Hem > BUN 2017 > BUN 18/9

BUN 18/9

open_BUNletterSå var det dags igen. Barn- och utbildningsnämnden ska ha sammanträde på måndag (18/9).

Ledamöterna hann knappt öppna de utskickade underlagen inför sammanträdet förrän det kom ytterligare ett mail. Ordförande Mats Andersson (C) hade beslutat att ärendet ”Mål- och resursplan 2018-2022, prioritering av investeringar” skulle utgå ur ärendelistan och istället behandlas för sig, på ett extra sammanträde den 26 september. Och det ser ut att vara en bra tanke. De stundande investeringarna är oerhört viktiga och tjänar nog på att behandlas på ett eget möte.

detektiv3Nämnden går ut lugnt med två informationsärenden. De handlar om tillsyn av enskild pedagogisk omsorg och av fristående förskolor. Det blir i huvudsak muntliga informationer eftersom det inte har skickats ut några handlingar om vad tillsynerna har kommit fram till. När det gäller de fristående förskolorna står det dock lite allmänt:

”Samtliga tillsynade förskolor har visat att de har samtliga efterfrågade rutiner och planer. Utifrån vårdnadshavarenkäten ser vi att vårdnadshavarna generellt ger verksamheten höga bedömningar inom samtliga efterfrågade områden.”

Och det är ju oerhört positivt. Personalen verkar emellertid ha haft några synpunkter, men vilka de var förtäljer inte handlingarna.

Sammanträdets 4:e ärende är en uppföljning av privata utförare. Det handlar om privatasimma2 företag som har skött simundervisning, skolbussar och städning.

Hallevibadet får inte något föreläggande, även om kvaliteten på simundervisningen har varierat beroende på vilken simlärare som varit i tjänst. Kommentarerna från rektorerna om Brålandabadet är däremot enbart positiva:

”Simlärarna är kunniga och bemöter eleverna på ett bra sätt.”

Vattenpalatsets simundervisning får inte heller några förelägganden, den har varit bra. Men:

”Däremot har det vid vissa tillfällen inte varit en simlärare som bedrivit undervisningen utan en simlärarassistent. Enligt Svenska livräddningssällskapet går det inte att likställa en simlärarassistentutbildning med en simlärarutbildning.”

stadningISS är ett företag som sköter städning. Företaget får en viss kritik om att det inte alltid städas ordentligt, men att detta efter påpekanden åtgärdas. Fast då tänker jag – ska pedagogerna, eller kanske skolledarna, behöva kontrollera städningen? Och till vem påpekar skolpersonalen bristerna? Till städarna själva, till städarnas chefer? Och då undrar jag – tar inte det här en massa extra arbetstid…?

Västtrafik slutligen sköter skolskjutsarna. Här finns det ett par kommentarer, t ex om att taxi inte dykt upp och om bemötandet från viss personal. De här ”missarna” verkar dock vara undantag och generellt fungerar skolskjutsarna bra.

elever2Den ökade elevtillströmningen de senaste åren har lett till ett ökat behov av skollokaler. Barn- och utbildningsnämnden ska på måndag besluta att ingå ett hyreskontrakt med samhällsbyggnadsnämnden om att hyra 3.072 kvm på Idrottsgatan 7. Och det är tur för BUN att Kunskapsförbundet har lämnat dessa lokaler. De behövs verkligen för högstadiet. Undervisning i lokalerna har för övrigt redan satt igång. Hyran är på 2.451.456 kr per år (exklusive vissa tillägg).

Det ledamöterna i nämnden säkert undrar över mest är väl hur sverigedemokraterna ska ställa sig till hyreskontraktet. SD föreslog ju i kommunfullmäktige i juni att Silvertärnan skulle få mindre pengar, eftersom det gick så många elever av utländsk härkomst där…

BUN ska också besluta om ett nytt hyreskontrakt för Tenggrenstorps förskola. Förskolan har byggts om och byggts till, så hyran ska höjas. Den ska uppgå till 679.030 kr per år.

pokalFör några år sedan instiftade barn- och utbildningsnämnden ett pedagogiskt pris. Nu föreslår förvaltningen att priset avskaffas. Motiveringen är att:

”priset inte [har] fått den spridning som önskats samt utifrån det avtagande antalet nomineringar under 2015 och 2016”

Det tycker jag på ett sätt är lite synd. Jag vet att de som har tilldelats priset har varit oerhört glada och stolta över priset. Å andra sidan är det tämligen svårt att avgöra vem som ”är bäst” i pedagogik och undervisning. Även nomineringsförfarandet har väl en del att önska. Det är vid närmare eftertanke nog lika bra att priset avskaffas…

Nämnden ska också få information om kunskapsresultaten från förra läsåret. Det ska bli spännande…

Staten har beslutat att ge bidrag till kommunerna för lovskola för elever i åk 8 och 9. Pengarna har lagts i det generella statsbidraget, dvs i kommunens gemensamma pengapåse. BUN får därför ansöka om detta bidrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Men det är, hoppas jag, bara en formsak. (Fast under det nuvarande styret kan man aldrig vara säker…) Det innebär i så fall att BUN får ytterligare 120.000 kr för i år (halvår) och 240.000 kr från och med nästa år (helår).

elever_manyBarn- och elevantalet har ökat jämfört med hur det var för ett år sedan. Förskolan (i kommunal regi) har det senaste året ökat med 68 barn (från aug 2016 till aug 2017), fritids med 205 barn och grundskolan med 132 elever. Jämför man istället med ökningen från vårterminens slut (juni) till höstterminens start (augusti) blir siffrorna lite annorlunda. Förskolan har då minskat med 282 barn, men på förskolan brukar ökningen komma senare under hösten och framför allt på våren. Fritids har över sommaren ökat med 187 barn och grundskolan med 76 elever. Det betyder att ökningen fortsätter och att utmaningen för barn- och utbildningsnämnden att hitta ”plats” för de nya eleverna är lika aktuell som tidigare.

delarsrapportOch därmed är vi framme vid septembersammanträdets traditionella huvudnummer – ”Delårsrapport med helårsprognos”. Den som alla ledamöter ser fram emot med glädje och tillförsikt… Fast, det ska erkännas, det står en hel del intressanta saker i delårsrapporten…

underskott2Barn- och utbildningsnämnden beräknas gå med ett underskott år 2017 på 4,5 milj kr. Det är framför allt den fortsatta tillströmningen av elever till grundskolan och fritidshemmen som är förklaringen. Och som den minnesgode bloggläsaren naturligtvis kommer ihåg så begärde BUN i början av året kompensation för elevökningen. Det fanns ju en passus, men en mycket tydlig sådan, i fullmäktiges budgetbeslut att nämnden skulle kompenseras. Beslutet innehöll till och med en anvisning på hur man skulle räkna! De fyra partier, dvs S+C+MP+SD, som inte röstade för beslutet i kommunfullmäktige 2016 valde att ge BUN endast 11 milj kr istället för de 14,7 milj som elevökningen motsvarade enligt beslutet. (Se ”BUN fick bara 11 milj”.)

plopparOch eftersom budgetbeslutet gällde elevökningen för hela året har förvaltningen räknat ut att nämnden enligt budgetbeslutet ska ha ytterligare 4,8 milj kr. Elevantalet fortsätter ju att öka! Om BUN får dessa pengar, vilket de alltså ska ha, innebär det att BUN inte gör något underskott…

Delårsrapporten innehåller också en avstämning utifrån de förväntade resultaten. Denna gång har förvaltningen bedömt uppfyllelsen till 2 gröna ploppar (=uppnås), 6 gula (uppnås delvis) och 4 röda (uppnås inte).

Naturligtvis är de röda plopparna, dvs när inte de förväntade resultaten har uppnåtts, intressantast.

Vänersborg har satsat ganska stort på att öka skolnärvaron de senaste åren och lyckats tämligen bra. Dock inte hittills i år:

”I årskurs 7-9 har frånvaron ökat med i snitt 1,66 procentenheter eller 24 procent för de elever med mer än 25 procents frånvaro.”

diagramDet här påverkar självklart kunskapsresultaten. Så har också medelmeritvärdet årskurs 9 sjunkit med 6 poäng, vilket är väldigt mycket. Och som har gett den andra röda ploppen. Förvaltningen skriver att det inte råder någon vidare likvärdighet inom och mellan skolorna.

Det här låter inget vidare, men vi lär få mer information på måndag. Det är väl ganska troligt att de stora elevökningarna, vilket har lett till förtätningar på olika sätt och brist på undervisningslokaler, kan vara en trolig förklaring till dessa två röda ploppar.

teacher_bunAndelen legitimerade förskollärare i verksamheten har minskat i jämförelse med 2016. Samma sak gäller andelen legitimerade lärare i årskurs F-6 och 7-9. Det här var väl inte riktigt det som ordförande Mats Andersson (C) framförde i kommunfullmäktige i juni. Men så är ändå fallet enligt handlingarna. Och detta har lett till den tredje röda ploppen.

Vi får kanske höra en analys av orsakerna på sammanträdet, men det är nog så att Vänersborg behöver vidta åtgärder för att behålla och locka till sig fler legitimerade pedagoger – typ minska skolpersonalens arbetsbelastning och förbättra arbetsmiljön. (Jag har motionerat om detta, se ”Skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö”.)

gronflaggDen 4:e och sista ploppen gäller det förväntade resultatet ”effektiviteten och kvaliteten i verksamheten ökar”. Det låter värre än vad det är. (Tror jag.) Det handlar om att ”bara” 1/3 av förskolorna har fått certifieringen ”Grön Flagg” och att ”50/50-projektet” (det handlar om energibesparing) inte kan genomföras som beräknat, därför att Fastighetsenheten inte deltar.

Det var väl i stort sett alla ärenden som ska behandlas på måndag i barn- och utbildningsnämnden. Jag tror också att ordförande Andersson och förvaltningschef Kriewitz tänker informera nämnden om vad de har sysslat med sedan sist även om detta, till skillnad mot tidigare, inte finns med på måndagens ärendelista.

Och så var det då det extra sammanträdet den 26 september om ”Mål- och resursplan 2018-2022, prioritering av investeringar”. Men det får jag återkomma till.

Kategorier:BUN 2017
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: