Arkiv

Archive for 26 december, 2012

Fler frågetecken kring Arena Vänersborg

26 december, 2012 1 kommentar

arena_icebearArena Vänersborg är fortfarande ett hett diskussionsämne i Vänersborg. Trots att det är kylan i Arena Vänersborg som är det största hindret för att den ska kunna locka till sig evenemang – och därmed inkomster.

”Arenan står där den står.”

Detta är det i särklass tyngsta argumentet från dem som anser att arenan var en bra investering. Faktum är dock att det skulle bli billigare för vänersborgarna om arenan revs. Ett öde som andra idrottsanläggningar i andra delar av världen råkar ut för. I Portugal t ex rivs nu fotbollsanläggningar som byggdes inför fotbolls-EM 2004. Det är för dyrt att underhålla dem.

Nu förespråkar jag ingen rivning av Arena Vänersborg! Absolut inte! Jag tror nämligen att det skulle kunna gå att öka inkomsterna till arenan. Det handlar mest om att få upp värmen. Med andra ord, att få bort isen. Jag tror att en möjlig väg, om än inte att göra arenan lönsam, så åtminstone att minska förlusterna, är att lägga konstgräs i arenan. Intresset för att använda och hyra arenan då skulle öka.

forlustNu försöker vår moderatledda kommun bara att utveckla ett ur lönsamhetsaspekten redan misslyckat koncept, dvs mer bandy. Bandy-VM kommer att bli en förlustaffär för skattebetalarna. Kommunen har redan skänkt 300.000 kr till IFK och klubben behöver inte heller betala någon hyra av arenan till kommunen för bandy-VM. Då ska vi komma ihåg att arenan faktiskt kostar kommunen omkring 80.000 kr per dag. Och då räknar jag inte in kostnaderna för en ny bandysarg för 73.500 exklusive moms, som köptes in förra veckan, eller anpassningen till Radiosportens önskemål när det gäller kommentatorshytter eller en eventuell ombyggnad av ståplatsläktaren med en extrarad eller…

I de omkring 80.000 kr per dag, som skattebetalarna lägger på arenan, tänker jag inte heller på kostnaderna för att laga alla läckor i taket eller de pengar som kommunen ska betala till BIAB i samband med förlikningen.

biabJo, kommunen har förlikats med BIAB. Avtalet hittade sin plats till diariet veckan före jul. Bakgrunden är:

”I samband med att taket på Arena Vänersborg skadades i februari 2010 upptäcktes att flera innerväggar i de vidbyggda delarna saknade teleskopanslutningar mot takkonstruktionen.”

Kommunen har på grund av detta ”slarv” från BIAB:s sida hållit inne fakturor på sammanlagt 1.716.226 kr. Nu ska BIAB åtgärda felen. Och när BIAB har gjort detta, så får de pengarna. Ja, de får 1 miljon redan nu när förlikningsavtalet upprättats. Kommunen ska också stå för 40% av åtgärdskostnaderna, dvs det som det kostar BIAB att åtgärda felen, de fel som BIAB själva ansvarar för… Kommunens kostnader beräknas uppgå till 389.600 kr.

I arbetet med förlikningen mellan kommunen och BIAB har COWI anlitats för projektering, upphandling, byggledning och slutbesiktning. BIAB ska betala 60% av COWI:s kostnader och kommunen resten, dvs kommunen ska betala COWI omkring 168.000 kr…

389.600 kr plus 168.000 kr…

Fast detta har ju egentligen inget att göra med om arenan används till bandy eller något annat. Arbetena ska inte heller utföras förrän efter bandy-VM. De ska påbörjas 15 april.

Jag undrar om slutbevis kan utfärdas innan ett sådant här jobb är klart? Och vad var det det stod i lagen…?

”Om byggnadsnämnden finner att det brister i förutsättningarna för att utfärda slutbevis, skall byggnadsnämnden utan oskäligt dröjsmål ta ställning till i vilken omfattning byggnaden skall få användas innan bristerna avhjälpts.”

Jo, jo…

publik3Och så var det också det här med hur många som kan se på en bandymatch samtidigt. (Se ”Vad innebär en fullsatt arena?”) I Byggnadsförvaltningens officiella papper så uppges det maximala antalet till 3.000 personer. I Räddningstjänstens papper står det 5.700.

Den brandskyddsansvarige för Arena Vänersborg ”håller på” Räddningstjänsten, dvs. det är siffran 5.700 som gäller.

5.700 kan alltså se finalen i bandy-VM på plats. Punkt.

Eller?

”Budet” från Byggnadsförvaltningen är dock ett annat. Så här skrev en av chefstjänstemännen förra veckan:

”Den brandskyddsdokumentationen dat 2010-06-10, som är godkänd vid slutbesiktning gäller, d v s den som har diarieförts här på byggnadsförvaltningen som relationshandling och du fick av oss. De publiksiffror som anges där gäller. Om NÄRF som tillsynsmyndighet av brandskydd kommer fram till att talen behöver ändras, så har de möjlighet att göra det. Men de måste i så fall meddela byggnadsnämnden att det blir ändringar. Något sådant har inte inkommit.”

Det är Byggnadsförvaltningen/Byggnadsnämnden som bestämmer!

3.000 kan alltså se finalen i bandy-VM på plats. Punkt.

Så vad händer nu? Vad händer om det kommer fler än 3.000 till arenan? Vem gör något? Vem ingriper? Och kommunen som har planer på en ombyggnad av ståplatsläktaren med en extrarad, så att det ska gå in ännu mer folk..

bygglovMen det kanske kommer in en begäran om ändring… Vem vet, den kanske kommer samtidigt som det kommer en begäran om en förlängning av bygglovet… (Se ”Är Arena Vänersborg ett svartbygge?”)

Men om inte…?

Det är mycket som borde göras och framför allt utredas – både sådant som händer nu och framför allt sådant som har hänt tidigare. Det är många kort som inte ligger på bordet. Det har hänt mycket mellan skål och vägg som inte vänersborgarna känner till…

Efter en motion, som skrevs i feb 2010 av Vänsterpartiet, fattade BUN ett beslut i september 2011, om att en utredning skulle sättas igång. Utredningen skulle sprida ljus över vad som hände när arenan byggdes.

Ernst & Young AB har fått uppdraget. Jag vet inte hur långt de har kommit i sin utredning. Det går rykten på kommunhuset att Ernst & Young AB har väldigt svårt att få till stånd tider för samtal med flera av dem som var med när det begav sig. Typ… Undrar vad det beror på?

tystnadspliktI diariet hittar jag förra veckan ett ”Åtagande om tystnadsplikt”…

Ernst & Young AB (=EY), som har fått i uppdrag att…

”bl.a. granska beslutsprocessen angående Arena Vänersborg.”

… åläggs, eller åtar sig, tystnadsplikt. Jag antar att det är åläggs, av den anledningen att jag är ganska säker på att det är Vänersborgs kommun som är intresserade av att vissa saker inte kommer ut i offentlighetens ljus.

”Detta åtagande gäller all information om Vänersborgs kommuns förhållanden som EY får tillgång till i samband med Uppdragets fullgörande oavsett i vilken form informationen erhålls (muntligt, skriftligt, via epost etc.).”tystnad

Ernst & Young AB, som har i uppgift att få fram sanningen, som ska ta reda på vad som har hänt under arenaresans gång – åläggs tystnadsplikt?

I avtalet finns formuleringar som för tankarna till mindre bra agentfilmer. Vad sägs om:

”efter uppdragets fullgörande, på Vänersborgs kommuns begäran, återlämna alla exemplar av dokument eller andra bärare av Information (inklusive utdrag, utkast etc); i annat fall ska de förstöras.”

Det verkar som om Arena Vänersborg kommer att bli en valfråga 2014 också.

Kategorier:Arena Vänersborg
%d bloggare gillar detta: