Arkiv

Archive for oktober, 2012

Dags att ta ställning! Barnen eller bandyn?

30 oktober, 2012 1 kommentar

barn2Imorgon har kommunstyrelsen sammanträde. Det är ett mycket viktigt sammanträde. Antagligen det viktigaste i år. Det handlar om huruvida vi ska försämra för de ”svagaste” grupperna, barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka – eller inte.

Det har ju kommit en ny skatteprognos för 2013. En mycket sämre skatteprognos än tidigare. Enligt ekonomerna kommer de försämrade skatteintäkterna att innebära att Vänersborgs kommun kommer att gå med ca 13 miljoner kr i underskott 2013.

Det finns, som jag skrev häromsistens, i regel bara två lösningar i ett sådant här läge. Minska utgifterna eller öka inkomsterna. Att öka inkomsterna för en kommun betyder skattehöjning. Att minska utgifterna betyder vanligtvis att barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka får ta smällen.

På morgondagens möte med kommunstyrelsen tänker de styrande i mini-alliansen, dvs moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, föreslå att barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka, ska få betala underskottet.

De 16 miljoner kronor som storoppositionen i form av S, V, C och VFP röstade igenom till Barn- och Ungdomsnämnden, när kommunfullmäktige i juni beslutade om budgeten för 2013, ska tas bort. Den minnesgode kommer ihåg att Vänsterpartiet, som i alla år har arbetat för att kommunen ska satsa på barnen och ungdomarna, då äntligen fick med sig en majoritet i fullmäktige. Trenden av nedskärningar på våra barn och ungdomar bröts därmed. Äntligen.

klockaNu vill alltså mini-alliansen vrida tillbaka klockan. Mini-alliansen vill fortsätta med besparingarna på förskolor, fritids och skolor. De unga ska inte bara ha sämre förutsättningar än ungdomar i andra kommuner som det är nu, de ska dessutom spara ännu mer nästa år. Inga pengar till BUN, ”plus minus noll”, innebär nämligen att det blir besparingar, eftersom nämnden har fått nya uppgifter av staten som kostar pengar, kostnaderna för den enskilda pedagogiska omsorgen ökar hela tiden, inflationen, osv.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna anser att Vänersborgs barn och bandyklubbaungdomar, genom att få ännu sämre förutsättningar, ska se till att kommunen kan fortsätta att lägga pengar till vatten- och avloppsledningar i Dalsland, bandyn i IFK Vänersborg, bandyhallen Arena Vänersborg, bandy-VM etc.

Det är dags att ta ställning – barnen eller bandyn?

Och om inte detta räcker, så föreslår mini-alliansen att det också ska sparas på Socialnämnden, 6 miljoner kr (jämfört med den budget som togs i juni). I solidaritet med barnen och ungdomarna ska också de gamla och sjuka vara med och betala. Tycker mini-alliansen.

Det går inte att behandla de ”svagare” grupperna i Vänersborg på det här sättet! Det går bara inte.

Och märk väl, mini-alliansen vill inte bara uppnå en budget i balans, ”plus-minus-noll”, med sitt förslag – de vill göra ett överskott på 12,8 miljoner kr! Det ska skäras ner så att kommunen också gör ett överskott! Till vad då? Till att fortsätta satsningarna på bandyn?

För att förhindra ett underskott så kan kommunen istället höja skatten.

shiverNu ryser många. Men fortsätt läs. Det är lugnt.

Om vi betalar 10 öre mer i skatt per hundralapp, så skulle det ge ett plus i kommunens kassa på 6,6 miljoner kr, 20 öre skulle ge 13,2 miljoner kr, 25 öre ger 16,5 miljoner kr och 30 öre ger 19,8 miljoner kr.

Är det mycket?

En skattehöjning på 25 öre innebär att den som tjänar 20.000 kr i månaden betalar 50 kr mer i skatt varje månad. För den som har en månadsinkomst på 30.000 kr innebär det en höjd skatt på 75 kr i månaden.

För under hundralappen i månaden slipper vi alltså att försämra ytterligare för våra barn och ungdomar, gamla och sjuka.

För mig som vänsterpartist är det ett lätt val!

Nu finns det en tredje möjlighet faktiskt. En möjlighet som Trollhättan har tagit med sin budget för 2013. En möjlighet som jag stötte på av en slump när jag läste några sidor på riksdagens webbplats för några månader sedan. (”Budget 2013: Nya skatteprognoser – ny budget?”)

lagbok2Det är en ändring av lagarna på gång. Ändringar som alldeles snart ska beslutas av riksdagen. Närmare bestämt den 25 november. Ändringar som ska börja gälla redan från 1 jan 2013.

De nya lagändringarna innebär att det ska bli möjligt att skapa resultatutjämningsreserver, dvs en del av överskottet i goda tider ska kunna reserveras och sedan användas för att täcka underskott under dåliga tider. Den här lagen ska kanske gälla retroaktivt från 2010. Det är enligt uppgift inte riktigt säkert hur det blir. Men om lagen blir retroaktiv betyder det att överskott från 2010, 2011 och 2012 får användas 2013.

Det betyder att Vänersborg kan avsätta 30,2 milj kr (2010) och 15,4 milj kr (2011) till resultatutjämningsfonden. Årets överskott beräknas uppgå till 14 milj kr. (För att vara riktigt noggrann, efter att de återbetalda försäkringsavgifterna på 35 Mkr budgeterats.) Det betyder antagligen att det inte finns något utrymme för avsättning till resultatutjämningsreserven under 2012.

Är det här ett bättre alternativ? Ska kommunen vänta med en skattehöjning? Ska kommunen resonera så att, om ekonomin fortsätter att bli sämre, så höjs skatten 2014? Och blir ekonomin bättre, så kanske vi slipper att höja skatten. Å andra sidan, kan fullmäktige ta ett beslut den 14 november som förutsätter att riksdagen tar ett beslut två veckor senare?

papperskorgJag vet inte riktigt, men en sak är i varje fall helt säker – mini-alliansens förslag bör läggas där det hör hemma – i papperskorgen!

Självklart kan ingen välja bandyn före barnen!

.

PS. Lutz Rininsland har för en stund sedan publicerat en blogg i frågan, klicka här.

PPS. Du kan hitta det bedrövliga förslaget från mini-alliansen genom att klicka här.

Kategorier:Budget 2013

Några tankar efter Oktobermarknaden

28 oktober, 2012 Lämna en kommentar

ballongIgår var det Vänersborgs stora dag – oktobermarknaden. Oktobermarknaden är till och med större än Aqua Blå. Faktiskt mycket större. Hela centrum kryllade av marknadsstånd och folk. Korv och ballonger och godis överallt. Men inte heller i år var det någon från VHC som ringde och meddelade att jag hade vunnit en bil…

En miss var att jag inte såg moderaternas ”kampanj”. (Enligt Facebook hade de en sån.) Och det trots att jag tyckte att jag gick överallt. Jag skulle gärna ha velat se vad de kampanjade för. De styr ju Vänersborg. Kanske ville de, så här i efterhand, få med sig folk för att lägga ner skolor. Trots fullmäktiges beslut. Det finns ju inte så många andra politiska frågor i kommunen. Enligt dem själva. Alla frågor tycks vara förvaltningsfrågor nu för tiden…

Förresten. Moderaterna kanske kampanjade mot något. Typ det fria ordet i Vänersborg… Det pratas fortfarande, enligt säkra källor, i kommunhusets, får man väl anta, mörkare skrymslen, om de politiska bloggarna i Vänersborg och vad som skrivs. Det hade varit intressant att någon gång få reda på exakt vad det är som betongpolitiker och betongtjänstemän reagerar på. För övrigt är det ganska många ”vanliga” vänersborgare som läser bloggar och hör av sig med uppskattande ord. Vilket är roligt!

Annars händer det inte så mycket i politiken just nu. Jag menar, det är ju inget att skriva om att en kristdemokrat somnar på ett sammanträde till exempel. Stiltjen i politiken just nu beror kanske inte bara på att det mesta är förvaltningsfrågor, det är nog så att en viss feghet har inträtt, eller rättare sagt fortsatt, i det borgerliga mini-allianslägret. Driver inte mini-alliansens partier några frågor, så riskerar de ju inte heller att ”få stryk”. Som i fullmäktige i juni när det gällde budget 2013. Eller att göra bort sig. Som i skoldebatten.

tunga2De slickar nog fortfarande såren efter dessa ”förluster”.

Sista ordet är väl förresten inte sagt om budgeten för nästa år. Nya prognoser har kommit om skatteutvecklingen i kommunen. De är inget bra. Skatteinkomsterna kommer att bli mindre än beräknat. Det betyder att den budget som kommunfullmäktige har antagit är i farozonen.

När det riskerar att bli underskott i en budget, så finns det i regel bara två lösningar. Minska utgifterna eller öka inkomsterna. Att öka inkomsterna för en kommun betyder skattehöjning. Att minska utgifterna betyder att framför allt barnen och ungdomarna får ta smällen och betala.

Kanske var det nödvändigheten att dra ner för barnen och ungdomarna som moderaterna kampanjade för?

KF 24 okt: En vänsterpartistisk sammanfattning

25 oktober, 2012 1 kommentar

FNTvå månader kvar till julafton och på självaste FN-dagen samlades Vänersborgs kommunfullmäktige igår till sammanträde. Att det var FN-dagen uppmärksammades dock inte av ordförande Forsström. Sådant missade aldrig socialdemokraten Dan Nyberg.

Nybergs partikollega Kate Giaever öppnade mötet med en ordningsfråga. Samma ordningsfråga som hon för övrigt ställde förra gången. Giaever reagerar på att ledamöterna bara får föredragningslistan hemskickad, medan resten finns på USB. På Facebook skriver hon:

”Förr har vi fått alla beslutsförslag i pappersform och nu får vi inte ens det…. Hur lätt är det att hänga med??”

När Kate Giaever frågade kommunfullmäktiges ordförande Anders Forsström (M) om vem som har fattat det här beslutet, så fick hon inget svar. (För det var väl en fråga för politiker…?)

Sammanträdet fortsatte på samma lite kaotiska sätt, som det hade börjat. Ja, egentligen hade det ju inte börjat…

På ärende 1, revisorernas utlåtande över delårsrapporten, äntrade Bengt Larsson (S) talarstolen. Han konstaterade att den revisorsrapport som skulle godkännas, så sent som kvällen innan, varken funnits på papper eller USB. Ledamöterna hade därför inte hunnit sätta sig in i rapporten. Larsson yrkade av detta skäl på återremiss.

voteringOch så blev det. Trots att en del ledamöter ropade votering.

Ordförande Forsström (M), som inte hade sin mest lyckade inledning på ett möte, struntade i detta. Forsström kommenterade det inte ens. Antagligen tänkte han att de som ropade ”votering” ropade för sent. Men slår ordförande Forsström klubban i bordet innan han pratat färdigt om varför han slår, så är det inte lätt att hinna ropa före slaget…

Det är klart att det skulle ha varit en votering. Men i moderaternas vänersborgska värld så är det ordförande som äger mötena…

I ärendet direkt efter var det dags att fastställa den delårsrapport som revisorerna yttrade sig över. Och några talare hann också att gå upp i talarstolen, bland annat Per Sjödahl (MP). Sjödahl ville prata verksamhet och tog några exempel från Samhällsbyggnads- och Socialnämnden. Det är helt riktigt att ta upp verksamhetsfrågor. Delårsrapporter och revisorers utlåtanden handlar så ofta om bara ekonomi, precis som om verksamheten inte är det viktigaste.

Så här står det t ex i revisorernas utlåtande över delårsrapporten:delarsrapport

”Vår uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är rättvisande och är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.”

Det hade inte funnits kommuner överhuvudtaget om inte det hade varit för att människor hade samarbetat kring verksamheter. Nu tycks det ibland som om själva målet med kommunen är att hålla budget, eller att gå med plus. Pengar ses inte som medlet, utan som målet.

Politikerna i fullmäktige borde diskutera syftet och målen med verksamheterna i betydligt större utsträckning. Och själva verksamheterna. För det är politiska frågor, fast moderater ofta hävdar motsatsen…

Det tog dock inte så lång tid förrän Lidell (M) gick upp och yrkade bordläggning på det här ärendet också. Och visst, det var konsekvent. Revisorernas utlåtande på den tidigare punkten var ju just ett utlåtande över delårsrapporten. Och om det utlåtande blev bordlagt så var det ju konsekvent att också ärendet om själva delårsrapporten blev det.

ordfklubbaSagt och gjort. Ordförande Forsström sa nu detta sakta och tydligt, och gjorde en paus på åtminstone 2 sekunder innan han slog klubban i bordet…

Denna gång ropade ingen ”votering”.

En del motioner behandlades också på sammanträdet. Och en del inte. Flera motioner om kommunens arbetsordning och demokrati har en tendens att inte bli behandlade. Dessa motioner verkar istället bli liggande – utan att något händer.

Det tycks som om moderaterna och mini-alliansen inte vill ta i de demokratiska frågorna. Kanske beror det på att de anser sig äga både möten och protokoll. Fast själva frågorna allt som oftast ägs av förvaltning och tjänstemän…

question_markDet ställdes några frågor också. Bo Carlsson (C) frågade om händelsen på Komvux nyligen, när en elev hotade en lärare. Carlsson undrade vad ordförande och förvaltning hade gjort för personalen, som just nu känner en ”extrem otrygghet”.

Trots att det var ett känsligt personalärende omgärdat av sekretess gav Gymnasienämndens ordförande Henrik Josten (M) ett svar. Josten menade att förvaltningen hade jobbat efter de riktlinjer som fanns.

Det var mer än vad Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Christer Thobiasson (M) gjorde på två frågor från Lutz Rininsland (V). Först frågade Rininsland om vem som initierade exploateringen av skogsområdet vid Kindblomsvägen. Den frågan var inte en politisk fråga tyckte Thobiasson. Den var en:

”ren förvaltningsfråga”.

boringDessutom var frågan:

”helt ointressant”.

Jag tror också att Thobiasson ifrågasatte Rininslands kompetens. Men jag hörde kanske fel.

Rininsland frågade också om den kommande medborgardialogen kring samma skogsområde. Gissa vad Thobiasson ansåg om denna fråga…

”Ren förvaltningsfråga.”

Thobiasson (M) lade också till:

”Min förvaltning har mitt fulla förtroende.”

Moderaterna äger inte bara protokoll och möten, nu äger de förvaltningen också…

Rininsland menade att medborgardialoger är ett politiskt instrument och inte en förvaltningsfråga. Det finns inte heller några riktlinjer för tjänstemännen för hur medborgardialoger ska genomföras. Han menade också att dialogen måste ske på sådana villkor att folk kan möta politikerna. Rininsland tvivlade på att det skulle bli fallet med Kindblomsdialogen.

Kanske var han ensam om att tycka detta. I varje fall är det ingen moderat som håller med honom. Å andra sidan anser de ju inte att sådana här frågor är politiska…

lutzLutz Rininsland (V) ställde också en fråga till Gunnar Lidell (M).

Först ett ord om ”frågeinstitutet”. Frågor har en demokratisk funktion. Syftet är att fullmäktige, och framför allt minoriteten i fullmäktige, ska kunna kontrollera de styrande. Frågan fungerar så att en fullmäktigeledamot ställer den skriftligt. Den som frågan är ställd till svarar på frågan från talarstolen. Sedan har frågeställaren två möjligheter att från talarstolen ställa följdfrågor eller kommentera svaret. Den som har fått frågan har ytterligare en (1) möjlighet till att gå upp i talarstolen. Inga andra får delta i diskussionen.

Rininsland undrade varför inte Demokratiberedningens förslag för ”Riktlinjer för medborgardialog” hade gått vidare och blivit föremål för behandling, och frågade Lidell:

”Kan kommunstyrelsens ordförande göra något?”

Gunnar Lidell (M) visar enligt min mening att han inte direkt hissar flaggan i topp för Vänsterpartiet och demokratin när han går upp i talarstolen och bara svarar:

”ja”.

antecknRininsland upprepar då frågan och begär en förklaring. Då svarar Lidell enligt sina förberedda anteckningar.

På detta sätt har ett (1) tillfälle till kommentarer och diskussion tagits ifrån frågeställaren. Rininsland får alltså bara ett (1) tillfälle till att kommentera svaret och sakfrågan.

Det är svagt tycker jag. Varför vill inte Lidell ta en diskussion? Varför denna nedlåtande attityd gentemot demokratin?

Jag tycker att mini-alliansen allt som oftast visar att de inte har någon större respekt för demokratin.

För övrigt närmar det sig 100.000 ”views” på min blogg. Kul tycker jag. Mindre kul tycker nog Gunnar. Gunnar som inte vill bli omnämnd på min blogg. Bäckman alltså. Från KD.

Kategorier:Demokrati, KF 2012

Diarier, handlingar och demokrati

22 oktober, 2012 1 kommentar

diarietEtt diarium är ett register, där inkommande, utgående och upprättade handlingar registreras. (Wikipedia) Hos alla statliga och kommunala myndigheter ska det finnas diarier.

I Offentlighets- och sekretesslagen står det i 5 kap. 1 §:

”Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet…”

Det är ord och inga visor. Det här är oerhört viktigt i en demokrati. I Tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag, står det i 2 kap 1 §:

”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.”

Under den förra mandatperioden fanns det en hel del övrigt att önska när det gällde diarieföringen i Vänersborgs kommun. James Bucci från Vänsterpartiet anmälde kommunen vid inte mindre än 5 tillfällen för att diarieföringen inte sköttes. Bucci fick rätt alla gångerna. TV4Nyheterna Väst uppmärksammade detta och gjorde ett reportage. (Se här!)

Det har varit en del turbulens kring diarieföring även med det nya styret. Gunnar Lidell (M) diarieförde t ex några skärmdumpar från en privat Facebook-grupp tidigare i år. (Se ”Varför gjorde du så Gunnar Lidell?”).

medvetenAlla dessa anmälningar och diskussioner kring diarieföring ledde till en större medvetenhet bland kommunens politiker och tjänstemän om hur centrala och viktiga dessa frågor är. (Det ska sägas att de flesta av de fel som har begåtts vid diarieföringen har politikerna stått för.) Kommunen styrde upp det hela och såg över sina rutiner. Tror jag. Trodde jag.

I förra veckan ville en person ha ut ansökningshandlingarna för en som är anställd på kommunen. Personen ville kolla den anställdes meriter. Offentlig handling? Japp.

Svaret från kommunen. Handlingarna finns inte. Men personen har bevisligen sökt jobbet – och fått det. Finns inte handlingarna, då har det brustit i rutinerna någonstans. Kommunen måste ta fram handlingarna.

Idag hände samma sak mig. Jag ville ha en löneuppgift på en av kommunens anställda. Offentlig handling? Japp. Svaret från kommunen. Handlingarna finns inte. Men personen har bevisligen fått jobbet, har med all sannolikhet en lön och löneuppgifter är offentliga. Kommunen måste ta fram handlingarna.

Småsaker kan tyckas. Och själva uppgifterna som efterfrågas är småsaker. Men att kommunen inte sköter sina handlingar och sina diarier är inga småsaker. Det är en viktig demokratisk princip. Så viktig att den regleras i Tryckfrihetsförordningen…

Kategorier:Demokrati

Litar inte vänersborgarna på kommunens demokratiska vilja?

21 oktober, 2012 2 kommentarer

skrivaDen senaste veckan har jag fått mail från två personer som berörs av de pågående medborgardialogerna. Från Väne Ryr skriver en förälder:

”En annan fundering som jag har är om denna enkät kommer användas i något annat syfte … Tyvärr känner jag att vi har blivit lurade och svikna så många gånger nu så att vad som än händer tänker man ‘vad är baktanken nu?'”

I Väne Ryr har alla med barn som kan tänkas gå på en nyöppnad förskola eller skola mm i Ryr fått en enkät som de ska besvara. Som en följd av vårens medborgardialog om skolstrukturen. Föräldern litar inte på kommunens demokratiska vilja.

En boende skrev så här angående den kommande medborgardialogen om skogsområdet vid Kindblomsvägen:

”Målet är att bocka av sista hindret för att få igång exploateringen. … Mötets avsikt är inte ärligt menat.”

Personen litar inte på kommunens demokratiska vilja.

Tyvärr är inte de här personerna unika. I höstas publicerades resultatet av en undersökning som Statistiska Centralbyrån gjorde. TTELA sammanfattade (se här):

”Vänersborgarna upplever inte att man har något större inflytande i kommunen. Inom områdena kontakt, information, påverkan och förtroende får man lägre betyg än snittet för de deltagande kommunerna och hamnar i botten på mätningen.”

Vänersborgarna litade inte på kommunens demokratiska vilja.

Sedan SCB:s undersökning så har den stora medborgardialogen kring skolorna genomförts. Nu har medborgare ”utvärderat” denna dialog. De flesta tycker att det är bra med medborgardialoger och vill se fler i framtiden. Dock tyckte en majoritet att skoldialogen var dålig. De har inte fått större förtroende för kommunen efter dialogen. Och det är klart att medborgarna blev upprörda när de fick informationsbroschyren “framtidens skola” i sin hand. Den var så full av sakfel, tendentiösa tolkningar, partiskhet, arrogans – att folk uppfattade det som att någon försökte lura och manipulera dem.

Vänersborgarna litar fortfarande inte på kommunens demokratiska vilja.

lunkDet har varit problem med demokratin under en längre tid i Vänersborg. Under den förra mandatperioden nekade kommunfullmäktige vänersborgarna vid två tillfällen, Arena Vänersborg och Huvudnässkolan, att få säga sin mening i en folkomröstning. Myglet kring arena- och Toppskandalerna mm ledde till att vänersborgarna tydligt visade vad de ansåg om makthavarnas enväldiga betongpolitik. Socialdemokraterna och Centerpartiet backade och fick lämna maktens taburetter.

Vänersborgarna visade att de inte litade på makthavarnas demokratiska vilja.

Många vänersborgare hoppades att moderaterna skulle föra en öppen och demokratisk politik. Under mini-alliansens styre så genomfördes också en medborgardialog om skolorna. Som sagt. Men medborgarna tyckte fel. De tyckte ju inte som de nya makthavarna. Och mini-alliansens företrädare klagar fortfarande högljutt, och vägrar att acceptera sitt nederlag i fullmäktige. Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) sa t ex vid det senaste sammanträdet med Barn- och Ungdomsnämnden:

”Jag begriper inte hur detta ska gå ihop. Visa mig hur jag ska möta kommunfullmäktiges beslut.”

Naturligtvis är det ordförandes skyldighet att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Det är demokrati. Kan ordförande inte detta, så får hon låta någon annan göra det. Det är också demokrati.

ljusIstället för att lyssna på medborgarna och verkställa demokratiskt fattade beslut har mini-alliansens företrädare ägnat stor kraft åt att istället och på olika sätt förtala de som lyfter fram de demokratiska bristerna i ljuset. Eller också påstås det att diverse frågor inte får diskuteras därför att de inte är politiska frågor…

Kommunens tjänstemän känner inte sällan ett tryck att tycka som politikerna. Hösten 2010 genomfördes en personalenkät bland kommunens anställda. Den stora förändringen jämfört med tidigare undersökningar var att personalen trivdes allt sämre med kommunen som arbetsgivare. Särskilt stort var missnöjet bland barn- och ungdomsförvaltningens personal.

Det har lett till att anställda i kommunen faktiskt har fått frågan:

“Är du stolt över att arbeta i Vänersborgs kommun?”

Det gäller att ha tungan rätt i mun när man besvarar frågan… Svarar du fel kan det nämligen vara grund för att du får sluta din anställning…

I onsdagens TTELA fanns det en artikel med rubriken ”Ny medborgardialog på gång i Vänersborg” (se här). TTELA skrev:

”Ett faktum som kanske borde få kommunen att fundera på om man verkligen ska göra fler medborgardialoger är svaren på fråga 4 i enkäten om skoldialogen: ‘Har du fått större förtroende för kommunen?’ 59 personer svarade ‘Inte alls’.”

TTELA drar en märklig slutsats och gör sig till språkrör för – ja, vem? Makthavarna i Vänersborg? Eller tolkar TTELA helt enkelt politikerna? För det som texten menar är ju faktiskt att det inte är någon idé att efterfråga medborgarnas åsikter om de inte är positiva till kommunens förslag. Det är en märklig inställning.

I TTELA:s artikel citeras också en av kommunens tjänstemän apropå att det kanske är de som är upprörda och arga som svarar på enkäter:

”Hälsan tiger still.”

lyssnaSå var vi där igen. Som flera i mini-alliansen säger – vi lyssnar på dem som inget säger. De som inget säger håller med oss. Typ. Ett antagande som makten alltid har gjort… Och så drar man slutsatsen att alltså behöver vi inte lyssna på de medborgare som yttrar sig i medborgardialogerna.

Kommunen litar inte på de kommuninvånare som hörs.

Borde inte betongpolitikerna i den här kommunen snart förstå att vänersborgarna vill bli lyssnade på? Vänersborgarna vill bli tagna på allvar och de vill få slut på allt mygel och alla beslut bakom skål och vägg.

Tänker vänersborgarna låta politikerna få reda att de inte litar på kommunens demokratiska vilja, den här mandatperioden heller? I nästa val?

Kategorier:Demokrati

BUN 15 okt (2): "Jag äger mötet!"

18 oktober, 2012 5 kommentarer

oweÄganderätten är en helig princip för moderaterna. Så länge som det är de själva som äger. Men att det ska gå dithän att moderaterna vill äga ett möte, det är väl att driva det hela lite för långt. Ska de då också kunna sälja och köpa möten?

I slutet på måndagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden togs frågan om Morgan Larssons (VFP) motion upp. Motionen utmynnar i yrkandet:

“Vi föreslår
att reglementen för samtliga styrelser och nämnder i Vänersborgs kommun ändras och utformas så att icke tjänstgörande ersättare tillåts anteckna sin mening till protokollet i form av en protokollsanteckning.”

Jag ansåg att det var ett rimligt krav och argumenterade för att nämnden skulle bifalla motionen.

protestOrdförande Lena Eckerbom Wendell (M) avbröt mig vid ett flertal tillfällen när jag hade ordet. Jag protesterade och menade att jag som ledamot i en nämnd har rätt att yttra mig utan att bli avbruten. Det ansåg inte Eckerbom Wendel. Hon hävdade att hon som ordförande ”ägde mötet”.

”Ägde mötet”? Skulle en ordförande äga ett möte…?

Lena Eckerbom Wendel, som också är ledamot i demokratiberedningen(!) och en av de ”starka” moderaterna i kommunen, menade att hon som ordförande faktiskt gjorde det, dvs ”ägde mötet”.

Eckerbom Wendel menar med andra ord att de andra ledamöterna är med som något slags utfyllnad på sammanträdet, att de sitter där på ordförandes villkor. De får yttra sig därför att ordförande tillåter det. Och de får inte yttra sig om ordförande inte vill det.

Är det detta som Eckerbom Wendel menar med ”att ordförande äger mötet”?

När jag protesterade, och stämningen blev något tryckt, så menade Eckerbom Wendel att jag inte höll mig till saken. Men det gjorde jag, det hävdar jag bestämt. Det tror jag också att de andra ledamöterna ansåg. Det var i varje fall vad storoppositionens ledamöter framförde till mig vid en ajournering. Det visade sig också att 2:e vice ordförande, Orvar Carlsson (KD), hade sagt detta till ordförande under sammanträdet.

Det visade sig senare, insåg jag efter mötet, att jag hade missuppfattat en del av det svar på Larssons motion som tjänstemännen hade skrivit. Men att missuppfatta något, att ha fel eller att tycka fel, kan aldrig vara en ursäkt för att hindra någon från att tala. Då får ordförande, eller någon annan ledamot, helt enkelt begära ordet och påpeka att en ledamot missuppfattat frågan. Det är demokrati. I varje fall som jag ser det.

tired4Lena Eckerbom Wendel (M) framförde ytterligare ett argument för att ta ordet från mig, dvs hindra mig från att yttra mig. Det var att jag pratade för länge. Och visst, det kan hon väl få tycka. Det är säkert så att moderater tycker att tiden går långsamt när de ”tvingas” lyssna på vänsterpartister… Men – det är banne mig ingen anledning till att avbryta en som har ordet!

Det finns ingen tidsbegränsning enligt varken kommunallagen eller i det av Vänersborgs kommunfullmäktige antagna ”Reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer”.

Dessutom var mitt inlägg inte särskilt långt, klart under 5 minuter. Att det blev längre än vad det var tänkt berodde enbart på att ordförande avbröt mig vid 5-6 tillfällen…

speech2När jag läser i kommunallagen, och några andra ställen, så hittar jag inget som reglerar ledamöters yttranderätt i nämnder. (Å andra sidan står det inte heller att det skulle vara ordförande som ”äger” mötet…) Istället måste man nog utgå från att normala mötesdemokratiska principer gäller, det vill säga att alla har rätt att yttra sig. Det kanske är så att alla tar yttranderätten för given, att yttranderätten är så given att man inte har tänkt på att skriva in det?

Det är inte givet i mini-alliansens Vänersborg.

Jag har tidigare ifrågasatt Lena Eckerbom Wendels ”ledarstil”. (Se t ex ”Några ord om det fria ordet”, ”Det är ingen nämndsfråga!” och även ”Borgarna och demokratin…”.) Nu efter det senaste nämndsmötet vet jag inte riktigt vad jag ska säga om den. Kanske vore det läge att helt enkelt rekommendera Eckerbom Wendel (M) att gå på en kurs i kursmötesteknik…?

Och eftersom de borgerliga har en speciell syn på demokrati, kanske Eckerbom Wendel skulle kunna höra efter hos ABF om det finns en lämplig kurs… Och kanske skulle Peter Göthblad (FP) kunna följa med på kursen – en annan ordförande i mini-alliansen, som ibland har problem med demokratin…?

Kategorier:BUN 2012, Demokrati

Senaste nytt från kommunens diarium!

17 oktober, 2012 Lämna en kommentar

diarietLetar man i kommunens diarium kan man hitta en hel del intressanta saker. Till och med en del riktiga nyheter.

Ni kommer väl ihåg Kindblomsvägen? Ni vet, skogsområdet uppe vid Blåsut – där kommunen vill bygga hus? Mot de boendes vilja? Och mot salamandrarnas vilja? Jo, det bor sällsynta salamandrar där i skogsområdet. Som sakägare skulle salamandrarna kunna överklaga kommunens planer, men av andra skäl så kan de inte det… Grannarna kan överklaga, men de får inte. Tycker i varje fall Mark- och miljödomstolen…

Hur som helst, vill du veta mera om vad som har hänt i affären Kindblomsvägen så är det bara att söka i rutan längst upp till höger på ”Kindblomsvägen”. Du får många träffar, t ex på den här ”Kindblomsvägens vara eller inte vara”. Senast jag skrev om Kindblomsvägen var i söndags. Då jag tog upp den medborgardialog som ska hållas om planerna den 1 nov.

Nu visar det sig att Vänsterpartiet har drivit frågan helt i onödan. Jag har skrivit bloggar helt i onödan. Grannarna har protesterat helt i onödan. Byggföretaget Modulbyggen Normstahl AB från Ljungby i Småland har nämligen meddelat att de har dragit sig ur hela projektet!

Hur Normstahl överhuvudtaget hade fått reda på att det fanns en liten skogsdunge uppe i Blåsut som det gick att bygga på är en gåta. Företaget tycks inte ha någon som helst anknytning till Vänersborg. Men nu har Normstahl alltså bestämt sig för att avstå från exploatering. Företaget skriver till fastighetsingenjör Maria Wagerland:

”Stor grund till detta är tiden, problematiken i området och att marknaden har ändrat sig stort sedan vi gått in i detta projekt.”

Nu är frågan, vad kommer att hända? Kommer Vänersborg att leta efter en annan exploatör?

Det är väl bara en sak som är säker – det lönar sig att protestera! Det lönar sig att skapa ”problematik”…

Nyhet nummer 2 är inget rolig för Vänersborgs kommun.

skatt2För några år sedan gjorde kommunen en transaktion med det kommunala fastighetsbolaget i syfte att slippa att betala moms. Det handlade om byggandet av Solängen. Det var egentligen inte något konstigt. Så gjorde många kommuner. Men när regeringen upptäckte detta, bestämde den sig för att sätta stopp. En ny lag trädde i kraft ganska snabbt.

I Vänersborg glömde en ledande politiker från S-C-blocket, som styrde Vänersborg den förra mandatperioden, att sätta sin namnteckning på ett papper. Det betydde att papperet kom iväg några dagar för sent… Det nya lagen hade hunnit börja gälla. Det gick inte lyfta momsen…

Och Vänersborg skulle helt plötsligt betala 15-16 miljoner kr i moms till staten… I stället för noll…

Kommunen överklagade till Förvaltningsrätten, men fick inte rätt. Kommunen överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten…

Nu har Kammarrättens dom kommit – rätten lämnar inte prövningstillstånd. Med andra ord, Vänersborgs kommun ska betala 15-16 milj kr till staten. Tack vare en försenad namnteckning…

Den förra mandatperioden, arenaepoken, var, och är, en dyr affär för vänersborgarna.

walletDen tredje nyheten kostar också kommunen pengar, fast inte så mycket. Det är Högskolan Väst som kräver kommunen på 173.493 kr. Det handlar om ett gemensamt doktorandprojekt. Högskolan hävdar att Vänersborg ska betala hälften av kostnaderna för doktorandens anställning, forskarutbildning, doktorandprojekt och institutionstjänstgöring.

Det verkar nog som om Kent Javette och Ove Thörnkvist får lätta på plånboken. Kanske är inte sista ordet sagt.

I diariet hittar vi också en debattartikel om Ursand. Den är skriven av Bert Karlsson, Claes och Carl Bjerkne. Debattartikeln är ställd till både kommunen och TTELA. På grund av TTELA:s fantastiska policy om antal tecken, så lär den väl aldrig komma in i TTELA. Debattartikeln är helt enkelt för lång för TTELA….

ursand3Bert och de andra skriver om den satsning de vill göra på Ursand. Och den kan man tycka vad man vill om. Men det tycks som om ledande personer, politiker eller höga tjänstemän, har gett löften till Bert och Bjerknes. De skriver:

”Vi har redan innan vi gått i Ursands camping på ett öppet och tydligt sätt informerat åtskilliga ledande företrädare från kommunen om våra planer. … Och dessutom berättat att vi inte är intresserade att ta över anläggningen om kommunen inte tycker att den av oss föreslagna utvecklingen är önskvärd. … Vi har också haft mycket konstruktiva överläggningar med kommunen om en rad åtgärder som behövde göras direkt…”

Det är allvarligt om löften ges till personer, löften som politikern/tjänstemannen inte har mandat att ge. Och sedan visar sig inte kunna hålla. Det är inte rätt.

Nu vet jag inte om Bert Karlsson, Claes och Carl Bjerkne har fått sådana löften, men något känns inte rätt…

Kommer detta också att bli en dyr affär för Vänersborg?

BUN 15 okt (1): Grundskolan

16 oktober, 2012 2 kommentarer

vikingGårdagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden blev en långkörare. Mötet började redan kl 08.30 och slutade inte förrän kl 17.45 (efter en workshop om föreningsbidrag). Den första ”riktiga” punkten på ärendelistan, verksamhetsuppföljning om grundskolan, tog ganska mycket tid i anspråk (2,5 timmar). Det berodde framför allt på att nämndens ledamöter var ovanligt intresserade och på hugget…

Det blev en hel del information och diskussion kring de nationella proven. (Proven genomförs i åk 3, åk 6 och åk 9.)  Nämnden fick t ex reda på att flickor genomgående har bättre resultat på de nationella proven än killarna. Tjejer har ju också genomgående bättre betyg än killarna i högstadiet. Det här tål att tänka på. I synnerhet som det inte behöver vara så – om man t ex jämför med andra länder.

Resultaten, i Vänersborg, på de nationella proven i matte är med några få undantag relativt bra i åk 3. matematikResultaten i 9:an är dock långt ifrån bra. I åk 9 var det bara 70% av eleverna som fick minst G.

Vad är det som händer på vägen mellan åk 3 och åk 9? Inte är det, som t ex Jan Björklund och andra tror, att eleverna har för lite matte. Tvärtom, elever i den svenska skolan har massor med matte. Det är definitivt inte ett kvantitativt problem. Det måste handla om själva undervisningen. I Vänersborg pågår det dock en hel del jobb kring matteundervisningen. Kanske ger det resultat så småningom.

I engelska och i synnerhet i svenska är resultaten på de nationella proven betydligt bättre.

Det diskuterades en hel del i nämnden om orsakerna till provresultaten och vad vi ska göra åt dem. Det råder t ex brist på behöriga mattelärare i Vänersborg, precis som i Sverige. Sedan är det nog så, anser jag, att det måste till fler lärare. Det är viktigt att eleverna får mycket tid med en lärare.

Men, det ligger ett ännu större problem i detta. Det saknas, och det kommer att saknas, inte bara lärare i allmänhet, utan lärare i matte och NO i synnerhet. I hela landet. Det utbildas helt enkelt alldeles för få lärare. Och de som utbildas är inte heller de med bäst betyg och förutsättningar. Våra studenter visar i praktisk handling att lärarjobbet inte är ”något att ha”. Lönerna är för låga och arbetsförhållandena för dåliga. Så är det. De som borde ha blivit lärare väljer andra studievägar och yrkesbanor.grammatik

Två exempel för att visa allvaret. En lärarhögskola ordnade nyligen stödundervisning i grammatik för blivande svensklärare… I år utbildades enligt uppgift bara 3 lärare i fysik/matte…

Ska Vänersborg kunna konkurrera om de behöriga, duktiga lärarna, så måste både löner och arbetsförhållandena förbättras. Det här kommer att bli, och är faktiskt redan, ett stort problem. Är Vänersborg villiga att anta utmaningen?

Informationen fortsatte. Och diskussionerna…

Vårens medelmeritvärde presenterades. Någon av tjänstemännen hade räknat ut vad vårens avgångsklasser, 9:orna, hade för meritvärde. (De officiella från Skolverket kommer senare i höst.)

Och här hände det saker jämfört med förra året.

merittabell

Det är stora förändringar jämfört med året innan. År 2011 hade Tärnan högst meritvärde av alla 7-9-skolor i kommunen. Tärnan fick till och med en utmärkelse av ordförande Eckerbom Wendel. Ska Vänerparken få en utmärkelse i år? Det borde väl i konsekvensens namn bli så.

Som särskilt intresserad av Dalboskolan, så ser jag att Dalbos resultat förbättrades mycket i våras jämfört med året innan, och det under den organisation som rektor Inger Carlsson sjösatte innan hon fick sluta. Hon dög ju som bekant inte. Varför förvaltningen ansåg att hon inte gjorde det, det vet ingen. Men det kan i varje fall inte bero på dåliga resultat för 9:orna…

grytorInformationen om grundskolan fortsatte. Även skolmåltiderna togs upp! Och även här blev det en livlig diskussion. Lena Eckerbom Wendel (M) tyckte att nämnden skulle ställa upp målet:

”Vi vill ha mätta ungar.”

Själv har jag ju som bekant ”snöat in” på det här med mat utan kolhydrat (oj, det rimmade). Därför tog jag upp elevernas matvanor som leder till att deras blodsocker åker berg-och-dalbana under en skoldag. Före en måltid är det lågt och eleverna är trötta. Efter en måltid är det högt, så att eleverna är mycket livliga. För att strax bli trötta igen när blodsockret sjunker.

tired3Det beror på två saker. Tror jag då som LCHF:are. Det största problemet är att väldigt många elever, framför allt på högstadierna, dricker stora mängder läskedryck, typ coca-cola, och äter väldigt mycket godis. Det blir socker, socker, socker…

Det andra är att eleverna inte alltid serveras riktig, naturlig och fet mat… Mat som är mättande och inte får blodsockret att åka berg-och-dalbana. Och som lockar eleverna till att äta i matsalarna – och inte gå till kiosken eller affären.

Jag föreslog att nämnden skulle verka för att skolbespisningarna i kommunen serverar en alternativ rätt varje dag. Så att det alltid finns något som eleverna tycker om.

Det blev också nämndens beslut.

Sommarens sommarskola i matte var en stor succé. 17 elever deltog och samtliga förbättrade sina resultat med minst 50%. Fyra elever fick ett godkänt betyg från att ha varit ”underkända” under vårterminen.

teacher_mathVad förklaringen är till dessa framgångar? Eleverna verkar ju faktiskt kunna lära sig matte! Tja, det var väl inte helt oviktigt att lärartätheten var åtminstone tre gånger så hög som i den vanliga skolundervisningen… Tre lärare på 17 elever…

Fanns det inte de i nämnden som ansåg att lärartätheten var oviktig för elevernas resultat? Igår verkade det inte vara så…

Vänersborg måste fortsätta den satsning som startades med fullmäktigebeslutet i juni, som innebar 16 miljoner kr mer till våra elever. Skolan måste under de kommande åren få de resurser som krävs för att elevernas resultat ska öka.

Demokrati: Att lära sig av sina misstag?

14 oktober, 2012 Lämna en kommentar

medborgareDen 28 september förra året beslutade kommunfullmäktige om en medborgardialog. Medborgarna runt skogsområdet vid Kindblomsvägen (på Blåsut) skulle få yttra sig angående kommunens planer på att bygga bostadshus i skogen. Så här lät fullmäktiges beslut:

”… en medborgardialog genomförs med de berörda i området, innan beslut fattas.”

Den här medborgardialogen är inte på långa vägar lika känd som den medborgardialog som Barn- och Ungdomsnämnden höll i våras om skolorna. Ett skäl till det är naturligtvis att den inte omfattar lika många personer – ett annat att den inte har genomförts än…

Den medborgardialog som Vänersborg genomförde kring skolstrukturen var det största demokratiska experiment någonsin i kommunen. Medborgarna skulle få yttra sig om framtidens lokalisering av förskole- och grundskoleenheterna. Och det gjorde de.

Engagemanget var stort, mycket stort. Och det visade sig, kanske inte helt oväntat, att medborgarna hade en annan åsikt än de styrande. Den styrande mini-alliansen fick ”stryk”. Nå’t såpass. Medborgarna ville inte lägga ner några skolor.

kindblomNu ska den av fullmäktige beslutade medborgardialogen om skogsområdet vid Kindblomsvägen äntligen genomföras. Till slut. Dialogen har förhalats. Medvetet. Det gick till och med så långt att vissa tjänstemän, enligt Marika Isetorp (MP), hade tänkt att strunta i den. Jag citerar från Marika Isetorps blogg (här):

”Från ledamöter i Samhällsbyggnadsnämnden fick vi höra att vissa tjänstemän ansåg att medborgardialogen redan ägt rum då de enligt egen utsago lagt hundra timmar på att svara på frågor och prata med kringboende.”

Den 1 november ska medborgardialogen hållas.

inbjudan_dialog

Inför denna medborgardialog har makthavarna lärt sig av de misstag som gjordes i samband med medborgardialogen om skolorna. Den gången hade ju medborgarna också åsikter som gick mot makthavarna. Och misstag ska inte göras om…

För det första. Datumet. Den 1 november är det höstlov i skolorna. På lördagen samma vecka infaller höstens enda helgdag, Allhelgonadagen. Är det vid något tillfälle som människor planerar att åka bort under hösten så är det vid denna tid. Den 1 nov blir ett bra datum för medborgardialogen…

För det andra. Dagordningen för medborgardialogen består av sex punkter. Endast vid den sista punkten ges medborgarna utrymme att ställa frågor och diskutera. Upplägget liknar mer information än en medborgardialog. Det blir bra, då kanske inte tiden räcker till för kritiska synpunkter…

För det tredje. Om det nu, trots allt, kommer medborgare den 1 november och dessa hinner med att framföra sina åsikter – så ska inga politiker finnas på plats. Fastighetsingenjör Maria Wagerland skriver:

”Inbjudan till medborgardialogen har utförts i enlighet med bifogat protokoll. Enligt detta protokoll är heller inga politiker eller nämnder inbjudna.”

politiker2Politiker är de som bestämmer i en kommun. Men politikerna ska inte komma och lyssna. Det blir bra.

För det fjärde. Inget protokoll från medborgardialogen ska skrivas. Fastighetsingenjör Maria Wagerland skriver:

”Det förs minnesanteckningar av kommunen. Inget protokoll förs då inga beslut tas.”

Ska berörda politiker få ta del av dessa minnesanteckningar? Kanske, kanske inte. Kanske bäst att de inte får det…

Tanken med en medborgardialog är, trodde jag, att de som bestämmer ska lyssna på medborgarna. I Vänersborg tycks inte tanken vara denna. I Vänersborg verkar det som om tanken med en medborgardialog är att det ska se ut som om man lyssnar på medborgarna.

Hela upplägget kring medborgardialogen om Kindblomsvägen känns som om tanken bara är att kunna bocka av en ”genomförd medborgardialog”. Den sista ”punkten” på listan, så att säga, innan exploateringen kan starta.

bloggarePolitiker från Vänsterpartiet, och jag är säker på också Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet, kommer till medborgardialogen, dvs mötet den 1 november. Vi ska lyssna och några av oss tar säkert med datorer, så att anteckningar förs…

Och jag kan tänka mig att dessa anteckningar kommer att återfinnas på en eller annan blogg dagen efter…. Och i TTELA.

Kanske kan detta få de styrande betongpolitikerna att lyssna på vänersborgarna? Även vänersborgare från Blåsut.

Inför BUN (2): Kommunens föreningar. Och IFK.

12 oktober, 2012 Lämna en kommentar

bordetPå måndag har alltså Barn- och Ungdomsnämnden sammanträde. På nämndens bord ligger en utredning/rapport om föreningsbidrag, idrottsföreningars anläggningar samt föreningssamverkan. Jag tänkte att ge en kort sammanfattning av denna.

Utredningen slår fast, och jag håller med, att ett rikt och levande föreningsliv är av största betydelse för barnen och ungdomarna i Vänersborg. Det ger bland annat ungdomarna (citerat ur utredningen):

”meningsfull sysselsättning, social träning och social fostran.”

Föreningslivet är, som vi alla vet, beroende av att det finns många frivilliga krafter som ställer upp och arbetar ideellt. Kommunen bör vara, och är, oerhört tacksam för alla dessa frivilliga krafter. Enligt beräkningar från Västergötlands Idrottsförbund motsvarar arbetsinsatserna i soccerVänersborg cirka 58 miljoner kronor varje år. Förutom arbetsinsatserna får medlemmarna i föreningarna betala medlemsavgifter. Dessutom så skaffar medlemmarna inkomster genom lotterier, loppmarknader osv, dvs ännu mer ideellt arbete.

Kommunen stödjer föreningarna genom bidrag och anläggningar. Det är utredningens syfte att kartlägga det stöd som föreningarna får i form av bidrag och subventioner. Tanken är att hela systemet ska vara (bli) rättvist och enkelt. Det ska också bli lättare att ta fram statistik av olika slag.

Det viktigaste syftet för kommunen med föreningsbidragen är:

”att främja aktivitet bland barn och ungdomar.”

Utredningen föreslår (citerat från utredningen):

”… behöver Vänersborgs kommun se över villkoren för aktivitetsbidrag. I stället för att premiera aktiviteter/sammankomster bör systemet bygga på premiering av antal deltagare.”

aktivitetUtredningen anser att samma principer som gäller för det statliga lokala aktivitetsstödet också bör gälla för kommunen. Utredningen anser också:

”… att grundbidrag och administrationsbidrag tas bort, men att det viktiga startbidraget behålls.”

Det kommer att bli ekonomiska förändringar för en del föreningar – vissa kommer att få mer pengar än tidigare, andra mindre. För merparten av föreningarna, säger utredningen, kommer skillnaderna att bli små eller inga.

Utöver bidragen stöder kommunen också föreningarna genom att föreningarnas hyra av kommunens anläggningar subventioneras när de används för verksamhet med barn och ungdomar. Föreningarna får, enligt utredningen, en rabatt på mellan 60 och 90 procent.

surDet här ger upphov till en del missnöje bland föreningarna. Föreningar tycker att kommunen inte behandlar alla lika. Vissa lokaler är slitna och nedgångna medan andra är nyrenoverade och på topp. Utredarna menar dock att det är omöjligt att alla anläggningar ska ha en lika hög standard och att det är kommunens ekonomi som sätter gränserna.

En annan orättvisa är att de föreningar som har egna anläggningar eller hyr av någon annan än kommunen inte får ta del av dessa kommunala hyressubventioner. Den här orättvisan ser utredningen. Utredningen drar följande slutsats:

”Det finns behov av att kunna ge anläggningsstöd till föreningar som har egna anläggningar eller som hyr av annan hyresvärd än Vänersborgs kommun. Även det stödet bör kopplas till en premiering av antal deltagare och det bör knytas till prisbasbeloppet.”

Barn- och Ungdomsnämnden föreslås att lägga utredningen till handlingarna och ge förvaltningen uppdrag att utarbeta förslag till ett nytt regelverk för fördelning av föreningsbidrag. Det är väl nu det ”riktiga arbetet” för förvaltningen börjar. Den liggande utredningen ger, så att säga, bara bakgrunden och förutsättningarna för det vidare jobbet.

arenaflygerDet finns många synpunkter på kommunens förhållande till föreningarna och till dess anläggningar. Källan till mycket av missnöjet finner vi i Arena Vänersborg och IFK Vänersborg. De nämns inte i utredningen.

300 miljonersbygget Arena Vänersborg har lagt en tung hand över alla andra kommunala anläggningar och lokaler, dvs det finns inga pengar över till något annat. Många föreningar blev lovade både det ena och andra i samband med arenabygget, det var nya löparbanor här, det var konstgräs där, och så vidare. Löften som sedan inte uppfylldes, eftersom pengarna var slut. Flera är ordentligt ”sura” över arenan och vad den har gokunge_arenaställt till med. Många anläggningar och lokaler är t ex i stort behov av uppfräschningar och renoveringar. Senast läste vi i TTELA om Idrottshuset.

Kommunen måste ta tag i gökungen arenan. Vänsterpartiet har lagt en del förslag, allt från att ta bort isen och lägga konstgräs, till att bjuda ut den till försäljning.

Den styrande mini-alliansen med moderaterna i spetsen, som antagligen kan tacka arenabygget för sin valseger (många vänersborgare trodde nog att moderaterna snabbt skulle ta sig an arenafrågan), gör ingenting. Mini-alliansen visar på en sällan skådad handlingsförlamning. Allt den har gjort är att flytta över ansvaret för arenan från Barn- och Ungdomsnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden (from. 1 jan 2013).

ifkOm Arena Vänersborg är upphov till mycket missnöje bland kommunens föreningar, så är kommunens behandling av IFK Vänersborg en annan källa till irritation. IFK särbehandlas, och så har det varit i många år. Här handlar det om allt från att IFK får hyra logerna och isen i arenan till ett billigt pris, för att sedan hyra ut dem dyrare till andra, till att kommunen köper reklam på matchdräkterna. Kommunen har dessutom förbundit sig att sponsra IFK:s arrangemang av bandy-VM med 300.000 kr.

IFK Vänersborg är skyldig kommunen pengar, drygt 400.000 kr. En avbetalningsplan skickades från kommunen till IFK och signalerna från kommunledningen var att nu skulle minsann IFK behandlas som alla andra föreningar! Hårt mot hårt var budskapet från Gunnar Lidell (M) och de andra som styr.

Det blev ingenting av detta heller. På kommunstyrelsens senaste möte hände följande, jag citerar Marika Isetorp (MP) som skriver på sin blogg:

”Ordförande [Gunnar Lidell (M); min anm] avslöjade att de 300.000 kronor som kommunstyrelsen beslutade skulle gå till marknadsföring av Vänersborgs kommun i samband med VM istället tillkommer bandyföreningen nu – för att betala hyra med!”

Det här är skandal – inte bara att kommunalrådet svänger från den ena dagen till den andra, det är till och med möjligt att kommunen bryter mot Kommunallagen.

En gång i tiden skrev den dåvarande kommunjuristen om precis detta:

”Inom kommunalrätten finns en likabehandlingsprincip innebärande att kommunmedlemmar i likvärdiga situationer inte får behandlas olika utan att
sakliga skäl för detta föreligger. Denna princip omfattar inte föreningar. Med detta sagt bör det framhållas att det givetvis är önskvärt att principen så långt möjligt beaktas.”

Billock fortsatte:

”Med detta sagt stannar jag vid att erinra om att det inte är uteslutet att subventionerade hyror kan komma att bedömas som ett otillåtet understöd till enskild.”

Marika Isetorp (MP) är tuff på sin blogg. Jag kan inte låta bli att delge er fortsättningen på den:

”Är det ett dolt bidrag? Beslutet om detta togs av ordförande och vice ordförande utan vår vetskap. Vad händer då med marknadsföringen av Vänersborg, undrade jag. Jo, kommundirektören ska diskutera med föreningen om det. Kommer han sätta press på dem? Jag vet inte. I mitt huvud klingar fortfarande ett utrop som avslutade direktörens lilla (4000 Kr)  kåseri i Vänersborgaren för ett tag sen: Ja, Stig, jag ska hjälpa till! Det handlade om bandy-VM och vände sig till bandyklubbens ordförande.”

Marika Isetorp tänker på kommundirektör Thörnkvists blogg, eller funderingar som han själv kallar det. Den 21 mars skrev kommundirektören (se här):

“Tack Stig för att jag blev inbjuden, jag ska hjälpa till!”

struts_blundaDet är naturligtvis svårt för de tjänstemän som har arbetat fram utredningen att behandla IFK Vänersborg och arenan – mycket av stödet till dessa två tar ju andra vägar än via föreningsbidragen. Men ska det bli likvärdigt och rättvist, vilket var en av målsättningarna med utredningen, så går det inte att blunda för Arena Vänersborgs och IFK Vänersborgs särställning på anläggnings- respektive föreningsmarknaderna!

Om någon har synpunkter på utredningen eller det kommande regelverket går det bra att ta kontakt med undertecknad. (Det går att få tag på hela utredningen på kommunens hemsida, klicka här. Utredningen finns långt bak i filen, sidan 82 typ.)

.

PS. Det har lämnats svar om medborgardialogen. Du kan läsa på kommunens hemsida vad 114 människor ansåg – se här. För att skydda de som har lämnat synpunkter har namnen blivit borttagna och ersattas med en ruta med hänvisning till Personuppgiftslagen. En medborgare har uppmärksammat att klickar man på rutan i vissa pdf-läsare, så syns det ”borttagna” namnet.

sekretess2

%d bloggare gillar detta: