Arkiv

Archive for 10 november, 2012

Arenans tak behöver repareras. Igen.

10 november, 2012 4 kommentarer

arkiv2I det alltid lika spännande diariet hittar vi den här veckan ett godkännande av en offert. Handlingen har legat där sedan några dagar tillbaka, men ingen verkar ha tagit notis om den. Förutom en vänsterpartist eller två då…

Hur kan en sådan handling vara spännande? Jo, den handlar om arenan. Närmare bestämt om arenans tak. Och mer spännande kan det väl knappast bli i Vänersborg.

Arenans tak har ju varit föremål för ett stort intresse genom åren. Så stort att Vänersborg har hamnat på kartan tack vare det. Arenataket har som bekant inte hållit stången mot snön. Taket har inte heller hållit tätt mot vatten i flytande form. Regnvattnet har stundtals forsat in…

I början av sommaren lagades taket, till slut, för ca 2 miljoner kronor. Det förstärktes. Det ska hålla för snö i fortsättningen…. Var det tänkt. Och vi hoppas det. Vi hade kanske hoppats att det också skulle hålla regnvattnet utanför. Det var tänkt så.

Men det verkar inte så.

Handlingen i diariet visar att företaget SP Trä har fått följande uppdrag av Barn- och Ungdomsförvaltningen:

”1. Utredning av orsaken till läckaget
2. Förslag till åtgärd”

I offerten ges en bakgrund till uppdraget. Där står det:

  • ”Hösten 2010 böljade taket läcka i samband med nederbörd. Våren 2012 ökar läckaget.
  • Läckaget uppträder på den sida av taket som ligger i lä vid förhärskande vindriktning. När det blåser lyfter också isoleringen och får sparkas i rätt läge efteråt.
  • Viss tveksamhet finns vad gäller förutsättningarna för beräkningen av takdukens infästning. Vidare har synpunkter framförts när det gäller vådbredden.”

arenaparaplyOch så kommer det avslutande punkten, som får mig att rysa (fast det där med att ”sparkas i rätt läge” lämnar mig inte heller oberörd):

  • ”Reparation av taket har skett, men det är oklart huruvida denna har varit till fyllest.”

Har årets reparation av taket misslyckats? Har ytterligare 2 miljoner kastats i sjön?

Det tycks så. SP Trä ska göra följande:

”Vi erbjuder oss att utreda orsaken till läckaget genom att göra följande:

  • En besiktning på plats för att kontrollera de mekaniska infästningarna vad gäller centrumavstånd, typ och funktion samt för att ta ut prover av takduken vid skarvar för att prova skarvens styrka.
  • En kontrollberäkning av vindlasterna. Detta inkluderar att fastställa vilken vindlast som ska gälla för arenan. …
  • En kontroll av om gällande anvisningar för monteringen av takduken har följts. …
  • En provning av skarven och infästningarna för att ge underlag för en bedömning av lämplig infästningsmetod.
  • Undersökning av liknande byggnaders taktäckning, vilka fungerar och vilka fungerar inte.”

SP Trä erbjuder sig också att

”ge förslag till hur den uppkomna situationen kan lösas.”

Fast eventuella lösningar gäller bara svar av arten:

”byt den aktuella takduken eller reparera.”

För detta kontrollarbete tar SP Trä 95.800 kr. Till detta kommer dock

”kostnaden för analys av det svetsade fogen i duken, som är 3500 kr per prov. Här får vi diskutera vilken omfattning som är lämplig. Dessutom är det ju så att om vi tar ett prov så måste någon direkt laga det hål i duken som uppstår. Eventuellt kan det uppstå behov att även prova hållfastheten hos den mekaniska infästningen av duken.”

Vad det sedan kostar att reparera taket är en annan fråga. Det låter som om det kan bli ganska dyrt… Igen. Är det inte läge att den eller de som misslyckas med alla byggen och reparationer tar sitt ansvar och ser till att allt fungerar, att taket håller tätt?

Men visst börjar man förstå varför mini-alliansen vill spara in på våra barn och ungdomar. Pengarna behövs helt enkelt till att ”bygga färdigt” arenan.

naven_bordetDet kan inte hålla på så här. Någon drastiskt måste göras. Det måste hända något med arenan.

Vänsterpartiet har tidigare föreslagit att kommunen ska se över möjligheterna att bjuda ut arenan till försäljning. Eller att se om det går att bilda någon typ av bolag där även privata intressenter ingår. Kanske kan en annan driftsform få in kapital utifrån.

Jag har ställt en fråga om arenataket till sammanträdet med Barn- och Ungdomsnämnden på måndag. Vi får se om det blir något bra svar.

%d bloggare gillar detta: