Arkiv

Archive for oktober, 2018

Dagens beslut i KS: Skär ner!

31 oktober, 2018 1 kommentar

På ett extrainsatt möte idag behandlade kommunstyrelsen budgeten för 2019.

Ledamöterna för de tre styrande partierna, socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet, ställde sig alla mangrant bakom det förslag som kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) har betecknat som sitt eget. Förslaget har på något sätt blivit samtliga styrande partiers. Därmed blev förslaget också kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.

Det betyder vad jag kan se att även socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) har fått ge sig. De budgetyrkanden som de och deras nämnder ställde sig bakom tas det ingen som helst hänsyn till. Båda nämnderna hade yrkat på rejäla inkomstförstärkningar nästa år, socialnämnden begärde 36,5 milj kr i utökad budgetram och barn- och utbildningsnämnden 29,5 milj för 2019.

Och Dan Nyberg (S) som hade ett engagerat anförande i kommunfullmäktige förra onsdagen (se ”Gårdagens KF”) om socialnämndens stora behov av mer pengar. Var inte detta anförande värt något? Eller Mats Anderssons (C) löfte om att inga neddragningar ska ske bland personalen i barn- och utbildningsnämnden (se TTELA ”90 miljoner fattas i skola och omsorg”):

”För mig är det otänkbart med nedskärningar på verksamhetspersonalen när vi blir fler barn i verksamheterna.”

Dagens beslut i kommunstyrelsen innebär en minskning av socialnämndens budget med 5 milj kr jämfört med i år och för barn- och utbildningsnämnden med 2 milj. För BUN betyder budgetförslaget att personalen måste minskas med omkring 60 heltidstjänster…

Beslutet ger anledning till flera frågor. Tänker S+C+MP verkligen skära ner på barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka? Tänker styret lägga fram ett förslag i kommunfullmäktige i november som riskerar att fällas, som bara kan få majoritet om oppositionspartierna är djupt splittrade? Vågar de ”chansa” på det?

Och tänker MP med sina numera 2 mandat fortsätta att styra med S+C? Frågan är ju vad MP kan påverka med bara 2 mandat mot de 18 mandat som S+C har? Mariedal Östra? Kanske. Det gjordes nämligen en liten ändring i Dahlins förslag. Pengar för att exploatera Mariedal Östra, vägar, VA mm, sköts till år 2020. Var det eftergiften från S+C? En nedskärningsbudget nästa år för att skogsområdet på Mariedal ska förbli orört ytterligare ett år?

Jag ser bara en förklaring till dagens agerande från S+C+MP och att partierna inte har försökt att nå en bredare uppgörelse om budgeten. Och det är att socialdemokraterna inte har kommit överens internt om de vill styra eller gå i opposition. Eller hur de ska ”gruppera sig” gentemot andra partier. Och det är nog inte heller helt osannolikt att även centerpartiet har liknande funderingar. Och vem vet, kanske MP också… De styrande partierna behöver förmodligen helt enkelt mer tid för alla funderingar…

Det gjordes för övrigt ytterligare en lite ändring i budgeten. Pengarna till den nya 40×20-hallen på Idrottscentrum flyttades till 2019. Det var ingen eftergift till något parti, alla partier var vad jag förstår rörande överens om det.

Dagens beslut i kommunstyrelsen rätade inte ut några frågetecken. Tvärtom så kvarstår de än tydligare. S+C+MP har ju bara 20 av fullmäktiges 51 mandat – och hade de svårt att få igenom sina förslag under den förra mandatperioden så blir det ju definitivt inte lättare de kommande 4 åren.

Enligt uppgift så förekom i varje fall inga ”synliga” politiska samtal mellan de olika partierna. Men det är några veckor kvar till nästa fullmäktige den 21 november…

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du också läsa om dagens sammanträde i kommunstyrelsen: ”Hur ska detta sluta?”.

Kategorier:Budget 2019, KS 2018

Val: Kommun vs riks

28 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Det finns dagar när det känns tungt att förkovra sig i kommunala handlingar. Och då kan det vara svårt att få ihop en vettig politisk blogg. Det kan vara lättare att gräva ner sig i lite mer eller mindre meningslös statistik.

Mitt statistikintresse började för övrigt redan som idrottsknatte. Det var när jag skrev ner resultaten av fotbolls- och bandymatcher, tabeller, målskyttar, skytteligor osv. Och när säsongen slutade sammanställdes naturligtvis alla siffror. På den tiden utan datorer eller Excel.

Jag fick en liten släng av nostalgi häromdagen. Det kändes som om jag ville uppleva en statistikkick igen. Det var en partikollega som skickade en sammanställning av Vänsterpartiets valresultat i distriktet, Fyrbodal. Då slog det mig av någon anledning att det skulle vara kul att jämföra partiernas valresultat i riksdagsvalet med resultatet i kommunvalet – i Vänersborg. I några bloggar har jag redovisat en del statistik kring valet, se ”Funderingar kring valresultatet” och ”Valresultatet klart – och personrösterna”, dock inte dessa siffror.

1.733 personer i Vänersborgs kommun röstade på Vänsterpartiet i riksdagsvalet. Det var 6,86% av väljarna. Det visade sig emellertid att fler vänersborgare röstade på Vänsterpartiet i kommunvalet, dvs valet till kommunfullmäktige. 2.235 personer lade sin röst på V, 8,80%. Man skulle därför kanske kunna dra slutsatsen att 502 personer (skillnaden kommun- och riksdagsval) hade större förtroende för Vänsterpartiet i Vänersborg än för Vänsterpartiet på riksplanet…

Det var ytterligare fyra partier i Vänersborg som fick fler röster i kommunvalet än i riksdagsvalet. Störst var skillnaden för moderaterna. Gunnar Lidells vänersborgsmoderater lockade till sig 642 fler väljare i kommunvalet i Vänersborg än vad Ulf Kristerssons ”riksmoderater” fick i riksdagsvalet (från Vänersborg). Även centerpartiet, liberalerna och, förvånande nog, miljöpartiet hade större stöd kommunalt i Vänersborg än till riksdagen. För centerpartiet var skillnaden tämligen stor. Andelen röster för C i Vänersborg var 1,11% större än till riksdagen.

Så här ser samtliga siffror ut från Vänersborgs kommun:

Det var tre av partierna i Vänersborg som vänersborgarna hade mindre förtroende för kommunalt än vad de hade för motsvarande ”rikspartier”. För sverigedemokraterna och socialdemokraterna var skillnaderna frapperande stor.

Sverigedemokraterna fick 5.578 röster i riksdagsvalet, 22,08%, medan partiet ”bara” fick 4.407 röster, 17,36%, i kommunvalet. Det kanske inte är så konstigt att Jimmie Åkessons SD fick 1.171 fler röster än vad Ola Wesleys SD fick, men det är nog ändå något som ”våra” kommunala sverigedemokraterna borde skänka en tanke, eller två…

Och det är precis detsamma med socialdemokraterna i Vänersborg. Marie Dahlins vänersborgssocialdemokrater fick 858 färre röster kommunalt än vad Stefan Lövens rikssossar fick – 7.136 röster (28,11%) mot 7.994 röster (31,65%).

Personligen blev jag lite förvånad över att kristdemokraterna fick färre röster kommunalt än till riks. Vad skulle ha hänt med KD i Vänersborg om inte Carl-Ewert Berg ställt upp och dragit mängder av röster i framför allt Brålanda?

Det är intressant och i mitt tycke oerhört positivt att vänersborgarna till så stor del röstar olika i de olika valen. Det visar på en politisk medvetenhet och att invånarna faktiskt följer med i vad som händer på det kommunala planet. Det är glädjande inte minst ur demokratisk synpunkt. Det är ju faktiskt också så att kommunala beslut ofta har större betydelse för människors vardagsliv än riksdagsbeslut…

Jag tror att skilda valdagar i kommun- och riksdagsvalen hade gjort Sverige ännu mer demokratiskt. Då hade ytterligare fler människor tvingats sätta sig in i den så viktiga kommunalpolitiken.

Kategorier:Val 2018

Budgetförslaget

26 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Igår torsdag skickades handlingarna ut till det extrainsatta sammanträdet med kommunstyrelsen den 31 oktober. Kommunstyrelsen ska bara behandla ett ärende, Mål- och resursplanen, dvs budgeten för nästa år. I och med kallelsen är också alla budgetförslag från de olika partierna offentliga. (Du kan ladda ner alla handlingar här.)

Huvudförslaget kommer som vanligt från de styrande, dvs S+C+MP. Denna gång är det dock tveksamt om de tre partierna står bakom förslaget. Kommunstyrelsen ordförande Marie Dahlin (S) har uttryckligen sagt att det är hennes eget förslag. Om det är riktigt, och det finns ingen anledning att betvivla det, så är budgetförslaget inte förankrat i C eller MP – eller ens i S självt. Det är så jag tolkar Dan Nybergs (S) anförande i kommunfullmäktige senast. Nyberg redovisade då på ett mycket tydligt sätt varför socialnämnden behöver betydande inkomstförstärkningar nästa år för att klara sina lagstadgade uppgifter. (Se ”Gårdagens KF”.) I Marie Dahlins förslag får nämligen inte socialnämnden mer pengar.

I det förslag som Marie Dahlin (S) står bakom, och som antagligen blir huvudförslaget i kommunstyrelsen, såvida inte det ändras på själva mötet, delas inga nya pengar ut till verksamheterna. Tvärtom så minskas anslagen något till framför allt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Det trots att den sociala inkluderingspotten har utgått ur förslaget. Den sociala inkluderingspotten skulle bland annat finansieras genom att alla nämnder skulle avsätta 0,5% av sin budget.

I stort sett kan man alltså säga om Marie Dahlins budgetförslag att samtliga nämnder får samma summa pengar som 2018. Det blir dock vissa avdrag för att statsbidragen minskar. Då ska vi komma ihåg att socialnämnden har begärt 36,5 milj kr i utökad budgetram och barn- och utbildningsnämnden 29,5 milj för 2019. Och det är pengar som nämnderna inte kan vara utan med mindre än att verksamheterna får skära ner drastiskt och, som personalorganisationerna uttrycker det i MBL-förhandlingen den 16 oktober:

”kommunen riskerar att bryta mot olika lagar.”

Det är en uppenbar risk om Marie Dahlins budgetförslag går igenom. Både socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter är till allra största delen lagstadgade. Uteblivna budgetförstärkningar skulle i praktiken innebära stora neddragningar av verksamheterna, så stora att det är ytterst tveksamt om kommunen kan följa lagarna. Och det är ju inte lagarna det handlar om egentligen, neddragningar i verksamheterna kommer att drabba barn och ungdomar, gamla och sjuka.

Det är inte bara budgetsituationen, med ökade resursbehov och minskade resurser, som gör kommunens ekonomiska situation komplicerad. Även det ”politiska spelet” bidrar alltså till det. Kan kommunstyrelsen räkna med att budgetförslaget från Marie Dahlin (S) gäller eller kan det komma ett nytt förslag precis innan kommunstyrelsens sammanträde? Eller kan det till och med bli så, om förslaget ligger fast, att ledamöterna i S+C+MP går emot Dahlins förslag?

Kommunstyrelsen har nog inte varit med om en liknande situation tidigare. Och de komplicerade politiska förhållandena gör ju inte det hela enklare. Inget parti eller partigruppering har ju majoritet.

Det är underligt att inte de styrande partierna, eller Marie Dahlin, sträcker ut händerna till oppositionen, eller delar av den, för att försöka bryta ”dödläget” och komma överens. Men vem vet, kanske händer det den 31 oktober…

PS. Du kan också läsa om budgetprocessen på Vänsterpartiets hemsida – se ”Två frågor – inga svar”.

Kategorier:Budget 2019, S

Gårdagens KF (24/10)

25 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Det första sammanträdet med det nya kommunfullmäktige var avklarat på en timme. Fullmäktiges ålderman Lutz Rininsland (V) skötte klubban med den äran. Han passade också på att införa några nya ordningar.

Alla ledamöter fick placera sig partivis i salen, dvs ledamöterna i samma parti fick sitta tillsammans. Det var en nymodighet. Lotten hade bestämt partiernas ordning i salen och den hade utfallit så att de ”små” partierna satt på den första bänkraden, med Vänsterpartiets ledamöter allra först. Undertecknad bloggare fick således sitta på stol nummer 1. (Ordningen inom partierna bestämdes av antalet personröster, enligt Länsstyrelsens redovisning till kommunen.)

Efter att åldermannen hade ett kortare högtidligt välkomsttal fick ledamöterna ställa sig upp inför församlingen och tala om sina namn. Det var en bra nymodighet. Då fick alla se varandra och man fick så att säga ett ansikte och en röst på varje fullmäktigekollega.

Punkterna om val till fullmäktiges presidium, dvs val av ordförandena, utgick. Orsaken var naturligtvis att partierna ännu inte har kommit överens om hur styret av Vänersborg ska se ut. Ja ärligt talat tycks inte ens seriösa diskussioner ha startat…

Däremot valdes en valberedning. Den ska, så småningom, sköta tillsättningen av ledamöter till nämnder och styrelser. 7 ordinarie och lika många ersättare valdes. S+C+MP ingick en teknisk valsamverkan och föreslog 3 ledamöter och 3 ersättare. MP var generösa och bjöd på en ersättarplats till V. M+L+KD samarbetade som vanligt och fick 2 ordinarie och 2 ersättarplatser, lika många som SD+MBP fick. De sistnämnda partierna hade också ingått en teknisk valsamverkan. Jag tror att vi kan se ett närmare samarbete mellan SD och MBP under denna mandatperiod.

Ordförande Rininsland meddelade dock att fullmäktiges arbetsordning kommer att ändras inom kort och att antalet ledamöter i valberedningen ska utökas till 9, eftersom 9 partier är representerade i fullmäktige. Och alla borde ha plats i beredningen. Det blir således ett nyval till valberedningen på nästa sammanträde.

Revisorernas utlåtande över delårsrapporten per 31 augusti 2018 behandlades. (Det skrev jag om tidigare, se ”Det nya KF sammanträder”.) Det var mer ett formellt ärende, men ”come-backande” fullmäktigeledamoten Dan Nyberg (S), tillika socialnämndens ordförande, passade på att redovisa orsakerna till socialnämndens ekonomiska läge för fullmäktige.

Socialnämndens underskott för 2018 prognostiseras till 40 milj kr. Och trots att fullmäktige har beviljat ett tilläggsanslag för i år (det är dock inte ramhöjande) så återstår fortfarande 11 milj.

Nyberg förklarade på ett pedagogiskt och klargörande sätt vad underskottet beror på. Det finns flera mycket vårdkrävande patienter som ska ha ständig tillsyn i hemmet. Bara dessa patienter kostar omkring 18 milj kr per år. Det finns våldsamma män och kostnaderna är stora för att skydda kvinnorna. Många barn är också utsatta, det görs 140 orosanmälningar varje månad. Och alla anmälningar ska utredas – i en del fall blir det fråga om tvångsomhändertagande. Socialnämnden betalar också boende i andra kommuner för elever i särskolan och LSS-placeringar är dyra. Mycket av socialnämndens verksamhet regleras i lag och lagar måste kommunen naturligtvis följa.

Det var ett lärorikt anförande.

Sedan var det årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2017. Det var bara Dan Åberg (M) som äntrade talarstolen. Han påpekade att fullmäktiges kunskap om bolagen är bristfällig och att han i flera år efterlyst en bättre information om bolagen.

Och det var precis vad näste ärende handlade om. Det var Magnus Kesselmark (V) som presenterade sin motion och de funderingar han hade om hur kunskapen om de kommunala bolagen skulle kunna öka. (Jag skrev om motionen i bloggen ”Det nya KF sammanträder”.)

Ytterligare två motioner lämnades in strax före sammanträdet. Det var en av ”nykomlingarna” i fullmäktige, sverigedemokraten Kurt Wahlgren, som hade skrivit dem. De handlade om att parksoffor respektive papperskorgar borde placeras ut även utanför centrum. När det gällde sofforna betonade han särskilt att de borde finnas längs Östra vägen och Torpavägen.

Och med det avslutade Lutz Rininsland (V) sammanträdet och de som ville fick ta en fika innan det var dags att gå hem.

Facken säger nej till budgetförslaget

24 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Ikväll sammanträder det nya kommunfullmäktige för första gången denna mandatperiod – en period som sträcker sig ända fram till 2022.

Det blir ett lugnt möte, det har jag beskrivit tidigare. (Se ”Det nya KF sammanträder”.) Det blir inga val till nämnder och styrelser och inte heller något om budgeten för 2019.

Och tiden går.

Och vi vet fortfarande inte vem eller vilka som vill styra Vänersborg…

Och vi vet inte hur budgeten ska bli.

Budgetförslaget från den styrande minoriteten (S+C+MP) är inte offentligt. Inte än. Det sägs att det ska bli det på torsdag, dagen efter kommunfullmäktige. Men det verkar osäkert det med.

Ryktena, och jag betonar ryktena, säger att förslaget som kommunstyrelsens ordförande har lagt fram inte är diskuterat eller förankrat bland de tre styrande partierna. Ja, inte ens inom socialdemokraterna själva. Fortfarande enligt ryktena.

Däremot har personalorganisationerna fått läsa det. Och de gillar det inte.

”Fackförbunden konstaterar att de föreslagna budgetramarna för 2019-2021 inte är tillräckliga för de stora behov förvaltningarna står inför vilket innebär kraftig försämrad arbetsmiljö samt risk för uppsägningar av personal. Konsekvenserna står i stark kontrast till inriktningsmålet att kommunen upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare.”

”kraftig försämrad”. ”stark kontrast”. Det är kraftfulla ord.

Facken menar att kommunen med det liggande budgetförslag riskerar att bryta mot olika lagar som t ex Arbetsmiljölagen. Fackförbunden ställer sig helt bakom yrkandena från samtliga förvaltningar och menar att budgetramarna måste utökas.

Det var synd kan jag tycka att personalorganisationernas alla medlemmar inte röstade på det parti som står närmast deras uppfattning…

Det gemensamma yrkandet från personalorganisationerna slutar med orden:

”Därför ställer sig Kommunal, Vision, Lärarnas Riksförbund, Jusek, DIK, Lärarförbundet Skolledare, Lärarförbundet och SSR oeniga till förslaget om budget för 2019-2021.”

Vem vet, kanske blir det MBL-förhandlade budgetförslaget offentligt i slutet av veckan…

Kategorier:Nyheter och politik

Mariedal Östra

23 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Det finns inte många skogar innanför broarna i Vänersborg. En av dem som fortfarande finns kvar, även om den har naggats i kanterna de senaste åren, är skogen i Mariedal Östra. Det finns de som till och med säger att det är den enda kvarvarande skogen på den ö som faktiskt Vänersborgs tätort ligger på. Fast det stämmer inte riktigt, det finns ganska mycket skog längs älven. Den skog vi pratar om ligger där krysset på kartan är placerat.

En majoritet av kommunens politiker vill avverka skogen i Mariedal Östra, exploatera området och bygga villor och ett mindre antal grupphus.

Redan den 6 mars 2012 beslutade byggnadsnämnden att anta en detaljplan för området. Det var bara miljöpartiet och vänsterpartiet som begärde återremiss av ärendet. Dessa partier skrev sedan var sina reservationer mot beslutet. Nämndens beslut överklagades men vann laga kraft i september 2012. Sedan har det inte hänt något i området. Inte något alls. Mariedal Östra har nämligen fungerat som en bricka i det politiska spelet i Vänersborg. Bevarandet av skogen i Mariedal Östra har varit högsta prioritet för miljöpartiet (MP).

MP har gått med på det mesta, bara inte Mariedal Östra exploaterades. Och miljöpartiets röster har varit viktiga. Under perioden 2010-2014, när Gunnar Lidell styrde kommunen (M+L+KD), fick styret rätt som det var miljöpartiets röster vid t ex budgetbeslut. Bara exploateringen av Mariedal sköts framåt i tiden. Under den senaste mandatperioden var det ett krav från miljöpartiet i förhandlingarna med socialdemokraterna (S) och centerpartiet (C) att låta skogen vara orörd, om MP skulle ingå i den styrande trojkan. Och det lovade S+C.

Nu vet ingen vem som ska styra Vänersborg de kommande 4 åren. Men om några partier vill styra med stöd av MP så kommer säkerligen inte skogen att röras. Som sagt, MP kan kompromissa om mycket, men inte om Mariedal Östra. Nu har dock miljöpartiet bara två mandat så frågan är egentligen om någon behöver miljöpartiets röster för att styra.

Det är förmodligen miljöpartiets tillbakagång som har föranlett spekulationerna och diskussionerna på Facebook – vilket lett till aktivitet även ”utanför nätet”. Ryktet är att nu ska Mariedal Östra exploateras. Och visst. Behövs inte MP så vet alla att S+M+C+L+KD vill att byggnationen kommer igång i området. Och det är en betryggande majoritet. Bestämmer sig dessa partier – då blir det så.

Detaljplanen för Mariedal Östra ser ut så här:

Det blir ärligt talat inget kvar av skogen i det här området, det kan nog alla vara överens om. Det syns kanske ännu tydligare på den illustration som byggnadsnämnden har gjort.

Det man kanske slås mest av, förutom att denna del av skogen försvinner, är enligt min uppfattning att de inritade villorna till vänster i området ligger så nära de befintliga husen. Här har personer köpt sina villor med skogen som närmaste granne, vilket antagligen var ett viktigt argument för att bo här. Och så får man istället ett antal villor som grannar. Jag kan förstå mariedalbornas besvikelse.

Och kanske blir också pedagoger och elever på Mariedalsskolan besvikna. De har använt skogen på olika sätt i undervisningen. Sätts planerna i verket så försvinner deras ”drakskog”.

Det finns fler argument mot att exploatera Mariedal Östra, förutom de uppenbara argumenten som redan nämnts och att skogen används till rekreation och friluftsliv, inte bara av grannarna utan även av andra. Pontus Gläntegård (V) nämnde i sin reservation i byggnadsnämnden också att det borde ha utretts ytterligare om det fanns:

”nyckelbiotoper eller hotade djur eller växter i våtmarkerna och ädellövskogen.”

Jag vet inte om älg räknas dit, men när jag var på Mariedal så fick jag se just en älg.

Gläntegård såg inte heller att några ansträngningar hade gjorts för att bevara våtmarkerna. Han hade också synpunkter på att det fanns andra områden med bättre pendlingsmöjligheter som var i större behov av bostäder samt att budgeten för att förverkliga detaljplaner borde prioriteras för andra områden. Slutligen ville Gläntegård invänta svaret på en motion om att bilda ett naturreservat i området.

Per Sjödahl (MP) skrev i sin reservation kort och gott att:

”detaljplanen strider mot flera kommunala miljömål, tillika nationella miljömål.”

Sjödahl utvecklade dock inte detta ytterligare.

Men som sagt, byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen för Mariedal Östra. Nämnden såg inga problem med det:

”Byggnadsnämnden beslutade att genomförandet av planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.”

Det kan nämnas att miljöpartiet nyligen har lämnat in en motion om att inrätta ett naturreservat i området. Motionen hänvisar till Översiktsplanen och några av dess utvecklingsprinciper. Där talas det bland annat om att värdefull naturmark ska skyddas och att grönska och rekreationsmöjligheter ska utvecklas och bevaras. Motionärerna i MP vill:

”att området mellan stadsbebyggelsen i väster och Göta älv i öster i sin helhet skyddas permanent från exploatering.”

Naturligtvis är inte ett naturreservat på Mariedal Östra förenligt med detaljplanen, eller tvärtom.

Det råder stor efterfrågan på villatomter i Vänersborg. Och på Mariedal Östra finns det en färdig och beslutad detaljplan. Det är egentligen bara att sätta igång. För naturligtvis finns det människor som vill börja bygga och flytta dit så fort som möjligt. Det kan till och med vara på det viset att flera av dem funderar på en flytt till en annan kommun om det inte finns möjlighet att bygga en villa i Vänersborg.

Andra argument för en exploatering är att det kommer att finnas skog kvar i området även vid en bebyggelse. Dessutom är flera av de hus som finns längs skogsområdet byggda på områden som tidigare var skog.

Det är som vanligt i politiken, olika intressen står mot varandra. Det är alltid en delikat uppgift som politiker att göra avvägningar. Hur man än gör så går det inte att tillfredsställa alla.

Och hur mycket hänsyn ska tas till den stora klimatdebatten som har blossat upp på senare år? Behöver inte världen vara rädd om och slå vakt om alla skogar? Eller i det ”lilla” – hur planerar och bygger vi Vänersborg så att staden klarar av de högre temperaturerna, torrperioderna och häftigare skyfallen som vi vet kommer. Kan vi bo i Vänersborg om vi får 3 månader som är hetare och torrare än sommaren 2018? Och gröna områden påverkar närklimatet…

Sverigedemokraterna och medborgarpartiet har vad jag vet inte tagit ställning till exploateringen på Mariedal Östra, inte än i varje fall – och det har inte Vänsterpartiet gjort heller. Själv har jag försiktigt lutat mot att förverkliga detaljplanen, men efter helgens besök i området är jag om möjligt ännu mer tveksam.

Men sanningen är nog att det spelar ingen roll vad varken miljöpartiet eller vänsterpartiet tycker, den kommande exploateringen lär snart vara ett faktum ändå.

Kategorier:Mariedal, MP

Skolinspektionen ändrar sig om Nuntorp!

22 oktober, 2018 1 kommentar

Jag vet inte om det är läge för ett ”kors i taket”, men denna gång tror jag faktiskt att det är det. Det är nämligen inte ofta som statliga myndigheter överraskar på ett positivt sätt, men nu vände Skolinspektionen 180 grader och godkände Dinglegymnasiets två ansökningar om att starta utbildningar på Nuntorp.

Det är en glädjens dag för Dinglegymnasiet, Gröna Klustret, fastighetsägarna och alla andra som har arbetat för att få utbildningar till Nuntorp.

Grattis!

Jag har tidigare skrivit om Skolinspektionens avslag på ansökningarna (se t ex ”Skolinspektionens nej till Nuntorp”) och att Dinglegymnasiet tänkte överklaga beslutet/få Skolinspektionen att ompröva det (se ”Nuntorpsmöte om Skolinspektionens avslag”). Skolinspektionen får och kan nämligen ompröva beslut:

”Enligt 38 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om

  1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och
  2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.”

Och ändrat sig har Skolinspektionen gjort med besked.

”Med ändring av beslut den 26 september 2018 (32-2018:1084) godkänner Skolinspektionen Dinglegymnasiet AB (559047-5611) som huvudman för gymnasieskola. Godkännandet avser utbildning på det nationella naturbruksprogrammet med inriktningen lantbruk vid Nuntorpsgymnasiet i Vänersborgs kommun.”

Och om gymnasiesärskolan:

”Med ändring av beslut den 26 september 2018 (32-2018:1056) godkänner Skolinspektionen Dinglegymnasiet AB (559047-5611) som huvudman för gymnasiesärskola. Godkännandet avser utbildning på det nationella programmet för skog, mark och djur samt individuella programmet vid Nuntorpsgymnasiet i Vänersborgs kommun.”

Det var naturligtvis de kompletteringar som skickades in från Dinglegymnasiet som fick Skolinspektionen att ändra sig. Inspektionen blev nöjd med de nya uppgifter och förtydliganden som kom fram.

Dessutom prövade Skolinspektionen om etableringen på Nuntorp skulle innebära:

”påtagliga negativa följder för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Vänersborgs kommun eller närliggande kommuner.”

Detta prövades inte förra gången, eftersom det blev avslag på andra punkter. Men nu var Skolinspektionen tvungen att göra det, eftersom ansökan godkändes på de tidigare avslagna punkterna.

Det kan väl sägas att grannkommunerna överlag hade synpunkter på etableringen på Nuntorp. Det handlade t ex om risker för överetablering och om ekonomiska och organisatoriska konsekvenser etc. En del kommuner var tydligare än andra kan man väl säga…

Skolinspektionen resonerar en del om synpunkterna, men kommer slutligen fram till:

”Utifrån dessa uppgifter bedömer Skolinspektionen att etableringen inte skulle innebära påtagliga negativa följder för Vänersborgs kommun samt närliggande kommuner. Skolinspektionen bedömer vidare att de invändningar mot en etablering som framförts i yttrandena inte är av den art att ansökan ska avslås.”

Och med de orden godkändes Dinglegymnasiets ansökningar. Och det innebär att nu ska det återigen bli utbildningar på Nuntorp.

Det blir verkligen något att fira när Gröna Klustret inviger Nuntorp nu på lördag!

Kategorier:Brålanda, Nuntorp
%d bloggare gillar detta: