Hem > BUN 2020 > Ännu ett BUN på ”distans”

Ännu ett BUN på ”distans”

På måndag träffas återigen barn- och utbildningsnämnden (BUN) i kommunhuset. Förhoppningsvis är det sista gången som undertecknad vänsterpartistisk bloggare inte kan vara med. Jag tror att det finns planer på att ”öppna” nästa möte för deltagande på riktig distans, så att ledamöter kan delta hemifrån – precis som på kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Måndagens dagordning ser ut så här:

Det har varit en del tämligen ”heta” diskussioner de senaste dagarna. Det är på grund av TTELA:s artikel om nedläggning av skolorna i Mulltorp och Rösebo. (Se TTELA “Skolorna i Mulltorp och Rösebo kan stängas”.) Det har till och med bildats grupper på Facebook i frågan. Och några kanske är förundrade över att inte nedläggningarna finns med som ärenden på BUN:s sammanträde.

Det är självklart bra att TTELA skriver om utbildnings- och skolfrågor i Vänersborg, men sanningen är att det är en ganska gammal nyhet. TTELA skriver om ett beslut som fattades på nämndens sammanträde den 15 juni. Jag skrev om sammanträdet i en blogg och där förklarade jag ärendet tämligen noggrant och också hur de olika partierna agerade, liksom nämndens ordförande… Jag ska inte upprepa mig utan hänvisar till denna blogg för alla som vill veta mer – “BUN: Ordförande ville inte behandla yrkande från V!”. Här ska jag bara konstatera att det är inga definitiva beslut fattade än om nedläggningarna. Det handlar om hur mycket pengar barn- och utbildningsnämnden ska få nästa år och det beslutet fattas inte förrän den 18 november av kommunfullmäktige. (I TTELA idag fanns för övrigt en artikel om kommunens stora överskott, där nedläggningarna också nämndes, men det är inte heller någon överraskning för läsare av denna blogg. Se “Vänersborg på väg mot rekordöverskott”.)

Dagordningen börjar med fyra informationsärenden. Bara i ett av dem finns det med ett underlag i utskicket, nämligen i ärendet “Budgetuppföljning september 2020”.

I budgetuppföljningen finns statistik på antalet barn och elever i nämndens verksamheter, eller som det mer riktigt kallas “…platser finansierade av Vänersborgs kommun”.

Kommunen finansierade 2.026 barnomsorgsplatser i september. Det är 100 mer än augusti, men nästan 150 färre än budgeterat. De finansierade platserna varierar ganska mycket månad för månad och nämnden måste självklart ta höjd för det “maximala antalet”. Det brukar vara flest barn på våren.

Nämnden finansierade 1.876 skolbarnomsorgsplatser i september, vilket faktiskt var exakt lika många platser som nämnden budgeterat för. Antalet platser var högst i januari och har därefter successivt sjunkit för att under hösten åter stiga. I augusti finansierade BUN 1.710 platser.

4.933 platser i förskoleklass, grundskola och särskola finansierade av Vänersborgs kommun är budgeterade för året. I augusti var det 4.934 platser för att i september sjunka till 4.919. De ledamöter som är närvarande i ett av rummen på kommunhuset på måndag får säkert reda på vad det beror på, kanske har några elever fått plats på friskolor….

Andelen elever i högstadiet med en frånvaro på mer än 25% låg högt i våras. Från att ha legat lägre i början av året, jämfört med de två senaste åren, ökade frånvaron tämligen dramatiskt när coronapandemin bröt ut. Det visade sig att andelen elever i högstadiet med en frånvaro på mer än 25% fortsatte att ligga högt hela vårterminen. Det finns inga siffror på hur det ser ut nu på höstterminen.

Barn- och utbildningsförvaltningens prognos på att nämnden ska göra ett noll-resultat i år ligger kvar. Grundskolan beräknas hamna på ett underskott på nästan 3 miljoner, men det “uppvägs” av överskott på andra poster.

Det som oroar en vänsterpartistisk veteran i utbildningsbranschen är två kommentarer i underlaget till den ekonomiska månadsuppföljningen. Som kommentar till barnomsorgen står det:

“Kostnader gällande barn med särskilda behov är en utmaning att rymma inom budget.”

För mig betyder det på “byråkratiskt kommunspråk” att nämnden med all sannolikhet inte kan tillgodose dessa barns behov…

På grundskolan är ”motsvarande” kommentar:

“Flera skolenheter har fortsatta svårigheter med att möta elevernas psykosociala behov inom given budget.”

Även här måste jag tolka formuleringen som att vissa skolenheter inte har eller har haft ekonomiska resurser att tillgodose elevers behov – och följa Skollagens krav. Och det är oerhört allvarligt. Och då tänker jag inte bara på att det är (om jag tolkar det hela rätt) ett brott mot den svenska lagstiftningen, det är ett svek mot de barn och elever som behöver det extra stödet. (Se gärna min blogg “Skollagen går före budgetföljsamhet”.)

Det spelar ingen roll om kommunens överskott i år inte kan användas i verksamheterna nästa år, de finns i år och en del av dem skulle antagligen snabbt kunna slussas över till förskola och skola. Och görs inte det, vilket inget tyder på, så borde rektorerna låta Skollagen gå före budgetkraven…

När det gäller nästa år så måste mer pengar gå till barn- och utbildningsnämnden – barn och elever är två av de grupper som kommunen måste prioritera. Annars kommer kommunens “statsminister” Benny Augustssons (S) ord att besannas på ett helt annat sätt än han tänkte sig när han sa att kommunen bygger:

“en uppförsbacke för framtiden.”

Ärendet som följer har rubriken “Redovisning av utförd internkontroll 2020”. Och det finns det egentligen inte så mycket att säga om. Nämnden och förvaltningen har utfört en internkontroll med syftet att:

“säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel.”

Nämnden ska godkänna redovisningen, som sedan ska skickas vidare till kommunstyrelsen och revisorerna.

Det enda jag reagerade på i redovisningen var en kommentar som avser en enkätundersökningen till oss politiker i nämnden:

“Ekonomin är den del som flest ledamöter upplever som svår att ta till sig och behöver presenteras på ett annat sätt.”

Det var både överraskande och ganska allvarligt. Kanske vore det en fördel om nämndens politiker oftare fick möjlighet att komma ut i verksamheten och se konsekvenserna av för lite ekonomiska resurser…

Privata utförare, ärende 7…

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för fyra privata utförare, Brålandabadet, Vattenpalatset, Clean Quality och Västtrafik.

“Det som framkommit i uppföljningen är att simundervisningen på både Vattenpalatset och Brålandabadet genomförs i enlighet med de krav som ställs i avtalen. Det underlag som Västtrafik skickat in kan inte anses vara tillräckligt för att säkerställa insyn och god kvalitet i arbetet, då det består av helt andra uppgifter än de som efterfrågats. Angående städet finns det ett mycket stort missnöje på skolorna som kvarstått efter flera påpekanden. Det underlag som skickats in från Clean Quality kan inte heller sägas vara i enlighet med avtalet. Avtalet med Clean Quality avslutas vid årsskiftet 20/21.”

Det är skamligt att oseriösa städbolag ska få tjäna stora pengar på offentliga verksamheter finansierade med skattepengar. Men äntligen försvinner Clean Quality från Vänersborgs kommun vid årsskiftet. Det är bara att hoppas att kommunens jurister lär sig av den dyrköpta erfarenheten och skriver avtal som omöjliggör framtida lycksökare och profitörer…

Sverigedemokraternas motion om krav på läkarintyg för måltidsavvikelser ska behandlas – igen. I september återremitterades ärenden för att:

“kompletteras med en adekvat ekonomisk analys som belyser kostnader.”

Jag redogjorde för motionen och behandlingen i bloggen “BUN (14/9): Läkarintyg för specialkost?” – och har egentligen inget mer att tillägga. Förslaget är att avslå motionen, vilket jag också tror blir nämndens beslut.

Vänersborgs kommun har fått en ansökan av företaget Bävern omsorg AB om att bedriva enskild pedagogisk omsorg. Det som BUN har att ta ställning till är om företaget har rätt till kommunala bidrag. Det anser inte förvaltningen och med all sannolikhet har nämnden samma åsikt.

Motiveringen lyder:

“…Bävern omsorg AB [visar] på bristande insikt i de styrdokument som gäller för pedagogisk omsorg. Bävern omsorg AB har inte heller visat hur den planerade verksamheten ska tillgodose barnens behov av omsorg, stimulera barnens utveckling och lärande och inte heller att verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. … Bävern omsorg AB har inte inkommit med uppgifter om vilka avgifter som ska tas ut för barnomsorgen. En etablering av Bävern omsorg AB skulle innebära påtagliga negativa följder för Vänersborgs kommuns motsvarande verksamhet.”

Bävern lär väl så småningom överklaga beslutet.

Det var de flesta ärendena på måndagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden – förhoppningsvis det sista som kräver fysisk närvaro i kommunhuset under dessa coronatider.

Kategorier:BUN 2020
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: