Arkiv

Archive for 26 november, 2012

Lidell, PFU, rektorer och lärarlöner

26 november, 2012 Lämna en kommentar

kuvertGunnar Lidell (M) har fått brev från Ingela Gardner Sundström. Gardner Sundström är förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Gardner Sundström skriver till Lidell i hans egenskap av kommunstyrelsens ordförande. Det handlar om det nyligen träffade avtalet mellan SKL och lärarna.

Gardner Sundström förklarar varför hon skriver till Lidell (och andra kommunstyrelseordförande) i Skolvärlden nr 9, 2012:

”det är otroligt viktigt att man på högsta nivå tar sig an och förvaltar det här avtalet, arbetar med det och jobbar med lönespridningen. De här 4,2 procenten i år, liksom märket nästa år, ska ses som golv.”

Sådana här frågor brukar moderaterna och mini-alliansen av ”tradition” se som förvaltningsfrågor och inte politiska frågor. Gardner Sundström säger:

”Om det ska bli någon förändring och de här avtalen ska utvecklas på det sätt som de centrala intentionerna ser ut, så måste man från kommunstyrelseordförande-nivå engagera sig i de här frågorna på ett annat sätt än man gjort på många ställen.”

Jag vet inte om Lidell har läst brevet. Och om Lidell har gjort det, så vet jag inte om han har engagerat sig…

byrakratiPersonal- och Förhandlingsutskottet (PFU) har kanske sett brevet från SKL. PFU ansvarar, som ni vet, för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess anställda. I varje fall på papperet.

När Marika Isetorp (MP), som är ”oppositionens” representant i PFU, lyfte frågan om Barn- och Ungdomsförvaltningens behandling av rektor Inger Carlsson, så fick hon beskedet att detta inte var en fråga för PFU…  (Se här.)

Hur som helst. I kallelsen till ett extra sammanträde med PFU den 24 oktober, så finns skrivelsen från Ingela Gardner Sundström med på dagordningen:

Ӏrenden:
1. Skrivelsen från Ingela Gardner Sundström”

I kallelsen står det ingenting om vem Gardner Sundström är, vem hon representerar eller vad skrivelsen handlar om.

I protokollet från sammanträdet, så står det ännu mindre. Det står ingenting om skrivelsen. Det står faktiskt inte någonstans i protokollet om skrivelsen från Ingela Gardner Sundström har behandlats eller inte. Märkligt.

Däremot beslutade PFU (§74) på sammanträdet att

”godkänna beräkningar av utrymmen samt att starta löneöversyn 2012 genom att kalla LR och Lärarförbundet till en överläggning.”

pengar4Och det var ju om lärarlönerna som brevet från Ingela Gardner Sundström (SKL) handlade…

PFU sammanträdde igen två dagar senare, den 26 oktober. Då tog PFU upp lärarlönerna under punkten:

”§ 83 Löneöversyn Samverkansrådet 2012”

I protokollet framgår att:

”Förvaltningschef Kent Javette noterar att löneöversynen avses genomföras på samma sätt som vid de senaste löneöversynstillfällena.”

Jag vet inte riktigt vad detta innebär, men lärarfacken var nöjda:

”Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet noterar att ytterligare överläggningar inte behöver ske utifrån de klargöranden som givits av Kent Javette.”

Därmed kunde löneöversynen gå vidare:

”arbetsgivaren [kan] genomföra löneöversynen genom lönesamtalsmodellen.”

Lönesamtal vet jag vad det är. Det har jag haft vartenda år, så länge som lönerna har satts individuellt. Det innebär ett samtal med din chef, dvs i mitt fall med min rektor. Rektorn återkopplar vid samtalet till medarbetarsamtalet. Vid medarbetarsamtalet:

”… ska det sättas och diskuteras bland annat individuella mål, arbetstagarens resultat, arbetstagarens kompetensutvecklingsbehov samt göras en bedömning utifrån gällande lönekriterier.”

Det här stycket är citerat från ett kommunalt dokument antaget av PFU 2009-02-04. Dokumentet heter ”Riktlinjer till personalpolicy – Lön och belöning”.

Vid lönesamtalet diskuterar du och din chef, rektorn, ”dina insatser” och samtalar kring bedömning och löneutveckling i förhållande till arbetsplatsens lönekriterier. Som det står i ”Riktlinjer till personalpolicy – Lön och belöning”:

”Vid lönesamtalet görs en återkoppling till medarbetarsamtalet vad gäller bedömning och löneutveckling i förhållande till hur den anställde uppfyllt lönekriterierna.”

antecknOftast har mina rektorer genom åren förberett samtalet genom att de har skrivit ner sina synpunkter och bedömningar av mig. Ungefär som när jag skriver skriftliga omdömen om mina 102 elever.

Jag har emellertid fått signaler på att det finns chefer som inte följer kommunens ”Riktlinjer till personalpolicy – Lön och belöning”. Det finns tydligen chefer/rektorer som inte har några lönesamtal. Det finns chefer/rektorer som helt enkelt lägger en lapp med den nya lönen i ”lärarskåpet”. (Sådana här chefer är, vad jag förstår, få. En övervägande majoritet av de chefer/rektorer som till exempel jag har haft genom åren, och det är många, har skött detta på ett bra och korrekt sätt.)

Vad gäller om chefen/rektorn inte följer kommunens ”Riktlinjer till personalpolicy – Lön och belöning”? Vad gör en anställd om chefen/rektorn inte genomför några lönesamtal? Klagar hos chefen själv? Tar kontakt med chefens chef? Tar kontakt med PFU? Tar kontakt med Gunnar Lidell?

Det är inte lätt för de flesta anställda att klaga på chefen. Att göra det eller att vända sig till facket innebär en risk i ett system med individuella löner… Det vet alla.

Är det inte så att arbetsgivaren själv, dvs ytterst PFU, måste ta ett ansvar? Måste inte PFU försäkra sig om att alla chefer och rektorer följer avtalet? Inte ska väl de enskilda anställda/pedagogerna behöva vända sig till facket och klaga?

uncle_vbgSom jag ser det har arbetsgivaren ett eget ansvar för att följa upp sina chefer och se till att de följer avtal, lagar och föreskrifter!

Och så har jag inte ens läst klart paragrafen ”§ 83 Löneöversyn Samverkansrådet 2012” från PFU:s sammanträde den 26 okt…

Paragrafen avslutas med:

”Personal-  och Förhandlingsutskottet konstaterar att kommunens ambition är att öka lönespridningen genom differentiering vid den individuella lönesättningen och att förvaltningen har att förhålla sig till detta.”

Förutom det mycket mystiska påståendet ”att förvaltningen har att förhålla sig till detta”, så slår PFU fast en viktig princip – lönespridningen ska öka.

Det kan man väl tycka vad man vill om, men både arbetsgivarsidan och de fackliga organisationerna är helt överens om detta. Och har så alltid varit. Det var ett viktigt argument vid införandet av individuella löner. Lönespridningen bland de anställda i Barn- och Ungdomsförvaltningen har dock inte ökat. Tvärtom!

När den så kallade löneöversynen ska genomföras nu, så kommer med all sannolikhet lönespridningen att minska ytterligare.

procentRektorerna och deras chefer har bestämt att löneökningarna räknas i kronor och ören. Det torde vara ganska unikt. I Barn- och Ungdomsförvaltningen i Vänersborg handlar löneökningarna aldrig om procent, alltid om kronor och ören.

”Minst tusen kronor till den bäste.”

1.000 kr till en pedagog med en månadslön på 24.000 kr är 4,2%. Precis som avtalet. Men om en pedagog med en lön på 30.000 kr i månaden får en höjning med 1.000 kr är det 3,3%. Blir det så här, så betyder att lönespridningen minskar. Och så här har det alltid varit…

Det senaste avtalet gav lärarna 4,2% i löneförhöjning. Eftersom tydligen bara ”de bästa” ska få 1.000 kr måste det ju innebära att det blir en hel massa pengar över… De ”sämsta” eller de ”medelpresterande” får naturligtvis mindre. Kanske kommer några lärare att få löneförhöjningar med 3.000-4.000 kr? Om det blir så, så torde det i varje fall inte bli de som framför synpunkter på chefen…

Återigen. Bör det inte vara så, att arbetsgivaren, dvs ytterst PFU, ska försäkra sig om att cheferna ute i verksamheten följer både avtalet och PFU:s intentioner? Både när det gäller lönesamtal och lönespridning?

Ingela Gardner Sundström från SKL  är helt klar över sin uppfattning. Läraravtalet och lärarlönerna är en politisk fråga.

”…så måste man från kommunstyrelseordförande-nivå engagera sig i de här frågorna…”

Det är nog dags att Gunnar Lidell (M) engagerar sig.

Kategorier:Lärare, PFU, Skola
%d bloggare gillar detta: