Hem > Budget 2024, BUN 2023, Nordstan > BUN: Budget, Rösebo och Norra skolan

BUN: Budget, Rösebo och Norra skolan

Det blev som förväntat ett långt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN) idag. Sammanträdet avslutades dessutom med en utbildning om BUN:s tillsynsuppdrag, med ägar- och ledningsprövning, och Barnkonventionen.

Kl 16.35 slog ordförande Christin Slättmyr (S) klubban i bordet och ledamöter och ersättare kunde ta ett djupt andetag och påbörja färden hemåt. Nämndens 1:e vice ordförande fick träda in som ordförande eftersom ordinarie ordförande Bo Carlsson (C) blivit sjuk. Ordförande Slättmyr svingade klubban med den äran, men nämnden fick under mötet klara sig utan anekdoter från en lantbrukares vardag. Dessutom var förvaltningschef Sofia Bråberg frånvarande och förvaltningens administrativa chef Susann Berg fick hoppa in som tf förvaltningschef.

I denna blogg ska jag bara redogöra för de två viktigaste ärendena, budget 2024 med Rösebo skola och Norra skolan.

Norra skolan

(Läs gärna bloggen inför BUN-sammanträdet: “Ska Norra skolan läggas ner?”.)

Det blev en del diskussion om Norra skolan. På ena sidan stod de styrande partierna, anförda av Christin Slättmyr (S) och Elisabeth Johansson (KD). De ville att hyreskontraktet av Norra skolan, “fastigheten VÄNERSBORG OXELN 7”, skulle sägas upp idag, dvs till 1 augusti 2024 då Holmängens skola står klar för inflyttning. Med andra ord, Norra skolan skulle stängas, läggas ner som skola. Om utredningen utifrån Henrik Jostens/Henrik Harlitz respektive Kärvlings motioner senare visade att det skulle bedrivas någon form av förskole- och/eller skolverksamhet på Norra så skulle ett nytt beslut fattas. (Det går att ladda ner motionen från Vänsterpartiet här och moderaternas motion här.)

På andra sidan hittade vi den samlade oppositionen. Gunnar Henriksson (L) yrkade på återremiss och lämnade följande motivering:

“I väntan på verkställighet av de av fullmäktige bifallna motionerna i december 22 rörande Norra Skolans framtida användning och där en eventuell användning av skolan ur ett BUN perspektiv bör utredas ytterligare, yrkar vi på en återremiss.”

Hela oppositionen stod bakom Henrikssons yrkande.

Debatten som följde var stundtals “engagerad”. Slättmyr menade t ex att oppositionens förslag innebar att det blev mindre resurser till barn i behov av stöd. Det tyckte jag var ett fult sätt att resonera. För övrigt gällde tydligen inte samma argument Rösebo skola… Slättmyr talade också om “flytt av elever”, inte nedläggning av skolan. Det tyckte jag var en lek med ord.

Själv försökte jag beskriva historien om Norra skolan. T ex att jag redan i samband med beslutet om att bygga Holmängens skola ville att nämnden skulle fatta beslut om Norra skolans framtid. Det hände inte. Det skulle liksom ordna sig, utredningarna skulle göras och beslut skulle fattas senare, liksom renovering av skolan. Det fanns till och med pengar avsatta för renovering av Norra skolan för några år sedan, men de flyttades med ett klubbslag till Idrottsgatan för att behoven var akutare där. Och Norra skolans renovering sköts fram. …och sedan försvann liksom Norra skolan ur diskussionen… Det vittnade bland annat Tor Wendel (M) om.

De två motionerna som lämnades in av M respektive V var ett desperat försök att få kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta tag i frågan och komma till skott. Och motionerna bifölls i december 2022 av kommunfullmäktige. Idag fick vi reda på att utredningen utifrån motionerna inte skulle bli klar förrän våren 2024…

Jaha… Det var som vanligt. Frågan om Norra skolans framtid förhalas, och oppositionen i nämnden kommer att ställas inför fullbordat faktum. Och vad vi som vill bevara Norra skolan som skola vill spelar ingen roll.

Under tiden fortsätter BUN att hyra privata, dyra lokaler för Vänerparkens förskola (ca 180 elever) – och privata lokaler för förskolan på Dalaborgsparken (80 barn). Och dessutom beslutade kommunstyrelsen nu senast att förvärva “gamla flickskolan” för 5 milj kr, som ska renoveras för över 12 miljoner…

Oppositionen är i majoritet i BUN. Det innebar att ärendet återremitterades. Men det är nog bara tillfälligt. Alla planer fortsätter sannolikt som vanligt…

Det kanske inte är så konstigt att kommuninvånare undrar vad vi politiker håller på med. Det kan jag också undra.

Budget 2024 – Rösebo skola

(Läs gärna bloggen inför BUN-sammanträdet: “Imorgon BUN: Budget mm”.)

Barn- och utbildningsnämnden har fått ett förslag till budget av kommunstyrelsen. Nämndens uppgift är att anpassa sina verksamheter till detta budgetförslag och redovisa konsekvenserna om pengarna ”inte räcker till”. Och eftersom tilldelningen av pengar inte gör det så har förvaltningen tagit fram ett förslag på besparingsåtgärder.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslog en avveckling av Lanternans “nattförskola” (besparing 3,4 milj kr), avveckling av verksamheten vid Rösebo grundskola för 20 elever (0,9 milj kr), uppsägning av avtalet med kultur- och fritidsnämnden för KUL (Kultur-Utveckling- Lärande) och lägre personaltäthet (5,3 milj kr).

De styrande partierna, S+C+KD+MP, reviderade förslaget. De ville inte föreslå att Rösebo skola stängdes, det besparingsförslaget lyftes alltså bort. (Hur detta skulle påverka resurserna till elever i behov av stöd förklarades inte och inte heller varför det var skillnad på elever i Rösebo och Norra skolan.) Och eftersom stängningen av Norra skolan inte blev av, utan återremitterades tidigare under sammanträdet, behövde ytterligare 1,7 milj kr sparas. Därför skulle neddragning av personaltätheten öka och uppgå till totalt 7,9 milj.

Hela oppositionen avstod från att delta i beslutet. M+L+SD lämnade en gemensam protokollsanteckning:

”Vi deltar inte i beslutet gällande MRP då vi avser återkomma med ett heltäckande budgetförslag vid kommunfullmäktige i juni.”

Vänsterpartiet lämnade en egen protokollsanteckning. Den avslutades med följande ord:

“Vänsterpartiet ser, läser och förstår förvaltningens sätt att presentera och lösa dilemmat, dvs att kunna lägga en budget inom den budgetram som kommunstyrelsen har bestämt. Vi har all respekt för detta arbete, men kan i nuläget inte ställa oss bakom förslagen. Vänsterpartiet vill invänta nya ekonomiska prognoser och statliga budgetbeslut.”

Det går att ladda ner hela protokollsanteckningen från Vänsterpartiet här.

Nämnden går en “spännande” vår till mötes…

 1. Jenny
  17 april, 2023 kl. 21:35

  Och när du skriver det så – Holmängens högstadium, det låter riktigt bra! Dit skulle mina barn kunna cykla själva när de är 13 år. (Och de kan få några bussbiljetter när det är snöigt, för de är stora nog att gå av på rätt hållplats.) Naturligtvis får man jobba med att skapa skolor i skolan så alla känner sig trygga. Behövs en separat entre? Schemaläggning så att högstadiet har idrott för sig. I dagsläget tar Vänerparkens elever sig till Frigghallen så det hade varit toppen med en idrottshall på skolan. Och den där stora balkongen hade ju varit ett jättemysig rastplats för tonåringarna.
  Dessutom är det ju ganska nära till Tärnan och där borde det finnas ledig kapacitet om man vill samordna t ex språkval med Silvertärnan.
  Det behövs en bra direkt busslinje från Blåsut/Öxnered också. Det kanske blir några till elever därifrån som bli berättigade till busskort.
  Regionen vill ha nytt regionens hus vid stationen. Kan de tänka sig att flytta in i gamla lasarettet och ta över kontrakt?
  Holmängen: förskola+1 parallell F-6+3 paralleller högstadium
  Norra: 1 parallell F-6 + ev överkapacitet förskola. (Det kan behövas finnas lite tomt medan man renoverar.)
  Vänerparken ”flyttar” = avvecklas

 2. Jenny
  17 april, 2023 kl. 20:36

  Oppositionen är i majoritet i kommunfullmäktige också!

  • 17 april, 2023 kl. 20:40

   Det är risk att Norra skolan stängs/läggs ner innan ärendet kommer till kommunfullmäktige…

   • Jenny
    18 april, 2023 kl. 18:16

    Efter allt smussel och alla eufemismer är jag tyvärr inte förvånad.

    Men får tjänstemännen ens göra så? När jag har gått kurser inom vad som gäller för statstjänstemannarollen så har man tryckt på 1 paragrafen 3 stycket regeringsformen – ”Den offentliga makten utövas under lagarna.” Dvs är du tjänsteman följer du lagarna och andra demokratiskt fattade beslut.
    I regeringsformens andra paragraf finns dessutom en hel rad värden man som tjänsteman skall verka för. Särskilt viktigt i det här sammanhanget är fjärde stycket: ”Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.” Sedan när blev smussel bakom ryggen och att ställa folk – barn, vårdnadshavare och folkvalda – inför fullbordade faktum i linje med demokratins idéer?
    Fram tills dess att ett nytt demokratiskt beslut fattats i fullmäktige borde det föregående, från 2012, om att fortsätta driva bland annat Norra gälla.
    Sedan kan kommunen naturligtvis öppna en ny skola och flytta de elever vars vårdnadshavare frivilligt söker sig dit. Kö för årgångarna 2012-2017 borde kunna öppnas nu. (Eller så snart någon byggt ihop en ställ-diitt-barn-i-kö-tjänst.)
    F.ö., har vårdnadshavarna på Lanternan informerats och haft tillfälle att lämna synpunkter? Det måste också göras innan definitivt beslut fattas i den frågan.

  • Jenny
   17 april, 2023 kl. 20:47

   Eller jag kanske räknade lite snabbt. Medborgarpartiet har ingen ledamot i BUN.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: