Arkiv

Archive for the ‘Marie Dahlin’ Category

Valet närmar sig i Vänersborg

Det har blivit några dagars ledighet från fotbolls-VM den här veckan. Några av dagarna var ju spelfria innan kvartsfinalerna kom igång igår. Ledigheten tillbringades som vanligt bland släktingar på Österlen i Skåne. Och ornitologiskt intresserad som jag är så ingick naturligtvis ett besök på Larus canus naturliga häckningsplats. Det betydde alltså ett besök vid havet. 

Tyvärr lyste dock den skånska varianten av fiskmås med sin frånvaro. Endast två förvirrade exemplar syntes långt borta i fjärran. Min slutsats kan bara bli att fiskmåsar tycks mena att taken på hyreshus vid insjöar är mer naturliga häckningsplatser än havsstränder… Det var en lärdom, och en besvikelse, men samtidigt en viktig erfarenhet. (Jag kan tillägga att den västgötska varianten höll ställningarna med ”den äran” i Nordstan under min frånvaro.)

Det har varit en del debattartiklar och insändare i TTELA om Vänersborg under den gångna veckan. (Förutom då artikeln om fiskmåsarna – se ”Fiskmåsproblemet”.) Det märks att valet närmar sig.

I måndagens TTELA hittade vi en debattartikel av Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). (Se här: ”Integration: alla behövs”.) Den handlade om social inkludering. Och jag tyckte den var bra. Det tyckte också Lutz Rininsland (V). Han skrev en kommentar till artikeln som publicerades i torsdags (se ”Behövs mindre av illa planerade utspel”). Rininsland skrev:

”Väl formulerade tankar av Marie Dahlin och Bo Carlsson.”

Man kan dock undra något över Dahlins och Carlssons syfte med debattartikeln. Var det bara att lyfta frågan om inkludering så där lite allmänt? Det tror kanske många vänersborgare. Jag tror dock inte det. Min uppfattning är nog att Dahlin och Carlsson ville ”bana väg” för sitt budgetförslag om den sociala inkluderingspotten.

Det nuvarande styret, dvs socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister, har nämligen lagt ett förslag inför budgetbeslutet för 2019 att inrätta en sociala inkluderingspott. Pengarna till denna ”pott” ska tas från nämndernas verksamheter. Så ska enligt förslaget budgetramen för barn- och utbildningsnämnden minska nästa år med totalt 6,485 milj kr och för socialnämnden med 9,081 milj.

Vänsterpartiet säger: ”Social inkludering, ja. Social inkluderingspott, nej.” (Läs mer på Vänsterpartiets hemsida: ”Ja till tanken om att SOCIAL INKLUDERING är kommunens viktigaste uppgift…”.)

Samtliga oppositionspartier är mot inkluderingspotten. De vill inte barn och unga, gamla och sjuka ska bekosta denna inkluderingspott. Dessutom är många inom de styrande partiernas egna led motståndare till inkluderingspotten, t ex ordförandena i social- respektive barn- och utbildningsnämnden. Kanske var debattartikeln ämnad till de egna medlemmarna och sympatisörerna?

Marie Dahlin och Bo Carlsson nämnde inte förslaget om den sociala inkluderingspotten i sin debattartikel. Troligtvis kommer de tillbaka till den så småningom i ytterligare någon debattartikel. De håller nu på med, så att säga, att ”kratta manegen” för sitt kontroversiella förlag. Vilket Marie Dahlin (S) fick tillfälle att göra idag igen, när TTELA:s Max Eskilsson intervjuade Dahlin från Almedalen i Visby… Jag tror med andra ord att Dahlin och Carlsson tänker göra frågan om en inkluderingspott till en valfråga. (Du kan läsa mer om den sociala inkluderingspotten här: ”Förslaget från S+C+MP”.)

Lutz Rininsland (V) höll, tycker jag, en god ton gentemot Dahlin och Carlsson i sin insändare. Det kan man väl knappast säga om debatten mellan Marie Dahlin (S) och några moderater.

Den 29 juni hade moderaterna Gunnar Lidell, Jonathan Axelsson och Tor Wendel en debattartikel i TTELA om sin motion angående ”framtagande av en långsiktig strategi för kommunens simhallar”. (Se ”S-C-MP, badanläggningar och strategiskt tänk?”). Motionen har antagits av kommunfullmäktige. Fullmäktiges beslut löd:

”Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och uppdrar åt Kommunstyrelsen, i samverkan med berörda nämnder, att ta fram en långsiktig strategi för kommunens simhallar i enlighet med motionens intentioner. Strategin ska fastställas av Kommunfullmäktige under innevarande mandatperiod.”

Inget har hänt och moderaterna skrev i sin debattartikel:

”Marie Dahlin är ordförande i Kommunstyrelsen under innevarande mandatperiod och således den person som äger ärendet.”

I torsdags svarade Marie Dahlin (S). (Se ”Vänersborgs kommun har lika stort ansvar”.) Hon menade att alla:

”politiskt förtroendevalda i Vänersborgs kommun har lika stort ansvar”

Och så är det naturligtvis inte. Det är klart att kommunstyrelsens ordförande har ett större ansvar när det gäller att verkställa beslut. Det är faktiskt Marie Dahlin som ”äger ärendet”, oavsett hur kraftiga invektiv hon tar till i sitt försvar för att inget har hänt med motionen:

”Men att smutskasta mig inför valet är ok.”

Idag visade liberalerna att de fortfarande finns kvar i Vänersborg. I en insändare (se här) skriver de:

”Vi vill öka äldres självständighet och egenmakt. Frihet att välja boendeform är en sådan central del av en människas självbestämmande.”

Liberalerna var med om att besluta att lägga ner servicebostäderna i Vänersborg. Efter beslutet, den 31 januari, sa liberalen Tove af Geijerstam i TTELA (se här):

”Serviceboenden är en vårdform som få efterfrågar, även om de som bor där i dag vill vara kvar”

Liberalerna menar kanske att de äldre har frihet att välja boendeform så länge de väljer det som kommunen vill att de ska välja…

Annars tar väl liberalerna priset när de skriver i insändaren:

”Vi stöder förslaget om en äldreombudsman.”

Det är precis samma krav som liberalerna (då folkpartiet) förde fram inför förra valet 2014. När Vänersborgs fullmäktige några månader senare (på våren 2015) behandlade en motion från Morgan Larsson och välfärdspartiet (nu medborgarpartiet) om att inrätta en äldreombudsman så röstade liberalerna nej till detta krav…

Det märks i TTELA att valet närmar sig…

Marie vs Bert

1 november, 2015 3 kommentarer

boxningDet drar ihop sig till en ordentlig fight uppe på Ursand. I den ena ringhörnan står Bert Karlsson, i den andra kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).

Fast egentligen har de redan börjat fajtas…

Anledningen till fighten är att Ursand tar emot flyktingar på campingområdet. Det bor idag ca 130 asylsökande på Ursand och från den 1 november, dvs idag, kommer det ytterligare 220 personer. Det här enligt ett avtal som Bert Karlsson har tecknat med Migrationsverket.

Marie Dahlin och Vänersborgs kommun var helt ovetande om att flyktingar skulle bo på Ursands camping (Svenska Dagbladet):

”När Migrationsverket tecknade avtalet med Bert Karlsson fick vi inte reda på något, utan vi hörde ett rykte och ringde Migrationsverket.”

Marie_Dahlin2Och när Marie Dahlin fick svaret från Migrationsverket så reagerade hon, ordentligt (Svenska Dagbladet):

”Migrationsverket har agerat åt helvete.”

Dahlin har ofta ett väldigt personligt sätt att hantera det svenska språket på i officiella sammanhang…

Marie Dahlin (S) tycker att Vänersborg har nått taket för vad kommunen kan hantera. Och det här har Marie Dahlin påtalat flera gånger i sina kontakter med Migrationsverket och andra.

ursandsbert3Marie Dahlin, och andra i kommunen, anser att Bert Karlsson bryter mot det kontrakt som kommunen har tecknat med Bert Karlssons företag Ursand Resort och Camping AB. I arrendekontraktet står det nämligen redan i § 2:

”Området upplåtes till campingverksamhet och därmed förenlig verksamhet.”

campaMarie Dahlin anser inte att en flyktingförläggning är att betrakta som campingverksamhet. I paragrafen står det också:

”Om annan verksamhet skall bedrivas på området fordras skriftligt godkännande av jordägaren (dvs kommunen; min anm).”

Och det här sistnämnda har inte skett, det är helt klart. Kommunen har tagits med total överraskning.

Det här skriver också Marie Dahlin till Bert Karlsson i en skrivelse den 23 okt:

”Upplåtelsen enligt avtalet med Migrationsverket utgör inte någon del av sedvanlig campingverksamhet eller därmed förenlig verksamhet som ändamålet med arrendet omfattar. Därmed föreligger det uppenbart kontraktsbrott.
Vidare har Ursands Resor och Camping AB inte Vänersborgs kommuns godkännande att överlåta arrenderätten till Jakarjo AB vilket innebär i sig kontraktsbrott.”

Jokarjo AB är ett av Bert Karlsson företag och det företag som driver asylboenden runt om i Sverige. (Se hemsida.) Marie Dahlin stödjer sig också på § 17 i arrendeavtalet:

”Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga tillstånd upplåta arrenderätten i andra hand.”

bertVad säger då Bert Karlsson? Ja, till att börja med (Svenska Dagbladet):

”Vi är inte den enda campingen i Sverige som gör det här. Alla gör det.”

Och så är det säkert. Även om det inte är något vidare tungt argument att alla andra också, eventuellt, gör fel.

Bert Karlsson bestrider också att en flyktingförläggning inte är att betrakta som campingverksamhet. I TTELA (26 okt) säger Bert Karlsson:

”Vi har tillstånd för camping och vi driver camping nu också. Det här är trams, ska vi förbjuda vissa grupper på campingen?”

Bert Karlsson har varit med förr. Han vet vilka argument som ska användas. Nu blir det i Berts mun Marie Dahlin som framstår som ”främlingsfientlig”.

avtalBert Karlsson har fler argument i denna anda (TTELA):

”Med tanke på flyktingsituationen och de politiska signalerna på riksnivå tycker Bert Karlsson att kommunen kunde ställa upp oavsett hur avtalet är formulerat.”

Bert Karlsson hävdar också att kommunen inte är konsekvent. Ursand Resort och Camping har upplåtit arrenderätten i andra hand förr. Restaurangen är ett exempel, Skanska ett annat. (Skanska lät arbetare bo där under tiden ett bygge i kommunen pågick.) Och då har inte kommunen reagerat…

I torsdagens TTELA hotar Marie Dahlin med att säga upp arrendeavtalet med Bert Karlsson. I Svenska Dagbladet (30 okt) däremot är Marie Dahlin betydligt rakare. Hon går till ett klassiskt personangrepp på Bert Karlsson:

girig”Det är en girighet av pengar som driver honom.”

Och det är nog detta som är pudelns kärna. Bert Karlsson är en girig fan…

Men.

Oavsett.

Bert Karlsson bryter inte mot några lagar när han tjänar pengar på flyktingboenden. Ägarna av Restad Gård tjänar också pengar. Och Restad Gård höjs ju till skyarna (med all rätt). Ska sanningen fram, så tjänar samtliga aktörer på detta område pengar. Lagarna tillåter dem det. Migrationsverket tillåter dem det. Den socialdemokratiska regeringen tillåter dem det.

Och då tycker i varje fall jag att det blir lite svårt att moralisera över att enskilda personer tjänar pengar inom lagens ramar. Då är det väl lagarna man ska kritisera? Eller de som ytterst bestämmer lagarna, riksdagen? Eller till och med den socialdemokratiska regering som verkställer dem?

Det finns bara ett parti som är emot dessa lagar, som är mot vinster i välfärden. Och det är Vänsterpartiet. Och här sympatiserar jag fullständigt med mitt parti. (Jag gör inte det i alla frågor…) Men inte kan jag bli förbannad på personer som utnyttjar lagarna. Jag är förbannad på de som stiftar sådana här lagar!

riksdagDen svenska riksdagen och regeringen beslutar över den svenska flyktingpolitiken. Det är krig i ett stort antal länder, krig som för övrigt till stor del har drivits fram av USA och EU. Sverige har bestämt att ta emot flyktingar, ganska många för övrigt. Dessa ska ha någonstans att bo – i Sveriges kommuner… Det blir tungt för många kommuner. Som för Vänersborg. Staten tar inte tillräckligt med ekonomiskt ansvar. Jag för min del blir förbannad på staten som inte ger Vänersborg som tar emot så många flyktingar det ekonomiska stöd som behövs för att vi ska kunna uppfylla de förpliktelser som staten ställer och moralen kräver.

riva_kontraktMarie Dahlin hotar att säga upp avtalet med Bert Karlsson. Bert Karlsson hotar att säga upp kontraktet med Vänersborgs kommun.

I avtalet står det §16:

”Part får säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om motparten inte fullgör sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter erinran.”

Solklart, men så avslutas paragrafen:

”Som förutsättning för sådan hävningsrätt skall dock gälla att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för motparten.”

Och då blev det genast lurigare. Det här nämner varken Marie Dahlin i sin skrivelse eller TTELA. Vad är ”väsentlig betydelse”? Handlar det om pengar? Eller moral?

Eller människor? För var ska de 130 (idag ev 350) flyktingarna på Ursand bo om avtalet bryts? Ska de behöva flytta igen? Det här är naturligtvis Marie Dahlin medveten om…

Och Bert! Som genom att ta dit de asylsökande ställer Vänersborgs kommun för en ytterst prekär situation.

vanerskutaJag är kluven i frågan. Vänersborg tar ett ansvar för den svenska flyktingpolitiken som sträcker sig långt utöver storleken på vår kommun. Men så länge det anländer så många flyktingar till vårt land så måste ju dessa också ha någonstans att bo.

Och ändra lagar, det kan vi tyvärr inte göra i Vänersborg. Och inte heller världspolitiken…

Kategorier:Marie Dahlin, Ursand Taggar:,

Nuntorp, blogg och Marie Dahlin

29 september, 2015 Lämna en kommentar

nuntorpbloggJag gjorde ”reklam” för min förra blogg, om Nuntorp (“Nuntorp – att vara eller inte vara”), på Facebooksidan “Behåll Nuntorpskolan !!”. Det följdes av en viss diskussion, inte om publiceringen i sig utan om bloggens innehåll. Det var ingen mindre än kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg Marie Dahlin (S) som reagerade.

Och hade det inte varit just Marie Dahlin som kritiserade min blogg, så hade jag nog låtit det hela bero. Men Marie Dahlin är ju inte bara den “högste” politikern i Vänersborg, hon är ju också “ledaren” för det största partiet. Därför tycker jag att det är nödvändigt att kommentera hennes kritik.

Marie_Dahlin3Marie Dahlin skrev mycket snabbt efter att jag hade publicerat min blogg:

“Jag blir så trött Stefan …. Att du orkar, hälften är din tolkning och inte ens sant. Bara en massa tyckande från dig, har du inget konstruktivt? Du behöver inte tolka mig. De som undrar eller vill nåt frågar MIG. Det du gör är att kasta skit på folk, en jävla skillnad! “

Det var ord och inga visor från kommunstyrelsens ordförande… Speciellt med tanke på att jag i sak höll med henne om Nuntorps vara eller inte vara…

bloggare15Att Marie Dahlin är trött på min blogg vet jag sedan tidigare. Det var ett av flera skäl till att socialdemokraterna i Vänersborg inte ville ha något samarbete med Vänsterpartiet efter höstens val. Det är inte heller något att uppröras över att Dahlin anser att jag ”tycker och tolkar”. Det är ju en stor anledning till att jag överhuvudtaget bloggar. Men jag tror att det framgår ganska tydligt vad som är fakta och vad som är tyckande och tolkningar. Jag anstränger mig också för att återge fakta på ett korrekt och riktigt sätt.

Det där med att “kasta skit på folk” har flera av mina politiska motståndare sagt förr, även om det faktiskt är ganska länge sedan sist. Jag har till och med glömt när jag hörde det senast. Marie Dahlin ger inte heller något exempel på vad hon menar, vem jag har “kastat skit” på. Och då är det svårt att kommentera hennes påstående. Rent allmänt är det väl så att vi i Sverige ofta blandar ihop kritik av en persons “göranden och låtanden” med kritik av personen själv. Men, och det har jag hävdat förut, kritik mot vad en person har för åsikter är INTE detsamma som kritik mot personen ”i sig”. Det är bara att se en debatt från parlamentet i England, (eller Frankrike eller Tyskland) för att se skillnaden och förstå vad jag menar.

pinnochio2Nä, det jag reagerade främst mot, det är att Marie Dahlin påstår att jag ljuger. Det är allvarligt. Därför frågade jag Marie Dahlin:

“Vad är inte sant?”

Det svarar inte Marie Dahlin på, trots att jag senare frågar igen. Marie Dahlin:

”Orkar inte Stefan, du vet! Dina tolkningar är din sanning inte alltid samma sak, dyftningsfel m.m”

Jag får inga exempel, inga vettiga svar. Det tycker jag är anmärkningsvärt av Vänersborgs ledande och styrande politiker. Anklagar man någon för att ljuga, så anser jag att det måste beläggas. Det är en alltför allvarlig anklagelse för att bara kasta ur sig. Som Marie Dahlin gör. Det är inte ok!

skunk2Marie Dahlin använder fler invektiv:

”Din blogg stinker lång väg…..”

Och vad svarar man på det? Det går inte att argumentera mot känslor och känslouttryck. För det är väl vad det är? Marie Dahlin kanske inte är van vid kritik. Å andra sidan fanns det ingen kritik mot Dahlin i denna blogg.

blunda_SMen Dahlins uttalanden kanske har en naturlig förklaring. Dahlin skriver nämligen också, i direkt anslutning till det förra citatet:

”Det är därför jag inte läser den.”

Jaha, hur kan Marie Dahlin då yttra sig om bloggen överhuvudtaget? Jag har svårt att förstå…

arenan_medley4Men tydligen har Dahlin ändå läst, i varje fall vissa delar av bloggen. Eller så kanske hon har nöjt sig med att titta på bilderna… Dahlin skriver nämligen:

“…gammalt dravel med Arena som du alltid på nåt vis måste blanda in.”

Och det skriver jag ju helt riktigt om. Med en bild.

Här kan jag väl till viss del hålla med Dahlin. Det kanske var onödigt med hänvisningar till arenan, Topp mm. Det hade ju inte med Nuntorp att göra. Tvärtom, det kanske till och med tog fokus från ämnet för bloggen, som naturligtvis var turerna kring Nuntorp. Å andra sidan så var det ett mycket kort inpass (31 ord av bloggens sammanlagt 1.490 ord).

Att jag tog upp arenan, Topp mm, i några ”bisatser”, beror på att jag skriver för en vänersborgspublik. Och då vill jag ibland ta exempel ur Vänersborgs politiska historia, eftersom det är flera personer som var delaktiga i dessa ”affärer” som fortfarande figurerar i Vänersborgs politiska ledning. Och är aktiva i debatten om Nuntorp. Dessutom har inte socialdemokraterna i Vänersborg gjort upp med dessa “historiska skandaler”. Inte offentligt i varje fall. Visst har jag hört att det har diskuterats internt i socialdemokraterna. gokunge_arenaMen det är faktiskt skattebetalarna som socialdemokraterna borde prata med. Det är ju dom som får lida för gångna tiders misstag. Och det mer än ytterligare 25 år framåt…

Men ok, det var kanske dumt att blanda in arena, Topp- och Huvudnässkandalerna. Även om det framgår ganska tydligt att det är mina egna personliga funderingar och att det inte hade något som helst med Nuntorp att göra.

pudel_goraOK Marie, det var onödigt.

Marie Dahlin avslutar vårt meningsutbyte:

”Denna sidan är för att rädda Nuntorp inte för ditt och mitt tjafs!”

Och visst har Dahlin rätt, men – vem började egentligen tjafsa?

Marie_DahlinSom sagt, hade det inte varit för att det var just Vänersborgs absolut ledande politiker som hade kommenterat min blogg på det här viset, så hade jag antagligen struntat i det. Men som läget är, så tyckte jag att jag var tvungen att bemöta Dahlins anklagelser, hårda ord och tämligen ovårdade sätt att uttrycka sig.

Och det är härmed gjort… Så jag avslutar med Marie Dahlins egna ord:

”SLUT FRÅN MIG”

%d bloggare gillar detta: