Hem > KF 2013, Kommunfullmäktige 2013 > Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning

arbetsmiljoI lördags skrev jag lite om arbetsmiljö i min blogg. Ärende 5 på fullmäktiges dagordning tar faktiskt upp denna fråga, kan man väl säga, ”Personalekonomisk redovisning – hälsobokslut 2012”.

Den personalekonomiska redovisningen är på ungefär 40 sidor med massor av fakta, tabeller och diagram. Den är ett resultat av ett gediget arbete. Det är tänkt att redovisningen ska användas som:

”ett verktyg till förvaltningarna i arbetet med handlingsplaner för arbetsmiljö och jämställdhet.”

På sätt och vis är inte detta ärende så mycket att orda om – fakta redovisas rakt upp och ner. Och fakta är fakta. Det kan man inte ha synpunkter på.

Men…

fakta_bordDet är ju egentligen när alla fakta ligger på bordet som ett arbete ska, eller borde, börja. Ett arbete där all information och alla fakta, som har arbetats fram, ligger till grund för förslag på åtgärder. Saker som är bra och ska behållas och spridas – och saker som är mindre bra och ska göras bättre.

Nu lägger fullmäktige den personalekonomiska redovisningen till handlingarna, kanske till och med utan diskussion, och sedan ska förvaltningarna, i bästa fall, komma med åtgärder och handlingsplaner. Så småningom. Någon gång. En handlingsplan som kanske hamnar på några nämndledamöters bord – och noteras, kanske till och med, i värsta fall, utan diskussion…

Det som står i den personalekonomiska redovisningen är viktigt. I inledningen står det att:

”förtroendet för kommunen som arbetsgivare [är] lågt.”

Det är personalen som har ett lågt förtroende för kommunen, sin arbetsgivare. Det är viktigt… Och alarmerande.

detektiv2I redovisningen kan man få några ledtrådar varför förtroendet är lågt.

Chefen är arbetsgivarens representant gentemot personalen. Chefen är viktig för hur personalen upplever arbetssituationen. Det är också så att är man missnöjd med något i arbetssituationen, det kan vara t ex vara lokaler, elever eller klienter, så måste man gå via chefen. Chefen är en nyckelperson.

Personalenkäten som genomfördes i slutet på förra året (den har jag skrivit om tidigare, se här) visar att det är stor variation bland personalen över hur chefen uppfattas. Sett till helheten så sjunker emellertid ”nöjdheten”. Mycket oroande är också att:

”det är fler personer som uppgett att de har blivit utsatta för hot och/eller våld av arbetskamrat eller chef.”

wageLönen är självklart viktig för den anställde. I dessa tider av individuella löner är återigen chefen en nyckelperson. Naturligtvis. Chefen ska utgå från fastställda lönekriterier, motivera lönesättningen, informera och diskutera med den anställde. Då kan man bli lite förvånad över att nästan 20% av kommunens 3.070 anställda inte har haft något lönesamtal med sin chef. Ja, 9% uppger till och med att de inte har haft något medarbetarsamtal. Av de som hade lönesamtal svarar 27% att chefen inte tydliggjorde prestationen i förhållande till mål och förväntade resultat.

De senaste åren har sjukfrånvaron minskat, men förra året bröts trenden och sjukfrånvaron ökade något. (Kommunens direkta kostnad för sjuklön var 2012 drygt 19 milj kr.) Samtidigt har 20% av personalen uppgett att deras hälsa blivit sämre.

Det är lite av en kris i Vänersborgs kommun! Och det borde rimligtvis få oss politiker att åtminstone ställa frågan – vad gör vi åt detta?

Det går inte att säga att de som inte har förtroende ”för kommunen som arbetsgivare” ska typ härda ut och vänta tills chefen har genomgått en kurs, t ex ett internt mentorprogram. Det går inte heller att nöja sig med att hänvisa de anställda till facket. Kommunen som arbetsgivare måste förvissa sig om att dess chefer följer samverkansavtal, och andra avtal, och i övrigt uppträder som en chef bör. Detta ligger i kommunens eget intresse!

stoltI inledningen på den personalekonomiska redovisningen står det:

”Får vi alla medarbetare att bli stolta över sitt arbete och oss som arbetsgivare så finns det inga bättre ambassadörer för kommunen.”

Vi politiker borde diskutera detta på allvar på onsdagens kommunfullmäktigesammanträde… Hur får vi alla medarbetare att bli stolta över Vänersborgs kommun som arbetsgivare?

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: