda elevavgifter på Vänerskolan och till den pedagogiska omsorgen (den privata antar jag).

För övrigt lär väl inte förvaltningen ha lagt fram ett sådant förslag utan att ha fått det ”okejat” av nämndens ordförande Eckerbom Wendel (M).

Det här förslaget innebär ingenting annat än att man vill kringgå, förändra, fullmäktiges budgetbeslut. Det är ytterst märkligt. Jag undrar hur ordförande Eckerbom Wendel (M) hade tacklat situationen om hennes och den styrande mini-alliansens budgetförslag hade vunnit i fullmäktige. Då hade det inte funnits några extra pengar till nämnden överhuvudtaget…

ghostSer jag spöken på ljusa dagen när jag får en känsla av att någon försöker sabotera storoppositionens budgetbeslut?

I maj i år lade Pontus Gläntegård (V) och jag (V) en motion om skolskjutsar i Väne Ryr. Förvaltningen föreslår att nämnden ska besluta:

”att en utredning görs för att undersöka om en samordning mellan kommunerna kan ge en mer kostnadseffektiv skolskjuts.”

Det är inte så ofta som vänsterpartistiska motioner får ett positivt mottagande. Men den här mandatperioden händer det allt oftare. Överhuvudtaget behandlas förslag från Vänsterpartiet annorlunda än tidigare, dvs mer positivt. Undrar varför…

Imorgon ska nämnden besluta om inriktning för framtagande av nytt regelverk för föreningsbidrag. Den stora förändringen blir att kommunen övergår till samma modell som gäller för de statliga bidragen. Det blir nog bra. (Jag har skrivit om detta tidigare, här.)

friidrott2Min partikollega i kommunfullmäktige, Magnus Kesselmark, har lagt en motion om en friidrottsarena. Även Kesselmarks motion har behandlats i en positiv anda. Motionen ledde till att förvaltningen utarbetade en plan för utveckling av skolidrottsplatser i Vänersborg.

Jag vet inte riktigt skillnaden mellan en friidrottsarena och en skolidrottsplats. Jag tror att det är samma sak enligt tjänstemännen. Möjligtvis är en friidrottsarena detsamma som en skolidrottsplats plus publikplatser.

Hur som helst. Bakgrunden till både motionen och planen är att det bara finns en friidrottsanläggning i hela kommunen, Frendevi i Frändefors. Här finns också kommunens enda friidrottsförening, Dals Södra. Frendevis idrottsplats är sliten och har inte rustats upp på många år. Regnar det mycket så blir det omöjligt att utöva vissa idrotter, eftersom banorna står under vatten. Det går inte att träna kastgrenar eftersom kastburen är en säkerhetsrisk. Osv.

I samband med arenabygget (ständigt denna arena) utlovade S Anders Larson med fler att det skulle anläggas nya platser för friidrott i kommunen. En central friidrottsanläggning skulle t ex byggas vid Sportcentrum, runt rugbyplanen. Och så tog man bort den anläggning som fanns vid Vänersvallen i samband med att fotbollsplanen rustades upp och gjordes om.

Och så blev arenan några kronor dyrare än beräknat. Och så bidde det ingen friidrottsanläggning…

friidrott4Förvaltningens plan går ut på att tre skolidrottsplatser ska inrättas i Frändefors, centrala Vänersborg respektive Vargön. Anläggning och utrustning beräknas kosta totalt närmare elva miljoner kronor. Naturligtvis har inte BUN de här pengarna. Därför ska planen:

”genomföras i den takt som ekonomin tillåter.”

Förvaltningen föreslår att Frendevi i Frändefors ska prioriteras och rustas upp snabbast möjligt. En upprustning beräknas kosta mellan 0,5 och 1 miljon kr. Till det kommer kanske 50.000 kr för att uppdatera utrustning. Sedan ska alla kommunens barn och ungdomar åka till Frendevi och utnyttja den som skolidrottsplats. Eller friidrottsarena.

Det är klart att det behövs en friidrottsarena i kommunen. Och planen som förvaltningen har lagt fram verkar helt ok. Dock är det nog på det sättet att den nya läroplanen, LGR 11, inte skriver något om friidrott som planen påstår. LGR 11 talar omLGR11_2

”olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus”

och

”styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning”

men inte specifikt om friidrott… Eller ens bollsporter…

Men missförstå mig inte, jag tycker att Frendevi i Frändefors bör rustas upp så fort som möjligt. Det är klart att ungdomarna i Vänersborg ska kunna ägna sig åt de klassiska friidrottsgrenarna. Hur ska Sverige annars kunna vinna Finnkamperna i framtiden…?

Kategorier:Budget 2013, BUN 2012
%d bloggare gillar detta: