Hem > Kindblomsvägen > Nytt kapitel i ärendet Kindblom!

Nytt kapitel i ärendet Kindblom!

Blåsutbor har i många år kämpat för att det lilla skogsområdet vid Kindblomsvägen i Blåsut ska få vara kvar som ett orört grönområde. ”Kindblomsskogen” är i stort sett det enda grönområde som finns kvar i Blåsut.

Kommunen däremot vill till skillnad från de boende i området att det ska byggas hus i en del av skogsområdet. Trots att det strider mot kommunens egen Grönplan. Men som så ofta tidigare, om naturintressen står mot ekonomiska intressen så är det naturintressena som får ge vika…

Det har sedan ett tag tillbaka sett ut som det trots allt inte skulle bli några hus i skogen. Brunbergs Bygg, som hade fått bygglov, kom inte igång. Till slut skickade emellertid Brunbergs in sina handlingar, och fick dem godkända av byggnadsnämnden. Men då överklagade de boende i området nämndens beslut till Länsstyrelsen – och de boende fick rätt.

Sedan hände inget mer….

Förrän nu… Under semestrarna…

I brevlådorna hos grannarna till skogsområdet damp det den 19 juli ner ett brev från byggnadsförvaltningen. Grannarna uppmanades att komma in med synpunkter och kommentarer gällande ny bygglovsansökan från Brunbergs… Bygglovshandlingarna var på strax under 100 sidor…

Och sista svarsdagen var satt till den 8 augusti.

Det var snålt med tid då flera av de boende var på semester. Flera av grannarna misstänkte därför nästan att kommunen helt enkelt inte ville att grannarna skulle hinna komma med synpunkter. Men det kan vi väl inte tro, byggnadsförvaltningen hade säkerligen bara förbisett att folk kunde resa bort på sin semester. För övrigt så skriver förvaltningen senare:

”Dock ser vi inget hinder att svar på underrättelse kommer in senare. Men för att hinna sammanställa synpunkterna inför nämnden är vi tacksamma för svar senast 18 augusti.”

Mailet där förvaltningen skriver detta är inte daterat, men det verkar vara ett svar på ett mail som skickades den 8 aug, dvs samma dag då slutdatumet inföll. Så jag vet inte riktigt om detta besked fick någon praktisk betydelse eller om det nådde andra grannar. Jag vet inte heller om synpunkter inskickade senare än den 8 aug kommer att betyda något. För om de inte ”hinner sammanställas” betyder väl det att politikerna i nämnden inte kommer att beakta dem när beslut fattas… Eller? Och i så fall blir ju den ”förlängda svarstiden” betydelselös…

Ska jag våga mig på en gissning så tror jag att synpunkter inskickade efter den 8 aug i praktiken innebär att ingen har tid eller möjlighet till att omsorgsfullt ta hänsyn till dessa…

Hur som helst, om en dialog mellan kommunen och kommuninvånarna ska fungera ordentligt, och demokratiskt skulle väl några säga, så måste ju invånarna få tid att läsa och sätta sig in i handlingar, träffas och diskutera för att sedan formulera sina synpunkter. Och då bör invånarna under en semesterperiod få lite mer tid på sig att komma med svar än vad Kindblomsborna har fått denna gång.

Det hör faktiskt också till saken att ärendet Kindblomsvägen har pågått i ungefär 10 år, och någon vecka hit eller dit skulle inte spela någon större roll. Inte heller om man beaktar att handlingarna från Brunbergs inkom till byggnadsförvaltningen redan den 30 januari…

En av grannarna skriver till byggnadsförvaltningen:

”PBL föreskriver att kommunen ska hantrera dylika ärenden skyndsamt om det inte är komplicerat (10 veckor) . Det verkar tagit kommunen 24 veckor att fördela till berörda grannar ! Samma ärende ska nu bemötas av oss inom 14 arbetsdagar mitt under semesterperiod !”

Byggnadsnämnden sammanträder och fattar beslut i ärendet den 21 augusti, dessförinnan ska nämndens presidium träffas.

Länsstyrelsen har som sagt tidigare upphävt ett beslut i byggnadsnämnden (september 2017) där nämnden gav Brunbergs Bygg bygglov. (Se ”Byggnadsnämnden får underkänt!”.) Skälet till Länsstyrelsens dom var då att:

”Den aktuella åtgärden avviker från detaljplanen vad gäller avstånd mellan byggnader”

I denna nya bygglovsansökan har avståndet mellan byggnaderna justerats för att följa planbestämmelsen. Och så långt har byggnadsnämnden fått det enklare att bedöma den nya ansökan. Men vad jag förstår så har Brunbergs inte gjort några andra ändringar.

Och det intressanta i Länsstyrelsens dom är att de boende, som överklagade till Länsstyrelsen, hade flera skäl i sin överklagan, men att dessa andra skäl överhuvudtaget inte bedömdes. Länsstyrelsen ansåg att det var onödigt eftersom det första skälet räckte till att upphäva beslutet…

Länsstyrelsen skrev:

”… saknas anledning att bedöma övriga invändningar från klagandena.”

Det här betyder att de boende runt Kindblomsvägen kan överklaga byggnadsnämndens beslut, om det blir ett ja till Brunbergs ansökan, utifrån de andra grunderna. Länsstyrelsen har ju faktiskt inte ens tagit dessa under övervägande.

Det handlar om fler ”formella skäl” när det gäller tomternas storlek, sammanbyggda hus, parkeringsplatser och punktprickad mark, trafikfrågor till följd av fler bilar i området och även om framtiden för salamandrarna i skogen mm.

Det ska bli intressant att följa fortsättningen på denna 10-åriga följetong. Till slut lär väl dock de ekonomiska intressena vinna över de gröna. Tyvärr… Såvida det inte händer dramatiska förändringar i det politiska landskapet. Fast inte ens det lär väl hjälpa, fullmäktige har ju redan beslutat att skogsområdet ska bebyggas. Men försöka duger…

Vänsterpartiet var emot beslutet att tillåta byggnation i skogsområdet.

Kategorier:Kindblomsvägen
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: