Hem > Budget 2024, budget allmänt, investeringar > Budget 2024 och investeringar…

Budget 2024 och investeringar…

Det pågår ett intensivt budgetarbete i kommunen just nu. Alla förvaltningar har utarbetat budgetförslag utifrån kommunstyrelsens budgetanvisningar. Politikerna i alla kommunens nämnder har också hunnit med att fatta beslut. De har oftast gått på förvaltningarnas linje. Dock inte alltid. Barn- och utbildningsnämnden lyfte t ex bort nedläggningen av Rösebo skola från besparingsförslagen..

Denna vecka lyfts budgetarbetet och diskussionen upp “en nivå”. Budgetberedningens möten duggar nämligen tätt.

Budgetberedningen består av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och gruppledarna från de partier som inte har plats i arbetsutskottet.

De här politikerna är med i budgetberedningen: Benny Augustsson (S), Mats Andersson (C), Henrik Harlitz (M), Lena Eckerbom Wendel (M), Anders Strand (SD), Stefan Kärvling (V), Magnus Ekström (KD), Göran Svensson (MBP), Cecilia Prins (L) och Anna-Karin Sandberg (MP). (Se kommunens hemsida.)

Budgetberedningen har till uppgift att bereda budgeten inför kommunstyrelsens junisammanträde. Då lägger kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) ett förslag för de styrande partiernas räkning, S+C+KD+MP. Då förväntas också alla de andra partierna lägga sina förslag.

Det är en svår och “tung” uppgift att lägga budgetförslag. Därför får politikerna i budgetberedningen mängder med information. De får som sagt träffa alla nämndspresidier och förvaltningsledningar i kommunen. De ställer frågor, diskuterar, funderar och ibland försöker de också få en samsyn kring kommunens ekonomiska situation och hur den ska hanteras i framtiden. Vi får se hur det går med den saken i år.

Budgetberedningens arbete är inte offentligt och därför inget för en blogg. Däremot är ganska mycket underlag offentligt, som budgetberedningen arbetar med, t ex nämndernas budgetförslag utifrån kommunstyrelsens anvisningar. De finns att ladda ner på kommunens anslagstavla i kallelser och protokoll från respektive nämnds sammanträde i april.

Den 7 juni ska beslut fattas i kommunstyrelsen om vilket huvudförslag som ska lämnas till kommunfullmäktige. Det blir nästan alltid förslaget från kommunstyrelsens ordförande. Fullmäktige beslutar om budgeten för 2024 (MRP 2024-2026) två veckor senare, den 21 juni. Inte förrän då fastställs vilka eventuella besparingar kommunen vidtar och vilka nedläggningar av verksamheter som möjligtvis behöver vidtas.

Läget inför 2024 ser mörkt ut.

Det ekonomiska läget har nog inte varit så mörkt och svårt sedan Arena Vänersborg byggdes… Denna gång är det dock inte kommunens egen förskyllan att det ser mörkt ut, i varje fall inte enbart. Det är snarare världsläget, Sveriges ekonomiska situation och den förda politiken av landets högerregering. Fast det är klart, med lite framförhållning kanske utgångsläget för Vänersborgs kommun hade varit ljusare.

Det finns mycket att skriva om de budgetförslag som nämnderna har utformat och beslutat om. Väldigt mycket… Men i denna blogg tänkte jag inte göra det. Jag tänkte “bara” redogöra för alla de investeringar som pågår just nu och som kommunen planerar att genomföra under den närmaste planperioden, 2024-2026.

Investeringar

Kommunen står inför en mängd investeringar. En del investeringar, kring t ex fastigheter och VA, har skjutits upp och nu har tiden kommit ikapp. Andra investeringar måste göras utifrån nya lagkrav som t ex VA och renhållning men även för sociala insatser som särskilda boenden. Ytterligare andra har att göra med en växande befolkning och, kanske framför allt, fler barn och ungdomar samt äldre. (De flesta av socialnämndens investeringar, t ex äldre- och LSS-boenden, utförs av Vänersborgsbostäder och räknas inte som kommunala investeringar. Socialnämnden betalar för investeringarna via hyrorna.)

När kommunen investerar använder den delar av eventuella överskott eller också lånar den upp pengar. Här pratar vi om en kraftigt ökad upplåning för kommunen. Sedan amorterar, återbetalar, kommunen årligen lånen till en viss ränta. Lån som redan har tagits har en lägre ränta än de som tas nu eller senare under perioden. Just nu får nog kommunen räkna med att betala en ränta på 3%.

Här redovisas de största investeringarna i kommunen som är på gång fram till och med år 2026. (Investeringar inkl förklaringar mm kan laddas ner här.) Det handlar om mycket pengar, oerhört mycket pengar. (Siffrorna anger investeringarnas totala kostnad i miljoner kronor.)

Pågående investeringar

 • Holmängens avloppsreningsverk, 158 mnkr
 • Skräcklans vattenverk, 255 mnkr
 • Rörviks vattenverk, 91 mnkr
 • Dalbobron, 50 mnkr
 • Öxnered/Skaven etapp 2, 55 mnkr
 • Holmängens skola 280 mnkr

2024

 • Utökning av förskoleplatser Onsjö, 12,5 mnkr
 • Arenataket, 20,8 mnkr

2024-2026

 • Skredsäkring och förstärkning av Vargöns hamn 2023-2025, 32 mnkr (mestadels statliga pengar)
 • Investering i B-huset, Sportcentrum, 62 mnkr
 • Ledningsnätet (ledningar vatten och avlopp mm), 60 mnkr
 • Avfallshantering 70 mnkr (nya sopkärl, sopbilar mm)
 • Nytt industriområde i Grunnebo med 5,0 mnkr
 • Sanden, Södra 245,8 mnkr (inkl P-hus, 115 mnkr. Inom en 10-årsperiod beräknas projektet till totalt ca 442 mnkr)
 • Lågreservoar Brålanda 2024-2025, 11,5 mnkr
 • Brättevägen 2025-2026, 35 mnkr (väg Onsjö-Öxnered)
 • Fritidsgård 2026, 28 mnkr
 • Brätte ishall 2026, 8 mnkr (ishockey)
 • GC/personbilstunnel Skaven/Öxnered 2024-2026, 27 mnkr
 • Utökning av förskoleplatser Brålanda 2026, 37 mnkr
 • Mariedalsskolan, idrottshall/specialsalar 2026, 45 mnkr

Till dessa investeringar kommer troligtvis också investeringar i följande objekt. De är emellertid inte beslutade än.

 • Nya lokaler Räddningstjänsten (“brandstation”), 95 mnkr
 • Nytt badhus, 230-330 mnkr

Det är svårt och i stort sett helt omöjligt att prioritera bort några av dessa investeringar tror jag. Eller?

 1. Anonym
  24 april, 2023 kl. 07:04

  Nytt badhus är onödigt. Fins namnlistor med badande som vill behålla befinlig badhus i Vargön.

 2. Observer
  23 april, 2023 kl. 20:55

  Det går att prioritera. Att anlägga ett nytt badhus är ju kul att prioritera för de som kan leva som vanligt. Bada kan dessa göra på flera ställen efter behov. Men att samtidigt inte kunna tillgodose vård, skola, och annat inom kärnuppdraget efter behov, det är inte ansvarsfullt. Lägg badhuset på is i väntan på bättre tider.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: