Arkiv

Archive for 11 december, 2012

BUN 10 dec (2): Frågor och svar

11 december, 2012 2 kommentarer

fragaI min förra blogg (”Kors i taket!”) refererade jag vad som hände på gårdagens möte med Barn- och Ungdomsnämnden. Det jag inte tog upp, och som jag nu tänkte komplettera med i detta inlägg, är svaren på de fem frågor som jag ställde skriftligt. Lena Eckerbom Wendel (M) hade tagit sig tid att svara på dem skriftligt, så därför blev det inte någon större diskussion kring dem. Däremot så har jag ”grävt” lite idag, och fått fram en del intressanta uppgifter…

Vill du se fyra av de fem frågorna i sin helhet, så kan du se dem här. Den sista frågan ställde jag strax före sammanträdet.

1. Fråga om Ursand

Ordförande Lena Eckerbom Wendels (M) skriftliga svar:

”Det hade varit mycket märkligt om presidiet valt att inte notera förvaltningschefens statusrapportering till handlingarna. När förvaltningen är klar med sin beredning återkommer ärendet först till presidiet och därefter till nämnden. Detta är en del i normal ärendehantering.”

Visst, det låter väl ok. Det framgick dock inte av protokollet från presidiets sammanträde att ärendet fortfarande var under beredning.

Eller? Är ärendet det?

Jag vet idag (tisdag) att yttrandet redan är skrivet, dvs ärendet är berett och klart. Och har så varit ett tag. Yttrandet har skrivits gemensamt av Barn- och Ungdomsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunkansliet.

namnundersk_ursand

Det är tre som har undertecknat, men vem som har skrivit och vilken dag vet jag inte. Helt klart är att det inte kan vara kommunkansliet som har skrivit yttrandet. Kommunkansliet skulle aldrig ta fel på Ove Thörnkvists titel. Yttrandet är daterat den 27 nov, dvs dagen efter BUN:s presidiemöte, men samtidigt ganska långt innan gårdagens BUN-möte…

Så igår var yttrandet definitivt klart. Det var inte under beredning. Men det kanske måste gå via presidiet innan det kommer upp i nämnden. Kan det vara så? Men kunde inte Eckerbom Wendel berättat som det var, att beredningen var klar? Varför ska en nämndledamot behöva titta i diariet för att få reda på vad som händer i den egna förvaltningen?

2. Mörkt i skidspåret

Ordförande Lena Eckerbom Wendels (M) skriftliga svar:

”Kommunen saknar idag regelverk för anläggningsstöd till föreningar. Detta ingår i utredningen om föreningsstöd – ärende 11 vid dagens sammanträde. Frågan kommer till nämnden så snart det finns ett förslag berett ifrån förvaltningen.”

Eckerbom Wendel menade att det är viktigt med ett regelverk. Lösningen på sådana här frågor får inte vara beroende av vem som känner vem. Det kan ingen säga emot naturligtvis. Men jag menade att det i detta fallet dels handlade om ”småpengar” och dels att elljusspåret används av så många andra än föreningsmedlemmarna. Eckerbom Wendel höll med om detta…

trollhattanNu har ju frågan blivit löst ändå. Två företag från Trollhättan(!) skänker 20.000 kr för att täcka elkostnaden. Det är ju tacknämligt, men ändå pinsamt. Tycker jag. Att det ska behöva vara två företag från Trollhättan som skänker pengar till vänersborgarna…

I kommentarerna i TTELA skräds inte heller orden:

 • ”Vänersborgs kommun i ett nötskal…”
 • ”Hoppas att Vänersborgs politiker från Barn och Ungdom och fritidschefen håller till i Arenan istället där det har belysning, så att vi övriga kan njuta av belysningen som grannkommunens företagare står för.”
 • ”Ge dessa två företagare ”årets vänersborgare” priset. Osjälviskt och föredömligt!”
 • ”Ja tack, snälla Trollhättebor !
  Ni har ingen kvarnsten runt halsen som Vänersborgarna kommer att få ha under många år i form av ett stort skrytbygge som ingen vet vad det kommer att kosta.”
 • ”Kära Vänersborgare!
  Ingen fara! Vi gör detta så gärna eftersom vi har pengar över. ( Vi anlitade proffs för vårat arena-bygge).
  Solidaritet”

Den sista kommentaren är för övrigt undertecknad ”Nya Moderaterna Trollhättan”…

arenavbg3. Skottning på arenan

Ordförande Lena Eckerbom Wendels (M) skriftliga svar:

”Snöröjning på Arena Vänersborg hanteras enligt avtal på samma sätt som annan kommunal snöröjning. För exakt krontal rekommenderar jag en kontakt med förvaltningen.”

Eckerbom Wendel själv är tydligen inte intresserad av kostnaderna för en inhyrd specialkran från lastbil för att röja snö från taket på arenan. Jag tog kontakt med förvaltningen. Jag fick följande svar:

”En sådan bil med borste, specialgjord för att borsta snö på höga höjder kostar 1550:-/tim.”

Jag passade också på att ställa en följdfråga:

”Behöver det röjas snö på arenataket? Har inte taket förstärkts, så att det ska hålla?”

Och jag fick följande svar alldeles nyss:

”Taket har förstärkts och snörasskydd har tagits bort (på södra långsidan) så att snön kan rasa fritt och så sker också.
Dock måste vi även i fortsättningen ta bort snön på den sk. lågdelen. Det görs med maskinborste från lastbil. Ingen mänsklig varelse får vistas på lågdelen när det finns snö ovanför. Det finns sk rökluckor på lågdelen som måste vara fria så dom kan öppnas vid behov.”

De är snabba med svar från Arena-Fritid. Jag tackar för det. (Arena-Fritid har svarat på fler frågor. Fortsätt läs…)

4. Publik i arenan

Ordförande Lena Eckerbom Wendels (M) skriftliga svar:

”Med risk att göra mig dum så gissar jag att alla siffrorna utom möjligen Wikipedias stämmer. Tex så tror jag inte att räddningstjänsten bryr sig om om man kan se matchen utan man ser enbart till utrymningsmöjligheterna.”

Jag noterar att Eckerbom Wendel hellre riskerar ”att göra [sig] dum” än att ta reda på fakta… Även i denna fråga tog jag kontakt med förvaltningen. Jag fick följande svar:

”Det är brandskyddsdokumenten som ligger till grund för hur många besökare som får vara i Arenan vid som olika scenarion. Bandymatch medger en personbelastning på 5.700 personer.”

Bilagan ”Brandtekniska beräkningar” bifogades också. Det är en bilaga till brandskyddsdokumentationen, som det för övrigt finns två versioner av – en version på Räddningstjänsten och en annan på Byggnadsförvaltningen. (Se här.)

I bilagan ”Brandtekniska beräkningar” står det:

”Personsäkerheten är verifierad med personantal enligt följande:
Bandymatch  5.700 personer
Detta personantal utgör ej ett maximalt tillåtet personantal, utan ett troligt för den typen av aktiviteter. Så länge som garderob ej anordnas i entrén är det ovan angivna personantal som skall anses som maximalt. Läktare antas fullsatta.”

Hmm…

”Detta personantal utgör ej ett maximalt tillåtet personantal”. Betyder det att det kan gå in ännu fler? Fast… ”ovan angivna personantal som skall anses som maximalt.” Tydligen kan det inte gå in ännu fler. I varje fall inte om de har ytterkläderna med sig in i arenan… ”Så länge som garderob ej anordnas i entrén.” Men om garderob anordnas i entrén?

Det är Byggnadsförvaltningen som är den myndighet som bestämmer och i Byggnadsförvaltningens papper, som ska vara de riktiga, står det:

 • ”Läktare: 3.000 personer
 • Planen: 50 personer
 • Omklädningsrum, kontor mm: 200 personer
 • Lobby inkl pub och konferensrum: 350 personer
 • Loger, pressrum: 100 personer”

Så vad gäller? För den brandskyddsansvarige på Arena Vänersborg så är det 5.700 personer som gäller. Vad Byggnadsförvaltningen säger om detta, det vet jag inte. Jag har fortfarande inte fått något svar på det mail jag skickade förra tisdagen…

plog5. Oplogat på Vänersvallen

Den här frågan har jag inte skrivit om förut. Jag fick den av en av mina läsare. Den löd så här när jag ställde den igår:

”Det finns ett stort antal flickor och killar, kvinnor och män, som spelar fotboll i någon av kommunens många föreningar. Det är den största idrotten i Vänersborg.
Varför är fortfarande Vänersvallen oplogad?
Hur ser kommunens plan ut för alla fotbollsspelande aktiva i kommunen som vill disponera Vänersvallen?”

Ordförande Lena Eckerbom Wendels (M) skriftliga svar:

”I handlingarna till dagens sammanträde för ärende 5 står det under rubriken ‘Åtgärdsplan’: ‘Vänersvallen fotboll nord: (…) b) vid snö plogas planen, vilket kan leda till att den i 2-3 dagar ej är tränings- och spelbar.”

Det var väl ett bra svar? Det var bara det att det var på fel fråga. Igår förmiddag, när jag skickade frågan, så var Vänersvallen oplogad. Det var ju därför jag ställde frågan! Jag upprepade detta muntligt. Jag fick inget svar. Däremot sa Orvar Carlsson (KD) att Peter Nilson hade sagt till honom att:

”Vi plogar så fort vi kan.”

Tydligen är det mycket att göra just nu på Arena-Fritid. (De kanske måste svara på en massa frågor från vissa politiker…?) Vänersvallen är fortfarande inte plogad idag tisdag. Ingen har ”rört planen” sedan den första snön kom. Är det en vecka sedan? Däremot är planen på Isstadion hjälpligt plogad, fast det ligger en del vallar kvar på den.

Epilog

Det är intressant nästan jämt på BUN:s möten… Trots att alla beslut togs i enighet igår så hände det trots allt en hel del. Lena Eckerbom Wendel (M) kunde inte heller avhålla sig från att, i moderat anda, både muntligt och i det skriftliga svaret, påpeka att de frågor som jag ställde egentligen inte var frågor för nämnden…

Ordförande Lena Eckerbom Wendels (M) skriftliga svar:

”Förvaltningen finns även mellan nämndsammanträden. För detaljfrågor av verkställighetskaraktär rekommenderar jag ett mail eller ett telefonsamtal direkt till berörd tjänsteman. Om man inte vet vilken tjänsteman man ska vända sig till så har kommunen en prisbelönt växel som garanterat kan stå till tjänst.”

jultomtenDet var årets sista sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden.

GOD JUL TILL ALLA I NÄMNDEN!!

%d bloggare gillar detta: