Arkiv

Archive for 9 december, 2012

Imorgon ett nytt BUN-möte (3): Några frågor

9 december, 2012 Lämna en kommentar

sammantradeLäsare av denna blogg är väl vid det här laget ganska insatta i vad morgondagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden ska handla om. Om någon har glömt, så finns det beskrivet här: ”Snart ett nytt BUN-möte (1)” och ”Snart ett nytt BUN-möte (2)”.

Jag tänkte också ställa fyra frågor.

1. Fråga om Ursandursand3

I BUN-presidiets protokoll 2012-11-26 står:

”§ 212 Svar på Motion om ordning och reda på Ursand dnr 2012/45
Lutz Rininsland (V) mfl har till kommunfullmäktige ställt motion om Ordning och reda på Ursand. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till bl.a BUN för yttrande.
Förvaltningschef Kent Javette informerade i ärendet.
Ordförande beslutar att notera informationen till handlingarna.

Eftersom kommunfullmäktige har begärt ett yttrande av Barn- och ungdomsnämnden över motionen så undrar jag varför presidiet beslutade att notera informationen till handlingarna?

2. Fråga om skottning på arenanarena_vbg

Min partikollega Bäckström såg att man använder specialkran från lastbil för att röja snö från taket på arenan…

Vad kostar snöröjningen på arenan?

3. Fråga: Mörkt i skidspåret

Jag läste som många andra artikeln ”Mörkt i skidspåret när pengar saknas” i TTELA i morkerlördags. Den berättade att elljusen vid Skidstugan bara lyser två kvällar i veckan. Vänersborgs Skidklubb har inte råd att ha ljuset tänt mer. Det kostar nämligen 30.000 kr om året att ha elljuset tänt och det är mycket pengar för en förening. I Trollhättan står kommunen för sådana här kostnader.

Varför kan inte Vänersborgs kommun stå för dessa 30.000 kr till elljuset med tanke på att det är många, många fler som använder spåren än bara medlemmar i Skidklubben?

4. Fråga om publik i arenan

Jag har försökt att få besked om hur många personer som arenan maximalt kan ta in under en bandymatch. Jag har fått åtminstone fem olika bud:crowd

  • Wikipedia: 3.300 personer
  • Miljö- och Hälsoskyddsnämnden (nov 2007): 3.500 personer
  • Kommunens hemsida: 4.000 personer
  • Byggnadsförvaltningen: 3.000 personer
  • Räddningstjänsten: 5.700 personer

Vilken siffra är det som stämmer?

Det var mina fyra frågor. Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) blir väl lika glad som vanligt över frågorna… Vi får se om hon tycker att det är politiska frågor, eller om det är saker som vi politiker inte ska bry oss om. Det kanske enbart är förvaltningsfrågor…

Har du något du vill fråga om? Skicka dina frågor till mig, så kan jag kanske ställa dem.

Kategorier:BUN 2012
%d bloggare gillar detta: