Hem > BUN 2014, Skolinspektionen > Skolinspektionens dom!

Skolinspektionens dom!

skolinspektionMåndagens sammanträde med Barn- och nyhetUngdomsnämnden var inte ett helt vanligt sammanträde. Trots att det kanske verkade så i gårdagens blogg. (Se ”Tärnan och öppna möten”.) Det var nämligen så att vi hade besök. Ett ”fint” besök… Skolinspektionen gästade nämnden. Och det är definitivt inte vanligt.

Skolinspektionen ägnade en del av eftermiddagen igår till att berätta om höstens alla inspektioner. Skolinspektionen har ju gjort både bas- och breddad tillsyn av skolor och inspekterat fritidshem och förskolor. Detta har sedan redovisats i ett antal inspektionsrapporter, som går att läsa på kommunens hemsida. Skolinspektionen redogjorde dock inte för innehållet i dessa.

Hans Larsson och Gerhard Eriksson från Skolinspektionen redogjorde istället för det inspektionsbeslut som handlar om huvudmannen specifikt, dvs Barn- och Ungdomsnämnden. Inte de andra rapporterna alltså. Dessa rapporter kommer för övrigt att behandlas i nämnden den dag då rektorerna har skrivit klart de ”svar” som ska lämnas till inspektionen. Dessa ”svar” måste nämligen gå via huvudmannen/nämnden.

temperSkolinspektionens representanter var tämligen ”milda” och förstående i sin framtoning. Inte alls så arga som nämnden kunde frukta. Stundtals lät det nästan som om de bad om ursäkt för att de kritiserade…

Men kritiserade gjorde de…

I Skolinspektionens beslut slås det fast något som kanske inte direkt är någon nyhet. I varje fall inte för dom som inte stoppar huvudet i sanden…

Skolresultaten i Vänersborg har inte förbättrats under de senaste 5 åren.

Skolresultaten ligger fortfarande kvar på en relativt låg nivå, under genomsnittet i Sverige. Och statistiken visar ingen tendens på förbättring.

ogonbrynDet är allvarligt. Dock inte så allvarligt, antar jag, att det får politiker i Vänersborg att höja på ögonbrynen och tillstå att detta måste vi göra något åt. När Vänsterpartiet år efter år påpekar skolans (och förskolans) behov i fullmäktige, t ex i budgetdiskussionerna, är intresset lika med noll från de andra partierna. Det enda som tycks intressera är om BUN (=Barn- och Ungdomsnämnden) håller budget eller ej…

Tyvärr hittar man den attityden även i Barn och Ungdom. I den korta verksamhetsberättelsen, som BUN också  behandlade igår, står det:

“Verksamheten arbetar i en anda av god ekonomisk hushållning och har ekonomin högst upp på agendan.”

Jag tror att det är dags för politikerna i Vänersborg att sätta barnen och ungdomarna “högst upp på agendan”…

Skolinspektionen riktar kritik mot huvudmannen med anledning av skolresultaten. Inspektionen menar att huvudmannen behöver:

“bli bättre på att utvärdera och analysera måluppfyllelsen”

Huvudmannen, och också rektorerna, måste:

“fokusera mer på elevernas måluppfyllelse och tydligare följa upp resultaten i syfte att förbättra och utveckla verksamheten. Det är grundläggande för att kunna rikta insatser så att alla elever, utifrån deras skilda behov, får förutsättningar att nå målen i utbildningen.”

skollagenSkollagen går före den kommunala ekonomin, skulle man väl kunna säga…

Skolinspektionen skriver att huvudmannen bedriver ett kvalitetsarbete:

“som inte till alla delar är fullständigt och systematiskt.”

Dessutom är underlagen som kommunen har haft:

“…som utgångspunkt för analyser … ofullständiga.”

Jag tror att Barn- och Ungdomsnämnden, och förvaltningen, inser bristerna och kommer att ta tag i dessa snabbt. Jag vet att vissa saker har förvaltningen redan börjat arbeta med.

En del förbättringar kan man naturligtvis göra utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns. Ett gott exempel finns inom kommunen… Skolinspektionen skriver:

grattis“En god förebild är det kvalitetsarbete som förskollärare och förskolechefer bedriver inom förskolan.”

Det är inga dåliga ord om arbetet i förskolan. Egentligen är det väl bara att gratulera…

Det kan väl också nämnas att Skolinspektionen också riktar kritik mot att huvudmannen inte följer upp och utvärderar fritidshemmens innehåll och kvalitet. Här saknas det också dokumentation på huvudmannanivå.

Det här är viktigt. Fritidshemmens innehåll och kvalitet har påverkats mycket av de besparingar som under många år har drabbat verksamheten. Det är viktigt att BUN får reda på effekterna av dessa. Vilken effekt har t ex de stora grupperna på verksamheten, och på barnen?

inspekteraSkolinspektionen betonar att huvudmannen har ansvar för att utbildningen mellan och inom skolorna är likvärdig. Inspektionen menar att den inte är det. Tillsynen har visat:

“det finns skillnader såväl mellan som inom skolenheterna i kommunen med avseende på hur långt man kommit i arbetet med att nå de nationella målen.”

Det är viktigt med likvärdighet, att alla barn får samma förutsättningar och möjligheter i skolan. Enligt min mening har Skolinspektionen helt rätt. Barn- och Ungdomsnämnden har varit alldeles för dålig på det här.

Dock. Ett sätt som kommunen har försökt komma till rätta med den bristande likvärdigheten, och segregationen, är genom den organisation som genomförts på högstadieskolorna. Jag tänker på att samtliga centrala högstadieskolor, Torpa, Tärnan och Vänerparken, ingår i samma skolenhet, den Centrala skolenheten.

tumme_ner2På föredragningen igår, så visade Skolinspektionen en stor förståelse för förvaltningens och nämndens motiv med denna organisation.

”Ni har vällovligt syfte, men Skollagen gäller.”

Sa Skolinspektionen.

Men…

“Centrala skolenheten uppfyller inte kriterierna för att vara en skolenhet enligt definitionen i skollagen, då avståndet mellan skolbyggnaderna är för långt.”

Dessutom är det inte tillåtet med flera rektorer på samma skolområde.

justitiaDet sätt som Vänersborg har organiserat högstadieskolorna på i Vänersborg (utom Dalbo) är med andra ord – olaglig.

Det här var i och för sig ingen nyhet. Jag har skrivit om det förut och kommunens egna revisorer har tidigare påpekat förhållandet. Men det slår mot integrationen och likvärdigheten. Det gör det.

Men det är bara att omorganisera. Igen. Skolinspektionens ord är lag.

P4 Väst ringde förresten för en stund sedan och frågade vad jag tyckte om detta beslut från Skolinspektionen. Jag sa som det var. Skolinspektionen har rätt, Skollagen är tydlig. Man får inte göra som Vänersborg gör.

Men det är tråkigt att det är så. Det positiva arbetet med integrationen på högstadierna försvåras och riskerar att på sikt raseras.

Radio Väst frågade hur Vänersborg ska göra nu med integrationen. Jag sa som det var, att jag inte vet…

Skolinspektionen har gjort ytterligare några iakttagelser som redovisas i beslutet:

 • ”De kommunala förskolorna erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolorna arbetar medvetet för att öka måluppfyllelsen.
 • På samtliga grundskolor pågår ett aktivt värdegrundsarbete. Men på några av skolorna behöver arbetet bli mer systematiskt.
 • Kommunen utövar inte tillsyn över fristående driven pedagogisk omsorg som riktar sig till skolbarn.”

Det kan också vara värt att framhålla att Skolinspektionen också hade lite positivt att säga om skolorna, inte bara om förskolorna:

 • ”Förskolornas (!!; min anm.) värdegrundsarbete
 • Mariedalskolans och Norra skolans arbete med att förebygga kränkande behandling
 • Elevhälsoteamets arbete med att ta fram beslutsunderlag inför inskrivning i grund- och gymnasiesärskolan.”

ris_rosDet var det mesta som Skolinspektionen hade att säga om huvudmannen, dvs Barn- och Ungdomsnämnden. Både ris och ros med andra ord. På sätt och vis kan man väl säga att Vänersborg ändå ”kom undan” med hedern i behåll. Eller? Det kunde ha varit värre typ.

Men.

Man får inte glömma att varje skola har fått ett eget utlåtande från Skolinspektionen. Och en del skolor har fått ett väldigt bra betyg… Men en del andra har fått en ganska omfattande kritik… (Du kan själv läsa här.)

Till sist. Här nedan återger jag hela det pressmeddelande som Skolinspektionen har skickat ut. Adressen till hela beslutet hittar du längst ner.

=================

Pressmeddelande 20 januari 2014

Otillräcklig analys av kunskapsresultaten i Vänersborgs kommun

Ansvariga för den kommunala skolan i Vänersborg måste säkra att alla elever får den utbildning och det stöd som de har rätt till. Ett viktigt steg är att förbättra analysen av skolornas resultat. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut idag.

Skolinspektionen har granskat förskolan, fritidshemmen och grundskolorna i Vänersborgs kommun som en del av en genomgång av samtliga kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som kommunen måste åtgärda, och följer sedan upp att det sker.

Många elever går ut Vänersborgs kommunala grundskolor utan godkända betyg i alla ämnen. Resultaten har inte förbättrats nämnvärt de senaste fem åren och inget i statistiken pekar heller på en förbättring. Tillsynen visar samtidigt att flera grundskolor inte följer upp, utvärderar, dokumenterar och analyserar elevernas resultat på ett systematiskt sätt. Dessa skolor saknar därför en samlad bild av elevernas måluppfyllelse utifrån de nationella kunskapskraven. Även på central nivå i kommunen finns brister i kvalitetsarbetet.

— Ansvariga för skolan i Vänersborgs kommun, både centralt och på skolnivå, måste fokusera mer på elevernas måluppfyllelse och tydligare följa upp resultaten i syfte att förbättra och utveckla verksamheten. Det är grundläggande för att kunna rikta insatser så att alla elever, utifrån deras skilda behov, får förutsättningar att nå målen i utbildningen. En god förebild är det kvalitetsarbete som förskollärare och förskolechefer bedriver inom förskolan, säger Gerhard Eriksson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

 • De kommunala förskolorna erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolorna arbetar medvetet för att öka måluppfyllelsen.
 • På samtliga grundskolor pågår ett aktivt värdegrundsarbete. Men på några av skolorna behöver arbetet bli mer systematiskt.
 • Centrala skolenheten uppfyller inte kriterierna för att vara en skolenhet enligt definitionen i skollagen, då avståndet mellan skolbyggnaderna är för långt.
 • Kommunen utövar inte tillsyn över fristående driven pedagogisk omsorg som riktar sig till skolbarn.

Redovisning senast 25 april

Senast den 25 april 2014 ska Vänersborgs kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/vanersborg-2014

Beslut om kommunala förskolan och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut

 1. Roy Andersson
  21 januari, 2014 kl. 21:42

  Ingen, absolut ingen, övergflyttning av elever från Tärnan får leda till resultatförsämring nånstans. Då tar det hus i hejsan.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: