Arkiv

Archive for april, 2012

Medborgardialogen: M, S och Mulltorp

29 april, 2012 3 kommentarer

tunhemsgard

I tisdags samlades ett antal politiker i Västra Tunhems hembygdsgård. Det var Mulltorps föräldraförening mfl som hade bjudit in de politiska partierna till en paneldebatt om landsbygdsskolornas framtid, särskilt om Mulltorps skolas framtid. Så klart.
mulltorp11De flesta partier kom med två representanter. Det tycktes som om partierna ”toppade” lagen. Tunhemspubliken fick se både Gunnar Lidell (M), Bo Carlsson (C), Marie Dahlin (S), Morgan Larsson (VFP) och Lars G Blomgren (FP) på podiet. Ingen av dessa personer sitter i Barn- och Ungdomsnämnden. Övriga personer i panelen däremot var ledamöter i BUN. Däribland undertecknad. Så klart.

De partipolitiska positionerna utkristalliserades ganska snabbt. Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet, Välfärdspartiet och också Sverigedemokraterna ville bevara Mulltorps skola. Och vad jag förstod, egentligen samtliga landsbygdsskolor.

Moderater, kristdemokrater och folkpartister var på plats för att lyssna på folket. Sa dom. De sa att de inte hade tagit ställning än, utan var ute och lyssnade efter argument. En inte alltför vågad teori är att att mini-alliansen vill lägga ner ett antal skolor, oklart dock hur många. Det kan de emellertid inte med att säga i klartext inför kritiska medborgare…

Socialdemokraternas ställningstagande i frågan kommer att bli helt avgörande. Joakim Sjöling sade i sin inledning, efter att ha läst högt ur skoldelen av socialdemokraternas partiprogram (puh…), att S inte hade tagit ställning än. Fast han uttryckte det lite märkligt. Typ, än så länge är vi för landsbygdsskolor (sossarna lovade detta i valet nämligen), i varje fall fram till och med torsdag. Då ska vi bestämma oss på ett medlemsmöte.larsbertil Och sedan kanske vi inte är för landsbygdsskolor…

Publiken ställde många frågor till politikerna, precis som moderator Lars-Bertil Ekman. De var alla kritiska till hela upplägget av medborgardialogen och de var också kritiska till de styrande partierna, som de såg som mer eller mindre manipulativa, och ansvariga för alla felaktigheter i dialogen.

En av de närvarande i publiken hette Ulrika. Hon berättade om hur hon hade försökt att få reda på Mulltorps verkliga hyra. Det fanns nämligen flera sinsemellan motstridiga uppgifter. När hon inte fick något svar från Barn- och Ungdomsförvaltningen, så anade hon ”ugglor i mossen”. Ulrika jämförde de hyressiffror som lagts ut på hemsidan för medborgardialogen med revisionsrapportens hyressiffror. De stämde inte överens. Fast det var i och för sig ingen nyhet. Det har alla vetat om sedan tidigare. En del skolfastigheter har mulltorp33haft högre hyror i den ena källan, andra lägre. Vissa hyror har varit ”verkliga”, andra har varit resultatet av ”överenskommelser” osv. (Varför det är så här vet i varje fall jag fortfarande inte, trots att jag tillsammans med de andra i nämnden har fått information om detta.)

Det Ulrika gjorde var att kolla skillnaderna i hyror mellan de olika källorna. Hon såg ett mönster. Och det var en nyhet! De skolenheter som hade störst skillnad i hyror i Barn- och Ungdomsförvaltningens siffror jämfört med revisionens var just de skolor som förvaltningen vill lägga ner! Med andra ord. Hyrorna för Rösebo, Skerrud, Mulltorp och Blåsut var mer eller mindre kraftigt ”övervärderade” i Barn- och Ungdomsförvaltningens siffror! Jämfört med andra skolor… Som inte var hotade av nedläggning…

Det enda undantaget var Öxnered. Ulrika gav själv en förklaring. På Öxnered föreslår förvaltningen att det ska byggas en ny skola. Hyreskostnaderna för denna nya skola verkar inte bli så höga om man jämför med den nuvarande hyran… Nu när den är överdrivet hög…

eckerbomMBarn- och Ungdomsnämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel var svaret skyldigt på mötet i Västra Tunhems bygdegård. Det har emellertid inte hindrat henne från att ta till kraftord på moderaternas hemsida. Eckerbom Wendel skriver med anledning av Ulrikas inlägg:

”I andra handlingar som presenterats längs vägen så finns siffror för ‘årshyran för Mulltorps skola’. Dessa siffror är olika, och därför anklagas tjänstemän och politiker för att vilseleda, ljuga och att ha en dold agenda. Läser man dokumenten så framgår att skillnaden dels består i uppräkning av hyran från 2009 till 2012 och dels i att den ena siffran är avtalets hyresnivå och den andra siffran är total lokalkostnad där städning, etc tillkommer.
Ett annat förhållningssätt än att anklagande peka finger hade kunnat vara att försöka göra ett försök att förstå vad siffrorna innebär.”

Lena Eckerbom Wendel förklarar dock inte varför det är just de nedläggningshotade skolorna som har så stora hyresskillnader i de olika handlingarna. Och hur kan några skolor ha lägre kostnader i de handlingar där städning etc är inräknade (i Barn- och Ungdomsförvaltningens siffror) jämfört med revisionens uppgifter, där städningen inte räknas in?

För övrigt förstår jag inte varför Eckerbom Wendel är så oförsonlig, några skulle nog till och med säga oförskämd, mot en ”vanlig” medborgare som försöker få fram korrekta uppgifter om sina barns och ”sitt områdes” skola… Visst har jag hört att anfall är bästa försvar, men här tycker jag inte att det passar. Dessutom har ju Ulrika vänt sig till förvaltningen för att få svar och förklaringar – utan att få det.

Morgan Larsson (VFP) har skrivit en blogg om Lena Eckerbom Wendel och hennes uttalanden. Morgan Larsson är nästan lika oförsonlig som Eckerbom Wendel. Han skriver:

”En samlad bild av Eckerbom Wendels agerande i de infekterade skolfrågorna gör att hon allvarligt bör överväga att ställa sin plats till förfogande, om hon är lite självkritisk. Så som Eckerbom Wendel hanterat denna viktiga fråga är inte godkänt. Så här agerar inte en ordförande i en kommunal nämnd.”

Morgan Larsson är särskilt upprörd över Eckerbom Wendels kommentar på Mulltorpsmötet:

”Om vi ska vänta på att få ett perfekt underlag tar det så lång tid att vi måste säga upp alla lärare.”

Morgan Larssons utspel är ovanligt i vår kommun. Ovan nämnda uttalande av Eckerbom Wendel är i och för sig också det. När Eckerbom Wendel dessutom ofta upprepar att Barn- och Ungdomsnämnden bryter mot Skollagen, så är det väl fler som får sina funderingar… Fast Eckerbom Wendel har antagligen rätt. Och det är det som är det värsta. Eckerbom Wendel gör inte något, utan fortsätter att bryta mot Skollagen…

Tycker jag som Morgan Larsson? Nej. Men jag tycker att mini-alliansen omedelbart ska ge BUN mer pengar så att Skollagen kan uppfyllas!

sjolingSSocialdemokraterna då? Jo, de är värda ett eget avsnitt. Det händer en del inom partiet och de tycks också ha avgörandet i sin hand. Det är socialdemokraternas ställningstagande som avgör, inte bara Mulltorps, utan alla landsbygdsskolornas vara eller inte vara.

I början på paneldebatten så sa Joakim Sjöling att det socialdemokratiska partiet ännu inte hade tagit ställning i skolfrågan. Under den långa diskussionen som pågick under kvällen hördes knappt varken han eller hans ”bisittare” Marie Dahlin.

Moderator Lars-Bertil avslutade tillställningen med att ställa följande slutfråga till samtliga partier i panelen: Vill ditt parti att Mulltorps skola ska vara kvar eller inte?

När det var socialdemokraternas tur att svara, så förekom Marie Dahlin Sjöling. Marie Dahlin svarade kort och gott

”Ja!”

Det var tydligt på Sjölings ansiktsuttryck att han blev överrumplad. Och överkörd. Jag frågade socialdemokraterna om vi alla hade hört rätt.

”Ja!”

svarade Marie Dahlin igen.

”Du hörde vad hon sa”

sa Joakim Sjöling.

Helt klart en ”kupp” av Marie Dahlin! Det fanns nog inga i varken publiken eller på podiet som tolkade det på annat sätt.

Lite (mer) spekulation. Marie Dahlin har enligt ryktena varit en av de få (?) socialdemokrater i ”högre position” som har velat bevara landsbygdsskolorna. Sjöling å sin sida tycks ha kommit överens med de andra i Barn- och Ungdomsnämndens presidium, dvs mini-alliansens borgerliga partier, om att lägga ner några skolor.

I torsdags (förra veckan) skulle ett socialdemokratiskt medlemsmöte avgöra frågan. Det sa också Sjöling i sin inledning, fast Dahlin hade råkat glömma det i sin avslutning…

Nu har S haft sitt medlemsmöte. På socialdemokraternas hemsida står det:

get”Att mötet var för att behålla så många skolor som möjligt, kunde snabbt kännas av, och mötesbeslutet blev att sätta ihop en arbetsgrupp under Jonas Sjölings ledarskap för att få fram ett socialdemokratiskt oppositionsförslag, inför beslutet i kommunfullmäktige.”

Snacka om att sätta bocken till trädgårdsmästare… (Leif Höglund, som skriver på socialdemokraternas hemsida, har som vanligt svårt med faktauppgifterna. Det ska naturligtvis vara Joakim Sjöling.)

Diskussionen var enligt uppgift livlig på medlemsmötet. Sjöling lär ha försvarat mini-alliansens linje med nedläggningar av skolenheter. Tydligen hade självaste fd kommunalrådet Lars-Göran Ljunggren sett sig föranledd att gå in i debatten och plädera för att alla landsbygdsskolor skulle vara kvar. Vilket också blev mötets beslut.

Socialdemokraternas ställningstagande innebär inte bara att Mulltorps skola ska finnas kvar i framtiden. Det verkar som om hela medborgardialogen får till resultat att samtliga skolenheter i Vänersborg ska finnas kvar. (Dock lär väl Sundals Ryrs och Väne Ryrs skolor inte öppnas igen…)

Och då är väl tipset att mini-alliansen också tycker det… Att alla landsbygdsskolor ska vara kvar alltså.

Slutet gott, allting gott.

Tror vi.

Kategorier:BUN 2012, M, Medborgardialog, S

Kommundirektör Thörnkvist bloggar

27 april, 2012 Lämna en kommentar

bloggDet handlade mycket om bloggar förra veckan. Och som av en händelse skrev också Vänersborgs högste chef, kommundirektör Ove Thörnkvist, en ”blogg” om bloggar.

Kommundirektören skriver som bekant regelbundet i kommunens eget husorgan Vänersborgaren. En av skillnaderna mot de andra bloggarna, som huserar i kommunen, är att kommundirektörens betalas av kommunala skattepengar, några tusen kronor i månaden tror jag att det är. (”Bloggen” kan också läsas på kommunens hemsida, klicka här.)

ove_thornkvist_thumb1En annan skillnad är att de andra bloggarna skrivs av politiker. Kommundirektör Thörnkvist är inte politiker utan tjänsteman, dessutom kommunens högste tjänsteman. …även om det ser ut som att han tycks känna det väldigt bekvämt när han lutar sig mot den blå skylten med pilen som pekar åt höger…

Jag tycker att det är både spännande och intressant att läsa kommundirektörens funderingar. Trots att det står i Regeringsformen att förvaltningsmyndigheter ska

”iaktta saklighet och opartiskhet”

så finner jag personligen att det är helt ok att kommundirektören har åsikter. Jag har förresten inte missat en enda blogg.

Thörnkvist skriver alltså om bloggar. Andras bloggar. Han tillstår faktiskt, till skillnad från många av de borgerliga politikerna, att han läser bloggar. Jag antar (eller är det alltför förmätet?) att åtminstone en av de bloggar som han läser råkar vara min.

Ove Thörnkvist skriver att han blir trött, ja nästan trött åtminstone, när han läser bloggarna. Precis som de borgerliga politikerna gör han svepande formuleringar och sätter sig till doms – utan att ange några konkreta exempel. Det är ett enkelt sätt att kritisera, alldeles för enkelt tycker jag.

Kommundirektören riktar dessutom allvarlig kritik när han i sin ”blogg” skriver:

”Jag fnittrar förtjust över en del jag tydligen själv sagt. Fantastiska citat som jag inte riktigt känner igen. För mig görs orden om och misstolkas och ges en helt annan innebörd.”

Det här är en mycket allvarlig kritik.

Tyvärr ger inte kommundirektören något exempel, varken på felciteringar eller misstolkningar eller vem han menar har citerat honom fel. För egen del har jag aldrig felciterat kommundirektören. Mina citat har jag alltid hämtat direkt från bloggarna eller från TTELA (vilket jag då anger). Och visst, det kan säkert hända att TTELA felciterar kommundirektören, men då kan man vända sig till tidningen och kräva att de felaktiga uppgifterna rättas till. I de pressetiska reglerna står det nämligen:

”Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål.”

Genom svepande formuleringar som inte på något sätt beläggs är det lätt att sprida misstänkliggöranden. Det är inte sjyst.

Kommundirektören tycker att bloggarna som handlar om Vänersborg är alltför negativa. Det har han all rätt att tycka, även om jag inte håller med. Och även om Thörnkvist inte ger några konkreta exempel, vilket gör det svårt eller omöjligt att veta vad han menar.

flinckMen det är nog lite synd om Thörnkvist, att han ska känna sig trött menar jag. Även om han inte verkar riktigt lika trött som Thorsten Flinck när han sjunger:

”…jag var så trött, så oändligt trött…”

så hoppas jag verkligen att kommundirektören precis som Thorsten Flinck kan resa sig igen…

Kommunfullmäktige 25 april 2012

26 april, 2012 Lämna en kommentar

champleagueIgår sammanträde Vänersborgs kommunfullmäktige. En av många spännande frågor under sammanträdet var om kommunfullmäktige skulle sluta i tid, så att alla hann till den andra semifinalen i Champions League?

Sammanträdet började med revisionsberättelsen för 2011. Berättelsen gick igenom efter en relativt kort diskussion. Per Sjödahl (MP) tog upp kritiken från revisorerna angående den underbudgetering som förekommer. Även Lidell (M), Rininsland (V) och Isetorp (MP) var uppe i talarstolen. Under kvällen så skulle vi se dessa personer i aktion fler gånger.

Punkt 2 på dagordningen handlade om årsredovisning 2011. Kommunstyrelsens ordförande, dvs Lidell (M), sade några väl valda ord om det förra året. Eller rättare sagt, det hade han ju redan skrivit i själva redovisningen. (Se här!) Nu förklarade han lite mer om varför han hade skrivit just dessa ord.

Lidell konstaterade att han medvetet inte har ”staplat upp alla våra hot” (citat från Lidell) i sin text. Lidell tyckte nämligen att kommunen måste bli bättre på att tala om att vi är ”stolta över vår verksamhet”. Och då föregick han med gott exempel typ. Genom att bara skriva om det som kan göra oss stolta. Det som inte gör oss stolta ska vi inte skriva om. För det är väl så att om vi inte skriver om ”alla våra hot”, det finns tydligen flera sådana, så finns de liksom inte. Eller går över av sig själv. Typ. Precis som om föräldrarna t ex inte skulle märka att deras barn inte får tillräckligt mycket resurser, hjälp och stöd på förskola, fritids och skola… Talar vi inte om det, så finns det inte… Typ.

Så glöm alla sorger och bekymmer, var positiv, var stolt! Tänk på att ni vänersborgare har – inte bara en ”fantastisk duktig personal”. Utan också ”duktiga politiker”. Allt enligt Gunnar Lidell.

Lutz Rininsland (V) påpekade att revisorerna, lite ”ostolt” kanske?, konstaterade, att bara 13 av de sammanlagt 26 kommungemensamma målen uppnåddes förra året. Å andra sidan, vill man vara positiv, och det vill man ju: Det är 3 fler mål än året innan!

Men det blir snart bättre. Kommunledningen planerar nämligen att skära ned antalet mål! Troligtvis blir det väl då de mål som kommunen inte uppfyller som försvinner…

Barn- och Ungdomsnämnden fick som väntat avslag på sin begäran om ramökning och tilläggsanslag i budget 2012 för Arena Vänersborg.

I den korta diskussion som föregick beslutet så sa miljöpartiets Marika Isetorp att pengarna behövs till annat än arenan:

”Vi måste sluta gödsla med pengar!”

arenan_sventonLena Eckerbom Wendell (M) vände sig mot uttrycket och menade att kapitaltjänstkostnaderna som måste betalas för arenan är från 2009. Visst, så är det. Arenan är socialdemokraternas och centerpartisternas verk, och kristdemokraternas och folkpartisternas, men moderaterna har å andra sidan inte gjort något för att ändra på förhållandena. De har till exempel inte tillsatt de utredningar om arenans framtida ägarstruktur och användning som Vänsterpartiet har krävt – och som Barn- och Ungdomsnämnden också gjort ”till sitt”.

Det kommer dock att bli en förändring. Sägs det. Barn- och Ungdomsnämnden ska få slippa ansvaret för arenans kostnader. Istället ska kommunledningen ta på sig ansvaret för att hitta pengarna. Vi hoppas på det. Vi hoppas förresten att inte bara BUN ska få slippa ansvaret, vi hoppas att hela kommunen ska få slippa det…

För övrigt slöts ett marknadsföringsavtal mellan kommunen och IFK Vänersborg igår. Gunnar Lidell (M) och Stig Bertilsson (M) skrev på.

”IFK Vänersborg har ett stort nyhetsvärde i de lokala tidningarna TTEla och Vänersborgaren samt i viss övrig rikspress. SVT och TV4 kan även ha bevakning av arenan samt sända matcher. Härigenom kan Vänersborgs kommun erhålla marknadsföringsmöjligheter.”ifk

Vänersborgs kommun får alltså tack vare IFK marknadsföringsmöjligheter i TTELA och Vänersborgaren… Jaha.

Vänersborgs kommun får enligt avtalet en del exponering på IFK:s matchdräkter, reklamskyltar i arenan, logo på IFK:s hemsida mm plus 20 matchbiljetter till en match och fri entré för skolungdomar, också till en match. Dessutom kan kommunens personal få delta i någon golftävling eller kick-off inför bandysäsongen etc. Kanonbra.

”Vänersborgs kommun ersätter IFK Vänersborg med 125 000 kronor samt tryckkostnader enligt § 8. Reklamskatt om 8 % tillkommer.”

Jag letar förgäves i diariet efter marknadsföringsavtal mellan kommunen och andra föreningar i kommunen. Jag kanske har missat dem. Eller också kanske de kommer senare…

Det här var en utvikning! Inget på kommunfullmäktiges sammanträde handlade om marknadsföringsavtal!

Tillbaka till ordningen.

TTELA redogjorde väldigt bra för nästa ärende. (Tyvärr hittar jag inte artikeln på TTELA:s hemsida.) Ärendet handlade om hanteringen av Socialnämndens underskott (på grund av ökningen av det ekonomiska biståndet).

Beslutsförslaget är faktiskt det förslag som Vänsterpartiet lade fram i kommunstyrelsen! Förslaget fick majoritet, därför att mini-alliansens partier helt överraskande röstade för det! (Sånt här hände aldrig på Ljunggrens och Bosse Carlssons tid!)

Det fick socialdemokraten Lennart Niklasson att utbrista från talarstolen:kram

”Ovanligt att se moderater och vänsterpartister krama varandra så kraftigt.”

Det hindrade dock inte Niklasson från att konstatera att även socialdemokraternas förslag ”låg nära”… De ville också vara med och kramas…

”Jag sträcker gärna ut en hand för en kompromiss.”

Gunnar Lidell (M) kommenterade Niklasson (ungefär så här):

”Det är nya tider, det är nya moderater. Det är lite ovanligt men det är ett klokt beslut.”

Vänsterpartiet och mini-alliansen tyckte att det liggande förslaget var så bra att det inte kunde bli bättre. Kunde inte sossarna inse det och helt enkelt rösta för det också?

Nä, nån måtta fick det väl vara!

I den här frågan tror jag att alla partier blir överens så småningom. Till hösten typ.

Eller?

S_hemsidaPå sin hemsida leker socialdemokraterna idag opposition. Det är ingen måtta på rallarsvingarna, och felaktigheterna. Det är Leif Höglund som skriver. (Se här.) I just den här frågan skriver Leif Höglund:

”Vid omröstningen som krävde votering, gick sverigedemokraterna, moderaterna, vänstern och välfärdspartiet ihop och röstade för att inga pengar under 2012 skall stärka Socialnämnden.

SD+M+V+Vfp, snacka om ohelig allians, det är politik det.

Intressant att vänstern nu gått helt runt i den politiska cirkeln och får ihop det med sverigedemokrater och högern, de som kallar sig nya moderaterna, skall vi nu kalla vänstern för de nya moderaterna?”

Leif Höglund har missuppfattat hela frågan. Totalt. Det vore intressant om Höglund utifrån sina ovanstående skriverier kunde förklara Niklassons inlägg, när han säger (kanske inte helt ordagrant citerat, men näst intill):

”Vi skulle idag kunna finna en kompromiss. Vi ligger nära varandra. Jag sträcker gärna ut en hand för en kompromiss.”

Nä, Leif Höglund har missuppfattat hela frågan. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut innebär att Socialnämnden inte ska behöva spara eller dra ner på sin verksamhet! Det är kommunledningen som ska ta fram pengarna!

Puh.

James Bucci (V) hade lämnat en interpellation om Ursand och fått ett utförligt skriftligt svar. Bucci tackade för svaret och kommenterade:

”Sådan här information sökte jag i mars, och fick då beskedet att det inte fanns någon. Uppenbarligen fanns det information.”

Bucci ansåg att det hade varit en bättre tågordning att titta på VA:t på Gardesanna, där det bor många skattebetalare, istället för att vintersäkra på Ursand. Där bor inga skattebetalare i dagsläget.

Lutz Rininsland hade en lång och seriös interpellation om ”att i Stockholm göra känt kommunens uppfattning om behovet av klimatinvesteringar”. (Du kan hämta interpellationen på Lutz Rininslands blogg.) Rininsland menade att det är viktigt att se betydelsen av ett samagerande mellan staten och kommunen i dessa frågor.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Bengt Holmkvist svarade kort, och ganska nedlåtande tyckte jag.

”Jag ser positivt på att klimatfrågorna behandlas väl.
Jag har fullt förtroende för nuvarande regering och dess sätt att hantera dessa. Därför anser jag inte att jag behöver framföra några frågor. Min övertygelse är att detta fungerar bra ändå.”

lutzKFDet var hela svaret. Rininsland fick det skriftligt. Holmkvist sade inget på sammanträdet.

Helt plötsligt var det inte längre några nya tider. Det fanns inga nya moderater. Trots att Bengt Holmkvist är fullmäktiges nyaste moderat. (Holmkvist var ju med i Folkviljan tidigare och gick över till moderaterna inför det senaste valet.) Det var som förr. Med andra ord, bry er inte om Vänsterpartiet.

Lutz blev ganska så upprörd över svaret, att han kontrade med ett långt och kraftfullt inlägg. Det var så långt att självaste Champions Leaguematchen för ett ögonblick tycktes vara i fara. Men Lutz besinnade sig, det var ju självaste Bayern München som skulle spela…

Istället passade Lidell på att gå upp i talarstolen. Det tycktes som om Lidell (M) fick lite dåligt samvete, han vill ju ändå framstå som en ”ny moderat”. Så istället för att Holmkvist äntrade talarstolen, som är brukligt, gick Lidell upp. Det fick i sin tur till följd att Bo Carlsson (C), som visade sig vara väl insatt i frågan, gick upp och nästan ”läxade upp” Lidell.

Trots dessa inlägg. Både Lutz och vi andra hann i tid. Vi fick alla se Bayern slå ut Real Madrid ur Champions League…

Inför kommunfullmäktige 25 april

24 april, 2012 2 kommentarer

Imorgon onsdag är det kommunfullmäktige. Det är en hel del punkter som ska behandlas. Som vanligt.

revisorFörst på ärendelistan står revisionsberättelsen för år 2011. Revisorerna har granskat kommunens verksamhet och räkenskaper.

Jag noterar t ex en viss misstänksamhet från revisorernas sida när det gäller snöröjning. Revisorerna ”tipsar” om hur kommunen ska kontrollera snöröjarna bättre… Revisorerna tycker också att det är ett ”lovvärt arbete” av Barn- och Ungdomsnämnden att inleda ”en översyn av behov och kostnader för skol- och förskolelokaler för att frigöra medel till personal och undervisningsmaterial och därigenom höja kvalitén på verksamheten”. Luktar lite politiskt ställningstagande… Å andra sidan får jag väl vara nöjd med att revisorerna inte föreslår att nämnden inte får ansvarsfrihet. Det kan man annars inte vara säker på…

Revisorerna ger kommunstyrelsen en ordentlig känga:

”Vi är kritiska till förekomsten av underbudgetering samt informella och sk tysta medgivande till underskott. För detta bär kommunstyrelsen ett stort ansvar.”

Det här har faktiskt Vänsterpartiet påtalat vid flera tillfällen. Utan att någon har lyssnat. Trevligt att revisorerna tar upp det.

arsredovisning2011Punkt 2 handlar om årsredovisningen, för år 2011 alltså. Årsredovisning 2011 är en diger skrift. Och fin. Och påkostad. Den är ett resultat av ett gediget arbete. (Du kan ladda ner den här.)

Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) har en sida till sitt förfogande. Nä, det är ingen blogg! Lidell uttalar sig om och sammanfattar det gångna året – under rubriken ”Ett resultat av många goda krafter”.

Gunnar Lidell är glad. Lidell skriver:

”Kommunens ekonomiska resultat uppgår till 35 miljoner, 32 miljoner bättre än budget! Dessa siffror är resultatet av att våra ungefär 3 100 anställda ännu en gång har gjort ett förträffligt arbete.”

Kommunens överskott är också ett resultat av att våra förskolor och skolor inte får de ekonomiska resurser som behövs. Kanske ett tack till alla barn och ungdomar också hade varit på sin plats…

Med anledning av min förra blogg (”Om företagsklimatet i Vänersborg”) om Svenskt Näringslivs alldeles färska ranking om företagsklimatet i Sveriges kommuner, så noterar jag att Lidell också skriver:

”…får vi i Vänersborg alltjämt många förfrågningar från företag och familjer som vill etablera sig hos oss.”

Med tanke på att Vänersborg kom på plats 266 bland Sveriges kommuner i kategorin ”Kommunala tjänstemäns attityder” och på plats 260 när det gällde ”Kommunpolitikers attityder” så undrar jag vilka svar dessa företagare får från kommunen…

I årsredovisningen har varje nämnd några sidor. För Barn- och Ungdomsnämndens del är det inga nyheter. Formuleringarna brukar hänga med år från år. Sidorna har dessutom behandlats i nämnden.

arsredo2Jag kan dock inte låta bli att fundera över varför redovisningen av nämndens mål, som är uppdelade i kategorierna ”Service”, ”Lokala miljömål” och ”Utbildning”, jämställs. Hur kan målet ”minskad användning av kopieringspapper” vara lika viktigt som målet ”fler elever ska uppnå minst betyget godkänt i grundskolans samtliga ämnen”?

När det gäller det sistnämnda målet så konstateras det att

”Resultatet visade på en marginell ökning av andel elever som uppnått godkänt i alla ämnen (73,1 % jämfört med 72,6 % föregående år). Resultatet över en längre period är tämligen konstant.”

Här borde det rimligtvis ha funnits en diskussion om kommunen bryter mot Skollagens 3 Kap 8§ och 9§, som säger att:

kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. … framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.”

Barn- och Ungdomsnämndens begäran om ramökning till Arena Vänersborg ska också behandlas av onsdagens fullmäktige. Fullmäktige föreslås att avslå BUN:s begäran – och det kommer troligtvis också att bli beslutet.

Det är tänkt att kommunstyrelsen ska ta över kostnaderna för att driva de juridiska processerna kring arenan. Kommunen driver ju processer mot WSP och Länsförsäkringar, det sistnämnda företaget är för övrigt det enda företag som ”sponsrar” arenan!

Som en liten utvikning kan väl nämnas att om kommunen vinner processerna får kommunen tillbaka ungefär lika mycket, som advokaterna kostar. Förlorar kommunen däremot så blir det dyrt. Då får kommunen också betala både rättegångskostnader och motpartens kostnader…

För övrigt skriver kommunstyrelsen om arenan:

”Kommunstyrelsen är medveten om den aktuella situationen. Kommunstyrelsen arbetar gravamed flera frågor i sammanhanget. Ambitionen är att komma till lösningar innan budgetårets slut.”

Det betyder i klartext (tror jag) att kommunen ska försöka att gräva fram pengarna till arenan. Och att Barn- och Ungdomsnämnden ska slippa att bekosta den…

Kommunstyrelsen hanterar Socialnämndens ”förslag om justering av anslagsbindningsnivåer samt tilläggsanslag avseende ekonomiskt bistånd” på liknande sätt. Det är kommunledningen som ska försöka fixa fram pengarna. Socialnämnden ska inte behöva dra ner på annan verksamhet för att hitta pengar till de ökade kostnaderna för försörjningsstödet.

Det finns fler ärenden, men jag tror att de som jag har beskrivit är de viktigaste. I slutet ska några interpellationer besvaras och diskuteras. Mina partikollegor Lutz Rininsland interpellerar Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande och James Bucci Samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Bucci har frågor om Ursand och det som händer där.

sammantrade3Till sist behandlas en del motioner. En av dem är en nyskriven motion från några vänsterpartister… Den handlar om ”Öppna nämndssammanträden”, och slutar:

”Vi yrkar
att kommunfullmäktige utreder om nämnderna skall beredas tillfälle att besluta om öppna sammanträdesformer.”

Om företagsklimatet i Vänersborg

23 april, 2012 2 kommentarer

kurva_nerNya rankingar, nya listor, nya bottennoteringar.

Idag släpptes årets ranking av företagsklimatet i  Sveriges kommuner. (Se här.) Det är Svenskt Näringsliv som på basis av de lokala företagarnas betyg på sin kommun, men också på några statistiska faktorer, gör en landsomfattande lista.

Vänersborg vann inte i år heller. Trots den nya mini-alliansens makttillträde. Det var svårt att tro att det kunde bli sämre. Näringslivet är ju trots allt moderaternas och de andra borgerliga partiernas hemmaplan. Men se, det kunde det. Det kunde bli sämre…

Förra året hamnade Vänersborg på plats 256. I dag ramlade Vänersborg ner till plats 266. Av 290 kommuner…

Det är när jag läser sådana här listor, som jag får stålsätta mig så att jag nästan blir trött.

Tittar man på enskilda frågor, så kan vi notera att Vänersborg ligger ovanligt dåligt till när det gäller

  • Tillämpning av lagar och regler (plats 275)
  • Service till företag (plats 269)
  • Kommunala tjänstemäns attityder (plats 266)
  • Kommunpolitikers attityder (plats 260)
  • Medias attityder (plats 260)

foretagsranking

Anm. De blå siffrorna är Vänersborg, de grå kommungenomsnittet i Sverige. (Klicka på diagrammet.)

”Man måste tycka om sina företag!”

Det skrev Vänersborgs kommundirektör Ove Thörnkvist för ungefär ett år sedan i ”Vänersborgaren” – med anledning av förra årets ranking. Han visade att han tyckte om företagen genom att kalla in Näringslivsrådet, som består av kommunledningen och representanter för näringslivet, för att diskutera hur Vänersborg skulle kunna klättra på kommunrankingen.

Kommundirektör Thörnkvist skrev också:

”Det är dock hur vi som kommun uppfattas i frågan om service och bemötande som är pudelns kärna. Den attityden skall vi förbättra!”

Inget har tydligen hänt. Servicen och bemötandet har inte blivit bättre. Vänersborg sjunker på rankingen…

Men.S Anders

En sak får inte glömmas… Fram till november 2011 var en viss S Anders Larsson näringslivschef i Vänersborg. Kan det vara förklaringen? Till och med hela förklaringen till det dåliga resultatet för Vänersborg. Jag menar, i TTELA den 6 maj förra året så sa S Anders:

”Det har inte varit prioriterat att jobba med näringslivsfrågor.”

Och då är det väl inte konstigt att de lokala företagarna inte har något förtroende för Vänersborgs kommun.

Företagsklimatet är viktigt för kommunen. Näringslivet är viktigt för kommunen. Näringslivsfrågor är viktiga för kommunen.

Det gäller att våga se möjligheter och utveckling istället för hinder. Med det stulna citatet hälsar jag också Vänersborgs nye näringslivschef välkommen. Vad som än händer Christel – det kan knappast bli sämre…   ;)

BUN 16 apr (3): Jäv, IFK och lite annat

22 april, 2012 2 kommentarer

I mina två tidigare bloggar om måndagens sammanträde i Barn- och Ungdomsnämnden skrev jag om diskussionen kring nästa års budget (”Budget 2013”) och diskussionen om min blogg (”Borgarna och demokratin…”).

Ärende 8 på nämndens dagordning behandlade den strukturella översynen, dvs diskussionen om hur framtidens förskole- och skolenheter ska se ut, medborgardialogen etc. Behandlingen av ärendet började med att kanslichef Katrin Siverby inledde. Först undrade jag vad kanslichefen hade med den här frågan att göra. Men det förstod jag när hon började prata. Kanslichefen skulle prata om jävsfrågor…

Jaha ja. Igen…

javKanslichef Siverby föredrog frågan på ett föredömligt sätt! Hon fick också frågor, främst av ordförande Eckerbom Wendel (M). Ordförande Eckerbom Wendel gick ut ”lite löst” och frågade om nämndledamöterna kunde tänkas vara jäviga om de hade barn som åkte skolskjuts. Och som kanske tjänade eller förlorade pengar på förändringar i skolskjutsen, som en följd av nämndens beslut nästa månad. (Jag är inte riktigt säker på hur frågan löd exakt. Det verkade väldigt ”konstruerat”.) Sedan frågade ordförande Eckerbom Wendel om ledamöterna var jäviga om de hade barn i förskolan eller grundskolan. Svaret var nej på båda frågorna.

Sedan kom frågan jag väntade på:

”Är man jävig om man är anställd på en skola?”

Kanslichefen svarade kort och gott:

”NEJ!”

För att jäv ska anses föreligga ska det vara stark knutet till personliga intressen. Kanslichefen menade att grunden för jävsfrågor handlar om att man drar ekonomisk vinning av det.

En liten humoristiskt touch på diskussionen blev det när Orvar Carlsson (KD) sa:

”Funderar du på att du är jävig, så avstå.”

Direkt efter Orvars inlägg ställde ordförande Eckerbom Wendel frågan om skolskjutsar – och tog sig själv som exempel…

För övrigt är det nämnden själv som beslutar om någon av ledamöterna är jävig. Ett sådant beslut kan dock överklagas.

Nu är förhoppningsvis diskussionen om jäv över. För gott…

framtidensskola2Utvecklingsledare Sven-Eric Sjöbergh informerade också på denna punkt. Han gav beskedet att en massa utredningar ska göras fram till nämndens nästa sammanträde. Det är ju i maj som hela för- och grundskolefrågan ska avgöras.

Sven-Eric Sjöbergh lämnade dock en brasklapp:

”Förvänta er inte att ni får en prislapp på allt. … Alla konsekvenser kan inte bli helt genomlysta. Det går inte.”

En ganska stor brasklapp…

Det här reser frågetecken. Hur kan nämnden fatta ett bra beslut om inte alla förutsättningar – siffror, fakta, beräkningar, konsekvenser etc etc – ligger på bordet? De utredningar som hinner göras bör dessutom vara ledamöterna tillhanda åtminstone 10 dagar innan sammanträdet…

Kan Barn- och Ungdomsnämnden ta ett beslut redan i maj?

ifkJag hade ställt några frågor om hyreskontrakten mellan kommunen och IFK Vänersborg. En fråga handlade om vad det var som gjorde hyresavtalen med IFK Vänersborg så brådskande att nämndens avgörande inte kunde avvaktas, utan att ordförande Eckerbom skrev på dem endast några dagar före sammanträdet.

Svaret var att det berodde på andra IFK-avtal. Det handlade om typ bandy-VM och att IFK måste få veta om klubben fick hyra arenan eller inte. Typ. Avtalsskrivningen kunde inte vänta.

skrynkladlappminOrdförande Eckerbom Wendel och förvaltningschef Javette berättade en hel del om hyreskontrakten och olika aspekter kring dessa. Avtalen ska ses över och skrivas om…

Min V-kollega Bäckström och jag diskuterade hur vi skulle förhålla oss till det vi fick höra – vi hade nämligen förberett en reservation i ärendet. Både Bäckström och jag var överens, vi var nöjda med den redogörelse vi hade fått. Vi bestämde oss för att ”knyckla ihop” reservationen.

Jag hade också några frågor om vad som händer på Ursands Camping. Det byggs ju en hel del där av Bert Karlsson.ursand2

Av de svar jag fick framgår det att kommunens (Barn- och Ungdomsnämndens) ståndpunkt är att kommunen har underlåtit att kontrollera och följa upp verksamheten på Ursand sedan många år. Kommunen har gjort bedömningen att ”den har ett ansvar”.

Vad jag förstår betyder det att kommunen har utlovat en del investeringar på Ursand till den nye arrendatorn. Det handlar åtminstone om ett ruttet golv i restaurangen, säkerheten vid bryggan och eventuellt någon toalett. Inga andra investeringar har utlovats sades det. Men det ska göras en tillträdesbesiktning. Hela Ursand ska gås igenom. När besiktningen är klar ska den delges förvaltningen.

Under veckan har jag sett besiktningsprotokollet. Det verkar som om det mesta är dåligt, sämre eller sämst. Jag har en känsla av att det här kan bli dyrt för kommunen…

De gräv- och renoveringsarbeten vid Ursand som pågår nu har inte sanktionerats av Barn- och Ungdomsförvaltningen. Inga bygglov har heller getts. En del av frågorna ligger för övrigt på Samhällsbyggnadsnämnden.

Allt enligt förvaltningschefen och nämndens ordförande.

Det var Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde måndagen den 16 april 2012.

.

PS. I protokollet från sammanträdet, som redan är justerat, så står det följande:

”Gunnar Bäckman (KD) begär ordet och reflekterar över de förtroendevaldas sätt att utföra sitt politiska uppdrag, reflektionen diskuteras vidare i samband med avslutning av mötet.”

protokollProtokollet avspeglar inte det som hände… Gunnar Bäckman läste upp ett öppet brev – riktat till mig. Därom råder det inte det minsta tvivel.

Jag utvecklade min syn i bloggen ”Att informera – en rättighet och skyldighet!”. Efter det råkade jag av en händelse titta i Regeringsformen, som för övrigt är en grundlag:

”2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Opinionsfriheter
1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden”

Tre grundlagar ger alla svenska medborgare rätt att skriva. Nog om det.

Kategorier:BUN 2012

BUN 16 apr (2): Budget 2013

21 april, 2012 1 kommentar

pengapungBarn- och Ungdomsnämnden hade alltså sammanträde i måndags. Förutom bloggar diskuterades också ett av de viktigaste ärendena under hela året. Det gällde hur Barn- och Ungdomsnämndens yrkande vad gäller budgeten för 2013 skulle se ut. Jag har tidigare beskrivit budgetförslaget från den borgerliga mini-alliansen ganska noggrant (”Inför BUN 16 april: Pengar”) liksom Vänsterpartiets budgetyrkande (”Vänsterpartiets budgetyrkande”). I torsdagens TTELA kunde man också läsa om de olika förslagen.

Mini-alliansens partier tycker att kommunstyrelsens förslag, att skära ner på pengarna till Barn- och Ungdomsnämnden med över 6 miljoner kr, är helt på sin plats.

I TTELA säger nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M):

”Som bun-politiker skulle jag gärna ha mer pengar men som fullmäktige-politiker kan jag inte se var pengarna ska komma ifrån.”

Det här uttalandet är enligt min mening helt häpnadsväckande! Eckerbom Wendel verkar ha glömt att det var Barn- och Ungdomsnämnden som hade sammanträde i måndags, inte kommunfullmäktige, och att det är i denna nämnd som hon är ordförande. Som ledamot, och ordförande, i Barn- och Ungdomsnämnden är det min bestämda uppfattning att hon ska se till nämndens behov! Och inget annat.

Med sitt uttalande markerar Eckerbom Wendel att hon anser att kommunen har viktigare uppgifter, har viktigare områden att lägga sina pengar på än till kommunens barn och ungdomar. Genom att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till neddragning, så säger hon ju, tillsammans med FP och KD, att det går att spara ännu mer på nämndens verksamhet. De tycker tydligen inte att det är nog att BUN har tvingats lämna ifrån sig 35-40 milj kr under de senaste 4 åren. Det är en märklig ståndpunkt från en nämndsordförande.

Vänsterpartiet föreslog att Barn- och Ungdomsnämnden ska begära 25 milj kr mer för 2013! I BUN behöver man egentligen inte tala om hur finansiering ska ske, det är en sak för kommunfullmäktige, men det vet läsarna av denna blogg att Vänsterpartiet kommer att föreslå en skattehöjning på 40 öre.

centernPå sammanträdet lämnade Centerpartiet sitt budgetyrkande. Centerpartiet är, vad jag förstår, inne i en process där de håller på att omvärdera den tidigare politiken som de förde tillsammans med socialdemokraterna…. En politik med oerhört kraftiga besparingar… Utom på arenor… Centern vill nu satsa mer på våra barn och ungdomar. Något sent påtänkt alltså – men bättre sent än aldrig. Typ…

Centerpartiets förslag var att BUN skulle begära:

”12 miljoner till grundskolan och 4 miljoner till fritidshemmen.”

Centerpartiets finansiering är dock mycket ”udda”, och förslagets svaga punkt.

”Den utökade ramen finansieras ur kommunens resultat.”

Om kommunen gör ett överskott är inte heller Vänsterpartiet främmande för denna väg till finansiering… Kommunen har gjort alldeles för stora överskott de senaste åren (under S-C-styret!). Pengarna borde istället ha använts i verksamheten. Men nu är det ytterst osäkert om kommunen verkligen kommer att göra ett överskott år 2013. Det är nog väldigt riskabelt att förutsätta detta som centern gör…

Det här var de förslag som lämnades in på måndagens sammanträde innan ajourneringen (=paus då partierna diskuterar hur de ska ställa sig till de olika förslagen). Det visade sig att ajourneringen blev ovanligt lång. Det var socialdemokraterna som aldrig blev klara. Så småningom kunde sammanträdet dock återupptas och då meddelade socialdemokraterna att deras budgetförslag innebar att de sade nej till mini-alliansens besparingsförslag. Dock ville inte S att BUN skulle begära mer pengar än 2012 års nivå, dvs +/-0.sossar

Inte mycket till satsning på barnen och ungdomarna. Inte mycket till oppositionspolitik. Mellan ”makten” och ”S-oppositionen” skiljer det 6 miljoner kr – på en budget på lite drygt 625 miljoner… Socialdemokraterna tycks inte ha dragit några slutsatser av valresultatet. I varje fall inga korrekta… (Vi var nog ganska många som undrade vad socialdemokraterna hade diskuterat så länge i enrum… Fanns det de inom partiet som tyckte att det här var ett dåligt förslag?)

Miljöpartiet lade förvånande nog inget eget förslag. Välfärdspartiet inte heller. Det får en att undra lite över hur de ser på sin politiska roll. Hur kan de undvika att ha synpunkter och förslag i en av årets viktigaste frågor? Det bör leda till eftertanke för väljarna i Vänersborg.

budgetDet blev flera voteringar. Förslagen ställdes mot varandra tills endast två återstod, mini-alliansens och socialdemokraternas. På vägen hade Miljöpartiet och Välfärdspartiet stött Centerpartiets förslag. I den avgörande omröstningen vann mini-alliansen, eftersom alla andra avstod från att rösta, utom sossarna då, och centern. Centern stödde faktiskt sossarnas förslag. Kanske som tack för senast…

Det finns flera som undrar varför de olika partierna röstade som de gjorde. Hur kunde t ex Vänsterpartiet låta mini-alliansens förslag vinna över sossarnas? Var inte +/-0 bättre än minus 6 milj?

Vänsterpartiet anser att partiets eget förslag är det bästa. Så klart. Att vi inte röstade på något annat partis förslag i de andra omröstningarna, typ det ”mindre dåliga”, beror på att budgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni. Då kan alla förslag, även de som förlorade i Barn- och Ungdomsnämnden, läggas fram igen. Det är i fullmäktige som budgetfrågan avgörs. Det är då som det kan bli läge till kompromisser och överenskommelser partierna emellan. (De som kommer överens är oftast mini-alliansen och socialdemokraterna, och så lär det bli i juni också…) Fram till kommunfullmäktige ville vi därför tydligt markera vad Vänsterpartiet tycker, genom att bara rösta på vårt eget förslag och avstå i de andra omröstningarna.

Logga1Det händer också att TTELA ibland ”missuppfattar” vad som händer i sina politiska referat. Om Vänsterpartiet röstar på t ex centerns förslag i ”taktiskt syfte” kan folk få en felaktig bild av vad Vänsterpartiet egentligen tycker. Det var ytterligare ett skäl till varför Bäckström och jag valde att lägga ner våra röster. Det ska inte råda några tvivel om vilket parti som står för en bättre förskola och skola.

Kategorier:Budget 2013, BUN 2012

Att informera – en rättighet och skyldighet!

19 april, 2012 5 kommentarer

Det har blivit en del reaktioner på min senaste blogg. En del positiva, en del negativa. De flesta av de negativa reaktionerna kommer från politiker i något av de borgerliga partierna. De som styr. Samtidigt understryker många av dessa att de inte läser min blogg.

Det gör mig naturligtvis lite förbryllad. Hur kan dessa politiker uttala sig om vad jag skriver när de inte läser?

eckerbomFBBarn- och Ungdomsnämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) har fortsatt att ifrågasätta min rätt att skriva/blogga på åtminstone två ställen på Facebook. Och visst, det har hon all rätt till. Alla får naturligtvis ha åsikter och diskutera både mig som person (vilket nöje man nu kan ha av det), yrkeskompetens (vad nu det har med saken att göra) och min blogg.

Jag har dock lite svårt att förstå logiken. Eckerbom Wendel och hennes politikerkollegor diskuterar och kritiserar mitt skrivande på Facebook, ett offentligt forum, samtidigt som de ifrågasätter min rätt att diskutera och kritisera i ett offentligt forum.

Kärnfrågan är emellertid en annan. Och den missar Lena Eckerbom Wendel, Gunnar Bäckman (KD) och deras borgerliga gelikar, nämligen:yes

Får jag enligt gällande lagar och regler skriva om det som händer på sammanträdena på mina bloggar?

Svaret på denna fråga är ett otvetydigt JA.

Det är det här som det handlar om. Får jag, eller någon annan (det finns ju faktiskt flera bloggare!), återge vad andra politiker säger under sammanträdena i Barn- och Ungdomsnämnden – eller får jag (vi) det inte?

Det får jag (vi). Det finns inga som helst tvivel om detta.

I mitt förra inlägg citerade jag första paragrafen i två av våra grundlagar, Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen. Dessa grundlagar gäller – oavsett vad Lena Eckerbom Wendel, Gunnar Bäckman och de andra borgerliga politikerna än tycker.

VÅRA GRUNDLAGAR GÄLLER!

Att det sedan finns olika åsikter om det jag skriver, det är självklart. Och det är så det ska vara. Det är det som är politik. Det är därför det finns partier.

Naturligtvis finns det gränser. Jag försökte beskriva detta i mitt förra inlägg. Men det är klart, läser de borgerliga politikerna inte mina bloggar…

Jag upprepar. I Sverige fungerar det så att den person som anser att någon, t ex jag, har brutit mot yttrandefrihetsgrundlagen eller tryckfrihetsförordningen skall polisanmäla detta. Anser t ex Lena Eckerbom Wendel och Gunnar Bäckman att jag har brutit mot någon lag så är det deras skyldighet att polisanmäla. (Precis som Gunnar Lidell helt riktigt har polisanmält ett hotfullt brev under medborgardialogen.) Sedan är det i slutändan en domstol som avgör om det skrivna är brottsligt eller inte. Ända fram tills dess är skribenten oskyldig.

Så fungerar demokratin i Sverige.

De kan inte ifrågasätta min rätt att skriva bloggar!

vbg_loggaEnligt ”Reglemente för Barn- och Ungdomsnämnden” är det till och med min skyldighet att informera om nämndens verksamhet.

”§ 4 Det åvilar nämnden att
– lämna allmänheten information om nämndens verksamhet
– verka för utveckling av allmänhetens inflytande”

En gång till.

Det finns inget som hindrar mig som nämndledamot att tala eller skriva om det som händer, sägs eller utspelar sig på ett nämndmöte. Nämndledamöter har ingen som helst skyldighet att vara tysta, snarare tvärtom!

Gunnar Bäckman har FEL när han i sitt öppna brev påstår det. Och ordförande Lena Eckerbom Wendel har FEL när hon försöker göra det till en fråga om hur människor upplever det.

Istället är det ordförande  Lena Eckerbom Wendels SKYLDIGHET att ta reda på och informera nämndledamöterna om vad som gäller. Det är Lena Eckerbom Wendels SKYLDIGHET att informera nämndledamöterna att det inte finns några som helst juridiska hinder från att referera vad som sägs på ett nämndmöte. …och det oavsett vad Eckerbom Wendel och de andra borgerliga ledamöterna har för privata åsikter i frågan.

Som ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden är Lena Eckerbom Wendel mer än en privatperson. Hon har ett ansvar för att gällande svenska lagar och regler följs!

Jag vill också försäkra er läsare, av denna blogg, att jag verkligen bemödar mig om att ta reda på fakta och att återge vad andra säger på ett riktigt och alltigenom korrekt sätt. (Varför skulle jag annars skriva? Tror någon att jag skulle ägna denna blogg sådan tid, bara för att tillfredsställa något slags lögnbehov?)

Till sist.

bandspelareFör att medborgarna ska kunna kontrollera vad som skrivs i min blogg, så är jag helt öppen för att offentliga och öppna sammanträden införs för Barn- och Ungdomsnämnden. Det är faktiskt möjligt att göra detta enligt Kommunallagen (6 kap §19a). Jag skulle också stödja ett förslag om att tillåta inspelningar av sammanträdena.

Hur ser ni andra ledamöter på dessa förslag?

Kategorier:BUN 2012, Demokrati

BUN 16 apr (1): Borgarna och demokratin…

17 april, 2012 16 kommentarer

backman

Kristdemokraternas Gunnar Bäckman läser inte min blogg… Bara ibland… Bara två gånger… Gunnar Bäckman gillade inte det han läste… När han läste de där två gångerna… Gunnar Bäckman gillar inte min blogg… Det vet Gunnar Bäckman, fast han bara läst två blogginlägg.

Gunnar Bäckman började hela Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde igår med att begära en ordningsfråga. Och då fick han ordet. Då tar Gunnar Bäckman fram ett papper. Det visade sig vara ett öppet brev. Det var ett öppet brev riktat till Stefan Kärvling. Till mig alltså. Om min blogg!

Gunnar Bäckman läste högt. Gunnar Bäckman har tydligen åsikten att gillar inte Gunnar Bäckman något som skrivs, så får det, och ska det, tas upp i nämnden. I form av ett öppet brev. Och det tycker tydligen ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) också. Eckerbom Wendel gillar inte heller min blogg. Fast hon läser den inte …

Gunnar Bäckmans öppna brev överraskade. Jag hade inte en aning om det. Gunnar Bäckman hade t ex inte pratat med mig om min blogg tidigare. Antagligen hade han däremot pratat med ordförande Lena Eckerbom Wendel (M). Hon tyckte att det var helt på sin plats att diskutera min blogg på ett officiellt sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden. (Det lär bli många öppna brev i fortsättningen…)

brevVad stod det i Gunnar Bäckmans öppna brev då?

Tyvärr kan jag inte citera honom, jag blev så överraskad att jag slutade anteckna. Dessutom tog jag för givet att jag skulle få hans öppna brev. Men se, det fick jag inte.

Det är nog första gången en politiker, åtminstone i Vänersborg, får ett personligt brev som vederbörande inte får läsa…

Gunnar Bäckman menade att min blogg hämmar de andra politikerna i nämnden. De vågar inte säga vad de tycker. Jag vet ärligt talat inte, om Gunnar Bäckman hade pratat med några andra i nämnden, eller om han helt enkelt på eget bevåg gjorde sig till tolk för de andra.

Gunnar Bäckman menade vidare att jag raljerar, att min blogg är vuxenmobbning och att den är full av kränkningar… Och så vidare. Gunnar Bäckman sa också något om att BUN:s möten inte är offentliga. Det är ingen slump att dörren är stängd och att det som sägs ska stanna i rummet menade Gunnar Bäckman. Gunnar Bäckman tyckte att jag

”läckte som ett såll”.moral

Gunnar Bäckman var tuff i sina yttranden. Jag upplevde faktiskt det som Gunnar Bäckman sa, som kränkande. Men det tycker naturligtvis inte Gunnar Bäckman själv. Ibland tror jag att många kristdemokrater tror sig ha monopol på tolkningar av etik och moral. Och naturligtvis har de själva rätt.

Gunnar Bäckman gjorde istället en stor sak, vilket de flesta andra av de borgerliga ledamöterna instämde i senare, att han var kränkt i min blogg. Faktiskt sa Gunnar Bäckman att han var livrädd för vad jag skrev. (Fast han inte läser min blogg… Bara två gånger…)

Därför vill jag ordagrant återge vad jag har skrivit om Gunnar Bäckman det senaste året.

Det som Gunnar Bäckman själv tog upp som exempel på en kränkning var följande, som jag skrev i en blogg den 19 mars (”Svar på frågor om diarieföring”):

”Kristdemokraten Gunnar Bäckman tyckte att det tidigare var ett väldigt tjat från Vänsterpartiet om att handlingar inte blev diarieförda. Då skulle väl jag vara nöjd nu när detta diariefördes? Jag undrade vänligt (tror jag) om han var allvarlig. Den tidigare diarieföringen som Bäckman syftar på är den kritik som Vänsterpartiets James Bucci riktade mot kommunen angående hanteringen av handlingar kring arenan. Kritiken slutade med 5 st JO-anmälningar. JO gav James Bucci rätt – alla 5 gångerna!
Tja kristdemokrater. Ni halverades i det senaste valet. Det fanns nog en orsak till det.”

Om någon av mina läsare kan hitta ”kränkningen” eller ”vuxenmobbningen” i det här stycket kan ni väl meddela mig.

Den 20 mars (klicka här), så skrev jag så här om Gunnar Bäckman:

”Bäckman var också kritisk till dom i nämnden (undrar vilka han tänker på?) som kritiserat materialet i medborgardialogen. Det är som att vi har ‘skjutit oss själva i foten.'”

Om någon av mina läsare kan hitta ”kränkningen” eller ”vuxenmobbningen” i det här stycket kan ni väl meddela mig.

Den 19 mars (klicka här) skrev jag också om Gunnar Bäckman:

”Jag kan utlova en del spännande läsning och en del ‘intressanta’ uttalanden. Bland annat från de två kristdemokraterna i nämnden, Orvar Carlsson och Gunnar Bäckman. De antydde vid flera (minst 3) tillfällen att de inte gillade mitt skrivande. Och eftersom jag inte har för avsikt att bli populär inom de kristdemokratiska leden, så lovar jag att bjuda på några ‘läckerheter’ från vederbörande…”

Om någon av mina läsare kan hitta ”kränkningen” eller ”vuxenmobbningen” i det här stycket kan ni väl meddela mig.

Notera att redan den 19 mars hade Gunnar Bäckman synpunkter på min blogg… Som han inte läser… Mer än två gånger. Och bevisligen var åtminstone en av gångerna en blogg efter den 19 mars….

vagskal

När Sankte Per i sin vågskål (om han nu har en sådan) väger Stefan Kärvlings kränkningar av Gunnar Bäckman och Gunnar Bäckmans kränkningar av Stefan Kärvling, när Gunnar Bäckman läser upp sitt öppna brev inför Barn- och Ungdomsnämndens ledamöter, ersättare, tjänstemän och fackliga representanter, så undrar jag vilka av kränkningar som väger tyngst.

Den som lever får se…

Så öppnades alltså gårdagens BUN-möte.

I slutet på mötet, efter många timmar (BUN slutade inte förrän 20.35 efter att ha börjat kl 13.15), kom samma diskussion igång igen – och blev då ganska långvarig. Flera borgerliga ledamöter vädrade morgonluft och kastade sig över min blogg. Som fortfarande ingen läste. Men vad då? Man kan väl ha synpunkter ändå! Eller? Inte behöver man väl veta vad man talar om? Eller? Visst kan man ha synpunkter på något som man inte har läst? Eller?

Det tyckte i varje fall kristdemokraternas, folkpartiets och moderaternas ledamöter. Några citat från dessa partirepresentanter i debatten (nu hade överraskningen lagt sig, så jag antecknade. …vilket alla såg, men det hindrade inte några borgerliga representanter från att yttra sig…):

”Sluta raljera med oss Stefan.
En demokratifråga.
Det här borde diskuteras någonstans.
Jag stöttar Gunnar.
Man kan känna sig lite uthängd.
Jag har barn.
Borde skriva så att kommunen blir trivsammare att bo i.
Man måste tänka till innan man vräker ur sig saker.
Vi har ett ansvar för vad vi häver ur oss.
Läcker ut arbetsmaterial i etern.
Rädda om yttrandefriheten och tryckfriheten. Med varje rättighet man har följer ett ansvarstagande.”

yttrandefrihet

Läsare!

Det som de borgerliga ledamöterna (M, FP och KD) diskuterade på gårdagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden var inget mindre än två av våra grundlagsfästa, demokratiska friheter:

YTTRANDEFRIHETEN OCH TRYCKFRIHETEN

Yttrandefrihetsgrundlagen:

”1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att … offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.
Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.”

Tryckfrihetsförordningen:

”1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.”

Med dessa citat vill jag säga någon oerhört väsentligt:

lagbokenDet går inte att överhuvudtaget diskutera, oavsett vad diskussionen leder till, dessa grundlagar eller dess konsekvenser. Lagarna gäller! Notera återigen vad Tryckfrihetsförordningen säger:

”… utan några … i förväg lagda hinder … endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll…”

Genom att bara lyfta frågan om min blogg, så ifrågasätts automatiskt två av de svenska grundlagarna – två av de fyra grundpelare som konstituerar den svenska demokratin!

På riksdagens hemsida står det om våra grundlagars funktion:

Grundlagarna skyddar vår demokrati.”

Några av Vänersborgs makthavare i Barn- och Ungdomsnämnden diskuterar yttrande- och tryckfrihet i syfte att begränsa dem! Jag kan inte tolka det på annat sätt.

Kan du?

Får man då skriva vad man vill?

Ja, i Sverige får man i stort sett skriva och säga vad man vill. Det är liksom det som är demokrati!

Det finns några gränser för yttrande- och tryckfriheten. Det finns lagar kring förtal, diskriminering, olaga hot etc. Det fungerar så att tycker man att någon går över gränsen för vad yttrande- och tryckfriheten tillåter, så får man polisanmäla det specifika fallet, dvs, i det här fallet, det specifika blogginlägget! Så får åklagare avgöra om han/hon vill driva fallet och slutligen är det en domstol som avgör. Inte några borgerliga politiker i Barn- och Ungdomsnämnden!

Har några bloggar gått över gränsen? Gick bloggarna som tog upp Gunnar Bäckman över gränsen? Tror någon i sin vildaste fantasi att dessa bloggar skulle bli fällda för t ex förtal?

En gång i tiden sa den berömde Voltaire:

“Jag avskyr dina åsikter men jag är villig att dö för din rätt att få framföra dem.”

Är det inte det yttrandefrihet handlar om? Att människor ska få framföra sina åsikter även om man inte håller med om vad de säger?punkt

I Sverige råder det demokrati, i Sverige har vi yttrande- och tryckfrihet.

Punkt!

.

PS. Diskussionen om bloggar har förts i andra sammanhang tidigare i kommunen. Då hade jag bland annat en debattartikel i TTELA i frågan. Sedan dog diskussionen. För att alltså poppa upp igen igår.

PPS. Jag har tagit en del avsnitt i min argumentering från tidigare blogginlägg.

Kategorier:BUN 2012, Demokrati, KD

Inför BUN 16 april: Vänsterpartiets budgetyrkande (3)

15 april, 2012 Lämna en kommentar

pengar_skolanImorgon måndag, den 16 april, har Barn- och Ungdomsnämnden sammanträde. BUN ska bland annat prata om ekonomi och budget…

”Ärende 3: Budget 2013 — Mål och resursplan 2013-2015 för barn- och ungdomsnämnden”Logga1

Jag har i en tidigare blogg beskrivit Vänsterpartiets syn (”Inför BUN 16 april: Pengar”). Här följer det yrkande som Vänsterpartiet tänker lägga fram på morgondagens sammanträde – i sin helhet.

Yrkande – ärende 3: Budget 2013 — Mål och resursplan 2013-2015 för barn- och ungdomsnämnden

I Vision Vänersborg kan man läsa att kvalitetsarbetet i både grundskolan och gymnasieskolan ska leda till mycket goda resultat och uppmärksammas nationellt. Barn- och ungdomsnämnden har bland annat som inriktningsmål att barn och ungdomar i hög grad ska trivas, känna sig trygga och uppleva arbetsro samt att alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen.

Barnkonventionen säger i artikel 29 när det gäller utbildning bland annat:

”Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga.”

I den gemensamma inriktning som socialnämnden, gymnasienämnden och barn- och ungdoms­nämnden kommit överens om, och som citeras i Mål- och resursplanen (MRP), står det:

”Barnperspektiv och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd”.

De senaste åren har Vänersborgs kommun som helhet gått med ”vinst”. År 2006 gjorde kommunen ett överskott på 61 miljoner kr, år 2007 på 52 miljoner, år 2008 på 27 miljoner, år 2009 på 48 miljoner kr, år 2010 på 49 miljoner, och nu senast, år 2011, på 35 miljoner kr.

Det har skett samtidigt som resurserna inom Barn- och ungdomsnämnden har dragits ner. Antalet utbetalda löner i Barn- och ungdomsnämnden minskade 2008 och 2009 (under socialdemokratiskt och centerpartistiskt styre) från 1.459 till 1.230, dvs en minskning med 223 personer. Det innebar att personaltätheten inom grundskolan sjönk från 8,07 till 6,62 per 100 elever, inom skolbarnsomsorgen ökade antalet barn per årsarbetare från 14,62 till 20,96 (förändringen från vårterminen 2009 till vårterminen 2010) och inom förskolan skedde en förtätning i grupperna till 18,5 barn per 2,85 personal. Förskolan tog emot 124 nya barn utan nyanställning. År 2010 sänkte grundskolan och fritidshemmen sina kostnader med 7 %. Personalneddragningar gjordes vilket resulterade i att perso­nalkostnaderna minskade med 20 miljoner kr. Den 1 november 2010 hade barn- o ungdom/kulturnämnden 997 personer tillsvidareanställda. Det var en minskning med 49 personer. (Det var fortfarande under socialdemokratiskt och centerpartistiskt styre!) I verksamhetsberättelsen för 2011 anges antal årsarbeten till 981,5. Det betyder att personalminskningen har fortsatt även under den nya mandatperioden.

Inom Barn- och ungdomsnämnden har det samtidigt skett en omfördelning av ekonomiska resurser mellan verksamheter och som också förklarar neddragningarna på förskole- och skolverksamheterna. Den enskilda pedagogiska omsorgen kostade (enligt uppgift i nämnden) ca 12 miljoner kr förra året. Dessa miljoner har inte tillförts Barn- och ungdomsnämnden, utan pengarna har tagits från befintlig verksamhet.

Det här är fakta, som ledamöterna i Barn- och Ungdomsnämnden är medvetna om. I den långa verksamhetsberättelsen för 2011 som behandlades tidigare i vår stod det:

”Under året har antalet inskrivna barn ökat både i åldern 1-5 år och 6-12 år. Detta har inneburit att personalkostnaden per inskrivet barn inom förskolan och fritidshem har minskat. … Andelen inskrivna barn i kommunala förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg ser ut att fortsätta öka. … För våren 2012 kommer grupperna ytter­ligare att förtätas. … Inför 2012 ökar antalet inskrivna barn ytterligare både inom den kommunala förskolan och enskild pedagogisk om­sorg. Detta innebär att budgeten per barn minskar. … Kostnaden per elev inom förskoleklass/grundskolan och fritidshem var lägre än riket för 2010 enligt statistik från SCB och Skolverket. Även personaltätheten för ovanstående verksamheten var lägre än riket för 2010. Grundskolans kostnad ligger under standardkostnaden för 2010.”

Neddragningarna har fått konsekvenser. Den långa verksamhetsberättelsen:

”Många föräldrar inte kände sig helt trygga när bar­nen var i förskolan, för de kände en oro över stora barngrupper och minskad personaltäthet. … Bara varannan elev uppgav att de upplevde arbetsro i skolan. … Däremot an­ser föräldrarna att det är svårt att påverka så att barnen får det extra stöd de önskar då barnen är i behov av särskilda insatser. … Förändringar kommer att genomföras med start hösten 2012, vilket kommer att medföra lägre bemanning i förskolans kök.Betygsresultaten är låga i förhållande till rikets resultat och utvecklas inte enligt kom­munens målsättningar, orsaker till detta kan vara flera, men bidragande orsaker kan vara de stora personalneddragningar som gjordes 2010. … Slutbetygen i årskurs 9 visar på en höjning av det genomsnittliga meritvärdet (202 jämfört med 199 föregående år). Förbättringen har skett genom att resultatet vid en enhet har förbättrats mar­kant. Värdet för 2010 var lite lägre än normalt och över en längre period har meritvärdet varit tämligen konstant. … Andelen behöriga till gymnasieskolan har sjunkit från 88,1 % till 87,2 %.”

Och i Mål- och Resursplanen står det:

”Då antalet inskrivna barn ökat under flera år har detta inneburit ett mindre budgetanslag per barn, vilket leder till lägre personaltäthet. … Enligt SCB och Skolverket är kostnaden per barn lägre än riket. … Enligt SCB och Skolverket är kostnaden per elev i förskoleklass, grundskola och fritidshem lägre än riket. … Betygsresultaten är låga i förhållande till rikets resultat och utvecklas inte enligt kom­munens målsättningar. … En ytterligare utökning av investeringar avseende IT i skolan är i dagslä­get inte möjlig att finansiera inom nuvarande bud­getram. … I dagsläget görs enbart akuta investeringar avse­ende våra anläggningar på arena och fritid. Avsatt investeringsutrymme avseende idrottsanläggningar saknar finansiering.”

Och nu är förslaget från den styrande mini-alliansen att Barn- och ungdomsnämnden ska spara ytterligare drygt 6 miljoner kronor år 2013…

De fyra fackförbunden, som finns representerade inom förvaltningen, överlämnade vid MBL den 5 april ett gemensamt yttrande om budgetförslaget för 2013:

”I tillägg till ovanstående anser vi att besparingen på 1% av nettobudgeten inte är möjlig att genomföra.
Vi anser att Barn- och Ungdomsnämnden måste äska mer resurser så att personalen ges reella möjligheter att utföra sitt viktiga uppdrag i en god arbetsmiljö. Mot bakgrund till detta ställer sig Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening oeniga till förslaget om budget för 2013.”

I Lärarförbundets ranking över Sveriges skolkommuner kom Vänersborg på plats 264 förra året. Det är stor risk att Vänersborg sjunker ytterligare i denna rankning. I nämndens eget material skrivs det att Vänersborgs kommun redan nu bryter mot Skollagen! Och det är också något som nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) tillstår helt öppet.

Det är kris. Det är kris i Barn- och ungdomsnämnden. Det är kris för våra barn och ungdomar. Vänersborg kan inte fortsätta att behandla barnen och ungdomarna, föräldrarna och personalen på det här viset. Vänersborg kan inte fortsätta att bryta mot Skollagen. Vänersborgs kommun måste ta sitt ansvar för barnen och ungdomarna, föräldrarna och personalen. Vänersborgs kommun måste ta sitt ansvar och följa Skollagen.

Som Skolverket skriver:

”Huvudmannen ska, om de uppsatta nationella målen inte nås, sätta in de åtgärder som behövs för att eleverna i kommunens skolor ska kunna nå dessa.”

Resultaten i verksamheten är avhängig av de ekonomiska resurserna. Skolverket gav för några år sedan ut rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”. Professor Jan-Eric Gustafsson står tillsammans med andra forskare bakom flera av rapportens kapitel. Ett behandlar resursers betydelse. Professor Gustafsson säger:

”En av många slutsatser är att klasstorlek och lärartäthet har betydelse för elevers resultat, allra tydligast för elever i de tidiga åren och från hem där eleverna inte får stöd i sitt skolarbete.”

I Skolverkets rapport ”Rustad att möta framtiden?” kan man läsa att:

”… för elever med sämre studieförutsättningar och svagt stöd hemifrån är resurser som lärartäthet och klasstorlek betydligt viktigare.”

Det är naturligtvis inget som hindrar att Barn- och ungdomsnämnden försöker att se över verksamheten för att hitta effektiviseringar. Vänsterpartiet anser att det t ex kan vara läge att se över satsningar på icke lagstadgad verksamhet som musiken. Men det räcker inte.

Vänsterpartiet anser också att kommunen måste komma till skott när det gäller Arena Vänersborg. Kommunledningen måste snarast komma med förslag på att ändra arenans ägandestruktur eller att ändra inriktningen på verksamheten i syfte att minimera kostnaderna. Det går inte att fortsätta att pumpa in miljoner i arenan. Kommunens barn och ungdomar är viktigare än bandy, till och med mycket viktigare än bandy-VM.

Vänsterpartiet vill inte lägga ner några av kommunens småskolor. Vänsterpartiet anser därför att investeringspengar ska avsättas för de tidigare planerade investeringarna i för- och grundskolor. Det handlar om ungefär 25 miljoner kr, en summa som innebär ungefär 2,5 miljoner kr i årliga kapitaltjänstkostnader.

Vänsterpartiet noterar förändringarna sedan förra året i investeringsbudgeten. När Barn- och ungdomsnämnden i april 2011 beslutade om investeringsbudgeten var 10 milj kr avsatta till ”spontanidrottsplatser” och till ”Frendevi och Sörbyvallen” år 2013. Nu är planerna att nämnden bara ska investera 2 milj kr i ”idrottsanläggningar” 2013. Den här förändringen har inte diskuterats tidigare. Vänsterpartiet är tveksamt till denna besparing. Ungdomar och föreningsliv är i stort behov av idrottsanläggningar. Istället är 5 milj kr avsatta i investeringsbudgeten till Ursands Camping 2013. Det skrivs att dessa pengar ska finansiera via utökat arrende. Vänsterpartiet kan bara hoppas att så blir fallet.

Om Barn- och ungdomsnämnden ska kunna leva upp till Barnkonventionen, Skollagen, kommunens vision och sina egna mål krävs ett betydande ekonomiskt tillskott till förskolan och grundskolan.

Vänsterpartiet yrkar att

Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att bli tilldelat ytterligare 25 miljoner kronor i utökad rambudget för år 2013 till förskola och grundskola

Barn- och ungdomsnämnden fullföljer de tidigare aviserade investeringarna på 25 miljoner kronor i för- och grundskolor för år 2013

Logga1

Kategorier:Budget 2013, BUN 2012
%d bloggare gillar detta: