Hem > KF 2012, S > Årets sista Kommunfullmäktige

Årets sista Kommunfullmäktige

Igår avslutades den politiska höstterminen när det gäller sammanträden, i varje fall för min del. Kommunfullmäktige hade sin sista sammankomst.

rammFörst på dagordningen var utdelandet av några utmärkelser. Jonatan Larocca Ramm, gitarrist och sångare i Graveyard, fick årets kulturpris. Han kunde själv inte närvara på grund av engagemang på annat håll. Fullmäktige fick dock se och lyssna på en video. (Du kan se och lyssna på honom här.)anna_sanna

Årets kulturstipendium gick till duon ”En Vocalist och En Cellist”, dvs Anna K Larsson och Sanna Andersson från Frändefors. De framträdde i sessionssalen med ett eget arrangemang av ”Uti vår hage” – ett mycket uppskattat nummer!

Grattis till ”pristagarna”.

lchf_tallrikInnan de politiska förhandlingarna drog igång, så avnjöts en enklare måltid för ledamöterna och alla gäster. Noteras kan att kommunen är mycket serviceminded på det här området. Det serverades LCHF! Jag tackar och bugar.

Det var nog egentligen bara en fråga på gårdagens fullmäktige som är värd att blogga om, ärende 3: ”Angående organisationsförändring för överförande av Arbetsmarknadsenheten AME till socialnämnden samt beslut om Arbetslöshetsnämndens organisatoriska tillhörighet ”.

Bakgrunden till ärendet är, som Lutz Rininsland skriver, att Gymnasienämndens huvudsakliga uppdrag (ungdomsutbildning och vuxenutbildning) från årsskiftet överlämnas till Kunskapsförbundet Väst. Det klargjordes i ett tidigt skede att ansvaret för Arbetsmarknadsenheten (AME) inte skulle följa med till kommunalförbundet.

Arbetsmarknadsenheten (AME) har alltså legat på Gymnasienämnden under senare år. Tidigare har den legat under Socialnämnden respektive Kommunstyrelsen. Nu var frågan om Socialnämnden skulle bli arbetslöshetsnämnd eller om Kommunstyrelsen skulle fortsätta att vara det.

vanda_stenEn ganska omfattande utredning hade gjorts för att ta reda på fakta i sammanhanget. I denna utredning har utredaren verkligen vänt på varenda sten, för att komma fram till ett bra resultat. I utredningen listas både fördelar och nackdelar med att kommunstyrelsen skulle fortsätta att vara arbetslöshetsnämnd. Nackdelarna blir då fördelar för att Socialnämnden ska ta över ansvaret.

Det som talar för att kommunstyrelsen ska vara arbetslöshetsnämnd:

 1. Viktigt
  Det symboliserar starkt hur allvarligt kommunstyrelsen ser på frågan….
 2. Tradition
  Traditionellt har det varit på det sättet i Vänersborg…
 3. Förmåga
  Kommunstyrelsen kan skapa kompetens/resurser/tjänster för att i sin förvaltning kunna följa arbetsmarknadspolitiken, utreda och analysera nödvändiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, föreslå åtgärder och handlägga frågor om kommunens hjälpverksamhet vid arbetslöshet samt finansiera önskade åtgärder.
  Fungerande rutiner i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och hjälpverksamhet vid arbetslöshet kan skapas…
  Kommunstyrelsen kan ta eget initiativ till att förändra mål- och resursplanen, att väga in inriktningsmål och förväntade resultat…”

Det som talar mot att kommunstyrelsen ska vara arbetslöshetsnämnd:

 1. Otydlig ledning
  I Vänersborg har kommunstyrelsen, oavsett vilken nämnd som haft ansvaret för arbetsmarknadsenheten, alltid varit arbetslöshetsnämnd. Enligt min bedömning har detta, till viss del, lett till otydlig ledning, otydlighet i vem som ger uppdrag och otydlighet i vem som egentligen ansvarar för verksamhet och resultat. För att skapa tydlighet och effektivitet brukar rättesnöret om att hålla samman resurser, resultatstyrning, ansvar och befogenheter vara det som fungerar.
  Arbetslöshetsnämndens uppgift att motverka arbetslöshet och dess följdverkningar kan i våra dagar – och från årsskiftet – bäst utföras av socialnämnden. Det är inte kommunstyrelsen utan socialnämnden som har att hantera de kraftigaste följdverkningarna av arbetslöshet, t.ex. försörjningsstödet. Kommunstyrelsen har inte – som socialnämnden – kompetens att ”
  handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet” som arbetslöshetsnämnden ska göra….”
 2. Outnyttjad kompetens
  Socialnämnden besitter kompetens, drivkraft och har, som ingen annan, verktyg för att hantera detta – särskilt arbetslöshetens verkningar. Socialnämndens drivkraft till verksamhetsutveckling, helhetssyn och effektivitet inom området kan komma att hämmas. Totalnyttan med socialnämndens samlade ansvar förspills.
 3. Ineffektiv process
  Ärenden lämnas till kommunfullmäktige som har att ta ställning till förslag och ge uppdrag till socialnämnden. I förslaget ska kommunstyrelsen ha utrett finansiering, i egen eller nämndens budget, och effekter av förslaget. Eftersom ärendet berör nämnden ska den ha yttrat sig före fullmäktiges beslut. Processen på ett ärende blir; kommunstyrelsen → remiss till socialnämnden → kommunstyrelsen → kommunfullmäktige → kommunstyrelsen → socialnämnden (samt naturligtvis arbetsutskott, handläggning, budgetering mm). Detta kommer att fördröja hanteringen av arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetens verkningar och motverkar fullmäktiges vision om ”
  effektivitet”, inriktningsmål om att ”arbetssätt och arbetsformer ska utvecklas för att bidra till effektivare verksamhet” eller det förväntade resultatet om att ”tidseffektivare arbetsprocesser ska utvecklas”.

Utredaren gör en sammanvägd bedömning:

”Ingen önskar otydlig ledning, outnyttjad kompetens och ineffektivitet. Min bedömning är att tyngre skäl talar för att socialnämnden ska vara arbetslöshetsnämnd än att det ska vara styrelsen.”

Utredaren föreslår alltså att Socialnämnden ska bli arbetslöshetsnämnd.

Utredningen behandlades i Gymnasienämnden, där AME tidigare låg, den 16 oktober. En enhällig nämnd ställde sig bakom utredningens slutsats att socialnämnden skulle bli arbetslöshetsnämnd.

Drygt en vecka senare, den 25 oktober, behandlades utredningen i socialnämnden. En enhällig nämnd ställde sig även där bakom utredningens förslag.

Det kan tilläggas att socialchefen, inför nämndens sammanträde, skrev:

”I synnerhet sistnämnda motiv [ineffektiv process; min anm] med risker för mycket tidsödande beslutsprocesser i frågor som fordrar snabba åtgärder, finner jag vara ett vägande skäl till att följa utredarens förslag. … Ett av motiven med överföringen är att få en bättre och snabbare hantering för personer som uppbär försörjningsstöd och behöver arbetsförberedande insatser.”

spatantI kommunstyrelsen den 28 nov ändrade sig helt plötsligt socialdemokraterna och centerpartisterna. Från att ha röstat för att Socialnämnden skulle bli arbetslöshetsnämnd i Gymnasienämnden och Socialnämnden röstade de nu mot.

Hmm…

Det spelade dock ingen roll. Samtliga andra partier röstade för att Socialnämnden skulle bli arbetslöshetsnämnd.

Och så kommer vi till slut fram till fullmäktige igår…

På Socialdemokraternas hemsida hittar vi deras version av vad som hände:

matte”Mitt under fullmäktiges debatt, pirutterade de tre högerpartierna 380-grader och satte Svarte Petter i handen på Vänsterpartiet. utan att tala med regeringsstöttarna i vänsterpartiet. … Lutz Rininsland (V): – (han) påstår att konstruktionen är helt igenomtänkt , menandes kommunstyrelsen, där hans parti ingår.”

Visst, mini-alliansens partier ändrade sig. Dock inte 380 grader, spatantsnarare 180 grader… De gjorde som sossar och centerpartister i kommunstyrelsen – de ändrade sig helt och hållet. Igen. Det händer på varenda fullmäktige nu för tiden. Mini-alliansen har ingen egen vilja och politik.

Socialnämndens ordförande, Tove af Geijerstam (FP), gick helt enkelt upp i talarstolen och yrkade bifall till förslaget från S och C. Utan en enda motivering! Utan att berätta varför mini-alliansen helt plötsligt hade ändrat sig! Inte ett enda argument! (Tove af Geijerstam hade varit frånvarande när frågan behandlades i Socialnämnden.) Å andra sidan var det kanske bättre än Gunnar Lidell (M) och de andra. De satt tysta. Men de hade också ändrat sig, skulle det visa sig… Sådär, helt plötsligt…

Var är den politiska debatten i Vänersborg? Mellan skål och vägg i kommunhuset?

Jo, så är det. De politiska frågorna avgörs mellan skål och vägg mellan heltids- och arvoderade politiker från betongpartierna. Det bekräftade Bo Carlsson (C), när han från talarstolen sa:

”Det har skett en positionsförskjutning.”

En ”positionsförskjutning” sedan sammanträdet med kommunstyrelsen alltså. Detta sa Carlsson innan Tove af Geijerstam (FP) hade deklararerat mini-alliansens ändrade hållning! Diskuterar man mellan skål och vägg behöver ju inte diskussionerna nå vänersborgarna… Praktiskt.

minorietVad socialdemokraterna på sin hemsida menar med att Vänsterpartiet hade Svarte Petter på hand vet jag inte. Om det är ett sätt att raljera över att vi var i minoritet, så är det inte första gången vi är det. Som vänsterpartist i Vänersborg är man ganska van. Men att Vänsterpartiet blir kallade ”regeringsstöttare” är en grov förolämpning. Det vet alla som följer med politiken i Vänersborg, att Vänsterpartiet konsekvent har tagit en egen och helt självständig ställning i alla frågor. Vi har genom åren klart och tydligt deklarerat våra åsikter i genomarbetade yrkanden och reservationer. (Eller bloggar.) Vänsterpartiet har varit helt öppet. Våra ställningstaganden har dessutom ofta inneburit kritik mot de etablerade betongpartierna, oavsett om de har varit borgerliga eller socialdemokratiska.

”Regeringsstöttare”?

hoglund_gyPersonen som skriver på socialdemokraternas hemsida, och som har skrivit det jag citerade ovan, heter Leif Höglund. Leif Höglund representerar socialdemokraterna i Gymnasienämnden. Leif Höglund var med vid sammanträdet när Gymnasienämnden behandlade frågan om vilken nämnd som skulle bli arbetslöshetsnämnd. Gissa hur Leif Höglund röstade? Man tror knappt att det är sant, men Leif Höglund röstade för att Socialnämnden skulle bli arbetslöshetsnämnd!

Otroligt!

Till slut.

sossarJag kan inte låta bli att undra en sak. Min blogg är t ex min, inte Vänsterpartiets. Det jag skriver här står jag för, ingen annan. Leif Höglund (S) skriver på socialdemokraternas hemsida. Tidigare hade han en egen blogg, som, vad jag förstår, är nedlagd nu. (Antagligen för få läsare.) När Leif Höglund skriver på socialdemokraternas officiella hemsida – är det verkligen socialdemokraterna som står bakom, eller skriver Höglund bara för sig själv? Så länge inget annat sägs, så utgår jag dock från att det är socialdemokraterna i Vänersborg som står bakom.

.

PS. Lutz Rininsland har också bloggat om gårdagens fullmäktige. Se här.

Kategorier:KF 2012, S
 1. Anna-Karin
  13 december, 2012 kl. 22:33

  Leif Höglund var även beslutande i Socialnämnden när vi enhälligt stöttade utredarens förslag om att ansvar o befogenheter bör hänga ihop. Nu blir det upp till bevis för Kommunstyrelsen att visa att man menar allvar genom att satsa resurser på att förebygga arbetslösheten och inte enbart fokusera på problemet med försörjningsstöd.

 2. 13 december, 2012 kl. 15:46

  Jag skulle, enligt min utsago, vinglat upp i talarstolen men skapade ett eget blogginlägg: http://politruk.pastisch.se/.

  Jag kan kort nämna det där med LCHF-diet. Tycker att det var mycket HCLF-diet vilket gav mig en skjuts till akuten sent på natten med gallstensanfall.

 3. 13 december, 2012 kl. 15:33

  Det handlar om makten över svågerpolitiken. Viljan till att få vara spindeln i nätet bland företagare i området överskuggar viljan till att söka den bästa lösningen för de som är i behov av en vettig arbetslöshetsnämnd.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: