Hem > BUN > Dalboskolan och rektorsfrågan

Dalboskolan och rektorsfrågan

I TTELA kan vi idag läsa om att lärarna på Dalboskolan vill ha kvar sin rektor. Dalboskolan är den skola som jag arbetar på sedan 1980.

Barn- och Ungdomsförvaltningen i Vänersborg vill att Dalboskolan ska få en ny rektor. Det vill inte personalen.

För ett år sedan skulle Dalboskolan också få en ny rektor. Då ville förvaltningen att rektorn skulle heta Inger och att hon skulle leda två skolor, Frändeskolan (LM) och Dalboskolan (H). Personalen ville att Dalbo skulle ha en egen rektor – på heltid. Det skulle kunna vara Inger, det skulle kunna vara någon annan. Det ville personalen inte ta ställning till, det viktiga var att skolan fick en egen rektor – på heltid.

Barn- och Ungdomsförvaltningen struntade i personalens önskemål. Förvaltningen, representerad av verksamhetschef Sven-Eric Sjöbergh, sa detta rent ut – och gick mot de båda lärarfacken. Både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet var nämligen helt eniga om att Dalbo borde ha en egen heltidsanställd rektor.

Jag vet inte riktigt vad motivet  för att gå mot personalen var den gången, men Sjöberg var mycket tydlig i argumentationen för sin lösning, och argumentet var att rektor Inger var väldigt kompetent – så kompetent att hon till och med kunde leda två skolor samtidigt.

Nu organiserar förvaltningen om i rektorsorganisationen. Man har – hör och häpna – kommit fram till att det bästa är att Dalboskolan har, kan ni gissa?, jo, en egen rektor på heltid!

Hm, ska jag skrika ”vad var det vi sa”?

Men förvaltningen med Sjöbergh i spetsen har ytterligare ett organisatoriskt äss i rockärmen… ”Visst ska Dalbo få en egen rektor, men vi kan ju inte låta rektor Inger finnas kvar på Dalbo…” … för vi måste ju organisera om….typ…

Nu antyder förvaltningen att samme rektor Inger inte är kompetent nog att leda Dalbo, trots att hon redan gjort det i ett år. Dessutom har det sagts att Dalboskolan ”behöver något annat” – än Inger. Dock oklart vad.

Rektor Inger ska alltså bort från Dalboskolan. Och inte heller denna gång frågar förvaltningen personalen. De vet ju förvisso vilket svar de ska få.

Rektor Inger vill vara kvar på heltid på Dalbo. Personalen vill ha kvar Inger.

Notera förvaltningens helomvändning. Den är anmärkningsvärd. På ett år har rektor Inger gått från att vara en mycket kompetent rektor som kan leda två skolor samtidigt till en som inte klarar av att leda enbart Dalbo. Hur förvaltningen överhuvudtaget kan uttala sig om hennes kompetens är för mig och övrig personal på Dalbo en gåta – ingen från förvaltningen har ju pratat med personalen!

Personalen på Dalboskolan reagerar. De skriver en skrivelse till förvaltningschef Kent Javette och till politikerna i Barn- och Ungdomsnämnden (BUN).

Ingen vet hur Kent Javette hanterade skrivelsen. Tydligen lade han helt sonika skrivelsen till handlingarna.  (Jodå, skrivelsen diariefördes allt.) Det kom ingen som helst reaktion tillbaka till personalen på Dalboskolan. Inte ett ljud, inte en antydan.

Att skrivelsen dessutom var tydligt adresserad till politikerna i BUN var också något som det struntades i. Skrivelsen har blivit stoppad någonstans på vägen, politikerna i BUN har inte fått se skrivelsen.

Vem har stoppat skrivelsen? Får förvaltningschefen fatta sådana beslut?  Om personalen på kommunens skolor vill komma i kontakt med politikerna via en skrivelse – får då någon fatta beslut om att stoppa denna kontakt? Är inte detta censur?

Skolorna står inför stora utmaningar från och med höstterminen 2011. En ny läroplan ska införas. Detta arbete har redan inletts tillsammans med rektor Inger. Personalen fortsätter i sin skrivelse:

”En ny rektor behöver tid för att sätta sig in i vår verksamhet och lära känna personalen. Vi tappar styrfart varje gång vi byter rektor! Vi anser definitivt inte att vi har utrymme för detta i den tidspressade situation vi nu befinner oss. Låt oss få kontinuitet och arbetsro under några år framöver! Ska vi lyckas med implementeringen av Lgr 11 och ha möjligheter att förbättra våra resultat så behöver vi kontinuitet och arbetsro inte en ny rektor!”

Att ständigt utsättas för ledarskapsförändringar är negativt för verksamheten på Dalboskolan och psykiskt påfrestande för personalen. Vi vet. Jag vet. Dalboskolan har haft 7 olika personer som arbetat som rektorer under de senaste 10 åren!

I dagens TTELA uttalar sig verksamhetschef Sven-Eric Sjöbergh. I artikeln  svarar han inte på några frågor kring skrivelsen. Märk detta, för det framgår inte riktigt. Sjöbergh beskriver något annat. Sjöbergh beskriver den nya rektorsorganisationen i stort. Han pratar INTE om rektorsfrågan på Dalbo.

Artikeln avslutas med att Sven-Eric Sjöbergh säger:

”Facket har inte haft några avvikande uppfattningar.”

DET HANDLAR INTE OM REKTORSFRÅGAN PÅ DALBOSKOLAN! Personalen och lärarfacken har inte ens blivit tillfrågade!

Försöker Sjöbergh blanda bort korten så att han slipper svara på obehagliga frågor?

(För övrigt har inte den nya rektorsorganisationen förhandlats fram fackligt, som Sjöbergh säger i TTELA. Facken har enbart informerats.)

I Vänersborgs kommun finns det ett samverkansavtal.

Samverkansavtalet är bra. Det skrevs på av arbetsgivaren och de fackliga organisationerna i augusti 2008. I avtalet kan man under ”Utgångspunkter”  läsa:

”Parterna i Lokalt samverkansavtal för Vänersborgs kommun är överens om:
att inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för alla medarbetare.”

Vidare under ”Grundläggande förutsättningar för samverkan”:

”En hög kvalitet i samverkan förutsätter en förtroendefull dialog mellan
arbetsgivaren, medarbetarna och deras fackliga organisationer. Arbetsgivarens
beslutsprocess skall vara utformad så att medarbetarna blir delaktiga i
processen.”

Det är fina ord. Men till vilka nytta? Varför utarbetas sådana här dokument? Varför görs det så stor sak av överenskommelser som dessa?

Arbetsgivaren genom chefstjänstemännen på Barn- och Ungdomsförvaltningen struntar ju högaktningsfullt i sådana här avtal! Samverkansavtal – kiss m…!

På Arbetsmiljöverkets hemsida tas förhållandet mellan arbetsgivare också upp. Några citat:

”Det är viktigt att arbetsgivaren på ett tidigt stadium fångar upp signaler som kan ge konsekvenser i psykisk påfrestning. Signalerna kan gälla otillfredsställande arbetsförhållanden, problem i arbetets organisation eller missförhållanden i samarbetet.”
”Arbetstagarna har också ett ansvar för att förmedla sina erfarenheter till arbetsgivaren.”
”Hur kraven i arbetet påverkar hälsan, både psykiskt och fysiskt, är till stora delar beroende av vilket inflytande på och kontroll över sin arbetssituation som man har,”

Kan man anmäla Barn- och Ungdomsförvaltningens agerande? Till vem?

TTELAs artikel har gett upphov till en del kommentarer på TTELA:s nätupplaga. Signaturen ”dalbonde” skriver:

”Man kan undra varför Vänersborgs Barn- och Ungdomsförvaltning och dess politiska nämnd alltid syns och hörs i media. Kan de ha med att dess chefer och ledare inte har kompetens att driva en verksamhet.
Det är alltid tjafs, osämja, besparingar, dåligt resultat, bedrövlig personalhantering så fort BU-förvaltningen agerar.
Kanske dags för kommundirektören att visa lite ledarskap och förtroende för kommunens invånare att byta ut folk i ledande positioner. De må kallas förvaltningschefer, områdeschefer m.fl. Nytt blod och nytt tänkande i kommunhusets väggar är vad som behövs för att grundskolorna ska få arbetsro.
Öka lärartätheten och antalet vuxna i skolan och låt skolor finnas där det finns invånare så ska ni se att Vänersborg som kommun lyckas.
Då lockas barnfamiljer till kommunen.
Varför göra saker svårare än det är ?
Bra att TTELA gör dessa artiklar. Gör också djupare grävningar i denna förvaltning. Söken så ska ni finna.”

Kunde inte ha sagt det bättre själv.

Slutligen. ”Kalle i Duckcity” skriver:

”Delar helt den uppfattning ”Dalbonde” för fram.
I förvaltningsledningen behövs det nya krafter. De organiserar bara om sig själva hela tiden, men inte till någon nytta för verksamheten. Tidigare var man två sk områdeschefer/förskolechefer nu är man plötsligt tre! På alla andra ledarskapsposter som är närmre verksamheten exv rektor hörs däremot rop på att mindre ledningsresurs krävs eftersom antalet elever och medarbetare blivit färre, men på förvaltningen behövs fler trots att antalet underställda minskar.
Ordförande i BoU behöver nog styra upp riktlinjerna för förvaltningens arbetet så att de arbetar med det de ska arbeta med enligt styrdokumenten för skolan och inte ägnar sig åt en massa dravel som detaljstyrning av den verksamhet som enligt lag rektor styr över – exv tramsiga och ålderdomliga fortbildningar kring teambuilding (rötter i Koreakriget har jag läst i en blogg…). Ge oss en förvaltning som arbetar utifrån rektorernas behov i verksamheten så som den regleras i lag!”

Kategorier:BUN
 1. Kalle Anka medborgare i Ankeborg
  29 maj, 2011 kl. 14:53

  Käre Fredrik!
  Din kommentar upplever jag som något ”underlig”…
  Skulle vara intressant att veta hur du tycker att Stefan borde jobba för att förändra och påverka. Som jag ser det kan man ju inte arbeta på annat sätt än att engagera sig i det politiska arbetet, ta reda på fakta i sakfrågor, ta debatten genom att informera och argumentera utifrån sin uppfattning.
  Det tycks nog vara så att det inte är Stefans ”arbetssätt” du är ute efter att förändra utan snarare hans uppfattning i olika frågor … för det kan väl inte vara så att du tycker att vi medborgare inte ska få reda på all skit som händer för att det är ”negativt för kommunen”!? Det negativa för kommunen är inte att Stefan belyser alla oegentligheter utan det faktum att dessa sker hela tiden!! Jag vill i alla fall ha information från flera källor och inte bara vara hänvisad till de personer som har som arbetssätt att ljuga eller förtiga! I vår nobla kommun är det bara att konstatera att sanningen inte är en marknadsförares våta dröm precis…

 2. Fredrik
  29 maj, 2011 kl. 08:21

  Du e stundtals en mycket klok människa Stefan! Delar många av dina åsikter
  Du behöver dock förändra ditt arbete hur du jobbar för att påverka/förändra. Du förstör inte bara för dig själv, ditt parti, utan hela Vänersborgs kommun

 3. 25 maj, 2011 kl. 17:46

  Jag kan bara konstatera att förvaltningsledningen tycks lida av total sinnesförvirring och dessa personer kan man inte ens rösta bort i ett val.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: