Arkiv

Archive for 1 november, 2012

Dags för Lidell att avgå?

1 november, 2012 1 kommentar

resignIgår onsdag sammanträdde kommunstyrelsen. Budgeten för 2013 var uppe på bordet igen, efter att nya och sämre skatteprognoser hade presenterats. Gunnar Lidell (M) och hans mini-allians såg sin chans att rädda ansiktet och gjorde ett sista desperat försök att riva upp kommunfullmäktiges budgetbeslut från i juni.

Som bekant så samlades ju en stor del av oppositionen, S+V+C+VFP, bakom ett gemensamt förslag. Det förslaget innebar en, för Vänersborgs vidkommande, stor satsning på grundskolan. 16 miljoner kr skulle användas för att öka personaltätheten. (MP+SD lade ner sina röster.)

Gunnar Lidell (M) misslyckades igår också. Oppositionen står fortfarande bakom sitt budgetbeslut. Oppositionen vägrar att acceptera Lidells förslag att ta tillbaka skolpengarna, och dessutom ta tillbaka 6 milj från de gamla och sjuka (socialnämnden). (TTELA skriver idag om detta på ett förtjänstfullt sätt.) Denna gång röstade också MP med resten av oppositionen.

Tittar man på vad som har hänt i år, så ser man inte bara att den styrande mini-alliansen har förlorat i ett flertal mindre frågor, den har också lidit nederlag i de stora avgörande frågorna. Nu har Gunnar Lidell (M) sett sina egna förslag om både budgeten för 2013 och den framtida skolstrukturen röstas ner.

Det går nog bara att dra en slutsats av den politiska utvecklingen i Vänersborg:

Gunnar Lidell (M) och mini-alliansen bör avgå.

%d bloggare gillar detta: