Hem > BUN 2012, Demokrati, KD > BUN 16 apr (1): Borgarna och demokratin…

BUN 16 apr (1): Borgarna och demokratin…

backman

Kristdemokraternas Gunnar Bäckman läser inte min blogg… Bara ibland… Bara två gånger… Gunnar Bäckman gillade inte det han läste… När han läste de där två gångerna… Gunnar Bäckman gillar inte min blogg… Det vet Gunnar Bäckman, fast han bara läst två blogginlägg.

Gunnar Bäckman började hela Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde igår med att begära en ordningsfråga. Och då fick han ordet. Då tar Gunnar Bäckman fram ett papper. Det visade sig vara ett öppet brev. Det var ett öppet brev riktat till Stefan Kärvling. Till mig alltså. Om min blogg!

Gunnar Bäckman läste högt. Gunnar Bäckman har tydligen åsikten att gillar inte Gunnar Bäckman något som skrivs, så får det, och ska det, tas upp i nämnden. I form av ett öppet brev. Och det tycker tydligen ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) också. Eckerbom Wendel gillar inte heller min blogg. Fast hon läser den inte …

Gunnar Bäckmans öppna brev överraskade. Jag hade inte en aning om det. Gunnar Bäckman hade t ex inte pratat med mig om min blogg tidigare. Antagligen hade han däremot pratat med ordförande Lena Eckerbom Wendel (M). Hon tyckte att det var helt på sin plats att diskutera min blogg på ett officiellt sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden. (Det lär bli många öppna brev i fortsättningen…)

brevVad stod det i Gunnar Bäckmans öppna brev då?

Tyvärr kan jag inte citera honom, jag blev så överraskad att jag slutade anteckna. Dessutom tog jag för givet att jag skulle få hans öppna brev. Men se, det fick jag inte.

Det är nog första gången en politiker, åtminstone i Vänersborg, får ett personligt brev som vederbörande inte får läsa…

Gunnar Bäckman menade att min blogg hämmar de andra politikerna i nämnden. De vågar inte säga vad de tycker. Jag vet ärligt talat inte, om Gunnar Bäckman hade pratat med några andra i nämnden, eller om han helt enkelt på eget bevåg gjorde sig till tolk för de andra.

Gunnar Bäckman menade vidare att jag raljerar, att min blogg är vuxenmobbning och att den är full av kränkningar… Och så vidare. Gunnar Bäckman sa också något om att BUN:s möten inte är offentliga. Det är ingen slump att dörren är stängd och att det som sägs ska stanna i rummet menade Gunnar Bäckman. Gunnar Bäckman tyckte att jag

”läckte som ett såll”.moral

Gunnar Bäckman var tuff i sina yttranden. Jag upplevde faktiskt det som Gunnar Bäckman sa, som kränkande. Men det tycker naturligtvis inte Gunnar Bäckman själv. Ibland tror jag att många kristdemokrater tror sig ha monopol på tolkningar av etik och moral. Och naturligtvis har de själva rätt.

Gunnar Bäckman gjorde istället en stor sak, vilket de flesta andra av de borgerliga ledamöterna instämde i senare, att han var kränkt i min blogg. Faktiskt sa Gunnar Bäckman att han var livrädd för vad jag skrev. (Fast han inte läser min blogg… Bara två gånger…)

Därför vill jag ordagrant återge vad jag har skrivit om Gunnar Bäckman det senaste året.

Det som Gunnar Bäckman själv tog upp som exempel på en kränkning var följande, som jag skrev i en blogg den 19 mars (”Svar på frågor om diarieföring”):

”Kristdemokraten Gunnar Bäckman tyckte att det tidigare var ett väldigt tjat från Vänsterpartiet om att handlingar inte blev diarieförda. Då skulle väl jag vara nöjd nu när detta diariefördes? Jag undrade vänligt (tror jag) om han var allvarlig. Den tidigare diarieföringen som Bäckman syftar på är den kritik som Vänsterpartiets James Bucci riktade mot kommunen angående hanteringen av handlingar kring arenan. Kritiken slutade med 5 st JO-anmälningar. JO gav James Bucci rätt – alla 5 gångerna!
Tja kristdemokrater. Ni halverades i det senaste valet. Det fanns nog en orsak till det.”

Om någon av mina läsare kan hitta ”kränkningen” eller ”vuxenmobbningen” i det här stycket kan ni väl meddela mig.

Den 20 mars (klicka här), så skrev jag så här om Gunnar Bäckman:

”Bäckman var också kritisk till dom i nämnden (undrar vilka han tänker på?) som kritiserat materialet i medborgardialogen. Det är som att vi har ‘skjutit oss själva i foten.'”

Om någon av mina läsare kan hitta ”kränkningen” eller ”vuxenmobbningen” i det här stycket kan ni väl meddela mig.

Den 19 mars (klicka här) skrev jag också om Gunnar Bäckman:

”Jag kan utlova en del spännande läsning och en del ‘intressanta’ uttalanden. Bland annat från de två kristdemokraterna i nämnden, Orvar Carlsson och Gunnar Bäckman. De antydde vid flera (minst 3) tillfällen att de inte gillade mitt skrivande. Och eftersom jag inte har för avsikt att bli populär inom de kristdemokratiska leden, så lovar jag att bjuda på några ‘läckerheter’ från vederbörande…”

Om någon av mina läsare kan hitta ”kränkningen” eller ”vuxenmobbningen” i det här stycket kan ni väl meddela mig.

Notera att redan den 19 mars hade Gunnar Bäckman synpunkter på min blogg… Som han inte läser… Mer än två gånger. Och bevisligen var åtminstone en av gångerna en blogg efter den 19 mars….

vagskal

När Sankte Per i sin vågskål (om han nu har en sådan) väger Stefan Kärvlings kränkningar av Gunnar Bäckman och Gunnar Bäckmans kränkningar av Stefan Kärvling, när Gunnar Bäckman läser upp sitt öppna brev inför Barn- och Ungdomsnämndens ledamöter, ersättare, tjänstemän och fackliga representanter, så undrar jag vilka av kränkningar som väger tyngst.

Den som lever får se…

Så öppnades alltså gårdagens BUN-möte.

I slutet på mötet, efter många timmar (BUN slutade inte förrän 20.35 efter att ha börjat kl 13.15), kom samma diskussion igång igen – och blev då ganska långvarig. Flera borgerliga ledamöter vädrade morgonluft och kastade sig över min blogg. Som fortfarande ingen läste. Men vad då? Man kan väl ha synpunkter ändå! Eller? Inte behöver man väl veta vad man talar om? Eller? Visst kan man ha synpunkter på något som man inte har läst? Eller?

Det tyckte i varje fall kristdemokraternas, folkpartiets och moderaternas ledamöter. Några citat från dessa partirepresentanter i debatten (nu hade överraskningen lagt sig, så jag antecknade. …vilket alla såg, men det hindrade inte några borgerliga representanter från att yttra sig…):

”Sluta raljera med oss Stefan.
En demokratifråga.
Det här borde diskuteras någonstans.
Jag stöttar Gunnar.
Man kan känna sig lite uthängd.
Jag har barn.
Borde skriva så att kommunen blir trivsammare att bo i.
Man måste tänka till innan man vräker ur sig saker.
Vi har ett ansvar för vad vi häver ur oss.
Läcker ut arbetsmaterial i etern.
Rädda om yttrandefriheten och tryckfriheten. Med varje rättighet man har följer ett ansvarstagande.”

yttrandefrihet

Läsare!

Det som de borgerliga ledamöterna (M, FP och KD) diskuterade på gårdagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden var inget mindre än två av våra grundlagsfästa, demokratiska friheter:

YTTRANDEFRIHETEN OCH TRYCKFRIHETEN

Yttrandefrihetsgrundlagen:

”1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att … offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.
Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.”

Tryckfrihetsförordningen:

”1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.”

Med dessa citat vill jag säga någon oerhört väsentligt:

lagbokenDet går inte att överhuvudtaget diskutera, oavsett vad diskussionen leder till, dessa grundlagar eller dess konsekvenser. Lagarna gäller! Notera återigen vad Tryckfrihetsförordningen säger:

”… utan några … i förväg lagda hinder … endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll…”

Genom att bara lyfta frågan om min blogg, så ifrågasätts automatiskt två av de svenska grundlagarna – två av de fyra grundpelare som konstituerar den svenska demokratin!

På riksdagens hemsida står det om våra grundlagars funktion:

Grundlagarna skyddar vår demokrati.”

Några av Vänersborgs makthavare i Barn- och Ungdomsnämnden diskuterar yttrande- och tryckfrihet i syfte att begränsa dem! Jag kan inte tolka det på annat sätt.

Kan du?

Får man då skriva vad man vill?

Ja, i Sverige får man i stort sett skriva och säga vad man vill. Det är liksom det som är demokrati!

Det finns några gränser för yttrande- och tryckfriheten. Det finns lagar kring förtal, diskriminering, olaga hot etc. Det fungerar så att tycker man att någon går över gränsen för vad yttrande- och tryckfriheten tillåter, så får man polisanmäla det specifika fallet, dvs, i det här fallet, det specifika blogginlägget! Så får åklagare avgöra om han/hon vill driva fallet och slutligen är det en domstol som avgör. Inte några borgerliga politiker i Barn- och Ungdomsnämnden!

Har några bloggar gått över gränsen? Gick bloggarna som tog upp Gunnar Bäckman över gränsen? Tror någon i sin vildaste fantasi att dessa bloggar skulle bli fällda för t ex förtal?

En gång i tiden sa den berömde Voltaire:

“Jag avskyr dina åsikter men jag är villig att dö för din rätt att få framföra dem.”

Är det inte det yttrandefrihet handlar om? Att människor ska få framföra sina åsikter även om man inte håller med om vad de säger?punkt

I Sverige råder det demokrati, i Sverige har vi yttrande- och tryckfrihet.

Punkt!

.

PS. Diskussionen om bloggar har förts i andra sammanhang tidigare i kommunen. Då hade jag bland annat en debattartikel i TTELA i frågan. Sedan dog diskussionen. För att alltså poppa upp igen igår.

PPS. Jag har tagit en del avsnitt i min argumentering från tidigare blogginlägg.

Kategorier:BUN 2012, Demokrati, KD
 1. berra46
  20 april, 2012 kl. 12:58

  Ingen betvivlar rätten att skriva enligt de lagar som finns i Sverige. Naturligtvis inte. Vad jag, och ganska många andra, kan ifrågasätta är om det är publicistiskt och etiskt försvarbart att publicera ”allt” man hör och ser? Jag anser att det är det ganska omdömeslöst!

 2. Pontus
  19 april, 2012 kl. 22:38

  Berra…Vad är det som är positivt för Vänersborg? Vad är det som är negativt?
  Är det negativt med närbelägna skolor som har tillräckligt med lärare per barn?

  Vem är ”Vänersborg”? Är det barnen som bor här? Är det ett ”elit”bandylag? Är det skattebetalarna? Är det de som bor här? Eller är det Gunnar Lidell som styr här? Vem är ”Vänersborg”?

  Om man är positiv för Sverige??? inbringar man då inkomst till Sverige och sedan fifflar bort sin skatt till Caymanöarna? Åker man till något annat land och ljuger ihop att det inte finns några problem i Sverige, (typ fattiga barn). Är man positiv då? Eller ska man ha en stor poster av Reinfield typ som i Nordkorea, Nazi-Tyskland eller det ”fria” Saudiarabien där USA inte alls behöver införa ”demokrati”.

  Demokrati är OK så länge alla tidningar och reklamplatser ägs av borgarna. Nu var det visst slut på demokratin när en med andra åsikter fick ett utrymme i etern. Hade vi levt i USA’s bakgård där borgarna får utöva demokrati på sitt sätt, t.ex. Honduras, hade Kärvling ”försvunnit” vid det här laget på beställning av någon i BUN.

 3. berra46
  18 april, 2012 kl. 19:05

  Nejdå Monica, jag tillhör ingen skara i Vänersborg. Du frågar vad som är negativt i Kärvlings Blogg. Allt! jag har ännu inte läst någonting i hans blogg som är positivt för Vänersborg. Så dåligt, som han framhåller, är det inte tycker jag. Därför frågar jag mig och Stefan Kärvling vad är avsikten med bloggen. Är det enbart frustration och bitterhet? Räck ut en hand och ta emot en utsträckt hand om Du hittar någon. Det tjänar alla på, det är min övertygelse.

 4. 18 april, 2012 kl. 14:21

  Berra! Det vore intressant att höra vad du tycker att Stefan varit för negativ i, har du alls tagit del av hur Vänersborgs politiker sköter sig? Jag tycker Stefan verkar vara en av få som inser problemen där. Men du kanske tillhör skaran som håller varann om ryggen och inte kritiserar varandra, även om stora misstag begås??

 5. Daniel J
  18 april, 2012 kl. 10:49

  Upprörande och ofattbart! Fortsätt ditt goda arbete Stefan!

  Vore intressant att veta vad Vänersborgs liberala väljare tycker om denna attack mot öppenheten.

 6. berra46
  18 april, 2012 kl. 10:34

  Att uppfatta kränkningar är ju upp till den som utsätts för kränkningar att avgöra. Dock, jag som läser Dina bloggar, kan ju kontatera att Du är väldigt negativ till Vänersborg och Dina politiska motståndare. Är det verkligen så dåligt i Vänersborg som Du beskriver? Jag skriver inte under på det!. Det verkar snarare som Du leds framåt av bitterhet, kanske tom hat. Det kan väl inte vara fel att vara, åtminstone lite pragmatisk, även för en vänsterpartist. Eller….? Tyvärr tror jag Ditt bloggande är till Vänsterpartiets nackdel, kanske tom skadligt. TYVÄRR!

 7. 18 april, 2012 kl. 08:40

  Jag har en fri politisk uppfattning, egen företgarare som jag är. Jag uppskattar dina reaktioner och dina bloggar MYCKET! Det är nog det viktigaste som hänt i Vänersborgs politik på årtionen. Fortsätt och låt dig aldrig tystas! Modertarena och KD faller allt längre från demokrati.

 8. lassevbg
  18 april, 2012 kl. 07:46

  Vilka pajaser…det är svårt att tro att det är sant det du skriver. Jag är skrämd över att se att kommunen styrs av sådana s.k. politiker.

  Men jag förmodar att Backmans ”öpna” brev kommer att hamna i protokollet från mötet så att alla kan läsa vad han håller på med.

 9. Daniel
  17 april, 2012 kl. 22:24

  Låt dig inte tystas. De vet inte hur de ska bemöta öppen kritik och därför tar de till metoden att i slutet rum försöka skrämma dig till tystnad. Ett ”öppet brev” ska givetvis publiceras någonstans för att kunna kallas för öppet. Stefan, du kanske ska lära Gunnar Bäckman hantera en blogg…

 10. Kalle Anka
  17 april, 2012 kl. 22:05

  Ska man skratta eller gråta…
  Vad är detta för kafferepsgubbar och kärringar som i ett officiellt politiskt forum, arvoderat av oss skattebetalare, sitter och beklagar sig i ärenden som definitivt inte hör hemma på en dagordning i en nämnd. Helt obegripligt av ordföranden att vid ett nämndmöte tillåta denna åsiktsförklaring riktad mot en nämndledamots sätt att utöva sina grundlagsskyddade rättigheter.
  När de sakligt underbyggda argumenten inte räcker till, när man blir omkörd av personer som är pålästa har man uppenbarligen inget annat att ta till än detta. Att tycka att andra inte ska uttrycka sina åsikter för att man själv inte vågar ge offentlighet åt och stå för sina och att påstå att den egna fegheten kan skyllas på dig Stefan är dessutom ynkligt.
  Dessa personer måste verkligen känna sig provocerade på den politiska arenan, men mot dumhet biter ju inga argument … så de får väl fortsätta att tycka synd om sig själva … men det vore ju klädsamt med andra arenor för detta än nämndsammanträden!

 11. 17 april, 2012 kl. 21:40

  men du stefan vet inte ,, men lyckades han inte med sitt uppsåt lite .V ad hände på mötet i övrigt

 12. Roy Andersson
  17 april, 2012 kl. 21:00

  Det finns bara två överraskningar i detta: Moderater och Kristdemokrater i Vänersborg är 100 år efter sina partivänner i resten av Sverige. Då var deras grupper på barikaderna MOT svensk demokrati och allmnna rösträtt. Det andra är att liberalerna i alla tider kämpat mycket väl för demokrati, men tycks ha spårat ur i dagens Vänersborg. Reinfeldt, Hägglund och Björklund skulle göra sina partier en tjänst om dom med var sitt telefonsamtal till Vänersborg kunde lyfta fram sina respektive partivänner ett sekel. Övertrampen är så grova att det enbart blir spektakel av dom. Samma ledamöter som röstar för att fem sidor privat korrespondens skall offentliggöras (och inte en rad) beklagar sig över att deras ställningstaganden som politiker och offentliga personer kommer till allmänn kännedom. Skall i stället voteringar köras i varje detalj (då blir det offentligt i alla fall)?
  Det har sagts förr och det gäller alltid: demokrati får aldrig tas för given, den måste alltid försvaras, i stort och i smått. Vik inte en millimeter, Stefan!!

 13. Förälder
  17 april, 2012 kl. 20:56

  Bra klargörande var M+KD+FP står i demokratifrågan i Vänersborg.
  I Vänersborg är dessa partier inte som sina jämlika i andra kommuner, de vill vara förmer på något sätt. Känns som förnekelse till yttrandefrihet och viljan att styra andras åsikter. Och dessa ska ta de svåra besluten över vår kommuns långsiktiga framtid, barnen och ungdomarna !, hujedamej !

  Lyft blicken och spana in hur andra kommuner gör. T.e.x titta in och surfa lite på Härnösands kommuns hemsida, klicka å läs speciellt under ”medborgardialogen”.

  http://www.harnosand.se/kommunen/politikochdemokrati.4.76396c6112aa7b11f9280003268.html

  Där finns fantastiska möjligheter som medborgare yttra sig, lämna förslag, läsa kommunens långtgående visioner, fråga både politiker och tjänstemän om precis vad som helst och även läsa vad politiker personligt tycker eftersom deras bloggar finns som länkar på kommunens hemsida. Det ni !!
  Men så ligger ju inte Härnösands kommun på jumboplats vad gäller medborgarnas nöjdhets- och inflytande-ranking.
  I Härnösand styrs denna mandatperiod av S+V+MP.

  Det vore riktigt bra om Vänersborg kunde göra likadant som Härnösands kommun,att verkligen lyfta fram de politiker som har vilja och förmågan att skriva om kommunpolitik. Då kanske Gunnar Bäckman kunde ha en alldeles egen blogg.

 14. 17 april, 2012 kl. 20:50

  Obegripligt. Vad är det egentligen som de är så upprörda över? Jag begriper inte.

 1. 10 juli, 2012 kl. 20:55
 2. 22 april, 2012 kl. 19:23

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: