Arkiv

Archive for maj, 2012

En fantastisk nyhet!!

31 maj, 2012 1 kommentar

vargon_hamnEn fantastisk nyhet!!

För visst vore det väl fantastiskt om Re:newcell AB etablerade sig i Vargön och anställde – lite på sikt, men ändå – 400-500 personer?! Det skulle vara precis vad Vargön och Vänersborg behöver efter alla bedrövelser!

Fantastiskt!!

…även om GöteborgsPosten, trots att den bara produceras 8 mil härifrån och har tusentals prenumeranter i Vänersborgsområdet, skriver på sin hemsida (GP):

”Nya jobb i Trollhättan
Mellan 400 och 500 nya jobb kan skapas i Trollhätte-området…”

Jag undrar om det inte är dags att avsluta prenumerationen. Har GP en sådan dåligt koll, så kan det väl nästan kvitta…

Min partivän James Bucci (V) kommenterar på TTELA:s hemsida (TTELA har förresten bättre koll):

”Jag var och lyssnade på presskonferensen idag. Malcolm Norlin vet vad han talar om och har en vision där det är underbart att konstatera att Wargön ingår. Henrik Norlin redovisade siffror och tidsplan och om demonstrationsanläggningen bekräftar laboratorieforskningen blir det sedan 400-500 jobb vid fullskalig verksamhet. Och BB, fullskalig produktion får plats i området. Fullskalighet skulle också innebära att en ordentlig hamn kan växa fram utifrån behovet.”

Jag hoppas att James har rätt…

”BB”, som James vänder sig till, skriver så här:

”Alltid positivt med information om nyetableringar, men nu jag tror berörda intressenter tar i så de nästa spricker. Att utlova hundratals jobb är att måla upp en alltför optimistisk fasad på för kort tid. Vänersborgs kommuns hemsida med kommunalrådet lovar omgående gröna skogar.
Det handlar ju om ett nytt företag som bildades för fyra månader sedan. Inga anställda, Ingen hemsida, Ingen bolagsledning (ännu).
De behöver nog de första 4-5 åren på sig att bygga upp en liten försöksverksamhet under ledning av Innovatum. Dvs på samma sätt som pågående Biogas-projekt, Underhållsprojekt, etc.
Jag är mycket intresserad av hur mycket Vänersborgs kommun har lovat i form av ekonomiskt stöd. Kanske platsen Vargön valdes av det nya företaget pga frikostiga skattefinansierade gåvor och avtal från kommunen.”

ropaintehejJag hoppas att signaturen BB har fel…

Själv är jag av den uppfattningen att det gamla hederliga ordspråket ofta har en stor bäring:

”Ropa inte hej förrän du är över bäcken!”

Men visst vore 400-500 nya jobb fantastiskt?

Bert och Ursand (1): Fort går det – men blir det rätt?

30 maj, 2012 2 kommentarer

ursand_fBerttxtBert Karlsson arrenderar idag Ursandsområdet. Med sina två företag, Ursand Resort och Camping AB samt Dream World Design AB, har han satt igång en intensiv byggverksamhet. Bert hann inte ens vänta på erforderliga tillstånd innan byggena drog igång. Ja, Bert hann inte ens lämna in blanketterna…

Fort går det – men blir det rätt?

Som vänsterpartist så är det ofta svårt att få information om vad som händer i de innersta kommunala kretsarna. Makthavarna, betongpolitikerna, tycks diskutera och fatta beslut mellan ”skål och vägg”. Så kändes det den förra mandatperioden, och så känns det allt som oftast fortfarande…

Vad gäller egentligen mellan Bert Karlsson och Vänersborgs kommun? Vad händer på Ursand? Blir det rätt?

Vänsterpartiet lämnade in en motion i senaste kommunfullmäktige angående ”affären Ursand”. Vi i Vänsterpartiet vill få klarhet i vilka ekonomiska överenskommelser och avtal det finns med Bert, hur frågor om Ursands camping samordnas i kommunen och vilka ekonomiska ramar som finns för Ursands utbyggnad. Vi vill också få klarhet i vem eller vilka som företräder kommunen, hur långt ledande politiker och tjänstemän kan tänja sina beslutsbefogenheter. Och så vidare.

Strax efter att motionen var skriven, så dök det upp ett mail i kommunens diarium. Det var från Bert och hans affärspartner Claes Bjerkne. Det var adresserat till förvaltningschefen på Barn och Ungdom, Kent Javette.

Bert och Bjerkne skrev och klagade. De menade att de hade tagit tidiga kontakter med kommunen. De hade kontaktat de personer som Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) hade sagt var ansvariga i Ursandsfrågorna, enhetschef Peter Nilson, och om det behövdes mer hjälp, enhetschef Håkan Alfredsson.

Bert och Bjerkne skriver om både formella och andra möten, de skriver om hur de lämnar in skrivelser och andra skriftliga dokument, meddelanden och åtgärdsförslag etc. Men att de aldrig fick några besked från kommunen.

”Allt eftersom tiden (månaderna) gick och inget konkret hände blev situationen allt svårare för oss.” (Ur Berts och Bjerknes mail till kommunen.)

rektor3I slutet av mars, skriver Bert och Bjerkne, lämnade kommundirektör Thörnkvist besked om att förvaltningschef Kent Javette i fortsättningen skulle vara kommunens kontaktman. (Därför är mailet adresserat till Kent Javette.) Bert och Bjerkne klagar vidare på svårigheterna att få direktkontakt med förvaltningschefen. Och de klagar på att det fortfarande inte händer något från kommunens sida.

”Det gör att det är lite för svårt för oss att förstå varför du inte agerat tidigare för att vi skall kunna hitta rimliga lösningar på problemen.”

Om herrar Bert och Bjerkne har något fog för sina klagomål, det vet jag inte. Det kan  jag inte avgöra. Men jag ville veta. Jag vill veta. I varje fall lite mer.

Hur ska en fritidspolitiker i opposition kunna få veta vad som händer i kommunen? Jo, hon/han frågar!

I mailet hade Bert och Bjerkne beskrivit flera möten med representanter från kommunen.  Det framgick ibland när dessa möten hade hållits, och med vilka.

Eftersom jag vet att det är stora krav på en kommun, enligt gällande lagar, på att diarieföra handlingar och ärenden, protokoll och anteckningar osv (något som också JO lärde Vänersborg i samband med arenabygget), så skrev jag helt enkelt till Barn- och Ungdomsförvaltningen och frågade om det fanns något om dessa möten som jag kunde få läsa. Jag angav datum, mötesdeltagare etc som jag tagit från Bert och Bjerknes mail.

Det kom ganska omgående ett svar från Håkan Alfredsson:

”Ett kort möte av den natur där vi aldrig skriver protokoll – minnesanteckningar är mer vanligt om det är ett officiellt arbetsmöte. Inga minnesanteckningar finns upprättade.”

Oj. Ingenting?

Ingenting!

Håkan Alfredsson avslutade sitt svar:

”Övriga möten du hänvisar till i ditt mall har jag inte haft ansvar för men ska försöka få fram ev minnesanteckningar – noteringar.”

Det har inte kommit något mer från Alfredsson.

Någon dag senare fick jag ett svar från Kent Javette. Han svarade kort och gott:

”Svar:    Från dessa träffar/möten finns inga protokoll”

Oj. Ingenting?

Ingenting!

utropsteckenOch då frågar jag ändå om ett möte mellan Bert och kommunen den 3 april där inte bara Kent Javette deltog, utan även kommundirektör Ove Thörnkvist och, som Bert och Bjerkne skriver, ”er jurist”!

Oj!

En del vänersborgare tycker att det är bra att Bert Karlsson gör något uppe på Ursand. En del tycker att det är mindre bra.

Vad man än tycker så finns det ett antal frågetecken. Vilka regler gäller för Bert – är det samma regler som gäller för vänersborgarna? Varför hålls vänersborgarna utanför all insyn? Har Bert något slags tyst tillstånd till det som händer på Ursand? Vad kostar alltihop och vem ska betala? Det finns också de som undrar vem eller vilka som har gett tjänstemännen deras uppdrag.

Jag undrar också. Fortfarande. Jag har inte fått några svar. Vänersborgarna får inga svar. Precis som med arenan. Och det vet vi ju hur det slutade…

Det går fort på Ursand –blir det rätt?

.

PS. Du kan hitta dokumenten som jag refererar till på Vänsterpartiets hemsida (här). I James Buccis (V) blogg kan du läsa mer om Ursand.

Kategorier:BUN 2012, Ursand

BUN:s extrainsatta sammanträde (28 maj)

28 maj, 2012 2 kommentarer

sammantrade3Idag hade Barn- och Ungdomsnämnden sitt extrainsatta sammanträde. Mötet tog nästan 2 timmar, inklusive fem ajourneringar…

Som den minnesgode läsaren erinrar sig, så fick nämnden bakläxa på sitt skolbeslut. Det var kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) som tyckte att beslutet skulle preciseras. (Läs här.)

KSAU föreslog:

”att barn- och ungdomsnämndens beslut per 120514 § 52, förtydligas avseende punkten:

 • att behålla de skolor vi i dag har verksamhet i”

Nu är ett nytt, delvis förändrat, beslut fattat. Jag återger det i sin helhet:

”Oppositionens förslag till ärende 2 strukturell översyn

Efter en lång strukturell översyn samt dialog med medborgarna har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet följande förslag till beslut.

Barn och Ungdomsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige:

 • Att behålla de skolor vi idag har verksamhet i.
 • Att skolan i Sundals Ryr avvecklas.
 • Att Barn- och Ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att åter öppna Väne-Ryrs skola för verksamhet hösten 2012 med start av förskola och förskoleklass samt fritids 2012 och på sikt åk F-3 samt fritidsverksamhet även åk 4-6.
 • Att Barn- och Ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och andra berörda nämnder utreda optimera nyttjandet av kommunens lokaler, samt när det är möjligt att gå ur externa lokaler
 • Att Barn- och Ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda skolsituationen avseende en ev. utbyggnad eller ny skola i västra stadsdelen av Vänersborg

Vi ställer oss bakom förvaltningens bedömning att denna skolorganisation kräver ytterligare ekonomiska resurser.”

Beslutet är preciserat. Precis som KSAU ville.

Beslutet stöds nu dessutom, i sin helhet, också av socialdemokraterna. Socialdemokraterna var ju tidigare inte överens med resten av oppositionen angående Väne Ryr.

Med andra ord, bakom dagens BUN-beslut står: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet! Hela oppositionen! Unikt!

Trycket var hårt på oppositionen att ändra i beslutet. Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) ansåg att flera av punkterna inte var något för kommunfullmäktige. Vi i oppositionen ansåg däremot att hela skolbeslutet, efter den omfattande medborgardialogen, är så viktigt att kommunfullmäktige, som kommunens högsta beslutande organ, ska avgöra skolfrågan. I sin helhet. Det är ju dessutom det som har förespeglat både BUN och medborgarna hela tiden.

Materialet inför medborgardialogen, ”framtidens skola”, avslutas till exempel med:

”Den politiska processen inleds med beslut i barn- och ungdomsnämnden, och den avslutas på Vänersborgs kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2012.”

Så nu är beslutet klart! Hur KSAU reagerar i eftermiddag, det får vi väl se. Nämnas ska väl också att mini-alliansens partier, dvs Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, röstade mot, och reserverade sig.

Majoriteten i Barn- och Ungdomsnämnden har lyssnat på medborgarna!

moralHårda ord ja… För inte så länge sedan läste kristdemokraternas Gunnar Bäckman, på ett nämndsammanträde, upp ett öppet brev riktat till mig. Han gillade inte det jag skrev i min blogg. (Läs här!)

På dagens möte fällde Gunnar Bäckman bland annat följande kommentarer om oppositionens förslag (ordagranna citat):

”Det här populistiska förslaget. … Har inget vett i sig. … Practical joke.”

Kerstin Andersson i Folkpartiet ville inte vara sämre (också ordagrant):

”Jag håller med Gunnar. … Ni vägrar att ta ansvar och borde skämmas. … Ni bara letar kryss till nästa val. Skäms på er!”

Det fick Annalena Levin (C) att säga:

”Var och en skäms för sig.”

Marika Isetorp (MP) ansåg sig till och med vara tvungen att påpeka för de borgerliga ledamöterna att tänka över hur de uttrycker sig gentemot sina nämndkollegor.

Kanske ska jag skriva ett öppet brev till nästa sammanträde…

Rektorerna har fått nog!

26 maj, 2012 2 kommentarer

fritidsgardDet kom ett mail igår. Från personalen på Hallebergs förskola i Vargön. Personalen beskriver den situation som kommer att råda på förskolan i höst, när ytterligare en småbarnsavdelning stängs och barnen flyttas över till de andra avdelningarna.

”22 st barn 3-5 år. 23 st barn 3-5 år. 16 st barn 1-3 år. På varje avdelning finns det 2,80 personal.”

Personalen på Halleberg skriver att den enda gång som alla 3 i personalen finns på plats i barngruppen samtidigt, är mellan kl 10-12.30. I bästa fall. Ibland händer det att någon måste gå på ett möte. Övrig tid på dagen är man 1-2 personal.

Personalen skriver att det här är inget unikt för Halleberg, det är så här i hela kommunen. De vill att vi politiker ska vara medvetna om:

”att vi personal är ensamma om ansvaret för många barn långa stunder under dagen, t ex under utevistelse 1 personal 19-20 barn.”

Personalen konstaterar att det med de förutsättningar som finns idag är svårt att uppfylla Skolverkets krav.

Det är nog ett understatement… Man får nog vara glad om personalen överhuvudtaget hinner ha koll på alla barnen.

rektor4Som om inte detta mail vore nog. En skrivelse om fritidshemmen hittade sin väg till diariet i veckan. Det var ingen skrivelse vilken som helst. Det var en skrivelse undertecknad av de 9 (nio) rektorer som har ansvaret för fritidshemmen i Vänersborg.

Rektorerna skriver:

”Vi rektorer ser inga möjligheter i att genomföra uppdraget ‘budget i balans’ år 2012 och samtidigt uppfylla de krav lagen ställer.”

Det är tufft. Inte bara att rektorerna konstaterar att deras kommunala uppdrag krockar med det statliga uppdraget – och lagarna. Det är också tufft att göra detta konstaterande i form av en offentlig skrivelse! Det måste vara kris i Vänersborgs barn- och ungdomsförvaltning. På flera sätt.

 

Skrivelsen innebär ingenting annat än att rektorerna nu har satt ner foten och säger att de inte längre kan ta ansvaret för fritidsverksamheten! Och kan de inte det, så är det helt rätt att de talar om detta.

lagbokenRektorerna hänvisar i sin skrivelse till Arbetsmiljölagen:

”2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet
2 § Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö.
3 § Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt.

3 kap. Allmänna skyldigheter
2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. … Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.

2 a § Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.”

Rektorerna hänvisar i sin skrivelse också till Skollagen (kap 5):

”3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.”

Rektorerna hänvisar slutligen till 14 kap, som handlar specifikt om fritidshemmet:

”9 § Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö.”

Det står väl helt klart, både när det gäller förskolan och fritidshemmen i Vänersborg – de senaste årens nedskärningar på tiotals miljoner kronor har lett till att all verksamhet inte längre uppfyller statliga lagar och krav. Nu följs inte ens Arbetsmiljölagen på fritidshemmen. Verksamheten är inte ens säker!

Och det pedagogiska uppdraget ska vi inte tala om.

Det här ingenting annat än bedrövligt. Det är skamligt! Vänersborgs kommun behandlar barnen, ungdomarna, föräldrarna och personalen på ett otillständigt sätt!

Barn- och Ungdomsnämnden behöver snabbt ett antal tiotal miljoner kronor till mer personal. Det är akut.

Jag kan inte låta bli att undra… Hade jag som politiker i Barn- och Ungdomsnämnden fått reda på rektorernas brev, om jag inte ”av egen kraft” hade hittat det i diariet?

Till sist.

ansvarRektorerna sätter alltså ner foten. De vill inte och kan inte längre ta ansvar för verksamheten.

Frågan är då vem som har ansvaret. Vem har ansvaret om det händer t ex personalen något, hemska tanke, om det sker ett olycksfall?

Det står i Arbetsmiljölagen om ”arbetsgivaren”. Men vem är ”arbetsgivaren” konkret? Är det politikerna? Är det den högsta förvaltningsledningen?

Det är antagligen rektorerna. Samma rektorer som skickade skrivelsen. Jag tror inte heller att rektorerna kan, med t ex ovanstående skrivelse, avsäga sig arbetsgivaransvaret. Nä, rektorerna har nog fortfarande ansvaret – fast de inte har medlen att fullgöra det.

Det kan inte vara lätt att vara rektor i Vänersborg. Bryta mot lagarna eller – sluta?

För lite drygt ett år sedan kom det ett brev till Vänersborgs kommun från Arbetsmiljöverket (”Brev från Arbetsmiljöverket till BUN”). Då handlade det om rektorernas arbetssituation. Brevet avslutades med:

”De förändringar som hittills har gjorts har hanterats av förvaltningen och har inte varit föremål för några politiska beslut. Arbetsmiljöverket anser att det är viktigt att nämnden i egenskap av arbetsgivarföreträdare fattar beslut om vad som ska göras för att rektorerna ska få en arbetssituation som inte riskerar att leda till ohälsa.”

Arbetsmiljöverket efterfrågar politiska beslut. Det gör jag med. Det är dags att politikerna tar sitt ansvar! På alla nivåer!

Kommunfullmäktige 23 maj 2012

sammantrade3Igår hade Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde. Det blev ett ganska långt möte. Inte förrän kl 22.10 slog ordförande Forsström (M) klubban i bordet och förklarade sammanträdet avslutat.

Punkt 1 tog nästan 2 timmar (inklusive en tidig ajournering på en halvtimme). Ärendet handlade om kommunalförbundet med Trollhättan kring gymnasieskolan, eller de frivilliga skolformerna som det heter. När beslutet togs var det en överväldigande majoritet för kommunalförbundet, som för övrigt ska kallas Kunskapsförbundet Väst.

Vänsterpartisterna röstade för kommunalförbundet. Det gjorde inte Vänsterpartiet i Trollhättan. Som jag ser det, så måste Vänersborg och Trollhättan samarbeta på det här sättet, för att kunna möta det minskade elevunderlaget och konkurrensen, eller ”hotet”, från friskolorna – även om misstänksamheten mot Trollhättan sitter i generna… Men det är en generationsfråga påstod min partikollega Adam Frändelid. Efter omröstningen lär jag betraktas som tillhörande den yngre generationen… I varje fall av Adam. Fast jag kommer aldrig att gilla Gripen…

Är det så att det här beslutet ”lämnar över gymnasiefrågan från Vänersborg till Trollhättan”, vilket Lars G Blomgren (FP) fruktar och befarar, så finns det i stadgarna en möjlighet för Vänersborg att lämna kommunalförbundet. Vilket Peter Göthblad, också Folkpartiet, upplyste om.

Folkpartisterna var kluvna i frågan, två röstade ”ja”, två röstade ”nej” och en avstod. (Fast det kan i och för sig vara ett sundhetstecken, man ska rösta som man själv tycker är rätt, inte vad partiet säger till en…)

debattEfter att Mats Andersson (C) och Peter Göthblad (FP) bråkat lite om det skulle stå ”strategisk intresse” eller ”stor vikt” i Byggnadsnämndens reviderade reglemente, så behandlades en framställan från Socialnämnden om tilläggsanslag för ökade hyreskostnader. Lennart Niklasson (S) och Lutz Rininsland (V) hade olika ståndpunkter, Niklasson sa ”ja” och Rininsland sa ”nej”. Efter att Niklasson berättat en nyhet för Rininsland, att ekonomistaben inte hade diskuterat med socialförvaltningen, så kom båda överens om en återremiss, vilket också blev fullmäktiges beslut.

Ännu ett bevis på att vänsterpartister aldrig låser sig, utan fattar beslut utifrån fakta…

Valnämnden skulle också få ett nytt reglemente. Valnämndens ordförande, Lisbeth Brodin (M), tyckte att reglementet var jättebra. Särskilt framhöll hon:

”Det åvilar nämnden att:

 • Lämna allmänheten information om nämndens verksamhet
 • Verka för utveckling av allmänhetens inflytande”

När Lisbeth Brodin sitter i Barn- och Ungdomsnämnden, är hon inte alls lika positiv till att det lämnas ut information om nämndens verksamhet… I varje fall inte om den kommer från vissa vänsterpartister…

kangaKommunfullmäktige behandlade en hel del smått och gott under mötet, men mycket är ”formalia” så det blir inte så mycket diskussion. Nämnas kan väl att Rininsland, jo han är uppe ganska ofta i talarstolen, passade på att ge en känga åt de skrivningar som ibland lämnas till oss politiker. De är inte alltid lätta att förstå, för att uttrycka det milt…

Det kanske är en erfarenhet som andra, som har kontakt med olika förvaltningar, också delar…

Under punkten Personalekonomisk redovisning gjorde Marianne Ramm (V) ett längre och mycket uppskattat inlägg om kvinnors situation, både i Vänersborg och i Sverige. Jag har en känsla av att Marianne kommer att lägga ut talet, eller delar av det, på sin blogg så småningom. (Till Marianne Ramms blogg.)

En motion från Centerpartiet behandlades. Motionen handlade om gräsytor i Västra Tunhem. Marianne Karlsson (C) var inte nöjd med svaret som centern hade fått, utan argumenterade för en ”generösare” inställning från kommunen. Det är ingen så där jättestor fråga, det handlar t ex inte om särskilt mycket pengar, men just därför… Jag tyckte att Marianne Karlsson hade rätt. Vänersborgs kommun tycks ofta glömma att kommuninvånarna på landsbygden också betalar kommunalskatt. Precis lika mycket som alla andra. …men inte får landsbygden tillbaka särskilt mycket…

Det är en sak som medborgardialogen har lärt mig – att bättre förstå villkoren för de människor i kommunen som bor på landsbygden.

Det blev faktiskt en votering i frågan. Det såg ut som om mini-alliansen skulle lida ett nederlag. Ett litet, men ändå. En liten knäpp på näsan, en liten prestigeförlust. Det blev dock inte fallet. Som så många gånger förr kommer socialdemokraterna till mini-alliansens försvar…

kram2Jag förstår inte. Varför är socialdemokraterna så förtvivlat rädda att utmana mini-alliansen? För några kronor, så kunde fullmäktige ha visat Tunhemsborna att de inte är helt bortglömda. Men nej, när det luktar lite ”uppror” i fullmäktige, så kramar de nuvarande och de gamla makthavarna om varandra. Två socialdemokrater gick dock emot partilinjen.

I slutet på kvällen diskuterade Lutz Rininsland (V) med gymnasienämndens ordförande Henrik Josten (M) om hur regeringens gymnasiepolitik drabbar kommunen ekonomiskt. motionDet var en både underhållande och lärorik debatt.

Sammanträdet slutade med att tre motioner lämnades in.

Morgan Larsson (VFP) motionerade om ersättares rätt att lägga protokollsanteckningar i styrelser och nämnder. Bakgrunden är att Larsson är ersättare i kommunstyrelsen och förvägrades häromsistens att få sin åsikt med i protokollet i form av en anteckning. Det är inget i Kommunallagen som hindrar detta, bara en moderat ordförande, Gunnar Lidell… Morgan Larsson har helt rätt, det måste vara en demokratisk rättighet att få tala om vad man tycker.

De sista två motionerna lämnades av Vänsterpartiet. En om Ursand, där vi vill

”få klarhet i vilka ekonomiska överenskommelser och avtal som finns med arrendatorn, hur frågor om Ursands camping samordnas i kommunen och vilka ekonomiska ramar som finns för Ursands utbyggnad.”

v_hemsidaJag återkommer om Ursand i en senare blogg, men redan nu kan du läsa en del intressanta dokument på Vänsterpartiets hemsida… (Klicka här!)

Pontus Gläntegård och jag lade en motion om Väne Ryr. Den beskrev jag i en tidigare blogg. (Klicka här.) Som sagt, medborgardialogen har nog lärt mig att förstå ”landsbygden” bättre…

Nästa månad blir det med all sannolikhet ett ännu längre sammanträde. Fullmäktige ska samlas redan kl 08.30.

EXTRA! Extrainsatt BUN-sammanträde!

22 maj, 2012 1 kommentar

mejlIgår eftermiddag fick alla ledamöter i Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) ett mail.

”Barn- och ungdomsnämnden kallas till ett extra nämndsammanträde måndagen den 28 maj klockan 08.00, rum 367 kommunhuset Vänersborg.”

Nytt sammanträde med BUN??!! Varför det?

Svaret är att kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har haft sammanträde. Och KSAU är inte nöjt med BUN:s beslut i skolfrågan, dvs det beslut som BUN tog måndagen den 14 maj och som löd:

”Barn och Ungdomsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige:

 • Att behålla de skolor vi idag har verksamhet i
 • Att optimera nyttjandet av kommunens lokaler, samt när det är möjligt att gå ur externa lokaler
 • Att skolsituationen utreds avseende en ev. utbyggnad eller ny skola i västra stadsdelen av Vänersborg

Vi ställer oss bakom förvaltningens bedömning att denna skolorganisation kräver ytterligare ekonomiska resurser.”

KSAU reagerar mot den första punkten. Utskottet menar att den går att tolka. Därför föreslår KSAU:

”att barn- och ungdomsnämndens beslut per 120514 § 52, förtydligas avseende punkten:

 • att behålla de skolor vi i dag har verksamhet i”

klockrenOch vi i oppositionen som tyckte att detta var en klockren formulering, och ett klockrent beslut. Det pågår verksamhet i alla skolor utom Sundals Ryr och Väne Ryr. Vad är problemet?

Alltså, nytt möte… Bråttom. Nu på måndag.

”…ingen rast, ingen ro, ingen vila…”

KSAU:s beslut är lite intressant… Om det först är nu på måndag, som ett formellt avvecklingsbeslut av verksamheten skall fattas, så måste ju KSAU anse att då har det varit ”verksamhet” i Sundals Ryr och Väne Ryr. Och om det då har varit verksamhet, så skulle det innebära att majoriteten i BUN fattade ett beslut om att skolorna skulle vara kvar… Alla skolor. Eller?

Och om inte BUN fattar något nytt beslut på måndag, så gäller beslutet att behålla de skolor vi i dag har verksamhet i… Oppositionen kanske skulle bojkotta mötet…? Då blir inte nämnden beslutsför…

”En nämnd får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.” (Kommunallagen 6 kap §23)

Ler

Inför det nyinsatta nämndsammanträdet så har förvaltningen skickat med ett beslutsförslag. Sådana här förslag brukar vara förankrade med ordförande. Så det är kanske Lena Eckerbom Wendels förslag? Beslutsförslaget lyder:

Barn- och Ungdomsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige

att behålla de skolor vi i dag har verksamhet i, det vill säga grundskoleverksamheten i Väne Ryr samt Sundals Ryr avvecklas.

Kommer det här förslaget att tillfredsställa KSAU? Jag menar, KSAU hade ju problem med just ordet ”verksamhet”. KSAU visste ju inte vad ordet betydde. Och är inte grundskoleverksamheten i Ryr-orterna redan avvecklad? Vad innebär det att avveckla något som redan är avvecklat? Osv.

puhPuh.

Det finns emellertid ett problem. Ett verkligt problem.

Hela oppositionen, och även den styrande mini-alliansen, är överens om att Sundals Ryr ska läggas ner. (Läggas ner, inte bara ”avvecklas”.) Det är inget problem. Men när det gäller Väne Ryr finns det ett problem. Här går nämligen meningarna isär. Mini-alliansen vill lägga ner Väne Ryr. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet vill inte att någon nedläggning ska ske, åtminstone inte förrän en utredning har undersökt möjligheterna att öppna skolan igen. Socialdemokraterna har inte tagit ställning. De lade ner sina röster i BUN.

I omröstningen i BUN vann därför mini-alliansens avslag på utredning – eftersom ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) hade utslagsröst. Det blev ju 5-5 i omröstningen.

Men inte kan man väl avslå en utredning i en sådan här viktig fråga – bara på ordförandes utslagsröst? Socialdemokraterna måste nog ta sitt ansvar och ta ställning till Väne Ryr.

Helst redan nu på måndag.

klippa2Kanske bör oppositionen dela upp beslutsförslaget? Fatta ett beslut om det man är överens om, dvs räkna upp de skolor som man vill ska vara kvar – och lägga ner Sundals Ryr. Och göra frågan om Väne Ryrs vara, eller inte vara, till ett eget separat beslutsförslag?

Eller helt enkelt ha två förslag. Den ena om Sundals Ryr och det andra om Väne Ryr. Resten behöver man ju inte ta beslut om. Jag menar, tar BUN inget nedläggningsbeslut så innebär det per automatik att alla de andra skolorna ska vara kvar!

Skolfrågan har blivit mer komplicerad än vad man kunde tro. Och det är inte över med detta. Enligt säkra källor ska nämligen skolfrågan INTE beslutas i kommunfullmäktige!!

Det är något nytt! Tidigare har BUN, hela BUN, tagit för givet att hela skolpaketet ska till fullmäktige för avgörande. Nu säger ryktena att kommunfullmäktige bara ska besluta om eventuella nedläggningar (avvecklingar?) och pengarna… Inget mer.

Förvirring.

Det är helt klart att BUN, och medborgarna, har fått felaktig information om beslutsgången. Och det är naturligtvis ytterst ordförandes fel. Ordförande ska ju ha det formella klart för sig.

Därför kan man fråga sig, talar inte KSAU:s ordförande Gunnar Lidell (M) och BUN:s ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) med varandra?

kilEller är det taktik? Vill mini-alliansen på något sätt driva in en kil i oppositionen, så att det blir ett helt nytt beslut på måndag? Är det detta som mini-alliansen planerar och hoppas på?

Eller vill man helt enkelt undvika att hela frågan beslutas i kommunfullmäktige, därför att mini-alliansen inser att frågan är så stor att en ”förlust” i omröstningen rimligtvis borde leda till att den styrande mini-alliansen måste avgå?

Det kan bli ett viktigt sammanträde nästa måndag.

.

PS. I torsdags skickade jag en debattartikel till media. Debattartikeln blev efter gårdagens mail med ens ganska gammal…

Väne Ryr

21 maj, 2012 2 kommentarer

vaneryr

Det tycks mig som om vi ibland glömmer det lilla samhället i västra delen av vår kommun, Väne Ryr. Väne Ryr är fortfarande en del av Vänersborgs kommun, trots att flera av invånarna öppet pratar om att de hellre vill tillhöra Trollhättan eller Uddevalla.

Söker man på Väne Ryr på kommunens hemsida, så får man i och för sig 7.284 träffar, men den första träffen är en karta, sedan kommer ett antal dokument från 2010 och 2009. Det är nog en bra illustration över att utvecklingen i Väne Ryr går bakåt eller på sin höjd står still.

Fotbollen är i stort sett borta, affären försvann för länge sedan och bensinstationen med kiosk har slagit igen. Nästa månad kan det hända att kommunfullmäktige beslutar att också lägga ner all skolverksamhet i Väne Ryr för gott. Då blir det inte mycket kvar av den kommunala servicen i det tidigare blomstrande järnvägssamhället. Många tror att det kan innebära dödsstöten för Väne Ryr.

Det är en tråkig utveckling, i synnerhet naturligtvis för de som bor där. De betalar ju ändå lika mycket i kommunal skatt som resten av kommuninvånarna.

Det är dessutom inte helt lätt att ta sig till eller från Väne Ryr, i varje fall inte med kollektivtrafiken. På Vänersborgs hemsida står det att Väne Ryr har ”bra utbud av kollektivtrafik”. Av en boende i Ryr fick jag veta att om du vill åka buss efter kl 8.00 på morgonen, så går det en buss 8.57. Den anländer till NÄL kl 9.13. Den avgår från NÄL kl 9.33 och kommer till Vänersborg kl 9.51. Det innebär en restid på 54 min. Vid andra tillfällen kan det till och med hända att du måste åka via Uddevalla för att komma till Vänersborg!

Vänsterpartiet tycker att något måste göras åt situationen. Vi vill, tillsammans med C, MP och VFP, utreda om det är möjligt att öppna förskolan och skolan i Väne Ryr. Det tar kommunfullmäktige ställning till i juni, i samband med beslutet om kommunens skolstruktur.

Till maj-fullmäktige (som är nu på onsdag) tänker jag och Pontus, som är ersättare i fullmäktige och som bor i Väne Ryr, lägga en motion om Väne Ryr och skolskjutsarna. Om fullmäktiges beslut inte blir det önskade… Vi motionerar om att det tillsätts en utredning som undersöker möjligheterna att samordna skolskjutsen mellan kommunerna (Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla) till de skolor som barnen går i och som är närmast.

karta_Ryr

Så här ser motionen ut:

Skolskjutsar Väne-Ryr

I Skollagen (SL 2010:800) finns bestämmelser om rätten till skolskjuts. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev i grundskola, särskola och gymnasiesärskolan om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Från Väne-Ryr och områdena mellan Väne-Ryr och Båberg är de närmsta förskolorna och skolorna belägna på Skogshöjden i Trollhättans kommun. Där finns förskolor och grundskola ända upp till år 9. Idag går skolskjutsen till Onsjö i Vänersborg kommun.

Området Äsperöd i Uddevalla kommun har F-9 + fritids och särskola. Från Väne-Ryr till Äsperödsskolan är avståndet 15 km.

Skolskjutsen till Äsperödsskolan i Uddevalla går igenom bortre delen av Vänersborgs kommun för att hämta upp barnen som bor i Uddevalla kommun. Det är på samma sträcka som skolskjutsen till Onsjöskolan går.

Området Skogshöjden i Trollhättans kommun har F-9 + fritids. Från Väne-Ryr till Dalkjusans skola F-2 är avståndet 11 km och till Skogshöjdens skola 3-9 är avståndet 11 km. Dalkjusan ligger 400 meter från Vänersborgs kommungräns.

Området Onsjö i Vänersborgs kommun har F-6 och den centrala skolenheten med 7-9. Från Väne-Ryr till Onsjöskolan F-6 är det 15 km, till Torpaskolan 7-9 är avståndet 16 km.

Området Öxnered i Vänersborgs kommun har F-6. Från Väne-Ryr till Öxnereds skola är det 13 km, sedan gäller centrala skolenheten (Torpaskolan) med 7-9.

Från Båberg till Onsjö är det 5,5 km, från Båberg till Skogshöjden är det 1,8 km.

Vi yrkar

att kommunfullmäktige beslutar att en utredning görs för att undersöka möjligheterna att samordna skolskjutsen mellan kommunerna till de skolor som barnen går i och som är närmast.

Jonas Sjöstedt till Vänersborg!

jonas_annons

Kategorier:Vänsterpartiet

Frågan om jäv

18 maj, 2012 3 kommentarer

klippaI onsdags hade TTELA en insändare som handlade om undertecknad (dvs jag) och jäv. TTELA valde att publicera den tillsammans med en stor bild.

Jag skrev ett svar, som jag skickade direkt samma dag. TTELA tyckte dock att insändaren var för lång. Den var 59 tecken och 206 blanksteg för lång… TTELA kortade ner den…

I de pressetiska reglerna står det:

”Var generös med bemötanden. … Behörigt utrymme ska ges åt rättelser och genmälen.”

Valet stod mellan att få en av TTELA förkortad version publicerad eller ingen alls. Då valde jag naturligtvis att (under protest) få den förkortade versionen införd. Den var införd i dagens tidning.

Här följer min insändare i den oklippta versionen, dvs innan TTELA tog fram saxen:

”Det är inte bara kommundirektören som kan bli trött. Även en vänsterpartistisk politiker kan bli det.

Nu igen, är jag benägen att säga.

Människor har rätt att ha vilka åsikter som helst. Man kan tycka bra om Vänsterpartiet eller inte. Man kan tycka att Kärvling gör ett bra politiskt arbete. Eller inte.

Och man kan ha åsikter om vilka som ska sitta i nämnder och styrelser. Eller inte.

Men vad som gäller kring jäv bestäms inte av enskilda tyckare. Det bestäms av Sveriges lagar.

Vid Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde i april var Vänersborgs kanslichef på plats. Kanslichefen är jurist. Kanslichefen är expert på lagar.

Kanslichefen gav ett klart och tydligt besked till hela nämnden: Enligt Sveriges lagar är inte politiker som t ex har barn på en skola eller arbetar på en skola jäviga.

Kanslichefen var glasklar i sitt besked. Att vara lärare på Dalboskolan och politiker i BUN är inte jäv, det är helt i överensstämmelse med Sveriges lagar.

Det är inte första gången som mina politiska motståndare ifrågasätter min rätt att ha en uppfattning i denna och liknande frågor, och det är inte heller första gången som man försöker smutskasta min person, men faktum kvarstår – den svenska lagen gäller oberoende av vad de tycker om detta.

Nu igen, är jag benägen att säga.”

BUN 14 maj: Några ord om Bert

17 maj, 2012 1 kommentar

Några ord om Bert Karlsson och Ursand. Så att jag kan lägga måndagens BUN-sammanträde till handlingarna. Det finns ju annat att ta i… Typ insändare i TTELA och sånt…

ursandsbert3Bert Karlssons bolag Ursand Resort och Camping AB har som bekant ansökt om bygglov på Ursand, mark som kommunen arrenderar ut till ett annat av Bert Karlssons bolag, Dream World Design AB. Barn- och Ungdomsnämnden skulle i måndags yttra sig om bygglovsansökningarna. Från Ursand Resort och Camping AB alltså. Om byggen på den mark som Dream World Design AB arrenderar.

Jag kan inte hjälpa att jag blir lite misstänksam, när ansökningar, avtal, pengar etc bollas mellan olika företag – som alla ägs av samma person. Det är ju inte det att det är tråkigt att det händer något i Vänersborg. Det är självklart positivt att någon vill satsa i kommunen. Men Bert Karlsson är en entreprenör som i första hand vill tjäna pengar. Och är det då flera företag inblandade så, tja, man blir lite fundersam helt enkelt.

ursandsbert1aJag var inte ensam i min ”tveksamhet” på nämnden. Även inom mini-alliansen fanns det kritiska röster:

”Inte fel att vara lite vaksam. Vi vill inte bli blåsta någon mer gång.”

Sa en.

”Vi kan gå på en blåsning.”

Sa en annan.

Men många av de frågor som ställdes (se ”Ursand, Bert och Väne Ryr”) hörde inte till ärendet, sa förvaltningschefen och BUN:s ordförande. Typ frågor om vem som ska betala vad, vad som händer om Berts företag går i konkurs, om detaljplan etc. Nämnden fick dock reda på en del, och jag fick lära mig en del nytt. Till exempel att kommunen, dvs Byggnadsnämnden (BUN skulle ju bara yttra sig till Byggnadsnämnden), kan bevilja bygglov, men att detta ändå inte innebär att Bert kan börja bygga.

ursandsbert2aDet är nämligen så att vem som helst kan begära byggnadslov för att bygga i stort sett vad och var som helst. Grejen är att när man väl ska börja bygga, om man nu har fått byggnadslov, så måste man också ha markägarens tillstånd. Skriftligt. Och eftersom marken ägs av kommunen, så måste Bert – även om han får byggnadslov – också få tillstånd att bygga. Och det handlade inte måndagens ärende om. Det betyder att om det nu är så att Bert vill börja bygga, vilket han nog kan anses vilja eftersom han söker byggnadslov, så måste ärendet tillbaka till nämnden för ett nytt beslut…

Är ni med?

Bert Karlsson får inte bygga även om han får byggnadslov!

Om Bert Karlsson är med, det vet jag inte. Mycket tyder på att han har börjat bygga ändå. Utan varken bygglov, eller tillstånd. Eller detaljplan. Eller giltiga arrendekontrakt…

Ehh???

Den sista sidan på arrendekontraktet mellan Vänersborgs kommun, Barn- och Ungdomsnämnden, och Dream World Design AB slutar så här:

underskrifter

En vaken nämndledamot upptäckte att det inte finns några namnförtydliganden! Och den ena namnteckningen går överhuvudtaget inte ens att tyda.

Enligt säkra källor (från kommunhuset) så är avtal inte giltiga utan namnförtydliganden! Det kan alltså vara så att arrendekontraktet mellan kommunen och Bert Karlsson inte är giltigt… Och då kan han definitivt inte börja bygga på Ursand.

Ni kanske undrar var ovanstående sommarbilder kommer ifrån? Jo, de kommer från en nystartad hemsida:ursandsbert3

http://ursand.se/

Hemsidan tillhör Ursand Resort och Camping. Ett av Bert Karlssons bolag. Det som har ansökt om bygglov. Inte det bolag som arrenderar marken.

Bert är snabb. Väldigt snabb.

Så här står det på hemsidan:

”Vänern är såklart bäst, men vi tycker ändå att barnen skall få åka rutschkanor och leka i ett äventyrsbad. Därför har vi nu två pooler med tempererat vatten på Ursand!”

Bert är väldigt snabb. Så snabb att han gör reklam för pooler som ännu inte har byggts…

Bert gör i och för sig också reklam på hemsidan för saker som har byggts… Utan varken bygglov – eller tillstånd. Om du t ex betalar 150 kr extra kan du få en plats  nära/vid stranden:

”Campingplats Strand EL/VA”

Jag är ganska övertygad att både elen och VA:t är byggt efter att Bert tog över Ursand. Utan byggnadslov. Eller tillstånd…

hundhuvudDet är trevligt att någon vill satsa på Vänersborgs kommun. Det är inte tal om annat. Men jag kan fortfarande inte göra mig fri från oron att Vänersborgs kommun ger sig in i något som den inte har full kontroll över. Tänk om det ett, tu, tre, händer något – något av Bert Karlssons företag kanske säljs, går i konkurs etc. (Det har hänt förr…) Och så står kommunen där med hundhuvudet i form av en massa kostnader… (Det har också hänt förr…)

Jag reagerar också på att Bert Karlsson till synes struntar i de regler som gäller. (På ett föredrag nyligen i arenan, gjorde han sig lustig över kommunala ”byråkrater” och deras regler. För övrigt till publikens förtjusning.) De regler som finns gäller alla, oavsett om man är en kändis eller inte.

Jag är också, som gammal vänersborgare som tillbringat stora delar av somrarna just på Ursand, lite orolig över att Bert, i och för sig ”öppnar” stranden för turister, men att han samtidigt ”stänger” den för vänersborgarna.

Och det är trots allt vi vänersborgare som betalar skatt i kommunen. Inte turisterna.

.

PS. Du har väl inte missat mina partivänners bloggar: Lutz Rininsland om skolbeslutet (klicka här!) och James Bucci om Ursand? (Klicka här!)

Kategorier:BUN 2012, Ursand
%d bloggare gillar detta: