Hem > GC-väg, kommunala bolag, Kommunfullmäktige 2017, Sikhall > KF (25/10): Bolagen och Sikhall

KF (25/10): Bolagen och Sikhall

Onsdagens kommunfullmäktige behandlade andra ärenden än Kunskapsförbundet Väst och kretsloppsparken i Tenggrenstorp. (Se ”KF (25/10): KFV och kretsloppspark”.)

dan_aberg3Dan Åberg (M) var uppe i talarstolen flera gånger denna kväll. Han hade bland annat synpunkter på årsredovisningarna från de kommunala bolagen. Åberg tyckte att årsredovisningarna kom till fullmäktige alldeles för sent, och det kan man hålla med honom om. Det känns lite väl sent att behandla redovisningarna för år 2016 i oktober året efter…

Åberg hade också synpunkter på att årsredovisningarna inte skickades ut till ledamöterna inför mötet, utan att det var varje ledamots ansvar att skaffa dem. Det höll för övrigt Morgan Larsson (VFP) med om. Till sist tyckte Åberg att någon representant för de olika bolagen skulle informera kommunfullmäktige på plats innan beslutet.

Det är svårt att inte hålla med Dan Åberg (M) i den här frågan.

vbg_bostaderDan Åberg sitter med i Vänersborgsbostäder och var också uppe och försvarade kommunstyrelsens förslag att AB Vänersborgsbostäder skulle få köpa fastigheterna Penséen 6, 17, 18 och 21 (vid gamla ELA). Morgan Larsson (VFP) och Anders Strand (SD) yrkade nämligen på återremiss av ärendet. Larsson därför att köpesumman inte fanns med i handlingarna och Strand för att det var ett investeringsbeslut av större ekonomisk omfattning och att man inte visste hur köpet påverkade bolaget på sikt.

Åberg menade att det inte var fullmäktiges sak att gå in i detalj i bolagens löpande verksamhet eller att affären var av stor ekonomisk vikt. Det handlade om ca 16 milj kr. Ärendet var uppe i kommunfullmäktige endast av den anledningen att tomterna var centralt belägna i Vänersborg.

Det blev ingen återremiss.

lidell_vgnGunnar Lidells (M) interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) om gång- och cykelvägen i Sikhall diskuterades också.

oskyldigAugustsson ”skyllde ifrån sig”. Det var inte samhällsbyggnadsnämndens fel att det inte byggdes någon gång- och cykelväg (GC-väg) i samband med VA-dragningen. Det fanns ingen förfrågan till Trafikverket och det fanns inga pengar avsatta i investeringsplanen. Och det hade han i och för sig rätt i, men han missade att ansvaret för detta var hans och samhällsbyggnadsnämndens. Det står tydligt, påpekade undertecknad vänsterpartist, i den ”Fördjupade översiktsplanen för Dalslandskusten”, som antogs av kommunfullmäktige den 26 oktober år 2011, att:sikhall_gc2

”Gång- och cykelvägen är lämplig att utföra i samband med att va-ledningar dras fram i området…”

Och:

”Initiativ till anläggande av gc-vägarna tas av kommunen.”

Det här tror jag att Augustsson hade missat, men det medgav han aldrig…

vbg_loggaGunnar Lidell var inte helt nöjd med svaret. Lidell upplyste Augustsson om att kommunen äger ungefär 20% av marken vid sidorna om vägen. Augustsson hade nämligen skrivit i sitt svar att:

”det är inte Kommunen som äger marken.”

Lidell undrade varför inte kommunen kunde börja förbereda för en GC-väg åtminstone på sin egen mark. Dessutom hade ju kommunen förköpt marken vid Segelsällskapet för ”det rörliga friluftslivet” och då var väl en GC-väg given.

Benny Augustsson fortsatte att hävda att det inte gick att göra på annorlunda sätt. Markupplåtelseavtalen blev klara sent och det fanns ingen tid för upphandling. Att det bennya3fanns markägare som hade skrivit på markupplåtelseavtalen med löfte från kommunens representant om att en GC-väg skulle anläggas verkade inte Augustsson känna till.

Jag är inte säker på att Benny Augustsson (S) tycker att det är särskilt viktigt med en GC-väg i Sikhall…

Lena Eckerbom Wendel (M) avslutade interpellationsdebatten med att säga att det handlade om att jobba smart. Kommunen kunde ju åtminstone ha planat ut marken vid sidan av vägen…

Hela ärendet kom nog att egentligen handla mindre om GC-vägen i Sikhall än om hur dåligt kommunen sköts när det gäller planering, samverkan och styrning. Och i slutändan på effektivitet och ekonomiskt tänkande.…

cykelDet är nog som en ledamot sa efter sammanträdet:

”Kommunen är ute och cyklar, men inte på landsbygden.”

Kanske föreslår någon ledamot att pengar avsätts till en GC-väg i Sikhall på nästa fullmäktigesammanträde, i november, då investeringarna ska diskuteras och beslutas.

Kanske kunde man också tänka sig en motion som yrkar att samarbete mellan enheterna i samma förvaltning eller samarbete mellan förvaltningar bör vara en självklarhet för att främja effektivitet och god ekonomisk hushållning…

.

PS. Det var några år sedan som Lutz Rininsland bloggade. Men idag publicerade Rininsland en blogg om sverigedemokraterna – ”Hur ska budskapet föras ut?”.

 1. Anders Johansson
  23 november, 2017 kl. 19:51

  Att ens komma på tanken att påtala ”Det var inte samhällsbyggnadsnämndens fel att det inte byggdes någon gång- och cykelväg (GC-väg) i samband med VA-dragningen. Det fanns ingen förfrågan till Trafikverket och det fanns inga pengar avsatta i investeringsplanen.”
  Varför skulle enskilda markägare göra en sådan förfrågan när kommunen gått ut och sagt att det skall bli en GC väg och att den tom är med i den fördjupade översiktsplanen.
  Finns ju ingen anledning då, men som vanligt så litar den lilla människan på att kommunen är till för invånarna, så korkat och föråldrat tankesätt.

 2. Magnus Larsson
  12 november, 2017 kl. 14:10

  Anders det är så här, kommunkassan är bortspelad på bandy. En så stor population av folk som Vänersborg får inte vara beroende av en vattentäkt. Hur löser man det om man inte har pengar? Jo, man tvingar in folk i verksamhetsområden och får på så sätt en 315 mm vattenledning betald från Rörvik till Vänersborg. 120 mm hade räckt till hela Vänerkusten. Fundera lite på om det är lämpligt att kommunen gör partneravtal med Skanska utan offentlig upphandling och Skanska sedan tar in samma entreprenörer som också jobbar privat åt politiker i samhällsbyggnadsnämnden där allt startade. Det finns faktiskt en del som blivit tvungna att sälja sina hus för det här. Innan jag skrev på markupplåtelseavtalen skulle ni hört vilken sirap de pratade. Dom skulle minsann arbeta för gång- och cykelbanans genomförande osv. Det försvann lika fort som jag skrev på. Om jag inte skrivit på hade dom tagit ledningsrätt emot mig och vi hade varit i tinget nu. Jag tycker att det borde ligga i kommunens intresse att lösa en GC i Sikhall. Jag skänker fortfarande marken till den.

 3. Anders Jihansson
  11 november, 2017 kl. 19:46

  Förj.vligt är vad det är.
  Har hört med egna öron och på senaste VA mötet att NU E DE KLART! Det blir en GC väg.
  Begärde även nyss ett utkast från byggnadsförvaltningen om detaljplanen och i den syndes inte en uns av en GC väg som det gjordes på förslaget för en detaljplan för 2 år sedan.
  Hur ska det bli en GC väg hur mycket pengar dom än avsätter när dom inte ens bryr sig om att lägga ner en timme extra på att rita in den?
  Kul att som fastighetsägare satsa flera miljoner på fastighet i Sikhall när man känner att kommunen ser bygden som ett onödigt ont.
  Men de e ju klart, renoveringen av kommunhuset slukar väl det mesta nu.
  E de inte Arenan, ToppFrys så e de nåt annat. Tur att dom har alla fastighetsägare som utan att blinka sväljer varje ord om ökande marknadsvärde o större byggnadsyta bara ni lägger 250 tusen i vårt vattenprojekt.

 4. Magnus Larsson
  27 oktober, 2017 kl. 20:08

  Det är nu 4 år sedan jag talade om var och varför VA-ledningarna ska förläggas där dom är. Ändå krånglade vatten och kretslopp i flera år. Deras krångel har redan kostat miljonbelopp i 3 st styrda borrningar på fel ställe, 500 m onödig ledningsdragning osv. Angående sena markupplåtelseavtal – vatten och kretslopp fick tillgång till marken 16 juni 2016. Och jag vet vad jag kan åstadkomma på 1 år och 4 månader. Om dom lyssnat på vad jag sa hade dom haft avtal mycket tidigare.

 5. Roy Andersson
  27 oktober, 2017 kl. 19:13

  Extrakostnaden för att kommunen inte fungerar som den borde är inte astronomisk, men helt onödig. Men då kommer frågan upp: VARFÖR finns problemet? Vilken del eller vilka delar av kommunen är det som inte klarar av sitt jobb? För att se helheten i ett så självklart ärende är något som skall fungera. Hur mycket annat i kommunen fungerar inte optimalt för att man enbart ser till sin egen lilla värld?

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: