Arkiv

Archive for the ‘KF 2012’ Category

Årets sista Kommunfullmäktige

13 december, 2012 3 kommentarer

Igår avslutades den politiska höstterminen när det gäller sammanträden, i varje fall för min del. Kommunfullmäktige hade sin sista sammankomst.

rammFörst på dagordningen var utdelandet av några utmärkelser. Jonatan Larocca Ramm, gitarrist och sångare i Graveyard, fick årets kulturpris. Han kunde själv inte närvara på grund av engagemang på annat håll. Fullmäktige fick dock se och lyssna på en video. (Du kan se och lyssna på honom här.)anna_sanna

Årets kulturstipendium gick till duon ”En Vocalist och En Cellist”, dvs Anna K Larsson och Sanna Andersson från Frändefors. De framträdde i sessionssalen med ett eget arrangemang av ”Uti vår hage” – ett mycket uppskattat nummer!

Grattis till ”pristagarna”.

lchf_tallrikInnan de politiska förhandlingarna drog igång, så avnjöts en enklare måltid för ledamöterna och alla gäster. Noteras kan att kommunen är mycket serviceminded på det här området. Det serverades LCHF! Jag tackar och bugar.

Det var nog egentligen bara en fråga på gårdagens fullmäktige som är värd att blogga om, ärende 3: ”Angående organisationsförändring för överförande av Arbetsmarknadsenheten AME till socialnämnden samt beslut om Arbetslöshetsnämndens organisatoriska tillhörighet ”.

Bakgrunden till ärendet är, som Lutz Rininsland skriver, att Gymnasienämndens huvudsakliga uppdrag (ungdomsutbildning och vuxenutbildning) från årsskiftet överlämnas till Kunskapsförbundet Väst. Det klargjordes i ett tidigt skede att ansvaret för Arbetsmarknadsenheten (AME) inte skulle följa med till kommunalförbundet.

Arbetsmarknadsenheten (AME) har alltså legat på Gymnasienämnden under senare år. Tidigare har den legat under Socialnämnden respektive Kommunstyrelsen. Nu var frågan om Socialnämnden skulle bli arbetslöshetsnämnd eller om Kommunstyrelsen skulle fortsätta att vara det.

vanda_stenEn ganska omfattande utredning hade gjorts för att ta reda på fakta i sammanhanget. I denna utredning har utredaren verkligen vänt på varenda sten, för att komma fram till ett bra resultat. I utredningen listas både fördelar och nackdelar med att kommunstyrelsen skulle fortsätta att vara arbetslöshetsnämnd. Nackdelarna blir då fördelar för att Socialnämnden ska ta över ansvaret.

Det som talar för att kommunstyrelsen ska vara arbetslöshetsnämnd:

 1. Viktigt
  Det symboliserar starkt hur allvarligt kommunstyrelsen ser på frågan….
 2. Tradition
  Traditionellt har det varit på det sättet i Vänersborg…
 3. Förmåga
  Kommunstyrelsen kan skapa kompetens/resurser/tjänster för att i sin förvaltning kunna följa arbetsmarknadspolitiken, utreda och analysera nödvändiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, föreslå åtgärder och handlägga frågor om kommunens hjälpverksamhet vid arbetslöshet samt finansiera önskade åtgärder.
  Fungerande rutiner i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och hjälpverksamhet vid arbetslöshet kan skapas…
  Kommunstyrelsen kan ta eget initiativ till att förändra mål- och resursplanen, att väga in inriktningsmål och förväntade resultat…”

Det som talar mot att kommunstyrelsen ska vara arbetslöshetsnämnd:

 1. Otydlig ledning
  I Vänersborg har kommunstyrelsen, oavsett vilken nämnd som haft ansvaret för arbetsmarknadsenheten, alltid varit arbetslöshetsnämnd. Enligt min bedömning har detta, till viss del, lett till otydlig ledning, otydlighet i vem som ger uppdrag och otydlighet i vem som egentligen ansvarar för verksamhet och resultat. För att skapa tydlighet och effektivitet brukar rättesnöret om att hålla samman resurser, resultatstyrning, ansvar och befogenheter vara det som fungerar.
  Arbetslöshetsnämndens uppgift att motverka arbetslöshet och dess följdverkningar kan i våra dagar – och från årsskiftet – bäst utföras av socialnämnden. Det är inte kommunstyrelsen utan socialnämnden som har att hantera de kraftigaste följdverkningarna av arbetslöshet, t.ex. försörjningsstödet. Kommunstyrelsen har inte – som socialnämnden – kompetens att ”
  handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet” som arbetslöshetsnämnden ska göra….”
 2. Outnyttjad kompetens
  Socialnämnden besitter kompetens, drivkraft och har, som ingen annan, verktyg för att hantera detta – särskilt arbetslöshetens verkningar. Socialnämndens drivkraft till verksamhetsutveckling, helhetssyn och effektivitet inom området kan komma att hämmas. Totalnyttan med socialnämndens samlade ansvar förspills.
 3. Ineffektiv process
  Ärenden lämnas till kommunfullmäktige som har att ta ställning till förslag och ge uppdrag till socialnämnden. I förslaget ska kommunstyrelsen ha utrett finansiering, i egen eller nämndens budget, och effekter av förslaget. Eftersom ärendet berör nämnden ska den ha yttrat sig före fullmäktiges beslut. Processen på ett ärende blir; kommunstyrelsen → remiss till socialnämnden → kommunstyrelsen → kommunfullmäktige → kommunstyrelsen → socialnämnden (samt naturligtvis arbetsutskott, handläggning, budgetering mm). Detta kommer att fördröja hanteringen av arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetens verkningar och motverkar fullmäktiges vision om ”
  effektivitet”, inriktningsmål om att ”arbetssätt och arbetsformer ska utvecklas för att bidra till effektivare verksamhet” eller det förväntade resultatet om att ”tidseffektivare arbetsprocesser ska utvecklas”.

Utredaren gör en sammanvägd bedömning:

”Ingen önskar otydlig ledning, outnyttjad kompetens och ineffektivitet. Min bedömning är att tyngre skäl talar för att socialnämnden ska vara arbetslöshetsnämnd än att det ska vara styrelsen.”

Utredaren föreslår alltså att Socialnämnden ska bli arbetslöshetsnämnd.

Utredningen behandlades i Gymnasienämnden, där AME tidigare låg, den 16 oktober. En enhällig nämnd ställde sig bakom utredningens slutsats att socialnämnden skulle bli arbetslöshetsnämnd.

Drygt en vecka senare, den 25 oktober, behandlades utredningen i socialnämnden. En enhällig nämnd ställde sig även där bakom utredningens förslag.

Det kan tilläggas att socialchefen, inför nämndens sammanträde, skrev:

”I synnerhet sistnämnda motiv [ineffektiv process; min anm] med risker för mycket tidsödande beslutsprocesser i frågor som fordrar snabba åtgärder, finner jag vara ett vägande skäl till att följa utredarens förslag. … Ett av motiven med överföringen är att få en bättre och snabbare hantering för personer som uppbär försörjningsstöd och behöver arbetsförberedande insatser.”

spatantI kommunstyrelsen den 28 nov ändrade sig helt plötsligt socialdemokraterna och centerpartisterna. Från att ha röstat för att Socialnämnden skulle bli arbetslöshetsnämnd i Gymnasienämnden och Socialnämnden röstade de nu mot.

Hmm…

Det spelade dock ingen roll. Samtliga andra partier röstade för att Socialnämnden skulle bli arbetslöshetsnämnd.

Och så kommer vi till slut fram till fullmäktige igår…

På Socialdemokraternas hemsida hittar vi deras version av vad som hände:

matte”Mitt under fullmäktiges debatt, pirutterade de tre högerpartierna 380-grader och satte Svarte Petter i handen på Vänsterpartiet. utan att tala med regeringsstöttarna i vänsterpartiet. … Lutz Rininsland (V): – (han) påstår att konstruktionen är helt igenomtänkt , menandes kommunstyrelsen, där hans parti ingår.”

Visst, mini-alliansens partier ändrade sig. Dock inte 380 grader, spatantsnarare 180 grader… De gjorde som sossar och centerpartister i kommunstyrelsen – de ändrade sig helt och hållet. Igen. Det händer på varenda fullmäktige nu för tiden. Mini-alliansen har ingen egen vilja och politik.

Socialnämndens ordförande, Tove af Geijerstam (FP), gick helt enkelt upp i talarstolen och yrkade bifall till förslaget från S och C. Utan en enda motivering! Utan att berätta varför mini-alliansen helt plötsligt hade ändrat sig! Inte ett enda argument! (Tove af Geijerstam hade varit frånvarande när frågan behandlades i Socialnämnden.) Å andra sidan var det kanske bättre än Gunnar Lidell (M) och de andra. De satt tysta. Men de hade också ändrat sig, skulle det visa sig… Sådär, helt plötsligt…

Var är den politiska debatten i Vänersborg? Mellan skål och vägg i kommunhuset?

Jo, så är det. De politiska frågorna avgörs mellan skål och vägg mellan heltids- och arvoderade politiker från betongpartierna. Det bekräftade Bo Carlsson (C), när han från talarstolen sa:

”Det har skett en positionsförskjutning.”

En ”positionsförskjutning” sedan sammanträdet med kommunstyrelsen alltså. Detta sa Carlsson innan Tove af Geijerstam (FP) hade deklararerat mini-alliansens ändrade hållning! Diskuterar man mellan skål och vägg behöver ju inte diskussionerna nå vänersborgarna… Praktiskt.

minorietVad socialdemokraterna på sin hemsida menar med att Vänsterpartiet hade Svarte Petter på hand vet jag inte. Om det är ett sätt att raljera över att vi var i minoritet, så är det inte första gången vi är det. Som vänsterpartist i Vänersborg är man ganska van. Men att Vänsterpartiet blir kallade ”regeringsstöttare” är en grov förolämpning. Det vet alla som följer med politiken i Vänersborg, att Vänsterpartiet konsekvent har tagit en egen och helt självständig ställning i alla frågor. Vi har genom åren klart och tydligt deklarerat våra åsikter i genomarbetade yrkanden och reservationer. (Eller bloggar.) Vänsterpartiet har varit helt öppet. Våra ställningstaganden har dessutom ofta inneburit kritik mot de etablerade betongpartierna, oavsett om de har varit borgerliga eller socialdemokratiska.

”Regeringsstöttare”?

hoglund_gyPersonen som skriver på socialdemokraternas hemsida, och som har skrivit det jag citerade ovan, heter Leif Höglund. Leif Höglund representerar socialdemokraterna i Gymnasienämnden. Leif Höglund var med vid sammanträdet när Gymnasienämnden behandlade frågan om vilken nämnd som skulle bli arbetslöshetsnämnd. Gissa hur Leif Höglund röstade? Man tror knappt att det är sant, men Leif Höglund röstade för att Socialnämnden skulle bli arbetslöshetsnämnd!

Otroligt!

Till slut.

sossarJag kan inte låta bli att undra en sak. Min blogg är t ex min, inte Vänsterpartiets. Det jag skriver här står jag för, ingen annan. Leif Höglund (S) skriver på socialdemokraternas hemsida. Tidigare hade han en egen blogg, som, vad jag förstår, är nedlagd nu. (Antagligen för få läsare.) När Leif Höglund skriver på socialdemokraternas officiella hemsida – är det verkligen socialdemokraterna som står bakom, eller skriver Höglund bara för sig själv? Så länge inget annat sägs, så utgår jag dock från att det är socialdemokraterna i Vänersborg som står bakom.

.

PS. Lutz Rininsland har också bloggat om gårdagens fullmäktige. Se här.

Kategorier:KF 2012, S

KF 14 nov: Att sitta på två stolar. Eller tre…

16 november, 2012 3 kommentarer

tired5Det blev ett långt fullmäktige i onsdags, där större delen av mötet avlöpte ganska ”rutinmässigt”. Punkterna beslutades av ett mer eller mindre enigt fullmäktige och efter mer eller mindre korta anföranden.

En diskussion uppstod dock mellan Lutz Rininsland (V) och gymnasienämndens ordförande Henrik Josten (M) om ”Ytterligare medel för täckandet av ökade interkommunala kostnader”. Det handlade om 3,2 milj kr till nämnden. En begäran från gymnasienämnden som kommunfullmäktige avslog.

Diskussionen mellan Rininsland och Josten handlade dock inte bara om pengarna. Det händer nämligen inte alltför sällan att politiker röstar på ett sätt i en nämnd och på ett annat sätt i en annan församling. Josten fick med sig hela sin gymnasienämnd i beslutet att begära mer pengar. När denna begäran sedan hamnade i kommunstyrelsen, så röstade samme Josten mot förslaget! Och nu i fullmäktige också mot.

Lutz Rininsland kunde inte riktigt se logiken i detta. Inte jag heller.

sitt2stolar2Mini-alliansens politiker ser dock inget som helst problem med att sitta på flera stolar. ”I min roll som ledamot i nämnden är jag en viss person, i min roll som ledamot i kommunstyrelsen är jag en annan.” För mig är detta helt obegripligt. Vad ska moderaterna säga i valrörelsen? ”Vi är för mer pengar till gymnasienämnden, men samtidigt är vi mot! Det beror på i vilken roll du frågar mig…”

Det här praktiserar även andra partier. Centerpartiet röstade t ex i måndags i Barn- och Ungdomsnämnden mot ett öppnande av skolan i Väne Ryr, men i tisdags meddelades att partiet ska vara för ett öppnande när frågan kommer till kommunfullmäktige.

”Rösta på Centerpartiet om du vill lägga ner skolan i Väne Ryr eller om du vill öppna den!” Typ.

Tydligen logiskt, kanske bondförnuft… För mig i varje fall helt obegripligt. Men jag kan ha missat något… Josten sa vid ett tillfälle i debatten att det kunde vara ”obekvämt” att sitta på två stolar samtidigt. Antagligen ett understatement.

Kluvenheten nådde dock sin kulmen när fullmäktige behandlade Välfärdspartiets motion om medborgarförslag. Då lyckades ett antal representanter för mini-alliansen med Gunnar Lidell (M) och Lena Eckerbom Wendel (M) i spetsen med konststycket att sitta på tre stolar på en och samma kväll…

sitt2stolar3Eller också lyckades de inte…

En liten bakgrund. När Välfärdspartiets motion, om att medborgarna ska kunna lägga förslag till kommunfullmäktige, behandlades i kommunstyrelsen var alla partierna mot motionen – alla utom Vänsterpartiet och Miljöpartiet. (Välfärdspartiet har ingen ordinarie plats.)

Och så såg det ut att bli även i kommunfullmäktige.

Morgan Larsson (VFP) inledde diskussionen med att redogöra för syftet med sin motion. Han sa bland annat att 194 av 290 kommuner i Sverige redan har infört medborgarförslag, att i snitt lämnas 26 förslag per år i dessa kommuner och att hela 30% av dessa medborgarförslag leder till positiva beslut i kommunfullmäktige. Av Fyrbodals 14 kommuner är det 11 kommuner som har det. Det är bara Trollhättan, Bengtsfors och Vänersborg då, som inte har det.

Gunnar Lidell (M) var talare nummer två och konstaterade att han hyste stor tilltro till fullmäktiges 51 ledamöter. Lidell tyckte vidare att medborgarna kunde bilda nya partier om de ville få fram förslag till fullmäktige. Det finns plats för fler partier i fullmäktige sa Lidell.

Joakim Sjöling (S) menade att först ska vi diskutera och besluta om riktlinjer och principer, sedan kan vi prata om medborgarförslag. Sjöling yrkade avslag på motionen.

Eckerbom Wendel (M) tyckte att medborgarna kunde fylla i ett formulär på kommunens hemsida istället för att lägga förslag i fullmäktige. Något som sedan 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Johan Ekström (FP) höll med om och utvecklade. På sitt sätt. Eckerbom Wendel tyckte också att vi skulle prata mer med varandra. Gjorde vi det så behövdes inga andra förändringar i Vänersborg.

Även jag var framme i talarstolen. Jag redogjorde huvudsakligen för de argument som jag skrev om i min blogg. (Se här.) Jag passade också på att prata lite om att de gamla liberalerna på 1800-talet antagligen skulle vrida sig i sina gravar om de hörde dagens liberaler och deras argument för att försvåra medborgarnas möjligheter att påverka.

demokrati2Min absoluta övertygelse är att de demokratiska instrumenten och verktygen måste vara ”formaliserade” på ett sådant sätt att de ska vara inskrivna i regler, arbetsordningar och lagar. Demokratin kan aldrig vara beroende på makthavarnas välvilja!

Jag tyckte att Rininsland (V) hade en poäng när han påpekade att de flesta partierna inte levde som de lärde. Deras hemsidor uppdateras överhuvudtaget inte. Inget gjordes på nätet för att vitalisera, bredda och fördjupa demokratin. Åtminstone inte från mini-alliansens sida…

Vänsterpartisterna Rininsland, Frändelid och jag själv var alltså framme och argumenterade för förslaget. Det gjorde också Isetorp och Sjödahl från Miljöpartiet. Karlsson gjorde detsamma för Sverigedemokraterna. Och naturligtvis välfärdspartisterna själva.

Och sen gick Annalena Levin från Centerpartiet in i debatten. Och då kom den första överraskningen… Levin konstaterade att motionen var bra. Hon och Centerpartiet ville se att idén med medborgarförslag genomfördes.

Centern hade röstat mot i kommunstyrelsen, så detta var kvällens första förändring. Att sitta på två stolar? Jag tror inte det. Jag tror att man hade diskuterat frågan i Centerpartiet och helt enkelt kommit fram till en annan ståndpunkt.

Marika Isetorp (MP) vädrade något i luften. Det var något på gång… Isetorp yrkade på ajournering (”paus”).

Innan ajourneringen så gick Eckerbom Wendel (M) åter upp i talarstolen. Hon hänvisade till statsvetaren Mikael Gilljam, som inte heller gillar medborgarförslag. I artikeln som Eckerbom Wendel hänvisade till (se här) säger Gilljam:

”Problemet med medborgarförslag är att de uppmuntrar folk till att verka utifrån egenintressen. Det handlar om ”mina barns skola” eller ”gatan där jag bor” och saknar helhetsperspektiv.”

”Egenintressen”? ”Saknar helhetsperspektiv”? Är det inte till att ha en arrogant och överlägsen attityd? När sedan Eckerbom Wendel en stund senare säger att ”vanliga människor” är precis som du och jag. ”Vi politiker är också vanliga människor”, så blev väl förvirringen total. Det måste ju vara ett argument för medborgarförslag, då har ju Gilljam fel. Eller menade Eckerbom Wendel att vi politiker också styrs av ”egenintressen” och ”saknar helhetsperspektiv”? Hmm.

coffeeDet blev ajournering.

Och efter kaffet, så hände saker.

Kommunens starke man, typ, kommunalrådet Gunnar Lidell (M), tog helt plötsligt tillbaka sitt avslagsyrkande, sitt ”nej” till motionen! Lidell yrkade istället på återremiss. Återremiss betyder att hela frågan lämnas tillbaka till kommunstyrelsen för att utredas ytterligare. Alltså inget avgörande denna kväll.

Det var Lidells andra yrkande för kvällen.

Sitta på två stolar? Ja, kanske mer av att Lidell satte sig på en ny stol. Hade moderaterna ändrat uppfattning i sakfrågan? Hade de påverkats av Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Välfärdspartiets argument? Eller hade de hört vad som ryktades i korridorerna…?

Efter Lidell var det dags för kommunens förre starke man, socialdemokraten Lars-Göran Ljunggren. Och då kom ytterligare en överraskning – och en förändring.

”Det är konstigt om man inte lyssnar på varandra! Det har vi gjort! Socialdemokraterna säger ja till intentionerna i motionen!”

Ungefär så sa Ljunggren. Wow. Socialdemokraterna hade gjorde en helomvändning! Sånt händer sällan, men när det händer… Wow!

Vad som fick socialdemokraterna till denna svängning vet jag inte, men jag välkomnar den. Jag vet att hela den socialdemokratiska fullmäktigegruppen satt i diskussioner under ajourneringen. Många kanske inte var nöjda med ställningstagandet i kommunstyrelsen från början, eller så hade man helt enkelt lyssnat på argumenten i debatten.

majoritetDet här innebar att motionen helt plötsligt hade en majoritet bakom sig!

Lidells förslag om återremiss ska ses i det här ljuset. Återremiss beslutas nämligen av 1/3 av fullmäktiges ledamöter… Mini-alliansen skulle genom en återremiss kunna skjuta på beslutet till en obestämd framtid…

Både Eckerbom Wendel (M), folkpartiets Johan Ekström och kristdemokraternas Marie-Louise Bäckman tog tillbaka sina gamla förslag till avslag av motionen, och yrkade liksom Lidell på återremiss. Med motiveringar – motiveringar som de antagligen tyckte var bra. Det är väl sånt man förutsätter. Att man tror på det man säger menar jag.

Lutz Rininsland (V) undrade varför mini-alliansen ville ha en återremiss. Det återstod ju ändå en hel del arbete, som att ändra reglemente och arbetsordningar för fullmäktige och nämnderna, innan medborgarförslag skulle kunna träda i kraft. Och nu visste ju mini-alliansen att en majoritet av fullmäktige var för Välfärdspartiets motion. Varför dra frågan i långbänk?

windy2Endera tyckte mini-alliansen att Rininslands argumentation var grymt bra – eller också insåg mini-alliansen att det skulle bli väldigt svårt att förklara för vänersborgarna varför de inte röstade för en fördjupning och breddning av demokratin.

Mini-alliansen och mini-alliansen förresten. Det blev ingen mer ajournering eller diskussion inom mini-alliansens partier. Det var Lidell och Eckerbom Wendel som gick upp i talarstolen på, så att säga eget initiativ – och sa vad alla i partiet tydligen ansåg, sådär helt plötsligt:

”Jag yrkar bifall till motionen!”

Varpå folkpartiets Johan Ekström och kristdemokraternas Marie-Louise Bäckman tog tillbaka sina gamla förslag om återremiss av motionen, och yrkade liksom Lidell och Eckerbom Wendel bifall.

Wow.

Snacka om att sitta på tre stolar samtidigt. Eller snarare, att sitta på tre olika stolar under loppet av en timme…

Wow.

applauseDet är klart att det är bra att Välfärdspartiets motion om medborgarförslag gick igenom, jättebra! Vänsterpartiet stödde ju också motionen hela tiden. Det är klart att man då är nöjd. Men samtidigt kan jag inte komma ifrån tanken att några bara vände kappan efter vinden. Samtidigt som det är stort att ändra uppfattning, så är det en svaghet att inte stå för sina åsikter.

Hur det egentligen förhöll sig med den saken under kvällens debatt och om det visade på styrka eller svaghet, överlåter jag åt läsaren att själv avgöra. Däremot kan jag konstatera att politiker från andra partier faktiskt har börjat lyssna på Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet. För utan dessa tre partier i fullmäktige hade ju förslaget om medborgarförslag överhuvudtaget inte haft en chans att få majoritet.

Det lönar sig med andra ord att stå på sig och argumentera för sin sak. Det går att flytta be… Tong…? Öhhh… Berg! I varje fall ibland. Även om V+MP+VFP bara har 14 mandat i fullmäktige.

.

PS. När den intresserade läser protokollet från denna kväll, så kommer vederbörande inte att hitta något om alla turer kring yrkanden som tas tillbaka, vad som egentligen sades etc, utan bara själva beslutet. Därför tycker jag att det är viktigt för den ”vanlige” vänersborgaren att få reda på vad som döljer sig bakom orden i protokollet och den totala omsvängningen av ståndpunkter. Därav det utförliga referatet.

PPS. Min partivän Lutz Rininsland har också bloggat om denna fråga. Jag rekommenderar läsning!

PPPS. Vill ni läsa mer om frågan så kan ni läs på kommunens hemsida och socialdemokraternas hemsida.

Kategorier:Demokrati, KF 2012

KF 24 okt: En vänsterpartistisk sammanfattning

25 oktober, 2012 1 kommentar

FNTvå månader kvar till julafton och på självaste FN-dagen samlades Vänersborgs kommunfullmäktige igår till sammanträde. Att det var FN-dagen uppmärksammades dock inte av ordförande Forsström. Sådant missade aldrig socialdemokraten Dan Nyberg.

Nybergs partikollega Kate Giaever öppnade mötet med en ordningsfråga. Samma ordningsfråga som hon för övrigt ställde förra gången. Giaever reagerar på att ledamöterna bara får föredragningslistan hemskickad, medan resten finns på USB. På Facebook skriver hon:

”Förr har vi fått alla beslutsförslag i pappersform och nu får vi inte ens det…. Hur lätt är det att hänga med??”

När Kate Giaever frågade kommunfullmäktiges ordförande Anders Forsström (M) om vem som har fattat det här beslutet, så fick hon inget svar. (För det var väl en fråga för politiker…?)

Sammanträdet fortsatte på samma lite kaotiska sätt, som det hade börjat. Ja, egentligen hade det ju inte börjat…

På ärende 1, revisorernas utlåtande över delårsrapporten, äntrade Bengt Larsson (S) talarstolen. Han konstaterade att den revisorsrapport som skulle godkännas, så sent som kvällen innan, varken funnits på papper eller USB. Ledamöterna hade därför inte hunnit sätta sig in i rapporten. Larsson yrkade av detta skäl på återremiss.

voteringOch så blev det. Trots att en del ledamöter ropade votering.

Ordförande Forsström (M), som inte hade sin mest lyckade inledning på ett möte, struntade i detta. Forsström kommenterade det inte ens. Antagligen tänkte han att de som ropade ”votering” ropade för sent. Men slår ordförande Forsström klubban i bordet innan han pratat färdigt om varför han slår, så är det inte lätt att hinna ropa före slaget…

Det är klart att det skulle ha varit en votering. Men i moderaternas vänersborgska värld så är det ordförande som äger mötena…

I ärendet direkt efter var det dags att fastställa den delårsrapport som revisorerna yttrade sig över. Och några talare hann också att gå upp i talarstolen, bland annat Per Sjödahl (MP). Sjödahl ville prata verksamhet och tog några exempel från Samhällsbyggnads- och Socialnämnden. Det är helt riktigt att ta upp verksamhetsfrågor. Delårsrapporter och revisorers utlåtanden handlar så ofta om bara ekonomi, precis som om verksamheten inte är det viktigaste.

Så här står det t ex i revisorernas utlåtande över delårsrapporten:delarsrapport

”Vår uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är rättvisande och är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.”

Det hade inte funnits kommuner överhuvudtaget om inte det hade varit för att människor hade samarbetat kring verksamheter. Nu tycks det ibland som om själva målet med kommunen är att hålla budget, eller att gå med plus. Pengar ses inte som medlet, utan som målet.

Politikerna i fullmäktige borde diskutera syftet och målen med verksamheterna i betydligt större utsträckning. Och själva verksamheterna. För det är politiska frågor, fast moderater ofta hävdar motsatsen…

Det tog dock inte så lång tid förrän Lidell (M) gick upp och yrkade bordläggning på det här ärendet också. Och visst, det var konsekvent. Revisorernas utlåtande på den tidigare punkten var ju just ett utlåtande över delårsrapporten. Och om det utlåtande blev bordlagt så var det ju konsekvent att också ärendet om själva delårsrapporten blev det.

ordfklubbaSagt och gjort. Ordförande Forsström sa nu detta sakta och tydligt, och gjorde en paus på åtminstone 2 sekunder innan han slog klubban i bordet…

Denna gång ropade ingen ”votering”.

En del motioner behandlades också på sammanträdet. Och en del inte. Flera motioner om kommunens arbetsordning och demokrati har en tendens att inte bli behandlade. Dessa motioner verkar istället bli liggande – utan att något händer.

Det tycks som om moderaterna och mini-alliansen inte vill ta i de demokratiska frågorna. Kanske beror det på att de anser sig äga både möten och protokoll. Fast själva frågorna allt som oftast ägs av förvaltning och tjänstemän…

question_markDet ställdes några frågor också. Bo Carlsson (C) frågade om händelsen på Komvux nyligen, när en elev hotade en lärare. Carlsson undrade vad ordförande och förvaltning hade gjort för personalen, som just nu känner en ”extrem otrygghet”.

Trots att det var ett känsligt personalärende omgärdat av sekretess gav Gymnasienämndens ordförande Henrik Josten (M) ett svar. Josten menade att förvaltningen hade jobbat efter de riktlinjer som fanns.

Det var mer än vad Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Christer Thobiasson (M) gjorde på två frågor från Lutz Rininsland (V). Först frågade Rininsland om vem som initierade exploateringen av skogsområdet vid Kindblomsvägen. Den frågan var inte en politisk fråga tyckte Thobiasson. Den var en:

”ren förvaltningsfråga”.

boringDessutom var frågan:

”helt ointressant”.

Jag tror också att Thobiasson ifrågasatte Rininslands kompetens. Men jag hörde kanske fel.

Rininsland frågade också om den kommande medborgardialogen kring samma skogsområde. Gissa vad Thobiasson ansåg om denna fråga…

”Ren förvaltningsfråga.”

Thobiasson (M) lade också till:

”Min förvaltning har mitt fulla förtroende.”

Moderaterna äger inte bara protokoll och möten, nu äger de förvaltningen också…

Rininsland menade att medborgardialoger är ett politiskt instrument och inte en förvaltningsfråga. Det finns inte heller några riktlinjer för tjänstemännen för hur medborgardialoger ska genomföras. Han menade också att dialogen måste ske på sådana villkor att folk kan möta politikerna. Rininsland tvivlade på att det skulle bli fallet med Kindblomsdialogen.

Kanske var han ensam om att tycka detta. I varje fall är det ingen moderat som håller med honom. Å andra sidan anser de ju inte att sådana här frågor är politiska…

lutzLutz Rininsland (V) ställde också en fråga till Gunnar Lidell (M).

Först ett ord om ”frågeinstitutet”. Frågor har en demokratisk funktion. Syftet är att fullmäktige, och framför allt minoriteten i fullmäktige, ska kunna kontrollera de styrande. Frågan fungerar så att en fullmäktigeledamot ställer den skriftligt. Den som frågan är ställd till svarar på frågan från talarstolen. Sedan har frågeställaren två möjligheter att från talarstolen ställa följdfrågor eller kommentera svaret. Den som har fått frågan har ytterligare en (1) möjlighet till att gå upp i talarstolen. Inga andra får delta i diskussionen.

Rininsland undrade varför inte Demokratiberedningens förslag för ”Riktlinjer för medborgardialog” hade gått vidare och blivit föremål för behandling, och frågade Lidell:

”Kan kommunstyrelsens ordförande göra något?”

Gunnar Lidell (M) visar enligt min mening att han inte direkt hissar flaggan i topp för Vänsterpartiet och demokratin när han går upp i talarstolen och bara svarar:

”ja”.

antecknRininsland upprepar då frågan och begär en förklaring. Då svarar Lidell enligt sina förberedda anteckningar.

På detta sätt har ett (1) tillfälle till kommentarer och diskussion tagits ifrån frågeställaren. Rininsland får alltså bara ett (1) tillfälle till att kommentera svaret och sakfrågan.

Det är svagt tycker jag. Varför vill inte Lidell ta en diskussion? Varför denna nedlåtande attityd gentemot demokratin?

Jag tycker att mini-alliansen allt som oftast visar att de inte har någon större respekt för demokratin.

För övrigt närmar det sig 100.000 ”views” på min blogg. Kul tycker jag. Mindre kul tycker nog Gunnar. Gunnar som inte vill bli omnämnd på min blogg. Bäckman alltså. Från KD.

Kategorier:Demokrati, KF 2012

KF 26 sept: En resumé

29 september, 2012 Lämna en kommentar

sammantradeI onsdags sammanträdde alltså kommunfullmäktige för första gången efter sommaren. Det var inte många punkter på dagordningen. Ändå höll vi på till kl 20.30.

Vi var väl många ledamöter som förväntade oss att Kurt Karlsson skulle inse att hans motion ”Ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom Vänersborgs kommun” var ute i ogjort väder. Sala kommun hade ju tagit ett beslut om att förbjuda tiggeri liknande det som Karlsson föreslog i sin motion. Sedan upphävde Länsstyrelsen i Västmanlands län kommunens beslut. Tiggeri är inte förbjudet i svensk lag. Om nu gatumusik är tiggeri. Kommunens egna jurister hade skrivit i tjänsteyttrandet att:

“Den rättsliga bedömningen är att en generell tillståndsplikt i ordningsföreskrifterna likt den i motionen föreslagna inte är förenlig med ordningslagen.”

tiggare2Men det gjorde inte Kurt Karlsson. Karlsson insåg inte att slaget var förlorat. Han föreslog att motionen av någon anledning skulle återremitteras. Det blev debatt. Flera äntrade talarstolen. Däribland jag. Jag reagerade bland annat mot språkbruket i motionen. Det andades något (som jag skrev i min blogg) som får de flesta att tänka på gamla flydda tider, tider som de allra flesta hoppas aldrig ska återkomma igen. En tid när egenskaper tillskrevs folkgrupper och inte individer.

När en motion med denna ton dyker upp i Vänersborgs kommunfullmäktige tycker jag att de andra partierna bör ta avstånd på ett bestämt sätt. Socialdemokraterna nöjde sig med att begära avslag på Karlssons förslag till återremiss.

No more.sossar_sur

Det var ändå mer än vad socialdemokraterna gjorde i nästa fråga, frågan om “Ändring av detaljplan avseende Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2″. Det blev en lång och stundtals engagerad diskussion. Socialdemokraterna sa inte ett ord.

Jag tycker att det är lite anmärkningsvärt. I två principiellt viktiga frågor, så sitter sossarna bara och lyssnar. Men socialdemokraterna har varit oerhört tysta den här mandatperioden. Antagligen ett utslag av den nya taktiken: Säger vi inget, så kan vi i varje fall inte säga fel. Eller göra bort oss. Typ.

Undrar om det får vänersborgarna att rösta på socialdemokraterna nästa val?

shakespeare2”Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2” är alltså skogsdungen vid Kindblomsvägen. Det här området har jag skrivit om vid ett flertal tillfällen, senast i helgen. (Se här, om du vill veta mer om sakfrågorna i ärendet.)

TTELA hade ett ganska bra referat i torsdagens nummer. Men hur journalisten kunde undgå att nämna att Lutz Rininsland (V) var uppe i talarstolen är för mig en gåta. Rininsland, som kan hela ärendet utan och innan, förde oppositionens talan, dvs V, MP, C och VFP. Och det på en briljant sätt. (Har ni inte tagit del av Rininslands talekonst i radion, sammanträdena direktsänds, så har ni missat något.)

Vid slutomröstningen så vann betongpartiernas avslagsyrkande till oppositionens motion att göra skogsområdet till Allmänplatsmark-natur.betongblandare Röstsiffrorna blev 32 röster från betongpartierna mot 19 för oppositionen.

Hela betongstyret visade prov på ett riktigt ”betongagerande” i hanteringen av motionen. Det smakade så mycket betong, att det var unikt. (Smaken sitter i fortfarande…) För kanske första gången, om inte någonsin så i varje fall under de senaste åren, så hade betongpartierna inte ens en motivering till avslagsyrkandet!

När Rininsland påpekade detta så svarade Gunnar Lidell (M), något skamset tyckte jag:

”Instämmer i att det inte är helt vanligt att bara yrka avslag. Vi tyckte bara att texten var onödig.”

Otroligt tungt argument. Betongtungt!

Var är respekten för andra partier? Var är respekten för de boende i området? Var är respekten för demokratin?

Kurt Karlsson (SD) sa något intressant. Han sa att vid diskussionen i Demokratiberedningen, där Karlsson sitter, hade någon sagt typ att de berörda i Blåsut inte kände till argumenten. Andemeningen, sa Kurt Karlsson, var att de boende inte hade förstått sitt eget bästa. Det här dementerades dock kraftfullt av Demokratiberedningens ordförande Peter Göthblad (FP). Peter Göthblad har väl dock haft en del problem med sin demokratisyn under mandatperioden. Vilket inte hindrar att han kan ha rätt om detta, vad vet jag.

kindblomBlåsutbon Lars G Blomgren (FP), min gamle fotbollstränare, pratade länge och väl om området. Blomgren berättade om hur han i stort sett växt upp i skogsområdet. Vi var nog många som trodde att han skulle bli en avfälling från betonglinjen. Men nej då:

”Det är tokigt med en park därinne.”

Jag har försökt, men jag får inte ihop Blomgrens tankar…

James Bucci (V) hade ett engagerat inlägg. Betongpartierna vill nämligen påstå att oppositionens motion på något sätt har blockerat ärendet. Bucci, som sitter i Fastighetsutskottet, pulveriserade dessa argument. Bucci dementerade bestämt att det finns någon koppling mellan en utebliven medborgardialog och motionen.

Är det slut med skogsområdet nu då? Nej, konstigt nog inte. Nu ska en medborgardialog med de boende i området genomföras! Det lovade flera betongpartier. Dock inte socialdemokraterna, de sa ju inget…

Det skulle väl förvåna om de boende skulle ändra sig och helt plötsligt bli positiva till byggnation i skogsområdet vid medborgardialogen. Undrar hur betongpartierna kommer att hantera medborgarna när det visar sig att medborgarna tycker något annat än de själva? För det är klart, att blåsutborna inte ändrar sig.

Eller håller betongpartierna, åtminstone moderaterna, på att ändra sig…? (Det finns vissa tecken som ändå tyder på det.)

justiceSammanträdet slutade med några frågor. Lutz Rininsland (V) frågade bland annat Byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad (FP) om hans agerande, när han och Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande Bengt Holmqvist (M) fattade beslut i telefon. Enligt kommunens arbetsordning var det en nämndsfråga… (Mini-alliansen har uppenbarligen problem vad som är nämndsfrågor eller inte…)

Peter Göthblad (FP), som också är Demokratiberedningens ordförande(!), försvarade sitt agerande. Han var tvungen att ta beslutet på delegation,  sa Göthblad, trots det som står i kommunens arbetsordning, eftersom:

”entreprenören behövde ha besked snarast.”

Det kanske inte var någon slump att entreprenören i fråga hette Bert Karlsson…?

Inför KF 26 sept (2): Kindblomsvägens vara eller inte vara

24 september, 2012 1 kommentar

shakespeare2

”Att vara eller icke vara, det är frågan:
Månn’ ädlare att lida och fördraga
Ett bittert ödes styng och pilar eller
Att ta till vapen mot ett hav av kval.”

Att vara eller inte vara… På onsdag avgörs skogsdungens öde vid Kindblomsvägen…

Eller? Det är inte helt lätt att förstå det politiska spelet. På onsdag ska en motion, ”Ändring av detaljplan avseende Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2”, upp till behandling i kommunfullmäktige. (”Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2” är skogsdungen vid Kindblomsvägen.) Motionen är partiövergripande – Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet står bakom den.

A. Historik

shakespeare2”Vårt hela långa levernes elände;
Ty vem fördroge tidens spe och gissel,
Förtryckets vrånghet, övermodets hån.”

Det här har hänt kring skogsområdet vid Kindblomsvägen:

 • 1933 beslutas den nu gällande detaljplanen för området.
 • 2009: Byggnadsnämnden behandlar ett förslag om en ändring i detaljplanen för att möjliggöra byggnation av hus i det aktuella området. Förslaget hänger senare upp sig på oklara frågor kring trafiklösningen och på motståndet mot förslaget överhuvudtaget. Det blev inget av förslaget.
 • 16 juni 2011: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå fullmäktige att godkänna ett markanvisningsavtal, där kommunen säljer ett område på cirka 4.125 kvadratmeter till Modulbyggen Normstahl AB för 1.500.000 kronor.
 • 7 sept 2011: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtalet och försäljningen.
  Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig.
 • 28 sept 2011: Kommunfullmäktige återremitterar(!) frågan om Kindblomsvägen:
  ”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden. Motivering till återremissen är att de handlingar i ärendet som kommit in till kommunen under tiden från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-29 till och med kommunfullmäktiges möte idag 2011-09-28 och som innehåller nya uppgifter som inte kunnat beredas, ska ges möjlighet till detta samt att en medborgardialog genomförs med de berörda i området, innan beslut fattas.”
 • 26 jan 2012: Fastighetsutskottet beslutar att
  ”medborgardialog planeras att hållas under februari år 2012 i Sessionssalen, att politikerna i fastighetsutskottet ej deltar på mötet… att inbjudan till mötet skickas ut till rågrannar vid exploateringsområdet…”
 • 28 mars 2012: Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet lägger tillsammans en motion, om att göra den delen av skogsområdet, som idag redovisas som kvartersmark, till Allmänplatsmark-natur.
 • 10 april 2012: En tjänsteman på Fastighetsenheten ansöker hos Länsstyrelsen om “dispens för exploatering”.
 • 11 juni 2012: Barn- och Ungdomsnämnden behandlar motionen. Beslutet lyder:
  Barn- och Ungdomsnämndens ansvarsområde påverkas inte negativt av föreslagen förändring, varför nämnden inte har något att erinra mot motionens intentioner.
  Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet yrkar istället på bifall till motionen.
 • 18 juni 2012: Samhällsbyggnadsnämnden behandlar motionen. Nämnden ställer sig bakom förvaltningens skrivelse som säger nej till motionen och ja till byggplaner. Nämnden anser att det är fullmäktiges sak att besluta om avslag varför man stannar vid att ställa sig bakom förvaltningens yttrande.
 • 19 juni 2012: Byggnadsnämnden behandlar motionen. Beslutet lyder
  “Byggnadsnämnden anser att den gällande detaljplanen inte ändras från kvartersmark till allmän platsmark – natur.
  Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.”
  Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig.
 • 20 juni 2012: Länsstyrelsen beviljar kommunen dispens för byggnation av bostadshus.

En liten upplysning. Det är inget skrivfel. Den ännu gällande detaljplanen antogs 1933. Den ritades och beslutades alltså innan ens den första SAAB-bilen rullade på våra vägar. Och då påstår ändå de styrande att planens trafiklösningar fortfarande gäller. Liksom allt med fastigheterna, trots att det har varit en viss utveckling av hus och bostäder under dessa 80 år…

B. Motionen och återremissen

shakespeare2”Ack, huru uselt, ack, huru platt eländigt
Är hela denna världens väsende!”

Ärendet Kindblomsvägen, dvs att kommunen skulle sälja ett skogsområde till ett företag som i sin tur skulle bygga hus på området, var alltså uppe i kommunfullmäktige den 28 sept 2011. Under fullmäktiges behandling av ärendet äntrade Lidell (M) talarstolen och föreslog återremiss. Det betyder att ärendet skulle skickas tillbaka för ytterligare utredning. Det blev fullmäktiges beslut.

Sedan gick tiden och inget hände, i varje fall inte utanför de kommunala korridorerna. doorBakom dörrarna visade det sig att planeringen för bostäder på skogsområdet fortsatte.

Efter 6 månader lade mini-oppositionen (V+MP+C+VFP) en motion. Mini-oppositionen ville sätta igång processen. Partierna som stod bakom motionen såg naturligtvis motionen som en del i ärendet Kindblomsvägen. Det gjorde inte de andra partierna.

Med juridiska teknikaliteter och formaliteter har de styrande betongpartierna, den så kallade betong-alliansen (M+FP+KD+S), skiljt på ärendena. På onsdag behandlas motionen. Bara. ”Själva ärendet”, dvs återremissen, behandlas någon annan gång. Oklart när.

Marie-Louise Bäckman, kristdemokraternas representant i kommunstyrelsen kan därför skriva:

”Det som har komplicerat ärendet är att det skrevs en populistisk motion där man inte nämnde ordet medborgardialog. Nu blev det så att motionen behandlas först och jag kan inte yrka bifall till motionen eftersom jag fortfarande väntar på svar på återremissen med därtill hörande medborgardialog. Jag kan tycka att det är olyckligt med en motion i ärendet som bromsar upp hela processen, när det redan fanns en återremiss i ärendet.”

”Populism” betyder att man lyssnar till folket. Är det någon som undrar varför KD gick bakåt i det senaste valet, och fortsätter backa i opinionsundersökningarna?

Inte ens tjänstemännen behandlar motionen separat från exploateringsplanerna. Flera tjänsteutlåtanden blandar och ger mellan ärendena ”exploatering” och ”motion om detaljplansändring”.

Betong-alliansen tittar djupt i lagboken och studerar de undangömda paragraferna för att kunna spela sitt spel, ett spel som går ut på att genomföra sina förslag utanför invånarnas insyn och kontroll. Är det någon som undrar varför politikerföraktet i Vänersborg är stort?

dunderMin partivän Lutz Rininsland, som engagerat sig djupt i frågan, dundrar i sin senaste reservation i kommunstyrelsen:

”Det som väger lätt i det här sammanhanget är att en enskild ledamot i kommunstyrelsen vill passa på att lära mig grundläggande demokratiska regler: ‘Nu gäller det en motion, det andra är ett ärende. Nu avgör vi det ena, sedan avgör vi det andra.’ Efter trettio år i kommunalpolitiken tar jag till storsläggan mot dylika barnsliga tillrättavisanden – det handlar om EN OCH SAMMA SAK, det handlar om hur kommunen vill köra över en grupp människor som har bett om att man visar respekt för deras önskemål.”

Nu ska alltså motionen avgöras i kommunfullmäktige. De boende i området, 57 hushåll, har i ett sista(?) desperat försök att rädda skogsområdet från exploatering skickat en skrivelse till fullmäktiges ledamöter.

C. Betongpolitikerna vill bygga bostadsrätter

shakespeare2

”Om själv man kunde giva sig kvittens
Med en tum stål? – Vem gick och släpade
I svett och möda under levnadsoket,
Om fasan ej för något efter döden.”

Vad handlar det om? Det handlar om att betongpolitikerna, dvs M, FP, KD och S (sossarna har hittat tillbaka till betongen efter att ha flirtat med oppositionen i skol- och budgetfrågorna – men då kände väl S opinionens vindar… På Blåsut är det fråga om ganska få väljare.), vill bygga bostäder just på den här platsen, Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2, dvs det lilla skogsområdet vid Kindblomsvägen.

kindblomPlatsen  vi talar om är alltså ett skogsområde på Blåsut. Det är ett grönområde på ungefär 11.625 kvm. Det tänkta exploateringsområdet är på 4.125 kvm och det intilliggande parkområdet, som ska bli kvar, på 7.500 kvm. Man kan jämföra med Arena Vänersborg. Arenans längd är 146 m och bredden är 100 m, dvs 14.600 kvm. Grönområdet vid Kindblomsvägen är alltså hela 3.000 kvm mindre än Arena Vänersborg. Runtom arenan finns parkeringsplatser, runtom grönområdet finns ett femtiotal småhus – ett 30-tal har en mindre trädgård, som direkt övergår till kommunal mark, dvs det lilla grönområdet.

Det handlar alltså om åtta nya planerade hus. Egentligen en ganska liten grej. Jag menar, ett sådan efterfrågan på bostäder i Vänersborg att man måste bygga just där är det inte. Visst, Vänersborg har ökat lite i befolkning för första gången på nästan 10 år, 54 personer. Det finns faktiskt färdiga detaljplaner för 615 bostäder i flerbostadshus och för 85 småhus – och detta bara i centralorten Vänersborg. Det finns också färdiga detaljplaner för Brålanda, Frändefors, Väne-Ryr och Vargön. Sedan finns också en redovisning över vilka områden som finns för vidare exploatering i Vänersborg.

Så, varför måste det byggas bostadsrätter just i skogsområdet vid Kindblomsvägen? (Om åtminstone socialdemokraterna hade pratat om hyresrätter…?) Varför kan inte planen slängas där den hör hemma – i papperskorgen. Varför kan inte området få vara just ett skogsområde – för de boende i Blåsut och för eleverna på Blåsutskolan? Så har det ju varit sedan mitten av 30-talet – i nästan 80 år.

Företaget som är intresserat av att bygga vid Kindblomsvägen heter Modulbyggen Normstahl AB, ett mer eller mindre okänt företag från Småland. Frågan är hur detta företag kunde veta att det fanns ett område i Vänersborg, som hade en detaljplan från 1933 där några hus var inritade som aldrig byggts? (Sådana här funderingar kan få vem som helst att bli konspiratorisk.) Förresten säger de boende att flera av dessa hus har byggts, fast inte på den plats där detaljplanen säger att de skulle byggas. Kommunen har tänkt sig att sälja marken för 1,5 miljoner kr. Rena pengar. Över bordet.

cementhusOtroligt billigt…. Den här affären kommer i slutändan säkerligen inte att gå ihop för kommunen. Kostnaderna för kommunen kommer att överstiga intäkterna. Dessutom stannar väl varken skatt eller arbetstillfällen i Vänersborg.

Det fattas väl bara att Modulbyggen Normstahl AB bygger cementhus… Som ett tack typ. Och eftersom det är Gunnar Lidell (M) som leder betongpartierna, så kanske det till och med blir i blå betong….

D. Salamandrar

shakespeare2”En nåd att stilla bedja om. — Att dö,
Att sova, sova! Kanske också drömma?
Se, däri ligger knuten! — Ty i döden —
Vad drömmar i den sömnen månde komma.”

Det bor salamandrar i skogsområdet vid Kindblomsvägen. Riktiga stora salamandrar. De finns inte överallt. Därför är de rödlistade. Ibland har rödlistade arter större rättigheter än människor. Fast inte i Vänersborg. Där är vi mer jämlika. I Vänersborg har både salamander2salamandrar och människor samma och lika rättigheter. I Vänersborg har varken salamandrar eller människor några rättigheter…

Kommunen har tagit hjälp av en konsult för att både inventera och utreda salamandrarna. Fast bara den stora salamandern. Den mindre vattensalamandern, kopparödlan, skogsödlan, ja till och med den vanliga grodan och paddan som är fridlysta och skyddas enligt lag, väntar kommunen med till en annan gång. Eller? Kanske struntar kommunen i dem, precis som de gör med de boende.

damm2Länsstyrelsen har varit inblandad i frågan om vattensalamandrarna. Fast inte Länsstyrelsen i Vänersborg, utan av någon anledning Länsstyrelsen i Mariestad. Länsstyrelsen ansåg att kommunens åtgärder för salamandrarnas boende är tillräckliga. Kommunen har nämligen tänkt sig att iordningsställa en ny liten damm till salamandrarna, när de fyller igen den som finns nu.

De boende har överklagade till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avvisade överklagandena. Domstolen tog dock inte ställning i sakfrågan. Domstolen sa “bara” att de som överklagade inte hade rätt att överklaga! De boende var inte sakägare. De enda som har rätt att överklaga är de berörda, dvs vattensalamandrarna själva!

E. Den demokratiska aspekten

shakespeare2”Förtryckets vrånghet, övermodets hån,
Föraktad kärleks kval, senfärdig lag
Närgången ämbetshögfärd och de sparkar,
Odågan ger den tåliga förtjänsten.”

 

Affären Kindblomsvägen har en annan dimension också – en demokratisk. (Det har ni läsare nog förstått vid det här laget.)

Varken politiker eller förvaltning har haft något intresse av en verklig dialog med de boende – eftersom det mellan skål och vägg har bestämts att området vid Kindblomsvägen ska bebyggas. De boende skriver:

”… alla frågor eller argument, som lagts fram av grannskapet, bemöts av tystnad eller negligens (likgiltighet; min anm) … Bemöts man dessutom av en argumentation som inte kan underbyggas av vare sig fakta eller logik utan enbart av svepande fraser så som ‘de vill bara inte att det byggs hos sig’ – då menar vi att demokratins verktyg har sats ur spel.”medborgare

Det allvarligaste är att det i kommunfullmäktiges återremissbeslut från den 28 september 2011 stod:

”… en medborgardialog genomförs med de berörda i området, innan beslut fattas.”

Det har inte hållits någon medborgardialog! Det är tydligen till och med så att någon på samhällsbyggnadsförvaltningen har sagt att eftersom man har lagt ner över 100 timmar på ärendet, så är det att betrakta som dialog. Om det är sant är det inte bara provocerande – det är antagligen också tjänstefel.

Att inte verkställa kommunfullmäktiges beslut om medborgardialog tycks inte bara som ett hån mot invånarna i Blåsut, och därigenom mot alla invånare i Vänersborg, utan också ett skäl till att överklaga ett eventuellt framtida beslut.

Det är konstigt att betongpartierna ser medborgardialog, som ett krav eller en nödvändighet och inte som en möjlighet…

F. Grönplan

shakespeare2”Tvi dig, o värld! Orensad trädgård lik,
Som går i frö, du frodig är af ogräs,
Som växt dig öfver. – Att det gått därhän!”

Det finns något som kallas ”Grönplan Vänersborg 2008”. Den antogs av kommunfullmäktige den 15 april 2009. Samtliga ledamöter godkände ett gediget arbete, där flera förvaltningar under en längre tid hade samarbetat. Det vill säga Grönplanen.

”Naturen ska vara varierande. När vi planerar utformning och skötsel av den tätortsnära naturen är det viktigt att samråda så att alla får möjlighet att påverka planeringen. Grönplanen är en del av kommunens översiktliga planering och ger kunskapsunderlag så att de gröna värdena kan uppmärksammas och tas tillvara.”

Vidare i Grönplanen:

”När nya bostadsområden byggs och befintliga förtätas bör stor vikt läggas vid att välja ut och spara den mest värdefulla naturen.”

Och:

”I Miljöbalken talas om vikten av att särskilt beakta behovet av grönområden i tätorten och att till förmån för friluftslivet skydda natur- och kulturvärden från påtaglig skada.”

Betongpartierna gjorde stor sak av Grönplanen när den antogs. Självgodheten visste inga gränser. När det blir skarpt läge, när det handlat om betonghus mot natur – då är valet lätt. lofgren

Varför kom jag att tänka på Anna-Lena Löfgren och hennes hit ”Lyckliga gatan”? Självklart, nu vet jag… ”Högt över marken svävar betongen”…

När Barn- och Ungdomsnämnden behandlade Kindblomsvägen, så slutade det med att nämnden beslutade att:

Barn- och Ungdomsnämndens ansvarsområde påverkas inte negativt av föreslagen förändring, varför nämnden inte har något att erinra mot motionens intentioner.”

Naturligtvis reserverade sig Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet mot det här absurda beslutet. ”påverkas inte negativt”…

I Grönplanen står det som ett mål att:

”Förbättra tillgången på närnatur för de skolor och förskolor som har långt till naturområden.”

Blåsuts skola fanns bland skolor som i Grönplanen står på listan:

”skolor med dålig tillgång till gröna miljöer”

Det aktuella grönområdet vid Kindblomsvägen är det enda grönområdet som finns i Blåsuts skolas närhet…. 

G. En liten anekdot om detaljplanen från 1933

shakespeare2”Det oupptäckta landet, varifrån
Man icke återvänder, skrämde viljan
Att hellre bära våra vanda plågor
Än fly till andra, dem vi icke känna?”

”Grannarna” kring skogsområdet berättar i sin skrivelse om hur några politiker har hakat upp sig på en friggebod, som sägs stå på kommunens mark. Vederbörande försökte därför flytta den hösten 2011. Men för att inte flytta den fel, så bad vederbörande kommunen att hjälpa till att markera tomtgränsen. Så att inte friggeboden kom fel en gång till. Svaret från kommunen var att det skulle gå bra – om vederbörande betalade de 20.000 kr…
Kommunen visste tydligen inte var gränsen gick…

Det kanske inte är så konstigt. Detaljplanen är ju från 1933 och mycket har hänt sedan dess…

H. Varför?

shakespeare2”Ack, huru uselt, ack, huru platt eländigt
Är hela denna världens väsende!
Tvi dig, o värld! Orensad trädgård lik,
Som går i frö, du frodig är af ogräs,
Som växt dig öfver. – Att det gått därhän!”

Det finns inte många grönområden faktiskt i Blåsut. Området vid Kindblomsvägen är ett av de få. Området är också det enda som ligger nära Blåsuts skola. Områden att bygga bostäder på i Vänersborg däremot finns det oerhört gott om.

Så varför måste det byggas just vid Kindblomsvägen? Jag vet ärligt talat inte. Men det är eller har utvecklat sig till en känslig fråga. Varför annars allt det här ”hyssj-hyssjandet”? Varför annars de demokratiska övertrampen? Varför denna ovilja att samtala med de boende i området?

Har det av någon anledning gått för mycket prestige i ärendet?

En ledande folkpartist sa i ett samtal med mig att man inte kan lyssna på invånarna vid Kindblomsvägen. De hörs. Istället måste man lyssna på de som inte har möjlighet att höras. Det var inte min nämndskollega Kerstin Andersson (FP) som sa det. Men Andersson har sagt samma sak i andra sammanhang.

Det är tydligen en ny politisk linje från Folkpartiet i Vänersborg – lyssna bara på de som inte säger något.

Det kanske är ett snäpp bättre än att som Marie-Louise Bäckman (KD anser, att det är ”populistiskt” att lyssna på människor. Det är tydligen bättre än att inte lyssna alls.

Socialdemokraterna Marie Dahlin och Lennart Niklasson går på en annan linje. Invånarna i Blåsut är inga riktiga vänersborgare. I en insändare i TTELA skrev de:

”Vi vill inte förvägra vänersborgarna att bo lika bra som ni gör.”

Vad Gunnar Lidell och hans moderater anser, det vet vi. De tillhör betongblocket. Men jag tror inte att Lidell riktigt håller med sina betongkollegor i deras syn på invånarna i Blåsut. Finns det en möjlighet att Lidell svänger i frågan?

I. Avslutning.

shakespeare2”Och mista namnet h a n d l i n g . – Stilla, stilla!
Den sköna Ofelia! – Nymf, i dina böner
Slut alla mina synder in!”

Jag skulle vilja avsluta min blogg med de ord som Lutz Rininsland (V) avslutade en av sina reservationer i Kindblomsfrågan med nu senast (8 sept 2012):

”Det är kommunens uppgift att hantera medborgarnas önskemål och förväntningar. Kommunal verksamhet sker på uppdrag av kommunens medborgare. Det är självklart att denna principiella inställning i praktiken leder fram till en rad intressekonflikter. Då gäller det att korrekt, ödmjukt och ansvarsfullt låta de berörda komma till tals, att pröva och bedöma olika infallsvinklar och därefter föra frågan till ett avgörande.”

====

PS. Skrivelsen från de boende innehåller påpekanden av en rad sakfel i tjänstemannautlåtandet. Jag publicerar här hela skrivelsen i denna fråga:

Saker vi ser som felaktigheter i tjänsteutlåtandet

clip_image002

 • I motionen står uttryckligen: ”kan tänka sig medverka vid inlösen…”

clip_image004

 • Detta är ett ogrundat påstående som kan tolkas som ett hot. Vi har bett om den analys som ligger till grund för varför mer mark behöver tas i anspråk men aldrig fått någon respons.
 • Området har inte underhållits av kommunen under 80 år så den plötsliga omtanken om tillgänglighet är välkommen. Även motionen innehåller en punkt om just tillgång till området för allmänheten så där är ju förvaltningen i samklang med motionen.

clip_image006

 • Vi har tidigare påtalat för förvaltningen både i telefon & mailkontakt att vi kan medverka till att täcka denna kostnad. Tilläggas bör att inte heller exploateringen ger någon nettointäkt till kommunen då kostnaderna för färdigställande av mark troligen överstiger intäkterna. Vore intressant att förstå vad som är prioriterat för kommunen ; Tjäna pengar på markaffären, Inte lägga några kostnader oavsett vad som sker med marken eller exploatering oavsett kostnad.

clip_image008

 • Ytterligare ett felaktigt påstående. Detta är visst möjligt och sker så redan idag. Innebär detta att vi kan börja fakturera kommunen när vi klipper gräskanterna mot vägen, alternativt kan vi förvänta oss att parkförvaltningen kommer 1 gång i veckan i framtiden?

clip_image010

 • Förvaltningen blandar in exploateringsplanerna i utlåtandet av motionen!
 • Felaktigt påstående och felaktig slutsats. Arealen parkmark har minskat i Blåsut senaste 10 åren.
  Motionen är ett sätt att återställa balansen.
 • Det finns inga investeringar gjorda för just detta specifika område. Närmaste busshållplats ligger nästan 500 meter bort! Vilka 55+ människor i ett villaområde bär sina matkassar så långt? Är prioriteten högre användning av kollektivtrafik samt att man räknar med färre bilar finns betydligt lämpligare områden. Vilka mål i planindikator har använts för att bedöma lämpligheten?

clip_image012

clip_image014

clip_image016

 • Återigen blandas exploateringsplanerna ihop med motionen!
 • Exploateringsplanerna påverkar den biologiska mångfalden i området synnerligen negativt
 • Exploateringsplanerna, som yttrandena ständigt återkommer till, går stick i stäv med kommunens egen Grönplan
 • Ofullständig fakta. Vi har överklagat till högre instanser. Det finns flera sakfrågor i Länsstyrelsens bedömning vi anser felaktiga och otillräckliga.
 • Ingen infrastruktur finns förberedd. Allt måste förberedas, väg, dränering, belysning, VA, samt byggande och underhåll av damm.
 • Vi har föreslagit andra mer lämpade områden att bebygga – kv. Trumpetsvampen vid Blåsut kyrka (parkmark som inlöstes enbart för syfte att bebygga med den typ av byggnation som föreslås), området runt Blå Kiosken som står och förfaller etc.

Inför KF 26 sept (1): Gatumusik och tiggeri

23 september, 2012 1 kommentar

På onsdag är det sammanträde med kommunfullmäktige, höstens första. Augustimötet inställdes för att spara pengar. Konstigt nog finns det trots detta knappt några ärenden för fullmäktige att behandla i veckan. De ärenden som ska behandlas är dock viktiga, även ur ett principiellt perspektiv.

sverigedemokraternaSverigedemokraternas motion om ”Ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom Vänersborgs kommun” är ett av ärendena som ska behandlas.

Kurt Karlsson (SD) skrev motionen i maj förra året och fullmäktige remitterade den till Samhällsbyggnadsnämnden i juni. Samhällsbyggnadsnämnden tog inte upp motionen förrän i december, då nämnden till mångas häpnad (i varje fall min) gick Sverigedemokraterna till mötes och föreslog att det skulle krävas tillstånd för att samla in pengar ”i samband med framförande av gatumusik”. Den kommunala ordningsstadgan skulle ändras.

Det märkliga är att alla tre socialdemokrater i nämnden och Bo Carlsson (C) stödde mini-alliansens ledamöter. Endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade mot.

Sedan vandrade förslaget från Samhällsbyggnadsnämnden vidare till kommunstyrelsen. Under tiden hade samtliga partier svängt. Av någon anledning. Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att avslå Samhällsbyggnadsnämndens och motionens förslag. Socialdemokrater och borgare tog sitt förnuft till fånga.

Jo förresten, däremellan skrev jag en blogg… (”Tiggeri och gatumusik”, 15 dec), om det nu hade någon betydelse.

gatumusikanterGatumusik ja. Tänk er några av musikskolans ungdomar som står på Edsgatan vid Gågatekrysset och framför ”Köttbullar med lingon”. De är nybörjare, så de spelar hellre än bra. Men ungdomarna vill gärna tjäna en extra slant till skolresan och därför har de också öppnat ett fiolfodral för att förbipasserande ska kunna kasta till dem en slant.

Det gillar inte Kurt Karlsson (SD). Han skriver i motionen:

 • ”enformig och i ständigt återkommande enkla harmonier.”
 • ”De som i timtal tvingas höra och se denna företeelse … upplever detta som störande och stressande.”
 • ”Tiggeriet förstärks oftast av en vädjande blick, ett hej, eller att personen placerar sig i en förnedrande kroppsställning.”

Sverigedemokraternas Kurt Karlsson vill därför:

”förhindra tiggeri inom kommunens gränser.”

Gatumusik är enligt Kurt Karlsson och Sverigedemokraterna tiggeri.

Nu kanske någon protesterar och tänker – men det är väl inte de här ungdomarna som Sverigedemokraterna och Kurt Karlsson tänker på? Inte? Vilka tänker Kurt Karlsson då på? Jag vet inte, men han kan inte göra skillnad på folk och folk – lagar och ordningsföreskrifter gäller lika för alla. Även musikskoleelever.

Men det är klart. Kurt Karlsson är sverigedemokrat. Det vet jag också. Kurt Karlsson tänker naturligtvis inte på dessa ungdomar. Karlsson tänker på det han själv i motionen beskriver som:

gitarrbov“en organiserad form och möjligen anknytning till övrig internationell kriminell verksamhet.”

Kurt Karlsson tänker på internationella ligor. Om Kurt nu inte tror att musikskolans ungdomar ingår i internationella ligor…

Låt oss slå fast två saker:

 • Kriminell verksamhet hanteras av polisen. Har man som allmänhet tips och kunskap om sådan verksamhet ska man omedelbart vända sig till polismyndigheterna.
 • Tiggeri är inte förbjudet i svensk lag. Om nu gatumusik är tiggeri.

lagbok2Inför behandlingen i kommunstyrelsen avgav kommunens jurister ett yttrande. Yttrandet är mycket välarbetat och tydligt. Juristerna hänvisar till olika lagar, förordningar och ”auktoriteter”. De skriver bland annat:

 • ”Lokala ordningsföreskrifter får enbart utfärdas i den mån de behövs för att upprätthålla ordningen och säkerheten på allmän plats. Föreskrifterna får inte innebära ett för långtgående tvång på allmänheten eller medföra för långtgående inskränkningar i den enskildes frihet.”
 • ”… får kommuner inte meddela sådana föreskrifter som innebär en inskränkning i den enskildes frihet att framföra musikaliska verk.”
 • ”Länsstyrelsen har den 26 april 2011 beslutat att upphäva det beslut som kommunfullmäktige i Sala tagit att i föreskrifterna förbjuda tiggeri.”

Juristerna sammanfattar:

”Den rättsliga bedömningen är att en generell tillståndsplikt i ordningsföreskrifterna likt den i motionen föreslagna inte är förenlig med ordningslagen.”

Om någon vänersborgare, t ex en affärsinnehavare, tycker att gatumusiken är alltför störande, så finns det faktiskt lagar och förordningar om detta också. Jag citerar från juristernas yttrande:

”… har kommunen rätt att ‘meddela föreskrifter om begränsningar av eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för att förhindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer.'”

ordfklubbaDet råder ingen tvekan om hur kommunfullmäktige kommer att besluta angående Sverigedemokraternas förslag att ändra kommunens ordningsstadga. Det tråkiga är väl att Kurt Karlssons och Sverigedemokraternas motion andas något som får de flesta att tänka på gamla flydda tider, tider som de allra flesta hoppas aldrig ska återkomma igen. En tid när egenskaper tillskrevs folkgrupper och inte individer.

Kanske har Kurt Karlsson ändrat sig sedan han skrev motionen. Kanske går han upp i talarstolen och säger att vi ska glömma alltihop.

Inför KF 20 juni (2): Budget, fastigheter och Ursand

handlingarLäser vidare i mina handlingar inför morgondagens kommunfullmäktigesammanträde. Det är inte bara skolfrågan och budgeten som ska tas upp, även om dessa frågor kan vara avgörande för det fortsatta borgerliga styret i Vänersborg.

Några ytterligare ord om budgeten dock. En komplettering till den förra bloggen (här) liksom. Oppositionen föreslår som bekant att öka anslaget till Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) med 16 milj kr. I sitt ursprungliga förslag ville mini-alliansen, M, FP och KD, istället skära ner pengarna till BUN med 1%, dvs drygt 6 miljoner kr (jämfört med i år). Nu när skatteprognosen har blivit bättre, så vill mini-alliansen ”bara” skära ner anslaget till BUN med drygt 3 milj kr.

Mer är barnen och ungdomarna inte värda i mini-alliansens Vänersborg. (Jämför med att anslaget till arenan skulle öka med ytterligare 4 milj kr.)

Kommunfullmäktige ska också ta ett beslut om samlad fastighetsförvaltning. Förslaget lyder:

”Kommunens fritidsfastigheter avseende ägande, utveckling och förvaltning samlas under samhällsbyggnadsnämnden från 2013-01-01.”

Fördelarna med denna förändring är uppenbara. Enligt en utredning som har gjorts är vinsterna bland annat följande:

 • ”Kostnaderna för drift och investeringar tydliggörs.
 • Stärkt och samlad kompetens vad gäller fastighetsjuridik, projektering, byggande och fastighetsförvaltning mm.
 • Stordriftsfördelar.
 • Samlad inköpskompetens
 • Stärkt beställarorganisation.
 • Tydligare ansvarsfördelning.”

Det blir ingen strid i denna fråga, jag tror att alla partier är överens. Det här innebär att t ex Arena Vänersborg och Ursand lyfts bort från BUN.
…så är det några politiker som riskerar att inte få ansvarsfrihet i framtiden, så är det ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden… (Hihi.)

byggnadsexpertNär experterna på fastigheter har tittat på BUN:s fastigheter, så har det upptäckts

”ett stort uppdämt underhållsbehov.”

Det var väl i och för sig ingen överraskning. Men det är väl ytterligare ett skäl till att det kan bli bra att fastigheterna kommer i händerna på experter.

I fortsättning ska BUN bara ha hand om verksamheten (som efter årsskiftet alltså bedrivs i de av Samhällsbyggnadsförvaltningen hyrda lokalerna), marknadsföringen och bokningarna (arenan, sporthallar etc).

Här kan jag skönja vissa problem… Jag inbillar mig nämligen att Samhällsbyggnadsförvaltningen, och –nämnden, vill ha betalt för de verkliga kostnaderna vid uthyrning. Det är svårt att tro att Samhällsbyggnadsförvaltningen vill subventionera t ex IFK Vänersborg på det sätt som BUN alltid har gjort. I Mål- och Resursplan 2013-2015 skriver tjänstemännen på Barn och Ungdom också:

”konsekvenser för arena och fritid är i nuläget oklara.”

Det lär väl också bli ”problem” när skolorna vill hyra lokaler, is etc, om de verkliga kostnaderna ska betalas.

Vi får se hur ”lösningarna” kommer att se ut. När det klarnar.

Det var en artikel om Ursand i dagens TTELA (här). TTELA berättar att det kostar BUN 800.000 kr att åtgärda alla brister på Ursands camping i Vänersborg.

TTELA citerar kommunens fastighetschef Gunnar Björklund, som säger:

”Kommunen äger Ursand och har arrenderat ut campingen till Bert Karlsson. I arrendeavtalet står det att allt ska fungera som det ska men när det inte gör det så behöver vi åtgärda det.”

Jag ser inte var detta står i avtalet, men jag kan naturligtvis ha missat det. Däremot ser jag att det i arrendeavtalet står:

”Området upplåtes i befintligt skick.”

Det står faktiskt också i den Mål- och Resursplan 2013-2015 som ska behandlas på fullmäktige i morgon:

”Eventuella investeringar vid Ursands Camping finansieras via utökat arrende.”

Kanske har BUN:s representanter kommit överens med Bert om något annat när avtalet skrevs? Även om det inte finns några papper på det, i varje fall inte som jag kan hitta…

Hm…

strandNu ska inte arrendeavtalet tas upp på morgondagens fullmäktige. Däremot ställer min partivän Lutz Rininsland två frågor om Ursand. Den ena frågan ställs till Byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad (FP). Den handlar om hur Byggnadsnämnden hanterade frågan om Berts ansökan om strandskyddsdispens. (Du kan läsa hela frågan här.) Det tycks inte ha gått riktigt rätt till…

Den andra frågan ställer Lutz till ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden Bengt Holmqvist (M). Den handlar om vad ordförande stödjer sig på när han till synes handlar på ursand_inbjudeget bevåg i strandskyddsfrågan och sätter sig över sin egen nämnd. (Du kan läsa hela frågan här.) Det tycks inte heller här ha gått riktigt rätt till…

För övrigt är det invigning av ”det nya Ursand” på onsdag nästa vecka. I egenskap av ledamot av BUN så är jag inbjuden…

Wow.

Kategorier:KF 2012, Skola, Ursand

Inför kommunfullmäktige 25 april

24 april, 2012 2 kommentarer

Imorgon onsdag är det kommunfullmäktige. Det är en hel del punkter som ska behandlas. Som vanligt.

revisorFörst på ärendelistan står revisionsberättelsen för år 2011. Revisorerna har granskat kommunens verksamhet och räkenskaper.

Jag noterar t ex en viss misstänksamhet från revisorernas sida när det gäller snöröjning. Revisorerna ”tipsar” om hur kommunen ska kontrollera snöröjarna bättre… Revisorerna tycker också att det är ett ”lovvärt arbete” av Barn- och Ungdomsnämnden att inleda ”en översyn av behov och kostnader för skol- och förskolelokaler för att frigöra medel till personal och undervisningsmaterial och därigenom höja kvalitén på verksamheten”. Luktar lite politiskt ställningstagande… Å andra sidan får jag väl vara nöjd med att revisorerna inte föreslår att nämnden inte får ansvarsfrihet. Det kan man annars inte vara säker på…

Revisorerna ger kommunstyrelsen en ordentlig känga:

”Vi är kritiska till förekomsten av underbudgetering samt informella och sk tysta medgivande till underskott. För detta bär kommunstyrelsen ett stort ansvar.”

Det här har faktiskt Vänsterpartiet påtalat vid flera tillfällen. Utan att någon har lyssnat. Trevligt att revisorerna tar upp det.

arsredovisning2011Punkt 2 handlar om årsredovisningen, för år 2011 alltså. Årsredovisning 2011 är en diger skrift. Och fin. Och påkostad. Den är ett resultat av ett gediget arbete. (Du kan ladda ner den här.)

Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) har en sida till sitt förfogande. Nä, det är ingen blogg! Lidell uttalar sig om och sammanfattar det gångna året – under rubriken ”Ett resultat av många goda krafter”.

Gunnar Lidell är glad. Lidell skriver:

”Kommunens ekonomiska resultat uppgår till 35 miljoner, 32 miljoner bättre än budget! Dessa siffror är resultatet av att våra ungefär 3 100 anställda ännu en gång har gjort ett förträffligt arbete.”

Kommunens överskott är också ett resultat av att våra förskolor och skolor inte får de ekonomiska resurser som behövs. Kanske ett tack till alla barn och ungdomar också hade varit på sin plats…

Med anledning av min förra blogg (”Om företagsklimatet i Vänersborg”) om Svenskt Näringslivs alldeles färska ranking om företagsklimatet i Sveriges kommuner, så noterar jag att Lidell också skriver:

”…får vi i Vänersborg alltjämt många förfrågningar från företag och familjer som vill etablera sig hos oss.”

Med tanke på att Vänersborg kom på plats 266 bland Sveriges kommuner i kategorin ”Kommunala tjänstemäns attityder” och på plats 260 när det gällde ”Kommunpolitikers attityder” så undrar jag vilka svar dessa företagare får från kommunen…

I årsredovisningen har varje nämnd några sidor. För Barn- och Ungdomsnämndens del är det inga nyheter. Formuleringarna brukar hänga med år från år. Sidorna har dessutom behandlats i nämnden.

arsredo2Jag kan dock inte låta bli att fundera över varför redovisningen av nämndens mål, som är uppdelade i kategorierna ”Service”, ”Lokala miljömål” och ”Utbildning”, jämställs. Hur kan målet ”minskad användning av kopieringspapper” vara lika viktigt som målet ”fler elever ska uppnå minst betyget godkänt i grundskolans samtliga ämnen”?

När det gäller det sistnämnda målet så konstateras det att

”Resultatet visade på en marginell ökning av andel elever som uppnått godkänt i alla ämnen (73,1 % jämfört med 72,6 % föregående år). Resultatet över en längre period är tämligen konstant.”

Här borde det rimligtvis ha funnits en diskussion om kommunen bryter mot Skollagens 3 Kap 8§ och 9§, som säger att:

kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. … framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.”

Barn- och Ungdomsnämndens begäran om ramökning till Arena Vänersborg ska också behandlas av onsdagens fullmäktige. Fullmäktige föreslås att avslå BUN:s begäran – och det kommer troligtvis också att bli beslutet.

Det är tänkt att kommunstyrelsen ska ta över kostnaderna för att driva de juridiska processerna kring arenan. Kommunen driver ju processer mot WSP och Länsförsäkringar, det sistnämnda företaget är för övrigt det enda företag som ”sponsrar” arenan!

Som en liten utvikning kan väl nämnas att om kommunen vinner processerna får kommunen tillbaka ungefär lika mycket, som advokaterna kostar. Förlorar kommunen däremot så blir det dyrt. Då får kommunen också betala både rättegångskostnader och motpartens kostnader…

För övrigt skriver kommunstyrelsen om arenan:

”Kommunstyrelsen är medveten om den aktuella situationen. Kommunstyrelsen arbetar gravamed flera frågor i sammanhanget. Ambitionen är att komma till lösningar innan budgetårets slut.”

Det betyder i klartext (tror jag) att kommunen ska försöka att gräva fram pengarna till arenan. Och att Barn- och Ungdomsnämnden ska slippa att bekosta den…

Kommunstyrelsen hanterar Socialnämndens ”förslag om justering av anslagsbindningsnivåer samt tilläggsanslag avseende ekonomiskt bistånd” på liknande sätt. Det är kommunledningen som ska försöka fixa fram pengarna. Socialnämnden ska inte behöva dra ner på annan verksamhet för att hitta pengar till de ökade kostnaderna för försörjningsstödet.

Det finns fler ärenden, men jag tror att de som jag har beskrivit är de viktigaste. I slutet ska några interpellationer besvaras och diskuteras. Mina partikollegor Lutz Rininsland interpellerar Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande och James Bucci Samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Bucci har frågor om Ursand och det som händer där.

sammantrade3Till sist behandlas en del motioner. En av dem är en nyskriven motion från några vänsterpartister… Den handlar om ”Öppna nämndssammanträden”, och slutar:

”Vi yrkar
att kommunfullmäktige utreder om nämnderna skall beredas tillfälle att besluta om öppna sammanträdesformer.”

Kommunfullmäktige 2012-03-28

29 mars, 2012 4 kommentarer

sammantradeSå har då Vänersborgs högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, haft sammanträde.

De flesta beslut, kanske alla, som togs var förutsägbara. Det blev som jag beskrev det i tisdagsbloggen. (”Inför KF 28 mars”) Det hindrar dock inte en vänsterpartistisk fullmäktigledamot från att ha några synpunkter och kommentarer…

Kerstin Andersson från Folkpartiet gjorde sin debut som ordförande. (Kerstin Andersson blev ju 2:e vice ordförande tack vare att socialdemokraterna röstade på henne och inte på sammantrade2Marianne Ramm från Vänsterpartiet.) Hon svingade klubben lite ovant, men uppdraget är inte helt lätt. Särskilt som det förekom några voteringar med flera förslag…

Mini-alliansens förslag om att revidera reglerna för minnesgåva till anställda och förtroendevalda röstades som väntat ner. Den tidigare starke mannen i kommunen Lars-Göran Ljunggren (S), ja han är väl egentligen fortfarande ganska stark (trots att han tog ansvaret för sossarnas valförlust), tog till brösttoner från talarstolen:

”Man borde skämmas om man ska dela ut en sådan här minnesgåva till politiker på en kafferast!”

Anmärkningsvärt var att inte en enda från mini-alliansen gick upp och försvarade sitt förslag.

Fullmäktige avslog som väntat Adam Frändelids (V) motion om att utreda frågan om en friskvårdstimme för kommunens anställda. Trots att frågan hade utretts. Fantastiskt beslut. Förvaltningen utreder frågan precis som Frändelid vill, och sedan avslår fullmäktige frågan om en utredning. Sånt händer nog bara i Vänersborg…

hawaiiKanske ett försäljningsargument i Almedalen? Kommunen som verkställer förslag som avslås… Tänker också på hur fullmäktige i juni 2005 beslutade att renovera Huvudnässkolan; kommunen som inte verkställer beslut som fattas.

För att travestera Dan Nyberg (S): Vänersborg – en Hawaiikommun.

Adam Frändelid, som är ganska ny i fullmäktige, förstod inte:

”Märkligt att avslå en motion som kräver en utredning – som redan är gjord.”

Undertecknad, som är ganska gammal i fullmäktige, förstod inte heller.

Miljöpartiet och Per Sjödahl förstod däremot. De ville också avslå motionen. Per Sjödahl (MP) sa:

”Motionen har inte utretts med de fackliga organisationerna. Utredningen är därför inte fullständig.”

När Lutz Rininsland (V) påpekade att de fackliga organisationerna visst hade varit med, så fick Sjödahl erkänna:

”Jag hade fel.”

Men ville ändå avslå motionen…

Förstår ni?

Även socialdemokraterna ville avslå motionen. Fast de i ett tidigare skede i kommunalkommunstyrelsen hade bifallit den… Men någon kom väl på att Adam var vänsterpartist.

Dessutom hade Kommunalfacket under motionens behandling uttalat sig positivt till motionen. När sossarna är med i Kommunal är de positiva till motionen. När samma kommunalare är med i sossarna är de negativa…

Förstår ni? Förstår någon?

Kommunfullmäktige behandlade två motioner (från Vänsterpartiet respektive moderaterna) om att initiera utredning och granskning av förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter om de har brutit mot lagar och reglementen (i moderaternas motion stod det ”orsakat Vänersborgs kommun skada”) i projekt Arena Vänersborg.

Madelaine Karlsson (S) yrkade avslag. Hon menade att utredningar pågår och att vi ska vänta in dem. Och att det fortfarande finns sekretessbelagt material.

Karlsson avslutade med:

”Men vi vill också ha svar på vad som har hänt i den här affären.”

Wow. Det var nytt! Sossarna vill också veta vad som har hänt när arenabygget blev mer än dubbelt så dyrt som beräknat! Men – hur då? Genom att inte tillsätta en utredning? Genom att begrava frågan i tysthet?

Hur ska man få reda på vad som har hänt om man inte tar reda på det? Eller har Karlsson och de andra socialdemokraterna i fullmäktige övertalat Ljunggren och S Anders att självmant träda fram och berätta…?

Det var ju inte heller någon överraskning att kommunens blivande representant i Almedalen var mot en utredning… Bo Carlsson tyckte att en utredning kunde bli för dyr… Och det ska komma från Bosse Carlsson… Som är en av de ansvariga för arenans oerhörda fördyring, Toppskandalen, etc. (Att Bosse Carlsson glömde att skriva på några papper i samband med att kommunen sålde Solängen till Vänersborgsbostäder, och därigenom gick miste om drygt 17 miljoner kr i momspengar, kan väl hända vem som helst.)

Bo Carlsson:

”Det borde finnas ett kostnadstak på utredningen.”

Med tanke på arenan så är det nog oklokt av Bo Carlsson att prata om tak…

lidell_talarstol2Gunnar Lidell (M) var mycket ironisk och fick in en ordentlig poäng på Carlsson:

”Tack för din medkänsla om kommunens kassa.”

Det blir en utredning. Vid voteringen så blev resultatet 36 för en utredning, 14 mot.

Under den förra mandatperioden hade S+C 26 röster i fullmäktige, nu är det bara 14… En socialdemokratisk stol var dock tom idag. Rent fysiskt alltså…

Vänsterpartiets motion om att kommunen ska göra sitt yttersta för att skaffa praktikplatser till kommunens ungdomar och att se till att det finns handledare mottogs mycket positivt av fullmäktige!

Lennart Niklasson (S) sa till och med att kommunen, under den förra mandatperioden som bekant under ledning av S och C, har misslyckats med praktikplatser.

”Jag erkänner att vi har misslyckats.”

Det tyckte jag var stort sagt. Men varför kan inte socialdemokraterna säga det om arenan? Eller om skolpolitiken? Eller om Toppfrys?

Till sist.

kindblomPå sammanträdet hände en ganska unik sak. Fyra partier lade en gemensam motion! Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet motionerade om en detaljplaneändring avseende Fiolen och del av Blåsut 2:2. (Se ”Affären Kindblomsvägen”.)

James Bucci (V) presenterade motionen och sa:

”Det är med stolthet som jag står här och presenterar motion som fyra partier har lagt gemensamt…”

Motionen syftar bland annat till att kommunen ska leva upp till visionen om inflytande för medborgarna och betydelsen av grönområden.

Det var kommunfullmäktige 2012-03-28.

Kategorier:KF 2012

Några tankar efter årets första kommunfullmäktige

2 februari, 2012 1 kommentar

Igår började politikens vårtermin på allvar. Kommunfullmäktige sammanträdde för första gången på det nya året.

Det såg ut att kunna bli ett ganska kort sammanträde när vi fick handlingarna, men se… Det visade sig att många ledamöter äntrade talarstolen denna kväll. Kanske ville de mjuka upp sina stämband efter uppehållet? Kanske ville de visa att ”här är jag”? Kanske hade de något viktigt att säga? Förhoppningsvis det sistnämnda. Ibland undrar jag emellertid varför de till synes mindre viktiga frågorna lockar så många talare, medan större och viktigare frågor inte så sällan möts med tystnad.

Hur som helst. Den första frågan som vållade debatt var kulturnämndens begäran, att själv få besluta om den halva miljon som kommunfullmäktige beslutade skulle gå till att förstärka föreningsbidragen. Föreningsbidragen har nämligen skurits ner de senaste åren och i juni förra året när budgeten togs, bestämde fullmäktige att föreningarna skulle få tillbaka pengar.

BibliotekNu plötsligt ville Kulturnämnden istället att pengarna ska gå till biblioteken. Och det är klart, biblioteken behöver mer pengar. Men det påtalades av vissa ledamöter i Kulturnämnden (gissa vilka?) redan för ett år sedan, utan att Kulturnämnden reagerade. Eller agerade.

Sent vaknar syndaren. Ett år senare insåg alltså nämndens ordförande Lars G Blomgren (FP) att biblioteken behövde pengar… Mycket dålig framförhållning kan man väl tycka utan att ta i.

”Alla kan göra fel.”

Som Johan Ekström (FP) sa, antagligen om sin partikollega.

Det logiska och riktiga hade naturligtvis varit att begära pengar till detta ändamål i samband med budgetbeslutet.

Gårdagens kommunfullmäktige stödde dock Kulturnämndens begäran. Precis som den styrande mini-alliansen ville. Mini-alliansen fick stöd av Miljöpartiet som, efter att ha tänkt efter en halvtimme (sammanträdet ajournerades), kom fram till att de också stödde förslaget. Och så fick Kulturnämnden som de ville. Och Lars G Blomgren.

Så nu får föreningarna fortsätta att leva med mindre pengar. Pengarna går istället till biblioteken…

Lite förvånande att moderaterna stödde förslaget. Tycker jag. De har nämligen talat om ordning och reda, disciplin och formaliteter i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Nu struntade de i allt detta. Beslutet innebär ju att kommunfullmäktiges beslut, enkelt som en plätt, kan upphävas ett halvår senare – och vändas till sin motsats…

Hur ska då vänersborgarna kunna lita på kommunens högsta beslutande organ i fortsättningen…? Ingen kommer ju att veta vad som gäller – eller hur länge.

Dessutom lär väl fler nämnder i fortsättningen komma till fullmäktige med begäran om förändringar av redan tagna beslut.

tombolaDan Nyberg beskrev i höstas fullmäktige som ett ”tombolafullmäktige”. Jag tyckte då att det var en orättvis bild.

Nu vet jag inte.

För övrigt var det en speciell och lite ovan känsla som infann sig när jag röstade på samma förslag som socialdemokraterna…

För övrigt var det ingen som tog upp alla bidrag till en speciell förening, IFK Vänersborg… Men IFK spelar väl i en särskild division… Eller också har de dragit en vinstlott.

Efter kaffet var frågan ”taxa för den frivilliga musikundervisningen inom musikskolan” uppe på dagordningen. Barn- och Ungdomsnämnden ville höja avgiften. Orsaken är att det har blivit dyrare att driva musikskolan. Till stor del beroende på att den gamla (S)-(C)-majoriteten drev igenom att Musikskolan skulle flytta till de betydligt dyrare lokalerna på Vänerparken.

Det handlar om ganska små höjningar av avgiften, mellan 50-150 kr per år. Socialdemokrater och centerpartister ville inte göra detta, de ville inte höja avgiften. Och som vanligt var det viktigaste argumentet att Vänersborg ska bli Sveriges bästa musikkommun. De menade också att en höjning avskräcker ungdomar från att börja.

BUN:s ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) menade att det är tvärtom:

”Om vi inte höjer avgifterna så måste vi minska elevantalet.”

Och så lade hon till att budgeten måste hållas, budgeten som beslutades av fullmäktige i juni… Och det måste den ju. Även om Lena Eckerbom strax innan röstade för att beslutet gick att ändra (i samband med biblioteken)…

musikDet blev en debatt om att en höjning skulle göra att det fanns familjer som inte hade råd att låta sina barn gå i musikskolan. Andra menade att en höjning på 100 kr gjorde varken från eller till. Och att logiken i ett sånt resonemang istället borde vara att avgifterna helt skulle slopas.

Socialnämndens ordförande, Tove af Geijerstam (FP), kommenterade familjers ekonomiska situation på följande sätt:

”De nya riktlinjerna som är på gång gällande försörjningsstödet är att barnperspektivet får ökad tyngd. Barns fritid ska vägas in, t ex avgifter till musikskolan och föreningar.”

Med andra ord, de föräldrar som inte har de ekonomiska möjligheterna att låta sina barn delta i fritidsaktiviteter som t ex musikskolan ska kunna få stöd av kommunen för detta.

Med det borde frågan vara löst.

(S) och (C) var ändå mot en höjning. Men det blev en höjning. Med acklamation. Det intressanta var att (S) inte begärde votering. Både (SD) och (VFP) var mot en höjning, medan (MP) inte sa något. En votering hade kunnat få vågskålen att väga över…

Ville sossarna egentligen ha en höjning, men samtidigt visa väljarna att de var mot? Sitta på två stolar samtidigt? Jag vet inte, men det ligger lite i linje med S-politiken den här mandatperioden.

Själv anser jag att det var ett riktigt beslut. Om inte fullmäktige hade beslutat om en höjning, så hade pengarna varit tvungna att tas från förskola och skola. Och min absoluta övertygelse är att den obligatoriska och lagstadgade skolan ska gå i första hand. Alltid!

Fullmäktige behandlade en del andra frågor. (Du kan läsa om några till på Vänsterpartiets hemsida.) Men det kanske ”roligaste” på gårdagens sammanträde var att fullmäktige beslutade att göra den 8 mars till en kommunal flaggdag. För det fick kommunalrådet Gunnar Lidell (M) en feministisk vimpel av Marianne Ramm (V), som var en av dem som stod bakom den motion som slutligen ledde till beslutet.

marianne_lidell

Till sist. Vänersborg nya kanslichef Katrin Siverby presenterade sig. Hon berättade på etthandbojor humoristiskt och bra sätt lite om sig själv. Hon hade bland annat arbetat på ett fängelse. I sin utrustning hade hon då haft handbojor.

Kanske skulle Katrin Siverby börjat i kommunen redan den förra mandatperioden…

Välkommen till Vänersborg förresten.

Kategorier:KF 2012
%d bloggare gillar detta: