Arkiv

Archive for 18 september, 2018

Mer från gårdagens BUN

18 september, 2018 Lämna en kommentar

Det var kommunstyrelsens förslag till ”bantade” budgetramar som på många sätt stod i fokus för gårdagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN). (Se ”Dagens BUN”.) Men det fanns också en del annat på dagordningen.

Nämnden fick en kortare genomgång av betygsresultaten i kommunens grundskolor. (Den mer uttömmande redovisningen kommer i november i samband med att SCB har sammanställt resultaten för alla landets skolor.)

Resultaten för årets 9:or (de som lämnade den kommunala grundskolan i våras) visade något bättre resultat än året innan. Och det är naturligtvis positivt. Men… Fortfarande är siffrorna alldeles för låga.

Det är hela 26% av eleverna som inte är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasieskolan. Dessutom har 1/3 inte ett godkänt betyg i alla ämnen. Siffrorna varierar en hel del mellan de fyra kommunala högstadieskolorna, vilket visar att kommunen inte har kommit till rätta med likvärdigheten.

Vänersborgs kommun kan inte nöja sig med dessa siffror eller typ inte låtsas om något. Det är av största vikt för eleverna att det går bra i skolan. Det kan helt enkelt vara av avgörande betydelse för ett ”bra liv”. Kommunen borde ta krafttag och se till att skolan får de resurser som krävs för att resultaten ska bli bättre.

Ledamöterna fick också ta del av kompetensbehoven hos pedagogerna (siffrorna inom parentes är från förra året):

När det gäller antalet årsarbetare med högskoleexamen så tycker jag att procenttalen borde vara högre. Å andra sidan ligger Vänersborg relativt bra till jämfört med genomsnitten i Sverige. Och dessutom ser vi en ökning av procenttalen i Vänersborg jämfört med förra året. Vi får se om de behöriga pedagogerna stannar kvar i kommunen om kommunfullmäktige börjar spara på förskola och skola…

Vänersborg har större barngrupper i förskolan än genomsnittet i Sverige. Det tycker jag är allvarligt. Många partier hade det som vallöfte att minska barngrupperna – nu är det upp till bevis. Och ska kunskapsresultaten förbättras i grundskolan måste personaltätheten öka.

På tal om vallöften får vänersborgarna snart se vilka som menade allvar i valet och vilka som bara var ute för att värva röster…

Nämnden fick även information av processledare Yvonne Midshult om arbetet med ökad måluppfyllelse på Dalboskolan och Frändeskolan. Det är ett större projekt som startade i januari och som ska pågå i 2 år.

En sista siffra… Det är just nu 50 barn i förskolekö. De beräknas dock få plats under hösten. Däremot ser det kärvare ut med platser till våren.

När det gäller delårsrapporten hänvisar jag till en tidigare blogg (se ”BUN 17/9”).

Ledamöterna i BUN fick också reda på att ordförande Mats Andersson (C) och förvaltningschef Anne-Len Kriewitz har haft ett möte med föräldraföreningen i Väne Ryr. På skolan går det just nu 12-13 elever – och det är inte så bra. Skolan i Väne Ryr har ju fått en ”prövotid” fram till 31 december. Då ska skolans framtid avgöras. Kommunfullmäktiges beslut var nämligen att skolan bara skulle få fortsätta om elevantalet inte understeg 15 elever

Ja, det var väl det mesta från gårdagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden.

Kategorier:BUN 2018
%d bloggare gillar detta: