Hem > Ursand > Brev från Ursand Resort & Camping

Brev från Ursand Resort & Camping

bertEn höstdag för några år sedan var Bert Karlsson på väg hem från Grebbestad i sin SAAB 9-5, då han fick ett telefonsamtal. Och Bert, som alltid svarar i telefonen, fick reda på att det fanns en camping i Vänersborg som var till salu.

”Jag var av en slump bara några kilometer därifrån – och åkte snabbt dit.”

Och Bert fattade ett lika snabbt beslut om att han ville investera i Ursands Camping.

bert_bokmiljonSå berättar Bert Karlsson i sin nya bok ”Bert Karlsson – så blir du miljonär” om hur det gick till när han upptäckte badplatsen på Ursand.

Bert beskriver sedan hur han utvecklade och renoverade Ursand, som var i ett uruselt skick när han tog över campingen, till att bli en modern och uppskattad anläggning för både vänersborgare och turister.

Och visst, så är det. Ursand var mycket nedgånget vid tiden för Berts ankomst och nu har mycket förändrats till det bättre. Fast jag tror inte att Bert har blivit miljonär på Ursand…

Bert har hela tiden haft andra planer för Ursand. Planerna har dock inte alltid haft stöd från Vänersborgs kommun. Bert skriver i sin bok:

”För även om Ursand lockar mer folk än någonsin till kommunen, så finns det politiker som bestämt sig för att motarbeta precis allt som vi vill göra. … Det är tyvärr knappt att de styrande besöker campingen och ser de framsteg vi gör. I stället får vi problem med allt som vi försöker genomföra…”

ursandaug16_1Jag kan väl passa på att säga att jag som politiker har varit uppe vid Ursand ett flertal tillfällen. Dock tillhör jag inte gruppen ”de styrande”…

Bert Karlsson, Claes Bjerkne och Daniel Aronsson (ägarna till Ursand Resort & Camping som arrenderar Ursand) skrev den 2 oktober ett brev till kommunen och samhällsbyggnadsförvaltningen. I brevet beskriver de hur de i ett tidigt skede presenterade planerna om att, bland annat:

 • ”utveckla en året runt anläggning med boende, aktiviteter, utbildnings- och restaurangverksamhet”
 • ”bygga ut boendet en hel del volymmässigt med en lämplig blandning av boendeformer som kan användas året runt”ursand_forlust

I brevet skriver Karlsson, Bjerkne och Aronsson vidare att deras företag har gått med förlust under alla år, samtidigt som de har investerat 30-35 miljoner i bland annat markarbeten, anläggningar och aktiviteter. Det här är en ohållbar situation menar brevskrivarna:

”Det krävs, som vi tydligt uttalat redan vid våra första möten med kommunen, större volymer av olika boendeformer för att bära kostnaderna för alla stora investeringar…”

För att fortsätta att utveckla Ursand så krävs det enligt Karlsson, Bjerkne och Aronsson att de:

”antingen får köpa marken eller, om detta inte är möjligt, teckna ett tomträttsavtal med Vänersborgs kommun avseende Ursand som ersätter nuvarande avtal.”

ursand_flygfoto

Det är naturligtvis denna önskan som har föranlett brevet. Och jag kan på sätt och vis förstå Karlsson, Bjerkne och Aronsson i deras roll som företagare. Men det är inte riktigt lika lätt för kommunen.

Nu tror jag i och för sig inte att kommunen har varit så passiv och negativ till en utveckling av Ursand som brevskrivarna ger sken av. Men det tar av naturliga skäl längre tid för en politisk och demokratisk process än det tar för ett privat företag att fatta beslut. Så är det bara.

Men trots att det ändå händer en del i kommunen, så handlar det också om att det helt enkelt saknas en enhetlig politisk vilja. Vad vill politikerna och kommuninvånarna med Ursand? Ska den urgamla badplatsen hamna i privat ägo? Vad händer med allmänhetens tillgång till Ursand om marken blir privat? Vill vi ha året-runt-bostäder på Ursand? Och vad händer den dag som företaget lämnar Ursand?

Och jag vet att det finns olika åsikter inte bara mellan de politiska partierna, utan också inom.

karvlingFör det är inga lätta frågor, varken för vänersborgarna eller politikerna. Rent spontant så känner väl jag som vänsterpartist att det i varje fall inte är läge att sälja marken. Och det tror jag egentligen inte att någon vill, i varje fall inte någon kommunpolitiker. Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) var ju t ex tämligen tydlig i den frågan i TTELA igår. (Se här.)

Men tomträttsavtal kanske är en lösning?

Tomträtt är, och nu får jag ta internet till hjälp, enligt Jordabalkens 13 kap:

”en nyttjanderätt till fastighet under obestämd tid”

Det står vidare (Wikipedia) att:

”Om tomträtten löses in av stat eller kommun skall befintliga byggnader lösas in på samma sätt som vid expropriation. Tomträtten kan inte sägas upp av tomträttsinnehavaren.”

ursand_resort_campingKan inte tomträtten sägas upp? Det visste jag inte. Expropriation innebär däremot, om nu kommunen kommer i ett sådant läge, att kommunen kan tvinga tomträttsinnehavaren att lämna ifrån sig egendomen, men då ska i detta fall Ursand Resort & Camping (Regeringsformen, 2 kap 15 §):

”vara tillförsäkrad full ersättning

Det betyder ersättningen skall motsvara marknadsvärdet (Expropriationslagen 4 kap. 1§).

juristOch här känns det väl som att kommunens jurister får ta över…

Det är inte helt enkelt för en fritidspolitiker. I synnerhet inte när det börjar handla om tiotals miljoner kronor som kommunen, i ett värsta scenario, kanske skulle bli tvingad att betala.

Själv vet jag i nu-läget ärligt talat inte riktigt vad jag vill. Men att Ursand har utvecklats till det bättre under Berts tid är odiskutabelt. Och kanske kan Ursand utvecklas till att bli ännu bättre. Det borde väl gå att hitta en lösning, en kompromiss, som tillfredsställer alla parter kan jag tycka.

Syftet med den liggande detaljplanen är t ex:

detaljplan_ursand”att fastställa lämplig markanvändning samt möjlig utveckling och utökning av befintlig camping, att säkerställa allmänhetens tillträde till, från och genom området och att skapa ett attraktivt turistmål för besökare och boende i Vänersborg.”

Och det låter väl bra?

Karlsson, Bjerkne och Aronsson skriver själva i brevet följande om detaljplanen:

”Av detaljplanen framgår att kommunen är positiva till och vill se en fortsatt satsning på att vidareutveckla Ursandsområdet.”

Det är enligt min mening viktigt att politiker, och vänersborgare, tar en ordentlig diskussion om Ursand och klargör vad kommunen egentligen vill – för att sedan föra en förutsättningslös diskussion med den andra parten, även om en av företagarna heter Bert Karlsson. Det tycks också vara Karlssons, Bjerknes och Aronssons vilja. De avslutar nämligen brevet till kommunen med:

”Vi ser fram mot ett positivt ställningstagande i ärendet och är självklart beredda att tillsammans med kommunen arbeta igenom ett för båda parter rimligt avtal som skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av Ursand.”

Och vad jag förstår är det väl en utbyggnad av ett året-runt-boende som står i fokus… Eller som det uttrycks i brevet:

money”… större volymer av olika boendeformer…”

Och så var det naturligtvis det här med ett tomträttsavtal …

Det återstår att se om ägarna till Ursand Resort & Camping på sikt kan bli miljonärer på verksamheten. En sak är i varje fall klar, man kan inte bli miljonär som fritidspolitiker.

Kategorier:Ursand Etiketter:,
 1. Magnus Larsson
  1 november, 2016 kl. 13:33

  Hej Magnus Larsson Sikhall här. Jag är för utveckling på Ursand det går att göra Ursand jättefint. Om mark inte kan byta ägare från en privat till en annan privat i Sikhall kan inte kommunägd mark i Ursand privatiseras. Det var så noga med det rörliga friluftslivet att all min jord och skog mitt hus och hem t.o.m min sommarstuga skulle förköpas. Jag har 100% goda avsikter och vill utveckla Sikhall med vågbrytare båtplatser sjöbodar parkeringar cyckelbanor bostäder lägenheter strövområden mm. Vänersborgs politiker har styckat sönder min fastighet så den inte går att utveckla. Bert och co ni är välkomna till politikerhyllan i Sikhall så ska jag förklara.

 2. 1 november, 2016 kl. 10:51

  Danie i Vänerborgsidan på facebook är intte speciellt många som har insikt i den politikska processen… Desutom undrar jag om det förekom markarbeten på ursand som inte hade clearats med kommunen innan utan bara påbörjats,. om detta stämmer så är det väl inget bra sätt att föra en dialog på. det blir väldigt lätt att säga att politiker inte sammarbetear då, det kan helt enkelt vara så att förtagare och Kommunpolitiker lever i olika uppfattningar om hur saker skal göras och om man pratar med varandra innan saker görs kan de kanske lösas Snabbare. För övrigt tycker jag vekligen at det är roligt att Det händer saker och upprustas på ursand, Tack för det Daniel.

 3. Karin Nilsson
  31 oktober, 2016 kl. 09:57

  Är det en lekstuga för vuxna??
  Diskutera sakfrågan och nya förslag som finns för URSAND – det måste gå att enas! Allt för oss vänersborgare 😊 att stranden ska vara tillgänglig och gratis är en självklarhet!
  Politikerna får åka dit och titta!!!

 4. Larsson
  30 oktober, 2016 kl. 22:09

  Kom ihåg Götene!

 5. Pontus
  30 oktober, 2016 kl. 21:58

  Jag är öppen för att sälja. Det mesta går att säkra för allmänhetens tillträde ändå. Man bör dock inte sälja stranden och hela parkeringen sen ser jag inga problem. Jag ser ett större problem med om arrendator bygger massor och sedan säger upp avtalet och kommunen står med massor av anläggningar och byggnader de inte vill ha eller kan sköta.

  Det är ändå dålig tillgängligt för allmänheten som det är idag och har alltid varit. Det har alltid känts som man går rakt igenom folks privata campingliv längs gångstigen. Spelar ingen roll om campingen är ägd eller arrenderad. De fula vita tälten har ju inte gjort det bättre, det är bra att de är bytta, men de ligger för nära stigen ändå.

  Parkeringen för allmänheten skulle legat vid båthamnen och så kunde man gått till stranden den vägen och så kunde campingen ha sin egen parkering där uppe. Tror det skulle vara tryggare även för campinggästerna.

 6. Daniel Aronsson
  30 oktober, 2016 kl. 20:20

  Det skrevs och debatterades om Ursand på en vänersborgssida där faktiskt övervägande röster föll på att vi skulle få tomträtt men såklart några nitiska svar också, jag svarade själv såhär:

  Jag bli rätt och slätt ledsen av att läsa vissa inlägg….förstår ingenting???
  Det enda jag förstår är vissa människors hat mot Bert…
  Vi har mycket riktigt rustat upp campingen för närmare 35 millioner något som för det första vore helt omöjligt utan Bert och hans pengar då vi med nuvarande arrende inte varken äger eller har tomträtt, dvs inte en bank i världen lånar ut pengar för något vi bygger som sedermera kommer tillfalla kommunen!
  Nej allt har inte varit bra, de uppblåsta plastpoolerna tex var förfärliga, nu har vi byggt ett riktigt poolområde med uppvärmda pooler till 29grader, nej de stora vita tälten är inte vackra, vi har satt upp ett nytt på lekområdet med stora glaspartier och väggar samt att det vänstra håller vi på att riva och anlägger en beachvolleyplan istället, vi har varit med och betalat 25% av den nya cykelvägen och den nya parkeringen som till 99% brukas av er vänersborgare!
  Vi har 16-18 kvällar med GRATIS underhållning under sommaren, där ser jag inte många lokalbor!
  Vi kör ett tåg fram och tillbaka för att underlätta tillgängligheten där vi tar 20kr för vuxna och 10 för barn, det täcker inte ens lokförarens lön!
  Vi har fått båten att börja gå igen till en minimal summa! Vi har ett gratis minizoo, hoppkudde och studsmattor utan kostnad.
  Ja… Vi bygger ut och det kostar pengar att bo här som campingäst precis som på alla andra campingar i hela Sverige!
  Stranden är och kommer förbli en offentlig strand och den värnar vi såklart om, den är ju hjärtat av Ursand! Dalbostigen och Grönvik lika så! Något mer assylboende är heller inte aktuellt då vi fått ordentlig fart på bår vintercamping och har ca 60% beläggning på stugbyn.
  Vissa som skriver har jag ALDRIG sett här ute men att sitta hemma och trycka på gnällknappen det går fint!
  Nej, vi kommer säkerligen aldrig få köpa Ursand men får vi inte heller tomträtt ja då blir det nog tyvärr inte mycket mer heller.
  Har vi verkligen förvandlat Ursand till något då hemskt som vissa vill påstå eller är det Bert ni hakar upp er på?
  Trevlig helg!
  //Daniel
  Platschef
  Ursand

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: