Arkiv

Archive for 7 december, 2012

Vad innebär en fullsatt arena?

7 december, 2012 2 kommentarer

bandyklubbaJag skrev en blogg om bandy för inte så länge sedan. (”Bandy Bandy”) Signaturen ”Bloggläsare” lämnade följande kommentar:

”Egentligen borde det vara lätt … enligt brandskyddsföreskrift för offentliga lokaler ska uppgift om godkänt max antal personer i arenans olika lokaliteter (läktare, foajé, konferensrum, mm) vara tydligt anslaget på en skylt vid ingångarna. Efter tre års användning är det väl inga tveksamheter kring kapacitet … kommunens hemsida bör vara den som har den korrekta informationen men uppgifterna utanför kommunen skiftar:
– Wikipedia: 3.300 (vid isarrangemang) och 8.500 vid konsert.
-Vbg hemsida: 4.000 varav 1.100 sittplatser och 9.000 vid konsert.
– Bandyförbundet: 3.300 varav 1.100 sittplatser.
– Evenemang-hemsidor: 9.000 åskådare.”

publik2Olika källor, olika siffror. Vilka stämmer? Hur många personer går det in i arenan? Till vänster ser vi siffrorna från kommunens hemsida som signaturen ”Bloggläsare” tror är de korrekta. Jag bestämde mig för att försöka få svar om de var det.

Jag var på arenan förra fredagen. IFK mötte Bollnäs. IFK förlorade. Det var en urdålig match, där Bollnäs kontrollerade hela spelet. IFK gjorde mål på en soloprestation och Joakim Hedqvists två frilägen var ett resultat av två klassiska bandylyror à la Elless… IFK visade ingen som helst vilja eller ambition. IFK fick inte ens någon utvisad!bandyboll2

När jag var i arenan passade jag på att leta efter skylten vid ingångarna med uppgift om godkänt max antal personer i arenan.

I Boverkets byggregler (BBR 18, BFS 2011:6) står det:

”I samlingslokaler eller i förrum till dessa bör det finnas skyltar som anger det största antalet personer som samtidigt får vistas i lokalen.”

Det är av säkerhetsskäl, bland annat för brandskyddet, som det finns maxgränser. Men jag hittade ingen sådan här skylt. Rättare sagt, det fanns ingen skylt.

Det gjorde mig konfunderad. Jag skrev till både Byggnadsförvaltningen och Räddningstjänsten. Räddningstjänsten svarade att det fanns inga tvingande regler om skyltar.

Räddningstjänsten skrev:

”Skyltning i denna stora samlingslokal anses inte vara nödvändigt då den används till olika evenemang med olika personantal.”

Ok. Men hur många personer får vistas i Arena Vänersborg samtidigt då? Varför så många olika uppgifter?

bygglovJag hittade ett dokument i min dator från 2007-12-05. Det är Byggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande till ”Bygglov 0546/2007, Vidar 1, nybyggnad av arena för idrotts- och kulturverksamhet, Arena Vänersborg”. Det handlar alltså om bygglovet till arenan.

Det står:

”Planmässigt avses huvudvolymen att upptas av bandyplan med tillhörande besöksläktare för ca 3000 personer…”

Hmm. ”ca 3.000 personer.” Den 15 dec 2007 behandlades bygglovsansökan av Byggnadsnämnden. Och som läsarna förstår så beviljande Byggnadsnämnden bygglov för arenan – i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Utgångspunkten är alltså 3.000 åskådare på läktarna.

I ett yttrande från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden nämns dock en annan siffra. I yttrandet nämns siffran 3.500 personer. Uppgiften tycks komma från ett epostmeddelande från WSP daterat den 12 december 2007.

Vi kollar vidare.

Från Byggnadsförvaltningen fick jag i veckan den gällande brandskyddsdokumentationen. Den är från 2010-06-10. På sidan 7 står det:

arena_publik

På en bandymatch gäller alltså:

  • Läktare: 3.000 personer
  • Omklädningsrum, kontor mm: 200 personer
  • Lobby inkl pub och konferensrum: 350 personer
  • Loger, pressrum: 100 personer

3.000 åskådare på läktarna. Igen.

Eller?

Från Räddningstjänsten fick jag en annan, ganska häpnadsväckande, uppgift. Också i veckan.

”Bandymatch ca 5700 personer (personer på läktare och alkoholservering)”

Va? 5.700 personer?

Jag fattar ingenting. Brevväxlingen fortsätter. Jag pratar i telefon. Det blir flera mail fram och tillbaka.

planerSiffrorna från Räddningstjänsten kommer från ett dokument som heter ”Brandtekniska beräkningar”. Det är daterat 2012-07-20 och är en bilaga till en annan brandskyddsdokumentation, en brandskyddsdokumentation som heter ”Brandskyddsdokumentation Relationshandling Reviderad A”. Denna sistnämnda handling är daterad 2010-07-20, drygt en månad senare alltså än den brandskyddsdokumentation som finns på Byggnadsförvaltningen.

Räddningstjänsten säger också att en konsult har beräknat antalet åskådare. Antalet åskådare är:

”inte skrivet i sten.”

Räddningstjänsten menar också att arrangören i fråga får göra en bedömning utifrån maxantalet åskådare.

Och det är ju detta jag vill veta. Hur många personer går det maximalt in i arenan? Vad innebär en fullsatt arena? 3.000 personer? 3.300 personer? 3.500 personer? 4.000 personer? 5.700 personer? Fem olika bud.

Både Byggnadsförvaltningen och Räddningstjänsten är i varje fall överens om en sak, det är byggnadsförvaltningen som är den myndighet som bestämmer. Byggnadsförvaltningens papper ska vara de riktiga.

Som Byggnadsförvaltningen skriver:

”Dokumentationen är i detta skede relationshandling och redovisar faktiskt utförande i samband med slutbesiktning för sakkunnigintyg som av oss bedömts uppfylla gällande myndighetskrav.”

Alltså 3.000 personer. Det står ju så i Byggnadsförvaltningens officiella papper.

Eller?

tystnadVad konstigt det här blev. Jag ville ju bara ha reda på hur många åskådare arenan kan ta. Varför skulle det vara så svårt?

Jag sammanställde uppgifterna i ett sista mail och skickade det till både Byggnadsförvaltningen och Räddningstjänsten. Det var i tisdags och sedan dess har jag inte hört ett knyst.

En oroväckande tystnad. Anar liksom att något är fel…

Kategorier:Arena Vänersborg
%d bloggare gillar detta: