Arkiv

Archive for 18 november, 2012

Lärarförbundets skolranking

18 november, 2012 1 kommentar

rankingSå har den då kommit. Igen. Äntligen! Lärarförbundets årliga skolranking. Och glädjande nog så har Vänersborg tagit ett kliv uppåt i listan.

2010 rankade Lärarförbundet Vänersborg på plats 172 bland Sveriges skolkommuner. (1 är bäst, plats 290 innebär att man är Sveriges sämsta skolkommun.) 2011 rasade Vänersborg till plats 264. I år 2012, så tog Vänersborg klivet upp till rankingplats nr 213 – se bild…

När Vänersborg rasade 2011 borde detta resultat ha inneburit en ordentlig självkritik. Krismöten borde ha sammankallats. De ansvariga borde ha tagit tag i frågan, analysera orsaker, leta ansvariga i ledningen, avskeda, anställa, planera, organisera, handla, satsa!!

ko_isDet hände inte. Det var ingen större ko på isen i Vänersborg…

Först efter ett ordentligt trixande i korridorer och bakom skål och vägg, ett trixande som också följde med in i sessionssalen när kommunfullmäktige den 22 juni 2011 fastställde budgeten för i år, beslutades att Barn- och Ungdomsnämnden skulle få ett litet tillskott på 4 milj kr till personal. 4 miljoner kr… Vänersborg hade hamnat på plats 264 i rankingen – och Vänersborgs kommun satsar ynkliga 4 milj kr… Vänsterpartiet krävde naturligtvis och i vanlig ordning mer pengar till barnen och ungdomarna.

Är det trots allt dessa +4 miljoner kr som förklarar uppryckningen i tabellen? Vi ska se.

Tittar vi noggrannare på resultaten, så ser vi att Vänersborg har bra placeringar på följande delområden:

StatistikLF12_1

Hmm. Tre delområden har med gymnasiet att göra, och inte grundskolan. Lärarlönerna har med avtalet att göra, och mig veterligt har inte Vänersborg satsat något extra till löner. Lönerna förklaras nog av att lärarkåren är ovanligt ålderstigen i Vänersborg. Friska lärare? Tja, det är väl bara att gratulera att de gamla lärarna håller.

Tittar vi på de delområden som Vänersborg ligger mer i mitten av kommunlistan (mitten är exakt 145) eller åtminstone strax under så ser det ut så här:

StatistikLF12_2

Förskolan är en fråga för sig. Annars ser vi att de gamla, friska lärarna också är utbildade. Rankingen för meritvärdena och andelen godkända elever i åk 9 är ”rätt ok”. (Mättillfället för uppgifter avseende elever avser läget den 15 okt 2011.) Här gjorde Vänersborg en ordentlig uppryckning jämfört med året innan. Det var emellertid bara en enda skola, Tärnan, som stod för hela ökningen. Tärnan hade bäst resultat av samtliga högstadieskolor i kommunen. Jag tror att förvaltningen borde ha analyserat orsaken till de kraftigt förbättrade betygen, innan Tärnan fick pris av ordförande i BUN Eckerbom Wendel… Det fanns nog en del att fundera på kring detta.

Om rankingen är ”rätt ok”, så är de absoluta resultaten inte det… Men det är en annan fråga.

Tittar vi på de delområden som Vänersborg ligger sämre till på:

StatistikLF12_3

De två ”SALSA-placeringarna” är viktiga. Det handlar om elevernas resultat i förhållande till ”förutsättningarna”.

”Analysverktyget SALSA presenterar kommuners och skolors betygsresultat i årskurs 9 efter att viss hänsyn tagits till elevsammansättningen.”

Vänersborg har inga bra resultat. Snällt sagt. Plats 213 och 229 är inget att hurra över. Orsaken är också lätt att se. Vänersborg ligger långt ner när det gäller ekonomiska resurser till skolan. Trots de 4 miljonerna… Det leder till en bottennotering i Sverige när det gäller lärartäthet. Plats 267 av 290 kommuner! Lärartäthet är den enskilt viktigaste variabeln för bra resultat hos eleverna. Det har skolforskaren Hattie slagit fast. (Naturligtvis måste lärarna vara kunniga och användas rätt.)

Några slutsatser:

  • De +4 miljonerna, som BUN ”fick” av fullmäktige, har knappast något med Vänersborgs avancemang i Lärarförbundets skolranking att göra. Vänersborgs kommun lade fortfarande mindre ekonomiska resurser på skolan jämfört med de flesta andra kommuner.
  • Lärarna i Vänersborg har högre ”produktivitet”, betyg i förhållande till tilldelade resurser, än många andra kommuner. Vad nu det kan bero på. Det borde analyseras…

Inför 2013 har kommunfullmäktige gjort en ”hyfsad” satsning på grundskola och fritidshem i Vänersborg. Den 20 juni 2012 beslutades som bekant att +16 miljoner ska gå till ökad personaltäthet i grundskolan och på fritidshemmen – för övrigt mot moderaternas, folkpartiets och kristdemokraterna röster.

Dock. Vänersborgs kommun måste fortsätta sin ekonomiska satsning på skolan. Som Lena Haldin skriver i dagens GP (hon skriver om Göteborg):

”Nog betyder [eleverna] mer än nya arenor! …  satsningar måste vara långsiktiga och få kosta betydligt mer än vad som föreslås av kommunföreträdarna. Kvalitetshöjning är ingen quick fix.”

footMen de extra pengarna för 2013 är kanske ett första steg på vägen – ett första steg på vägen för att uppfylla visionen:

”Kvalitetsarbetet i både grundskolan och gymnasieskolan leder till mycket goda resultat och uppmärksammas nationellt.”

Låt oss hoppas det.

.

PS. Lärarförbundets hela rankinglista hittar du här.

%d bloggare gillar detta: