Arkiv

Archive for juni, 2012

Bert och Ursand (2): Några funderingar

28 juni, 2012 7 kommentarer

bert_magnusDet var invigning på Ursand igår. Höjdare från regionen som Gert-Inge Andersson, höjdare från Trollhättan som Paul Åkerlund, höjdare från Vänersborg som Gunnar Lidell, höjdare från Vänersborgs förvaltning som Ove thn_politikerThörnkvist och höjdare från Vänersborgs Fotbollsklubb som Bo Tallbo samlades för att höra på Claes Bjerknes, Carl Bjerknes och Bert Karlssons intentioner att förvandla Ursand till en turist- och campingmetropol i Västsverige. Och så jag. Och min vänsterpartikollega, tillika campingexpert, Magnus Bäckström. Vi var också där. Bland alla höjdare.

Det har hänt en hel del sedan arrendeavtalet skrevs mellan Vänersborgs kommun och Dream World Design AB, ett av Berts och Bjerknes bolag, i december 2011. Vad som har hänt, och bestämts, är dock inte helt lätt att få reda på. I kommunens diarier finns det inte särskilt många papper från de möten som har hållits mellan kommunen och Bert/Bjerkne. Rättare sagt, det finns inte någonting. (Se här.) Det är till och med svårt att få reda på vilka från kommunen, politiker som tjänstemän, som har varit med och bestämt. Det är mycket märkligt. Kommunens invånare vet varken vad som beslutats eller vemsom har gjort det.

Vi vet dock att det har gått snabbt. Antagligen alltför snabbt. Både politiker och tjänstemän har vad jag kan förstå tummat på både regler och lagar. Överträdelser av strandskyddet har inte polisanmälts, byggnadsnämnden har inte inväntat svar från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i strandskyddsfrågan, byggen har satts igång innan ursand3byggnadsloven varit klara etc. (Jag tror också att Länsstyrelsen har varit inblandad på något sätt.)

Men.

När Magnus och jag åkte upp till Ursand hade vi våra farhågor kring helt andra saker. Jag har i stort sett tillbringat varenda sommar sedan barnsben på Ursand. Det var på Ursand som jag under legendaren Arne Anderssons distinkta och professionella ledning lärde mig simma i Ursands svala vatten. Vilket för övrigt tog 5 säsonger… Men det var kanske inte att undra på…  När termometern någon enstaka gång kröp upp till 16 grader jublade alla simskolebarnen över det, i det närmaste, tropiskt varma vattnet… Nu hade jag hört, av många vänersborgare, att Bert höll på att förstöra Ursand. Mitt Ursand.

Det var inte riktigt sant…

bert2Det blir enligt min mening bättre än det var tidigare – för både turister och vänersborgare. Fastigheterna, som har varit i stora behov av renoveringar, har rustats upp. (Ursandsstugan blir riktigt fin!) Området har dränerats, vilket borde ha gjorts för många år sen. Visst, det finns några ganska missprydande tält, hopptorn, bassänger etc i plast. Men vad då? Att anordna aktiviteter både för barn och vuxna är väl helt i sin ordning?

När det gäller själva exploateringen, utseendet etc kan jag alltså inte se några ursand4problem. Tvärtom. Äntligen rustas Ursand upp! Och stranden är inte på något sätt ”avstängd” för de badande. Allmänheten har alltså fullständig tillgång till stranden. Det jag tyckte var bra var också att gräsytan ovanför stranden har stängts av för campare.

Mina farhågor besannades alltså inte. Jag känner fortfarande igen Ursand sedan min barndoms dagar, förutom att Arne Andersson inte längre står i vattnet och instruerar frusna simskoleelever.

Så handlar det bara om Ursands strand och camping är väl allt frid och fröjd. Förutom en del ”tveksamheter” i kommunens hantering av frågan. Men jag undrar. Kan en camping löna sig för Bert och Bjerknes? Bert Karlsson och Claes och Carl Bjerkne är ju entreprenörer. De är företagare som vill tjäna pengar.

Och det finns nog inga större pengar i en camping… Affärsidén är säkerligen en helt annan.

bostadTanken är att det ska byggas bostadsrätter i området. Det är nog detta som är grejen. Och det är säkert här som det finns pengar att hämta.

Vill vänersborgarna ha en massa bostadsrätter i Ursandsområdet? Det är nog inte helt säkert. Inte bara för områdets unika karaktär som rekreationsområde, utan också för kommunens kostnader.

Redan nu är det tveksamt vem som ska betala de investeringar som har gjorts i själva campingområdet. Jag vet fortfarande inte vem som står för dessa kostnader. Kommunen? Bert och Bjerkne? Ska arrendeavgiften helt enkelt höjas? Vad har man kommit överens om?

Om det är tveksamt vem som ska stå för kostnaderna på campingen, är det nog ingen tvekan vem som ska stå för kostnaderna kring bostadsbyggandet…

Och kostnader, det har kommunen alltför gott om… Och min bestämda uppfattning, om någon har missat det förut, det är att kommunens pengar i första hand ska gå till de lagstadgade uppgifterna. Till exempel förskola och skola.

papperbordNä, det är många frågetecken som måste rätas ut innan jag ger mitt stöd till det som händer på Ursand. Helt klart. Alla papper måste upp på bordet! Vad är planerna? Vilka överenskommelser har slutits? Hur ser kostnadsbilden ut? Och så vidare.

Och det har, vill jag påpeka, inget som helst att göra med de inblandade företagarna som personer. Bert Karlsson är väl själva typexemplet på en entreprenör, kanske till och med en förebild för det begrepp som i fortsättningen ska prägla hela den svenska skolan. Och far och son Bjerkne verkar ha båda fötterna på jorden. Carl berättade till och med att han har läst min blogg vid flera tillfällen!

Entreprenörer behövs i Vänersborg!

Nä, det är nog i vanlig ordning kommunen som måste lägga papperen på bordet!

Kategorier:Ursand

Tänker mini-alliansen respektera KF:s beslut?

25 juni, 2012 1 kommentar

sammantrade2I onsdags förra veckan fattade kommunfullmäktige två viktiga beslut som rör skolorna i Vänersborg. Det första beslutet var att alla skolor (utom Sundals Ryr, och att en utredning ska tillsättas angående Väne Ryrs framtid) ska vara kvar. (Det kan du läsa om här.) Det andra beslutet var att tillföra grundskolan och fritidshemmen 16 milj kr till personalförstärkning. (Och det kan du läsa om här.)

”Nederlagen i kommunfullmäktige är helt klart jobbiga.”

säger Gunnar Lidell (M) i TTELA. (Här.) Trots det har Lidell inga planer på att avgå.

question_markMen är inte den stora frågan just nu:
Tänker mini-alliansen respektera fullmäktiges beslut?

Lena Eckerbom Wendel har bloggat (se här). Hennes blogg är i stort sett en kopia av det debattinlägg, som var infört i TTELA på midsommarafton (se här). I TTELA var inlägget också underskrivet av Gunnar Lidell (M), Johan Ekström (FP) och Marie-Louise Bäckman (KD). Eckerbom Wendels blogg är bara underskriven av Eckerbom Wendel själv…

De båda inläggen behandlar fullmäktiges beslut. Vad skriver då mini-alliansens företrädare om fullmäktiges beslut? Redan rubriken på debattinlägget anslår tonen:

”Hur ska skolbeslutet genomföras?”

Mini-alliansens företrädare skriver:

”De pengar man (=kommunfullmäktige) gav bort är i realiteten pengar som inte finns. Frågan nu är hur, eller om, intentionerna i onsdagens beslut kan genomföras?” (TTELA)

Dagen efter fullmäktiges beslut tvivlar alltså alliansens ledande politiker på om fullmäktiges beslut kan genomföras! Men det finns inget utrymme för tvivel och tveksamhet: Det är mini-alliansens skyldighet att verkställa fullmäktiges beslut!

Punkt!

De skriver också:

”en allt för liten del av den ökningen kan gå till lärare och utveckling” (här har Eckerbom Wendel i sin blogg ändrat till ”utbildning”)

Det beslut som fullmäktige fattade säger att de 16 miljoner kr ska gå till:

”Ökad personaltäthet inom grundskola/fritidshem”

Med det menas, vilket är ganska uppenbart, att alla miljoner ska gå till personal. Inte bara en ”liten del”.

Hur svårt kan det vara? Kommunfullmäktiges beslut gäller – och ska genomföras. Och tycker inte mini-alliansen det, så finns det bara en sak kvar: att avgå och överlämna sina platser till de partier som är villiga att verkställa fullmäktiges beslut.

krypa_korsMen mini-alliansen tänker tydligen inte avgå. Istället utövar de något slags krypskytte mot beslutet. Hur de tänker vet jag inte. Kanske tror mini-alliansen att ”stor-oppositionen” tänker ändra sig nu efter beslutet, och inse att den har fel, krypa till korset och typ ta tillbaka sitt beslut.

Så kommer inte att bli fallet.

Det är ingen hejd på ”krypskyttet” mot fullmäktiges beslut. De skriver i sitt debattinlägg:

 • ”Att ge sken av att vi kan ha kvar alla lokaler vi har i dag utan att också öka anslaget till de fasta kostnaderna är att vilseleda.”
 • ”allt för många av kommunens elever inte får den utbildning de har rätt till”
 • ”Fullmäktigebeslutet innebär att ojämlikheten mellan kommunens skolor ökar”
 • ”möjligheterna att möta skollagens krav avseende rätt till särskilt stöd respektive lärarbehörighet minskar”

Visst är detta att visa bristande respekt, egentligen inte bara för kommunfullmäktiges beslut, utan också för de synpunkter som alla medborgare framförde i medborgardialogen?

Några av dessa synpunkter som mini-alliansen framför är ju för övrigt frågor som inte hänger ihop med fullmäktiges beslut. Det är problem som har skapats av de nedskärningar som har skett på skolans område i åratal. I stället har ju beslutet förra veckan gett quijoteförutsättningar att åtgärda problemen! Dessutom har ”stor-oppositionens” företrädare framfört att de här 16 milj ska ses som ett första steg mot en allt större satsning på kommunens barn och ungdomar.

Varför kommer jag att tänka på Don Quijote…?

Argumentet att ”att ojämlikheten mellan kommunens skolor ökar” tycker jag är intressant. Eckerbom Wendel framförde det i fullmäktigedebatten. Hon påstod att:

“Barn i stan diskrimineras av oppositionens förslag.”

I fredagens TTELA finns det också en artikel där utvecklingsledare Sven-Eric Sjöbergh intervjuas. Sjöbergh säger:

”Eftersom man får pengar per elev så kommer de stora skolorna med många elever få mer resurser i form av fler lärare medan småskolorna inte berörs så mycket.”

Undrar hur Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Eckerbom-Wendel (M) får ihop detta?

brasklappDet finns inte bara frågetecken kring mini-alliansens ambition och vilja att verkställa fullmäktiges beslut. För säkerhets skull slänger Lena Eckerbom Wendel in en brasklapp på sin blogg:

”Dessutom så förväntas förvaltningen trolla med knäna för att hantera ökade lokalkostnader samtidigt som budgettillskottet öronmärkts till lärare. Läser man i kommentarsfältet i ttela så kommer också förvaltningen att anklagas för att sabotera om man misslyckas…”

Ska Eckerbom Wendel tolkas typ ”hur det nu än blir med mini-alliansens verkställande av fullmäktiges beslut, så kommer ändå inte tjänstemännen att kunna genomföra det”?

Man blir också lite fundersam när man läser Sven-Erick Sjöberghs ord i TTELA:

”Det är omöjligt och finns inga möjligheter för oss att hinna.”

Å andra sidan säger Sjöbergh senare i artikeln:

”Men eftersom nämnden inte träffas förrän i augusti så förstår jag inte hur vi ska hinna det. Det låter omöjligt.”

För att verkställa beslutet krävs det uppenbarligen att Eckerbom Wendel kallar in Barn- och Ungdomsnämnden till ett extra sammanträde. Snabbt. Då kan uppdraget (det handlar om utredningen av Väne Ryr) formellt ges till förvaltningen.

Och därmed är vi till tillbaka till huvudfrågan: Tänker mini-alliansen verkställa fullmäktiges beslut?

KF 20 juni (2): Turerna kring budgeten

23 juni, 2012 1 kommentar

Innan ärende 6 ”Beslut om mål och resursplan 2013-2015” togs upp till behandling, begärde Gunnar Lidell (M) en ajournering. Den skulle bli på 60 min sa ordförande Forsström! I verkligheten blev det 70 min… Ajourneringen motiverades med att förutsättningarna för mini-alliansens budget hade ändrats i och med skolbeslutet.

Jag tycker att det visade brist på verklighetsförankring. Beslutet som fullmäktige tog i skolfrågan kunde väl inte ha varit någon överraskning för mini-alliansen? Trodde verkligen mini-alliansen att ”stor-oppositionens” partier, dvs S, V, MP, C och VFP, skulle ändra sittlunk ställningstagande om småskolorna sådär i sista stund – och bli överens med mini-alliansen? Mini-alliansen borde nog ha förberett sig bättre inför sammanträdet.

Hur som helst, så småningom lunkade mini-alliansens ledamöter in i sessionssalen med till synes tunga steg… De visste att de var på väg in mot sitt andra historiska nederlag… (Om det första, se här!)

lidell_talarstol2Gunnar Lidell (M) äntrade återigen talarstolen som förste person. Han redogjorde ganska oinspirerat för mini-alliansens förslag. Och det är klart, hur inspirerande kan det vara att redogöra för en budget där första punkten är att alla nämnder och styrelser får ett sparkrav på 1%?

Barn- och Ungdomsnämnden hade fått några extra miljoner sedan det förra förslaget. En liten flirt med, tja, vilka? Det var fortfarande en stor skillnad mellan förslagen. ”Stor-oppositionen” ville ju ge 16 miljoner kr mer till BUN. Det skilde fortfarande 13 milj mellan förslagen.

Gunnar Lidell gillade inte oppositionens budgetförslag. Oppositionens budget kalkylerade med ett beräknat resultat på 0 kr för kommunen. Det tyckte Gunnar Lidell var ansvarslöst. Egentligen hade ”stor-oppositionen” velat ha ett plus också. Men pengar är ju mer än några siffror på ett papper. Pengar används i verksamheten.

Oppositionen tog alltså bort det 1%-iga sparkravet och tillförde BUN 16 miljoner. För de 16 miljoner kr kan man anställa bra mycket mer personal i skolan och på fritidshemmen. Personal som kommer våra barn och ungdomar till godo, t ex de som är i behov av särskilt stöd.

ko_isDet är ju också så att det just nu bara är juni. Det är i nu-läget alltså ingen ”ko på isen”. Visar det sig att kommunens ekonomi skulle gå käpprätt, hmm, fel, så finns ju möjligheten att öka kommunens inkomster. Det skulle i så fall kunna bli aktuellt att höja skatten för att säkra den ökade satsningen på skolan och fritidshemmen. Det beslutet kan fullmäktige i så fall fatta i oktober-november.

Oppositionspartierna (S, V, MP, C och VFP) enades alltså kring skolbeslutet tidigare under dagen. I de diskussioner som föregick det gemensamma förslaget enades vi, dvs ”stor-oppositionen”, också kring att göra en satsning på skolan. Vi insåg alla att en satsning innebär mer ekonomiska resurser (vad än mini-alliansen säger). Eftersom vi alla prioriterade denna satsning, så lade vi alla andra partiskiljande krav åt sidan. Vi tyckte helt enkelt att skolfrågan var så viktig att den måste prioriteras.

Naturligtvis skulle de olika partierna vilja ha in fler krav i sitt budgetförslag. Själv saknar jag t ex skrivningar och förslag kring arenan. Andra partier har andra ”hjärtefrågor”. Men oppositionens budgetförslag var en kompromiss, något som alla partierna kunde ställa sig bakom. Och det är en bra kompromiss. De partiskiljande frågorna, t ex arenan då, får drivas ”vid sidan om” av respektive parti.

Så resonerade alla oppositionspartier, som stod bakom beslutet i skolfrågan, inför mpbudgetbeslutet.

Utom Miljöpartiet.

Det är ibland svårt att förstå sig på Miljöpartiet. Det verkar de tycka själva också. Marika Isetorp (MP) ägnade igår en hel blogg (här) åt att försöka förklara, och försvara, sitt och Miljöpartiets agerande. Jag vet inte om hon lyckas.

Ett av Isetorps riktigt tunga argument hämtar hon från Vänsterpartiet. Marika Isetorp skriver om Vänsterpartiet:

”I många frågor går de fram med ett helt eget förslag för att sedan lägga ner sina röster medan det, för dem, sämsta förslaget vinner trots att de kunnat ändra på utgången.”

Det är trevligt att Isetorp har Vänsterpartiet som förebild i politiken… Men tänk, jag kan inte påminna mig att Vänsterpartiet någonsin har gjort som Isetorp beskriver. Och har det hänt, vilket jag just nu inte kan påminna mig alltså, så är det i så fall någon enstaka gång. Men en sak vet jag säkert. När Vänsterpartiets förslag röstas ner, vilket har hänt…, så skriver vi i stort sett alltid en utförlig reservation där vi förklarar vårt ställningstagande.

Det här var en liten utvikning från sakfrågan… Men kanske skulle Miljöpartiet ha skrivit en reservation?

Precis som Marika Isetorp skriver, så var många irriterade över Miljöpartiets agerande.arg_man Isetorp skriver i sin blogg:

”Istället blev båda sidor förbannade på oss!”

Men kan inte Miljöpartiet förstå det?

Miljöpartiets viktigaste fråga i budgeten för 2013 tycktes vara att Östra Mariedal skulle tas bort från exploaterings- och investeringsbudgeten och att de frigjorda medlen användes till gång- och cykelvägar. Den här frågan var tydligen så viktig att Miljöpartiet var villigt att äventyra de 16 milj kr till skolan. Miljöpartiet ville inte ansluta sig till ”stor-oppositionen”, om inte Östra Mariedal togs med.

Det är det här det gäller. Och snälla Miljöpartiet. Hur tänker ni? Ni ställer er alltså utanför en uppgörelse oppositionspartierna emellan, bara för denna fråga. Tänk på att ni bara har 4 av av 29 ”oppositionsmandat”.

Miljöpartiets agerande har en del likheter med vad som hände förra året. Då sålde Miljöpartiet bort några miljoner extra till BUN, för att komma överens med mini-alliansen – mot att Östra Mariedal inte skulle bebyggas. Då ”lekte” Miljöpartiet också stora politiska taktiker. Och blev lurade. Löftet om Östra Mariedal höll mini-alliansen i ett år…

Efter en sista ajournering frampå senkvällen äntrade Gunnar Lidell (M) så talarstolen och meddelade, att mini-alliansen har ändrat sig och nu stöder Miljöpartiets krav angående Östra Mariedal!

sjunkerHerregud! Hur lågt kan man sjunka?

Maktens taburetter är tydligen så eftertraktade att mini-alliansen inte skäms för att formligen krypa på knäna för att få Miljöpartiets röster.

Men skulle Miljöpartiet bli lurade en gång till? Inte riktigt. Det stämmer det som Isetorp skriver i sin blogg, Miljöpartiet röstade inte för mini-alliansen. Och inte heller för oppositionens förslag. De avstod. Miljöpartiet lade ner sina röster.

Isetorp försöker få det till att det då blev som Miljöpartiet ville. Partiet fick både pengar till skolan och skogen på Östra Mariedal.

Jag ser det inte så. Jag ser att Miljöpartiet prioriterade skogen på Mariedal Östra före skolan. Jag ser att Miljöpartiet inte röstade för 16 milj kr till skolan och fritidshemmen. Jag ser att Miljöpartiet avstår att rösta i årets viktigaste fråga. Jag ser ett parti som inte förstår att man måste kompromissa om man ska samarbeta. Jag ser att Miljöpartiet satte sig själva på en piedestal och ville att alla andra partier skulle behandla dem annorlunda.skog2 Jag ser att Miljöpartiet ställde sig utanför den samlade ”stor-oppositionen”.

Jag ser ett parti som inte ser skogen för bara träd!

Och detta i ett läge när den styrande mini-alliansen får ”stryk” i två avgörande frågor. När frågan om vilka som ska styra Vänersborg i fortsättningen ställs på sin spets…

Marika Isetorp citerar några bevingade ord på sin blogg:

”…fick jag höra av Stefan Kärvling (V) att man inte både kan äta kakan och ha den kvar.”

Känner mig nästan som en filosof… Och jag trodde att påståendet var djupt… Men Isetorp vederlägger mitt påstående med ett ännu djupare:

”Men det kan man, verkar det som. Bara man äter russinen först och spottar ut det brända.”

Oj. Tänkte inte på det.

Men det var också en utvikning…

Miljöpartiet ställde sig alltså utanför samarbetet mellan oppositionspartierna. Det är inte alltid så lätt att förstå partiets prioriteringar och politik. Ändå tror jag att Miljöpartiet kommer att ta sitt förnuft till fånga och bli en framtida samarbetspartner till Vänsterpartiet och den övriga oppositionen. Som det har varit tidigare. För jag tror inte att Isetorps samarbete med Kurt Karlsson (SD), som Isetorp av någon anledning beskriver ganska utförligt i sin blogg, blir särskilt långvarigt…

SDNågra ord om Sverigedemokraterna. Partiet avstod ju från att rösta i skolfrågan. Och det kunde väl inte tolkas på annat sätt än att Sverigedemokraterna tyckte att det var ointressant om småskolorna fick vara kvar eller inte. Trots att Kurt Karlsson, SD:s talesperson i Vänersborg, upprepade gånger uttalat partiets stöd till både småskolor och till extra satsningar på skolan. I budgetdebatten tog han och Sverigedemokraterna ställning för mini-alliansens förslag…

Ingen fattade något. Jag undrar om de som röstade på Sverigedemokraterna gör det. Men det är inte slut med det. Vid voteringen, så lade Sverigedemokraternas två representanter ner sina röster! De avstod från att delta i det viktigaste beslutet som fullmäktige fattar under året! Förra året var det likadant. Då sa Kurt Karlsson också att SD vill satsa på skolan. När han hade chansen att rösta på mer pengar till skolan – lade han och den andre sverigedemokraten ner sina röster.

Jag undrar varför Sverigedemokraterna ställer upp i valet i Vänersborg överhuvudtaget. De röstar ju inte ens i de allra viktigaste frågorna som kommunen behandlar. Vad är det då för mening med att Sverigedemokraterna finns i kommunfullmäktige? Jag hoppas att partiets väljare inser detta, och ser till att vi slipper SD efter nästa val.

Jag är kanske lite orättvis? Efter samtal med Isetorp (se hennes blogg) röstade ju faktiskt Sverigedemokraterna en gång under kvällen – för skogen på Mariedal Östra.

KF 20 juni (1): Mini-alliansens historiska nederlag!

21 juni, 2012 4 kommentarer

debattDet blev som väntat. Efter 3,5 timmes diskussion, inklusive ajourneringar, fattade igår kommunfullmäktige beslutet att småskolorna ska vara kvar. Beslutet togs med röstsiffrorna 29-20. Några timmar senare voterade fullmäktige om budgeten. Då fullbordades det andra nederlaget för den styrande mini-alliansen. ”Stor-oppositionens”, dvs Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet, budgetförslag antogs med siffrorna 25-20.

ordfklubba2Kommunfullmäktiges beslut blev historiska i samma ögonblick som ordförande Forsströms klubba föll. Aldrig har det väl hänt i Vänersborg att de som styr kommunen förlorar två sådana här avgörande omröstningar. Och dessutom bara med några timmars mellanrum. Nederlagen leder rimligen till att Gunnar Lidell (M) lämnar in sin ”avskedsansökan” inom kort. Inte kan han och hans allierade i mini-alliansen ta ansvar för att verkställa dessa viktiga beslut som de inte själva står bakom.

Det som talar mot att mini-alliansen avgår, och sitter kvar mandatperioden ut, är väl att det lär bli svårt för flera av dem att skiljas från de status- och maktfyllda, och dessutom arvoderade, posterna som ordförande. Särskilt med tanke på hur hett eftertraktade, i synnerhet posterna som 2:e vice ordförande var, poster som i demokratins namn rimligtvis borde ha gått till ”lill-oppositionen” (Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet).

Argumenten om småskolornas vara eller inte vara stöttes och blöttes alltså länge och väl under gårdagens sammanträde, som började redan kl 13.30. (Och slutade 22.20.)

stressadMini-alliansens strategi avslöjades omedelbart, när Gunnar Lidell (M) som förste talare äntrade talarstolen. Alla de följande talarna upprepade egentligen bara Lidells argument i fortsättningen.

 • ”Politik är inte bekvämt.”

Sa Gunnar Lidell. Mini-alliansens representanter framställde sig under eftermiddagen som några slags martyrer, som hade alla slags fakta och argument på sin sida. Men inte medborgarna. Och inte de andra partierna… Oppositionen som bara var ute efter att bli populära, som bara fiskade röster i nästa val. Mini-alliansen däremot var stolta och okuvliga kämpar. Som offrade sin popularitet för det som var rätt och riktigt…

Ja ja…

Den här inställningen hängde naturligtvis ihop med att mini-alliansens partier ville bortförklara och bortse från resultatet av medborgardialogen. Och det ville de ju, eftersom medborgarnas slutsatser inte stämde överens med deras egna…

Peter Göthblad (FP), som också är demokratiberedningens ordförande, ansåg att medborgardialogen inte var någon folkomröstning. Vad han ville säga med det var väl att det inte spelade någon roll vad medborgarna sa. (I varje fall om de sa fel…) Ändå sa Göthblad att:

”Vi ska fortsätta lyssna.”

Lyssna på vad? Mini-alliansen hade ju inte lyssnat på medborgarna. Marika Isetorp (MP) blev så nyfiken att hon frågade mini-alliansen:

”Vad hörde ni när ni lyssnade?”

Jo, men visst lyssnade mini-alliansen. Flera upprepade Kerstin Anderssons (FP) numera klassiska uttalande, de lyssnar minsann på dem som inte säger något…

Lena Eckerbom Wendel (M):

”De som svarade är inte ett genomsnitt av befolkningen. Vi måste lyssna till de andra.”

machiavellIDe andra är alltså de som inte svarade. Hur argumenterar man mot detta? Eckerbom Wendels argumentet är som hämtat ur den klassiska ”handboken” för alla makthavare, Machiavellis ”Fursten”.

Peter Göthblad sa också, till Bo Carlsson (C),:

”Vi lyssnar på alla. Du lyssnar bara på vissa.”

Bo Carlsson och oppositionen anklagas alltså av demokratiberedningens respektive BUN:s ordföranden att lyssna till de som yttrade sig i medborgardialogen.

Naturligtvis ville inte mini-alliansen lyssna till medborgarna, eftersom medborgarnas åsikter inte stämde överens med dess egna. ”Politik är inte bekvämt” när inga andra än man själv ser att man har rätt. Och varför är det så? Mini-alliansen var ju också tvungen att på något sätt förklara varför inga andra ser på saken som de själva. Varför har de andra partierna och medborgarna en annan syn? Varför har alla andra fel?

Därför Gunnar Lidells (M) andra argument:

 • ”Siffror har tolkats utifrån var man bor.”

Även det här återkom flera talare från mini-alliansen till.

talaDet är lätt i den här kommunen att, så fort man säger något som på något sätt är kritiskt, stämplas för att man talar i egen sak. En känd härskarmetod. Flitigt använd den senaste tiden av representanter från mini-alliansen.

Det innebär helt enkelt att man inte behöver lyssna eller ta hänsyn till motståndarnas argument. Talar man i ”egen sak” så har man automatiskt fel. Mini-alliansen själva däremot, tyckte väl att de såg till allas bästa. Fast det fattade alltså ingen. Ofta inte ens deras egna partimedlemmar…

Det finns andra sätt att negligera motståndarnas argument. I den reservation som mini-alliansen lade i kommunstyrelsen, antagligen läggs samma reservation också i fullmäktige, talades det föraktfullt om de som yttrade sig i medborgardialogen:

”det finns ett litet antal elever som dock har röststarka föräldrar.”

Kerstin Andersson gick ett steg längre. Hon påstod i debatten att dessa föräldrar också var

”resursstarka”.

De som tycker annorlunda styrs inte bara av särintressen, de är på något sätt mindre värda också.

Gunnar Lidell framförde ett tredje argument i sitt inledningsanförande. Det var förresten den enda gången han stod i talarstolen i detta ärende.barn3

 • ”Alla barn har lika rätt till undervisning. … Vi vill titta på barnen.”

Lidell gick så långt att han läste upp barns rättigheter. (Var det ur Barnkonventionen han läste?) Orvar Carlsson (KD) ville inte vara sämre. Orvar Carlsson sa:

”Alla barn ska ha samma möjligheter och förutsättningar.”

Och det ville inte oppositionen…?

Lena Eckerbom Wendel, Barn- och Ungdomsnämndens moderata ordförande, gick ett steg ännu längre. Hon påstod att:

”Barn i stan diskrimineras av oppositionens förslag.”

Oj.

Det är inga dåliga anklagelser som representanterna för de borgerliga partierna hävde ur sig från talarstolen. Är det sakliga argument? Är det argument som tycks utgå från en vilja att fatta bästa möjliga beslut för barnen och ungdomarna?

Det mini-alliansen ville säga var ju självklart, att oppositionen inte tänkte på barnens bästa. Ja, oppositionens förslag kanske till och med bröt mot barnens rättigheter…

justiceLena Eckerbom Wendel (M) utvecklade argumentet ytterligare – på ett mycket intressant sätt. Det hon sa visade på ett tydligt sätt att mini-alliansen ställde elever mot varandra. Kontentan blev ungefär så här, som jag också framförde från talarstolen:

”Mini-alliansen resonerar ungefär så här: Varför ska vissa ha det bra, medan andra har det dåligt? Det måste bli rättvist och likvärdigt. Därför måste alla få det lika dåligt.”

Det föll inte Eckerbom Wendel in att rättvisa och likvärdighet inte behöver innebära att alla ska ha lika dåligt. Det kan istället betyda att alla ska få det lika bra!

Eckerbom Wendel var faktiskt väldigt tydlig när hon sa att det är bra för eleverna att gå i små klasser på små skolor. Men att detta leder till att klasserna blir större och eleverna får det sämre på de större skolorna i stan. (Ett argument som inte kan hittas i materialet i medborgardialogen. Där var allt stort bra och allt litet dåligt …) Hon drog på fullt allvar slutsatsen att detta måste leda till att småskolorna ska läggas ner och att eleverna på dessa skolor istället ska flytta till de större klasserna i stan!

De som har det bra ska få lika dåligt som de andra. Att utveckla skolorna i stan, så att dessa elever får det bättre – det föresvävade inte Eckerbom Wendel.

För övrigt, så har Eckerbom Wendel fel i sina förutsättningar. I Vänersborg har vi ett resursfördelningssystem som innebär att alla elever behandlas lika, oavsett i vilken skola de går i. Och om det vore så att Eckerbom Wendel hade haft rätt, att har vi inte ett rättvist system, så hade det varit ordförandes skyldighet att genast rätta till bristerna i denna fördelningsmodell – oavsett om de små skolorna skulle bevaras eller ej.tjman

Gunnar Lidell tyckte också i sitt inledningsanförande att

 • ”Tjänstemännen har gjort en fantastisk insats.”

Det var han som ordförande i kommunstyrelsen nog tvungen att säga…

Det enda argument som tillkom i debatten, och som inte Gunnar Lidell anförde i början, var argumentet om ”dyra fastigheter”.

Det vet läsare av den här bloggen att, i den mån det går att få fram riktiga siffror, så håller inte argumentet. Mini-alliansens eget förslag innebär investeringar (Öxnered och Norra) på 118 miljoner kr. Oppositionens förslag kostar i underhåll och investeringar mellan 70-80 milj kr. OK, frågan är lite mer komplicerad än så, men det är inga avgörande skillnader i kostnader mellan de två förslagen.

Som bekant hade alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet enats om ett gemensamt förslag. Den här enigheten återspeglades också i att alla partierna, utom Miljöpartiet, enades kring förslaget om budgeten för 2013. Oppositionens förslag innebar att BUN skulle få 16 milj kr mer än 2012. De här ”extra” pengarna måste ses i ljuset av skolfrågan. (Jag tänkte återkomma till budgetbeslutet i en senare blogg.)

Nu är jag naturligtvis part i målet, och också aktiv part. Men jag tyckte att oppositionens argument var både mycket sakliga och vederhäftiga. Man både svarade på mini-alliansens attacker, samtidigt som svagheterna i mini-alliansens argumentation togs upp. Och oppositionen visade upp ett genomtänkt alternativ för barnens och ungdomarnas bästa. Som dessutom överensstämmer med medborgarnas synpunkter i medborgardialogen.

optimistKommunfullmäktige beslutade senare att BUN ska få 16 miljoner kr 2013. Det visar tydligt att oppositionen vill satsa på våra barn och ungdomar.

Som min partivän Lutz Rininsland sa:

”Debatten öppnar för något nytt. Den ger framtidstro.”

.

PS. Tack alla föräldrar, elever och andra medborgare för det oerhörda engagemang som ni har visat. Utan det så hade beslutet igår antagligen sett helt annorlunda ut!

PPS. Bra att veta. Sverigedemokraterna avstod från att rösta när fullmäktiga fattade beslutet om skolorna. Det måste betyda att SD ansåg det vara ointressant om småskolorna fick vara kvar eller inte.

Inför KF 20 juni (2): Budget, fastigheter och Ursand

handlingarLäser vidare i mina handlingar inför morgondagens kommunfullmäktigesammanträde. Det är inte bara skolfrågan och budgeten som ska tas upp, även om dessa frågor kan vara avgörande för det fortsatta borgerliga styret i Vänersborg.

Några ytterligare ord om budgeten dock. En komplettering till den förra bloggen (här) liksom. Oppositionen föreslår som bekant att öka anslaget till Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) med 16 milj kr. I sitt ursprungliga förslag ville mini-alliansen, M, FP och KD, istället skära ner pengarna till BUN med 1%, dvs drygt 6 miljoner kr (jämfört med i år). Nu när skatteprognosen har blivit bättre, så vill mini-alliansen ”bara” skära ner anslaget till BUN med drygt 3 milj kr.

Mer är barnen och ungdomarna inte värda i mini-alliansens Vänersborg. (Jämför med att anslaget till arenan skulle öka med ytterligare 4 milj kr.)

Kommunfullmäktige ska också ta ett beslut om samlad fastighetsförvaltning. Förslaget lyder:

”Kommunens fritidsfastigheter avseende ägande, utveckling och förvaltning samlas under samhällsbyggnadsnämnden från 2013-01-01.”

Fördelarna med denna förändring är uppenbara. Enligt en utredning som har gjorts är vinsterna bland annat följande:

 • ”Kostnaderna för drift och investeringar tydliggörs.
 • Stärkt och samlad kompetens vad gäller fastighetsjuridik, projektering, byggande och fastighetsförvaltning mm.
 • Stordriftsfördelar.
 • Samlad inköpskompetens
 • Stärkt beställarorganisation.
 • Tydligare ansvarsfördelning.”

Det blir ingen strid i denna fråga, jag tror att alla partier är överens. Det här innebär att t ex Arena Vänersborg och Ursand lyfts bort från BUN.
…så är det några politiker som riskerar att inte få ansvarsfrihet i framtiden, så är det ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden… (Hihi.)

byggnadsexpertNär experterna på fastigheter har tittat på BUN:s fastigheter, så har det upptäckts

”ett stort uppdämt underhållsbehov.”

Det var väl i och för sig ingen överraskning. Men det är väl ytterligare ett skäl till att det kan bli bra att fastigheterna kommer i händerna på experter.

I fortsättning ska BUN bara ha hand om verksamheten (som efter årsskiftet alltså bedrivs i de av Samhällsbyggnadsförvaltningen hyrda lokalerna), marknadsföringen och bokningarna (arenan, sporthallar etc).

Här kan jag skönja vissa problem… Jag inbillar mig nämligen att Samhällsbyggnadsförvaltningen, och –nämnden, vill ha betalt för de verkliga kostnaderna vid uthyrning. Det är svårt att tro att Samhällsbyggnadsförvaltningen vill subventionera t ex IFK Vänersborg på det sätt som BUN alltid har gjort. I Mål- och Resursplan 2013-2015 skriver tjänstemännen på Barn och Ungdom också:

”konsekvenser för arena och fritid är i nuläget oklara.”

Det lär väl också bli ”problem” när skolorna vill hyra lokaler, is etc, om de verkliga kostnaderna ska betalas.

Vi får se hur ”lösningarna” kommer att se ut. När det klarnar.

Det var en artikel om Ursand i dagens TTELA (här). TTELA berättar att det kostar BUN 800.000 kr att åtgärda alla brister på Ursands camping i Vänersborg.

TTELA citerar kommunens fastighetschef Gunnar Björklund, som säger:

”Kommunen äger Ursand och har arrenderat ut campingen till Bert Karlsson. I arrendeavtalet står det att allt ska fungera som det ska men när det inte gör det så behöver vi åtgärda det.”

Jag ser inte var detta står i avtalet, men jag kan naturligtvis ha missat det. Däremot ser jag att det i arrendeavtalet står:

”Området upplåtes i befintligt skick.”

Det står faktiskt också i den Mål- och Resursplan 2013-2015 som ska behandlas på fullmäktige i morgon:

”Eventuella investeringar vid Ursands Camping finansieras via utökat arrende.”

Kanske har BUN:s representanter kommit överens med Bert om något annat när avtalet skrevs? Även om det inte finns några papper på det, i varje fall inte som jag kan hitta…

Hm…

strandNu ska inte arrendeavtalet tas upp på morgondagens fullmäktige. Däremot ställer min partivän Lutz Rininsland två frågor om Ursand. Den ena frågan ställs till Byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad (FP). Den handlar om hur Byggnadsnämnden hanterade frågan om Berts ansökan om strandskyddsdispens. (Du kan läsa hela frågan här.) Det tycks inte ha gått riktigt rätt till…

Den andra frågan ställer Lutz till ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden Bengt Holmqvist (M). Den handlar om vad ordförande stödjer sig på när han till synes handlar på ursand_inbjudeget bevåg i strandskyddsfrågan och sätter sig över sin egen nämnd. (Du kan läsa hela frågan här.) Det tycks inte heller här ha gått riktigt rätt till…

För övrigt är det invigning av ”det nya Ursand” på onsdag nästa vecka. I egenskap av ledamot av BUN så är jag inbjuden…

Wow.

Kategorier:KF 2012, Skola, Ursand

Inför KF 20 juni (1): Beslutet om skolfrågan och budgeten

fiskeImorgon onsdag gäller det. Kommunfullmäktige har sitt sista möte innan sommaruppehållet och flera viktiga beslut ska tas. Jag tänker närmast på skolfrågan och budgeten för nästa år.

Hur besluten kommer att se ut är helt klart – om inget oppositionsparti gör en kovändning i sista stund. Eller kommer överens med mini-alliansen om någon typ av kompromiss. Och det kan man ju aldrig veta säkert. Mini-alliansen har sedan det senaste mötet i kommunstyrelsen (se ”Mini-alliansens nederlag i kommunstyrelsen.”) slängt ut inviter både till höger och vänster. (Det är sant.) Och vem vet, kanske är det någon som har nappat.

Kanske förhandlar Per Sjödahl och Miljöpartiet bort 16 nya miljoner kr mer till skolan 2013 för att i stället få igenom att området Mariedal Östra inte ska bebyggas (utgå ur exploaterings- och investeringsbudgeten)? Kanske tycker socialdemokraterna att det blir för drastiskt att rösta med Vänsterpartiet mot mini-alliansens partier, som man oftast, i ärlighetens namn, kommer ganska bra överens med?

Frågorna om skola och budget är nämligen så viktiga att de kan betyda politiskt liv eller död för mini-alliansen. Mini-alliansen kämpar helt enkelt för sitt fortsatta maktinnehav. Och när man står öga mot öga med en förlust av makten, och härligheten, så är man nog beredd till både en och två och tre, både stora, och ännu större, eftergifter… Typ.

Även om det inte går att utesluta kompromisser och uppgörelser mellan skål och vägg, så fantomentror jag ändå inte att något av oppositionspartierna ändrar sig. Skillnaderna i sakfrågorna är nog för stor mellan ”blocken” och dessutom tror jag att partierna vet att väljarnas dom skulle bli hård om man sviker skolorna nu.

Osvuret brukar dock vara bäst.

Men mitt tips är alltså, trots allt, att alla skolor utom Sundals Ryr blir kvar och att en utredning tillsätts om Väne Ryrs skolas framtid. När det gäller budget 2013 får Barn- och Ungdomsnämnden 16 milj kr mer än innevarande år.

Som jag ser det helt i linje med medborgardialogens resultat.

När kommunstyrelsen behandlade skolfrågan så skrev mini-alliansens tre partier en reservation. De skriver:

”Detta innebär att vi fördelar ännu mer medel, ifrån de elever som vi idag inte klarar att ge den utbildning de har rätt till, till sten och betong på platser där det finns ett litet antal elever som dock har röststarka föräldrar.”

Noterar ni den föraktfulla tonen?

ljudTänk, BUN går ut med en medborgardialog för att höra vad medborgarna tycker. De som engagerar sig och gör sina röster hörda, precis som var syftet med dialogen, beskrivs som ”ett litet antal” (är två tusen röster ”ett litet antal”?) som är ”röststarka”. Och eftersom de är ”röststarka” så ska man inte lyssna till dem? Menar mini-alliansen att man istället ska lyssna till de ”röstsvaga”? Eller, som Kerstin Anderssons (FP) säger, de som inte yttrar sig….?

I sakfrågan ville medborgarna, de som yttrade sig, behålla småskolorna. I mini-alliansens reservation beskrivs ett sådant här ställningstagande som dels ett ”behagligt” beslut och dels som ett ”icke-beslut”.

Kerstin Andersson (FP) gick ett steg längre i sin debattartikel i TTELA häromsistens (se här):

”Att föreslå att alla skolor ska fortsätta att användas … är rent ut sagt oansvarigt!”

”Icke-beslut”. ”Oansvarigt.” Tonen är hård. Jag undrar egentligen varför mini-alliansens partier överhuvudtaget ville ha en medborgardialog.

profetiaKerstin Andersson i Folkpartiet sa till oppositionen på ett sammanträde i nämnden att:

”Ni bara letar kryss till nästa val.”

Jag hoppas att Kerstin Andersson får rätt i sin profetia. Jag hoppas att medborgarna kommer ihåg vilka som lyssnar på dem – och vilka som inte gör det.

.

PS. KS-protokollet med mini-alliansens reservation hittar du här (bilaga 1 i slutet).

BUN 11 juni (2): En rapport

ungdomshus_cafeBarn- och Ungdomsnämnden började sitt sammanträde i måndags med ett studiebesök i Ungdomshuset. Där hölls också själva sammanträdet.

Vi blev nog alla imponerade över den aktivitet och verksamhet som råder på stället. De flesta av oss hoppas också att verksamheten ska kunna både fortsätta och utökas i framtiden. Christer Glännestrand berättade nämligen att Ungdomshuset har tvingats stänga en kväll i veckan av besparingsskäl. Och fler neddragningar i verksamheten är att vänta.

Det är många ungdomar som besöker Ungdomshuset, ungdomar av alla nationaliteter. Här kan de både dansa, musicera, styrketräna eller helt enkelt bara prata och umgås, t ex över en kopp kaffe. Det ordnas dock inga skidresor till fjällen, något som Lisbeth Brodin (M) efterlyste. Det ordnas nämligen i Trollhättan.

Nämnden fick också en hel del information, t ex om Psynkprojekt, planer för ekonomisk intern kontroll och budgetuppföljning. En hel del av detta har jag beskrivit tidigare (se här). Jag har också beskrivit ärende 8, ”Utredning/genomlysning av Arena Vänersborg”. Det kunde vi också läsa om i TTELA igår (se här).

TTELA är som vanligt lite naiv. Två exempel:

”De fem evenemangen gav tillsammans en vinst på 165 000 kronor.”

Visst, om man räknar bortdrift- och kapitaltjänstkostnader, som uppgår till mellan 75.000 och 80.000 kr varje dag.

”Baserat på de preliminära bokningar som kommit in beräknas besökarna nästa vår bli över 60 000, dubbelt så många som våren 2012.”

Jag har sett bokningarna och planerna. Man kan ju alltid hoppas på det bästa, men jag tvivlar. Det är skillnad på planer och verkligt utfall, särskilt när kontrakt ännu inte är påskrivna. Nä, jag tror att läsarna av min blogg får en bättre bild av arenan och utredningen än den som bara läser TTELA…

Marika Isetorp (MP) och undertecknad vänsterpartist var mycket kritiska till ”utredningen/genomlysningen” av arenan. Vi tyckte inte att den gav en riktig och rättvis bild. Och det gjorde den inte heller. Det var ingen som sa emot, fast en viss Lisbeth Brodin (M) tyckte att:

”Arenan är superbra för våra ungdomar och för Vänersborg.”

Det kan nästan tyckas som om Brodin försvarade arenabeslutet, och alla de skattepengar som läggs på arenan, fast moderaterna ville ha en betydligt mindre bandyhall då det begav sig. Joakim Sjöling (S), som verkligen ville ha en bandyhall i nuvarande format sa:

arenan2”Arenan var inte tänkt som en vinstmaskin.”

Å andra sidan var det väl inte tänkt att arenan skulle kosta 300 miljoner heller. Så hur det än var tänkt, så blev det en ”förlustmaskin” – superbra eller ej.

Förvaltningschef Javette undrade vad politikerna egentligen vill med Arena Vänersborg. Han saknar inriktningsbeslut. Och på sätt och vis har förvaltningschefen rätt. Det måste vara politikerna som ska bestämma vad arenan ska användas till. Men då behöver också politikerna bra underlag för sina ställningstaganden. Och det kan man inte säga att den liggande ”utredningen/genomlysningen” var.

Resultatet då? Jo, BUN beslutade:

”att hos kommunstyrelsen efterfråga riktlinjer för Arena Vänersborgs framtida användning.”

Vänsterpartiet, och Miljöpartiet, tyckte att det här beslutet var ok. Beslutet innebär ju en ny utredning, precis det vi argumenterade för. Och det är nog lika bra att utredandet lyfts bort från Barn och Ungdom, liksom besluten, och dessutom lyfts till en ”högre” nivå. Senare i höst lär väl också Samhällsbyggnadsnämnden ”ta över” arenan från BUN.

kindblomSå var det detta med Kindblomsvägen, det lilla skogsområdet i Blåsut. Beslutsförslaget var fyllt med negationer:

”Barn- och Ungdomsnämndens ansvarsområde påverkas inte negativt av föreslagen förändring, varför nämnden inte har något att erinra mot motionens intentioner.”

De partier, dvs Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet, som tillsammans hade lagt motionen om Kindblomsvägen och som gick ut på att göra området till Allmänplatsmark-natur, yrkade på att beslutet skulle lyda:

”Vi föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.”

Egentligen samma beslut, fast positivt. Eller? Det tyckte inte mini-alliansen och inte heller sossarna. Socialdemokraterna sa inget i diskussionen, men de röstade på – negationerna…

Kanske fick vi en vink om varför i insändaren i tisdagens TTELA. Där skriver ”Marie & Lennart”, en folkkär och kanske också proletär signatur för Marie Dahlin och Lennart Niklasson, båda ledande socialdemokrater, att:

”Vi vill inte förvägra vänersborgarna att bo lika bra som ni gör.”

De som bor i området kring skogen är tydligen inte vänersborgare…

Eller är de ”mindre värda” vänersborgare, eftersom de bor bra, dvs de bor i eget hus och bredvid en skog? Å andra sidan, bygger man bostäder i skogsområdet, så försvinner ju skogen… Och då bor ju ändå inte vänersborgarna, dvs de som ska flytta till den fd skogen, lika bra som de som bor vid den nuvarande skogen…

Om detta är socialdemokraternas nya politiska linje i Vänersborg, så lär en hel del ledande socialdemokrater snart bli uteslutna ur partiet. Många bor ju faktiskt i egna hus! Och en del bor ju till och med också nära en skog! De kan ju då inte räknas som vänersborgare. Dock gäller detta inte ”Marie & Lennart”…

Fast… Marie Dahlin och Lennart Niklasson har ganska bra betalt – löner betalade av skattebetalarna i Vänersborg dessutom… Och de skulle säkerligen ha råd att bo i eget hus om de ville. Men det kanske är mer proletärt att använda pengarna till t ex resor till Italien än till ett eget hus…?

Med andra ord, sossarna i Barn- och Ungdomsnämnden röstade på negationerna, därför att de vill ha bort skogsområdet. OK, kanske kan några träd och lite vatten sparas till vattensalamandrarna. Eller? Fast är vattensalamandrar vänersborgare…? För sossar är de väl inte…?

Men sälja marken till ett privat fastighetsbolag som ska bygga bostäder till vanliga vänersborgare för att tjäna pengar på deras behov av tak över huvudet…? Nä, nu får jag svårt att hänga med i den socialdemokratiska logiken… Får nog anmäla mig till någon studiecirkel…

framtidensskola2Och så fick nämnden också information om den strukturella översynen, dvs det som medborgardialogen handlade om.

Sven-Eric Sjöbergh informerade. Oj, oj, vilka problem som oppositionens beslut i skolfrågan innebär. Nämnden måste nu fundera på
…resursfördelningsmodellen…
…och de 16 miljoner kronor som oppositionen tänker ge till BUN kommer att innebära att vissa skolenheter ändå kommer att få stora problem…
…för att inte tala om fritidshemmen…
…och tjänstemännen kan hamna i svåra bedömningsfrågor…

Oj, oj.

Och tänk… Ändå innebär beslutet som BUN tog bara att samma skolor som bedrivit verksamhet i åtskilliga år tillbaka – ska fortsätta att bedriva samma verksamhet. Den enda skillnaden är att oppositionen föreslår att BUN ska få 16 miljoner kronor mer 2013… Det vill säga, för första gången på mannaminne, få mer pengar än året innan!

Så vad är problemet?

Frågade jag.

Tja, det svaret väntar jag på ännu.

För övrigt nämnde inte Sjöbergh något om ”landsbygdskostnader”. De kostnader som skulle uppgå till mellan 9 och 18 miljoner, och som BUN aldrig hört talas om, men som kommunstyrelsen blev informerade om. Fast som Lennart, dvs den ”nye” Lennart Niklasson (S), underkände direkt i kommunstyrelsen.

Landsbygdskostnaderna försvann lika snabbt som de kom…

Under hela medborgardialogen så var presidiet i BUN, särskilt ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) och 2:e vice ordförande Orvar Carlsson (KD), väldigt noga med att skilja på tjänstemännens arbete och sina egna politiska funderingar. Tjänstemännen sades ha arbetat i fred utan politisk inblandning. Jag tycker mig se och höra nu i efterhand att det inte har varit så. Det är nog snarare så att mini-alliansens politiker och tjänstemännen har gått ”hand i hand”.

Precis som när det gäller Kindblomsvägen…

Men det är, och det vill jag understryka, mina egna personliga funderingar.

ovettI övrigt är det värt att notera att Marika Isetorp (MP) ibland får sig en skopa ovett, eller ..vett?, för sina uttalanden om det underlag och de utredningar som förvaltningen tar fram till nämnden. Det är känsligt att kritisera tjänstemän.

I Sverige är det alltid känsligt med kritik. Det tror jag har att göra med att vi har svårt att skilja på det man är och det man gör. Tänk om vi kunde lära oss att skilja på det. Då skulle Marika Isetorp, och andra, kunna fortsätta att kritisera det människor gör.

För Isetorp gör det – sakligt och korrekt. Även om Isetorp ibland kan ha fel, men vem kan inte ha det? Jag hoppas att hon fortsätter med att kritisera både tjänstemän och politiker – på samma sakliga sätt som hon brukar göra.

Kategorier:BUN 2012
%d bloggare gillar detta: