Arkiv

Archive for 29 augusti, 2018

V:s valplattform i Vänersborg (1/2)

29 augusti, 2018 Lämna en kommentar

Invånare i Vänersborg har visat stort intresse för Vänsterpartiets lokala valplattform. Tyvärr skickas den inte ut till alla hushåll i kommunen. Och har man då också oturen att inte stöta på någon vänsterpartist så kanske man börjar undra om partiet överhuvudtaget har någon… I tidningen Vänersborgaren nästa vecka, onsdag den 5 september, kommer delar av valplattformen som bilaga. Men här kan du ladda ner hela valplattformen – Valplattform Vänsterpartiet i Vänersborg.

Här nedan återger jag den löpande texten på sidorna 2-3.

===

Vänsterpartiet, en stark del av Vänersborg

Vänsterpartiet är kommunens tredje största parti. Den senaste mandatperioden har varit den mest framgångsrika någonsin för partiet. Våra sex mandat i kommunfullmäktige har naturligt­vis inte räckt till egen majoritet, men väldigt ofta har andra par­tier lyssnat på våra förslag och vi har kunnat bli överens. Goda samtal är en förutsättning för att hitta bättre lösningar. Så har till exempel tre av budgetarna under mandatperioden (2016, 2017 och 2018) varit i stort sett kopior på Vänsterpartiets förslag. Det har resulterat i betydligt mer pengar till verksamheterna än det skulle ha blivit annars – till vård, skola och omsorg.

Vänsterpartiet vill inför den kommande mandatperioden fortsätta att arbeta för att skattepengarna i första hand går till kommunens kärnverksamheter och lagstadgade uppgifter. Våra barn och ungdomar, gamla och sjuka måste prioriteras.

Vänsterpartiet har under mandatperioden drivit frågor som har varit viktiga för olika kommundelar och enskilda kommuninvånare.

Vänsterpartiet har motionerat om fri kollektivtrafik för alla pensionärer, tågstopp i Brålanda, kommunal skötsel av badplatser på landsbygden och ett tydligt och transparent regelverk kring kommunens bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring. Vänsterpartiet har också lyft frågor kring bygglov i Nordkroken och Hästefjorden, VA-anslutningen i Timmervik och Sikhall, detaljplanen i Öxnered/Skaven, tågbuller i Väne Ryr, kolonilotter på Nabbensberg, pengar till renovering av Villa Björkås i Vargön, avvecklingen av serviceboenden osv. Protesterna mot kedjehusen i skogsområdet vid Kindblomsvägen har varit framgångsrika.

Vänsterpartiet tänker inför den kommande mandatperioden fortsätta att lyssna på och arbeta för de enskilda människorna i hela kommunen.

Vänsterpartiet har under mandatperioden hela tiden redovisat sitt arbete och sina tankar. På vår hemsida och även i aktiva partikamraters bloggar har vänersborgarna kunnat följa Vänsterpartiets i Vänersborg göranden och låtanden. Vi har också sett som en uppgift att sprida information till vänersborgarna om vad som händer i kommunen.

Vänersborg ska vara en kommun för alla. Vi ska därför arbeta för en mer inkluderande och jämställd kommun med verksamheter som kommer alla medborgare tillgodo.

Vänsterpartiet vill prioritera barnen och ungdomarna, de äldre och sjuka.

PS. Jag återger resten av texten i valplattformen i bloggen ”V:s valplattform i Vänersborg (2/2)”.

 

%d bloggare gillar detta: