Arkiv

Archive for 3 december, 2012

Kränkande särbehandling

3 december, 2012 2 kommentarer

blogg7Jag rörde tydligen vid ett känsligt ämne med bloggen ”Lidell, PFU, rektorer och lärarlöner”. Det har nämligen kommit några mail om hur anställda i Vänersborgs kommun behandlas, bland annat av sina chefer. De flesta synpunkterna kommer från människor inom Barn- och Ungdomsförvaltningen. Kanske inte helt oväntat.

Att skriva om kränkningar är naturligtvis känsligt på flera sätt. Det handlar om enskilda personer. Det kan vara svårt att veta vad som egentligen, rent objektivt, har hänt. Ord kan stå mot ord. Kränkningar, om de förekommer, sker ofta i smyg och med ”små medel”. De kan till och med vara dolda för omgivningen.

Att jag överhuvudtaget tar upp ämnet beror på att jag själv har en ”viss” erfarenhet. Jag vet att det är, och kan bli, ett stort problem med kränkningar. För de inblandade. Eller i varje fall för den kränkte.

Jag tänkte med denna blogg inte beskriva något enskilt fall. Jag tänkte bara beskriva lite om vad som gäller kring kränkande särbehandling. Men ni får gärna fortsätta att höra av er. (Min emailadress är karvling@hotmail.com)

av_krankandeJag hittade en viktig publikation ute på nätet om ”kränkande särbehandling”. Den är utgiven av Arbetsmiljöverket.

”Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.”

Andra benämningar på kränkande särbehandling är mobbning, trakasserier och psykiskt våld. Det kan handla om:

 • ”Förtal
 • Undanhållande av information
 • Förolämpningar eller negativt bemötande
 • Omotiverat fråntagande av arbetsuppgifter
 • Saboterande av arbetets utförande
 • Utfrysning”

Eller:

 • ”att förlöjliga någon inför andra.
 • att hota.
 • att förtala och/eller baktala.”

Det är allvarligt om det händer sådana här saker på en arbetsplats. Arbetsmiljöverket skriver att man inte får vänta, utan att man ska börja med en gång. (Källa: ”Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet”.)

”5 § Om tecken på kränkande särbehandling visar sig skall motverkande åtgärder snarast vidtas och följas upp.”

Och man ska (skriften ”Kränkande särbehandling”):

”utgå från den kränktes upplevelse”

En kränkning är en känsla, en upplevelse. Den finns där. Och kränkningar kan inte accepteras.

”Arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i verksamheten.”

Jag hittar också ett dokument från Vänersborgs kommun. Det heter ”Anvisning – mot kränkande särbehandling (mobbning)” och är daterat 2009-04-17. Anvisningen följer föreskrifterna från Arbetsmiljöverket.

run”Kränkande särbehandling är enligt Arbetsmiljölagen förbjudet och kan inte accepteras på en arbetsplats. Alla arbetsplatser ska därför planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling förebyggs.
Ingen medarbetare ska utsättas för kränkande särbehandling.”

Gång på gång möter jag i olika skrifter råd till hur kränkande särbehandling ska mötas, eller bemötas:

 • ”Vänta inte – börja med en gång
 • Inta en objektiv och problemlösande hållning
 • Lyssna på alla berörda
 • Ha ett konfidentiellt samtal med den som utsätts
 • Ge stöd åt den utsatte och erbjud stödkontakt
 • Om det framförs kritik om en arbetstagare bör denne få del av denna kritik för att sakligt kunna bemöta den. Handla inte över huvudet på den utsatte.
 • Förneka eller dölj inte att det finns konflikter”

Och

 1. ”Utred orsakerna
 2. Vidta åtgärder
 3. Följ upp”

Det som jag har beskrivit ovan kan tyckas vara självklarheter, något som alla ställer upp på:

Kränkande särbehandling ska inte förekomma på en arbetsplats! Kränkande särbehandling ska inte förekomma i Vänersborgs kommun!

rektor3Det är dock inte alltid så enkelt. Det är bland annat ett problem med dessa regler och föreskrifter. De utgår från att chefen ska ta tag i situationen.

Men om det nu är så att det är chefen som kränker…?

Vem vänder sig den anställde till då? Det är ju chefen som har ansvaret för att kränkningar inte ska förekomma på en arbetsplats.

Finns det någon policy i Vänersborgs kommun som kan tillämpas då? Jag kan inte hitta någon…

%d bloggare gillar detta: