Arkiv

Archive for oktober, 2018

Dagens beslut i KS: Skär ner!

31 oktober, 2018 1 kommentar

På ett extrainsatt möte idag behandlade kommunstyrelsen budgeten för 2019.

Ledamöterna för de tre styrande partierna, socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet, ställde sig alla mangrant bakom det förslag som kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) har betecknat som sitt eget. Förslaget har på något sätt blivit samtliga styrande partiers. Därmed blev förslaget också kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.

Det betyder vad jag kan se att även socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) har fått ge sig. De budgetyrkanden som de och deras nämnder ställde sig bakom tas det ingen som helst hänsyn till. Båda nämnderna hade yrkat på rejäla inkomstförstärkningar nästa år, socialnämnden begärde 36,5 milj kr i utökad budgetram och barn- och utbildningsnämnden 29,5 milj för 2019.

Och Dan Nyberg (S) som hade ett engagerat anförande i kommunfullmäktige förra onsdagen (se ”Gårdagens KF”) om socialnämndens stora behov av mer pengar. Var inte detta anförande värt något? Eller Mats Anderssons (C) löfte om att inga neddragningar ska ske bland personalen i barn- och utbildningsnämnden (se TTELA ”90 miljoner fattas i skola och omsorg”):

”För mig är det otänkbart med nedskärningar på verksamhetspersonalen när vi blir fler barn i verksamheterna.”

Dagens beslut i kommunstyrelsen innebär en minskning av socialnämndens budget med 5 milj kr jämfört med i år och för barn- och utbildningsnämnden med 2 milj. För BUN betyder budgetförslaget att personalen måste minskas med omkring 60 heltidstjänster…

Beslutet ger anledning till flera frågor. Tänker S+C+MP verkligen skära ner på barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka? Tänker styret lägga fram ett förslag i kommunfullmäktige i november som riskerar att fällas, som bara kan få majoritet om oppositionspartierna är djupt splittrade? Vågar de ”chansa” på det?

Och tänker MP med sina numera 2 mandat fortsätta att styra med S+C? Frågan är ju vad MP kan påverka med bara 2 mandat mot de 18 mandat som S+C har? Mariedal Östra? Kanske. Det gjordes nämligen en liten ändring i Dahlins förslag. Pengar för att exploatera Mariedal Östra, vägar, VA mm, sköts till år 2020. Var det eftergiften från S+C? En nedskärningsbudget nästa år för att skogsområdet på Mariedal ska förbli orört ytterligare ett år?

Jag ser bara en förklaring till dagens agerande från S+C+MP och att partierna inte har försökt att nå en bredare uppgörelse om budgeten. Och det är att socialdemokraterna inte har kommit överens internt om de vill styra eller gå i opposition. Eller hur de ska ”gruppera sig” gentemot andra partier. Och det är nog inte heller helt osannolikt att även centerpartiet har liknande funderingar. Och vem vet, kanske MP också… De styrande partierna behöver förmodligen helt enkelt mer tid för alla funderingar…

Det gjordes för övrigt ytterligare en lite ändring i budgeten. Pengarna till den nya 40×20-hallen på Idrottscentrum flyttades till 2019. Det var ingen eftergift till något parti, alla partier var vad jag förstår rörande överens om det.

Dagens beslut i kommunstyrelsen rätade inte ut några frågetecken. Tvärtom så kvarstår de än tydligare. S+C+MP har ju bara 20 av fullmäktiges 51 mandat – och hade de svårt att få igenom sina förslag under den förra mandatperioden så blir det ju definitivt inte lättare de kommande 4 åren.

Enligt uppgift så förekom i varje fall inga ”synliga” politiska samtal mellan de olika partierna. Men det är några veckor kvar till nästa fullmäktige den 21 november…

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du också läsa om dagens sammanträde i kommunstyrelsen: ”Hur ska detta sluta?”.

Kategorier:Budget 2019, KS 2018

Val: Kommun vs riks

28 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Det finns dagar när det känns tungt att förkovra sig i kommunala handlingar. Och då kan det vara svårt att få ihop en vettig politisk blogg. Det kan vara lättare att gräva ner sig i lite mer eller mindre meningslös statistik.

Mitt statistikintresse började för övrigt redan som idrottsknatte. Det var när jag skrev ner resultaten av fotbolls- och bandymatcher, tabeller, målskyttar, skytteligor osv. Och när säsongen slutade sammanställdes naturligtvis alla siffror. På den tiden utan datorer eller Excel.

Jag fick en liten släng av nostalgi häromdagen. Det kändes som om jag ville uppleva en statistikkick igen. Det var en partikollega som skickade en sammanställning av Vänsterpartiets valresultat i distriktet, Fyrbodal. Då slog det mig av någon anledning att det skulle vara kul att jämföra partiernas valresultat i riksdagsvalet med resultatet i kommunvalet – i Vänersborg. I några bloggar har jag redovisat en del statistik kring valet, se ”Funderingar kring valresultatet” och ”Valresultatet klart – och personrösterna”, dock inte dessa siffror.

1.733 personer i Vänersborgs kommun röstade på Vänsterpartiet i riksdagsvalet. Det var 6,86% av väljarna. Det visade sig emellertid att fler vänersborgare röstade på Vänsterpartiet i kommunvalet, dvs valet till kommunfullmäktige. 2.235 personer lade sin röst på V, 8,80%. Man skulle därför kanske kunna dra slutsatsen att 502 personer (skillnaden kommun- och riksdagsval) hade större förtroende för Vänsterpartiet i Vänersborg än för Vänsterpartiet på riksplanet…

Det var ytterligare fyra partier i Vänersborg som fick fler röster i kommunvalet än i riksdagsvalet. Störst var skillnaden för moderaterna. Gunnar Lidells vänersborgsmoderater lockade till sig 642 fler väljare i kommunvalet i Vänersborg än vad Ulf Kristerssons ”riksmoderater” fick i riksdagsvalet (från Vänersborg). Även centerpartiet, liberalerna och, förvånande nog, miljöpartiet hade större stöd kommunalt i Vänersborg än till riksdagen. För centerpartiet var skillnaden tämligen stor. Andelen röster för C i Vänersborg var 1,11% större än till riksdagen.

Så här ser samtliga siffror ut från Vänersborgs kommun:

Det var tre av partierna i Vänersborg som vänersborgarna hade mindre förtroende för kommunalt än vad de hade för motsvarande ”rikspartier”. För sverigedemokraterna och socialdemokraterna var skillnaderna frapperande stor.

Sverigedemokraterna fick 5.578 röster i riksdagsvalet, 22,08%, medan partiet ”bara” fick 4.407 röster, 17,36%, i kommunvalet. Det kanske inte är så konstigt att Jimmie Åkessons SD fick 1.171 fler röster än vad Ola Wesleys SD fick, men det är nog ändå något som ”våra” kommunala sverigedemokraterna borde skänka en tanke, eller två…

Och det är precis detsamma med socialdemokraterna i Vänersborg. Marie Dahlins vänersborgssocialdemokrater fick 858 färre röster kommunalt än vad Stefan Lövens rikssossar fick – 7.136 röster (28,11%) mot 7.994 röster (31,65%).

Personligen blev jag lite förvånad över att kristdemokraterna fick färre röster kommunalt än till riks. Vad skulle ha hänt med KD i Vänersborg om inte Carl-Ewert Berg ställt upp och dragit mängder av röster i framför allt Brålanda?

Det är intressant och i mitt tycke oerhört positivt att vänersborgarna till så stor del röstar olika i de olika valen. Det visar på en politisk medvetenhet och att invånarna faktiskt följer med i vad som händer på det kommunala planet. Det är glädjande inte minst ur demokratisk synpunkt. Det är ju faktiskt också så att kommunala beslut ofta har större betydelse för människors vardagsliv än riksdagsbeslut…

Jag tror att skilda valdagar i kommun- och riksdagsvalen hade gjort Sverige ännu mer demokratiskt. Då hade ytterligare fler människor tvingats sätta sig in i den så viktiga kommunalpolitiken.

Kategorier:Val 2018

Budgetförslaget

26 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Igår torsdag skickades handlingarna ut till det extrainsatta sammanträdet med kommunstyrelsen den 31 oktober. Kommunstyrelsen ska bara behandla ett ärende, Mål- och resursplanen, dvs budgeten för nästa år. I och med kallelsen är också alla budgetförslag från de olika partierna offentliga. (Du kan ladda ner alla handlingar här.)

Huvudförslaget kommer som vanligt från de styrande, dvs S+C+MP. Denna gång är det dock tveksamt om de tre partierna står bakom förslaget. Kommunstyrelsen ordförande Marie Dahlin (S) har uttryckligen sagt att det är hennes eget förslag. Om det är riktigt, och det finns ingen anledning att betvivla det, så är budgetförslaget inte förankrat i C eller MP – eller ens i S självt. Det är så jag tolkar Dan Nybergs (S) anförande i kommunfullmäktige senast. Nyberg redovisade då på ett mycket tydligt sätt varför socialnämnden behöver betydande inkomstförstärkningar nästa år för att klara sina lagstadgade uppgifter. (Se ”Gårdagens KF”.) I Marie Dahlins förslag får nämligen inte socialnämnden mer pengar.

I det förslag som Marie Dahlin (S) står bakom, och som antagligen blir huvudförslaget i kommunstyrelsen, såvida inte det ändras på själva mötet, delas inga nya pengar ut till verksamheterna. Tvärtom så minskas anslagen något till framför allt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Det trots att den sociala inkluderingspotten har utgått ur förslaget. Den sociala inkluderingspotten skulle bland annat finansieras genom att alla nämnder skulle avsätta 0,5% av sin budget.

I stort sett kan man alltså säga om Marie Dahlins budgetförslag att samtliga nämnder får samma summa pengar som 2018. Det blir dock vissa avdrag för att statsbidragen minskar. Då ska vi komma ihåg att socialnämnden har begärt 36,5 milj kr i utökad budgetram och barn- och utbildningsnämnden 29,5 milj för 2019. Och det är pengar som nämnderna inte kan vara utan med mindre än att verksamheterna får skära ner drastiskt och, som personalorganisationerna uttrycker det i MBL-förhandlingen den 16 oktober:

”kommunen riskerar att bryta mot olika lagar.”

Det är en uppenbar risk om Marie Dahlins budgetförslag går igenom. Både socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter är till allra största delen lagstadgade. Uteblivna budgetförstärkningar skulle i praktiken innebära stora neddragningar av verksamheterna, så stora att det är ytterst tveksamt om kommunen kan följa lagarna. Och det är ju inte lagarna det handlar om egentligen, neddragningar i verksamheterna kommer att drabba barn och ungdomar, gamla och sjuka.

Det är inte bara budgetsituationen, med ökade resursbehov och minskade resurser, som gör kommunens ekonomiska situation komplicerad. Även det ”politiska spelet” bidrar alltså till det. Kan kommunstyrelsen räkna med att budgetförslaget från Marie Dahlin (S) gäller eller kan det komma ett nytt förslag precis innan kommunstyrelsens sammanträde? Eller kan det till och med bli så, om förslaget ligger fast, att ledamöterna i S+C+MP går emot Dahlins förslag?

Kommunstyrelsen har nog inte varit med om en liknande situation tidigare. Och de komplicerade politiska förhållandena gör ju inte det hela enklare. Inget parti eller partigruppering har ju majoritet.

Det är underligt att inte de styrande partierna, eller Marie Dahlin, sträcker ut händerna till oppositionen, eller delar av den, för att försöka bryta ”dödläget” och komma överens. Men vem vet, kanske händer det den 31 oktober…

PS. Du kan också läsa om budgetprocessen på Vänsterpartiets hemsida – se ”Två frågor – inga svar”.

Kategorier:Budget 2019, S

Gårdagens KF (24/10)

25 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Det första sammanträdet med det nya kommunfullmäktige var avklarat på en timme. Fullmäktiges ålderman Lutz Rininsland (V) skötte klubban med den äran. Han passade också på att införa några nya ordningar.

Alla ledamöter fick placera sig partivis i salen, dvs ledamöterna i samma parti fick sitta tillsammans. Det var en nymodighet. Lotten hade bestämt partiernas ordning i salen och den hade utfallit så att de ”små” partierna satt på den första bänkraden, med Vänsterpartiets ledamöter allra först. Undertecknad bloggare fick således sitta på stol nummer 1. (Ordningen inom partierna bestämdes av antalet personröster, enligt Länsstyrelsens redovisning till kommunen.)

Efter att åldermannen hade ett kortare högtidligt välkomsttal fick ledamöterna ställa sig upp inför församlingen och tala om sina namn. Det var en bra nymodighet. Då fick alla se varandra och man fick så att säga ett ansikte och en röst på varje fullmäktigekollega.

Punkterna om val till fullmäktiges presidium, dvs val av ordförandena, utgick. Orsaken var naturligtvis att partierna ännu inte har kommit överens om hur styret av Vänersborg ska se ut. Ja ärligt talat tycks inte ens seriösa diskussioner ha startat…

Däremot valdes en valberedning. Den ska, så småningom, sköta tillsättningen av ledamöter till nämnder och styrelser. 7 ordinarie och lika många ersättare valdes. S+C+MP ingick en teknisk valsamverkan och föreslog 3 ledamöter och 3 ersättare. MP var generösa och bjöd på en ersättarplats till V. M+L+KD samarbetade som vanligt och fick 2 ordinarie och 2 ersättarplatser, lika många som SD+MBP fick. De sistnämnda partierna hade också ingått en teknisk valsamverkan. Jag tror att vi kan se ett närmare samarbete mellan SD och MBP under denna mandatperiod.

Ordförande Rininsland meddelade dock att fullmäktiges arbetsordning kommer att ändras inom kort och att antalet ledamöter i valberedningen ska utökas till 9, eftersom 9 partier är representerade i fullmäktige. Och alla borde ha plats i beredningen. Det blir således ett nyval till valberedningen på nästa sammanträde.

Revisorernas utlåtande över delårsrapporten per 31 augusti 2018 behandlades. (Det skrev jag om tidigare, se ”Det nya KF sammanträder”.) Det var mer ett formellt ärende, men ”come-backande” fullmäktigeledamoten Dan Nyberg (S), tillika socialnämndens ordförande, passade på att redovisa orsakerna till socialnämndens ekonomiska läge för fullmäktige.

Socialnämndens underskott för 2018 prognostiseras till 40 milj kr. Och trots att fullmäktige har beviljat ett tilläggsanslag för i år (det är dock inte ramhöjande) så återstår fortfarande 11 milj.

Nyberg förklarade på ett pedagogiskt och klargörande sätt vad underskottet beror på. Det finns flera mycket vårdkrävande patienter som ska ha ständig tillsyn i hemmet. Bara dessa patienter kostar omkring 18 milj kr per år. Det finns våldsamma män och kostnaderna är stora för att skydda kvinnorna. Många barn är också utsatta, det görs 140 orosanmälningar varje månad. Och alla anmälningar ska utredas – i en del fall blir det fråga om tvångsomhändertagande. Socialnämnden betalar också boende i andra kommuner för elever i särskolan och LSS-placeringar är dyra. Mycket av socialnämndens verksamhet regleras i lag och lagar måste kommunen naturligtvis följa.

Det var ett lärorikt anförande.

Sedan var det årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2017. Det var bara Dan Åberg (M) som äntrade talarstolen. Han påpekade att fullmäktiges kunskap om bolagen är bristfällig och att han i flera år efterlyst en bättre information om bolagen.

Och det var precis vad näste ärende handlade om. Det var Magnus Kesselmark (V) som presenterade sin motion och de funderingar han hade om hur kunskapen om de kommunala bolagen skulle kunna öka. (Jag skrev om motionen i bloggen ”Det nya KF sammanträder”.)

Ytterligare två motioner lämnades in strax före sammanträdet. Det var en av ”nykomlingarna” i fullmäktige, sverigedemokraten Kurt Wahlgren, som hade skrivit dem. De handlade om att parksoffor respektive papperskorgar borde placeras ut även utanför centrum. När det gällde sofforna betonade han särskilt att de borde finnas längs Östra vägen och Torpavägen.

Och med det avslutade Lutz Rininsland (V) sammanträdet och de som ville fick ta en fika innan det var dags att gå hem.

Facken säger nej till budgetförslaget

24 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Ikväll sammanträder det nya kommunfullmäktige för första gången denna mandatperiod – en period som sträcker sig ända fram till 2022.

Det blir ett lugnt möte, det har jag beskrivit tidigare. (Se ”Det nya KF sammanträder”.) Det blir inga val till nämnder och styrelser och inte heller något om budgeten för 2019.

Och tiden går.

Och vi vet fortfarande inte vem eller vilka som vill styra Vänersborg…

Och vi vet inte hur budgeten ska bli.

Budgetförslaget från den styrande minoriteten (S+C+MP) är inte offentligt. Inte än. Det sägs att det ska bli det på torsdag, dagen efter kommunfullmäktige. Men det verkar osäkert det med.

Ryktena, och jag betonar ryktena, säger att förslaget som kommunstyrelsens ordförande har lagt fram inte är diskuterat eller förankrat bland de tre styrande partierna. Ja, inte ens inom socialdemokraterna själva. Fortfarande enligt ryktena.

Däremot har personalorganisationerna fått läsa det. Och de gillar det inte.

”Fackförbunden konstaterar att de föreslagna budgetramarna för 2019-2021 inte är tillräckliga för de stora behov förvaltningarna står inför vilket innebär kraftig försämrad arbetsmiljö samt risk för uppsägningar av personal. Konsekvenserna står i stark kontrast till inriktningsmålet att kommunen upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare.”

”kraftig försämrad”. ”stark kontrast”. Det är kraftfulla ord.

Facken menar att kommunen med det liggande budgetförslag riskerar att bryta mot olika lagar som t ex Arbetsmiljölagen. Fackförbunden ställer sig helt bakom yrkandena från samtliga förvaltningar och menar att budgetramarna måste utökas.

Det var synd kan jag tycka att personalorganisationernas alla medlemmar inte röstade på det parti som står närmast deras uppfattning…

Det gemensamma yrkandet från personalorganisationerna slutar med orden:

”Därför ställer sig Kommunal, Vision, Lärarnas Riksförbund, Jusek, DIK, Lärarförbundet Skolledare, Lärarförbundet och SSR oeniga till förslaget om budget för 2019-2021.”

Vem vet, kanske blir det MBL-förhandlade budgetförslaget offentligt i slutet av veckan…

Kategorier:Nyheter och politik

Mariedal Östra

23 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Det finns inte många skogar innanför broarna i Vänersborg. En av dem som fortfarande finns kvar, även om den har naggats i kanterna de senaste åren, är skogen i Mariedal Östra. Det finns de som till och med säger att det är den enda kvarvarande skogen på den ö som faktiskt Vänersborgs tätort ligger på. Fast det stämmer inte riktigt, det finns ganska mycket skog längs älven. Den skog vi pratar om ligger där krysset på kartan är placerat.

En majoritet av kommunens politiker vill avverka skogen i Mariedal Östra, exploatera området och bygga villor och ett mindre antal grupphus.

Redan den 6 mars 2012 beslutade byggnadsnämnden att anta en detaljplan för området. Det var bara miljöpartiet och vänsterpartiet som begärde återremiss av ärendet. Dessa partier skrev sedan var sina reservationer mot beslutet. Nämndens beslut överklagades men vann laga kraft i september 2012. Sedan har det inte hänt något i området. Inte något alls. Mariedal Östra har nämligen fungerat som en bricka i det politiska spelet i Vänersborg. Bevarandet av skogen i Mariedal Östra har varit högsta prioritet för miljöpartiet (MP).

MP har gått med på det mesta, bara inte Mariedal Östra exploaterades. Och miljöpartiets röster har varit viktiga. Under perioden 2010-2014, när Gunnar Lidell styrde kommunen (M+L+KD), fick styret rätt som det var miljöpartiets röster vid t ex budgetbeslut. Bara exploateringen av Mariedal sköts framåt i tiden. Under den senaste mandatperioden var det ett krav från miljöpartiet i förhandlingarna med socialdemokraterna (S) och centerpartiet (C) att låta skogen vara orörd, om MP skulle ingå i den styrande trojkan. Och det lovade S+C.

Nu vet ingen vem som ska styra Vänersborg de kommande 4 åren. Men om några partier vill styra med stöd av MP så kommer säkerligen inte skogen att röras. Som sagt, MP kan kompromissa om mycket, men inte om Mariedal Östra. Nu har dock miljöpartiet bara två mandat så frågan är egentligen om någon behöver miljöpartiets röster för att styra.

Det är förmodligen miljöpartiets tillbakagång som har föranlett spekulationerna och diskussionerna på Facebook – vilket lett till aktivitet även ”utanför nätet”. Ryktet är att nu ska Mariedal Östra exploateras. Och visst. Behövs inte MP så vet alla att S+M+C+L+KD vill att byggnationen kommer igång i området. Och det är en betryggande majoritet. Bestämmer sig dessa partier – då blir det så.

Detaljplanen för Mariedal Östra ser ut så här:

Det blir ärligt talat inget kvar av skogen i det här området, det kan nog alla vara överens om. Det syns kanske ännu tydligare på den illustration som byggnadsnämnden har gjort.

Det man kanske slås mest av, förutom att denna del av skogen försvinner, är enligt min uppfattning att de inritade villorna till vänster i området ligger så nära de befintliga husen. Här har personer köpt sina villor med skogen som närmaste granne, vilket antagligen var ett viktigt argument för att bo här. Och så får man istället ett antal villor som grannar. Jag kan förstå mariedalbornas besvikelse.

Och kanske blir också pedagoger och elever på Mariedalsskolan besvikna. De har använt skogen på olika sätt i undervisningen. Sätts planerna i verket så försvinner deras ”drakskog”.

Det finns fler argument mot att exploatera Mariedal Östra, förutom de uppenbara argumenten som redan nämnts och att skogen används till rekreation och friluftsliv, inte bara av grannarna utan även av andra. Pontus Gläntegård (V) nämnde i sin reservation i byggnadsnämnden också att det borde ha utretts ytterligare om det fanns:

”nyckelbiotoper eller hotade djur eller växter i våtmarkerna och ädellövskogen.”

Jag vet inte om älg räknas dit, men när jag var på Mariedal så fick jag se just en älg.

Gläntegård såg inte heller att några ansträngningar hade gjorts för att bevara våtmarkerna. Han hade också synpunkter på att det fanns andra områden med bättre pendlingsmöjligheter som var i större behov av bostäder samt att budgeten för att förverkliga detaljplaner borde prioriteras för andra områden. Slutligen ville Gläntegård invänta svaret på en motion om att bilda ett naturreservat i området.

Per Sjödahl (MP) skrev i sin reservation kort och gott att:

”detaljplanen strider mot flera kommunala miljömål, tillika nationella miljömål.”

Sjödahl utvecklade dock inte detta ytterligare.

Men som sagt, byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen för Mariedal Östra. Nämnden såg inga problem med det:

”Byggnadsnämnden beslutade att genomförandet av planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.”

Det kan nämnas att miljöpartiet nyligen har lämnat in en motion om att inrätta ett naturreservat i området. Motionen hänvisar till Översiktsplanen och några av dess utvecklingsprinciper. Där talas det bland annat om att värdefull naturmark ska skyddas och att grönska och rekreationsmöjligheter ska utvecklas och bevaras. Motionärerna i MP vill:

”att området mellan stadsbebyggelsen i väster och Göta älv i öster i sin helhet skyddas permanent från exploatering.”

Naturligtvis är inte ett naturreservat på Mariedal Östra förenligt med detaljplanen, eller tvärtom.

Det råder stor efterfrågan på villatomter i Vänersborg. Och på Mariedal Östra finns det en färdig och beslutad detaljplan. Det är egentligen bara att sätta igång. För naturligtvis finns det människor som vill börja bygga och flytta dit så fort som möjligt. Det kan till och med vara på det viset att flera av dem funderar på en flytt till en annan kommun om det inte finns möjlighet att bygga en villa i Vänersborg.

Andra argument för en exploatering är att det kommer att finnas skog kvar i området även vid en bebyggelse. Dessutom är flera av de hus som finns längs skogsområdet byggda på områden som tidigare var skog.

Det är som vanligt i politiken, olika intressen står mot varandra. Det är alltid en delikat uppgift som politiker att göra avvägningar. Hur man än gör så går det inte att tillfredsställa alla.

Och hur mycket hänsyn ska tas till den stora klimatdebatten som har blossat upp på senare år? Behöver inte världen vara rädd om och slå vakt om alla skogar? Eller i det ”lilla” – hur planerar och bygger vi Vänersborg så att staden klarar av de högre temperaturerna, torrperioderna och häftigare skyfallen som vi vet kommer. Kan vi bo i Vänersborg om vi får 3 månader som är hetare och torrare än sommaren 2018? Och gröna områden påverkar närklimatet…

Sverigedemokraterna och medborgarpartiet har vad jag vet inte tagit ställning till exploateringen på Mariedal Östra, inte än i varje fall – och det har inte Vänsterpartiet gjort heller. Själv har jag försiktigt lutat mot att förverkliga detaljplanen, men efter helgens besök i området är jag om möjligt ännu mer tveksam.

Men sanningen är nog att det spelar ingen roll vad varken miljöpartiet eller vänsterpartiet tycker, den kommande exploateringen lär snart vara ett faktum ändå.

Kategorier:Mariedal, MP

Skolinspektionen ändrar sig om Nuntorp!

22 oktober, 2018 1 kommentar

Jag vet inte om det är läge för ett ”kors i taket”, men denna gång tror jag faktiskt att det är det. Det är nämligen inte ofta som statliga myndigheter överraskar på ett positivt sätt, men nu vände Skolinspektionen 180 grader och godkände Dinglegymnasiets två ansökningar om att starta utbildningar på Nuntorp.

Det är en glädjens dag för Dinglegymnasiet, Gröna Klustret, fastighetsägarna och alla andra som har arbetat för att få utbildningar till Nuntorp.

Grattis!

Jag har tidigare skrivit om Skolinspektionens avslag på ansökningarna (se t ex ”Skolinspektionens nej till Nuntorp”) och att Dinglegymnasiet tänkte överklaga beslutet/få Skolinspektionen att ompröva det (se ”Nuntorpsmöte om Skolinspektionens avslag”). Skolinspektionen får och kan nämligen ompröva beslut:

”Enligt 38 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om

  1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och
  2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.”

Och ändrat sig har Skolinspektionen gjort med besked.

”Med ändring av beslut den 26 september 2018 (32-2018:1084) godkänner Skolinspektionen Dinglegymnasiet AB (559047-5611) som huvudman för gymnasieskola. Godkännandet avser utbildning på det nationella naturbruksprogrammet med inriktningen lantbruk vid Nuntorpsgymnasiet i Vänersborgs kommun.”

Och om gymnasiesärskolan:

”Med ändring av beslut den 26 september 2018 (32-2018:1056) godkänner Skolinspektionen Dinglegymnasiet AB (559047-5611) som huvudman för gymnasiesärskola. Godkännandet avser utbildning på det nationella programmet för skog, mark och djur samt individuella programmet vid Nuntorpsgymnasiet i Vänersborgs kommun.”

Det var naturligtvis de kompletteringar som skickades in från Dinglegymnasiet som fick Skolinspektionen att ändra sig. Inspektionen blev nöjd med de nya uppgifter och förtydliganden som kom fram.

Dessutom prövade Skolinspektionen om etableringen på Nuntorp skulle innebära:

”påtagliga negativa följder för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Vänersborgs kommun eller närliggande kommuner.”

Detta prövades inte förra gången, eftersom det blev avslag på andra punkter. Men nu var Skolinspektionen tvungen att göra det, eftersom ansökan godkändes på de tidigare avslagna punkterna.

Det kan väl sägas att grannkommunerna överlag hade synpunkter på etableringen på Nuntorp. Det handlade t ex om risker för överetablering och om ekonomiska och organisatoriska konsekvenser etc. En del kommuner var tydligare än andra kan man väl säga…

Skolinspektionen resonerar en del om synpunkterna, men kommer slutligen fram till:

”Utifrån dessa uppgifter bedömer Skolinspektionen att etableringen inte skulle innebära påtagliga negativa följder för Vänersborgs kommun samt närliggande kommuner. Skolinspektionen bedömer vidare att de invändningar mot en etablering som framförts i yttrandena inte är av den art att ansökan ska avslås.”

Och med de orden godkändes Dinglegymnasiets ansökningar. Och det innebär att nu ska det återigen bli utbildningar på Nuntorp.

Det blir verkligen något att fira när Gröna Klustret inviger Nuntorp nu på lördag!

Kategorier:Brålanda, Nuntorp

Lukten från Dahlbergs Slakteri

21 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Det luktar i Brålanda. Och det luktar illa. Stundtals mycket illa.

På fina varma och milda sommar- eller höstdagar kan brålandabor inte vara ute i sina trädgårdar på grund av lukten. Att bjuda vänner och bekanta på en grill eller en middag är ett vågspel. Och att hänga tvätt utomhus är inte att tänka på. Ibland luktar det så starkt att det tränger in i husen. Det är till och med så att människor blir sjuka av lukten, särskilt om man har astma eller problem med luftrören.

Lukten har plågat brålandabor i många år nu, året runt. Det är ett stort problem och många har hört av sig till miljö- och hälsoskyddsnämnden under åren. Andra har flyttat ifrån Brålanda och ännu fler planerar att göra det. Det finns emellertid ett problem – att få sålt fastigheterna. Vem vill bosätta sig i ett område med denna lukt?

Lukten kommer från Dahlbergs Slakteri.

Dahlbergs Slakteri ligger utefter Rostockvägen i utkanten av Brålanda samhälle. Slakteriet har över 100 år på nacken. De stora luktproblemen, eller luktstörningarna som det mer formellt kallas, började när en hygieniseringsanläggning togs i bruk år 2013. Hygienisering innebär att avfallsprodukter från slakteriet mals ner och värmebehandlas. Värmebehandlingen är en säkerhetsåtgärd för att undvika risk för smittspridning. ”Produkten” från hygieniseringen kan sedan användas som råvara till biogasproduktion. Hygieniseringen innebär således en intäkt för slakteriet. Alternativet är att slaktavfallet får köras till någon anläggning för bearbetning och ev deponi. Det skulle istället kosta pengar för Dahlbergs.

2014 sålde familjen Dahlberg slakteriet till Bo Rydlinger och Håkan Alqvist. Rydlinger blev styrelseordförande och Alqvist VD. Någon gång under 2016 tycks emellertid Alqvist ha trätt tillbaka. Huruvida han fortfarande har någon roll i slakteriet vet jag inte. Ägarbytet betydde att en epok gick i graven. Företaget hade varit familjeägt sedan det startade 1888. De nya ägarna hade inte någon anknytning till trakten.

Det blev problem med hygieniseringen så fort den kom igång. Lukten spred sig i omgivningen. Miljö och Hälsokyddsnämnden förbjöd hygieniseringen tidigt, redan i juni 2014. Luktstörningarna blev helt enkelt för stora. Det luktade för illa.

Dahlbergs har försökt att få bort lukten med olika metoder. Företaget har genom åren installerat en ozonanläggning, en högre skorsten har byggts, behållare har tätats, rengöringen har förbättrats osv. Därför har också testkörningar av hygieniseringsanläggningen tillåtits, dock alltid efter samråd med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Men inga åtgärder har hjälpt, lukten har fortsatt.

I slutet på förra året fick Dahlbergs tillstånd att återigen hygienisera slaktavfallet på prov. Anledningen var att en anläggning för jonisering av luktbemängd luft från avfallsrum och lagringstankar skulle installeras och testas. Det var Miljöprövningsdelegationen som gav tillståndet. Den 30 april 2018 skulle testperioden avslutas, men Dahlbergs ansökte (20 april) om tillstånd för fortsatt hygienisering.

dahlbergs_slakteri

Den 30 april avslog Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dahlbergs ansökan. Slakteriet fick sluta med hygieniseringen av slaktavfallet.

Anledningen var att Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hade gjort observationer av luktintensiteten i bostadsområden runt slakteriet efter installationerna. Dessutom hade en ”luktpanel”, bestående av grannar till slakteriet, fört protokoll och klagomål inkommit till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen skrev:

”Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har gjort 17 observationer sedan 6 december. Medel – stark lukt har känts vid 15 observationer. Efter 23 mars har medel –stark lukt kännts vid 8 av 10 observationer. 32 klagomål har inkommit från boende i området sedan 6 december då hygieniseringen påbörjades fram till 25 april. Sedan 23 mars då hela joniseringsanläggningen tagits i bruk har 9 klagomål inkommit. De klagande har inte upplevt någon förbättring av luktsituationen. Enligt luktpanelens protokoll har medelstark till stark lukt känts 16, 18, 15 och 18 dagar under varje månad från december till mars. Lukt har även känts 3 av fyra helger under månaderna. I sista protokollet för mars daterat 10 april anges att en förbättring har märkts efter installationen av joniseringsanläggningen för lagringstankarna. Flera av de klagande har nu och tidigare år angett att lukten från hygieniseringen upplevs som mer motbjudande än om slaktavfallet inte hygieniseras.”

Och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde bedömningen att:

”ingen tydlig och varaktig förbättring av luktsituationen har uppnåtts efter installationen av joniseringsanläggningen.”

Testkörningen av hygieniseringanläggningen stoppades alltså.

Dahlbergs Slakteri överklagade beslutet och yrkade också att beslutet inhibiterades. Det skulle alltså upphävas till dess att överklagandet behandlades. Tyckte Dahlbergs. Slakteriet menade att stark lukt ofta kommer från kommunens pumpstation och kommunens ledningsnät. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kunde emellertid inte konstatera att detta stämde.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens beslut kvarstod och begäran om inhibitering avslogs av Länsstyrelsens rättsenhet.

Den 2 juli beslutade Miljö- och hälsoskyddsnämnden (på delegation) om ett föreläggande för Dahlbergs om att komma in med uppgifter gällande hygienisering av slaktavfall på slakteriet efter den 30 april 2018. Miljö- och hälsoskyddsnämnden behövde uppgifterna för att kunna kontrollera efterföljandet av fattat beslut…

Dahlbergs lämnade inte in några uppgifter. Den 13 juli polisanmäldes därför Dahlbergs:

”Miljökontoret översänder i enlighet med 26 kap 2 § miljöbalken en anmälan om misstänkt miljöbrott.”

Anledningen var:

”Slakteriet misstänks hygienisera slaktavfall utan medgivande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Slakteriet bryter därmed mot gällande tillstånd för verksamheten.”

Det var inte bara det att grannarna hade känt lukt. Det visade sig också att Dahlbergs hade transporterat hygieniserat slaktavfall till en biogasanläggning under sommaren.

Ärendet är fortfarande inte avgjort.

Det är inte bara lukten som är ett problem i Brålanda. Det är även för höga zink- och kopparhalter i avloppsvattnet från Dahlbergs. Det är också något som Dahlbergs måste åtgärda. Det är dessutom problem med buller från slakteriet.

Den 13 juli i år förelade miljö- och hälsoskyddsnämnden Dahlbergs slakteri att utreda bullerpåverkan från slakteriets verksamhet.

Nämnden skriver:

”De utförda mätningarna och klagomålen visar på att det finns skäl att anta att nuvarande bullernivåer innebär en olägenhet för omgivningen.”

Det följdes upp den 26 september av ett föreläggande om att åtgärda bullret. Dahlberg skulle vidta vissa åtgärder och dessa ska vara utförda senast 31 oktober 2018.

Lukt- och bullerproblemen gör det svårt att bo i närheten av Dahlbergs Slakteri. Miljö- och Hälsoskyddsnämnden kräver att problemen ska försvinna och jag förmodar att Dahlbergs också arbetar för det. Dahlberg vill av ekonomiska skäl sköta om hygieniseringen själv, men frågan är om det går. Endera får Dahlbergs göra större investeringar eller också får företaget lägga ner processen. Det är ju också så att det finns önskemål om att utöka bebyggelsen i Brålanda. Det ska dessutom bli ett tågstopp. Och då kan det ju inte fortsätta lukta från slakteriet…

Samtidigt betyder slakteriet en hel del för bygden. Det har legat där sedan urminnes tider – och Dahlbergs ger arbetstillfällen.

Det som är mest anmärkningsvärt är emellertid att det ska behöva gå så långt som till polisanmälan. Men följer inte Dahlbergs Slakteri förelägganden och beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden, och Länsstyrelsen, så har kommunen inget annat val. Grannarna menar också att Dahlbergs har fuskat ganska ofta under åren, dvs hygieniserat utan tillstånd. Det är ju svårt att dölja lukten.

För när Dahlbergs Slakteri hygieniserar, då luktar det i Brålanda. Och stundtals mycket illa.

Det nya KF sammanträder

18 oktober, 2018 Lämna en kommentar

På onsdag nästa vecka sammanträder det nya kommunfullmäktige för första gången. Och med det börjar 4 långa och intensiva politiska år för de nya ledamöterna. Som förresten inte är så nya. På Vänsterpartiets hemsida (se ”Nya fullmäktiges första möte”) kan man läsa att det egentligen bara är 12 personer som är nya, eller rookies som man säger i idrottskretsar. Alla de andra ledamöterna har suttit i fullmäktige tidigare. Det tillkommer dock några rookies som ersättare.

Placeringen i kommunfullmäktige blir annorlunda på onsdag. Ledamöterna från varje parti ska sitta ihop, partivis. Tidigare har den som har suttit längst i fullmäktige, räknat i antal år, månader och dagar, suttit på plats 1 och sedan i fallande ordning ända till plats 51.

Under den förra mandatperioden satt Vänsterpartiets Lutz Rininsland på stol nummer 1. Och eftersom han återigen är invald så borde han enligt traditionen sitta på samma plats i 4 år till. Men så blir det inte på onsdag. Vänsterpartiet har i och för sig lottats först i den nya placeringsordningen, dvs Vänsterpartiets ledamöter ska besätta de allra första stolarna. Men den som ska sitta på plats 1 är ingen mindre än undertecknad bloggare. I varje fall på det första sammanträdet. Det kan nog ändras redan till det andra, fast inte säkert – troligtvis ändras det först på decembersammanträdet. Det blir i varje fall för undertecknad till att känna sig hedrad så länge det varar.

Även Lutz Rininsland känner sig säkert hedrad. Det är nämligen så att han är kommunfullmäktiges ”ålderspresident”, precis som i oktober 2014, – en tämligen imponerande titel. Ålderspresident är den ledamot som har suttit längst i fullmäktige. Och det har ju Rininsland gjort. Han ska därför tjänstgöra som fullmäktiges ordförande och leda sammanträdet. Det finns ju ingen annan ordförande eftersom ingen ännu vet vilket eller vilka partier som ska styra Vänersborg. Vill det sig så får Rininsland vara ordförande ett sammanträde till…

Det är faktiskt Rininsland som har fattat beslutet om den partivisa placeringsordningen. Ett ganska radikalt och kraftfullt beslut från en ”tillfällig” ordförande. Men Rininsland vill att fullmäktige testar detta. Han har nämligen själv varit med och skrivit en motion som föreslår att denna ordning ska bli permanent. Vi får väl se hur det blir i fortsättningen när fullmäktige utser en ”riktig” ordförande. Min känsla är att Rininsland så småningom får återta stol nummer 1…

Mandatperiodens första fullmäktige blir med all säkerhet både trevligt och friktionsfritt. Och kort. Det finns inga kontroversiella ärenden. Ja, det finns knappt några ärenden överhuvudtaget.

Revisorernas utlåtande över den senaste delårsrapporten ska behandlas. Det går snabbt. Jag tror inte ens att Ola Wesley (SD) eller Kurt Karlsson (SD) får för sig att gå upp i talarstolen och säga något om typ invandring eller flyktingar. Fast om de gjorde det så skulle de antagligen bli avbrutna eftersom det inte är delårsrapporten som ska behandlas, utan revisorernas utlåtande om den. Men man vet aldrig med sverigedemokraterna…

Revisorerna skriver:

”Vi bedömer att kommunens delårsrapport är upprättad enligt kommunal redovisningslag och god redovisningssed samt att den i allt väsentligt uppfyller kravet på rättvisande räkenskaper med undantag av extra avsättningar för pensionsåtaganden.”

Det där sista låter oroväckande, men det är inte första gången det står så. Kommunen har en liten annan syn än revisorerna. Så kommunen ”struntar” i kritiken:

”avsättningen [är] i överensstämmelse med fullmäktiges pensionspolicy från 2011.”

Fullmäktige ska också ta upp ”Årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2017”. Notera 2017. Det är snart 2019… Det blir säkerligen ingen diskussion om dessa redovisningar. Kommunfullmäktige ska i slutändan också bara notera informationen – och lägga den till handlingarna.

Fast naturligtvis är behandlingen av de kommunala bolagen inte särskilt tillfredsställande. Därför har Magnus Kesselmark (V) skrivit en motion med rubriken ”Presentation av de kommunala bolagen i fullmäktige”. Kesselmark vill att fullmäktiges ledamöter ska få mer kunskap om de kommunala bolagen.

Kesselmark yrkar i sin motion:

”Att de kommunala bolagen, representerade av en eller flera från bolagens direktion jämte bolagstyrelsernas presidier, eller enskilda därur, ges möjlighet att inför ett samlat kommunfullmäktige, presentera bolagen samt att de folkvalda ges möjligheter att ställa frågor för att minska okunskapen om bolagen och att detta evenemang ges tid nog så bolagens verksamhet belyses tillfredsställande.”

Fullmäktiges ska inte fatta något beslut om motionens innehåll. Den ska utredas först.

Och det var i stort sett det som de nya ledamöterna ska diskutera på onsdag. Det blir med andra ord en lugn start. Det mest uppstressande lär nog bli att hitta sina platser i Folkets hus Festsal…

Glöm inte att kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten – på onsdag den 24 oktober kl 18.00 i Folkets Hus.

Nuntorpsutbildning till Förvaltningsrätten

16 oktober, 2018 1 kommentar

Skolinspektionen sa nej till att starta gymnasieskolor på Nuntorp. Det har jag skrivit om tidigare. (Se ”Skolinspektionens nej till Nuntorp” och ”Nuntorpsmöte om Skolinspektionens avslag”.) De som ansökte, Dinglegymnasiet AB och Lärlingsgymnasiet i Sverige AB hade, liksom Gröna Klustret Nuntorp, förhoppningar om att inspektionen skulle ompröva beslutet.

Igår fick Lärlingsgymnasiet beskedet att Skolinspektionen inte omprövar sitt beslut om avslag. Skolinspektionen har istället skickat över alla handlingar till Förvaltningsrätten. Det betyder att Skolinspektionen så att säga har släppt ärendet och att beslutet ska prövas rättsligt.

Och det kan ta tid.

Antagligen kommer Förvaltningsrätten att begära in yttranden och kompletteringar innan den prövar målet. Processen kan ta 2-3 år om det vill sig…

Vad jag vet har inte Skolinspektionen behandlat klart Dinglegymnasiets ”överklagan”. Dinglegymnasiet fick sitt besked om avslag en vecka senare än Lärlingsgymnasiet så inspektionen lämnar nog inte besked förrän tidigast i slutet av veckan, kanske inte förrän nästa vecka. Men med tanke på gårdagens besked till Lärlingsgymnasiet så lär väl Dinglegymnasiet också få samma besked.

Och det blir ju i så fall inte särskilt uppmuntrande för Nuntorp…

Även om vi inte ska ge upp hoppet helt och hållet för Dinglegymnasiets del, så kanske det ändå vore läge för det Gröna Klustret att undersöka möjligheterna att Kunskapsförbundet Väst kan förlägga utbildningar på Nuntorp. Kunskapsförbundet har ju så att säga redan alla tillstånd klara. Jag vet inte hur realistisk och trolig en sådan lösning skulle kunna vara, men något säger mig att Kunskapsförbundet kanske inte vore helt ointresserat. Jag är dock inte säker på att Kunskapsförbundet har tillfrågats.

Politikerna i Kunskapsförbundets direktion hade möte idag. De hade inte Nuntorp på dagordningen, men de behandlade, bland annat, förbundets delårsrapport. Rapporten visar att Kunskapsförbundet har svårt att behålla ”sina elever” i förbundets utbildningar. 1.220 elever studerar i andra än Kunskapsförbundets skolor, det kan vara i andra kommuner eller på friskolor. Det är en ökning med nästan 100 elever sedan förra året. (En del av ökningen beror antagligen på att Migrationsverket har överfört ett större antal ungdomar från nedlagda anläggningar till Vänersborg och att dessa elever nu folkbokförs i Vänersborg. Eftersom ett antal av dessa ungdomar önskar fortsätta sina utbildningar på orten där de började, så blir Vänersborg skyldig att betala inkommande fakturor.) Det är ”bara” 298 elever som kommer från andra kommuner som går i Kunskapsförbundets skolor. Det blir naturligtvis dyrt för Kunskapsförbundet när eleverna från Vänersborg och Trollhättan inte väljer förbundets egna skolor.

Kunskapsförbundet Väst får nämligen ”bara” 52.000 kronor per elev från Vänersborg/Trollhättan. Om någon studerar på annat håll brukar fakturan ligga på det dubbla, 100.000 kronor för en utbildningsplats. Dessa fakturor får Kunskapsförbundet betala. Det betyder att Kunskapsförbundet förlorar ca 50.000 kr för varje ungdom som studerar i en annan kommun eller på en friskola… Och den här förlusten måste bäras av alla som är kvar i förbundets utbildningar…

Kanske en naturbruksutbildning på Nuntorp i Kunskapsförbundets regi kan locka både elever från Vänersborg och Trollhättan – och från andra kommuner. Det sistnämnda skulle kunna innebära ett ekonomiskt tillskott till Kunskapsförbundet…

%d bloggare gillar detta: