Arkiv

Posts Tagged ‘ursand’

Brev från Ursand Resort & Camping

30 oktober, 2016 6 kommentarer

bertEn höstdag för några år sedan var Bert Karlsson på väg hem från Grebbestad i sin SAAB 9-5, då han fick ett telefonsamtal. Och Bert, som alltid svarar i telefonen, fick reda på att det fanns en camping i Vänersborg som var till salu.

”Jag var av en slump bara några kilometer därifrån – och åkte snabbt dit.”

Och Bert fattade ett lika snabbt beslut om att han ville investera i Ursands Camping.

bert_bokmiljonSå berättar Bert Karlsson i sin nya bok ”Bert Karlsson – så blir du miljonär” om hur det gick till när han upptäckte badplatsen på Ursand.

Bert beskriver sedan hur han utvecklade och renoverade Ursand, som var i ett uruselt skick när han tog över campingen, till att bli en modern och uppskattad anläggning för både vänersborgare och turister.

Och visst, så är det. Ursand var mycket nedgånget vid tiden för Berts ankomst och nu har mycket förändrats till det bättre. Fast jag tror inte att Bert har blivit miljonär på Ursand…

Bert har hela tiden haft andra planer för Ursand. Planerna har dock inte alltid haft stöd från Vänersborgs kommun. Bert skriver i sin bok:

”För även om Ursand lockar mer folk än någonsin till kommunen, så finns det politiker som bestämt sig för att motarbeta precis allt som vi vill göra. … Det är tyvärr knappt att de styrande besöker campingen och ser de framsteg vi gör. I stället får vi problem med allt som vi försöker genomföra…”

ursandaug16_1Jag kan väl passa på att säga att jag som politiker har varit uppe vid Ursand ett flertal tillfällen. Dock tillhör jag inte gruppen ”de styrande”…

Bert Karlsson, Claes Bjerkne och Daniel Aronsson (ägarna till Ursand Resort & Camping som arrenderar Ursand) skrev den 2 oktober ett brev till kommunen och samhällsbyggnadsförvaltningen. I brevet beskriver de hur de i ett tidigt skede presenterade planerna om att, bland annat:

  • ”utveckla en året runt anläggning med boende, aktiviteter, utbildnings- och restaurangverksamhet”
  • ”bygga ut boendet en hel del volymmässigt med en lämplig blandning av boendeformer som kan användas året runt”ursand_forlust

I brevet skriver Karlsson, Bjerkne och Aronsson vidare att deras företag har gått med förlust under alla år, samtidigt som de har investerat 30-35 miljoner i bland annat markarbeten, anläggningar och aktiviteter. Det här är en ohållbar situation menar brevskrivarna:

”Det krävs, som vi tydligt uttalat redan vid våra första möten med kommunen, större volymer av olika boendeformer för att bära kostnaderna för alla stora investeringar…”

För att fortsätta att utveckla Ursand så krävs det enligt Karlsson, Bjerkne och Aronsson att de:

”antingen får köpa marken eller, om detta inte är möjligt, teckna ett tomträttsavtal med Vänersborgs kommun avseende Ursand som ersätter nuvarande avtal.”

ursand_flygfoto

Det är naturligtvis denna önskan som har föranlett brevet. Och jag kan på sätt och vis förstå Karlsson, Bjerkne och Aronsson i deras roll som företagare. Men det är inte riktigt lika lätt för kommunen.

Nu tror jag i och för sig inte att kommunen har varit så passiv och negativ till en utveckling av Ursand som brevskrivarna ger sken av. Men det tar av naturliga skäl längre tid för en politisk och demokratisk process än det tar för ett privat företag att fatta beslut. Så är det bara.

Men trots att det ändå händer en del i kommunen, så handlar det också om att det helt enkelt saknas en enhetlig politisk vilja. Vad vill politikerna och kommuninvånarna med Ursand? Ska den urgamla badplatsen hamna i privat ägo? Vad händer med allmänhetens tillgång till Ursand om marken blir privat? Vill vi ha året-runt-bostäder på Ursand? Och vad händer den dag som företaget lämnar Ursand?

Och jag vet att det finns olika åsikter inte bara mellan de politiska partierna, utan också inom.

karvlingFör det är inga lätta frågor, varken för vänersborgarna eller politikerna. Rent spontant så känner väl jag som vänsterpartist att det i varje fall inte är läge att sälja marken. Och det tror jag egentligen inte att någon vill, i varje fall inte någon kommunpolitiker. Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) var ju t ex tämligen tydlig i den frågan i TTELA igår. (Se här.)

Men tomträttsavtal kanske är en lösning?

Tomträtt är, och nu får jag ta internet till hjälp, enligt Jordabalkens 13 kap:

”en nyttjanderätt till fastighet under obestämd tid”

Det står vidare (Wikipedia) att:

”Om tomträtten löses in av stat eller kommun skall befintliga byggnader lösas in på samma sätt som vid expropriation. Tomträtten kan inte sägas upp av tomträttsinnehavaren.”

ursand_resort_campingKan inte tomträtten sägas upp? Det visste jag inte. Expropriation innebär däremot, om nu kommunen kommer i ett sådant läge, att kommunen kan tvinga tomträttsinnehavaren att lämna ifrån sig egendomen, men då ska i detta fall Ursand Resort & Camping (Regeringsformen, 2 kap 15 §):

”vara tillförsäkrad full ersättning

Det betyder ersättningen skall motsvara marknadsvärdet (Expropriationslagen 4 kap. 1§).

juristOch här känns det väl som att kommunens jurister får ta över…

Det är inte helt enkelt för en fritidspolitiker. I synnerhet inte när det börjar handla om tiotals miljoner kronor som kommunen, i ett värsta scenario, kanske skulle bli tvingad att betala.

Själv vet jag i nu-läget ärligt talat inte riktigt vad jag vill. Men att Ursand har utvecklats till det bättre under Berts tid är odiskutabelt. Och kanske kan Ursand utvecklas till att bli ännu bättre. Det borde väl gå att hitta en lösning, en kompromiss, som tillfredsställer alla parter kan jag tycka.

Syftet med den liggande detaljplanen är t ex:

detaljplan_ursand”att fastställa lämplig markanvändning samt möjlig utveckling och utökning av befintlig camping, att säkerställa allmänhetens tillträde till, från och genom området och att skapa ett attraktivt turistmål för besökare och boende i Vänersborg.”

Och det låter väl bra?

Karlsson, Bjerkne och Aronsson skriver själva i brevet följande om detaljplanen:

”Av detaljplanen framgår att kommunen är positiva till och vill se en fortsatt satsning på att vidareutveckla Ursandsområdet.”

Det är enligt min mening viktigt att politiker, och vänersborgare, tar en ordentlig diskussion om Ursand och klargör vad kommunen egentligen vill – för att sedan föra en förutsättningslös diskussion med den andra parten, även om en av företagarna heter Bert Karlsson. Det tycks också vara Karlssons, Bjerknes och Aronssons vilja. De avslutar nämligen brevet till kommunen med:

”Vi ser fram mot ett positivt ställningstagande i ärendet och är självklart beredda att tillsammans med kommunen arbeta igenom ett för båda parter rimligt avtal som skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av Ursand.”

Och vad jag förstår är det väl en utbyggnad av ett året-runt-boende som står i fokus… Eller som det uttrycks i brevet:

money”… större volymer av olika boendeformer…”

Och så var det naturligtvis det här med ett tomträttsavtal …

Det återstår att se om ägarna till Ursand Resort & Camping på sikt kan bli miljonärer på verksamheten. En sak är i varje fall klar, man kan inte bli miljonär som fritidspolitiker.

Kategorier:Ursand Etiketter:,

Marie vs Bert

1 november, 2015 3 kommentarer

boxningDet drar ihop sig till en ordentlig fight uppe på Ursand. I den ena ringhörnan står Bert Karlsson, i den andra kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).

Fast egentligen har de redan börjat fajtas…

Anledningen till fighten är att Ursand tar emot flyktingar på campingområdet. Det bor idag ca 130 asylsökande på Ursand och från den 1 november, dvs idag, kommer det ytterligare 220 personer. Det här enligt ett avtal som Bert Karlsson har tecknat med Migrationsverket.

Marie Dahlin och Vänersborgs kommun var helt ovetande om att flyktingar skulle bo på Ursands camping (Svenska Dagbladet):

”När Migrationsverket tecknade avtalet med Bert Karlsson fick vi inte reda på något, utan vi hörde ett rykte och ringde Migrationsverket.”

Marie_Dahlin2Och när Marie Dahlin fick svaret från Migrationsverket så reagerade hon, ordentligt (Svenska Dagbladet):

”Migrationsverket har agerat åt helvete.”

Dahlin har ofta ett väldigt personligt sätt att hantera det svenska språket på i officiella sammanhang…

Marie Dahlin (S) tycker att Vänersborg har nått taket för vad kommunen kan hantera. Och det här har Marie Dahlin påtalat flera gånger i sina kontakter med Migrationsverket och andra.

ursandsbert3Marie Dahlin, och andra i kommunen, anser att Bert Karlsson bryter mot det kontrakt som kommunen har tecknat med Bert Karlssons företag Ursand Resort och Camping AB. I arrendekontraktet står det nämligen redan i § 2:

”Området upplåtes till campingverksamhet och därmed förenlig verksamhet.”

campaMarie Dahlin anser inte att en flyktingförläggning är att betrakta som campingverksamhet. I paragrafen står det också:

”Om annan verksamhet skall bedrivas på området fordras skriftligt godkännande av jordägaren (dvs kommunen; min anm).”

Och det här sistnämnda har inte skett, det är helt klart. Kommunen har tagits med total överraskning.

Det här skriver också Marie Dahlin till Bert Karlsson i en skrivelse den 23 okt:

”Upplåtelsen enligt avtalet med Migrationsverket utgör inte någon del av sedvanlig campingverksamhet eller därmed förenlig verksamhet som ändamålet med arrendet omfattar. Därmed föreligger det uppenbart kontraktsbrott.
Vidare har Ursands Resor och Camping AB inte Vänersborgs kommuns godkännande att överlåta arrenderätten till Jakarjo AB vilket innebär i sig kontraktsbrott.”

Jokarjo AB är ett av Bert Karlsson företag och det företag som driver asylboenden runt om i Sverige. (Se hemsida.) Marie Dahlin stödjer sig också på § 17 i arrendeavtalet:

”Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga tillstånd upplåta arrenderätten i andra hand.”

bertVad säger då Bert Karlsson? Ja, till att börja med (Svenska Dagbladet):

”Vi är inte den enda campingen i Sverige som gör det här. Alla gör det.”

Och så är det säkert. Även om det inte är något vidare tungt argument att alla andra också, eventuellt, gör fel.

Bert Karlsson bestrider också att en flyktingförläggning inte är att betrakta som campingverksamhet. I TTELA (26 okt) säger Bert Karlsson:

”Vi har tillstånd för camping och vi driver camping nu också. Det här är trams, ska vi förbjuda vissa grupper på campingen?”

Bert Karlsson har varit med förr. Han vet vilka argument som ska användas. Nu blir det i Berts mun Marie Dahlin som framstår som ”främlingsfientlig”.

avtalBert Karlsson har fler argument i denna anda (TTELA):

”Med tanke på flyktingsituationen och de politiska signalerna på riksnivå tycker Bert Karlsson att kommunen kunde ställa upp oavsett hur avtalet är formulerat.”

Bert Karlsson hävdar också att kommunen inte är konsekvent. Ursand Resort och Camping har upplåtit arrenderätten i andra hand förr. Restaurangen är ett exempel, Skanska ett annat. (Skanska lät arbetare bo där under tiden ett bygge i kommunen pågick.) Och då har inte kommunen reagerat…

I torsdagens TTELA hotar Marie Dahlin med att säga upp arrendeavtalet med Bert Karlsson. I Svenska Dagbladet (30 okt) däremot är Marie Dahlin betydligt rakare. Hon går till ett klassiskt personangrepp på Bert Karlsson:

girig”Det är en girighet av pengar som driver honom.”

Och det är nog detta som är pudelns kärna. Bert Karlsson är en girig fan…

Men.

Oavsett.

Bert Karlsson bryter inte mot några lagar när han tjänar pengar på flyktingboenden. Ägarna av Restad Gård tjänar också pengar. Och Restad Gård höjs ju till skyarna (med all rätt). Ska sanningen fram, så tjänar samtliga aktörer på detta område pengar. Lagarna tillåter dem det. Migrationsverket tillåter dem det. Den socialdemokratiska regeringen tillåter dem det.

Och då tycker i varje fall jag att det blir lite svårt att moralisera över att enskilda personer tjänar pengar inom lagens ramar. Då är det väl lagarna man ska kritisera? Eller de som ytterst bestämmer lagarna, riksdagen? Eller till och med den socialdemokratiska regering som verkställer dem?

Det finns bara ett parti som är emot dessa lagar, som är mot vinster i välfärden. Och det är Vänsterpartiet. Och här sympatiserar jag fullständigt med mitt parti. (Jag gör inte det i alla frågor…) Men inte kan jag bli förbannad på personer som utnyttjar lagarna. Jag är förbannad på de som stiftar sådana här lagar!

riksdagDen svenska riksdagen och regeringen beslutar över den svenska flyktingpolitiken. Det är krig i ett stort antal länder, krig som för övrigt till stor del har drivits fram av USA och EU. Sverige har bestämt att ta emot flyktingar, ganska många för övrigt. Dessa ska ha någonstans att bo – i Sveriges kommuner… Det blir tungt för många kommuner. Som för Vänersborg. Staten tar inte tillräckligt med ekonomiskt ansvar. Jag för min del blir förbannad på staten som inte ger Vänersborg som tar emot så många flyktingar det ekonomiska stöd som behövs för att vi ska kunna uppfylla de förpliktelser som staten ställer och moralen kräver.

riva_kontraktMarie Dahlin hotar att säga upp avtalet med Bert Karlsson. Bert Karlsson hotar att säga upp kontraktet med Vänersborgs kommun.

I avtalet står det §16:

”Part får säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om motparten inte fullgör sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter erinran.”

Solklart, men så avslutas paragrafen:

”Som förutsättning för sådan hävningsrätt skall dock gälla att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för motparten.”

Och då blev det genast lurigare. Det här nämner varken Marie Dahlin i sin skrivelse eller TTELA. Vad är ”väsentlig betydelse”? Handlar det om pengar? Eller moral?

Eller människor? För var ska de 130 (idag ev 350) flyktingarna på Ursand bo om avtalet bryts? Ska de behöva flytta igen? Det här är naturligtvis Marie Dahlin medveten om…

Och Bert! Som genom att ta dit de asylsökande ställer Vänersborgs kommun för en ytterst prekär situation.

vanerskutaJag är kluven i frågan. Vänersborg tar ett ansvar för den svenska flyktingpolitiken som sträcker sig långt utöver storleken på vår kommun. Men så länge det anländer så många flyktingar till vårt land så måste ju dessa också ha någonstans att bo.

Och ändra lagar, det kan vi tyvärr inte göra i Vänersborg. Och inte heller världspolitiken…

Kategorier:Marie Dahlin, Ursand Etiketter:,
%d bloggare gillar detta: