Arkiv

Archive for 14 december, 2012

Olycka på arenan – vem är ansvarig?

14 december, 2012 Lämna en kommentar

Jag fick nyss ett mail:

”Vad är detta??”

I mailet fanns en länk till TTELA och ytterligare en fråga:

”Nått som ni pratade om på sista BUN-mötet??””

Naturligtvis klickar jag på länken:

”Kräver förklaring om arenavägg.
Nu måste Vänersborgs kommun förklara hur man ser på olyckan när en tillfällig vägg i Arena Vänersborg föll över en person nyligen.”

arenavbgDet har tydligen hänt en olycka på arenan i samband med att ”Framtidsforum” arrangerades i november. Det hade jag ingen aning om! Med andra ord, det var inget vi informerades eller pratade om på det senaste sammanträdet med Barn- och Ungdomsnämnden.

Nu är för övrigt olyckshändelsen anmäld till Arbetsmiljöverket, som kräver att Vänersborgs kommun ska förklara sig.

Naturligtvis är hela händelsen att betrakta som en olycka. Den hade heller inget att göra med själva byggnaden Arena Vänersborg. Det handlar inte om detta. Det jag undrar över är varför nämnden inte fick information på det senaste sammanträdet. Är det för att ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) anser att det inte är en politisk fråga, utan en fråga för förvaltningen?

Antagligen.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön. Det är arbetsgivaren som ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. I Arbetsmiljölagen står det:

”3 kap. Allmänna skyldigheter
2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.”

Ansvaret ligger alltså hos arbetsgivaren. Och arbetsgivare är…? Jag hittar en skrift på Arbetsmiljöverkets hemsida: ”Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor”. Där står det:

Du som är politiker i fullmäktige och nämnd är yttersta representant för kommun och landsting som arbetsgivare. … Du som är nämndpolitiker ska se till att arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet. Det kräver kommunallagen.”

I praktiken sköts naturligtvis arbetsmiljöarbetet av tjänstemännen. Men vem har då ansvaret om det händer en olycka. Vem har ansvaret i det aktuella fallet på arenan?

AVI författningen ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:1) skriver Arbetsmiljöverket i en kommentar:

”Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelats.”

Barn- och Ungdomsnämnden är i lagens mening att betrakta som arbetsgivare. Nämndens ledamöter är alltså ansvariga. Jag är ansvarig.

Och BUN som inte ens har fått information om att det har hänt en olycka… Naturligtvis borde nämnden ha fått det på det senaste sammanträdet.

När jag förkovrar mig lite för att skriva denna blogg stöter jag också på följande avsnitt i författningen från Arbetsmiljöverket:

”9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. (AFS 2008:15).”

ohalsa2Jag kan inte låta bli att notera att det inte bara är fysiska olycksfall som Arbetsmiljöverket skriver om. Det handlar också om ”ohälsa”! I dagens Hallandsposten hittar jag artikeln: ”Högstadielärare sover dåligt och är ofta stressade”. I sådana här lägen skriver Arbetsmiljöverket att:

”10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.
Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs.
Genomförda åtgärder skall kontrolleras.”

Tänk. Jag undrar om arbetsgivaren i Halmstad har läst dessa rader… Förresten, jag undrar om arbetsgivaren i Vänersborg har gjort det… (Jag har.)

Men det sistnämna hörde inte till olycksfallet på arenan.

%d bloggare gillar detta: