Hem > Kommunfullmäktige 2012, Medborgardialog > KF 20 juni (1): Mini-alliansens historiska nederlag!

KF 20 juni (1): Mini-alliansens historiska nederlag!

debattDet blev som väntat. Efter 3,5 timmes diskussion, inklusive ajourneringar, fattade igår kommunfullmäktige beslutet att småskolorna ska vara kvar. Beslutet togs med röstsiffrorna 29-20. Några timmar senare voterade fullmäktige om budgeten. Då fullbordades det andra nederlaget för den styrande mini-alliansen. ”Stor-oppositionens”, dvs Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet, budgetförslag antogs med siffrorna 25-20.

ordfklubba2Kommunfullmäktiges beslut blev historiska i samma ögonblick som ordförande Forsströms klubba föll. Aldrig har det väl hänt i Vänersborg att de som styr kommunen förlorar två sådana här avgörande omröstningar. Och dessutom bara med några timmars mellanrum. Nederlagen leder rimligen till att Gunnar Lidell (M) lämnar in sin ”avskedsansökan” inom kort. Inte kan han och hans allierade i mini-alliansen ta ansvar för att verkställa dessa viktiga beslut som de inte själva står bakom.

Det som talar mot att mini-alliansen avgår, och sitter kvar mandatperioden ut, är väl att det lär bli svårt för flera av dem att skiljas från de status- och maktfyllda, och dessutom arvoderade, posterna som ordförande. Särskilt med tanke på hur hett eftertraktade, i synnerhet posterna som 2:e vice ordförande var, poster som i demokratins namn rimligtvis borde ha gått till ”lill-oppositionen” (Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet).

Argumenten om småskolornas vara eller inte vara stöttes och blöttes alltså länge och väl under gårdagens sammanträde, som började redan kl 13.30. (Och slutade 22.20.)

stressadMini-alliansens strategi avslöjades omedelbart, när Gunnar Lidell (M) som förste talare äntrade talarstolen. Alla de följande talarna upprepade egentligen bara Lidells argument i fortsättningen.

 • ”Politik är inte bekvämt.”

Sa Gunnar Lidell. Mini-alliansens representanter framställde sig under eftermiddagen som några slags martyrer, som hade alla slags fakta och argument på sin sida. Men inte medborgarna. Och inte de andra partierna… Oppositionen som bara var ute efter att bli populära, som bara fiskade röster i nästa val. Mini-alliansen däremot var stolta och okuvliga kämpar. Som offrade sin popularitet för det som var rätt och riktigt…

Ja ja…

Den här inställningen hängde naturligtvis ihop med att mini-alliansens partier ville bortförklara och bortse från resultatet av medborgardialogen. Och det ville de ju, eftersom medborgarnas slutsatser inte stämde överens med deras egna…

Peter Göthblad (FP), som också är demokratiberedningens ordförande, ansåg att medborgardialogen inte var någon folkomröstning. Vad han ville säga med det var väl att det inte spelade någon roll vad medborgarna sa. (I varje fall om de sa fel…) Ändå sa Göthblad att:

”Vi ska fortsätta lyssna.”

Lyssna på vad? Mini-alliansen hade ju inte lyssnat på medborgarna. Marika Isetorp (MP) blev så nyfiken att hon frågade mini-alliansen:

”Vad hörde ni när ni lyssnade?”

Jo, men visst lyssnade mini-alliansen. Flera upprepade Kerstin Anderssons (FP) numera klassiska uttalande, de lyssnar minsann på dem som inte säger något…

Lena Eckerbom Wendel (M):

”De som svarade är inte ett genomsnitt av befolkningen. Vi måste lyssna till de andra.”

machiavellIDe andra är alltså de som inte svarade. Hur argumenterar man mot detta? Eckerbom Wendels argumentet är som hämtat ur den klassiska ”handboken” för alla makthavare, Machiavellis ”Fursten”.

Peter Göthblad sa också, till Bo Carlsson (C),:

”Vi lyssnar på alla. Du lyssnar bara på vissa.”

Bo Carlsson och oppositionen anklagas alltså av demokratiberedningens respektive BUN:s ordföranden att lyssna till de som yttrade sig i medborgardialogen.

Naturligtvis ville inte mini-alliansen lyssna till medborgarna, eftersom medborgarnas åsikter inte stämde överens med dess egna. ”Politik är inte bekvämt” när inga andra än man själv ser att man har rätt. Och varför är det så? Mini-alliansen var ju också tvungen att på något sätt förklara varför inga andra ser på saken som de själva. Varför har de andra partierna och medborgarna en annan syn? Varför har alla andra fel?

Därför Gunnar Lidells (M) andra argument:

 • ”Siffror har tolkats utifrån var man bor.”

Även det här återkom flera talare från mini-alliansen till.

talaDet är lätt i den här kommunen att, så fort man säger något som på något sätt är kritiskt, stämplas för att man talar i egen sak. En känd härskarmetod. Flitigt använd den senaste tiden av representanter från mini-alliansen.

Det innebär helt enkelt att man inte behöver lyssna eller ta hänsyn till motståndarnas argument. Talar man i ”egen sak” så har man automatiskt fel. Mini-alliansen själva däremot, tyckte väl att de såg till allas bästa. Fast det fattade alltså ingen. Ofta inte ens deras egna partimedlemmar…

Det finns andra sätt att negligera motståndarnas argument. I den reservation som mini-alliansen lade i kommunstyrelsen, antagligen läggs samma reservation också i fullmäktige, talades det föraktfullt om de som yttrade sig i medborgardialogen:

”det finns ett litet antal elever som dock har röststarka föräldrar.”

Kerstin Andersson gick ett steg längre. Hon påstod i debatten att dessa föräldrar också var

”resursstarka”.

De som tycker annorlunda styrs inte bara av särintressen, de är på något sätt mindre värda också.

Gunnar Lidell framförde ett tredje argument i sitt inledningsanförande. Det var förresten den enda gången han stod i talarstolen i detta ärende.barn3

 • ”Alla barn har lika rätt till undervisning. … Vi vill titta på barnen.”

Lidell gick så långt att han läste upp barns rättigheter. (Var det ur Barnkonventionen han läste?) Orvar Carlsson (KD) ville inte vara sämre. Orvar Carlsson sa:

”Alla barn ska ha samma möjligheter och förutsättningar.”

Och det ville inte oppositionen…?

Lena Eckerbom Wendel, Barn- och Ungdomsnämndens moderata ordförande, gick ett steg ännu längre. Hon påstod att:

”Barn i stan diskrimineras av oppositionens förslag.”

Oj.

Det är inga dåliga anklagelser som representanterna för de borgerliga partierna hävde ur sig från talarstolen. Är det sakliga argument? Är det argument som tycks utgå från en vilja att fatta bästa möjliga beslut för barnen och ungdomarna?

Det mini-alliansen ville säga var ju självklart, att oppositionen inte tänkte på barnens bästa. Ja, oppositionens förslag kanske till och med bröt mot barnens rättigheter…

justiceLena Eckerbom Wendel (M) utvecklade argumentet ytterligare – på ett mycket intressant sätt. Det hon sa visade på ett tydligt sätt att mini-alliansen ställde elever mot varandra. Kontentan blev ungefär så här, som jag också framförde från talarstolen:

”Mini-alliansen resonerar ungefär så här: Varför ska vissa ha det bra, medan andra har det dåligt? Det måste bli rättvist och likvärdigt. Därför måste alla få det lika dåligt.”

Det föll inte Eckerbom Wendel in att rättvisa och likvärdighet inte behöver innebära att alla ska ha lika dåligt. Det kan istället betyda att alla ska få det lika bra!

Eckerbom Wendel var faktiskt väldigt tydlig när hon sa att det är bra för eleverna att gå i små klasser på små skolor. Men att detta leder till att klasserna blir större och eleverna får det sämre på de större skolorna i stan. (Ett argument som inte kan hittas i materialet i medborgardialogen. Där var allt stort bra och allt litet dåligt …) Hon drog på fullt allvar slutsatsen att detta måste leda till att småskolorna ska läggas ner och att eleverna på dessa skolor istället ska flytta till de större klasserna i stan!

De som har det bra ska få lika dåligt som de andra. Att utveckla skolorna i stan, så att dessa elever får det bättre – det föresvävade inte Eckerbom Wendel.

För övrigt, så har Eckerbom Wendel fel i sina förutsättningar. I Vänersborg har vi ett resursfördelningssystem som innebär att alla elever behandlas lika, oavsett i vilken skola de går i. Och om det vore så att Eckerbom Wendel hade haft rätt, att har vi inte ett rättvist system, så hade det varit ordförandes skyldighet att genast rätta till bristerna i denna fördelningsmodell – oavsett om de små skolorna skulle bevaras eller ej.tjman

Gunnar Lidell tyckte också i sitt inledningsanförande att

 • ”Tjänstemännen har gjort en fantastisk insats.”

Det var han som ordförande i kommunstyrelsen nog tvungen att säga…

Det enda argument som tillkom i debatten, och som inte Gunnar Lidell anförde i början, var argumentet om ”dyra fastigheter”.

Det vet läsare av den här bloggen att, i den mån det går att få fram riktiga siffror, så håller inte argumentet. Mini-alliansens eget förslag innebär investeringar (Öxnered och Norra) på 118 miljoner kr. Oppositionens förslag kostar i underhåll och investeringar mellan 70-80 milj kr. OK, frågan är lite mer komplicerad än så, men det är inga avgörande skillnader i kostnader mellan de två förslagen.

Som bekant hade alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet enats om ett gemensamt förslag. Den här enigheten återspeglades också i att alla partierna, utom Miljöpartiet, enades kring förslaget om budgeten för 2013. Oppositionens förslag innebar att BUN skulle få 16 milj kr mer än 2012. De här ”extra” pengarna måste ses i ljuset av skolfrågan. (Jag tänkte återkomma till budgetbeslutet i en senare blogg.)

Nu är jag naturligtvis part i målet, och också aktiv part. Men jag tyckte att oppositionens argument var både mycket sakliga och vederhäftiga. Man både svarade på mini-alliansens attacker, samtidigt som svagheterna i mini-alliansens argumentation togs upp. Och oppositionen visade upp ett genomtänkt alternativ för barnens och ungdomarnas bästa. Som dessutom överensstämmer med medborgarnas synpunkter i medborgardialogen.

optimistKommunfullmäktige beslutade senare att BUN ska få 16 miljoner kr 2013. Det visar tydligt att oppositionen vill satsa på våra barn och ungdomar.

Som min partivän Lutz Rininsland sa:

”Debatten öppnar för något nytt. Den ger framtidstro.”

.

PS. Tack alla föräldrar, elever och andra medborgare för det oerhörda engagemang som ni har visat. Utan det så hade beslutet igår antagligen sett helt annorlunda ut!

PPS. Bra att veta. Sverigedemokraterna avstod från att rösta när fullmäktiga fattade beslutet om skolorna. Det måste betyda att SD ansåg det vara ointressant om småskolorna fick vara kvar eller inte.

 1. Pontus
  21 juni, 2013 kl. 20:04

  Google tror det är japanska och att det står:

  Kastanj, svart sand, chokladbrun, finns barn nyans metallisk koppar. Sortering skor alla komponenter är mycket viktiga som följd. Dessutom kommer jag applådera värdig skjuta dessa sneakers till fots för stor omsorg.
  Med avseende på jorden är väl kända och därför blivit Louis Vuitton väska.

 2. 21 juni, 2013 kl. 12:50

  利用可能子供色相が栗、黒砂、チョコレートブラウン、金属銅。結果として靴並べ替えは非常に重要コンポーネントをみんな。また、素晴らしい ケア のため フィート これらによって撮影 スニーカー に値する 拍手します。
  ルイヴィトン バッグ したがって になって よく知られている は 地球 について。

  • 21 juni, 2013 kl. 12:59

   Intressanta synpunkter. Är det någon som begriper vad det står kan ni ju höra av er… :)

   興味深いコメント。

 3. Pontus
  21 juni, 2012 kl. 22:36

  Du missa, argumentet från borgarna att ”stor-oppositionen slösade bort medborgarnas fritid”. Jag undrar inte så mycket vad de menar…det får nog en hjärnröntgenundersökning avgöra. Inget illa menat – ren forskning.

  Däremot så undrar jag om man inte slösar bort barnens fritid om de sitter på en buss flera timmar på en dag?

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: