Arkiv

Archive for 11 november, 2012

Inför BUN 12 nov (3): Budget, friidrott och resten

11 november, 2012 3 kommentarer

direktivFörutom att förskolestrukturen och Väne Ryr, och min fråga om arenataket, ska tas upp på morgondagens möte med Barn- och Ungdomsnämnden, så finns det också en hel del annat på dagordningen.

Som vanligt blir det en budgetuppföljning. Den är inte mycket att orda om vad jag kan se. Nämnden beräknas att gå med ett litet underskott i år på 1,7 milj kr. Inga stora pengar. Då ska man dock komma ihåg att i denna summa, så ingår Arena-Fritids  underskott på drygt 6 milj kr. Även grundskolans underskott på 3,3 milj kr är inräknat, men i det underskottet finns också med kostnaderna för rättegången i Arbetsdomstolen mot några fritidspedagoger och skadestånd till följd av domen. Den summan uppgår till 2,6 milj kr.

Nämnden ska också få information om Budget 2013. Vi får se vad den kommer att innehålla. Nämnden ska dessutom fatta beslut om något som rubriceras ”Begäran om omfördelning av tilldelat budgetanslag”. I tjänsteutlåtandet framgår att det är ett önskemål att de 16 milj kr som kommunfullmäktige i juni förstärkte BUN:s kassa med ska omfördelas. Fullmäktige var tydlig med att pengarna skulle gå till personalförstärkningar i grundskolan och ikassaapparat fritidshemmen. Inget annat. De här pengarna vill förvaltningen använda till:

”nuvarande lokaler har krävt och kommer att kräva investeringar som i sin tur blir hyreshöjande.”

För mig verkar det, så här vid första anblicken, vara något märkligt. Jag vet inte vilka investeringar förvaltningen tänker på, vad jag vet har inga beslut fattats än. En hyreshöjning kommer också först efter att investeringen är genomförd. Det låter som vi då pratar om 2014.

Förvaltningen vill också använda de extra 16 miljonerna till att betala höjda elevavgifter på Vänerskolan och till den pedagogiska omsorgen (den privata antar jag).

För övrigt lär väl inte förvaltningen ha lagt fram ett sådant förslag utan att ha fått det ”okejat” av nämndens ordförande Eckerbom Wendel (M).

Det här förslaget innebär ingenting annat än att man vill kringgå, förändra, fullmäktiges budgetbeslut. Det är ytterst märkligt. Jag undrar hur ordförande Eckerbom Wendel (M) hade tacklat situationen om hennes och den styrande mini-alliansens budgetförslag hade vunnit i fullmäktige. Då hade det inte funnits några extra pengar till nämnden överhuvudtaget…

ghostSer jag spöken på ljusa dagen när jag får en känsla av att någon försöker sabotera storoppositionens budgetbeslut?

I maj i år lade Pontus Gläntegård (V) och jag (V) en motion om skolskjutsar i Väne Ryr. Förvaltningen föreslår att nämnden ska besluta:

”att en utredning görs för att undersöka om en samordning mellan kommunerna kan ge en mer kostnadseffektiv skolskjuts.”

Det är inte så ofta som vänsterpartistiska motioner får ett positivt mottagande. Men den här mandatperioden händer det allt oftare. Överhuvudtaget behandlas förslag från Vänsterpartiet annorlunda än tidigare, dvs mer positivt. Undrar varför…

Imorgon ska nämnden besluta om inriktning för framtagande av nytt regelverk för föreningsbidrag. Den stora förändringen blir att kommunen övergår till samma modell som gäller för de statliga bidragen. Det blir nog bra. (Jag har skrivit om detta tidigare, här.)

friidrott2Min partikollega i kommunfullmäktige, Magnus Kesselmark, har lagt en motion om en friidrottsarena. Även Kesselmarks motion har behandlats i en positiv anda. Motionen ledde till att förvaltningen utarbetade en plan för utveckling av skolidrottsplatser i Vänersborg.

Jag vet inte riktigt skillnaden mellan en friidrottsarena och en skolidrottsplats. Jag tror att det är samma sak enligt tjänstemännen. Möjligtvis är en friidrottsarena detsamma som en skolidrottsplats plus publikplatser.

Hur som helst. Bakgrunden till både motionen och planen är att det bara finns en friidrottsanläggning i hela kommunen, Frendevi i Frändefors. Här finns också kommunens enda friidrottsförening, Dals Södra. Frendevis idrottsplats är sliten och har inte rustats upp på många år. Regnar det mycket så blir det omöjligt att utöva vissa idrotter, eftersom banorna står under vatten. Det går inte att träna kastgrenar eftersom kastburen är en säkerhetsrisk. Osv.

I samband med arenabygget (ständigt denna arena) utlovade S Anders Larson med fler att det skulle anläggas nya platser för friidrott i kommunen. En central friidrottsanläggning skulle t ex byggas vid Sportcentrum, runt rugbyplanen. Och så tog man bort den anläggning som fanns vid Vänersvallen i samband med att fotbollsplanen rustades upp och gjordes om.

Och så blev arenan några kronor dyrare än beräknat. Och så bidde det ingen friidrottsanläggning…

friidrott4Förvaltningens plan går ut på att tre skolidrottsplatser ska inrättas i Frändefors, centrala Vänersborg respektive Vargön. Anläggning och utrustning beräknas kosta totalt närmare elva miljoner kronor. Naturligtvis har inte BUN de här pengarna. Därför ska planen:

”genomföras i den takt som ekonomin tillåter.”

Förvaltningen föreslår att Frendevi i Frändefors ska prioriteras och rustas upp snabbast möjligt. En upprustning beräknas kosta mellan 0,5 och 1 miljon kr. Till det kommer kanske 50.000 kr för att uppdatera utrustning. Sedan ska alla kommunens barn och ungdomar åka till Frendevi och utnyttja den som skolidrottsplats. Eller friidrottsarena.

Det är klart att det behövs en friidrottsarena i kommunen. Och planen som förvaltningen har lagt fram verkar helt ok. Dock är det nog på det sättet att den nya läroplanen, LGR 11, inte skriver något om friidrott som planen påstår. LGR 11 talar omLGR11_2

”olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus”

och

”styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning”

men inte specifikt om friidrott… Eller ens bollsporter…

Men missförstå mig inte, jag tycker att Frendevi i Frändefors bör rustas upp så fort som möjligt. Det är klart att ungdomarna i Vänersborg ska kunna ägna sig åt de klassiska friidrottsgrenarna. Hur ska Sverige annars kunna vinna Finnkamperna i framtiden…?

Kategorier:Budget 2013, BUN 2012
%d bloggare gillar detta: