Arkiv

Archive for 12 november, 2012

Centern sviker landsbygden!

12 november, 2012 3 kommentarer

surprise2Man upphör aldrig att förvånas i politiken. I varje fall inte över den vänersborgska politiken.

Idag var frågan om Väne Ryrs vara eller inte vara uppe till beslut i Barn- och Ungdomsnämnden. Efter en långvarig medborgardialog… Efter en särskild utredning i Barn- och Ungdomsförvaltningen… Efter en enkät bland Väne Ryrs föräldrar…

Nu skulle det avgöras. Nu skulle ”expertnämnden” uttala sin vilja. Nu skulle Barn- och Ungdomsnämnden visa medborgarna vad den anser om skolverksamheten i Väne Ryr. Nu skulle kommunfullmäktige få riktlinjer och ledning, så att det skulle kunna fatta ett slutgiltigt och vettigt beslut.

Det var i varje fall vad Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet tänkte. Vi hade skrivit ett yrkande (förslag till beslut) om att Barn- och ungdomsnämnden öppnar förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen och skolan F-3 i Väne Ryr från och med höstterminen 2013.

Att mini-alliansens partier inte ville öppna Väne Ryr – det var det väl ingen som blev förvånad över. Mini-alliansen har för länge sedan slutat att lyssna på medborgarna. När yrkandet från V, MP och VFP lades fram till omröstning, så röstade Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna kort och gott ”nej”.

vindarna_blaserDet var inte heller förvånande att socialdemokraterna fegade. Det är ju deras nya taktik under mandatperioden. ”Ta inte ställning. Då kan vi ju inte anklagas för att ha fattat fel beslut!” Typ. Såvida de inte tydligt känner vart vindarna blåser bland medborgarna i kommunen… Då kan det hända att de tar ställning…

Så när nämnden skulle rösta om att öppna Väne Ryr – ja, då lade sossarna ner sina röster!

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har 5 röster i nämnden. Eftersom en socialdemokrat var frånvarande idag och en vänsterpartist hade fått hoppa in, så hade Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet också 5 röster.

5-5…

Det var ett parti kvar… Centerpartiet…

Spännande…

pinoccio_CMarianne Karlsson från Centerpartiet förvånade alla…

Centerpartiet röstade ”nej” till att öppna Väne Ryr!

”Nej!”??

Japp! Marianne Karlsson och Centerpartiet gjorde gemensam sak med mini-alliansen!

Centerpartiet röstade ”NEJ!”

6-5.

Tänk. Centerpartiet som i alla år har gjort sig till ”talesparti” för landsbygden. Idag visade partiet vad det pratet var värt. I varje fall när det gäller Väne Ryr. Det är inte utan att man undrar om det bara är Dalsland som betyder något för Centerpartiet. Rösebo och Skerrud vill man bevara, men Väne Ryr…

Som sagt, man upphör aldrig att förvånas över den vänersborgska politiken.

Nu ska frågan till kommunfullmäktige. Det är i fullmäktige som den slutgiltigt avgörs. Det finns således tid för Centerpartiet att ändra sig. Det finns också tid för Socialdemokraterna att känna vindarna och att ta ställning.

Ge Väne Ryr en chans – öppna förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen och skolan!

.

PS. Nedan följer hela yrkandet (förslaget till beslut) som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet lade fram på dagens sammanträde.

TilläggsyrkandeStrukturell översyn.

 

Det finns flera skäl som talar för att ett öppnande av förskola, fritids, förskoleklass och skola är ett riktigt beslut:

  • Den genomförda föräldraenkäten visar att de flesta föräldrar i Väne Ryr tänker nyttja förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen och skolan om dessa öppnas.
  • Det finns en stor möjlighet att locka till sig andra barn från angränsande kommuner, vilket gör att elevantalet skulle öka.
  • En förskola, fritids, förskoleklass och skola skulle kunna bidra till att locka till sig nya invånare till Väne Ryr och på så sätt utveckla bygden. Väne Ryr ligger strategiskt till mellan Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg och skulle på sikt kunna bli ett tillväxtområde.
  • Invånarna i Väne Ryr betalar skatt som alla andra vänersborgare men de får ut väldigt lite av sina skattepengar. Att öppna förskola, fritids, förskoleklass och skola skulle bidra till ett rättvisare Vänersborg.

För att kunna driva verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i juni om den framtida skolstrukturen och ett öppnande av verksamheten i Väne Ryr så måste en ny resursfördelningsmodell utarbetas. En sådan modell måste bland annat titta på möjligheten att t ex lämna någon typ av basresurs till varje skola och att införa ett delningstal där en skola får extra pengar när en ny klass måste skapas.

Om inte resursfördelningsmodellen ändras, så kommer de rektorer som har två eller flera skolor i sin skolenhet, att stå där med otillräckliga resurser. Då kan de fortfarande bli tvungna att ändra sin enhets ”inre organisation” – så att undervisning inte bedrivs i en av enheterna…

En ny resursfördelningsmodell bör också ta hänsyn till och utgå från elevers behov och resultat vid fördelningen av resurser. Vänersborg måste leva upp till kraven i Skollagen och läroplanen, där det bland annat står att alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt och att resurserna ska fördelas med hänsyn till elevernas olika behov.

Kommer Skolinspektionen till Vänersborg, så kommer de att upptäcka ytterligare en kommun som brister i det här avseendet…

Barn- och Ungdomsnämnden måste snarast anta en ny fördelningsmodell. Både för att följa de nationella styrdokumenten och för att kunna genomföra kommunfullmäktiges skolbeslut.

Vänsterpartiet yrkar:

– att Barn- och ungdomsnämnden öppnar förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen och skolan F-3 i Väne Ryr från och med höstterminen 2013!

– att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en ny resursfördelningsmodell som tar hänsyn till kommunfullmäktiges skolbeslut i juni och kraven i de nya statliga styrdokumenten.

%d bloggare gillar detta: