Arkiv

Archive for 30 maj, 2013

Om fullmäktige 29 maj

30 maj, 2013 1 kommentar

En liten rapport från gårdagens sammanträde med kommunfullmäktige är väl på sin plats, även om inget uppseende inträffade. Fast lite hände det ju…

musikSammanträdet började faktiskt med en film. Den hette ”Musik hela livet” och handlade om hur förskolebarn besöker de äldre och hur de allihop spelar och sjunger tillsammans. En mycket bra film – eller rättare sagt, en film om en mycket bra verksamhet. (Det går att läsa mer om projektet här och här kan man dessutom se ett utdrag ur filmen.) Det är sådana här projekt som gör Vänersborg lite speciellt. Det är bara att hoppas att verksamheten fortsätter och att fler pensionärer får besök av ännu fler förskolebarn. Det förgyller definitivt tillvaron för alla inblandade. Ansvariga för detta förvaltnings- och generationsövergripande projekt är Håkan Alfredsson, Karin Hallberg och Boel Jansson. Heders!

Ledamöterna fick också en redovisning av den personalekonomiska redovisningen. Så att säga. Inget nytt att rapportera där egentligen. Jag skrev ju lite om den tidigare (se här).

Kommunfullmäktige skulle återigen behandla motionen från Morgan Larsson (VFP) om ersättares rätt att lägga protokollsanteckningar. Motionen återremitterades förra gången den var uppe i fullmäktige (se här).

Jag tycker att andemeningen i Morgan Larssons motion är riktig. Alla som finns med i nämnder och styrelser, även ersättarna, sitter där för att de representerar invånarna i Vänersborg. (Morgan Larsson är ersättare i kommunstyrelsen.) Det är ytterst ett resultat av valet 2010. Det ligger då i sakens natur att de valda och utsedda ledamöterna ska få möjlighet att visa väljarna vilka ställningstaganden de skulle ha gjort, om de hade fått rösta (vilket inte ersättare får alltså) och varför de tycker som de gör. Det är en demokratisk rättighet tycker jag.

demokratiDemokratiska rättigheter ska inte heller vara beroende av en enskild persons välvilja. Det är det nu. I detta fall är det en ordförande, som själv får bestämma om en protokollsanteckning ska tillåtas eller inte. Demokratin bör vara inskriven i regler, arbetsordningar och lagar. Det är ytterst för att skydda minoriteter och ”de svagare”.

Ibland kan det hända att vissa principer kan krocka med varandra. Då anser jag att man hellre ska fria än att fälla. Då ska demokratin vara generös. Hellre för mycket demokrati än för lite. För mycket demokrati kan aldrig vara fel. Det kan däremot för lite.

Tyvärr var Larssons formulering, beslutsförslaget som ställdes under proposition, otydlig. Ja, faktiskt näst intill ”oförståelig”. Och presidiet gjorde inget för att förklara, förtydliga eller definiera… Det blev därför en något bisarr hantering av ärendet. Det slutade dock med en votering. I den förlorade Morgan Larsson. 34 ledamöter röstade för avslag, 8 röstade för motionen (däribland jag) och 7 ledamöter avstod (antagligen på grund av motionens oklara formuleringar).

betongblandareDet är intressant att se hur betongpartierna i stort sett alltid sluter sig samman när demokratins principer diskuteras – underförstått, att demokratin ska utvidgas… Och det vill de inte.

Kommunfullmäktigeledamoten Annika Larson Lindlöf (S) ville bli, och blev, entledigad från fullmäktige. (Det är många socialdemokrater som hoppar av just nu, fyra S-avsägelser bara igår. En slump?) Eftersom Larson Lindlöf inte bara är en ”vanlig” ledamot, utan också 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, så skulle en ny ordförande utses.

Vad jag förstår så brukar ett val av den här digniteten förberedas av valberedningen. Men, hursomhelst, så icke denna gång. Det är nog så att betongpartierna ser dessa platser som sin ”egendom”. De har de arvoderade och avlönade tjänsterna nu, de har alltid haft dem och de ska alltid ha dem. (I varje fall hoppas de det.) Posterna är ju liksom deras! Då behövs ingen valberedning, valet är ju bara en formalitet.

Socialdemokraterna nominerade Bengt Larson (S) till posten som 1:e vice ordförande i fullmäktige. Bengt Larson är för övrigt gift med Annika Larson Lindlöf.

Vänsterpartiet som med sina 8 mandat är fullmäktiges tredje största parti och som dessutom ingått valteknisk samverkan med Miljöpartiet och Välfärdspartiet (tillsammans 14 mandat) blev totalt förbigångna efter valet när det gällde dessa poster (läs om det fula spelet här). Betongpartierna röstade då som en man, eller kvinna, och tog hand om alla platserna själva.

Vänsterpartiet nominerade igår Marianne Ramm (V) till posten som kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande!

voteringKFDet blev en sluten omröstning.

Resultat:

  • Bengt Larson (S): 34 röster
  • Marianne Ramm (V): 15 röster

Oftast brukar de som valet ”inte angår”, dvs i detta fall den styrande mini-alliansen, rösta blankt i ett sådant här läge. Det handlar ju vem i oppositionen som ska väljas.

Men… Att rösta blankt kunde vara ”farligt”… S och C har bara 15 mandat, endast ett mandat mer än V+MP+VFP…

Så… Bäst att vara på den säkra sidan…

Betongpartierna röstade återigen som en man, eller kvinna…

Det är intressant att se hur betongpartierna i stort sett alltid sluter sig samman, också när demokratins praktik diskuteras – underförstått, att representanter från icke-betongpartier såsom vänsterpartister ska få del av makten och härligheten… Och det vill de inte.

Marianne Karlsson (C) avslutade det 4 timmar långa sammanträdet med att fråga Gunnar Lidell (M) vad kommunens tre integrationsmentorer har för uppgift och vilken förvaltning de är anställda av.

”Det finns inga integrationsmentorer anställda i Vänersborg.”

Svarade Gunnar Lidell. Och då sa Marianne Karlsson:

”Men jag har träffat en sådan.”

Fortsättning lär följa.

Kategorier:KF 2013
%d bloggare gillar detta: